Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2009, 24. nr.; 2012, 38. nr.; 2013, 118. nr.; 2015, 245. nr.; 2017, 21. nr.; 2018, 65. nr.; 2019, 225., 248.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 9.1 panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem "valsts robežas joslas" ar vārdiem "patrulēšanas joslas".

2. Papildināt III nodaļas nosaukumu pēc vārdiem "Valsts robežas joslas" ar vārdiem "patrulēšanas joslas".

3. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas noteikšana

(1) Lai iezīmētu valsts sauszemes robežas atrašanos dabā visā tās garumā, kā arī radītu robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus pie ārējās robežas, Ministru kabinets nosaka noteikta platuma valsts robežas joslu gar ārējo un iekšējo robežu. Valsts robežas joslas platums nedrīkst būt šaurāks par Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos noteikto valsts robežas joslas platumu.

(2) Ja ārējā robeža noteikta pa upes (izņemot publisko upi), strauta, kanāla vai grāvja vidu, valsts robežas josla nosakāma no ūdensteces krasta kraujas augšmalas (krotes) līnijas vai ūdens līmeņa līnijas normālā ūdens stāvoklī, vai grāvja malas. Zemes un ūdens virsmas platība starp ūdensteces krasta kraujas augšmalas (krotes) līniju vai ūdens līmeņa līniju normālā ūdens stāvoklī, vai grāvja malu un valsts robežu papildus iekļaujama valsts robežas joslā.

(3) Ja iekšējā robeža noteikta pa upes, strauta, kanāla vai grāvja vidu, valsts robežas josla nosakāma no valsts robežas līnijas.

(4) Valsts robežas joslas uzmērīšanu un iezīmēšanu apvidū veic valsts sauszemes robežas ierīkošanas ietvaros, ievērojot valsts robežas joslas platumam noteikto attālumu no ierīkotās valsts robežas līnijas vai šā panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā - no ūdensteces krasta kraujas augšmalas (krotes) līnijas vai ūdens līmeņa līnijas normālā ūdens stāvoklī, vai grāvja malas.

(5) Vietās, kur gar ārējo robežu valsts robežas josla nav nosakāma (publiskās upes un ezeri) vai to nevar noteikt dabisku šķēršļu (applūstoša vai pārpurvota teritorija, stāvkrasts) dēļ un citā veidā pie ārējās robežas nav iespējams nodrošināt robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus, Ministru kabinets var noteikt patrulēšanas joslu. Patrulēšanas joslu nosaka pēc iespējas tuvāk valsts robežai.

(6) Patrulēšanas joslas izvietojumu konkrētā posmā gar ārējo robežu nosaka Ministru kabinets. Nosakot patrulēšanas joslas izvietojumu, Ministru kabinets izvērtē arī privātpersonu tiesības piekļūt attiecīgajai teritorijai, tostarp patrulēšanas joslas noteikšanas samērīgumu un nepieciešamību.

(7) Teritorija no valsts robežas līdz patrulēšanas joslai ir robežzīmju uzraudzības josla. Robežzīmju uzraudzības josla nav patrulēšanas joslas sastāvdaļa. Ja no patrulēšanas joslas nav redzama vai ir būtiski apgrūtināta valsts robežas redzamība, var veikt robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanu un uzturēšanu, ciktāl tas nepieciešams valsts robežas redzamības nodrošināšanai.

(8) Valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas prasības gar ārējo un iekšējo robežu, kā arī patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabinets.

(9) Valstij ir ekskluzīvas īpašuma tiesības uz zemi valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā. Privātpersonu īpašumā esošā zeme valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā ir atsavināma atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumam.

(10) Valsts robežas joslā, kas noteikta gar ārējo robežu, ir spēkā valsts robežas joslas režīms. Patrulēšanas joslā ir spēkā patrulēšanas joslas režīms, bet robežzīmju uzraudzības joslā - robežzīmju uzraudzības joslas režīms."

4. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas režīms

Personu uzturēšanās patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā ir aizliegta, izņemot šādus gadījumus:

1) šā likuma 14. panta 1., 3., 4. un 5. punktā noteiktos gadījumus;

2) ja tā saistīta ar valsts sauszemes robežas, tās nostiprinājuma būvju un elementu un patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas uzturēšanas un atjaunošanas darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts robežsardzi;

3) ja ir saņemta šā likuma 18. pantā minētā terminētā caurlaide ar norādi, ka personai ir tiesības uzturēties patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā."

5. Izteikt 15. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pierobežas joslas sastāvdaļa ir valsts robežas josla, kā arī patrulēšanas josla un robežzīmju uzraudzības josla."

6. 18. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Terminēto caurlaidi izsniedz personai, kura vēlas uzturēties pierobežas joslā vai patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā. Terminēto caurlaidi izsniedz uz laiku, kādā nepieciešams uzturēties patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā vai pierobežas joslā, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Darba devējs ir tiesīgs iesniegt iesniegumu par terminētās caurlaides izsniegšanu darbiniekiem un personām, ar kurām noslēgts uzņēmuma līgums, ja to uzturēšanās pierobežas joslā ir saistīta ar darba pienākumu veikšanu.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "pierobežas joslā" ar vārdiem "pierobežas joslā vai patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā";

aizstāt astotajā daļā vārdus "pierobežas joslu" ar vārdiem "pierobežas joslu vai patrulēšanas joslu un robežzīmju uzraudzības joslu".

7. Izteikt 19. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pierobežas sastāvdaļa ir pierobežas josla, valsts robežas josla, kā arī patrulēšanas josla un robežzīmju uzraudzības josla."

8. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

"21. pants. Pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas iezīmēšana

Pierobežu, pierobežas joslu, valsts robežas joslu un patrulēšanas joslu dabā iezīmē ar norādījuma zīmēm un informatīvām norādēm. Norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugus un uzstādīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

9. Papildināt 31. panta trešās daļas 1. punktu pēc vārdiem "valsts robežas joslas" ar vārdiem "patrulēšanas joslas, robežzīmju uzraudzības joslas".

10. Papildināt 36. pantu pēc vārdiem "valsts robežas joslas" ar vārdiem "patrulēšanas joslas".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"7. Ministru kabinets līdz 2022. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 13. panta pirmajā un astotajā daļā un 21. pantā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumi Nr. 550 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību" un 2016. gada 3. maija noteikumi Nr. 268 "Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

8. Ministru kabinets līdz 2026. gada 1. janvārim izdod šā likuma 13. panta sestajā daļā minētos noteikumus.

9. Valsts robežsardze grafiskos datus par valsts robežas joslu, patrulēšanas joslu, robežzīmju uzraudzības joslu, pierobežas joslu un pierobežu izveido līdz 2026. gada 1. janvārim.

10. Līdz tiek pabeigta valsts robežas iekārtošana, Ministru kabinets katru gadu līdz 1. decembrim sniedz Saeimai detalizētu ziņojumu par valsts robežas iekārtošanas gaitu, izlietotajiem finanšu līdzekļiem un atsavinātajiem koksnes resursiem."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 19. augustā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 20. augustā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.08.2021.Stājas spēkā: 03.09.2021.Tēma: Muita un valsts robeža; Valsts drošība un aizsardzība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 160A, 20.08.2021. OP numurs: 2021/160A.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
325550
03.09.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)