Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 562

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma
2. panta 1. punkta "a" apakšpunktu un 17. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 61. nr.; 2016, 251. nr.; 2018, 144., 236. nr.; 2020, 107. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 3. punktā skaitli "14.".

2. Izteikt 16. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc selekcionāra vai šķirnes uzturētāja rakstiska pieprasījuma dienests veic izlases sēklu (IS) lauku apskati vai sēklu kvalitātes novērtēšanu, lai noteiktu to faktisko kvalitāti atbilstoši šajos noteikumos bāzes sēklām minētajiem rādītājiem lauku apskatei un bāzes sēklu kvalitātes noteikšanai minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem."

3. Svītrot 25.1 punktā vārdu un skaitli "un 14.".

4. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Lauka apskati veic vismaz reizi veģetācijas periodā tādā kultūraugu fenoloģiskās attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās pazīmes, iespējams noteikt šķirnes tīrību un konstatēt ar slimībām inficētos augus:

41.1. rapsim (izņemot hibrīdās šķirnes) un ripsim - kad augu augstums ir 40-50 centimetru un ziedneši jau ir izveidojušies vai ziedēšanas sākumā;

41.2. baltajām sinepēm - masveida ziedēšanas sākumā;

41.3. sējas kaņepēm, ķimenēm un sojai - masveida ziedēšanas laikā;

41.4. sējas liniem - ziedēšanas sākumā."

5. Svītrot 55. punkta otro teikumu.

6. Aizstāt 61.2. apakšpunktā vārdus "(noteikumi elektroniskā veidā pieejami dienesta tīmekļa vietnē)" ar vārdiem "(informācija par metodēm un procedūrām pieejama dienesta tīmekļa vietnē)".

7. Aizstāt 63. punktā vārdus "masas lielumu" ar vārdu "masu".

8. Aizstāt 64. punktā vārdus "minēto lielumu" ar vārdiem "norādīto maksimālo partijas masu".

9. Izteikt 70.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.2. dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, - tikai tad, ja reģistrā reģistrētā persona šo noteikumu 56. punktā minētajā iesniegumā ir norādījusi, ka vēlas, lai tiktu noteikts šis rādītājs."

10. Izteikt 98.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.4. novāktas Latvijā vienā saimniecībā un paredzētas sertificēšanai Latvijā citā saimniecībā, iesaiņo dienesta inspektora uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētajām prasībām. Iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 19. pielikumu."

11. Svītrot 112. punktu.

12. Izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Šo noteikumu 127. punktā minētās atkārtotās dīgtspējas pārbaudei šo noteikumu 65.1. apakšpunktā minēto paraugu noņem dienesta inspektors."

13. Izteikt 130. punktu šādā redakcijā:

"130. Persona, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu vai tirgošanu, kārto sēklu uzskaites žurnālu. Sēklu uzskaites žurnālā reģistrē visus attiecīgās sugas un šķirnes sēklu sagatavošanas posmus un izmantošanas veidus, norādot katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu kilogramos. Ja sēkla tiek pārdota, sēklu uzskaites žurnālā norāda informāciju par pircēju (juridiskai personai - personas nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu)."

14. Aizstāt 4. pielikuma 1.2. apakšpunktā vārdus "(Brassica napus spp.)" ar vārdiem "(Brassica napus L.)".

15. Svītrot 4. pielikuma 5.1 punkta ievaddaļā vārdus "ķimenes un".

16. Svītrot 10. pielikuma 9. punktā vārdus "dienesta inspektora apliecības numurs".

17. Izteikt 12. pielikuma tabulas ceturtās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Minimālā sēklu parauga masa (g)".

18. Izteikt 12. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Sējas lini
(Linum usitatissimum L.)
10 300 300 150 50 50"

19. Izteikt 14. pielikuma 4., 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"4. Ripsim Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

RNKO vai to izraisītie simptomi Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu

5. Rapsim Brassica napus L. (partim)

RNKO vai to izraisītie simptomi Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu

6. Baltajām sinepēm Sinapis alba L.

RNKO vai to izraisītie simptomi Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas parauga masu

7. Sojai Glycine max (L.) Merr

RNKO vai to izraisītie simptomi Pieļaujamais maksimālais līmenis pirmsbāzes sēklām Pieļaujamais maksimālais līmenis bāzes sēklām Pieļaujamais maksimālais līmenis sertificētām sēklām
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]*

15 % ar Phomopsis complex

15 % ar Phomopsis complex

15 % ar Phomopsis complex

Piezīme.* Ja Glycine max (L.) Merryl sēklām nav veikta apstrāde, lai novērtētu inficēšanās līmeni ar šā pielikuma 7. punktā minētajiem RNKO vai to izraisītajiem simptomiem, atbilstoši Regulas 2019/2072 V pielikuma G daļas 3. iedaļas 3. un 4. punkta "b" apakšpunktam laboratoriski nosaka, vai sēklās nav pārsniegts attiecīgajai kategorijai pieļaujamais maksimālais līmenis (%).

