Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 58

Rīgā 2021. gada 31. augustā

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs (attālināti) - E.Rinkēvičs

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs

Finanšu ministrs - J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre - A.Muižniece

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Labklājības ministrs - G.Eglītis

Veselības ministrs (attālināti) - D.Pavļuts

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - A.T.Plešs

Zemkopības ministrs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors - J.Stukāns

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis - V.Stūris

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.13.00

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā"

TA-1901

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem""

TA-1186

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta"

TA-1818

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1790

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1993-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 94 personas.

6.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-1952

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-1882

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

8.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1948

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

9.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem"

TA-1844

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""

TA-1849

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1854

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

TA-1870

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-1865

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""

TA-1869

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 24.marta noteikumos Nr.184 "Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""

TA-1876

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību""

TA-1889

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17.§

Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība"

TA-1802

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"

TA-1940

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi""

TA-1938

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

20.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"

TA-2034

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 008 0056) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.0100 008 0056) 1949 kvadrātmetru platībā un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 008 0056 001) - Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Saeimas valdījumā, lai ne vēlāk kā mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā to nostiprinātu zemesgrāmatā uz valsts vārda Saeimas personā.

3. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" noslēdz ar Saeimas Administrāciju sadarbības līgumu par šī protokollēmuma 2.punktā minētās būves pārbūves un restaurācijas projekta īstenošanu.

21.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2035

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

22.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2061

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).

2. Atbalstīt finansējuma pārdali no Pārresoru koordinācijas centra budžeta programmas 01.00.00. "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" prioritārajam pasākumam "Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests" piešķirtā finansējuma 2022.gadā 217 818 EUR, 2023.gadā un turpmāk ik gadu 202 465 EUR apmērā uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 42.06.00 "Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana".

3. Pārresoru koordinācijas centram un Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa ietvaru 2022., 2023., 2024.gadam" sagatavošanas laikā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

23.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1968-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-2051

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei, samazinot finansējumu budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" un palielinot finansējumu budžeta apakšprogrammai 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" 2022.gadā 9 178 589 EUR, 2023.gadā 18 843 456 EUR, 2024.gadā 19 235 170 EUR, lai nodrošinātu finansējumu noteikumu īstenošanai.

3. Aizsardzības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjoma 2022., 2023. un 2024.gada precizēšanai un sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"".

25.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2027

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

26.§

Rīkojuma projekts "Par Mairu Rozi"

TA-2004

_________________________________________________
(D.Pavļuts, V.Vītoliņš, K.Gerhards,
G.Eglītis, M.Roze, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

27.§

Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"

TA-1900

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

28.§

Noteikumu projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

TA-2047

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

29.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""

TA-1897

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi""

TA-1988

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

31.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu""

TA-1898

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

32.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"

TA-1899

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

33.§

Instrukcijas projekts "Vienotā uzdevumu izpildes kontroles kārtība Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā"

TA-1989

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""

TA-1947

_________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

35.§

Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-1295

_________________________________________________
(A.T.Plešs, K.Gerhards, I.Gailīte,
A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju precizēt likumprojektu, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt aizsargājamo dzīvnieku radīto postījumu kompensācijas apmēru, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

36.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2077

_________________________________________________
(D.Pavļuts, V.Vītoliņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Iekšlietu ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti izmaksu Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem, un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, apgādāšanu ar dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, kā arī izdevumus par tulkošanu un patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi, ēdināšanu, uztura naudu un dienas naudu, izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežu, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā - no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā.

5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un valsts un pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tajā skaitā virsstundu darba apmaksu, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā.

6. Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam.

7. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.

8. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

37.§

Pamatnostādņu projekts "Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-1799

_________________________________________________
(G.Eglītis, P.Vilks, J.Reirs,
I.Alliks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt šādus iesniegtos Ministru kabineta rīkojumu projektus:

1.1. "Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam";

1.2. "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.564 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam"";

1.3. "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.652 "Par Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam"";

1.4. "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.janvāra rīkojumā Nr.34 "Par Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam"";

1.5. "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 4.jūlija rīkojumā Nr.298 "Par Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plānu 2018.-2020.gadam"".

