Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Talsos 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 6, 103. p., lēmums Nr. 167)

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības iestāde "Talsu novada pašvaldības centrālā administrācija" (turpmāk - Centrālā administrācija), kas ir izveidota kā patstāvīga pašvaldības iestāde un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu. Pašvaldības izpilddirektors īsteno Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, t.sk. pieņem darbā un atbrīvo no darba Centrālās administrācijas darbiniekus. Pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki, kuri īsteno arī Centrālās administrācijas vadītāja vietnieku kompetenci. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku kompetence, kā arī tieši pakļautās struktūrvienības tiek noteiktas Centrālās administrācijas nolikumā. Pašvaldības izpilddirektora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome. Darba līgumus ar pašvaldības izpilddirektora vietniekiem slēdz pašvaldības izpilddirektors. Centrālajā administrācijā ir šādas struktūrvienības:

6.1. Dokumentu pārvaldības nodaļa;

6.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;

6.3. Juridiskās nodaļa;

6.4. Īpašumu un vides aizsardzības nodaļa;

6.5. Dzimtsarakstu nodaļa;

6.6. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;

6.7. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa;

6.8. Pašvaldības policija;

6.9. Būvvalde;

6.10. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa;

6.11. Kultūras un sporta attīstības nodaļa;

6.12. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

6.13. Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa;

6.14. Personāla vadības nodaļa;

6.15. Iepirkumu nodaļa."

2. Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

8.1. Centrālā administrācija;

8.2. Talsu novada Sociālais dienests;

8.3. Talsu novada Bāriņtiesa;

8.4. Talsu novada Izglītības pārvalde;

8.5. Talsu Valsts ģimnāzija;

8.6. Talsu 2. vidusskola;

8.7. Talsu novada vidusskola;

8.8. Valdemārpils vidusskola;

8.9. Dundagas vidusskola;

8.10. Mērsraga vidusskola;

8.11. Rojas vidusskola;

8.12. Talsu pamatskola;

8.13. Kolkas pamatskola;

8.14. Laucienes pamatskola;

8.15. Sabiles pamatskola;

8.16. Stendes pamatskola;

8.17. Pastendes pamatskola;

8.18. Pūņu pamatskola;

8.19. Upesgrīvas pamatskola;

8.20. Lībagu sākumskola;

8.21. Virbu sākumskola;

8.22. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis";

8.23. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis";

8.24. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte";

8.25. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis";

8.26. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš";

8.27. Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde "Vīnodziņa";

8.28. Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulstariņš";

8.29. Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde "Kurzemīte";

8.30. Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde "Papardīte";

8.31. Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte";

8.32. Mērsraga pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta";

8.33. Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars";

8.34. Rojas pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa";

8.35. Rudes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe";

8.36. Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte";

8.37. Talsu Mūzikas skola;

8.38. Talsu Mākslas skola;

8.39. Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola;

8.40. Sabiles Mūzikas un mākslas skola;

8.41. Dundagas mākslas un mūzikas skola;

8.42. Mērsraga mūzikas un mākslas skola;

8.43. Rojas mūzikas un mākslas skola;

8.44. Talsu novada bērnu un jauniešu centrs;

8.45. Talsu novada Sporta skola;

8.46. Rojas Sporta skola;

8.47. Talsu Galvenā bibliotēka;

8.48. Talsu novada muzejs;

8.49. Rojas jūras zvejniecības muzejs;

8.50. Pansionāts "Lauciene";

8.51. Talsu Tautas nams;

8.52. Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centrs;

8.53. Dundagas Kultūras pils;

8.54. Rojas Kultūras centrs;

8.55. Dzimtsarakstu nodaļa (Rojas pagasts);

8.56. Rojas pagasta bibliotēka;

8.57. Rojas ostas pārvalde;

8.58. Saimnieciskais dienests (Dundagas pagasts);

8.59. Dundagas pagasta Centrālā bibliotēka;

8.60. Dzimtsarakstu nodaļa (Dundagas pagasts);

8.61. Mērsraga pagasta Dzimtsarakstu nodaļa;

8.62. Mērsraga pagasta pašvaldības bibliotēka;

8.63. Mērsraga ostas pārvalde;

8.64. Mērsraga tautas nams;

8.65. Mērsraga informācijas centrs;

8.66. Mērsraga pagasta pašvaldības policija."

3. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

13.1. biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";

13.2. biedrība "Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija";

13.3. Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība;

13.4. biedrība "Latvijas Piļu un muižu asociācija";

13.5. Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija;

13.6. biedrība "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība";

13.7. biedrība "Talsu rajona partnerība";

13.8. biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija";

13.9. biedrība "Talsu hokeja klubs";

13.10. biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija";

13.11. sporta un atpūtas biedrība "Usma";

13.12. biedrība "Talsu komersantu klubs";

13.13. biedrība "Latvijas pašvaldību mācību centrs";

13.14. biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība";

13.15. biedrība "Pedvāle";

13.16. biedrība "Usmas krasts";

13.17. meža īpašnieku biedrībā "Meža konsultants";

13.18. biedrība "Latvijas Florbola savienība";

13.19. biedrība "Latvijas Hokeja Federācija";

13.20. biedrība "Latvijas Riteņbraukšanas federācija";

13.21. biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība".

