Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/5

Aizkrauklē 2021. gada 19. augustā

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 19. augusta domes sēdes lēmumu Nr. 66
(prot. Nr. 9, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Aizkraukles novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

2.1. Aizkraukles pagasts;

2.2. Aizkraukles pilsēta;

2.3. Skrīveru pagasts;

2.4. Jaunjelgavas apvienība, kuras sastāvā ir:

2.4.1. Jaunjelgavas pilsēta;

2.4.2. Daudzeses pagasts;

2.4.3. Jaunjelgavas pagasts;

2.4.4. Sērenes pagasts;

2.4.5. Seces pagasts;

2.4.6. Staburaga pagasts;

2.4.7. Sunākstes pagasts.

2.5. Kokneses apvienība, kuras sastāvā ir:

2.5.1. Kokneses pilsēta;

2.5.2. Kokneses pagasts;

2.5.3. Bebru pagasts;

2.5.4. Iršu pagasts.

2.6. Neretas apvienība, kuras sastāvā ir:

2.6.1. Mazzalves pagasts;

2.6.2. Neretas pagasts;

2.6.3. Pilskalnes pagasts;

2.6.4. Zalves pagasts.

2.7. Pļaviņu apvienība, kuras sastāvā ir:

2.7.1. Pļaviņu pilsēta;

2.7.2. Aiviekstes pagasts;

2.7.2. Klintaines pagasts;

2.7.3. Vietalvas pagasts."

2. Izteikt Saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pašvaldības funkciju pildīšanai un darbības nodrošināšanai dome izveido šādas iestādes:

7.1. Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija:

7.1.1. Kanceleja,

7.1.2. Juridiskā nodaļa,

7.1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļa,

7.1.4. Attīstības nodaļa,

7.1.5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļa,

7.1.6. Saimnieciskā nodaļa,

7.1.7. Dzimtsarakstu nodaļa,

7.1.8. Īpašumu nodaļa,

7.1.9. Personāla nodaļa,

7.1.10. Sabiedrisko attiecību nodaļa,

7.1.11. Tūrisma nodaļa,

7.1.12. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs,

7.1.13. Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrs.

7.2. Kokneses apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

7.2.1. Bebru pagasta pakalpojumu centrs,

7.2.2. Iršu pagasta pakalpojumu centrs.

7.3. Pļaviņu apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

7.3.1. Klintaines pagasta pakalpojumu centrs;

7.3.2. Vietalvas pagasta pakalpojumu centrs;

7.3.3. Aiviekstes pagasta pakalpojumu centrs.

7.4. Neretas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

7.4.1. Mazzalves pagasta pakalpojumu centrs,

7.4.2. Zalves pagasta pakalpojumu centrs,

7.4.3. Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrs.

7.5. Jaunjelgavas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām

7.5.1. Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.2. Sērenes pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.3. Seces pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.4. Staburaga pagasta pakalpojumu centrs,

