Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 97

Rīgā 2021. gada 20. septembrī (prot. Nr. 37, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 1.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk - SIA "Jūrmalas siltums"), 2021.gada 1.septembra iesniegumu Nr.01-3.1/59-e ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2021.gada 2.septembrī papildu informāciju (2021.gada 2.septembris Nr.01-3.1/60-e).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2021.gada 18.februāra lēmumu Nr.14 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 37.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.14). Ar Lēmumu Nr.14 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes, šķeldas un sašķidrinātās naftas gāzes kā kurināmā izmaksas.

3. Lēmumā Nr.14 Regulators ir piešķīris SIA "Jūrmalas siltums" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.14 lemjošās daļas 7.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2021.gada 10.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.57 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 114.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.57).

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā ar Lēmumu Nr.14 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Jūrmalas siltums" 2021.gada 1.septembrī (2021.gada 1.septembris Nr.01-3.1/59-e) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. laika periodam no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.martam:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 46,42 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 14,05 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,11 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,91 EUR/MWh) 64,49 EUR/MWh;

5.2. laika periodam no 2022.gada 1.aprīļa:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 50,20 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 14,68 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,11 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,91 EUR/MWh) 68,90 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 1.septembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 168.nr. Paziņojumā SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.1.apakšpunktā, noteikts 2021.gada 1.oktobris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.aprīlis.

7. SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) tarifu aprēķina izvērtēšanas laikā 2021.gada 8.septembrī SIA "Jūrmalas siltums" un Regulatorā tika saņemti divu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāju un vienas biedrības iesniegumi, kuros lūgts SIA "Jūrmalas siltums" kurināmā cenu izmaiņu segšanai izmantot Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padomes apstiprināto Latvijas Atveseļošanas plāna finansējumu un/vai citas Eiropas Savienības atbalsta finansējuma iespējas (turpmāk - Ierosinājums), kā arī neapstiprināt SIA "Jūrmalas siltums" aprēķinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Ievērojot likumā2 noteikto, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, Regulators secina, ka Ierosinājums nav attiecināms uz SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) tarifu aprēķinu. SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pieaugums pamatots ar pašreizējo dabasgāzes cenas pieaugumu tirgū.

8. Regulators, izvērtējot SIA "Jūrmalas siltums" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu3, secina, ka SIA "Jūrmalas siltums" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Jūrmalas siltums" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā (pirmā tarifu piemērošanas perioda sākums - 2021.gada 1.oktobris).

9. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.57 atcelšanu un par Lēmuma Nr.14 piemērošanu, nosakot, ka no 2021.gada 1.oktobra Regulators atceļ Lēmumu Nr.57 un SIA "Jūrmalas siltums" nepiemēro ar Lēmumu Nr.14 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

10. SIA "Jūrmalas siltums" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 168.nr.):

1.1. laika periodam no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.martam:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 46,42 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 14,05 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,11 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,91 EUR/MWh) 64,49 EUR/MWh;

1.2. laika periodam no 2022.gada 1.aprīļa:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 50,20 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 14,68 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,11 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,91 EUR/MWh) 68,90 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2021.gada 1.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 10.jūnija lēmumu Nr.57 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 114.nr.);

3. noteikt, ka no 2021.gada 1.oktobra SIA "Jūrmalas siltums" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 18.februāra lēmumu Nr.14 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 37.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Jūrmalas siltums" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

2 Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.panta pirmā daļa.

3 Tajā skaitā SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) tarifu aprēķina izvērtēšanas laikā iesniegto pamatojumu par veikto papildu dabasgāzes cenas aptauju (2021.gada 16.septembris Nr.01-3.1/67-e).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 97Pieņemts: 20.09.2021.Stājas spēkā: 20.09.2021.Zaudē spēku: 01.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 22.09.2021. OP numurs: 2021/183.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
326260
20.09.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)