Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Veselības ministra rīkojums Nr. 157

Rīgā 2021. gada 26. jūlijā

Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā

Izdots saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
49.2 pantu

Ņemot vērā ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu, kā arī iesaistīto atbildīgo institūciju ārstniecības personu un citu nodarbināto darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, saskaroties ar Covid-19 inficētām personām, atļaut ārstniecības personām, tai skaitā rezidentiem, un citiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.2 pantā noteiktām tiesībām veselības ministram:

1. Noteikt piemaksu 100% apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim:

1.1. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri veic Covid-19 pacientu ārstēšanas procesu;

1.2. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kas iesaistīti Covid-19 testēšanā;

1.3. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri veic Covid-19 pacientu mājas aprūpi.

2. Noteikt piemaksu 50% apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna tiek stacionēti Covid-19 pacienti, uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem.

3. Noteikt piemaksu 25% apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna netiek stacionēti Covid-19 pacienti, uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem.

4. Noteikt piemaksu 15% apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna tiek stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

5. Noteikt piemaksu 100% apmērā no pakalpojuma tarifā noteiktā atalgojuma no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim ambulatorajās ārstniecības iestādēs un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajās nodaļās nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

6. Noteikt piemaksu 50% apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim darbiniekiem un ierēdņiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

6.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā;

6.2. Slimību profilakses un kontroles centrā.

7. Noteikt piemaksu 15% apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim ierēdņiem un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

7.1. Veselības ministrijā;

7.2. Nacionālajā veselības dienestā;

7.3. Valsts asinsdonoru centrā;

7.4. Veselības inspekcijā.

8. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam ģimenes ārsta praksē, kura atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību (tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas), saglabājot ģimenes ārsta prakses atvērtību, kā arī iesaistās kontaktpersonu noskaidrošanā un pacientu nosūtīšanā Covid-19 izmeklējumu veikšanai, nodarbinātajiem no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim noteikt fiksētu piemaksu:

8.1. piemaksa ģimenes ārstam 575,31 euro (tai skaitā VSAOI 23,59%), kas ir 25% apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem;

8.2. piemaksa ģimenes ārsta praksē, strādājošai māsai un ārsta palīgam 345,13 euro (tai skaitā VSAOI 23,59%), kas ir 25% apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem;

8.3. piemaksa ģimenes ārsta praksē strādājošam rezidentam 441,66 euro (tai skaitā VSAOI 23,59%), kas ir 25% apmērā no normatīvajos aktos noteiktā atalgojuma rezidentam pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē pārējās ārstniecības iestādēs.

9. Uzdot ģimenes ārstiem līdz 2021. gada 9. augustam, 8. septembrim un 8. oktobrim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 8. punktā minēto prakses atvērtības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi par iepriekšējo mēnesi.

10. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši ambulatoro ārstniecības iestāžu un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatoro nodaļu vadības informācijas sistēmā ievadītajai informācijai par sniegto šā rīkojuma 5.punktā minēto sekundāro ambulatoro aprūpes pakalpojumu vai veselības aprūpes pakalpojumu mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām skaitu un veidu laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim izmaksāt ambulatorajām ārstniecības iestādēm un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajām nodaļām atbilstošo manipulāciju (manipulācijas vērtība tiek noteikta atbilstoši vidējam pakalpojuma sniegšanas laikam un normatīvajos aktos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu noteiktajam atalgojumam).

11. Uzdot ambulatorajām ārstniecības iestādēm un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajām nodaļām līdz 2021. gada 16. augustam, 15. septembrim un 15. oktobrim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 10. punktā minētās piemaksas nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām, par iepriekšējo mēnesi.

12. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam kontrolēt, ka ambulatorās ārstniecības iestādes un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorās nodaļas šā rīkojuma 10. punktā minēto fiksēto maksājumu (manipulāciju) novirza tikai piemaksas nodrošināšanai nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

13. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros izmaksāt maksājumu aptiekām 0,35 euro apmērā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim par katru izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

14. Uzdot aptiekām līdz 2021. gada 16. augustam, 15. septembrim un 15. oktobrim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 13. punktā minētās fiksētās piemaksas nodrošināšanu farmaceitiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos izpildi par iepriekšējo mēnesi.

15. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam līgumattiecību ietvaros kontrolēt, ka aptiekas šā rīkojuma 13. punktā minēto fiksēto maksājumu novirza tikai piemaksas nodrošināšanai farmaceitiem un farmaceitu asistentiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

16. Uzdot 1., 2., 3. un 4. punktā minēto iestāžu vadītājiem novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā, Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, veikt darba laika uzskaiti katram nodarbinātajam un izmaksāt aprēķinātās piemaksas.

