Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 589

Rīgā 2021. gada 31. augustā (prot. Nr. 58 2. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma 17.2 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 190. nr.; 2020, 65A., 78A. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "neatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "neatkarīgs eksperts" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "karstā ūdens nodrošināšanai" ar vārdiem "karstā ūdens patēriņam".

3. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "veicot ēkas energosertifikāciju".

4. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "veicot ēkas un tās daļas energosertifikāciju".

5. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "veicot ēkas energosertifikāciju, nepieciešamo informāciju iekļaujot ēkas energosertifikāta pielikumā".

6. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "veicot ēkas energosertifikāciju un nepieciešamo informāciju iekļaujot ēkas energosertifikāta pielikumā".

7. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "veicot ēkas energosertifikāciju, atsevišķā energosertifikāta pielikumā iekļaujot dzīvokļu īpašnieku norēķiniem par siltumenerģiju nepieciešamos aprēķinus un koeficientus".

8. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "veicot ēkas energosertifikāciju un atsevišķā energosertifikāta pielikumā iekļaujot dzīvokļu īpašnieku norēķiniem par siltumenerģiju nepieciešamos aprēķinus un koeficientus".

9. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ēkas energosertifikāta vai ēkas un atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas energosertifikātu pielikumam, kurā iekļauts pilns siltumtehniskais aprēķins atvienotās dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašnieka maksājamās daļas noteikšanai" ar vārdiem "neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam".

10. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ēkas energosertifikāta vai ēkas un atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas energosertifikātu pielikumam, kurā iekļauts pilns siltumtehniskais aprēķins atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašnieka maksājamās daļas noteikšanai" ar vārdiem "neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam".

11. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ēkas energosertifikāta vai ēkas un atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas energosertifikātu pielikumam, kurā iekļauts pilns siltumtehniskais aprēķins atvienotās dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīca īpašnieka maksājamās daļas noteikšanai" ar vārdiem "neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam".

12. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Izmaiņas kārtībā, kādā tiek aprēķināta dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, stājas spēkā, kad panākta vienošanās ar personu, kura aprēķina maksājamo daļu (veikti attiecīgi grozījumi pakalpojuma līgumā)."

13. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Dzīvojamās mājas īpašnieki līgumā par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu (ja ir tiešie norēķini) vai pārvaldīšanas līgumā, vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā (ja ir netiešie norēķini) noteiktajā termiņā un kārtībā nolasa dzīvoklī, nedzīvojamā telpā un mākslinieka darbnīcā uzstādīto skaitītāju rādījumus un nodod tos personai, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru. Skaitītāja rādījumu nolasa pārvaldnieks vai cita dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarota persona, ja tā lēmuši dzīvojamās mājas īpašnieki, kā arī gadījumos, ja dzīvojamā mājā ir ierīkota attālinātā rādījumu nolasīšanas sistēma vai skaitītājiem ir piekļuve no dzīvojamās mājas koplietošanas telpām.

3. Personai, kura aprēķina maksājamo daļu, vai saskaņā ar dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumu citai pilnvarotajai personai ir tiesības pārbaudīt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādīto skaitītāju (tai skaitā siltuma maksas sadalītāju) rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli, kā arī par saviem līdzekļiem veikt skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu, nomaiņu."

14. Papildināt I nodaļu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.1  Ja dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā skaitītājs (tai skaitā siltuma maksas sadalītājs) ir uzstādīts, neievērojot normatīvajos aktos par mērījumu vienotību (ja ir uzstādīts siltuma maksas sadalītājs - piemērojamā standartā) vai dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktās prasības vai arī skaitītājs neatbilst minētajām prasībām, izdevumus, kas saistīti ar skaitītāja atkārtoto verificēšanu vai nomaiņu agrāk par verificēšanas sertifikātā vai šo noteikumu 6.2 punktā noteikto termiņu vai pareizu uzstādīšanu, sedz atbildīgais par skaitītāja uzstādīšanu (attiecīgi dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotā persona).

