Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 531

Rīgā 2021. gada 10. augustā (prot. Nr. 55 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes
un jūras drošības likuma 41.2 panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 35. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Sistēmā informāciju iekļauj valsts valodā, paredzot arī angļu valodas lietošanas iespēju."

2. Izteikt 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informāciju;".

3. Papildināt noteikumus ar 6.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.27. ziņas par kuģa apgādi muitošanas kārtības nodrošināšanai:

6.27.1. kuģa apgādes pieteikumu un skenētu preču pavaddokumentu (pavadzīmi);

6.27.2. skenētu preču pavaddokumentu (pavadzīmi) ar kuģa kapteiņa vai tā pilnvarotas personas veiktajām atzīmēm, kas apliecina preču piegādi uz kuģa;

6.27.3. atzīmi, ka uzraudzības muitas iestāde atļauj vai aizliedz veikt kuģa apgādi."

4. Aizstāt 13.1. apakšpunktā vārdus "valsts akciju sabiedrība" ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību".

5. Papildināt noteikumus ar 14.5.7. un 14.5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5.7. kuģa apgāde;

14.5.8. kuģa būve vai remonts."

6. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 92

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāju piekļuves tiesību apjoms

1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (turpmāk - sistēma) pārzinim ir piekļuve visai sistēmā iekļautajai informācijai.

2. Vietējām kompetentajām institūcijām un autorizētajiem sistēmas lietotājiem piekļuves tiesības piešķir atbilstoši to darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam, nepārsniedzot šādu piekļuves tiesību apjomu:

2.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija":
2.1.1. visa sistēmā iekļautā informācija
   
2.2. ostu pārvaldes:
2.2.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.2.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.2.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.2.4. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.2.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.2.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.2.7. kuģa manifests
2.2.8. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.2.9. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.2.10. jūras sanitārā deklarācija
2.2.11. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.2.12. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.2.13. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.2.14. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.2.15. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.2.16. Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumu Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 92) 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.2.17. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.2.18. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.2.19. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.2.20. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.2.21. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.2.22. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.3. Nacionālie bruņotie spēki:
2.3.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.3.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.3.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.3.4. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.3.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.3.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.3.7. kuģa manifests
2.3.8. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.3.9. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.3.10. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa
2.3.11. noteikumu Nr. 92 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.3.12. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.3.13. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.3.14. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.3.15. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.3.16. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.3.17. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.4. Valsts vides dienests:
2.4.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.4.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.4.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.4.4. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.4.5. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.4.6. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.4.7. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.5. Valsts robežsardze:
2.5.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.5.2. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.5.3. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.5.4. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.5.5. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.5.6. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.5.7. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.5.8. noteikumu Nr. 92 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.5.9. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.5.10. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.5.11. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.5.12. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.5.13. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.5.14. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.6. Valsts ieņēmumu dienests:
2.6.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.6.2. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.6.3. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.6.4. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.6.5. kuģa manifests
2.6.6. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.6.7. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.6.8. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.6.9. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.6.10. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.6.11. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.6.12. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.6.13. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.6.14. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.6.15. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.6.16. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.6.17. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.6.18. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.6.19. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
2.6.20. kuģa apgādes pieteikums un skenēts preču pavaddokuments (pavadzīme)
2.6.21. skenēts preču pavaddokuments (pavadzīme) ar kuģa kapteiņa vai tā pilnvarotas personas veiktajām atzīmēm, kas apliecina preču piegādi uz kuģa
2.6.22. atzīme, ka uzraudzības muitas iestāde atļauj vai aizliedz veikt kuģa apgādi
   
2.7. Pārtikas un veterinārais dienests:
2.7.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.7.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.7.3. kuģa manifests
2.7.4. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.7.5. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.7.6. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
 