7.5.5. Sunākstes pagasta pakalpojumu centrs.

7.6. Skrīveru pagasta pārvalde.

7.7. Aizkraukles novada Izglītības pārvalde, kuras pakļautībā ir šādas domes izveidotās iestādes:

7.7.1. Jaunjelgavas pirmskolas izglītības iestāde "Atvasīte",

7.7.2. Seces pirmsskolas izglītības iestāde "Vasariņa",

7.7.3. Daudzeses pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš",

7.7.4. Pļaviņu pirmskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm,

7.7.5. Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis",

7.7.6. Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde "Saulēni",

7.7.7. Neretas pirmsskolas izglītības iestāde "Ziediņš",

7.7.8. Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega",

7.7.9. Bebru pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte",

7.7.10. Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte",

7.7.11. Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte",

7.7.12. Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis",

7.7.13. Aizkraukles pagasta sākumskola,

7.7.14. Pērses sākumskola,

7.7.15. Bebru pamatskola,

7.7.16. Kokneses pamatskola - attīstības centrs,

7.7.17. Seces pamatskola,

7.7.18. Daudzeses pamatskola,

7.7.19. Mazzalves pamatskola,

7.7.20. Aizkraukles novada vidusskola,

7.7.21. Jaunjelgavas vidusskola,

7.7.22. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,

7.7.23. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola,

7.7.24. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola,

7.7.25. Pļaviņu vidusskola,

7.7.26. Aizkraukles Mākslas skola,

7.7.27. Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola,

7.7.28. Aizkraukles novada Sporta skola,

7.7.29. Skrīveru Mūzikas un mākslas skola,

7.7.30. Kokneses mūzikas skola,

7.7.31. Pļaviņu Mākslas skola,

7.7.32. Pļaviņu Mūzikas skola,

7.7.33. Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs.

7.8. Aizkraukles novada Kultūras pārvalde, kuras pakļautībā ir šādas domes izveidotās iestādes:

7.8.1. Aizkraukles novada centrālā bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.8.1.1. Aizkraukles pagasta bibliotēka

7.8.2. Kokneses bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.8.2.1. Iršu pagasta bibliotēka

7.8.2.2. Ratnicēnu bibliotēka

7.8.2.3. Bebru pagasta bibliotēka

7.8.3. Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka ar šādu struktūrvienību:

7.8.3.1. Skrīveru bērnu bibliotēka

7.8.4. Neretas bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.8.4.1. Neretas bērnu bibliotēka

7.8.4.2. Pilskalnes pagasta bibliotēka

7.8.4.3. Zalves pagasta bibliotēka

7.8.4.4. Zalves pagasta Sproģu bibliotēka

7.8.4.5. Mazzalves pagasta bibliotēka

7.8.5. Pļaviņu bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.8.5.1. Pļaviņu Bērnu bibliotēka

7.8.5.2. Gostiņu bibliotēka

7.8.5.3. Klintaines pagasta bibliotēka

7.8.5.4. E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka

7.8.6. Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:

7.8.6.1. Daudzeses pagasta bibliotēka

7.8.6.2. Sērenes pagasta bibliotēka

7.8.6.3. Seces pagasta bibliotēka

7.8.6.4. Staburaga pagasta bibliotēka

7.8.6.5. Sunākstes pagasta bibliotēka

7.8.7. Aizkraukles kultūras centrs (iekļaujot Aizkraukles pagasta kultūras namu)

7.8.8. Kokneses kultūras centrs (iekļaujot Iršu un Bebru pagastu kultūras darba organizatorus)

7.8.9. Pļaviņu kultūras centrs (iekļaujot Klintaines, Vietalvas, Aiviekstes pagastu kultūras darba organizatorus)

7.8.10. Skrīveru kultūras centrs;

7.8.11. Neretas kultūras centrs (iekļaujot Pilskalnes, Sproģu un Zalves kultūras darba organizatorus) ar šādu struktūrvienību:

7.8.11.1. Mazzalves saieta nams,

7.8.12. Jaunjelgavas kultūras centrs ar šādām struktūrvienībām:

7.8.12.1. Sērenes tautas nams,

7.8.12.2. Seces pagasta kultūras nams,

7.8.12.3. Staburaga saieta nams,

7.8.12.4. Sunākstes pagasta saieta nams,

7.8.12.5. Daudzevas saieta nams.

7.8.13. Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs ar šādām struktūrvienībām:

7.8.13.1. Neretas novadpētniecības muzejs,

7.8.13.2. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi",

7.8.13.3. Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja.