3.2 Ja dzīvojamās mājas īpašnieks plāno atrasties prombūtnē, kuras laikā dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu neizmantos neviena persona un nevarēs nodrošināt savu vai pārvaldnieka, vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas pienākumu izpildi attiecībā uz ūdens patēriņa vai siltumenerģijas uzskaites kārtību, dzīvojamās mājas īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par prombūtnes laiku rakstiski informē personu, kura aprēķina maksājamo daļu, ja līgumā par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu (ja ir tiešie norēķini) vai pārvaldīšanas līgumā, vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā (ja ir netiešie norēķini) nav noteikta cita kārtība."

15. Aizstāt 6.1. apakšpunktā vārdu "prasībām" ar vārdiem "un dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajām prasībām (piemēram, ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam, uzstādīšanai un atkārtotajai verificēšanai)".

16. Papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2 un 6.3 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Dzīvojamās mājas īpašnieki nosaka kārtību (tai skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzīvojamās mājas īpašnieks, pārvaldnieks vai cita pilnvarotā persona nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu dzīvoklī, nedzīvojamā telpā un mākslinieka darbnīcā atbilstoši normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām. Minētā kārtība ir vienota visā dzīvojamā mājā.

6.2 Dzīvojamās mājas īpašniekiem, pieņemot lēmumu par visiem dzīvojamās mājas īpašniekiem kopīgi piederošu ūdens patēriņa skaitītāju iegādi, to vienotu uzstādīšanu, nomaiņu un atkārtotās verificēšanas nodrošināšanu, ir tiesības noteikt citu atkārtotās verificēšanas periodu, kāds noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību, bet kas nepārsniedz ūdens patēriņa skaitītāja ražotāja instrukcijā norādīto lietošanas ilgumu (ja tāds ir norādīts). Vienlaikus dzīvojamās mājas īpašnieki vienojas par atbildīgo personu un kārtību, kādā organizē un nodrošina skaitītāju atkārtoto verificēšanu.

6.3 Persona, kura aprēķina maksājamo daļu, vai cita dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotā persona vismaz trīs mēnešus pirms skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņa beigām rakstiski informē dzīvojamās mājas īpašnieku par skaitītāja atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas pienākumu (ja tas ir īpašnieka pienākums), ja līgumā par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu (ja ir tiešie norēķini) vai pārvaldīšanas līgumā, vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā (ja ir netiešie norēķini) nav noteikta cita kārtība."

17. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja ūdens patēriņa skaitītājus neizmanto, maksājamo daļu par ūdeni var noteikt:

7.1. atbilstoši dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaitam. Vienlaikus ar dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumu var noteikt citu maksājamās daļas apjomu nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašniekam, ņemot vērā šo telpu lietošanas mērķi;

7.2. atbilstoši dzīvojamās mājas īpašniekam piederošo dzīvojamās mājas domājamo daļu apmēram. Vienlaikus ar dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumu var noteikt citu maksājamās daļas apjomu nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašniekam, ņemot vērā šo telpu lietošanas mērķi;

7.3. atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvoklī dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja nav zināms personu skaits. Maksājamās daļas apmēru nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas īpašniekam nosaka, ņemot vērā šo telpu lietošanas mērķi."

18. Aizstāt 8. punktā skaitļus un vārdus "9. un 11. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "9., 10., 11., 11.1 un 11.2 punktā".

19. Izteikt 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"9. Persona, kura aprēķina maksājamo daļu, rēķinos par patērēto ūdeni norāda kopējo dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, kā arī starpību starp mājas kopējā ūdens skaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumu un dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu (turpmāk - ūdens patēriņa starpība). Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu.

10. Dzīvojamās mājas īpašnieki vienojas par ūdens patēriņa starpības segšanu atbilstoši kādam no šādiem kritērijiem:

10.1. atbilstoši dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaitam;

10.2. proporcionāli dzīvokļa, nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;

10.3. proporcionāli dzīvokļa, nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;

10.4. atbilstoši dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās dzīvojamās mājas domājamās daļas apmēram;

10.5. atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja nav zināms personu skaits.

