Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 55

Rīgā 2021. gada 10. augustā

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J.Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J.Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J.Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M.Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A.Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N.Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G.Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T.Linkaits

Veselības ministrs ‒ D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A.T.Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors ‒ J.Stukāns

Valsts kancelejas direktors ‒ J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,  Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (I)

1.§

Informatīvais ziņojums "Par Lietuvas Republikas praksi nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas novēršanā un Valsts robežsardzes pilnvarām ārējās valsts robežas šķērsošanas jomā"

TA-1907-IP

______________________________________________________
(M.Golubeva, G.Pujāts, V.Vītoliņš, K.Gerhards,
J.Bordāns, J.Vitenbergs, J.Reirs, J.Stukāns,
D.Pavļuts, G.Eglītis, A.T.Plešs, J.Garisons,
N.Puntulis, T.Linkaits, D.Trofimovs,
E.Siliņa, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Iekšlietu ministrijai iekļaut šajā sēdē izskatāmajā rīkojuma projektā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (TA-1905) punktu, kas paredz, ka Valsts robežsardzei, konstatējot personas nelikumīgu Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas šķērsošanu, ir tiesības pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai persona nekavējoties atgrieztos valstī, no kuras tā nelikumīgi šķērsoja valsts robežu, svītrot 6.punktu un steidzami iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.

2.§

Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robežu"

TA-1904-IP

______________________________________________________
(M.Golubeva, D.Trofimovs, J.Bordāns, J.Stukāns,
J.Reirs, G.Eglītis, D.Pavļuts, A.Muižniece,
A.T.Plešs, K.Gerhards, J.Garisons,
I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus un iesniegto precizēto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrijai Latvijas Republikas valsts robežas drošības garantēšanai nodrošināt ārējās valsts robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, tajā skaitā, ja nepieciešams, veikt pasākumus nekustamā īpašuma atsavināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu.

4. Atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu iepirkumiem par dzeloņstiepļu žoga iegādi un uzstādīšanu, kā arī iepirkumam par būvprojekta izmaiņu veikšanu un autoruzraudzību.

5. Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā izveidot budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" jaunu programmu 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide", kurā paredzēt finansējumu 2022.gadam 14 450 325 EUR apmērā, 2023.gadam 19 306 626 EUR apmērā un 2024.gadam 6 513 665 EUR apmērā.

6. Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā precizēt valsts robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamā finansējuma apjomu, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un faktisko situāciju.

7. Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) personāla resursu kapacitāti valsts robežas infrastruktūras izbūves laikā:

7.1. atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par ārpakalpojuma izmantošanu un papildu divu amata vietu (1,5 slodzes) ieviešanu Nodrošinājuma valsts aģentūrā projektu īstenošanas uzraudzībai, nepalielinot kopējo Iekšlietu ministrijas resora amata vietu skaitu un pārdalot tās no Valsts policijas ilgstoši vakantajām amata vietām;

7.2. atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamo finansējumu Nodrošinājuma valsts aģentūrai projekta vadības/ uzraudzības nodrošināšanai un:

7.2.1. pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību veikt apropriācijas pārdali 2021.gadam no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" (preces un pakalpojumi) uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammmu 40.01.00 "Administrēšana" 60 527 EUR apmērā (atlīdzība), par ko Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali;

7.2.2. noteikt, ka nepieciešamais finansējums 2022.-2024.gadam 363 161 EUR apmērā katru gadu paredzēts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide".

8. Noteikt, ka budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" noteikto apropriāciju finanšu ministrs pārdala projekta īstenošanai un virsvadībai/uzraudzībai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.

9. Noteikt, ka papildu finansējums 2021.gadā, lai segtu ar valsts robežas infrastruktūras izveidi vai valsts robežas apsardzību saistītus papildu izdevumus, piešķirams no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 02.00.00 programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.

10. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 9.punktā noteiktajam.

11. Zemkopības ministrijai (akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži") savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu koku izciršanā un apsaimniekošanā, kas nepieciešams valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei.

12. Ekonomikas ministrijai (Būvniecības valsts kontroles birojam) savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei.

13. Kamēr pastāv pastiprināti nelegālās migrācijas draudi uz valsts ārējās robežas, Iekšlietu ministrijas vadībā izveidot koordinācijas grupu no iekšlietu, aizsardzības un ārlietu resora pārstāvjiem, lai operatīvi reaģētu uz valsts ārējās robežas režīma iespējamiem pārkāpumiem.