7.9. Aizkraukles novada Sociālais dienests

7.10. Aizkraukles novada Būvvalde

7.11. Aizkraukles novada Pašvaldības policija

7.12. Aizkraukles Sporta centrs

7.13. Aizkraukles novada Bāriņtiesa

7.14. Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas"

7.15. Sociālās aprūpes centrs "Nereta"

7.16. Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte"

7.17. Aģentūra "Kokneses sporta centrs"

7.18. Aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas"

7.19. Aizkraukles novada vēlēšanu komisija"

3. Izteikt Saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas iestādes:

11.1. Kokneses apvienības pārvalde jeb Kokneses pilsētas un pagastu apvienības pārvalde (struktūrvienības: Bebru pagasta pakalpojumu centrs, Iršu pagasta pakalpojumu centrs),

11.2. Pļaviņu apvienības pārvalde jeb Pļaviņu pilsētas un pagastu apvienības pārvalde (struktūrvienības: Klintaines pagasta pakalpojumu centrs, Vietalvas pagasta pakalpojumu centrs, Aiviekstes pagasta pakalpojumu centrs),

11.3. Neretas apvienības pārvalde jeb Neretas pagastu apvienības pārvalde (struktūrvienības: Mazzalves pagasta pakalpojumu centrs, Zalves pagasta pakalpojumu centrs, Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrs),

11.4. Jaunjelgavas apvienības pārvalde jeb Jaunjelgavas pilsētas un pagastu apvienības pārvalde (struktūrvienības: Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs, Sērenes pagasta pakalpojumu centrs, Seces pagasta pakalpojumu centrs, Staburaga pagasta pakalpojumu centrs, Sunākstes pagasta pakalpojumu centrs),

11.5. Skrīveru pagasta pārvalde."

4. Izteikt Saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Iestādes darbojas kā publisko tiesību juridiska persona. Iestāžu vadītāji ir padoti pašvaldības izpilddirektoram. Iestāžu nolikumus apstiprina dome, bet to struktūrvienību nolikumus apstiprina izpilddirektors."

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.21.-13.23. punktu un izteikt tos šādā redakcijā:

"13.21. Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 5 cilvēku sastāvā;

13.22. Apbalvošanas komisiju 5 cilvēku sastāvā;

13.23. Administratīvo aktu strīdu komisiju 5 cilvēku sastāvā."

6. Svītrot Saistošo noteikumu 23. punktu.

7. Svītrot Saistošo noteikumu 24.8. apakšpunktu.

8. Izteikt saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm, taču jāņem vērā tas, ka katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam."

9. Svītrot Saistošo noteikumu 31.2. apakšpunktu;

10. Aizstāt Saistošo noteikumu 31.7. apakšpunktā vārdus "izstrādā" ar vārdu "izskata";

11. Izteikt saistošo noteikumu 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Domstarpību gadījumus starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata dome."

12. Aizstāt Saistošo noteikumu 37. punktā vārdu "Namejs" ar vārdu "Lietvaris";

13. Izteikt saistošo noteikumu 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu gadījumos, ja komitejas locekļi trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komitejas sēdēm, kā arī citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā. Komitejas priekšsēdētāju (izņemot Finanšu un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju) atbrīvo no komitejas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja."

14. Svītrot Saistošo noteikumu 51. punktu;

15. Izteikt saistošo noteikumu 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Līgumus pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Domes izpilddirektors, Domes izpilddirektora vietnieks, Apvienības pārvaldes vadītājs vai persona, kurai šādas tiesības piešķirtas ar domes lēmumu."

16. Svītrot saistošo noteikumu 69. punktu.

17. Izteikt saistošo noteikumu 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Administratīvo līgumu slēdz izpilddirektors. Par sadarbības līgumu lemj pašvaldības dome."

18. Izteikt noteikumu 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, sēžu zālē ir atļauti. Ierakstu veicējs pirms sēdes gaitas fiksēšanas video un/vai audio ierakstā reģistrējas pie sēdes protokolētāja. Ierakstu veicējs ir atbildīgs par fizisko personu datu aizsardzību."

19. Aizstāt Saistošo noteikumu 81. punktā vārdu "Namejs" ar vārdu "Lietvaris";

20. Svītrot saistošo noteikumu 106. punktu;

21. Izteikt saistošo noteikumu 109. punktu šādā redakcijā:

"109. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un gadījumā, ja kāds no deputātiem nepiekrīt ierakstam protokolā, viņam nākamajā domes kārtējā sēdē ir tiesības prasīt ieraksta precizēšanu. Ja norādītajā termiņā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā precizējumus."

