Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 60

Rīgā 2021. gada 7. septembrī

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J.Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J.Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J.Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M.Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A.Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N.Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G.Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T.Linkaits

Veselības ministrs (attālināti) ‒ D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A.T.Plešs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors ‒ J.Stukāns

Latvijas Bankas pārstāvis ‒ E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis ‒ V.Stūris

Valsts kancelejas direktors ‒ J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

1.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-9s

2.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2133-IP

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""

TA-1803

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Apvienotajā ekonomikas komitejā Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līguma par ekonomisko sadarbību īstenošanai"

TA-2005

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-1378

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Valsts ieņēmumu dienestam viena mēneša laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas, iesaistot vismaz Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, kā arī atbilstoši ministriju vērtējumam to padotības iestāžu pārstāvjus, izveidot darba grupu konceptuālā ziņojuma izstrādei par:

2.1. tiesiskā regulējuma problēmjautājumiem saistībā ar mantas piekritību valstij un valstij piekritīgo mantu;

2.2. atkritumu apsaimniekošanu gadījumos, kad valstij piekritīgajos nekustamajos īpašumos tiek konstatēti atkritumi, kas rada vai var radīt kaitējumu vai apdraudējumu videi vai cilvēka dzīvībai vai veselībai, un ar šo apsaimniekošanu (t.sk. šādu atkritumu iznīcināšanu) saistīto izdevumu segšanu.

3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētajā darba grupā konstatē nepieciešamību normatīvā regulējuma grozījumiem attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu gadījumos, kad valstij piekritīgajos nekustamajos īpašumos tiek konstatēti atkritumi, kas rada vai var radīt kaitējumu vai apdraudējumu videi vai cilvēka dzīvībai vai veselībai, un ar šo apsaimniekošanu, tai skaitā šādu atkritumu iznīcināšanu, saistīto izdevumu segšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.

4. Līdz attiecīgo normatīvo aktu projektu izstrādei ar valstij piekritīgajos nekustamajos īpašumos konstatēto atkritumu, kas rada vai var radīt kaitējumu vai apdraudējumu videi vai cilvēka dzīvībai vai veselībai, apsaimniekošanu, tai skaitā šādu atkritumu iznīcināšanu, saistītos izdevumus segt no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienestam) sagatavot un iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" saskaņā ar kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas.

6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju"

TA-1980

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1903

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

8.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-1853

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

9.§

Noteikumu projekts "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums"

TA-1911

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi""

TA-2055

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte" īstenošanas noteikumi" ietvaros plānoto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešanu (izmēģinājumprojekta īstenošanu un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšanu) noteiktajā apjomā un tiešā sinerģijā ar Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi" ietvaros plānoto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma - funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču iegādi, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51. četri prim 7.apakšpunktā noteikto, atbalstīt izņēmuma gadījuma piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt 9.1.4.2.pasākuma projekta Nr.9.1.4.2/16/I/001 "VSIA NRC "Vaivari" Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte" īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.

11.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi""

TA-1468

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

12.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi"

TA-1864

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""

TA-1866

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.623 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-1891

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-1995

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

16.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra rīkojumā Nr.97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-2064

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

17.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-2059

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

18.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""

TA-2060

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu"

TA-2127

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

20.§

Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"

TA-1900

______________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Bordāns, J.Reirs, R.Kronbergs,
E.Rinkēvičs, I.Gailīte, V.Sidorenkovs, K.Kinča,
B.Bāne, M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: svītrot 2.pielikumu, 55.2.apakšpunktā paredzēt, ka termiņš atzinuma sniegšanai steidzamības kārtībā ir līdz trim darbdienām, 57.punktā paredzēt, ka pagarinājums neattiecas uz atzinumu sniegšanu steidzamības kārtībā, precizēt 234.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

2. Noteikt, ka līdz attiecīgu grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumu Nr.550 "Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas" 39.punktā Tieslietu ministrija Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk - TAP portāls) ievietotās Latvijas Republikas nostājas elektronisko versiju un pielikumus (ja tādi ir) pēc apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē ne vēlāk kā nākamajā darbdienā nosūta Eiropas Komisijai, izmantojot notifikāciju sistēmu.

