Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 85

Rīgā 2021. gada 12. augustā (prot. Nr. 31, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 29.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs: 40103111018, juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk - SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"), 2021.gada 29.jūlija iesniegumu Nr.2-11/780 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina 

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"2 siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 28.augusta lēmumu Nr.112 "Par akciju sabiedrības "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 167.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.112). Ar Lēmumu Nr.112 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

3. Regulators 2021.gada 18.februārī pieņēma lēmumu Nr.13 "Par akciju sabiedrības  "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 37.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.13).

4. Lēmumā Nr.112 Regulators ir piešķīris SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.112 lemjošās daļas 5.punktā atļaujas nosacījumu dabasgāzes cenas izmaiņu gadījumā.

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā ar Lēmumu Nr.112 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" 2021.gada 29.jūlijā (2021.gada 29.jūlijs Nr.2-11/780) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinus šādiem jaunajiem tarifiem:

5.1.  laika posmam no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 30.septembrim:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 64,53 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 8,34 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,37 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,11 EUR/MWh) 75,35 EUR/MWh;

5.2.  laika posmam no 2022.gada 1.oktobra:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 57,82 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,70 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,37 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,11 EUR/MWh) 68,00 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 30.jūlijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 145.nr. Paziņojumā SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.1.apakšpunktā, noteikts 2021.gada 1.septembris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.oktobris.

7. Regulators, izvērtējot SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.13 atcelšanu un par Lēmuma Nr.112 piemērošanu, nosakot, ka no 2021.gada 1.septembra Regulators atceļ Lēmumu Nr.13 un SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" nepiemēro ar Lēmumu Nr.112 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts piedalīties padomes sēdē attālināti, bet nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj: 

1. atzīt SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 145.nr.):

1.1. laika posmam no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 30.septembrim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 64,53 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 8,34 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,37 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,11 EUR/MWh) 75,35 EUR/MWh;

1.2. laika posmam no 2022.gada 1.oktobra:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 57,82 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,70 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,37 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,11 EUR/MWh) 68,00 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2021.gada 1.septembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 18.februāra lēmumu Nr.13 "Par akciju sabiedrības "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 37.nr.);

3. noteikt, ka no 2021.gada 1.septembra SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 28.augusta lēmumu Nr.112 "Par akciju sabiedrības "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 167.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

2 Saskaņā ar "Lursoft" minēto publisko informāciju komersants no 2021.gada 1.jūnija ir pārveidots no AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" par SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" noteiktajiem (piedāvātajiem) .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 85Pieņemts: 12.08.2021.Stājas spēkā: 12.08.2021.Zaudē spēku: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 16.08.2021. OP numurs: 2021/156.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
325397
12.08.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"