Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 639

Rīgā 2021. gada 14. septembrī (prot. Nr. 61 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 58. nr.; 2020, 75., 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķi "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" (turpmāk - 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis) un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākumu "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" (turpmāk - 13.1.3.1. pasākums) (turpmāk abi kopā - specifiskais atbalsts);".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Specifisko atbalstu piektās atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" (turpmāk - piektā atlases kārta) ietvaros īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Specifiskā atbalsta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm."

5. Izteikt 10.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1.1. primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās - vismaz 29 359 766 kilovatstundas gadā, tai skaitā:

10.1.1.1. no virssaistībām finansētajos projektos - 3 316 717 kilovatstundas gadā;

10.1.1.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 14.2.1. apakšpunktā, - vismaz 3 231 000 kilovatstundas gadā;

10.1.1.3. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 14.2.2. apakšpunktā, - vismaz 4 767 080 kilovatstundas gadā;".

6. Izteikt 10.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1.3. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - vismaz 8 038 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas, tai skaitā:

10.1.3.1. no virssaistībām finansētajos projektos - 837 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas;

13.1.3.2. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 14.2.1. apakšpunktā, - vismaz 1 446 kilovatstundas gadā;

10.1.3.3. par finansējumu, kas norādīts šo noteikumu 14.2.2. apakšpunktā, - vismaz 1 203 kilovatstundas gadā;".

7. Izteikt 12. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Ja ēkas siltumapgādē izmanto atjaunojamos energoresursus, tad pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā atlases kārtā:".

8. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja ieguldījumus plāno sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā atbilstoši šo noteikumu 41.3.1 apakšpunktam, piektajā atlases kārtā ogļskābās gāzes ekvivalenta emisiju samazinājumu aprēķina atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem."

9. Izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais finansējums ir vismaz 100 566 184 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 85 481 256 euro (no tā virssaistību finansējums - 7 595 281 euro) un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām) - vismaz 15 084 928 euro. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais finansējums:

14.1. 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plānotais finansējums ir vismaz 51 163 458 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 43 488 939 euro (no tā virssaistību finansējums - 7 595 281 euro) un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām) - vismaz 7 674 519 euro;

14.2. 13.1.3.1. pasākuma ietvaros plānotais finansējums ir vismaz 49 402 726 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 41 992 317 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām) - vismaz 7 410 409 euro, tai skaitā:

14.2.1. atbilstoši programmas "Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām" 2021. gada piešķīrumam pieejamais finansējums ir vismaz 26 969 411 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 22 923 999 euro un nacionālais finansējums - vismaz 4 045 412 euro;

14.2.2. atbilstoši plānotajam programmas "Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām" 2022. gada piešķīrumam plānotais finansējums ir 22 433 315 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 19 068 318 euro un nacionālais finansējums - vismaz 3 364 997 euro.

15. Finansējuma sadalījums pa atlases kārtām:

15.1. pirmajā atlases kārtā finansējumu plāno 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, un tas nepārsniedz 35 833 872 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 30 458 791 euro (no tā virssaistību finansējums - 7 595 281 euro) un nacionālais finansējums - ne vairāk kā 5 375 081 euro;

15.2. otrajā atlases kārtā finansējumu plāno 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, un tas nepārsniedz 12 758 056 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 10 844 348 euro un nacionālais finansējums - ne vairāk kā 1 913 708 euro;

15.3. trešajā atlases kārtā finansējumu plāno 13.1.3.1. pasākuma ietvaros, un tas nepārsniedz 3 657 545 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 3 108 913 euro un nacionālais finansējums - ne vairāk kā 548 632 euro;

15.4. ceturtajā atlases kārtā finansējumu plāno 13.1.3.1. pasākuma ietvaros, un tas nepārsniedz 4 283 111 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 3 640 644 euro un nacionālais finansējums - ne vairāk kā 642 467 euro;

15.5. piektajā atlases kārtā plānotais finansējums ir 44 033 600 euro (2 571 529 euro 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros un 41 462 071 euro 13.1.3.1. pasākuma ietvaros), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - vismaz 37 428 560 euro (2 185 800 euro 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros un 35 242 760 euro 13.1.3.1. pasākuma ietvaros) un nacionālais finansējums - vismaz 6 605 040 euro (385 729 euro 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros un 6 219 311 euro 13.1.3.1. pasākuma ietvaros):

15.5.1. projektiem, kuros īsteno šo noteikumu 41.1., 41.2. un 41.3. apakšpunktā minētās darbības, plānotais finansējums ir vismaz 32 268 894 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - vismaz 27 428 560 euro un nacionālais finansējums - vismaz 4 840 334 euro;

15.5.2. projektiem, kuros īsteno šo noteikumu 41.3.1 apakšpunktā minētās darbības, plānotais finansējums ir vismaz 11 764 706 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - vismaz 10 000 000 euro un nacionālais finansējums - vismaz 1 764 706 euro."

