Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 57

Rīgā 2021. gada 24. augustā

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs - A.Pabriks

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs

Finanšu ministrs - J.Reirs

Iekšlietu ministre - M.Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre - A.Muižniece

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Labklājības ministrs - G.Eglītis

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Veselības ministrs - D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - A.T.Plešs

Zemkopības ministrs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors - J.Stukāns

Latvijas Bankas pārstāvis - A.Vilks

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.12.00

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (I)

1.§

Konfidenciāli

TA-14k

_________________________________________________
()

2.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2036-IP

_________________________________________________
()

3.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2039-IP

_________________________________________________
()

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""

TA-1837

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5.§

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-1780

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Akciju atpirkšanas likums" (TA-1622).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Akciju atpirkšanas likums" (TA-1622) (likumprojektu pakete).

6.§

Likumprojekts "Akciju atpirkšanas likums"

TA-1622

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-1780).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TA-1780) (likumprojektu pakete).

7.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem"

TA-1805

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""

TA-1887

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem""

TA-1921

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai līdz 2022.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Muitas likuma 14. pieci prim panta ceturtajā punktā, pilnveidojot tajā ietverto deleģējumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 29.pantā noteiktajam.

10.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1787

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1813

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12.§

Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2020.gadu"

TA-1811

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

13.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu"

TA-1786

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

14.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu"

TA-1812

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15.§

Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1820

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""

TA-1841

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""

TA-1839

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

18.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

TA-1917

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Būmaņi", Smārdes pagastā, Engures novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1769

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Būmaņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9082 013 0023) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 013 0024) daļu 0,0200 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Smārdes pagastā, Engures novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 300,00 EUR (viena kvadrātmetra cena 1,50 EUR).

20.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1842

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt:

2.1. nekustamā īpašuma "Ruki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4654 003 0009) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4654 003 0010) daļu 0,08 ha kopplatībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Bikstu pagastā, Dobeles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 480,00 EUR (viena kvadrātmetra cena 0,60 EUR);

2.2. nekustamā īpašuma "Tīrumi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4654 003 0115) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4654 003 0115) daļu 0,13 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) un sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4654 003 0116) daļu 0,03 ha kopplatībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Bikstu pagastā, Dobeles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1056,00 EUR (viena kvadrātmetra cena 0,66 EUR).

21.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Priedāji-2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas pirkšanu"

TA-1840

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Priedāji-2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 013 0036) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 013 0139) 0,0269 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 144,00 EUR.

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""

TA-1806

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

23.§

Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1922

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes - Zāļu valsts aģentūras - neizmantotais 2020.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri 14 000 EUR apmērā tiek novirzīts uz valsts budžeta apakšprogrammu 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs", lai nodrošinātu muzeja darbinieku veselības apdrošināšanas polises iegādi.

3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam" noteikto apropriāciju.

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija noteikumos Nr.357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi""

TA-1893

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.685 "Prasības uztura bagātinātājiem""

TA-1873

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""

TA-1894

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""

TA-1872

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

28.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"

TA-1937

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

29.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1963

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""

TA-1966

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""

TA-1939

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

32.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""

TA-1945

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu""

TA-1992

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumos Nr.4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi""

TA-1935

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

35.§

Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-405

_________________________________________________
(A.Muižniece, V.Ernstsone, M.Golubeva,
N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Informatīvie ziņojumi

36.§

Informatīvais ziņojums "Par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi"

TA-1886

_________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Konceptuāli atbalstīt Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda (turpmāk - fonds) izveidi.

3. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegtos priekšlikumus. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" nodrošināt to tālāku izpildi, tai skaitā:

3.1. AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju to kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Republiku sarunās ar deleģētajiem Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas pārstāvjiem par fonda darbības nosacījumiem, t.sk. pārvaldības struktūru un noteikumiem, un sagatavot priekšlikumu par fonda darbības nosacījumiem;

3.2. noteikt, ka atbalsta pasākuma atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija;

3.3. Ekonomikas ministrijai iekļaut nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 20 000 000 EUR apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmā 2021.-2027.gada plānošanas periodam no 1.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt izaugsmi, konkurētspēju un jaunu darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā caur produktivitāti veicinošām investīcijām" un atbilstoši Nacionālā attīstības plāna 21.pasākuma (pilnā apmērā) un 81.pasākuma finansējumam;

3.4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" izstrādāt un līdz 2022.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumus par fonda izveidi.

37.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu un noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu"

TA-1959

_________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

38.§

Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nodrošināšanu Liepājas Jūrniecības koledžas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta īstenošanai"

TA-1946

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt priekšlikumu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 03.11.00 "Koledžas" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt papildu finansējumu 100 097 EUR apmērā, lai Liepājas Jūrniecības koledža nodrošinātu programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projekta īstenošanu no 2021.gada septembra līdz 2022.gada oktobrim.

3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto:

3.1. atbalstīt priekšlikumu apropriācijas pārdalei 2021.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas" starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 22 404 EUR apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 15 982 EUR apmērā, izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 11 711 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 50 097 EUR apmērā;

3.2. atbalstīt priekšlikumu precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2022.gadam valsts budžeta apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas", veicot apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 22 400 EUR, izdevumus precēm un pakalpojumiem 15 900 EUR, izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 11 700 EUR apmērā, un attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 50 000 EUR apmērā.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei 2021.gadā un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu precizēšanai 2022.gadā, un Finanšu ministrijai attiecīgi veikt apropriācijas izmaiņas 2021.gadā un precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2022.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.

5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51. četri prim 7.apakšpunktu atbalstīt atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu un pagarināt projekta Nr.4.2.1.2/18/I/017 "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā" īstenošanas termiņu virs sešiem mēnešiem.