2.8. Veselības inspekcija:
2.8.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.8.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.8.3. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.8.4. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.8.5. jūras sanitārā deklarācija
2.8.6. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.8.7. noteikumu Nr. 92 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.8.8. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.8.9. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.8.10. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.9. Slimību profilakses un kontroles centrs:
2.9.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.9.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.9.3. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.9.4. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.9.5. jūras sanitārā deklarācija
2.9.6. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.9.7. noteikumu Nr. 92 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.9.8. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.9.9. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.9.10. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.10. Valsts policija:
2.10.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.10.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.10.3. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.10.4. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.10.5. noteikumu Nr. 92 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.10.6. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.10.7. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.10.8. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.10.9. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.10.10. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.10.11. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.11. Valsts drošības dienests:
2.11.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.11.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.11.3. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.11.4. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.11.5. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.11.6. kuģa manifests
2.11.7. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.11.8. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.11.9. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.11.10. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.11.11. jūras sanitārā deklarācija
2.11.12. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.11.13. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.11.14. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.11.15. noteikumu Nr. 92 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.11.16. paziņojums par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros
2.11.17. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.11.18. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.11.19. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.11.20. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.11.21. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.11.22. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.12. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:
2.12.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.12.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.12.3. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.12.4. noteikumu Nr. 92 6.18.2., 6.18.3. un 6.18.4. apakšpunktā minētā atzīme
2.12.5. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.12.6. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.12.7. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.13. Centrālā statistikas pārvalde:
2.13.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.13.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.13.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.13.4. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.13.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.13.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.13.7. kuģa manifests
2.13.8. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.13.9. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.13.10. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.13.11. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.13.12. jūras sanitārā deklarācija
2.13.13. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.13.14. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.13.15. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.13.16. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.13.17. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa1
2.13.18. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.13.19. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.13.20. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.13.21. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.13.22. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.13.23. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.14. kuģa īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, komersants, kas veic kuģa aģentēšanu:
2.14.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.14.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.14.3. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.14.4. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.14.5. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.14.6. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.14.7. kuģa manifests
2.14.8. kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)
2.14.9. apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)
2.14.10. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.14.11. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.14.12. jūras sanitārā deklarācija
2.14.13. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai2
2.14.14. ziņas par faktiski izkrautajām precēm2
2.14.15. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai2
2.14.16. ziņas par faktiski iekrautajām precēm2
2.14.17. paziņojums par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa
2.14.18. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka kuģa reiss ir droši noslēdzies
2.14.19. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums
2.14.20. paziņojumā par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa, ietverto personas datu aizsardzībai nepieciešamā atzīme, ka ir pabeigtas visas ar ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītās izmeklēšanas vai tiesvedības
2.14.21. paziņojums par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros
2.14.22. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.14.23. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.14.24. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.14.25. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.14.26. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.14.27. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.15. kravas īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, komersants, kas veic kravu aģentēšanu:
2.15.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.15.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.15.3. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.15.4. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.15.5. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.15.6. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.15.7. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.15.8. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.15.9. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.16. komersants, kas sniedz bunkurēšanas pakalpojumus:
2.16.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.16.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.16.3. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.16.4. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.16.5. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.16.6. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.16.7. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.17. komersants, kas sniedz kravas apstrādes (stividoru) pakalpojumus:
2.17.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.17.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.17.3. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.17.4. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.17.5. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.17.6. kuģa manifests
2.17.7. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.17.8. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.17.9. jūras sanitārā deklarācija
2.17.10. iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai
2.17.11. ziņas par faktiski izkrautajām precēm
2.17.12. iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai
2.17.13. ziņas par faktiski iekrautajām precēm
2.17.14. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.17.15. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.17.16. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.17.17. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.17.18. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.17.19. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.18. komersants, kas sniedz tauvošanas pakalpojumus:
2.18.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.18.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.18.3. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.18.4. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.18.5. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.19. komersants, kas sniedz pasažieru pakalpojumus:
2.19.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.19.2. paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu (HAZMAT)
2.19.3. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.19.4. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.19.5. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.19.6. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)
2.19.7. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)
2.19.8. jūras sanitārā deklarācija
2.19.9. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.19.10. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.19.11. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.19.12. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.19.13. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.19.14. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.20. komersants, kas sniedz kuģa atkritumu pieņemšanas pakalpojumus:
2.20.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.20.2. paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu
2.20.3. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.20.4. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.20.5. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.20.6. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.20.7. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.20.8. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.20.9. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību
   
2.21. komersants, kas sniedz vilkšanas pakalpojumus:
2.21.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.21.2. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.21.3. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.21.4. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.21.5. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
   