10. Izteikt 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Neizmantoto pirmās, otrās, trešās un ceturtās atlases kārtas finansējumu un finansējumu, kas trešajā un ceturtajā atlases kārtā atbrīvojies projektu īstenošanas rezultātā, novirza piektajai atlases kārtai. Neizmantoto šo noteikumu 15.5.2. apakšpunktā paredzēto piektās atlases kārtas finansējumu un finansējumu, kas atbrīvojies šo noteikumu 15.5.2. apakšpunktā paredzēto 13.1.3.1. pasākuma projektu īstenošanas rezultātā, novirza šo noteikumu 15.5.1. apakšpunktā paredzētajiem piektās atlases kārtas projektiem. Ja atklātā projektu iesniegumu atlasē iesniegtajos projektos, kuros īsteno 41.1., 41.2. un 41.3. apakšpunktā minētās darbības, plānots mazāks finansējums nekā šo noteikumu 15.5.1. apakšpunktā paredzētais, bet projektos, kuros īsteno šo noteikumu 41.3.1  apakšpunktā minētās darbības, finansējums pārsniedz šo noteikumu 15.5.2. apakšpunktā paredzēto finansējumu, neizmantoto šo noteikumu 15.5.1. apakšpunktā paredzēto piektās atlases kārtas finansējumu novirza šo noteikumu 15.5.2. apakšpunktā minētajiem piektās atlases kārtas projektiem."

11. Papildināt 19.1 punktu aiz vārda "ceturtās" ar vārdiem "un piektās".

12. Papildināt III nodaļu ar 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Piektās atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 23.5. apakšpunktā minētās valstspilsētas vai novada vienas pašvaldības viens vai vairāki projektu iesniedzēji īsteno projektus, kuru kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 5 000 000 euro."

13. Papildināt noteikumus ar 23.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5. piektajā atlases kārtā ir valstspilsētas vai novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai minēto pašvaldību kapitālsabiedrība, vai publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai šajā apakšpunktā minētajai pašvaldībai. Šajā punktā minētās kapitālsabiedrības veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgušas pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu."

14. Aizstāt 24. punktā skaitli "2022." ar skaitli "2023."

15. Papildināt 25. punktu aiz vārdiem "par katru ēku" ar vārdiem "ēkas daļu".

16. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Piektās atlases kārtas ietvaros, ja ieguldījumi plānoti sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā atbilstoši šo noteikumu 41.3.1 apakšpunktam, projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu par vienu ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu. Ja plānotas investīcijas ēkās atbilstoši šo noteikumu 41.1., 41.2. un 41.3. apakšpunktam un darbībās atbilstoši šo noteikumu 41.3.1 apakšpunktam, projektu iesniedz par katru daļu atsevišķi, ievērojot šo noteikumu 15.5. apakšpunktā noteikto finansējuma sadalījumu."

17. Aizstāt 26. punktā vārdus "trešās un ceturtās" ar vārdiem "trešās, ceturtās un piektās".

18. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Piektās atlases kārtas ietvaros, ja ieguldījumi plānoti sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā atbilstoši šo noteikumu 41.3.1 apakšpunktam, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā norāda ar projekta ieviešanu saistīto energoresursu patēriņu (megavatstundas), kā arī apstrādāto notekūdeņu apjomu (kubikmetri) vai faktisko tīklā ievadīto ūdens apjomu (kubikmetri) pirms projekta īstenošanas. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt nepieciešamo apstrādātā notekūdens vai tīklā ievadītā dzeramā ūdens un elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanu un informēt sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu (megavatstundas), kā arī apstrādāto notekūdeņu apjomu (kubikmetri) vai faktisko tīklā ievadīto ūdens apjomu (kubikmetri) pēc projekta īstenošanas."

19. Izteikt 30. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"30. Projektu īsteno pašvaldību, pašvaldību kapitālsabiedrību vai publiski privāto kapitālsabiedrību infrastruktūrā vai infrastruktūras daļā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, izņemot atbalstu tādai infrastruktūrai, kurā:".

20. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Šo noteikumu izpratnē ar infrastruktūras daļu, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, saprot tādu infrastruktūras daļu, kurā vismaz 80 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas (platības vai laika, vai finanšu izteiksmē) izmanto pārvaldes funkciju un uzdevumu īstenošanai un līdz 20 procentiem no infrastruktūras kopējās gada jaudas (platības vai laika, vai finanšu izteiksmē) - papildinošas saimnieciskās darbības īstenošanai vai parasto papildpakalpojumu sniegšanai un no kuras izslēgta jebkura cita saimnieciskā darbība. To infrastruktūras daļu, kurā tiek veikta jebkura cita saimnieciskā darbība, neiekļauj projekta iesniegumā un izmaksas finansē no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds valsts atbalsts."

21. Aizstāt 31. punkta ievaddaļā vārdu "pašvaldību" ar vārdiem "vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēju".

22. Izteikt 31.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. līguma darbības laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem (izņemot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma darbības laiku, kas nav īsāks par trim gadiem) un nepārsniedz 10 gadus;".

23. Izteikt 34. un 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34. Ja ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts vai projekts, kas saistīts ar tādu saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, ieviešanas gaitā vai projekta dzīves ciklā (infrastruktūras amortizācijas periodā) kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finansējuma saņēmējs no finansējuma, kura avots nav publiskie līdzekļi, atmaksā sadarbības iestādei visu nelikumīgi saņemto atbalstu kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

34.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļu."

24. Papildināt 34.2 punktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitli un vārdu "34. un".

25. Papildināt noteikumus ar 34.3 punktu šādā redakcijā:

"34.3 Dokumentāciju, kas saistīta ar šo noteikumu 34.2 punktā paredzēto investīciju atbilstības uzraudzību, atbalsta sniedzējs un atbalsta saņēmējs uzglabā šo noteikumu 34.2 punktā paredzētajā termiņā."

26. Aizstāt 41. punkta ievaddaļā vārdus "ēku energoefektivitātes paaugstināšanā" ar vārdiem "infrastruktūrā energoefektivitātes paaugstināšanai".

27. Papildināt noteikumus ar 41.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.2.1 gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde vai nomaiņa cietās biomasas kurināmā siltumenerģijas ražošanas iekārtām, ja nav iespējams nodrošināt ēkas pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai;".

28. Izteikt 41.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.3. atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu un ēkas energosertifikātā paredzēto ēkas enerģijas patēriņa vadībai nepieciešamo viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, ievērojot, ka:

41.3.1. vismaz 80 procenti no gadā saražotās enerģijas tiek izmantoti pašpatēriņam;

41.3.2. šo noteikumu 30.1. apakšpunktā paredzēto pakalpojumu sniedzējiem nepiemēro šo noteikumu 41.3.1. apakšpunkta nosacījumus un visa saražotā enerģija jāizmanto tikai ūdenssaimniecības, siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu un valsts vai pašvaldības apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai;

41.3.3. šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētajām kultūras un sporta jomas darbībām nepiemēro šo noteikumu 41.3. apakšpunkta nosacījumus;".

29. Papildināt noteikumus ar 41.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.3.1 piektās atlases kārtas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju projektos atbalstāmās darbības, kas nodrošina infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanu un paredzētas uzņēmuma energoauditā, energopārvaldības sistēmā vai vides pārvaldības sistēmā:

41.3.1 1. atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ievērojot šo noteikumu 41.3.2. apakšpunkta nosacījumu par saražotās enerģijas izmantošanu;

41.3.1 2. ūdenssaimniecības tehnoloģisko procesu iekārtu nomaiņa un inženierbūvju pārbūve, atjaunošana, nojaukšana vai ierīkošana (izņemot ūdensapgādes vai notekūdeņu sadales, pārvades vai savākšanas maģistrālo cauruļvadu atjaunošanu, pārbūvi vai ierīkošanu), ja šo darbību rezultātā tiek uzlabota tehnoloģisko procesu energoefektivitāte, samazināts enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms;

41.3.1 3. viedo tehnoloģiju uzstādīšana, kas uzlabo ūdenssaimniecības tehnoloģisko procesu energoefektivitāti un samazina enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu;".

30. Papildināt noteikumus 42.2 punktu šādā redakcijā:

"42.2 Plānojot šo noteikumu 41.2.1 apakšpunktā minētās darbības un šo noteikumu 44.3.5. apakšpunktā minētās izmaksas, ievēro kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām."

31. Papildināt noteikumus ar 44.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2.3. energosertifikācijas, energoaudita, energopārvaldības sistēmas vai vides pārvaldības sistēmas izstrādes, ekspertīzes un izpētes izmaksas, ja projektā plānotas šo noteikumu 41.3.1 apakšpunktā minētās darbības un ja tās saistītas ar specifiskā atbalsta ietvaros veicamo pasākumu noteikšanu, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;".