14. Iekšlietu ministrijai regulāri, bet ne retāk kā reizi 6 mēnešos, sniegt informāciju Ministru kabinetam par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi.

15. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju līdz 2021.gada 15.septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu Ministru kabineta 6.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.51 2.§), paredzot pilnu finansējumu pa gadiem Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanai paredzētu risinājumu pilnīgai izbūvei.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Rubeņa fonds" piemiņas sienas izveidei"

TA-1665

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4.§

Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Aizsardzības inovāciju pētījumu programma""

TA-1737

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""

TA-1607

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""

TA-1310

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-1613

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

TA-1608

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1402

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-1723

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Centra iela 35D", Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1621

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-1487

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

13.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-1577

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

14.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""

TA-1426

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1750

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1748

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1747

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1746

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.164 "Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1743

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1742

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-1744

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""

TA-1630

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs""

TA-1666

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

TA-1229

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālās statistikas pārvaldi, pieaicinot Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, līdz 2021.gada 30.septembrim izstrādāt un apstiprināt metodiskās vadlīnijas pašvaldībām izglītības netiešo izdevumu finanšu datu un budžeta analīzes indikatoru piemērošanai.

25.§

Noteikumu projekts "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija"

TA-1732

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

26.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1738

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

27.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra rīkojumā Nr.46 "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju""

TA-1635

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

28.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1830

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

29.§

Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" un vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1644

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

30.§

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likumā"

TA-1686

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""

TA-1785

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-1784

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

33.§

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 24, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1518

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumos Nr.92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1715

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""

TA-1711

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1719

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""

TA-1586

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""

TA-1495

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

39.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birztaliņas", Liezēres pagastā, Madonas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1713

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Birztaliņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7068 004 0014) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7068 004 0077) 0,1114 ha platībā - Liezēres pagastā, Madonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 824,00 EUR.

40.§

Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"

TA-1718

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

41.§

Likumprojekts "Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu"

TA-1481

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt pievienošanos Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvajam protokolam (turpmāk - Fakultatīvais protokols).

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Valsts kancelejai sagatavot Fakultatīvo protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

42.§

Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"

TA-1566

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

43.§

Noteikumu projekts "Oficiālo publikāciju noteikumi"

TA-1636

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

44.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""

TA-1087

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""

TA-1420

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""

TA-1598

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

47.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju"

TA-1552

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""

TA-1714

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

49.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1581

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

50.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 4 un Raiņa ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-949

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

51.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 20-28, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-1727

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

52.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Biržu ielā 5-6, Biržos, Salas pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1728

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

53.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Piebalgas 1"- 4, Piebalgas, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"

TA-1730

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-1642

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

55.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009""

TA-1692

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

56.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1720

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

57.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.186 "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi""

TA-1721

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

58.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma""

TA-1722

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

59.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām""

TA-1643

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

60.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"

TA-1650

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

61.§

Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Silmalas" un "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1523

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

62.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""

TA-1861

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

63.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-1782

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

64.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1798

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

65.§

Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Ventas osta" peļņas daļu par 2020.gadu"

TA-1684

______________________________________________________
(T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

66.§

Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

TA-1905

______________________________________________________
(M.Golubeva, J.Bordāns, D.Trofimovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto precizēto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

3. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M.Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

67.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi ar Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojumu Nr.312 "Par Pasākumu plānu institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm" apstiprinātajā Pasākumu plānā institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm"

TA-1906

______________________________________________________
(M.Golubeva, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

68.§

Plāna projekts "Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021.-2027.gadam"

TA-1628

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

Informatīvie ziņojumi

69.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"

TA-1604

______________________________________________________
(M.Golubeva, J.Garisons, A.K.Kariņš)

1 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par tālāko valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes attīstību.

3. Atbalstīt personāla skaita palielinājumu valsts aizsardzības mācības ieviešanai 2022.gadā par 37 amata vietām, 2023.gadā par 72 amata vietām (amata vietu pieaugums salīdzinājumā pret 2022.gadu - 35) un 2024.gadā par 98 amata vietām (amata vietu pieaugums salīdzinājumā pret 2023.gadu - 26).