39.§

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu darbībām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"

TA-446

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izdevumus izmaiņu veikšanai informācijas sistēmās, lai nodrošinātu korektu administratīvi teritoriālo vienību iedalījumu attēlojumu Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma elektroniskajā kartē sakarā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, kas nepārsniedz 15 413 EUR, 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

Ministru kabineta lieta (I)

40.§

Atbildes projekts tiesībsargam
(par bezmantinieka mantas apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izdevumu segšanu)

TA-1364

_________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

41.§

Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai
(par situācijas izpētes darba grupas izveidi)

TA-1462

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

Ministru kabineta lieta (II)

42.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-1986

_________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

43.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-1987

_________________________________________________
(D.Pavļuts, A.Pabriks)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1965

_________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 45.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-2030

_________________________________________________
(D.Pavļuts, J.Citskovskis, J.Vitenbergs,
A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 44.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

46.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"

TA-2031

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu precizēt Veselības ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjomu 2022.gadam, lai īstenotu augstas gatavības projektus, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un apropriāciju finansēšanas kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā" 5 139 047 EUR apmērā Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs", tai skaitā:

2.1. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 3 324 100 EUR apmērā projekta "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras uzlabošana, palielinot veco korpusu energoefektivitāti, un ventilāciju ierīkošana" īstenošanai;

2.2. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 665 677 EUR apmērā projekta "VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" īstenošanai;

2.3. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 1 149 270 EUR apmērā projekta "VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" īstenošanai.

3. Veselības ministrijai nodrošināt, ka augstas gatavības projektu ietvaros plānotās investīcijas ārstniecības iestādēs no valsts budžeta, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, nepārklāsies ar investīcijām ārstniecības iestādēs, kas saistītas ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā ietvertajām investīcijām, nodrošinot stratēģisku investīciju plānošanu un ieviešanas uzraudzību.

4. Publisko resursu ieguldījums valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiks sniegts, ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumus.

47.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2033

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu precizēt Veselības ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjomu 2022.gadam, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 258 016 EUR apmērā Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs", lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" īstenotu augstas gatavības projektu "Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana", kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu.

3. Veselības ministrijai nodrošināt, ka augstas gatavības projekta ietvaros plānotās investīcijas ārstniecības iestādē no valsts budžeta, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, nepārklāsies ar investīcijām ārstniecības iestādē, kas saistītas ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā ietvertajām investīcijām, nodrošinot stratēģisku investīciju plānošanu un ieviešanas uzraudzību.

4. Publisko resursu ieguldījums valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiks sniegts, ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumus.

Ministru kabineta lieta (II)

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība""

TA-2002

_________________________________________________
(A.T.Plešs, I.Gailīte, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, papildinot to ar diviem jauniem punktiem atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumam, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

49.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam"

TA-2021

_________________________________________________
(J.Reirs, A.Pabriks)

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk - ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1., 2., 3. un 4.pielikumu.

2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2022., 2023. un 2024.gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5.pielikumu.

3. Pieņemt zināšanai, ka, pamatojoties uz 2021.gada 4.augusta Saeimas Prezidija lēmumu "Par Saeimas budžeta pieprasījumu 2022.-2024.gadam", Saeimas budžeta programmā 01.00.00 "Saeimas darbības nodrošināšana" samazināta vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2022.gadam 397 055 EUR apmērā, 2023.gadam 7 807 884 EUR apmērā un 2024.gadam 8 295 184 EUR apmērā, kā arī atbalstīt, ka vienlaikus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" palielināta vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi subsīdijām un dotācijām 2022.gadam 1 102 411 EUR apmērā, 2023.gadam 7 257 981 EUR apmērā un 2024.gadam 4 849 008 EUR apmērā Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11, Rīgā, pārbūvei, restaurācijai un aprīkošanai atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" prognozētajām būvniecības izmaksām.

4. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrijas izdevumi 2024.gadā ir palielināti par 23 488 912 EUR, lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu palielinājumu līdz 2% no iekšzemes kopprodukta, ņemot vērā aktualizētās iekšzemes kopprodukta prognozes.

5. Pieņemt zināšanai, ka budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - 80.00.00 programma) palielināts finansējums 2023.gadam 206 209 681 EUR apmērā un 2024.gadam 184 017 794 EUR apmērā atbilstoši precizētām prognozēm.

6. Atļaut Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām līdz maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma ministrijai noteikšanai precizēt valsts budžeta bāzi:

6.1. atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 19.1 punktā noteiktajam;

6.2. valsts speciālā budžeta ietvaros veicot izmaiņas starp sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu savstarpējiem transfertiem.

7. Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2022., 2023. un 2024.gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.

8. Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanu saistītos jautājumus, savukārt Finanšu ministrijai minētajām institūcijām elektroniski nosūtīt izskatīšanai iesniegtos materiālus.

50.§

Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2022.-2024.gadā"

TA-2001

_________________________________________________
(J.Reirs, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognožu pamatā ir Finanšu ministrijas izstrādātās un Fiskālās disciplīnas padomes 2021.gada 14.jūnijā apstiprinātās makroekonomisko rādītāju prognozes: iekšzemes kopprodukta pieaugums salīdzināmās cenās 2021.gadā 3,7%, 2022.gadā 5,0%, 2023.gadā 3,5% un 2024.gadā 3,4%; iekšzemes kopprodukta pieaugums faktiskajās cenās 2021.gadā 6,9%, 2022.gadā 8,5%, 2023.gadā 6,2% un 2024.gadā 5,3%; nominālais iekšzemes kopprodukts 2021.gadā 31 364 milj. EUR, 2022.gadā 34 022 milj. EUR, 2023.gadā 36 115 milj. EUR un 2024.gadā 38 033 milj. EUR; patēriņa cenu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2021.gadā 2,0%, 2022.gadā 2,4%, 2023.gadā 2,2% un 2024. gadā 2,0%; nodarbinātības izmaiņas 2021.gadā -1,1%, 2022.gadā 1,8%, 2023.gadā 0,3% un 2024.gadā 0,0%.

3. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilance pie nemainīgas politikas tiek prognozēta 2022.gadā -1 000,1 milj. EUR jeb -2,9% no IKP, 2023. gadā ir -443,8 milj. EUR jeb -1,2% no IKP un 2024. gadā ir -130,6 milj. EUR jeb -0,3% no IKP.

4. Noteikt, ka indikatīvā fiskālā telpa primārajiem kārtējiem nacionāli finansētajiem izdevumiem 2022., 2023. un 2024. gadā ir 302 000 000 EUR.

5. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognozēs 2022.-2024.gadam Finanšu ministrijai ir iekļauti plānotie maksājumi Eiropas Savienības budžetā pēc naudas plūsmas 2022.gadam 371 790 000 EUR, 2023.gadam 362 830 000 EUR un 2024.gadam 368 850 000 EUR. Finanšu ministrijai precizēt izdevumus 2022., 2023. un 2024.gadam budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā", palielinot kārtējos maksājumus Eiropas Savienības budžetā 2022.gadam par 11 460 000 EUR un samazinot kārtējos maksājumus Eiropas Savienības budžetā 2023.gadam par 2 250 000 EUR un 2024.gadam par 12 830 000 EUR.

6. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognozēs 2022.gadam ir iekļauts plānotais maksājums Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 20.papildināšanai un par 5 970 000 EUR palielināti vispārējās valdības budžeta izdevumi.

7. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas izstrādāto makroekonomiskās attīstības pesimistisko jeb "Covid-19 trešā viļņa" scenāriju, kas paredz iekšzemes kopprodukta pieaugumu salīdzināmās cenās 2021.gadā 3,0%, 2022.gadā 2,5%, 2023.gadā 3,4% un 2024.gadā 3,4%.

51.§

Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-2015

_________________________________________________
(J.Reirs, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai fiskālā nodrošinājuma rezervi 2022. un 2023. un 2024.gadam plānot Fiskālās disciplīnas likumā paredzētajā minimālajā apjomā, t.i., 0,1% no IKP.

3. Lai nodrošinātu savlaicīgu fiskālā riska vadību, kas rodas no iespējamās VAS "Latvijas dzelzceļš" klasificēšanas vispārējās valdības sektorā, Satiksmes ministrijai saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu noteiktajā termiņā un apjomā, kas nepieciešams Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijas institucionālo vienību klasificēšanas kritēriju novērtēšanai, sniegt nepieciešamo informāciju un veikt analītiskos aprēķinus.

52.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"

TA-2016

_________________________________________________
(J.Reirs, A.Zakatistovs, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"" 8.1., 8.2., 8.7.apakšpunktā un 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.apakšpunktā un 14., 17., 18., 19., 22.punktā noteikto uzdevumu izpilde.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2020., 2021. un 2022.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā"" 19.punktā noteiktais uzdevums uzskatāms par izpildītu un turpināma 24., 25., 27., 28., 29., 32., 33., 34., 35., 46., 47.punktā noteiktā uzdevuma izpilde.

4. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"" 10.1., 10.2., 10.5., 10.10.apakšpunktā noteiktie uzdevumi ir turpināmi, atzīt par aktualitāti zaudējušu 9.5., 9.7., 10.3., 10.7., 10.8., 10.9.apakšpunktos noteikto uzdevumu izpildi.

5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 25., 34.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem, atzīt par aktualitāti zaudējušu 18.punktā noteiktā uzdevumu izpildi.

6. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.9.apakšpunktā noteiktais uzdevums ir turpināms.

7. Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, veicot valsts budžeta finansēto funkciju analīzi, pārskatot nozaru ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk - ministrija) līdzšinēji piešķirto finansējumu prioritārajiem un citiem pasākumiem, uzlabojot procesus un veicinot efektīvu finanšu resursu pārvaldību, identificējot kopējos izdevumu pārskatīšanas rezultātus 2022.gadam 172 803 365 EUR apmērā un 2023.gadam 47 519 012 EUR apmērā.

8. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem finansējums 70 563 686 EUR apmērā 2022.gadam ir novirzāms citām kopējām prioritātēm, savukārt 102 239 679 EUR apmērā 2022.gadam nozaru ministriju noteiktajām prioritātēm.

9. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" samazināt finansējumu 2022.gadā 5 038 648 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības.

10. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" samazināt finansējumu 2022.gadā 574 171 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai), 2023.gadā 556 935 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai), 2024.gadā 556 935 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un palielināt finansējumu:

10.1. budžeta programmā 12.00.00 "Kara muzejs" 17 236 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 14 676 EUR apmērā, izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2 560 EUR apmērā) 2022.gadam, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022.gadā, kā arī lai veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi;

10.2. budžeta programmā 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" 52 500 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) 2022.gadam un turpmāk ik gadu, lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām;

10.3. budžeta programmā 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" 222 000 EUR apmērā (izdevumi pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) 2022.gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT);

10.4. budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 282 435 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai) 2022.gadam un turpmāk ik gadu un vienlaikus budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" ietvaros samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 112 158 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra stratēģisko uzdevumu īstenošanu un kompetences pilnveidi saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā.

11. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" samazināt finansējumu 2022.gadā un turpmāk 1 316 320 EUR apmērā ik gadu un novirzīt šādu pasākumu īstenošanai:

11.1. budžeta programmā 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 200 000 EUR apmērā attīstības sadarbības projektiem, sniedzot ieguldījumu drošības un stabilitātes veicināšanā Eiropas kaimiņu reģionos;

11.2. budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 44 079 EUR apmērā nomas maksas izdevumu segšanai Latvijas Republikas vēstniecībā ASV;

11.3. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 560 100 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 512 141 EUR apmērā Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšanai, Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai, konsulāro pakalpojumu nodrošināšanai.

12. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs", pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes (prot. Nr.47 7.§) Brexit pasākumu ietvaros piešķirto finansējumu 2022.gadam un turpmāk ik gadu 269 508 EUR apmērā novirzīt Latvijas ekonomisko un valstspiederīgo interešu nodrošināšanai Apvienotājā Karalistē, saglabājot iepriekš uz noteiktu laiku izveidotās divas amata vietas.

13. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā komandējumu un klātienes pasākumu organizēšanas izdevumos identificēto iekšējo resursu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 190 742 EUR apmērā novirzīšanu šādu resorā aktuālu pasākumu īstenošanai:

13.1. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 89 698 EUR apmērā atašeju atlīdzības palielināšanai;

13.2. budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 14 890 EUR apmērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra IT infrastruktūras uzlabošanai;

13.3. budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" 2022. gadā un turpmāk ik gadu 68 860 EUR apmērā, tajā skaitā 44 000 EUR apmērā IS Valsts platforma biznesa attīstībai (www.business.gov.lv) darbības nodrošināšanai un 24 860 EUR apmērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieku atlīdzības nodrošināšanai Covid-19 atbalsta programmu pēcpārbaužu veikšanai 2022.gadā un daļējai mēnešalgas izlīdzināšanai turpmāk;

13.4. budžeta apakšprogrammā 27.12.00 "LIAA darbības nodrošināšana" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 17 294 EUR apmērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieku atlīdzībai ES fondu 2007. - 2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības pabeigšanai 2022.gadā un daļējai mēnešalgas izlīdzināšanai turpmāk.

14. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" identificēto iekšējo resursu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 87 095 EUR apmērā novirzīšanu šādu aktuālu pasākumu īstenošanai:

14.1. elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzības informācijas sistēmas "Energoefektivitātes monitoringa un nodevu administrēšanas sistēma" uzturēšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 27 095 EUR apmērā;

14.2. juridisko pakalpojumu apmaksai un Valsts interešu pārstāvniecībai tiesu procesos 2022.gadā un turpmāk ik gadu 60 000 EUR apmērā, veicot līdzekļu pārdali uz budžeta apakšprogrammu 29.06.00 "Enerģētikas jautājumu administrēšana".

15. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā budžeta apakšprogrammā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" identificēto iekšējo resursu 2022. un 2023.gadā ik gadu 177 970 EUR apmērā novirzīšanu ministrijas darbinieku atlīdzības palielināšanai.

16. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" Brexit seku risināšanas pasākuma ietvaros 2022. gadā 3 707 EUR apmērā, novirzot to citām kopējām prioritātēm.

17. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2022.gadā 42 000 000 EUR apmērā, 2023.gadā 4 623 001 EUR apmērā un 2024. gadā 3 324 344 EUR apmērā, kā arī 2022.gadā budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 120 000 EUR apmērā, budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 21 000 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 5 000 EUR apmērā. Vienlaikus pieņemt zināšanai, ka finansējums 2022.gadā 29 718 631 EUR apmērā ir novirzāms citām kopējām prioritātēm.

18. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumus par bāzes izdevumu pārskatīšanā identificēto iekšējo resursu 2022.gadā 12 427 369 EUR apmērā, 2023.gadā par 4 623 001 EUR apmērā, 2024.gadā 3 324 344 EUR apmērā novirzīšanu šādu pasākumu īstenošanai:

18.1. 2023.gadā 546 706 EUR un 2024.gadā 40 451 EUR (budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 2023.gadā 215 289 EUR, 2024.gadā 29 416 EUR, budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 2023.gadā 104 535 EUR, 2024. gadā 11 035 EUR, budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 2023.gadā 5 000 EUR, budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023.gadā 221 882 EUR) telpu iekārtošanas un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005);

18.2. budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" E-rēķinu sistēmas ieviešanai 2022.gadā 44 576 EUR, 2023.gadā 69 474 EUR un 2024.gadā 68 385 EUR;

18.3. budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" Iepirkumu uzraudzības biroja attīstības stratēģiskajai vadībai 2022.gadā 225 370 EUR, 2023. un 2024.gadā 223 000 EUR;

18.4. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Finanšu ministrijas kapacitātes stiprināšanai stratēģisko uzdevumu izpildei un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, efektīvas komercdarbības atbalsta kontroles funkcijas nodrošināšanai valsts un pašvaldību budžetiem finansētiem pasākumiem, izmaiņu azartspēļu un izložu jomā ieviešanai 2022.gadā 814 106 EUR, 2023. un 2024.gadā 810 622 EUR;

18.5. budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2022.gadā 3 200 000 EUR Valsts nekustamo īpašumu (ēku) remontdarbu veikšanai, tai skaitā Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai 1 300 000 EUR un ēkas pielāgošanai Latvijas Proves biroja valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai 1 900 000 EUR, attiecīgi precizējot un palielinot ilgtermiņa saistību apmēru;

18.6. budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2022.gadā 5 358 412 EUR un 2023.gadā 707 600 EUR pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos;

18.7. 2022.gadā 1 563 972 EUR, 2023. un 2024.gadā 1 399 141 EUR valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (neatkarīgajām iestādēm, ministrijām un centrālajām valsts iestādēm), lai segtu nomas objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu izmaiņas:

18.7.1. Ārlietu ministrijai 153 150 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.2. Iekšlietu ministrijai 66 116 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.3. Kultūras ministrija 185 353 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.4. Labklājības ministrijai 81 560 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.5. Prokuratūrai 2022.gadā 413 491 EUR, 2023. un 2024.gadā 248 660 EUR;