11. Šo noteikumu 10. punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šādiem gadījumiem, ja tāds ir:

11.1. nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, ja skaitītāja rādījumu nolasīšana noteikta dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos;

11.2. nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs, ja tas noteikts dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos;

11.3. uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, neievērojot prasības, kuras noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā (šo noteikumu 6.1 punkts), ja skaitītāja uzstādīšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums;

11.4. atkārtoti nav ļauts veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (šo noteikumu 3. punkts), ja par šādas pārbaudes veikšanu ir rakstiski paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

11.5. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē (šo noteikumu 3. punkts) konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta pārvaldnieka vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas klātbūtnē, ja tāda kārtība noteikta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā (šo noteikumu 6.1 punkts), vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;

11.6. atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotajai personai veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas pienākumos (šo noteikumu 6.1 punkts) un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu;

11.7. nav ļauts veikt ūdens patēriņa skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu (šo noteikumu 3. punkts)."

20. Papildināt noteikumus ar 11.1, 11.2 un 11.3 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Piemērojot šo noteikumu 11. punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto ūdens daudzumu dzīvoklim nosaka, ievērojot šādu formulu, bet uz nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu attiecina šīs telpas augstāko ūdens patēriņu pēdējo sešu mēnešu laikā:

Vkop. norma = Npers. × Vpers. norma , kur:

Vkop. norma - maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam dzīvoklim (m3/mēnesī);

Npers. - deklarēto vai dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits dzīvoklī. Persona, kura aprēķina maksājamo daļu, ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu (skaits);

Vpers. norma - vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem noteiktā ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3/mēnesī).

11.2 Ja pēc šo noteikumu 11.1 punktā minētās kārtības piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu, ieskaitot tos dzīvokļus, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas, kuriem piemērota šo noteikumu 11.1 punktā noteiktā ūdens patēriņa aprēķināšanas kārtība. Vienlaikus, ja par kādu no šo noteikumu 11. punktā norādītajiem dzīvojamās mājas īpašniekiem ilgāk nekā divus mēnešus pēc kārtas veic piegādātā ūdens daudzuma aprēķināšanu saskaņā ar šo noteikumu 11.1 punktā minēto kārtību, tad, sākot ar trešo mēnesi, viņiem piemēro dzīvojamās mājas īpašnieku noteikto aprēķināšanas kārtību, ja tāda ir noteikta, ievērojot šo noteikumu 11.3 punktu.

11.3 Dzīvojamās mājas īpašniekiem aprēķinātais ūdens patēriņš nedrīkst pārsniegt dzīvojamai mājai piegādātā ūdens apjomu."

21. Svītrot 12. punktu.

22. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanu veic katru mēnesi un dzīvojamās mājas īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā un kārtībā, kā arī šo noteikumu 3.2 punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, persona, kura nosaka maksājamo daļu, aprēķina ūdens patēriņu dzīvojamās mājas īpašniekam, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas."

23. Papildināt noteikumus ar 13.1, 13.2 un 13.3 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Persona, kura nosaka maksājamo daļu, aprēķina ūdens patēriņu dzīvojamās mājas īpašniekam, ņemot vērā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem (ja ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa katru mēnesi), ja pārvaldnieks vai cita dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotā persona nav veikusi viņai uzdoto pienākumu nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanu, uzstādīšanu, nomainīšanu vai atkārtoto verificēšanu vai pilnvarotā persona uzstādījusi ūdens patēriņa skaitītāju, neievērojot prasības, kuras noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā (šo noteikumu 6.1 punkts).

13.2 Persona, kura nosaka maksājamo daļu, līdz nākamajai ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanai informē dzīvojamās mājas īpašnieku, kurš nav iesniedzis ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus, ka viņš nav iesniedzis attiecīgos rādījumus, un pievieno informāciju par maksājamās daļas aprēķināšanas kārtību, ja ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus turpinās neiesniegt.