4. Nepieciešamo finansējumu valsts aizsardzības mācības ieviešanai Aizsardzības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepārsniedzot izdevumu kopapjomu 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta:

4.1. 2022.gadā - 1 451 787 EUR, tai skaitā atlīdzībai 1 451 787 EUR, 2023. gadā - 2 355 261 EUR, tai skaitā atlīdzībai 2 355 261 EUR, un 2024.gadā - 3 021 386 EUR, tai skaitā atlīdzībai 3 021 386 EUR, iesniedzot priekšlikumus izmaiņām Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumos 2022.-2024.gadā, pārdalot finansējumu no valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" un sagatavojot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"";

4.2. 2025.gadā un turpmāk ik gadu - 3 923 413 EUR, tai skaitā atlīdzībai 3 608 593 EUR.

5. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2023.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu, kā arī īstenotajiem pasākumiem un sasniegto Jaunsardzes attīstībā.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

70.§

Informatīvais ziņojums "Par dalībvalsts statusa maiņu Latvijas Republikai Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā"

TA-1664

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Latvijas Republikas statusa maiņu Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā no II kategorijas (saņēmējvalsts) uz I kategoriju (donorvalsts).

3. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt pieteikumu Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā par Latvijas Republikas statusa maiņu no II kategorijas uz I kategoriju.

71.§

Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no budžeta apakšprogrammas 42.09.00 "Latvijas Zinātnes padome" uz budžeta apakšprogrammu 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana""

TA-1783

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021.gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 42.09.00 "Latvijas Zinātnes padome", samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 88 333 EUR apmērā un attiecīgi izdevumus precēm un pakalpojumiem 27 510 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 60 823 EUR apmērā, uz budžeta apakšprogrammu 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 88 333 EUR apmērā un attiecīgi izdevumus precēm un pakalpojumiem 27 510 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 60 823 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšanai saistībā ar Latvijas Zinātnes padomes un Valsts izglītības attīstības aģentūras reorganizāciju.

72.§

Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas apvienotais otrais un trešais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006.gada 13.decembra Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim"

TA-1672

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas apvienoto otro un trešo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006.gada 13.decembra Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim (turpmāk - ziņojums).

2. Labklājības ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā.

3. Ārlietu ministrijai iesniegt ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijā.

Informatīvie ziņojumi

73.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves finansēšanas iespējām"

TA-1649

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijai līdz 2022.gada 1.jūlijam izstrādāt finanšu un ekonomisko aprēķinu valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves projektam saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1152 "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai", lai pamatotu publiskās un privātās partnerības modeļa izmantošanas investīciju periodā lietderīgumu.

3. Finanšu un ekonomisko aprēķinu valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves projektam izmaksas segt no Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" līdzekļiem.

74.§

Informatīvais ziņojums "Par apvienoto tiltu pār Daugavu"

TA-1654

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijai finansējumu autoceļu infrastruktūras projektēšanas, kā arī dzelzceļa infrastruktūras sadaļas projektēšanas paplašinājumu izmaksu segšanai Rail Baltica projekta projektēšanas līguma Nr.8/2019-42 "Par projektēšanu un autoruzraudzību posmam Vangaži-Salaspils-Misa" ietvaros 2021. un 2022.gadā kopsummā 4 500 000 EUR nodrošināt no valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" pieejamiem līdzekļiem.

3. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu apvienotā tilta būvniecības projekta īstenošanai 2022.gadam un turpmākajiem gadiem, ja tā īstenošanu nav iespējams nodrošināt, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu, ir skatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

75.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"" un rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1612

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi".

3. Satiksmes ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.

4. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Informatīvie ziņojumi

76.§

Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par mežu nozīmi Latvijā"

TA-1525

______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai.

77.§

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidei"

TA-1823

______________________________________________________
(N.Puntulis, J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu, kas nepārsniedz 291 345 EUR, piešķiršanu Kultūras ministrijai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidei un darbības nodrošināšanai 2021.gadā.

3. Jautājums par nepieciešamo finansējumu 626 233 EUR, tai skaitā, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 603 959 EUR un Finanšu ministrijai (Valsts kasei) 22 274 EUR, 2022.gadam un turpmākajiem gadiem Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības nodrošināšanai izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

4. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā, iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par jaunas valsts budžeta programmas 06.00.00 "Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome" izveidi budžeta resorā "47.Radio un televīzija", lai nodrošinātu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes nodalītu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības un sabiedrisko mediju finansējuma uzskaiti 2021.gadā.

5. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā, iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas pārdali budžeta resora "47.Radio un televīzija" ietvaros, valsts budžeta programmā 02.00.00 "Latvijas radio programmu veidošana un izplatīšana" samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 4 022 550 EUR apmērā un valsts budžeta programmas 03.00.00 "Televīzija" valsts budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana" samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 6 807 480 EUR apmērā, un attiecīgi palielinot valsts budžeta programmas 06.00.00 "Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome" apakšprogrammā 06.02.00 "Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Radio" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 4 022 550 EUR apmērā un apakšprogrammā 06.03.00 "Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 6 807 480 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu sabiedriskajiem medijiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

6. Pieņemt zināšanai, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome noslēgs vienošanos, kurā noteiks katras padomes atbildības jomas 2021.gadā.

7. Pieņemt zināšanai, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nodrošinās 2021.gada sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu un uzraudzību komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos atbilstoši 2021.gada budžetā šim mērķim piešķirtajam finansējumam.

8. Valsts kasei nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojuma un personālvadības uzskaites informācijas sistēmas pakalpojuma sniegšanu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vajadzībām.

78.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1822

______________________________________________________
(N.Puntulis, J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta

79.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-1867

______________________________________________________
(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, J.Bordāns, G.Eglītis,
A.Muižniece, J.Vitenbergs, N.Puntulis,
S.Ņikišins, D.Heiberga, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

80.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-1868

______________________________________________________
(D.Pavļuts, N.Puntulis, G.Eglītis,
K.Gerhards, A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

81.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1827

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

82.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1739

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

83.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1777

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

84.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1821

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

85.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1826

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

86.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1845

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

87.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1843

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

88.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1838

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

89.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Tieslietu ministrijai"

TA-1725

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

90.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1808

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

91.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1809

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta

92.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1858

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdes protokollēmuma (Nr.51 122.§) 2.punktā doto uzdevumu.

3. Veselības ministrijai līdz 2021.gada 31.augustam izvērtēt un noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Finanšu ministriju, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko rīcību ar pārējiem atvērtajiem masu vakcinācijas centriem, kā arī iekļaut informāciju par ar Ministru kabineta 2021.gada 30.marta rīkojumu Nr.208, 2021.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.247 un 2021.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.266 piešķirtā finansējuma izlietojumu un neizlietotā finansējuma novirzīšanu rīkojuma projekta finansēšanai.

4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (Nr.52 18.§) 15. un 16.punktā dotos uzdevumus.

5. Veselības ministrijai līdz 2021.gada 31.augustam aktualizēt Finanšu ministrijā iesniegtā Covid-19 vakcinācijas plāna indikatīvā finansējuma aprēķinu 2021.gadam, nepārsniedzot iepriekš iesniegtā indikatīvā finansējuma kopējo apmēru, un iesniegt Finanšu ministrijā precizēto aprēķinu. Ja faktiskās izmaksas pārsniegs iepriekš sagatavoto indikatīvo izdevumu prognozi, Veselības ministrijai iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

6. Veselības ministrijai līdz 2021.gada 31.augustam iesniegt Finanšu ministrijā Covid-19 vakcinācijas pasākumu indikatīvā finansējuma aprēķinu 2022.gadam atbilstoši iepriekš pieņemtajiem lēmumiem Ministru kabinetā.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

93.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumā Nr.497 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1896

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

94.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1880

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta

95.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

TA-1851

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

96.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1885

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta

97.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1884

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 99.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

98.§

Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības pasākumu plānu Zemessardzes 30.gadadienas pasākumos"

TA-1909

______________________________________________________
(M.Golubeva, J.Garisons, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Zemessardzes 30.gadadienas pasākumu organizēšanu atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku izstrādātajam un Veselības ministrijas un Slimību un profilakses kontroles centra saskaņotajam epidemioloģiskās drošības pasākumu plānam.

3. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar Aizsardzības ministriju izstrādāt epidemioloģiskās drošības plānu Zemessardzes 30.gadadienas pasākumu norisei, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniegtu 120, plānojot Zemessardzes 30.gadadienas parādes norisi bez skatītājiem, un saskaņot to ar Veselības ministriju.