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai, izstrādājot priekšlikumus materiālā atbalsta pilnveidei iedzīvotājiem, izvērtēt sociālo pabalstu mērķtiecību un efektivitāti, mazinot universālo pabalstu ietekmi.

Informatīvie ziņojumi

38.§

Informatīvais ziņojums "Par vienota Latvijas valsts tēla ieviešanas stratēģiju"

TA-1991

_________________________________________________
(J.Vitenbergs, K.Rožkalns, G.Krols,
D.Pavļuts, A.Muižniece, N.Puntulis,
K.Gerhards, A.T.Plešs, J.Reirs,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Konceptuāli atbalstīt "misiju orientētu" pieeju un Latvijas pirmo pilota misiju "JŪRA 2030" kā Latvijas valsts vienota tēla mārketinga un ieviešanas stratēģiju.

39.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 5.-7.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu"

TA-2042

_________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 5.-7.septembra neformālajā sanāksmē.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40.§

Informatīvais ziņojums "Par digitālā augstuma modeļa pamatdatu sagatavošanas un atjaunošanas optimālo ciklu un tā finansiālo ietekmi"

TA-1951

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā uzturētais digitālais augstuma modelis tiek atjaunots sešu gadu ciklā.

3. Aizsardzības ministrijai līdz 2022.gada 1.martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi", nosakot, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā uzturētais digitālais augstuma modelis tiek atjaunots sešu gadu ciklā.

4. Nepieciešamo finansējumu Aizsardzības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepārsniedzot izdevumu kopapjomu 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta no 2022.gada līdz 2027.gadam, pārdalot finansējumu 231 519 EUR apmērā katru gadu, tai skaitā atlīdzībai 108 748 EUR no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija".

5. Aizsardzības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjoma 2022., 2023. un 2024.gadam precizēšanai un sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"".

41.§

Informatīvais ziņojums "Par papildu resursiem Latvijas Republikas-Lietuvas Republikas valsts robežas redemarkācijas ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu nodrošinājumam"

TA-1950

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai nodrošinātu Latvijas-Lietuvas valsts robežas redemarkācijas darbu izpildi atbilstoši starpvalstu kopējo robežas komisiju lēmumiem, atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" no ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" 2022.gadā 46 065 EUR, tajā skaitā atlīdzībai 41 401 EUR, 2023.gadā 67 939 EUR, tajā skaitā atlīdzībai 52 871 EUR, 2024.gadā 64 354 EUR, tajā skaitā atlīdzībai 59 116 EUR.

3. Aizsardzības ministrijai atbilstoši šī prototollēmuma 2.punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjoma 2022., 2023. un 2024.gadam precizēšanai un sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"".

Informatīvie ziņojumi

42.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru padomes 2021.gada 31.augusta ārkārtas sanāksmi par situāciju Afganistānā

TA-2079

_________________________________________________
(D.Pavļuts, V.Vītoliņš, K.Gerhards,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrei M.Golubevai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības iekšlietu ministru padomes 2021.gada 31.augusta ārkārtas sanāksmē par situāciju Afganistānā.

Ministru kabineta lieta

43.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-2049

_________________________________________________
(D.Pavļuts, G.Eglītis, J.Perevoščikovs,
A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

44.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-2050

_________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

45.§

Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

TA-2052

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2076

_________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 52.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

47.§

Informatīvais ziņojums "Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm"

TA-2084

_________________________________________________
(A.Muižniece, I.Vanaga, I.Reirs,
J.Garisons, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Aizsardzības ministrijai veikt daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu, kas paredzēti izglītojamajiem, kuri apgūst formālo izglītību, iegādi un nodrošināt to izdali apgādes koordinatoriem.

3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, Aizsardzības ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

4. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija iepirkumu procedūras veiks, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto iepirkuma procedūru "Atklāts konkurss", un atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 5.punktam, iepirkuma procedūrai nosakot saīsināto piedāvājumu iesniegšanas termiņu, iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzot vispārīgo vienošanos.