13.3 Persona, kura nosaka maksājamo daļu, veic maksājumu pārrēķinu par ūdensapgādes pakalpojumu (un ar to saistīto maksājumu) par periodu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, kad dzīvojamās mājas īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot par prombūtni (šo noteikumu 3.2 punkts) vai ir miris un šajā laika periodā dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu neizmantoja neviena persona. Dzīvojamās mājas īpašnieks, kurš lūdz veikt pārrēķinu, nodrošina piekļuvi ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanai, ja to pieprasa persona, kura nosaka maksājamo daļu. Pārrēķinu var veikt, sagatavojot turpmākos rēķinus par pakalpojumu apmaksu un attiecīgi samazinot vai paaugstinot turpmākos maksājumus."

24. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotā persona, kurai ir uzdots veikt dzīvojamās mājas uzturēšanu, divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvojamās mājas īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvojamās mājas īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20 %, ja vien dzīvojamās mājas īpašnieki nav noteikuši citu periodu un ūdens patēriņa starpības apjomu, kad jānoskaidro tās iemesli. Ja pilnvarotā persona šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvojamās mājas īpašniekus, norādot plānoto laika periodu."

25. Aizstāt 17.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "20. punktā " ar skaitli un vārdu "19. punktā".

26. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Dzīvojamai mājai piegādātās siltumenerģijas daudzumu nosaka, izmantojot dzīvojamās mājas ievadā uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju. Nosakot maksājamo daļu, ņem vērā šādas siltumenerģijas uzskaites (sadales) iespējas:

19.1. siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā;

19.2. siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un skaitītāju dzīvojamās mājas apkurei patērētās siltumenerģijas uzskaitei (turpmāk - skaitītājs dzīvojamās mājas apkurei patērētās siltumenerģijas uzskaitei);

19.3. siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un siltuma maksas sadalītājus dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās (turpmāk - siltuma maksas sadalītāji);

19.4. siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un siltumenerģijas skaitītājus dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās (turpmāk - siltumenerģijas skaitītāji dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās)."

27. Papildināt noteikumus ar 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 un 19.5 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Dzīvojamās mājas īpašnieki nosaka kārtību (tai skaitā vienotas prasības siltumenerģijas skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā nodrošina siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu dzīvoklī, nedzīvojamā telpā un mākslinieka darbnīcā atbilstoši normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām. Minētā kārtība ir vienota visā dzīvojamā mājā.

19.2 Siltumenerģijas skaitītāju izmantošanai dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņa sadalījumam nodrošina:

19.2 1. dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktās kārtības, prasību un normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteikto prasību ievērošanu (šo noteikumu 19.1 punkts);

19.2 2. siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu vairāk par 70 % no kopējā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaita dzīvojamā mājā;

19.2 3. dzīvojamās mājas īpašniekam, kurš nav ļāvis veikt siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšanu, pārbaudi, pirmstermiņa verificēšanu (šo noteikumu 3. punkts), vai konstatēts, ka siltumenerģijas skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums) ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta siltumenerģijas skaitītāja darbība, maksājamās daļas noteikšanu par kvadrātmetru, kura ir līdzvērtīga dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām un mākslinieka darbnīcām ar maksimālo enerģijas patēriņu;

19.2 4. dzīvojamās mājas īpašniekam, kura dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto individuālo apkuri, daļas no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa aprēķināšanu.