8. Liniem Linum usitatissimum L.

8.1. RNKO vai to izraisīto simptomu pieļaujamais maksimālais līmenis (%) pirmsbāzes, bāzes un sertificētām sēklām:

Sējas lini (Linum usitatissimum L.).
Šķirņu grupa
RNKO vai to izraisīto simptomu pieļaujamais maksimālais līmenis (%) pirmsbāzes, bāzes un sertificētām sēklām

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Fusarium (anamorfiska ģints) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Šķiedras lini 5* 1** (5*) 5* 5
Eļļas lini 5* 5* 5* 5

Piezīmes.

1. * Vai kopējais RNKO 5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp. jeb Fusarium (anamorfiska ģints) Link [1FUSAG].

2. ** Tikai ar Boeremia exigua var. linicola inficēto šķiedras linu sēklu skaits nedrīkst pārsniegt vienu procentu.

8.2. Ja Linum usitatissimum L. sēklām nav veikta apstrāde, lai novērtētu inficēšanās līmeni ar šā pielikuma 8.1. apakšpunktā minētajiem RNKO vai to izraisītajiem simptomiem atbilstoši Regulas 2019/2072 V pielikuma G daļas 3. iedaļas 2., 5., 6., 7. un 8. punkta "b" apakšpunktam, laboratoriski nosaka, vai sēklās nav pārsniegts attiecīgajai kategorijai pieļaujamais maksimālais līmenis (%)."

20. Izteikt 20.1 pielikumu šādā redakcijā:

"20.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 352

Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi

Nr. p. k. Grupa Atkārtotas pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas
2 gadi 1 gads 3 mēneši
1 2 3 4 5
1. Sēklas apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
1.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 13. pielikumā dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju

vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

neattiecas
1.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minēto termiņu vai atkārtota pārbaude veikta pēc šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētā termiņa neattiecas dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas
2. Sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada un šo noteikumu 70. punktā minētajā pārbaudē konstatēts:
2.1.1. rapsim, ripsim, saulespuķēm sēklu mitrums nepārsniedz 8,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta šo noteikumu 13. pielikumā sēklu mitrums nepārsniedz 8,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 8,0 %

un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai

vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.1.2. baltajām sinepēm, ķimenēm sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta šo noteikumu 13. pielikumā sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 9,0 %

un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai

vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.1.3. sējas liniem, sējas kaņepēm sēklu mitrums nepārsniedz 12,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta šo noteikumu 13. pielikumā sēklu mitrums nepārsniedz 12,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 12,0 %

un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai

vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.1.4. sojai sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta šo noteikumu 13. pielikumā sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto dīgtspēju, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 15,0 %

un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

2.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minēto termiņu vai atkārtota pārbaude veikta pēc šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētā termiņa
2.2.1. rapsim, ripsim, saulespuķēm neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 8,0 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 8,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.2. baltajām sinepēm, ķimenēm neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 9,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.3. sējas liniem, sējas kaņepēm neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 12,0 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 12,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.4. sojai neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju"

21. Izteikt 24. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ķimenes PB, B 1/30m2 60 m2 750 6 10
C 1/10m2 30 m2 750 3 10"

22. Papildināt 24. pielikumu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Sējas kaņepes sēklām PB, B 1/30m2 60 m2 750 6 10
C 1/10m2 30 m2 750 3 10"

23. Izteikt 25. pielikuma I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Ķimenēm un sējas kaņepēm

Nr. p. k. Vērtējamā platība (m2) Šķirnes tīrība (augi uz m2)
1/30 m2 1/10 m2
1. 5 1 2
2. 10 1 3
3. 15 2 4
4. 20 2 5
5. 25 3 5
6. 30 3 6
7. 35 3 7
8. 40 3 8
9. 45 4 8
10. 50 4 9"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 562Pieņemts: 17.08.2021.Stājas spēkā: 20.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 19.08.2021. OP numurs: 2021/159.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
325475
20.08.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"