Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 559

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018.  gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 191. nr.; 2019, 166. nr.; 2020, 96. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.2.1. apakšpunktā skaitli "606" ar skaitli "608".

2. Izteikt 17.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.8. finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta piešķiršanu, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas, bet atbalsta sniedzējs dokumentāciju, kas saistīta ar de minimis atbalsta piešķiršanu, glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas."

3. Izteikt 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"25. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina, izmantojot pēdējā gada datus vai divu pēdējo gadu vidējos datus par infrastruktūras izmantošanu. Ja iepriekšējo gadu dati par infrastruktūras izmantošanu nav pieejami vai tie atšķiras no attīstāmās infrastruktūras izmantošanas prognozes vairāk nekā par pieciem procentiem, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris izmanto plānotos infrastruktūras izmantošanas datus līdz brīdim, kad ir pieejami dati par attīstītās infrastruktūras izmantošanu.

26. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīkojumu, aprēķina rezultātus norāda atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajai veidlapai un pievieno kā pielikumu vienošanās dokumentam vai līgumam par projekta īstenošanu. Apstiprinātos finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīkojumus finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē:

26.1. iesniedzot projekta iesniegumu;

26.2. iesniedzot projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu;

26.3. iesniedzot pēdējo ikgadējo pēcprojekta pārskatu."

4. Izteikt 30.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2.3. saprātīgas peļņas procents tiek noteikts kā komersantu finanšu analīzes rādītājs "Finansiālās rentabilitātes procents pēc nodokļiem" atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.) attiecīgajā pārskata gadā."

5. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas izmaksas Covid-19 un citu sabiedrības veselības krīžu gadījumos, kas iekļauj izmaksas par medicīnisko tehnoloģiju, ierīču un iekārtu, mēbeļu, saimniecisko ierīču un aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādēm, piegādēm un uzstādīšanu, ja tās atbilst šo noteikumu prasībām un ir atbalstītas projektu iesniegumu atlasē."

6. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Šo noteikumu 10. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, kuri nav publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu subjekti, ir attiecināmas šo noteikumu 39.1. apakšpunktā minēto tehnoloģiju iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi, ko izstrādā atbildīgā iestāde. Ja uz šo noteikumu 39.1. apakšpunktā minētajām medicīniskajām tehnoloģijām, ierīcēm un iekārtām neattiecas atbildīgās iestādes izstrādātā vienas vienības izmaksu metode, to iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas attiecina uz iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksām, kas radušās uz iepirkumu pamata."

7. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Veselības ministrija nosaka un publicē savā tīmekļvietnē (https://www.vm.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-infrastruktura-sam-932-4karta) šo noteikumu 39. un 39.1 punktā minēto tehnoloģiju sarakstu."

8. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Šo noteikumu 36.1. un 36.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības izmaksas ir attiecināmas no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža."

9. Aizstāt 53. punktā skaitli "8 000" ar skaitli "15 000" un skaitli "10 000" ar skaitli "17 000".

10. Aizstāt 54. punktā skaitli "10 000" ar skaitli "17 000".

11. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Projekta iesniedzējs, kas attīsta šo noteikumu 48.3. apakšpunktā minēto primārās aprūpes centru un kas papildus šo noteikumu 52. punktā un 3. pielikumā noteiktajām prasībām izstrādā un saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu iesniedz Veselības ministrijā primārās aprūpes centra stratēģiju, var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu, kas nepārsniedz 100 000 euro uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi."

12. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Finansējuma saņēmējs specifiskā atbalsta ietvaros var īstenot vienu vai vairākus projektus par vienu vai vairākām ģimenes ārsta praksēm, kas atrodas vienā vai dažādās pakalpojumu sniegšanas adresēs, ievērojot, ka vienai ģimenes ārsta praksei pieejamais finansējums nepārsniedz šo noteikumu 53., 54., 55. un 55.1 punktā noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu uz vienu attīstāmo ģimenes ārsta praksi."

13. Izteikt 66.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.8. nodrošina, ka iepirkumus, kuri nepieciešami atbalstāmo darbību īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru."

14. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājumi".

15. Izteikt 73. un 74. punktu šādā redakcijā:

"73. Ja tiek konstatēts Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotajā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

74. Ja tiek konstatēts Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmuma Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

16. Papildināt noteikumus ar 75. un 76. punktu šādā redakcijā:

"75. Atbalsta saņēmējs iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

76. Šo noteikumu 39.1 punktā minēto izmaksu iekļaušanu atbalstāmajās darbībās projektu iesniegumu atlasē piemēro ar 2020. gada 1. februāri."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 559Pieņemts: 17.08.2021.Stājas spēkā: 20.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 19.08.2021. OP numurs: 2021/159.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
325472
20.08.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)