19.3 Siltuma maksas sadalītāju izmantošanai dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņa sadalījumam nodrošina:

19.3 1. viena veida siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu;

19.3 2. dzīvojamās mājas apkures sistēmas, siltuma maksas sadalītāju, to uzstādīšanas, lietošanas, siltuma izmaksu sadales aprēķināšanas un pārbaudes atbilstību prasībām, kas noteiktas standartā LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu";

19.3 3. siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu vairāk par 70 % no kopējā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaita dzīvojamā mājā;

19.3 4. dzīvojamās mājas īpašniekam, kurš nav ļāvis veikt siltuma maksas sadalītāja uzstādīšanu, pārbaudi, nomaiņu (šo noteikumu 3. punkts), vai, ja konstatēts, ka siltuma maksas sadalītājs ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta siltuma maksas sadalītāja darbība, maksājamās daļas noteikšanu par kvadrātmetru, kura ir līdzvērtīga dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām un mākslinieka darbnīcām ar maksimālo enerģijas patēriņu;

19.3 5. dzīvojamās mājas īpašniekam, kura dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto individuālo apkuri, daļas no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa aprēķināšanu.

19.4 Gadījumos, ja dzīvojamā mājā apkure nav nodrošināta (piemēram, apkures sistēmas tehnisku problēmu dēļ) pilnu mēnesi, dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņa sadalījumam var neizmantot siltuma maksas sadalītāju vai siltumenerģijas skaitītāju rādījumus, bet maksājamās daļas noteikt atbilstoši apkurināmās platības kvadrātmetriem.

19.5 Dzīvojamās mājas īpašniekiem aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģijas apjomu."

28. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Šajos noteikumos noteiktās tiesības pārbaudīt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādīto skaitītāju (arī siltuma maksas sadalītāju) rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli, pieprasīt skaitītāja pirmstermiņa verificēšanas veikšanu vai nomaiņu, kā arī no šiem noteikumiem izrietošos pienākumus veikt skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās, kā arī dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotajai personai, kurai ir uzdots veikt dzīvojamās mājas uzturēšanu, noteikto pienākumu noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, ja pārbaudes paredzēts veikt dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās, nepiemēro ārkārtējā situācijā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju."

29. Svītrot 25. punktā vārdus "vai - ja ir ūdens patēriņa skaitītājs - atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš".

30. Aizstāt 26. punktā vārdus "dzīvokļu īpašnieku kopības" ar vārdiem "dzīvojamās mājas īpašnieku".

31. Aizstāt 27. punktā skaitli un vārdu "12. punktā" ar skaitli un vārdu "3.2 punktā".

32. Papildināt noteikumus ar 29., 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"29. Pienākumu veikt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā līdz atkārtotās verificēšanas termiņa beigām nepiemēro tiem dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuru dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošajam ūdens patēriņa skaitītājam līdz atkārtotās verificēšanas beigu termiņam ir atlicis mazāk par trim mēnešiem no 2021. gada 6. septembra. Šajos gadījumos piemēro līdzšinējo kārtību, kas noteica, ka ūdens patēriņa skaitītāju atkārtoto verificēšanu var veikt vēl triju mēnešu laikā pēc ūdens patēriņa skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņa beigām.

30. Dzīvojamās mājās, kurās maksājamo daļu par patērēto ūdeni aprēķina saskaņā ar kārtību, kas noteikta līdz 2021. gada 6. septembrim, šo noteikumu 6.3 un 13.² punktu piemēro no 2021. gada 1. decembra. Izmaiņas ūdens patēriņa starpības sadales kārtībā (šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punkts) piemēro, ja par šādas kārtības piemērošanu panākta vienošanās ar personu, kura aprēķina maksājamo daļu (veikti attiecīgi grozījumi pakalpojuma līgumā). Minētā vienošanās neattiecas uz šo noteikumu 11. punktā norādītajiem gadījumiem.

31. Dzīvojamās mājās, kurās siltumenerģijas uzskaiti (sadali) veic ar skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās, personai, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, no 2022. gada 1. marta ir pienākums, veicot maksājamo daļu aprēķināšanu, ievērot šo noteikumu 19.2 un 19.3 punktā noteikto kārtību un piemērot šo noteikumu 21. un 22. pielikumā norādītos koeficientus. Šo noteikumu 21. pielikumā norādītos koeficientus var nepiemērot, ja tos noteicis neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu".