18.7.6. Tieslietu ministrijai 54 205 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.7. Veselības ministrijai 148 649 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.8. Finanšu ministrijai 398 516 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 13 956 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.7.10. Zemkopības ministrijai 48 976 EUR 2022. - 2024.gadam;

18.8. 2022.-2024.gadā 327 436 EUR robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" pēc rekonstrukcijas pabeigšanas uzturēšanas izdevumu pieauguma segšanai, lai nodrošinātu papildu iznomāto platību nomas un komunālo izdevumu apmaksu:

18.8.1 Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2022. - 2024.gadā 231 882 EUR;

18.8.2. Iekšlietu ministrijai 2022. - 2024.gadā 37 057 EUR;

18.8.3. Zemkopības ministrijai 2022. - 2024.gadā 58 497 EUR;

18.9. budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2022.gadā 263 497 EUR, 2023.gadā 229 022 EUR un 2024.gadā 285 309 EUR komisijas maksu izdevumu segšanai par obligāciju emisijām, lai nodrošinātu izdevumu pieauguma segšanu saistībā ar vidējā termiņā prognozēto aizņemšanās apjomu pieaugumu;

18.10. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā 50 000 EUR un 2023.gadā 80 000 EUR valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības ārējām novērtējumam, lai attīstītu iekšējā audita struktūrvienību darba kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas sistēmu

18.11. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā 220 000 EUR, 2023.gadā 80 000 EUR, 2024.gadā 80 000 EUR iekšējā audita ieviešanai pašvaldībās, lai digitalizētu un modernizētu valsts pārvaldes iekšējā audita funkciju;

18.12. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā 310 000 EUR, 2023.gadā 100 000 EUR, 2024.gadā 40 000 EUR valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību kapacitātes stiprināšanai un konkurētspējīga iekšējo auditoru sertifikācijas procesa ieviešanai, lai veicinātu modernu pārvaldību, tostarp birokrātijas mazināšanu, labas pārvaldības attīstību un efektivitātes celšanu publiskajā pārvaldē;

18.13. Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūra" 2022., 2023. un 2024.gadā 50 000 EUR ik gadu Likteņdārza uzturēšanas izdevumu segšanai.

19. Finanšu ministrijai (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām/iestādēm sagatavot un 2023.gada budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus par 18.7. un 18.8.apakšpunktā minēto nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai 2025.gadā un turpmāk, tai skaitā vērtējot iespējas to risināt 2022.gadā veicamās izdevumu pārskatīšanas ietvaros.

20. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" samazināt izdevumus informācijas sistēmu uzturēšanas darbiem, nomātajiem transportlīdzekļiem un ārpakalpojumam video materiālu apstrādes un grafiskā dizaina veikšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 516 550 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšanai.

21. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem, efektivizējot darbu organizēšanas procesu, 2022.gadā un turpmāk ik gadu 95 600 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai ministrijas kapacitātes stiprināšanai.

22. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozes 2022.gadam un turpmāk ik gadu 200 000 EUR apmērā no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas un pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumos valsts budžetā no VAS "Latvijas Loto" dividendēm un attiecīgi, lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, 2022.gadā un turpmāk ik gadu palielināt izdevumus 200 000 EUR apmērā Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".

23. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumu prognozi no valsts nodevas par grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju licencēšanu 2022.gadā par 583 200 EUR, 2023.gadā par 78 800 EUR un 2024.gadā par 50 000 EUR, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2022.gadā 110 957 EUR apmērā un 2023.gadā un turpmākajiem gadiem 45 683 EUR apmērā ik gadu, lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju licencēšanu.

24. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par procesuālajiem izdevumiem administratīvajās lietās, 2022.gadā un turpmāk ik gadu 17 500 EUR apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2022.gadā un turpmākajiem gadiem 17 500 EUR apmērā ik gadu, lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu procesuālo izdevumu apmaksu nosūtījumiem analīžu veikšanai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu vielu lietošanas fakta noteikšanai.

25. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus:

25.1. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" samazināt finansējumu izdevumiem siltumenerģijai, apkurei un nekustamo īpašumu uzkopšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 153 224 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 40.01.00 "Administrēšana", lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti;

25.2. budžeta apakšprogrammā 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta" samazināt finansējumu izņemto mantu glabāšanas izdevumu segšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 301 392 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 40.01.00 "Administrēšana", lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti;

25.3. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" samazināt finansējumu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 300 000 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielināt budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti;

25.4. budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" samazināt finansējumu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 633 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un palielināt budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai nodrošinātu nekustamā īpašumā nodokļa izdevumu segšanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

25.5. budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" ietvaros, samazinot izdevumus videonovērošanas sistēmu iegādei 2022.gadā un turpmāk ik gadu 49 615 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai palielinātu atalgojumu vadošajam personālam un novērstu kompetentu darbinieku aizplūšanu uz privāto sektoru un citām institūcijām;

25.6. budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros, samazinot izdevumus atlīdzībai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 8 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām, lai nodrošinātu pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) nāvi un kaitējuma atlīdzības izmaksu.

26. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" samazināt finansējumu 2018. - 2020.gada prioritārajam pasākumam "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" 2022.gadā 329 922 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un 2023.gadā 423 630 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2022.gadā 329 922 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un 2023.gadā 423 630 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai), lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē.

27. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus veikt izmaiņas budžeta apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2020. - 2022.gada prioritārā pasākuma "Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana" ietvaros, lai nodrošinātu portatīvo datoru iegādi:

27.1. apakšpasākumam "Pieslēgumu punktu, tajā skaitā datu centru aprīkošana ar ugunsmūriem" samazināt finansējumu 2022.gadā 150 721 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielināt finansējumu apakšpasākumam "Datortehnikas iegāde un pārinstalēšana";

27.2. apakšpasākuma "Datortehnikas iegāde un pārinstalēšana" ietvaros samazināt izdevumus 2022.gadā 120 000 EUR apmērā datortehnikas pārinstalēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai.

28. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, 2022.gadā 216 577 EUR apmērā un paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2022.gadā 216 577 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām.

29. Atbalstīt priekšlikumu veikt finansējuma pārdali Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ietvaros starp Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas izdevumiem un valsts pamatfunkciju īstenošanas izdevumiem Valsts izglītības attīstības aģentūras funkciju nodrošināšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu:

29.1. samazinot finansējumu 591 593 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 70.07.00 "Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektam "Finansējums stipendiju nodrošināšanai ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās Latvijā";

29.2. samazinot finansējumu 163 699 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta "Finansējuma stipendiju nodrošināšanai ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās Latvijā administrēšana";

29.3. palielinot finansējumu 755 292 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana", tai skaitā veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 39 638 EUR apmērā, lai nodrošinātu stipendijas ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai vasaras skolās, kā arī minēto pasākumu administrēšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajai informācijai.

30. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus veikt finansējuma pārdali ministrijas budžeta ietvaros valsts pamatfunkciju īstenošanas funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, tai skaitā:

30.1. no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 "Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai" 2022.gadā 82 053 EUR, 2023.gadā un turpmāk ik gadu 207 053 EUR un no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana" 2023.gadā un turpmāk ik gadu 557 827 EUR budžeta apakšprogrammai 03.01.00 "Augstskolas" 2022.gadā 82 053 EUR, 2023. gadā un turpmāk ik gadu 764 880 EUR, lai nodrošinātu darba vidē balstītās 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" īstenošanu;

30.2. no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 "Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 27 360 EUR budžeta apakšprogrammai 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana", lai nodrošinātu papildu finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai;

30.3. 2021.gadā un turpmāk ik gadu 104 960 EUR budžeta apakšprogrammas 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" ietvaros samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu Izglītības un zinātnes ministrijas stratēģisko funkciju veicējiem, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Izglītības un zinātnes ministrijas resorā.

31. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei 2021.gadā budžeta apakšprogrammā 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība" prioritārā pasākuma "Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana" ietvaros, samazinot izdevumus inventāra iegādei 14 656 EUR apmērā, darba aizsardzības līdzekļiem 42 686 EUR apmērā un palielinot izdevumus 57 342 EUR apmērā Meža valsts reģistra uzturēšanas vajadzībām, nodrošinot tā pārprogrammēšanas darbus un to apmaksu 2021.gadā.

32. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2021.gadu palielinājumu, un Finanšu ministrijai palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozi 2022.gadam par 32 000 000 EUR (tai skaitā 25 600 000 EUR maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 6 400 000 EUR uzņēmumu ienākuma nodoklis) un attiecīgi palielināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" 2022.gadam par 30 000 000 EUR atbilstoši informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu sadalījumam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

33. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par izdevumu pārdali pamatbudžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ietvaros 2022.gadam un turpmāk ik gadu 154 344 EUR apmērā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu finansējumu piemaksu veikšanai ministrijas darbiniekiem par papildu veicamajiem pienākumiem, kas nav minēti amata aprakstā, kā arī nodrošinātu finansējumu BEREC biroja darbības atbalstam.

34. Satiksmes ministrijai turpināt veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu no Autoceļu lietošanas nodevas izpildi vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteiktajā apmērā.

35. Lai nodrošinātu administratīvā sloga mazināšanu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu finansējuma aprites nodrošināšanā, Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 31.augusta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība".

36. Satiksmes ministrijai un attiecīgajām ministrijām, kuras līdzšinēji pārdalījušas līdzekļus uz Satiksmes ministrijas budžetu vai paredzējušas savstarpējo transfertu maksājumus valsts informācijas sistēmu izvietošanai un uzturēšanai valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā, pēc grozījumu Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniegt Finanšu ministrijā savstarpēji saskaņotus priekšlikumus finansējuma izmaiņām Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammās 04.01.00 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana" un 04.02.00 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana" un attiecīgo ministriju budžetos iestrādāšanai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" sagatavošanas procesā.

37. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par izdevumu pārdali pamatbudžeta apakšprogrammas 05.62.00 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem inventāra iegādei 2022.gadā un turpmāk ik gadu 3 000 EUR un atbilstoši palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai portatīvo datoru iegādei.

38. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par izdevumu pārdali budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros 2018. - 2020.gada prioritārā pasākuma "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)" apakšpasākuma "Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam" pakalpojumam "Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem" piešķirtos līdzekļus subsīdijām un dotācijām 2022.gadam un turpmāk ik gadu 38 819 EUR apmērā novirzīt izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu ekspertu pētījuma izstrādi par deleģēto uzdevumu - sociālās rehabilitācijas, psihosociālās rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu u.c. valsts deleģēto uzdevumu - izpildes kvalitātes un efektivitātes novērtējumu.

39. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei budžeta programmas 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, optimizējot telpu nomas, komunālo maksājumu, telpu uzturēšanas un apsardzes, administratīvos un ar iestādes darbību saistītos izdevumus, 2022.gadā un turpmāk ik gadu 149 151 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai, lai veiktu atlīdzības sistēmas sakārtošanu, atsakoties no akordalgām, un palielinātu atlīdzību līdz valsts pārvaldes vidējam atlīdzības līmenim konkrētajā mēnešalgu grupā.

40. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2022.gadā 50 000 EUR apmērā, 2023.gadā un 2024.gadā 475 000 EUR apmērā ik gadu un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai veiktu Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra tehniskās platformas nomaiņu, vienlaikus saglabājot izveidotās datu apmaiņas ar citiem valsts nozīmes reģistriem, kā arī elektroniskos pakalpojumus portālā www.latvija.lv.

41. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" palielināt izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2022.gadā 50 000 EUR apmērā, 2023.gadā un 2024.gadā 475 000 EUR apmērā ik gadu, palielinot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmantošanu uz gada sākumu, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksas plānotajā apmērā.

42. Lai varētu nodrošināt atbilstošu un efektīvu Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" administrēšanu, Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumu Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"" 5.punktā, nosakot, ka turpmāk Tieslietu ministrijas fonda programmas administrēšanas izdevumi, kas tiek segti no fonda programmas kontā ieskaitītajiem ieņēmumiem, nepārsniegs 2,5 procentus no Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma 45.pantā noteiktā maksimālā saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēra, kā arī atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei Tieslietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" ietvaros, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 2022.gadam un turpmākajiem gadiem 40 063 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu šīs budžeta programmas administrēšanas izdevumus, tai skaitā finansējot programmas administrēšanai nepieciešamo vienu amata vietu.

43. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei, budžeta apakšprogrammā 03.03.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus precēm un pakalpojumiem 2022.gadā un turpmāk ik gadu 21 800 EUR apmērā un attiecīgi palielinot budžeta apakšprogrammā 09.05.00 "Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārziņā esošā Mantojuma reģistra un Publisko testamentu reģistra uzturēšanu.

44. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu Tieslietu ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2022. - 2024.gadam precizēšanai, budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" samazināt izdevumus 38 841 348 EUR apmērā 2022.gadam un palielināt izdevumus 38 841 348 EUR apmērā 2024.gadam.

45. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju par potenciālajām Valsts vides dienesta administrējamo nodevu ieņēmumu izmaiņām saistībā ar nodevas apmēra un maksāšanas kārtības pārskatīšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas paredz izmaiņas ziņojumā minēto Valsts vides dienesta administrējamo nodevu apmērā un maksāšanas kārtībā, kā arī nepieciešamības gadījumā, ja tiek plānots nodevu ieņēmumu palielinājumu novirzīt izdevumu pasākumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un budžeta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā fiskāli neitrālu priekšlikumu, ja grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos par nodevu apmēru un maksāšanas kārtības izmaiņām ir apstiprināti Ministru kabinetā vai vismaz ir saskaņoti ar Finanšu ministriju un tiek virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar jautājumu par fiskāli neitrālā priekšlikuma atbalstīšanu.

46. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" ietvaros tiks samazināti plānotie izdevumi grāmatvežu amata vietu nodrošināšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 39 267 EUR apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes politikas plānošanai.

47. Atbalstīt Kultūras ministrijas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšlikumus no 2022.gada 1.janvāra precizēt budžeta resora "47.Radio un televīzija" nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā "47.Radio un televīzijas regulators", vienlaikus izveidojot jaunu budžeta resoru - "46.Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi".

48. Kultūras ministrijai un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Kultūras ministrijas budžeta resora, budžeta resora "47. Radio un televīzijas regulators" un jaunveidojamā budžeta resora "46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu 2022., 2023. un 2024. gadam precizēšanai:

48.1. budžeta resora 47."Radio un televīzija" programmā 02.00.00 "Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2022.gadam 12 042 270 EUR apmērā, 2023.gadam 11 986 620 EUR apmērā un 2024.gadam 12 042 270 EUR apmērā, attiecīgi palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām jaunizveidotā budžeta resora 46."Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" programmai 02.00.00 "Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Radio" 2022.gadam 12 042 270 EUR apmērā, 2023.gadam 11 986 620 EUR apmērā un 2024.gadam 12 042 270 EUR apmērā, lai VSIA "Latvijas Radio" nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma izpildi

48.2. budžeta resora 47."Radio un televīzija" programmā 03.00.00 "Televīzija" un apakšprogrammā 03.01.00 "Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2022.gadam 23 674 173 EUR apmērā, 2023.gadam 23 097 173 EUR apmērā un 2024.gadam 23 174 173 EUR apmērā, attiecīgi palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām jaunizveidotā budžeta resora 46"Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" programmai 03.00.00 "Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā" 2022.gadam 23 674 173 EUR apmērā, 2023.gadam 23 079 173 EUR apmērā un 2024.gadam 23 174 173 EUR apmērā, lai VSIA "Latvijas Televīzija" nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma izpildi;

48.3. budžeta resora 47."Radio un televīzija" programmai 04.00.00 "Komerciālās televīzijas un radio" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 2022.gadam 1 128 403 EUR apmērā, 2023.gadam 1 053 403 EUR apmērā un 2024.gadam 1 128 403 EUR apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 2022.gadam 1 103 393 EUR apmērā, 2023.gadam 1 028 393 EUR apmērā un 2024.gadam 1 103 393 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 25 010 EUR apmērā 2022. - 2024.gadā ik gadu, attiecīgi palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām Kultūras ministrijas budžeta programmai 27.00.00 "Mediju politikas īstenošana" 2022.gadam 1 128 403 EUR apmērā, 2023.gadam 1 053 403 EUR apmērā un 2024.gadam 1 128 403 EUR apmērā, Mediju atbalsta fonda darbības paplašināšanai.

49. Finanšu ministrijai precizēt Kultūras ministrijas budžeta resora, budžeta resora 47."Radio un televīzijas regulators" un jaunveidojamā budžeta resora 46. "Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2022., 2023. un 2024.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 48.punktam.

50. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par ārvalstu filmu līdzfinansējuma administrētāja maiņu no Nacionālā kino centra uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, vienlaicīgi veicot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.

51. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2022.gadā un turpmāk ik gadu 858 013 EUR apmērā no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 19.03.00 "Filmu nozare" uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana", lai Latvijas investīciju un attīstības aģentūra nodrošinātu ārvalstu filmu līdzfinansējuma programmas nodrošināšanu un segtu tiešās izmaksas, kas saistītas ar nozares ekspertu piesaisti programmas īstenošanai.

52. Kultūras ministrijai sagatavot un iesniegt 2022.gada valsts budžeta likumprojekta paketē grozījumus Filmu likumā, kas ļauj Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai izsniegt garantijas par līdzfinansējuma nodrošināšanu ārvalstu filmu uzņemšanai, un ja, ņemot vērā faktiskās izmaksas, ir palielinājušies nodokļu ieņēmumi vai tiek prognozēts nodokļu ieņēmumu palielinājums, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra sagatavo Ministru kabineta dokumentus par apropriācijas palielinājumu līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

53. Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) izvērtēt kultūras nozares projektiem atvēlēto finansējumu, ņemot vērā attiecīgās nozares pienesumu tautsaimniecībai, kā arī apsvērt kultūras eksportu veicinošu pasākumu nepieciešamību.

54. Kultūras ministrijai (Latvijas Nacionālajam kultūras centram) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (Valsts izglītības satura centru) izvērtēt iespējamo funkciju pārklāšanos abu iestāžu veicamajās funkcijās. Vienlaikus Kultūras ministrijai izvērtēt nepieciešamību pēc Latvijas Nacionālajam kultūras centra atbalsta personāla, veicamās funkcijas deleģējot Kultūras ministrijas atbalsta personālam.

55. Kultūras ministrijai (Latvijas Nacionālajam arhīvam) izvērtēt, vai visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti ir uzglabājami tieši Latvijas Nacionālajā arhīvā un vai nebūtu samazināms šo dokumentu uzglabāšanas termiņš, kā arī nosakāms, ka atsevišķi dokumenti Latvijas Nacionālajā arhīvā uzglabājami tikai elektroniskā formātā.

56. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu 2022. un 2023.gadam ik gadu budžeta apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 42 851 EUR apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 42 851 EUR apmērā, lai nodrošinātu darbiniekiem piemaksas par aizvietošanu darbinieku slimības laikā un atvaļinājuma laikā, un darbinieku pārejošas darba nespējas A lapu apmaksu.

57. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu 2022. un 2023.gadam ik gadu budžeta apakšprogrammā 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 210 070 EUR apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 210 070 EUR apmērā, lai nodrošinātu darbiniekiem piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

58. Veselības ministrijai sadarbībā ar profesionālajām organizācijām un augstākās izglītības iestādēm pārskatīt ārsta specialitāšu sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu noteiktajām prasībām studiju ilgumam un saturam, līdz 2022.gada 1.jūlijam izvērtēt iespēju samazināt rezidentūras ilgumu pamatspecialitātēs, kurās rezidentūras ilgums pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK minimālo rezidentūras ilgumu par 2 gadiem, bet līdz 2023.gada 31.decembrim izvērtēt iespēju samazināt rezidentūras ilgumu pamatspecialitātēs, kurās rezidentūras ilgums pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK minimālo rezidentūras ilgumu par 1 gadu.

59. Veselības ministrijai līdz 2022.gada 31.decembrim, ņemot vērā pacientu skaitu, nepieciešamos ieguldījumus un speciālistu skaitu Latvijā, izvērtēt iespēju atbalstīt un attīstīt ES/EEZ dalībvalstī vai Šveicē sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā.

60. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Finanšu ministriju līdz 2022.gada 31.decembrim sagatavot priekšlikumus jauna izdienas pensiju modeļa izstrādei saskaņā ar informatīvajā ziņojumā izklāstītajiem izdienas pensiju reformas uzsākšanas principiem.

61. Ministrijām atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam par maksas pakalpojumu cenrāžu aktualizāciju veikt izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos.

62. Ministrijām atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam par atbalsta funkcijām turpināt darbu pie atbalsta funkciju centralizācijas, cita veida resursu optimizācijas, lai nodrošinātu izvirzītā mērķa - "maza un profesionāla valsts pārvalde" kvalitatīvu sasniegšanu.

63. Ministrijām sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru un Finanšu ministriju pārskatīt un iespēju robežās precizēt politikas un resursu vadības kartēs iekļautos politikas rezultatīvos rādītājus saskaņā ar informatīvajam ziņojumam pievienoto 3.pielikumu.

53.§

Informatīvais ziņojums par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2022., 2023. un 2024.gadam

TA-2012

_________________________________________________
(J.Reirs, J.Vitenbergs, A.Vilks,
J.Stukāns, E.Rinkēvičs, D.Pavļuts,
G.Eglītis, A.Pabriks)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

54.§

Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" radītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022.gadā"

TA-2014

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pamatojoties uz likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" 17.pantu, atbalstīt, ka Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" palielina ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci līdz 13,6 milj. EUR (negatīva ietekme) 2022.gadā.

55.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2021.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2236

TA-2029-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz 2021.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2236.

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.

4. Labklājības ministrijai līdz 2021.gada 31.decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Darba likumā.

56.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-31-0103

TA-1627

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-31-0103.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2021-31-0103.

57.§

Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420140921

TA-600

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420140921.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli par tiesvedības izbeigšanu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

58.§

Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un atteikšanos no Janssen vakcīnu piegādes 2022. gada II ceturksnī"

TA-2032-IP

_________________________________________________
()

Ierobežotas pieejamības informācija

Sēdi slēdz plkst.16.30

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 57Pieņemts: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 30.08.2021. OP numurs: 2021/166.2
325694
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"