3. Noteikt, ka tiešās valsts pārvaldes institūcijas Ministru kabineta 2009.gada 15.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 13. un 14.punktā noteiktās darbības attiecībā uz paziņojuma publicēšanu par līdzdalības procesu īsteno TAP portālā. Valsts kancelejai līdz 2022.gada 1.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā".

4. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" līdz 2022.gada 1.decembrim sagatavot priekšlikumus par politikas plānošanas dokumentu, kā arī informatīvo ziņojumu par plānošanas dokumentu īstenošanas izpildes attēlošanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļa vietnē www.likumi.lv, minēto dokumentu integrācijas īstenošanā izmantojot TAP portālu (izņemot vēsturisko datu apmaiņu), atsakoties no Pārresoru koordinācijas centra uzturētās informācijas sistēmas "Politikas plānošanas dokumentu datubāze", un iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

21.§

Noteikumu projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

TA-2047

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

22.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""

TA-1897

______________________________________________________
(J.Citskovskis, V.Sidorenkovs, P.Vilks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi""

TA-1988

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

24.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu""

TA-1898

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

25.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"

TA-1899

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka instrukciju paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

26.§

Instrukcijas projekts "Vienotā uzdevumu izpildes kontroles kārtība Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā"

TA-1989

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka instrukciju paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

27.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2131

______________________________________________________
(A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

28.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2132

______________________________________________________
(A.T.Plešs, M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju papildināt rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā ietverto 8.divi prim punktu, institūciju skaitā ietverot arī Valsts drošības dienestu.

3. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju precizēt rīkojuma projekta anotāciju un Aizsardzības ministrijai iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas prezidijam.

6. Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti izmaksu Valsts drošības dienestā nodarbinātajiem, un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu un Covid-19 testiem, segt no šim mērķim iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet nepietiekamības gadījumā - no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā.

7. Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 6.punktam.

Informatīvie ziņojumi

29.§

Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna jaunas sistēmas izveidi"

TA-1996

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietverto priekšlikumu, kas paredz konceptuālu pieejas maiņu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu izstrādē un ieviešanā.

2. Noteikt Ekonomikas ministriju kā atbildīgo institūciju par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu izstrādes un administrēšanas procesu atbilstoši jaunajai sistēmai, uzsākot pilotprojekta ieviešanu 2021.gadā.

3. Pieņemt zināšanai, ka turpmāk Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija un Ārvalstu investoru padome Latvijā katru gadu līdz 15.martam iesniedz priekšlikumus par ieviešamajiem pasākumu virzieniem vai pasākumiem uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai Ekonomikas ministrijai virzīšanai apstiprināšanai Ministru kabinetā.

4. Pieņemt zināšanai, ka šī protokolēmuma 3.punkts par 2022.gadu ir izpildīts.

5. Noteikt, ka katra atbildīgā valsts pārvaldes institūcija atbilstoši tai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem ir atbildīga par pasākuma īstenošanu noteiktajā termiņā atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai.

6. Noteikt, ka atbildīgās valsts pārvaldes institūcijas par pasākumiem līdz katra gada 31.martam iesniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par paveikto pasākumā no pasākuma apstiprināšanas brīža Ministru kabinetā.

7. Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2019.gada 22.maija rīkojumu Nr.247 "Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam" apstiprinātais Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns 2019.-2022.gadam tiks īstenots līdz tā darbības beigu termiņam - 2022.gada 31.decembrim līdzšinējās sistēmas ietvaros.

8. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 2.§) 2.uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

30.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2020.gadā"

TA-1979

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7.pantā noteiktā uzdevuma izpildi, Valsts kancelejai līdz 2021.gada 17.septembrim iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai.

31.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanai 2021.-2027.gadā"

TA-1984

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības ikgadējās Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanai 2021.gadā 166 125 EUR un no 2022. līdz 2027.gadam ik gadu 180 304 EUR apmērā.

3. Pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās programmas apstiprināšanas Zemkopības ministrijai sagatavot programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieprasījumu saskaņā ar ikgadējā valsts budžeta plānošanas procesu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasīt finansējuma pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai".