22. Izteikt Saistošo noteikumu 113. punktu šādā redakcijā:

"113. Domes deputāti un komiteju priekšsēdētāji rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, nosakot katrs savu pieņemšanas laiku, par ko informācija publicējama pašvaldības mājaslapā."

23. Izteikt saistošo noteikumu XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

134. Pašvaldības administrācija un pašvaldības institūcijas var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.

135. Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, pašvaldībā izveido Administratīvo aktu strīdu komisiju.

136. Administratīvo aktu strīdu komisija sagatavo lēmumu projektu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību izskatīšanai Domē, kā arī uzklausa procesa dalībniekus.

137. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome, pirms tam jautājumu izskatot Finanšu un tautsaimniecības komitejā."

24. Veikt redakcionālus labojumus, attiecīgi mainīt Saistošo noteikumu numerāciju.

25. Papildināt Saistošo noteikumu XIV sadaļu ar 142.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"142.1 Līdz jaunas - Aizkraukles novada bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31.decembrim, darbību turpina visu Aizkraukles novada veidojošo (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. Līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi."

26. Papildināt Saistošo noteikumu XIV sadaļu ar 142.2 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"142.2 Līdz jauna - Aizkraukles novada sociālā dienesta izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina visu Aizkraukles novada veidojošo (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) bijušo pašvaldību sociālie dienesti atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. Līdz Aizkraukles novada sociālā dienesta izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību sociālo dienestu vadītāji un darbinieki."

27. Papildināt Saistošo noteikumu XIV sadaļu ar 142.3 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"142.3 Līdz jaunas - Aizkraukles novada pašvaldības policijas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina visu Aizkraukles novada veidojošo (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) bijušo pašvaldību pašvaldības policijas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. Līdz jaunas Aizkraukles novada pašvaldības policijas izveidošanai amata pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību policiju priekšnieki un darbinieki."

28. Noteikt, ka Saistošo noteikumu 7.7.25. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

29. Noteikt, ka Saistošo noteikumu 12. un 19. punkts stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

30. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 2021. gada 19. augusta saistošo noteikumu Nr. 2021/5 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021. gada 1. jūliju darbu uzsāka Aizkraukles novada pašvaldība, kas tika izveidota apvienojot Jaunjelgavas, Neretas, Skrīveru, Kokneses, Aizkraukles un Pļaviņu novada pašvaldības. Viens no pašvaldības darbības pamatdokumentiem ir pašvaldības nolikums, kas tika apstiprināts Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija ārkārtas domes sēdē.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. pantu, saistošie noteikumi Nr. 2021/1 "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums" tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM).

VARAM ir sniegusi savu atzinumu, saskaņā ar kuru saistošajos noteikumos ir jāveic grozījumi.

Papildus ir saņemti ierosinājumi no Aizkraukles novada domes deputātiem par nepieciešamību izveidot Apbalvošanas komisiju un komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek:

1) grozīta pašvaldības struktūra, pagasta pārvalžu vietā paredzot izveidot pakalpojuma centrus;

2) paredzēts izveidot jaunas komisijas - komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi, apbalvošanas komisija un administratīvo aktu strīdu komisija;

3) precizēta komiteju ievēlēšanas un komisijas locekļu izslēgšanas kārtība;

4) precizēti līgumu slēgšanas noteikumi;

5) papildināti pārejas noteikumi attiecībā uz jaunas bāriņtiesas, sociālā dienesta un pašvaldības policijas izveidošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiska ietekme.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav būtiska ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Aizkraukles novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Aizkraukles novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/1 "Aizkraukles .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/5Pieņemts: 19.08.2021.Stājas spēkā: 25.08.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 26.08.2021. OP numurs: 2021/164.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325625
25.08.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"