32.  Šo noteikumu 31. punktā minētais pienākums piemērot šo noteikumu 22. pielikumā norādītos koeficientus neattiecas uz gadījumiem, ja dzīvojamā mājā visiem dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām ir vienāda ārējo norobežojošo konstrukciju platība, kā arī uz gadījumiem, ja šo noteikumu 22. pielikumā norādītie koeficienti nav piemērojami dzīvojamās mājas specifisku apstākļu dēļ. Ja koeficienti nav piemērojami dzīvojamās mājas specifisku apstākļu dēļ, jāvēršas pie neatkarīga eksperta, lai aprēķinātu atbilstoši konkrētajai situācijai precīzus koeficientus."

33. Izteikt 2. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

34. Svītrot 2. pielikuma 7. un 8. punktu.

35. Aizstāt 2. pielikuma 9. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

36. Izteikt 3. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

37. Svītrot 3. pielikuma 7. un 8. punktu.

38. Aizstāt 3. pielikuma 9. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

39. Izteikt 4. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

40. Svītrot 4. pielikuma 11. un 12. punktu.

41. Aizstāt 4. pielikuma 13. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu."

42. Izteikt 5. pielikuma 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

43. Svītrot 5. pielikuma 15. un 16. punktu.

44. Aizstāt 5. pielikuma 17. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu."

45. Izteikt 6. pielikuma 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2  punktu."

46. Svītrot 6. pielikuma 15. un 16. punktu.

47. Aizstāt 6. pielikuma 17. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

48. Izteikt 7. pielikuma 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2  punktu."

49. Svītrot 7. pielikuma 21. un 22. punktu.

50. Aizstāt 7. pielikuma 23. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

51. Izteikt 8. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2  punktu."

52. Svītrot 8. pielikuma 7. un 8. punktu.

53. Aizstāt 8. pielikuma 9. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

54. Izteikt 8. pielikuma 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltuma maksas sadalītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

14.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

14.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

55. Izteikt  8. pielikuma 22. punktu šādā redakcijā:

"22.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

56. Izteikt 9. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

57. Svītrot 9. pielikuma 7. un 8. punktu.

58. Aizstāt 9. pielikuma 9. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

59. Izteikt 9. pielikuma 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltuma maksas sadalītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

14.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

14.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

60. Izteikt  9. pielikuma 22. punktu šādā redakcijā:

"22.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

61. Izteikt 10. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2  punktu."

62. Svītrot 10. pielikuma 11. un 12. punktu.

63. Aizstāt 10. pielikuma 13. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu."

64. Izteikt 10. pielikuma 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltuma maksas sadalītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

17.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

17.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

65. Izteikt 10. pielikuma 25. punktu šādā redakcijā:

"25.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

66. Papildināt 11. pielikumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltumenerģijas skaitītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

3.1 1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

3.1 2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

67. Izteikt 11. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

68. Izteikt 11. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

69. Svītrot 11. pielikuma 9. un 10.punktu.

70. Aizstāt 11. pielikuma 11. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

71. Papildināt 12. pielikumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltumenerģijas skaitītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

3.1 1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

3.1 2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

72. Izteikt 12. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

73. Izteikt 12. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

74. Svītrot 12. pielikuma 9. un 10. punktu.

75. Aizstāt 12. pielikuma 11. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu."

76. Izteikt 13. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

77. Svītrot 13. pielikuma 11. un 12. punktu.

78. Aizstāt 13. pielikuma 13. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

79. Papildināt 13. pielikumu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltumenerģijas skaitītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

15.1 1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

15.1 2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

80. Izteikt 13. pielikuma 19. punktu šādā redakcijā:

"19.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

81. Izteikt 14. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

82. Svītrot 14. pielikuma 7. un 8. punktu.

83. Aizstāt 14. pielikuma 9. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu."

84. Izteikt 15. pielikuma 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

85. Svītrot 15. pielikuma 17. un 18. punktu.

86. Aizstāt 15. pielikuma 19. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu."

87. Izteikt 16. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

88. Svītrot 16. pielikuma 7. un 8. punktu.

89. Aizstāt 16. pielikuma 9. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu."

90. Izteikt 16. pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltuma maksas sadalītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