17. Atļaut šā rīkojuma 1., 2., 3. un 4. punktā minēto iestāžu vadītājiem aprēķināt un izmaksāt 1., 2., 3. un 4. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam vai slodzes daļai normāla darba laika ietvaros un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts 1., 2., 3. un 4. punktā minēto Covid-19 jautājumu risināšanā, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību. Ja 1., 2., 3. un 4. punktā minēto iestāžu nodarbinātie vienas iestādes ietvaros tiek nodarbināti vairākās iestādes struktūrvienībās, tad 1., 2., 3. un 4. punktā minētā piemaksa tiek piemērota attiecīgajā vietā nostrādātajai slodzes daļai un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam.

18. Uzdot šā rīkojuma 1., 2., 3. un 4. punktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šā rīkojuma pielikumā minēto atskaiti Nacionālajam veselības dienestam līdz 2021. gada 19. augustam, 20. septembrim un 19. oktobrim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

19. Uzdot ārstniecības iestādēm, kurās laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim tiek nodrošināta rezidentu apmācība mācību rotācijas ciklu ietvaros, par rezidentiem, uz kuriem ir attiecināmas 1., 2., 3. un 4. punktā minētās piemaksas, sniegt šā rīkojuma pielikumā minēto atskaiti ārstniecības iestādei, kurai ir līgums ar attiecīgo rezidentu par apmācību, līdz 2021. gada 16. augustam, 15. septembrim un 15. oktobrim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.

20. Atļaut šā rīkojuma 6. un 7. punktā minēto iestāžu vadītājiem aprēķināt un izmaksāt 6. un 7. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai, un vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību.

21. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc šā rīkojuma 9. un 18. punktā minētās atskaites saņemšanas un datu izvērtēšanas līdz 2021. gada 25. augustam, 27. septembrim un 25. oktobrim atskaites par iepriekšējā mēneša piemaksām iesniegt Veselības ministrijā.

22. Uzdot šā rīkojuma 6.1., 6.2., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šā rīkojuma pielikumā minēto atskaiti Veselības ministrijā līdz 2021. gada 19. augustam, 20. septembrim un 19. oktobrim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

23. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc šā rīkojuma 10. un 13. punktā minētās informācijas apkopošanas un datu izvērtēšanas līdz 2021. gada 19.augustam, 20. septembrim un 19. oktobrim atskaiti par faktiski izmaksājamajām kopsummām aptiekām, ambulatorajām ārstniecības iestādēm un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajām nodaļām piemaksu veikšanai par iepriekšējo mēnesi iesniegt Veselības ministrijā.

24. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam izlases kārtībā veikt pārbaudes par šā rīkojuma 9. un 18. punktā veiktajām darbībām.

25. Uzdot Veselības ministrijas Audita nodaļai izlases kārtībā veikt pārbaudes par šā rīkojuma 22. punktā veiktajām darbībām.

26. Atzīt par spēku zaudējušu Veselības ministrijas 2021. gada 29. aprīļa rīkojumu Nr. 114 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā".

27. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministrs D. Pavļuts

Pārskats par atbildīgo institūciju ārstniecības personu un pārējo nodarbināto izmaksāto izmaksātajām piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 26.07.2021 rīkojumam Nr. 157

Iestādes nosaukums: _______________

  no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021. gada 31. jūlijam no 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 31.augustam no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.septembrim
Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Mēneš-alga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro) Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro) Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)
  1 2=1/176 3 4=2*3 vai 1*3 5 6=4*5 7=6*0.2359 8=6+7 1 2=1/176 3 4=2*3 vai 1*3 5 6=4*5 7=6*0.2359 8=6+7 1 2=1/176 3 4=2*3 vai 1*3 5 6=4*5 7=6*0.2359 8=6+7
KOPĀ                                                

…...................... (Struktūrvienība)

 

                                             
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................
(Struktūrvienība)

 

                                             
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemērs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitārs Nr.1 38 0.22 669.00 144.44 100% 144.44 34.80 179.24                                
Sanitārs Nr.2 182 1.03 3.98 724.36 50% 362.18 87.25 449.43                                

Iestādes vadītājs ____________________ (paraksts)

Izpildītājs

Tālr.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Veselības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 157Pieņemts: 26.07.2021.Stājas spēkā: 27.07.2021.Zaudē spēku: 29.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141A, 26.07.2021. OP numurs: 2021/141A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324983
27.07.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)