13.22. biedrība "Latvijas Kanoe federācija";

13.23. biedrība "Latvijas Futbola federācija"

13.24. biedrība "Latvija Volejbola federācija";

13.25. biedrība "Latvijas Badmintona federācija";

13.26. biedrība "Latvijas Biatlona federācija"."

4. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas pagastu un pilsētu pārvaldes, kas ir pašvaldības iestādes:

14.1. Talsu pilsētas pārvalde, Talsos;

14.2. Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde, Sabilē;

14.3. Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde, Stendē;

14.4. Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, Valdemārpilī;

14.5. Balgales pagasta pārvalde, Dursupē;

14.6. Dundagas pagasta pārvalde, Dundagā;

14.7. Ģibuļu pagasta pārvalde, Pastendē;

14.8. Īves pagasta pārvalde, Tiņģerē;

14.9. Kolkas pagasta pārvalde, Kolkā;

14.10. Ķūļciema pagasta pārvalde, Ķūļciemā;

14.11. Laidzes pagasta pārvalde, Laidzē;

14.12. Laucienes pagasta pārvalde, Laucienē;

14.13. Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvalde, Mundigciemā;

14.14. Lubes pagasta pārvalde, Anužos;

14.15. Mērsraga pagasta pārvalde, Mērsragā;

14.16. Rojas pagasta pārvalde, Rojā;

14.17. Valdgales pagasta pārvalde, Pūņās;

14.18. Vandzenes pagasta pārvalde, Vandzenē."

5. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 15.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.29. Talsu novada pašvaldības Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā."

6. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Komandējumu domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. Atvaļinājumu domes priekšsēdētāja vietniekiem piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. Domes priekšsēdētājam atvaļinājumu un komandējumu piešķir ar domes lēmumu."

7. Izslēgt saistošo noteikumu 15.15., 15.16., 28.2., 29.2., 30., 32., 39.5., 44., 49., 51. un 53. punktu.

8. Izteikt saistošo noteikumu 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Vēlot komiteju locekļus, pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no pašvaldības domes deputātu kandidātu saraksta ievēlēto deputātu skaitam. Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par desmit."

9. Izteikt saistošo noteikumu 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Komitejām, kontrolējot iestāžu un komisiju darbu, ir tiesības iepazīties ar to rīcībā esošo dokumentāciju, pieprasīt un saņemt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus, kuri ir nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs, kā arī pieprasīt un saņemt paskaidrojumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē."

10. Izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Finanšu komitejas kontrolē ir Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Iepirkumu nodaļa, Personāla vadības nodaļa, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, kā arī domes ieceltā iepirkuma komisija, vēlēšanu komisija, administratīvā komisija, mantas atsavināšanas komisija, Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, apbalvojumu izvērtēšanas komisija, Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija, stipendiju piešķiršanas komisija, Talsu reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija."

11. Izteikt saistošo noteikumu 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas kontrolē ir Talsu novada Izglītības pārvalde, Talsu novada Sociālais dienests, Talsu novada Bāriņtiesa, pansionāts "Lauciene", pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās un speciālās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, Dzīvokļu komisija, Pedagoģiski medicīniskā komisija, Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija, ieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome, konkursa "Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā" vērtēšanas komisija, konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" iesniegumu vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas komisija, Talsu novada pašvaldības Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā."

12. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Kultūras, sporta un tūrisma komitejas kontrolē ir centrālās administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa un Kultūras un sporta attīstības nodaļa, tautas nami, kultūras nami, saieta nami un brīvā laika pavadīšanas centri, bibliotēkas, novada muzeji, Sporta komisija, Komisija par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām; Kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa projektu vērtēšanas komisija."

13. Izteikt saistošo noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Tautsaimniecības komitejas kontrolē ir pilsētu un pagastu pārvaldes, centrālās administrācijas Īpašumu un vides aizsardzības nodaļa, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, būvvalde, pašvaldības policija, kā arī domes ieceltā Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Zaļumsaimniecības komisija, Sabiedriskās kārtības komisija, Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija, Licencēšanas komisija, komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, medību koordinācijas komisija."