13.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

13.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

91. Izteikt 16. pielikuma 21. punktu šādā redakcijā:

"21.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

92. Izteikt 17. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu."

93. Svītrot 17. pielikuma 7. un 8. punktu.

94. Aizstāt 17. pielikuma 9. punktā tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3), ja dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās nav uzstādīti un/vai nav verificēti, un/vai ir bojāti ūdens patēriņa skaitītāji vai dzīvojamās mājas īpašnieki nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas" ar tekstu "Vk.ū.st.īp.bsk. - uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu".

95. Papildināt 17. pielikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltumenerģijas skaitītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

11.1 1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

11.1 2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

96. Izteikt  17. pielikuma 15. punktu šādā redakcijā:

"15.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

97. Izteikt 19. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltuma maksas sadalītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

5.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

5.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

98. Izteikt 19. pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

99. Papildināt 20. pielikumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms ar siltumenerģijas skaitītājiem, nosaka vienā no šādiem veidiem:

3.1 1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

3.1 2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834:2013 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

100. Izteikt 20. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7.  Lai noteiktu samērīgu dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu maksājamo daļu, persona, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, piemēro šo noteikumu 22. pielikumā norādītās korekcijas koeficientu vērtības, ņemot vērā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumu dzīvojamā mājā."

101. Papildināt noteikumus ar 21. un 22. pielikumu šādā redakcijā:

"21. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 524

Siltumenerģijas daļas, kas sadalāma ar siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem, un nemainīgās (koplietošanas) siltumenerģijas daļas koeficienti

Siltumenerģijas daļas koeficients un pieļaujamās atšķirības siltumenerģijas sadalījumā

Pārskata perioda vidējā āra gaisa temperatūra oC

zemāka par -12,5

no -10 līdz -12,5

no -7,5 līdz -10

no -5 līdz -7,5

no -2,5 līdz -5

no +2,5 līdz -2,5

no +5 līdz +2,5 augstāka par +5
Siltumenerģijas daļas koeficients, kas sadalāma ar siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem 0,8 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,4 0,3
Nemainīgās (koplietošanas) siltumenerģijas daļas koeficients 0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7
Pieļaujamās atšķirības siltumenerģijas sadalījumā starp dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām un mākslinieka darbnīcām uz vienu kvadrātmetru 12 % 14 % 15 % 16 % 18 % 20 % 25 % 30 %

22. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 524

Korekcijas koeficienti atbilstoši dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu izvietojumam dzīvojamā mājā

Dzīvokļu, nedzīvojamo telpu, mākslinieka darbnīcu un citu telpu izvietojuma apraksts dzīvojamā mājā Koeficienta vērtība
Pirmā stāva telpām: 0,9
Bez pagraba vai citām neapdzīvotām telpām 0,9
Virs pagraba vai citām neapkurināmām un neapdzīvotām telpām 0,9
Virs iebrauktuvēm 0,8
Stūra telpām pie iebrauktuvēm 0,85
Stūra telpām ēkas galā 0,85
Vidējo stāvu telpām:  
3-5 stāvu ēkām 1
Stūra telpām ēkas galā 0,95
6-9 stāvu ēkām 1
Stūra telpām ēkas galā 0,9
10 stāvu un augstākām ēkām 1
Stūra telpām ēkas galā 0,85
Augšējo stāvu telpām  
3-5 stāvu ēkām 0,9
Stūra telpām ēkas galā 0,85
6-9 stāvu ēkām 0,85
Stūra telpām ēkas galā 0,8
10 stāvu un augstākām ēkām 0,8
Stūra telpām ēkas galā 0,75"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 589Pieņemts: 31.08.2021.Stājas spēkā: 03.09.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 02.09.2021. OP numurs: 2021/169.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
325787
03.09.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)