Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 648

Rīgā 2021. gada 21. septembrī (prot. Nr. 62 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 177. nr.; 2017, 133., 254. nr.; 2018, 106. nr.; 2020, 103A., 173., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākumu "Atkritumu pārstrādes veicināšana" (turpmāk - 5.2.1.2. pasākums) un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākumu "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - 13.1.3.2. pasākums) (turpmāk abi kopā - pasākums);".

3. Papildināt 1.4. apakšpunktu aiz vārda "fonda" ar vārdiem "un Eiropas Reģionālās attīstības fonda".

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4.  5.2.1.2. pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 63 726 011 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 46 435 671 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, - vismaz 17 290 340 euro."

5. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1  13.1.3.2. pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 20 567 275 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas 2021. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 17 482 183 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, - vismaz 3 085 092 euro."

6. Izteikt 5. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.  5.2.1.2. pasākuma finansējuma sadalījums pa atlases kārtām:".

7. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir vismaz 49 561 269 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 41 478 011 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, - ne mazāks kā 8 083 258 euro, un no tā:

5.3.1. pirmajā uzsaukumā pieejamais finansējums ir vismaz 34 768 711 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 29 553 405 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, - ne mazāks kā 5 215 306 euro;

5.3.2. otrajā uzsaukumā pieejamais finansējums ir vismaz 14 792 558 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 11 924 606 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, - ne mazāks kā 2 867 952 euro:

5.3.2.1. bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtām, kas izmanto aerobo pārstrādes metodi, - vismaz 1 298 137 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 454 348 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, - ne mazāks kā 843 789 euro;

5.3.2.2. bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtām, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi, - vismaz 13 494 421 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 11 470 258 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, - ne mazāks kā 2 024 163 euro."

8. Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1  5.2.1.2. pasākuma trešās atlases kārtas otrā uzsaukuma ietvaros vienai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi, pieejamais Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 6 000 000 euro, bet vienai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai, kas izmanto aerobo pārstrādes metodi, pieejamais Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 125 000 euro. 13.1.3.2. pasākuma ietvaros vienai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi, maksimālais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums noteikts šo noteikumu 1. pielikumā."

9. Svītrot 5.2 punktu.

10. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās vērtības:

8.1. pasākuma iznākuma rādītājs - līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzamais atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums atbalstītajos projektos 5.2.1.2. pasākuma ietvaros ir 172 000 t/gadā un 13.1.3.2. pasākuma ietvaros ir 51 000 t/gadā;

8.2.  5.2.1.2. pasākuma rezultāta rādītājs - līdz 2023. gada 31. decembrim pārstrādātais un reģenerētais atkritumu daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto atkritumu daudzumu ir 59 procenti;

8.3.  13.1.3.2. pasākuma rezultāta rādītājs, kas sasniedzams par Eiropas Komisijas 2021. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, - līdz 2023. gada 31. decembrim poligonu skaits, kur izveidotas jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās pārstrādes iekārtas, pieaugs līdz 6;

8.4.  5.2.1.2. pasākuma finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim pasākuma ietvaros sertificēti vismaz 4 863 794 euro;

8.5. horizontālā principa "Ilgstpējīga attīstība" rādītājs un tā sasniedzamā vērtība - atbilstoši šo noteikumu 8.1. apakšpunktam."

11. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9.  5.2.1.2. pasākuma īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. 13.1.3.2. pasākuma īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase. 13.1.3.2. pasākuma projekta iesniedzējs plāno projekta darbības, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un sasniedzamos iznākuma rādītājus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam."

12. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 35 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma. 5.2.1.2. pasākuma trešajā atlases kārtā Kohēzijas fonda un 13.1.3.2. pasākuma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma, ja projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam."

13. Aizstāt 12. punktā vārdus "Pasākuma ietvaros" ar vārdiem un skaitļiem "5.2.1.2. pasākuma ietvaros".

14. Izteikt 12.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12.1  5.2.1.2. pasākuma trešajā atlases kārtā papildus šo noteikumu 12. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem un 13.1.3.2. pasākumā projekta iesniedzējs var būt sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, kurš atbilst visiem šiem nosacījumiem:".

15. Izteikt 13. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13.  13.1.3.2. pasākuma ietvaros paredz tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi, atsevišķā projektu iesniegumu atlasē, ievērojot 5.2.1.2. pasākumam piemērojamos atlases nosacījumus. 5.2.1.2. pasākuma ietvaros rīko trīs atlases kārtas:".

16. Aizstāt 14.1. apakšpunktā vārdu "pielikumam" ar skaitli un vārdu "2. pielikumam".

17. Svītrot 15.1 punkta ievaddaļā vārdus "trešajā atlases kārtā".

18. Izteikt 18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. kapitālsabiedrībai ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tā atbilst tiesību aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;".

19. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja 13.1.3.2. pasākuma ietvaros netiek izmantots viss atlasei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, atlikušo finansējumu var novirzīt jaunu projektu finansēšanai 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" ietvaros."

20. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28.  5.2.1.2. pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē. Ja 5.2.1.2. pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam, izmaksas ir attiecināmas no 2017. gada 1. februāra."

21. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1  13.1.3.2. pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas no 2020. gada 1. februāra."

22. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Īstenojot pasākumus, ir atbalstāma vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums). Iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru šo noteikumu 21. un 21.1 punktā minētajām atbalstāmajām darbībām."

23. Aizstāt 32.2. apakšpunktā vārdu "trijos" ar vārdu "sešos".

24. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Pasākuma ietvaros projektus īsteno saskaņā ar līgumu vai vienošanos par attiecīgā projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim."

25. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 12. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem saskaņā ar šiem noteikumiem var pieņemt līdz 2021. gada 31. decembrim."

26. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Šo noteikumu 14., 41., 42., 43., 44., 45., 46. un 48. punkts neattiecas uz projektiem, kuros projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam."

27. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Atbalsta saņēmējs par šo noteikumu 55.2. apakšpunktā paredzēto valsts atbalsta kumulāciju iesniedz sadarbības iestādei informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un intensitāti."

28. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 588

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu atlases projektu saraksts

Nr. 
p. k.
Projekta iesniedzējs Projekta darbība Maksimālais ERAF finansējums Projekta iznākuma rādītājs: atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums, tonnas gadā
1. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Brakšķi", kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi 5 780 000 euro 17 000
2. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Janvāri", kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi 5 702 183 euro 16 500
3. SIA "Liepājas RAS" Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Ķīvītes", kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi 6 000 000 euro 17 500"

29. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 588

Nozares, kurām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros finansējums netiek sniegts

1. Zivsaimniecība un akvakultūra - atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas A sadaļas 03.1 grupai -"Zvejniecība", A sadaļas 03.2 grupai "Akvakultūra", C sadaļas 10. nodaļai "Pārtikas produktu ražošana".

2. Lauksaimniecība - atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas A sadaļas 01. nodaļai "Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības", A sadaļas 02. nodaļai "Mežsaimniecība un mežizstrāde", C sadaļas 10. nodaļai "Pārtikas produktu ražošana" un C sadaļas 11. nodaļai "Dzērienu ražošana".

3. Transporta nozare un ar to saistītā infrastruktūra - atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas H sadaļas 49. nodaļai "Sauszemes transports un cauruļvadu transports", H sadaļas 50. nodaļai "Ūdens transports", H sadaļas 51. nodaļai "Gaisa transports".

4. Energoinfrastruktūras un enerģijas ražošanas nozare - atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas D sadaļas 35. nodaļai "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana", H sadaļas 49.5 grupai "Cauruļvadu transports".

5. Lidostu nozare - atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas H sadaļas 51. nodaļai "Gaisa transports".

6. Darbības ar platjoslu tīkliem - atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas 61. nodaļai "Telekomunikācija".

7. Tērauda nozare, kurā visas darbības saistītas ar viena vai vairāku šādu produktu ražošanu:

a) pārstrādāts čuguns un ferosakausējumi: pārstrādāts čuguns tērauda ražošanai, liešanai un citi pārstrādāta čuguna veidi, spoguļčuguns un augsta oglekļa satura feromangāns, neskaitot citus ferosakausējumus;

b) neapstrādāti dzelzs izstrādājumi un pusfabrikāti, parastais tērauds vai īpašais tērauds: šķidrs tērauds, liets vai neliets lietņos, ieskaitot lietņus pusfabrikātu kalšanai: velmējumi, sagataves un plāksnes; lokšņu stieņi un baltā skārda sagataves; karsti velmēti platprofila tinumi, izņemot šķidrā tērauda ražošanu mazo un vidējo lietuvju lējumiem;

c) karsti apstrādāti dzelzs, parastā tērauda vai speciālā tērauda ražojumi: sliedes, gulšņi, uzliktņi, balstpaliktņi, sijas, smagie profili 80 mm un vairāk, rievkonstrukcijas, stieņi un profili, mazāki par 80 mm, un joslas, mazākas par 150 mm, stiepļu stieņi, apaļš un kvadrātveidīgs tērauds caurulēm, karsti velmētas stīpas un lentes (tostarp cauruļu sloksnes), karsti velmētas loksnes (pārklātas vai nepārklātas), plāksnes un loksnes ar 3 mm un lielāku biezumu, universālās plāksnes ar 150 mm un lielāku biezumu, izņemot stieples un stiepļu izstrādājumus, pulētos stieņus un dzelzs lējumus;

d) auksti apstrādāti ražojumi: baltais skārds, skārds ar alvas un svina klājumu, melnais skārds, cinkotas loksnes, citādas pārklātas loksnes, auksti velmētas loksnes, elektriskās loksnes un lentes baltā skārda ražošanai, auksti velmētas plāksnes tinumos un lentēs;

e) caurules: visas bezšuvju tērauda caurules, metinātas tērauda caurules ar diametru, lielāku par 406,4 mm.

8. Sintētisko šķiedru nozare:

a) visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu ekstrūzija/teksturēšana neatkarīgi no to izmantošanas veida;

b) polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā ir apvienota ar ekstrūziju izmantoto iekārtu ziņā;

c) jebkādi palīgprocesi, kas saistīti ar vienlaikus ekstrūzijas/teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai cits tās grupas uzņēmums, kurā tas ietilpst un kurā attiecīgajā uzņēmējdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti uzņēmumi ar šādām jaudām."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 648Pieņemts: 21.09.2021.Stājas spēkā: 28.09.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
326325
28.09.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"