Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Siguldā 2021. gada 26. augustā

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr. 7, 25. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis"";

2. aizstāt 10.1. apakšpunktā vārdus "daudzbērnu ģimenes statuss" ar vārdiem "statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni"";

3. izteikt 13. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem, ja:

13.1. otrs likumiskais pārstāvis ir pazudis un izsludināts meklēšanā;

13.2. otram likumiskam pārstāvim ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

13.3. otrs likumiskais pārstāvis atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;

13.4. otrs likumiskais pārstāvis ir miris vai izsludināts par mirušu;

13.5. otrs likumiskais pārstāvis nav zināms.".

4. papildināt noslēguma jautājumus ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36. punktam.".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs""

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru - Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Kamēr nav izdoti jauni saistošie noteikumi, lai nodrošinātu iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējuma maksas atbalstu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skolā un Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis" ne tikai tām saistošajos noteikumos minētajām ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Mores pagastā, Siguldas pagastā, Siguldas pilsētā, Allažu pagastā, bet arī Inčukalna pagastā, Krimuldas pagastā, Lēdurgas pagastā, Mālpils pagastā, nepieciešams izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs", paredzot, ka ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36. punktam.

Ņemot vērā, ka šie noteikumi neattiecas uz visām Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēm, grozījumu ietvaros precizēts noteikumu nosaukums. Kā arī ar grozījumiem noteikumos:

- aktualizēts nosaukums "daudzbērnu ģimenes statuss", aizstājot to ar nosaukumu "statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni" atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 5. augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem "Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu";

- precizēts 13. punkts paredzot, ka viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas ne tikai uz gadījumiem, kad laulība ir šķirta, bet arī uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku. Civillikuma 178. panta otrās daļas otrais teikums nosaka, ka ja vecāki dzīvo šķirti, bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Tas nozīmē, ka atsevišķi dzīvojošu vecāku bērnu aprūpi īsteno tas vecāks, pie kura bērns dzīvo, neatkarīgi no tā vai laulība ir reģistrēta un ir šķirta vai nē. Saskaņā ar Latvijas Republikas Tiesībsarga pausto nostāju, valstī ļoti daudz bērnu dzimst nelaulātiem pāriem. Tiesībsarga ieskatā ģimenes, kurās vecāki kopā nedzīvo un viena vecāka dzīvesvieta nav deklarēta Siguldas novadā, atrodas līdzīgā situācijā ar ģimenēm, kurās vecāki laulību šķīruši un Siguldas novadā ir deklarēts tikai viens no vecākiem. Šādas situācijas pēc Tiesībsarga nostājas salīdzinoši ir vienādas, līdz ar to arī pašvaldības pieejai uz šādām ģimenēm ir jābūt vienādai.

Īss projekta satura izklāsts

Noteikumos:

- precizēts noteikumu nosaukums;

- aktualizēts pieminētā statusa "daudzbērnu ģimenes statuss" nosaukums, aizstājot to ar nosaukumu "statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni";

- precizēts 13. punkta trešais teikums, paredzot, ka viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas ne tikai uz gadījumiem, kad laulība ir šķirta, bet arī uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku;

- pārejas noteikumi papildināti ar 28. punktu, paredzot, ka šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada teritorija administratīvās reformās rezultātā, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36. punktam, tādejādi dodot iespēju saņemt atbalstu arī to Siguldas Sporta skolas un Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Inčukalna pagastā, Krimuldas pagastā, Lēdurgas pagastā, Mālpils pagastā, ja audzēkņa ģimene atbilst noteikumos noteiktajām prasībām.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas. Projekta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nepārsniedz 5 % būtiskuma līmeni pret pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem, no kuriem atskaitīti plānotie transferta ieņēmumi no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), līdz ar to vērtējama kā nebūtiska.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē vai Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - Siguldas Sporta skolā un Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis".

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 11.09.2021.Zaudē spēku: 01.12.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 10.09.2021. OP numurs: 2021/175.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326003
11.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"