4. Zemkopības ministrijai nodrošināt, lai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par izdevumiem augu veselības jomā apstiprinātajai programmai valsts budžetā daļēji tiktu atgūti programmā izlietotie valsts budžeta līdzekļi.

Informatīvie ziņojumi

32.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu"

TA-2092

______________________________________________________
(J.Reirs, G.Eglītis, A.T.Plešs, J.Vitenbergs,
A.Muižniece, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanai un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 12.februāra regulā (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu noteikto prasību ieviešanai 2021.-2027.gadam nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nosakot šo izdevumu attiecināmības periodu ar 2021.gada 1.jūliju.

3. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā noteiktā uzdevuma izpildi.

4. Nozares ministrijām un Valsts kancelejai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk - Atveseļošanas fonda plāns) administrēšanu nodrošināt esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.

5. Lai nodrošinātu Atveseļošanas fonda plānā noteikto termiņu ievērošanu un to ietvaros ar Eiropas Komisiju nepieciešamo dokumentu projektu saskaņošanu, pieņemt zināšanai, ka visi ar Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu saistītie normatīvo aktu projekti, kā arī informatīvie ziņojumi izskatīšanai Ministru kabinetā tiek virzīti steidzamības kārtībā.

33.§

Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība"

TA-2091

______________________________________________________
(J.Reirs, G.Eglītis, A.T.Plešs, J.Vitenbergs,
A.Muižniece, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai četru mēnešu laikā pēc noteikumu apstiprināšanas izvērtēt esošā tiesiskā regulējuma par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību pilnveides nepieciešamību un, ja šāda nepieciešamība tiek identificēta, par veicamajiem uzlabojumiem un to ietvaros plānotajiem darbiem, tai skaitā darbu īstenošanas termiņiem, informēt Ministru kabinetu.

34.§

Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē"

TA-2129

______________________________________________________
(M.Golubeva, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt valsts budžeta finansējuma 14 292 026 EUR apmērā piešķiršanu infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai iekšlietu nozarē, tajā skaitā 2021.gadam 724 216 EUR apmērā (Iekšlietu ministrijai) un 2022.gadam 13 567 810 EUR apmērā (no tiem Iekšlietu ministrijai 9 937 810 EUR un Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") 3 630 000 EUR).

3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto un šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, samazināt ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu" 2.punktu Iekšlietu ministrijai atbalstīto finansējumu iekšlietu nozares projektiem par 14 292 026 EUR (2021.gadā par 9 159 337 EUR un 2022.gadā par 5 132 689 EUR).

4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam līdz 724 216 EUR.

5. Iekšlietu ministrijai budžeta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus finansējuma sadalījumam 2022.gadam pa programmām un apakšprogrammām atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

6. Atļaut Iekšlietu ministrijai, ja nepieciešams, 2022.gadā veikt finansējuma pārdales starp pasākumiem un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, nepārsniedzot 2022.gadam plānotā finansējuma apmēru.

7. Iekšlietu ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 8.novembra rīkojumā Nr.597-S atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

35.§

Atbildes projekts tiesībsargam (par pārbaudes lietu Nr.2021-07-26K "Par vispārējas izglītības izdevumu iekļaušanu attaisnotajos izdevumos")

TA-1490

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

36.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par konceptuālu risinājumu Imigrācijas likumā)

TA-1594

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Ministru kabineta lieta (II)

37.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-2105

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.Muižniece, T.Linkaits, G.Eglītis,
J.Vitenbergs, I.Vanaga, K.Bērziņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

38.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-2106

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

39.§

Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijai papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā"

TA-1994

______________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (pārskatu).

2. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 55.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam"" 7.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai doto uzdevumu par izpildītu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2044

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

41.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2045

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

42.§

Informatīvais ziņojums "Par aktualizēto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās"

TA-2028

______________________________________________________
(G.Eglītis, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

43.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2063

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

44.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2075

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-2068

______________________________________________________
(A.Muižniece, K.Zeiļuks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka stipendiju skaita un minimālā apmēra palielinājumam 2021./2022.akadēmiskā gada laika posmam no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim kopējais nepieciešamais finansējums ir 2 040 000 EUR.