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.maija noteikumos Nr.308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""

TA-2085

_________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2086

_________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres A.Muižnieces priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

50.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2087

_________________________________________________
(J.Citskovskis, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 52.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2089

_________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, D.Pavļuts,
T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 52.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

2. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai, piesaistot ekspertus, vispusīgi izvērtēt jautājumu par epidemioloģisko ierobežojumu noteikšanu turpmāk un attiecīgus priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2090

_________________________________________________
(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 46., 50. un 51.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

53.§

Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2021.gada 30.jūlija ārkārtas sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 1.§) "Likumprojekts "Vakcinācijas loterijas likums"""

TA-2093

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informāciju.

2. Atsaukt Ministru kabineta 2021.gada 30.jūlija ārkārtas sēdē (prot. Nr.54 1.§) atbalstīto, Saeimā iesniegto likumprojektu "Vakcinācijas loterijas likums" (Saeimas likumprojekta reģistrācijas Nr.1130/Lp13) un lūgt Saeimas Prezidiju nevirzīt likumprojektu izskatīšanai Saeimā.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

54.§

Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0294

TA-2041-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0294.

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

55.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2021.gada 1. un 2.septembra neformālo sanāksmi

TA-2066-IP

_________________________________________________
(A.T.Plešs, J.Garisons, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2021.gada 1. un 2.septembra neformālajā sanāksmē.

56.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru 2021.gada 2. un 3.septembra neformālo sanāksmi

TA-2072-IP

_________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

57.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 6.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2078-IP

_________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 6.septembra neformālajā sanāksmē.

58.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pozīciju par ilgtspējīgu finanšu jomā publicēto deleģēto aktu klimata jomā"

TA-2080

_________________________________________________
(J.Reirs, K.Gerhards, T.Linkaits,
J.Vitenbergs, E.Valantis, L.Zitcere,
A.T.Plešs, E.Rinkēvičs, E.Kušners,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīmēt, ka priekšlikums Komisijas deleģētajai regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/852 papildina, ieviešot tehniskās pārbaudes kritērijus, pēc kuriem nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrēta saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, kas būtiski sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām, un pēc kuriem nosaka, vai konkrētā saimnieciskā darbība nenodara būtisku kaitējumu kādiem citiem vides mērķiem (turpmāk - Ilgtspējīgu finanšu deleģētais akts) ir nozīmīgs solis vides un klimata mērķu sasniegšanas veicināšanai.

3. Atbalstīt nostāju, ka Padomes balsojuma gadījumā Latvijas Republika neiebilst pret Ilgtspējīgu finanšu deleģētā akta pieņemšanu.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

59.§

Programmas rādītāju novērtējums Kredītu garantijas krīzes risinājuma programmas - portfeļgarantijas

TA-1878-IP

_________________________________________________
(J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto programmas rādītāju novērtējumu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

60.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"

TA-1929-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

61.§

Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail" finansējumu 2021.gadam"

TA-1944-IP

_________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka 2021.gadā Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums akciju sabiedrības "RB Rail" Rail Baltica projekta aktivitāšu nodrošināšanai bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1 604 397 EUR.

3. Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" Rail Baltica projekta īstenošanai 798 622 EUR apmērā Latvijas līdzfinansējuma nodrošināšanai 2021.gadā, tostarp Rail Baltica projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 263 505 EUR apmērā, akciju sabiedrības "RB Rail" horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 226 713 EUR apmērā un akciju sabiedrības "RB Rail" projekta ieviešanas atbalsta aktivitāšu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 308 404 EUR apmērā, atbilstoši akciju sabiedrības "RB Rail" Finansēšanas līgumam 2020.-2021.gadam.

4. Pieņemt zināšanai, ka atļauja par saistību uzņemšanos 805 775 EUR apmērā 2021.gadam akciju sabiedrības "RB Rail" aktivitāšu līdzfinansēšanai akciju sabiedrības "RB Rail" aktivitātēm sestā projektu uzsaukuma ietvaros ir dota ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.59 44.§) un precizēta ar Ministru kabineta 2021.gada 11.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.25 71.§).

5. Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nepieciešamības gadījumā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei, nepārsniedzot šī protokollēmuma 2.punktā noteikto maksimālo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru, no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

62.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"

TA-2054-IP

_________________________________________________
(J.Vitenbergs, K.Lore, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Ekonomikas ministrijai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

63.§

Konceptuālais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 20.papildināšanā (IDA20)"

TA-2017-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

64.§

Informatīvais ziņojums "Par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra rīcībā esošiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu apjomiem un tā turpmāku darbību"

TA-2048-IP

Ierobežotas pieejamības informācija

65.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas iemaksām Eiropas Savienības ārpusbudžeta fondā "Eiropas miera mehānisms""

TA-2038-IP

_________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministriju noteikt kā koordinējošo iestādi par Eiropas miera mehānisma palīdzības pasākumu pīlāru.

3. Aizsardzības ministriju noteikt kā koordinējošo iestādi par Eiropas miera mehānisma operāciju pīlāru.

4. Lai nodrošinātu iemaksas veikšanu šī protokollēmuma 2.punktā minētajā mehānismā, atļaut Ārlietu ministrijai ar 2021.gadu uzņemties jaunas ilgtermiņa saistības.

5. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 2021.gadā Ārlietu ministrijai finansējumu 254 650 EUR, lai nodrošinātu iemaksas veikšanu šī protokollēmuma 2. punktā minētajā mehānismā.

6. Likumprojektā "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" paredzēt finansējumu Ārlietu ministrijas budžeta programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 2022.gadā 630 816 EUR, 2023.gadā 1 112 812 EUR, 2024.gadā 1 659 222 EUR, 2025.gadā un turpmāk katru gadu 1 830 253 EUR apmērā, lai nodrošinātu iemaksas veikšanu šī protokollēmuma 2.punktā minētajā mehānismā.

7. Lai nodrošinātu iemaksas veikšanu šī protokollēmuma 3.punktā minētajā mehānismā, atļaut Aizsardzības ministrijai ar 2021.gadu uzņemties ilgtermiņa saistības un veikt ikgadējās iemaksas Eiropas miera mehānisma operāciju pīlārā.

8. Aizsardzības ministrijai 2021.gadā un turpmākajos gados veikt iemaksu Eiropas miera mehānisma operāciju pīlārā Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" piešķirto līdzekļu ietvaros, novirzot Atēnas mehānismam plānotās iemaksas un nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas starp citām plānotajām iemaksām vai uzturēšanas izdevumiem.

66.§

Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret Covid-19 Sanofi un Pfizer/BioNTech (Comirnaty) iegādi"

TA-2088-IP

Ierobežotas pieejamības informācija

67.§

Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju elektroenerģijas tirdzniecībā ar trešajām valstīm un turpmāko rīcību"

TA-2094-IP

_________________________________________________
(J.Vitenbergs, E.Šaicāns, E.Rinkēvičs,
G.Eglītis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sadaļā "Latvijas puses iespējamā reakcija" ietverto 1.scenāriju.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 56.§) 2.punkts ir zaudējis aktualitāti.

4. Aicināt Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru uzsākt grozījumu izstrādi metodikā par starpvalstu savienojuma ar Krieviju jaudu aprēķināšanu un sadali, kas paredz atcelt koeficientu tirdzniecībai pieejamas jaudas aprēķinā.

5. Aicināt Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavot juridisku izvērtējumu par Lietuvas rīcības pamatotību BRELL līguma ietvaros.

6. Ekonomikas ministrijai vērsties, kā arī aicināt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju vērsties pie Eiropas Komisijas un energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) ar aicinājumu izvērtēt Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora (PSO) rīcības atbilstību Eiropas Savienības vienotā elektroenerģijas tirgus principiem.

7. Ekonomikas ministram sarunās ar Lietuvas enerģētikas ministru informēt viņu par Latvijas valdības nostāju un aicināt pārskatīt Lietuvas PSO lēmumu.

68.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"

TA-2099-IP

_________________________________________________
(E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Atbalstīt ziedojamo vakcīnu skaitu un saņēmēju atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.

3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas tālākpārdošanu vai ziedošanu.

Sēdi slēdz plkst.18.05

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 58Pieņemts: 31.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 03.09.2021. OP numurs: 2021/170.8
325847
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"