99.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1910

______________________________________________________
(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 97.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

100.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības 2022.gada budžeta projektu"

TA-1771-IP

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības 2022.gada budžeta projektu".

101.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu sektora digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr.909/2014"

TA-1772-IP

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu sektora digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr.909/2014".

102.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 26.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1801-IP

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāve, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Eiropas Savienībā S.Pavļuta-Deslandes pārstāvēja Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 26.jūlija neformālajā sanāksmē.

103.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības 27.kongresā izskatāmajiem jautājumiem

TA-1855-IP

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Pasaules Pasta savienības 27.kongresā izskatāmajiem jautājumiem.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

104.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-251/21 "Piltenes meži"

TA-1834-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-251/21 Piltenes meži.

2. Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 251/21 "Piltenes meži".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-251/21 "Piltenes meži".

105.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2117

TA-1792-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2117 (turpmāk - nostāja).

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022.gada 1.jūlijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Padomes 2011.gada 19.jūlija Direktīvas 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai, prasību pārņemšanai.

106.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0456

TA-1832-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0456 (turpmāk - nostāja).

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

107.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0455

TA-1835-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0455 (turpmāk - nostāja).

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

108.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 19.jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem

TA-1875-IP

______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

109.§

Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/2019

TA-1877-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/2019 (turpmāk - nostāja).

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

110.§

Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2209

TA-1902-IP

______________________________________________________
(A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu procedūras lietā Nr.2020/2209 (turpmāk - nostāja).

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

4. Lai Latvijas Republika izpildītu pienākumus saskaņā ar Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 4.panta 4.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2021.gada 30.septembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"".

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

111.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-164/21 "Baltijas Starptautiskā Akadēmija"

TA-1908-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-164/21 "Baltijas Starptautiskā Akadēmija".

2. Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 164/21 "Baltijas Starptautiskā Akadēmija".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Hūnu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-164/21 "Baltijas Starptautiskā akadēmija".

112.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1580-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

113.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1575-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

114.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1605-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

115.§

Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem"

TA-1764-IP

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Ekonomikas ministrijai uzsākt divpusējas sarunas ar atjaunojamās enerģijas statistikas darījumā potenciāli ieinteresētu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem par atjaunojamās enerģijas statistikas pārdošanu, nodrošinot, ka atjaunojamās enerģijas statistikas pārdošanas darījuma apjoms nepārsniedz atjaunojamās enerģijas 2020.gada mērķa pārsniegumu.

3. Ekonomikas ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto divpusējo sarunu pozitīva iznākuma gadījumā sagatavot atjaunojamās enerģijas statistikas darījuma līgumprojektu.

4. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildi.

5. Ekonomikas ministrijai atbilstoši darījumos ar atjaunojamo enerģijas statistiku iegūto finanšu līdzekļu apjomam izstrādāt priekšlikumus finanšu līdzekļu izlietojumam atjaunojamās transporta enerģijas īpatsvara palielināšanai atbilstoši Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra rīkojumu Nr.46) noteiktajiem rīcībpolitikas pasākumiem un iekļaut tos šī protokollēmuma 4.punktā minētajā informatīvajā ziņojumā.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

116.§

Kasācijas sūdzības projekts administratīvajā lietā Nr.A420129719

TA-92

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto kasācijas sūdzības projektu administratīvajā lietā Nr.A42029719.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai samaksāt valsts nodevu par kasācijas sūdzību un steidzami iesniegt Valsts kancelejā valsts nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju.

3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt kasācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai.

117.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-25-03

TA-1422

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-25-03.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

3. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2021-25-03.

118.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"

TA-1791-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. (N) Informatīvajā ziņojumā minētajām ministrijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu direktīvu prasību pārņemšanu noteiktajos termiņos.

3. (IP)

3.1. (IP)

3.2. (IP)

4. (IP)

5. (IP)

6. (IP)

7. (IP)

8. (N) Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu nosūtīt Saeimas Eiropas lietu komisijai.

119.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-24-03

TA-1371

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-24-03

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2021-24-03.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

120.§

Informatīvais ziņojums "Par par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un vakcīnu Novavax"

TA-1912-IP

Ierobežotas pieejamības informācija

Sēdi slēdz plkst.18.15

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 55Pieņemts: 10.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 16.08.2021. OP numurs: 2021/156.2
325390
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)