2.22. komersants, kas sniedz kuģa apgādes pakalpojumus:
2.22.1. kuģa apgādes pieteikums un skenēts preču pavaddokuments (pavadzīme)
2.22.2. skenēts preču pavaddokuments (pavadzīme) ar kuģa kapteiņa vai tā pilnvarotas personas veiktajām atzīmēm, kas apliecina preču piegādi uz kuģa
2.22.3. atzīme, ka uzraudzības muitas iestāde atļauj vai aizliedz veikt kuģa apgādi
   
2.23. komersants, kas sniedz kuģa būves vai remonta pakalpojumus:
2.23.1. paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.23.2. kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija
2.23.3. paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli
2.23.4. vispārīgā deklarācija (FAL 1. veidlapa)
2.23.5. apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)3
2.23.6. pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)3
2.23.7. paziņojums par kuģa faktisko ienākšanas laiku (ATA)
2.23.8. paziņojums par kuģa faktisko iziešanas laiku (ATD)
2.23.9. informācija par kuģim piemērotajiem kontroles pasākumiem (piemēram, aizturēšanu vai operāciju apturēšanu)
2.23.10. informācija par kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai noteikto aizsardzības līmeni
2.23.11. informācija par vietām, kurām ir ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāns
2.23.12. informācija par personām, kuras ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību

Piezīmes.

1 Tiesības piekļūt paziņojumam ir tikai tad, ja radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums un sistēmas turētājs no Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta vai attiecīgās vietējās kompetentās institūcijas ir saņēmis informāciju, ka šī vietējā kompetentā institūcija ir iesaistīta meklēšanas un glābšanas darbos vai veic citus ar attiecīgo ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītus uzdevumus.

2 Tiesības piekļūt informācijai ir tikai tad, ja attiecīgās preces īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona ir devusi attiecīgu atļauju.

3 Tiesības piekļūt informācijai ir tikai tad, ja sistēmas turētājam attiecīgā ostas pārvalde rakstiski ir apliecinājusi, ka komersantam piekļuve ir nepieciešama ostas apsardzes un caurlaižu režīma nodrošināšanai.

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 92

PIETEIKUMS
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS)
lietošanas līguma noslēgšanai

Lietotāja veids:

vietējā kompetentā institūcija
 

ostas pārvalde

Nacionālie bruņotie spēki

Valsts vides dienests
 

Valsts robežsardze

Valsts ieņēmumu dienests
 

Pārtikas un veterinārais dienests

Veselības inspekcija
 

Slimību profilakses un kontroles centrs

Valsts policija

Valsts drošības dienests
 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 

Centrālā statistikas pārvalde

autorizētais sistēmas lietotājs:
 

kuģa īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, kuģa agents
 

kravas īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona, kravas agents
 

komersants, kas sniedz vienu vai vairākus no šādiem ostas pakalpojumiem:
    bunkurēšana
    kravas apstrāde (stividoru pakalpojumi)
    tauvošana
    pasažieru pakalpojumi
    kuģa atkritumu pieņemšana
    vilkšana
    kuģa apgāde
    kuģa būve vai remonts
       
  Osta(-as), kurā tiek sniegts ostas pakalpojums(-i) Ostas(-u) nosaukums(-i)
  Ostas termināls(-i), kurā tiek sniegts ostas pakalpojums(-i) Ostas termināļa(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es) vai norāde "visa ostas teritorija"
 
Nosaukums Vietējās kompetentās institūcijas vai autorizētā sistēmas lietotāja nosaukums
Reģistrācijas numurs Vietējās kompetentās institūcijas vai autorizētā sistēmas lietotāja reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese Vietējās kompetentās institūcijas vai autorizētā sistēmas lietotāja juridiskā adrese
Plānots, ka datu apmaiņa notiks, izmantojot tiešsaistes elektronisko datu apstrādes formas Jā vai nē
Plānots, ka datu apmaiņa notiks, izmantojot tīmekļa pakalpes (datu apmaiņa XML formātā) Jā vai nē
Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
Cita informācija  
 
Vietējās kompetentās institūcijas
vai autorizētā sistēmas lietotāja
paraksttiesīgā persona
 
 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

   

(vieta)

 
   

____.____._________.

 

(datums*)

 
Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 92 "Starptautiskās kravu loģistikas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 531Pieņemts: 10.08.2021.Stājas spēkā: 14.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 13.08.2021. OP numurs: 2021/155.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
325329
14.08.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"