3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto finansējumu 2021.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par aprorpiācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas budžetu, ņemot vērā likuma "Par valsts budžetu 2021.gadam" 53.pantā noteikto.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām", lai nodrošinātu minimālo stipendiju palielināšanu no 99,60 EUR uz 140 EUR ar 2022.gada 1.janvāri, ja šim mērķim tiks piešķirts papildu nepieciešamais finansējums. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā.

46.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Labklājības ministrijas budžetu"

TA-2069

______________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

47.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Izglītības un zinātnes ministrijai"

TA-2135

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

48.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2134

______________________________________________________
(J.Citskovskis, D.Pavļuts, D.Zavadska, N.Puntulis,
J.Reirs, E.Rinkēvičs, A.T.Plešs, A.Muižniece,
J.Bordāns, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 49.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

3. Veselības ministrijai izvērtēt citu valstu Covid-19 revakcinācijas procesa pamatojumu un īstenošanas praksi, sagatavot konkrētus priekšlikumus turpmākās revakcinācijas plānam un divu nedēļu laikā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2137

______________________________________________________
(J.Citskovskis, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 48.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

50.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1309-IP

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (I)

51.§

Informatīvais ziņojums "Par starptautisko finanšu institūciju enerģētikas politikām un to ietekmi uz potenciālajām investīcijām Latvijā"

TA-2018-IP

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

52.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-32-0103

TA-1749

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-32-0103.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.

2. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2021-32-0103.

53.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-33-0103

TA-1741

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-33-0103.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

2. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2021-33-0103.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (I)

54.§

Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību"

TA-1804-IP

______________________________________________________
(D.Pavļuts, R.Muciņš, J.Reirs,
J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk - Slimnīca) B korpusa attīstībai plānots finansējums līdz 151 milj. EUR, piesaistot finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

3. Pieņemt zināšanai, ka Slimnīcas B korpusa būvprojekta izstrāde veicama pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvos aktus un Latvijas Republikas nacionālā līmeņa tiesību aktus, tai skaitā publisko iepirkumu, budžeta plānošanu un izpildi regulējošos tiesību aktus. Atļaut Slimnīcai 2021.gadā uzsākt apvienoto iepirkuma procedūru par B korpusa būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību.

4. Atbalstīt, ka Slimnīcas B korpusa attīstības būvniecības tehniskā projekta izstrādei nepieciešamais finansējums tiks priekšfinansēts no Slimnīcas finanšu līdzekļiem. Pēc Slimnīcas Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta apstiprināšanas B korpusa attīstības būvniecības tehniskā projekta izstrādes izmaksas tiks attiecinātas no projekta.

5. Atbalstīt, ka Slimnīca B korpusa attīstībai no tās budžeta novirza finansējumu projekta vadības komandas izdevumiem, kas pēc projekta apstiprināšanas tiks iekļautas attiecināmajās projekta izmaksās.

6. Veselības ministrijai gadījumā, ja Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmā netiks iekļauta un Eiropas Komisijā netiks atbalstīta Slimnīcas B korpusa izveide, vai ja Slimnīcas B korpusa īstenošanas laikā tiek identificētas būtiskas problēmas, kas saistītas ar finanšu (piemēram, nepietiekams finansējums) vai īstenošanas jautājumiem (piemēram, neiekļaušanās finansējuma pieejamības termiņā), pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no finansējuma neattiecināšanas brīža, informēt Ministru kabinetu.

7. Veselības ministrijai reizi gadā līdz 1.maijam izstrādāt un iesniegt zināšanai Ministru kabinetā progresa pārskatu par Slimnīcas B korpusa īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

55.§

Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")"

TA-1971-DV

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

56.§

Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu teroristisku uzbrukumu gadījumā (Pretterorisma plāns "'Pūlis")"

TA-1973-DV

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

57.§

Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")"

TA-1974-DV

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

58.§

Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis")"

TA-1975-DV

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Sēdi slēdz plkst.16.40

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 60Pieņemts: 07.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 10.09.2021. OP numurs: 2021/175.12
325983
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"