32. Izteikt 44.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.3.3. ēkas inženiertehnisko sistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide, ja tā nepieciešama projekta rezultātu sasniegšanai vai nodrošina enerģijas patēriņa samazinājumu, tai skaitā ventilācijas un apgaismojuma inženiertehnisko sistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide, ēkas enerģijas patēriņa vadības viedo tehnoloģiju iegāde, piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un programmatūru licences vai programmatūras lietošanas pakalpojuma iegāde vai noma, kā arī viedo tehnoloģiju darbības nodrošināšanai nepieciešamo mākoņservisu izmantošana;".

33. Papildināt noteikumus ar 44.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.3.5. gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu, tai skaitā elektrostatisko filtru iegāde un uzstādīšana, ja tā tiek veikta vienlaikus ar cietās biomasas kurināmā siltumenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukciju, iegādi, atjaunošanu vai nomaiņu;".

34. Papildināt noteikumus ar 44.3.1, 44.3.2 un 44.3.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.3.1 būvdarbu izmaksas, kas saistītas ar inženierbūvju atjaunošanu, pārbūvi, ierīkošanu vai nojaukšanu (izņemot ūdensapgādes vai notekūdeņu sadales, pārvades vai savākšanas maģistrālo cauruļvadu atjaunošanu, pārbūvi vai ierīkošanu), ja tās nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai un finansējuma saņēmējs ir sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs;

44.3.2 izmaksas, kas saistītas ar ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu iegādi, uzstādīšanu, ieregulēšanu un nolietoto iekārtu demontāžu, ja darbības nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai un finansējuma saņēmējs ir sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs;

44.3.3 ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitāti paaugstinošu viedo tehnoloģiju iegādes, piegādes, uzstādīšanas, ieregulēšanas un programmatūru licences vai programmatūras lietošanas pakalpojuma iegādes vai nomas izmaksas, tai skaitā viedo tehnoloģiju darbības nodrošināšanai nepieciešamo mākoņservisu izmantošanas maksa;".

35. Izteikt 44.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.4. atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu avotu iegāde un uzstādīšana;".

36. Izteikt 47., 48. un 48.1 punktu šādā redakcijā:

"47. Projekta izmaksas pirmajā un otrajā atlases kārtā ir attiecināmas no 2016. gada 24. marta, izņemot šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra. Projekta izmaksas trešajā, ceturtajā un piektajā atlases kārtā ir attiecināmas no 2020. gada 1. februāra.

48. Šo noteikumu 43., 44., 45. un 46. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta infrastruktūrā vai infrastruktūras daļā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība vai sniegti parastie papildpakalpojumi, kas kopumā nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas (platības, laika vai finanšu izteiksmē) vai infrastruktūras daļas, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, gada jaudas (platības, laika vai finanšu izteiksmē).

48.1 Ja tiek konstatēts, ka ir pārsniegts šo noteikumu 48. punktā minētais 20 procentu apjoms no infrastruktūras kopējās gada jaudas vai no infrastruktūras daļas, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, gada jaudas finansējuma saņēmējam proporcionāli tai infrastruktūras daļai (platības, laika vai finanšu izteiksmē), par kuru kopumā ir konstatēts pārkāpums, ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem par attiecīgo gadu, kurā pārsniegts šo noteikumu 48. punktā noteiktais 20 procentu apjoms no infrastruktūras kopējās gada jaudas vai infrastruktūras daļas, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, gada jaudas saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļu.

37. Papildināt noteikumus ar 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.2 Šo noteikumu izpratnē par parastajiem papildpakalpojumiem uzskata ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pamatā infrastruktūrā nodarbinātajiem (piemēram, darbiniekiem un audzēkņiem) jebkura darbības veida ēkās, izņemot šo noteikumu 30.1. un 30.2. apakšpunktā minētos gadījumus."

38. Papildināt 49.2. apakšpunktu aiz vārda "trešajā" ar vārdiem "kā arī piektajā".

39. Papildināt noteikumus ar 50. un 51. punktu šādā redakcijā:

"50. Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētais valsts vai pašvaldības apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, tad atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros:

50.1. nedrīkst kumulēt ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros;

50.2. drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 procentus.

51. Atbalsta saņēmējs par šo noteikumu 50.2. apakšpunktā paredzēto valsts atbalsta kumulāciju sadarbības iestādei iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un intensitāti."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 639Pieņemts: 14.09.2021.Stājas spēkā: 22.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 21.09.2021. OP numurs: 2021/182.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326192
22.09.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"