14. Izteikt saistošo noteikumu 69. punktu šādā redakcijā:

"69. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot finanšu komitejas priekšsēdētāju, var atbrīvot no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja. Komitejas locekli var atbrīvot no pienākumu pildīšanas attiecīgajā komitejā tikai ar domes lēmumu, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā."

15. Izteikt saistošo noteikumu ar 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Domes priekšsēdētājs domes apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros ir tiesīgs parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa ir no 100 000 euro līdz 1 000 000 euro vienam darījumam. Domes priekšsēdētājs informē domi kārtējā sēdē par noslēgtajiem līgumiem."

16. Izteikt saistošo noteikumu ar 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Domes priekšsēdētājs apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros ir tiesīgs parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa pārsniedz 1 000 000 euro vienam darījumam, saskaņā ar domes lēmumu par attiecīgā līguma slēgšanu."

17. Izteikt saistošo noteikumu ar 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Pašvaldības iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt darba līgumus ar attiecīgās iestādes darbiniekiem. Pašvaldības iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt privāttiesiskus līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros, kas nepieciešami, lai nodrošinātu iestādes darbību. Pārvaldes vadītājam pirms privāttiesiska līguma noslēgšanas, līguma projekts ir jāsaskaņo ar Centrālās administrācijas Juridisko nodaļu un Finanšu un grāmatvedības nodaļu. Pārvaldes vadītājs parakstīt līgumus drīkst tikai pēc Juridiskās nodaļas un Finanšu un grāmatvedības nodaļas saskaņojuma saņemšanas."

18. Izteikt saistošo noteikumu 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs slēgt darba līgumus ar visu pārvalžu un iestāžu vadītājiem. Pašvaldības izpilddirektors apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros ir tiesīgs parakstīt līgumus, ja attiecīgā līguma kopējā summa nepārsniedz 100 000 euro. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa pārsniedz 100 000 euro vienam darījumam, saskaņā ar domes lēmumu par attiecīgā līguma slēgšanu. Pašvaldības izpilddirektors kārtējā domes sēdē sniedz informāciju par līgumiem, kuru summa pārsniedz 20 000 euro."

19. Izslēgt saistošo noteikumu 87., 88. un 89. punktu.

20. Izteikt saistošo noteikumu 92. punktu šādā redakcijā:

"92. Pašvaldības nekustamā īpašuma nomas līgumus, saskaņā ar domes lēmumiem, slēdz attiecīgās pārvaldes vadītājs, kura teritoriālajā vienībā atrodas nekustamais īpašums. Pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu īres līgumus, saskaņā ar Dzīvokļu komisijas lēmumiem, slēdz un glabā attiecīgais pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldītājs un apsaimniekotājs."

21. Izslēgt saistošo noteikumu 103. punktu.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 21 "Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada pašvaldībā tika saņemta VARAM 22.07.2021. vēstule Nr. 1-18/6868 ar iebildumiem un norādījumiem veikt grozījumus Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums". Konkrētajā gadījumā ir jāprecizē izpilddirektora vietnieku un izpilddirektora kompetences un atbildības jomas sadalījums. Līdz ar to ir nepieciešams izveidot jaunu iestādi "Talsu novada pašvaldības centrālā administrācija" (turpmāk - Centrālā administrācija), kā patstāvīgu pašvaldības iestādi, kura darbosies saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu. Papildus tam, reorganizācijas procesā ir notikusi vairāku iestāžu apvienošana un administratīvās struktūras izmaiņas, un ir jāaktualizē saistošo noteikumu 8. punkts. Papildus VARAM ir norādījis nepieciešamību ierakstīt limitus paraksttiesīgajām personām, kā arī izlabot noteikumus attiecība uz pastāvīgo komiteju tiesībām veikt pārraudzību pār Talsu novada pašvaldību kapitālsabiedrībām, iestādēm un pārvaldēm, kā arī komisijām.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka aktuālo domes iestāžu sarakstu, precizē komiteju kontroles tvērumu, kompetences jomas. Pēc VARAM norādījumiem no saistošajiem noteikumiem ir precizēts 6., 8., 13., 14. p., izteikti jaunā redakcijā 25., 33., 34., 36., 38., 41., 69., 82., 83., 85., 86., 92. p., savukārt papildināti ar jaunu apakšpunktu 15.29. un jaunu punktu 39.1 (iepriekš 39.5. p.), izslēgti 15.16., 15.15., 28.2., 29.2., 30., 32., 39.5., 44., 49., 51., 53., 87., 88., 89. un 103. p.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 31.08.2021.Zaudē spēku: 07.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 03.09.2021. OP numurs: 2021/170.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
325834
31.08.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)