Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 51

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J.Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J.Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J.Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M.Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A.Muižniece

Labklājības ministrs ‒ G.Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T.Linkaits

Veselības ministrs ‒ D.Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis ‒ E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis ‒ V.Stūris

Valsts kancelejas direktors ‒ J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)

1.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1535-IP

2.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"

TA-1554-DV

Dienesta vajadzībām

3.§

Dienesta vajadzībām

TA-7s

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Valiullina un citi pret Latviju"

TA-13k

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt tiesvedību Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Valiullina un citi pret Latviju".

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)

5.§

Dienesta vajadzībām

TA-1657-DV

6.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1700-IP

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""

TA-1571

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.marta rīkojumā Nr.117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""

TA-1590

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-1411

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem""

TA-1360

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11.§

Rīkojuma projekta "Par valsts nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu"

TA-1461

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12.§

Par Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 4.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu

TA-1499

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Polijas Republikā E.Bondaru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 4.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"" 2.punktā doto pilnvarojumu finanšu ministram.

13.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.433 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība""

TA-1476

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dārza ielā 9, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-1469

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15.§

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu Krāslavas Valsts ģimnāzijai"

TA-1542

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

16.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 5.februāra rīkojumā Nr.69 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi""

TA-1343

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""

TA-1527

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

TA-1467

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1460

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

20.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunpriedāji" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas pirkšanu"

TA-1537

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunpriedāji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 013 0035) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 013 0137) 0,1079 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 576,00 EUR.

21.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vītoliņi", Nītaures pagastā, Amatas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1538

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vītoliņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4268 006 0107) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4268 006 0204) 0,44 ha platībā - Nītaures pagastā, Amatas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 948,00 EUR.

22.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mālpils šoseja 10", Garkalnē, Garkalnes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne-Alauksts un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži-Garkalne pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1576

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mālpils šoseja 10" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8060 004 0007) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 004 1444) 0,0131 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 004 1445) 0,0307 ha platībā - Garkalnē, Garkalnes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 638,00 EUR.

23.§

Noteikumu projekts "Darbību ar augstas radioaktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem finanšu nodrošinājuma noteikumi"

TA-1539

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

24.§

Noteikumu projekts "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritēriju un to klasifikācijas, un novērtēšanas noteikumi"

TA-2110

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

25.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Aleksandra Grīna bulvārī 13-31, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1443

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumos Nr.227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""

TA-1522

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

27.§

Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu daļējai kompensēšanai"

TA-1548

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

TA-1545

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.796 "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība""

TA-1340

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"

TA-1477

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

31.§

Rīkojuma projekts "Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1436

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

32.§

Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1478

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

33.§

Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai""

TA-1579

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

34.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-1502

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-1512

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka:

2.1. Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā iesniedz atbilstošus grozījumus vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk - DP) 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" (turpmāk 9.1.1.1.pasākums) projekta Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, lai nodrošinātu finansējuma atbrīvošanu;

2.2. Labklājības ministrija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības DP 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", palielinot kopējo finansējumu par 2 500 000 EUR, pēc tam, kad veikti 9.1.1.1.pasākuma projekta vienošanās grozījumi, kas paredz finansējuma samazināšanu par 2 395 545 EUR.

3. Labklājības ministrijai pēc DP grozījumu Nr.7 (par REACT-EU) apstiprināšanas Ministru kabinetā iespējami ātri virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu grozījumus par DP pasākumu īstenošanu un finansējuma pārdalēm no DP 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" uz DP 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķi "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam".

36.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""

TA-1514

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Labklājības ministrija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 2 500 000 EUR pēc tam, kad ir stājušies spēkā:

2.1. grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 2 395 545 EUR apmērā 9.1.1.3.pasākumam, Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 104 455 EUR apmērā 9.1.1.3.pasākumam, un Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi", palielinot kopējo finansējumu par 2 500 000 EUR;

2.2. projekta Nr.9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu par 104 455 EUR, un projekta Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu par 2 395 545 EUR.

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""

TA-1515

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Atļaut Labklājības ministrijai pagarināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas termiņu, un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 30.jūnijam.

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Labklājības ministrija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 2 500 000 EUR tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:

3.1. grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 2 395 545 EUR apmērā 9.1.1.3.pasākumam, Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 104 455 EUR apmērā 9.1.1.3.pasākumam, un Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi", palielinot kopējo finansējumu par 2 500 000 EUR;

3.2. projekta Nr.9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu par 104 455 EUR, un projekta Nr.9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā finansējuma samazināšanu par 2 395 545 EUR.

38.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģisko mērķi"

TA-1520

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""

TA-1463

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Veselības ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" vienošanās par projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu.

40.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumā Nr.466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)""

TA-1540

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

41.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumā Nr.165 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju""

TA-1532

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-1521

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""

TA-1567

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1324

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.85 "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi""

TA-1322

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-1327

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

47.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemessargu nosūta iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju, sedz ar viņa kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, un kārtība, kādā zemessargs kompensē militārajai izglītībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotos līdzekļus"

TA-1637

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

48.§

Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1614

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

49.§

Noteikumu projekts "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai"

TA-1615-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

50.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1606

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

51.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-1619

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

52.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

TA-1623

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

53.§

Rīkojuma projekts "Par telpu un telpām atbilstošās zemes vienības daļas Eksporta ielā 6, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Telpa bērnam""

TA-1488

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

54.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra"

TA-1616

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un paredzēt likumprojektā "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" valsts pamatbudžeta ieņēmumus no valsts nodevas par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra 2022.gadā un turpmāk katru gadu 805 065 EUR apmērā.

55.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1631

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

56.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu"

TA-1609

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

57.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1611

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-1617

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

59.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu"

TA-1519

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

60.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Prāgas ielā 2, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-1624

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 004 2005), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 004 2005) 0,1997 ha platībā un daudzstāvu autostāvvietas (būves kadastra apzīmējums 0100 004 2005 001), Prāgas ielā 2, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 8 282 000 EUR.

61.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""

TA-1629

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

62.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""

TA-1599

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

63.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1595

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu precizēt pamatbudžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam, veicot pārdali starp apakšprogrammām Veselības ministrijas budžeta 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" programmas ietvaros:

2.1. apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 215 192 EUR 2022.gadam un turpmāk ik gadu, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām apakšprogrammai 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", lai nodrošinātu jaunu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu "Stereotakses mammogrāfija";

2.2. apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 780 994 EUR 2022.gadam un turpmāk ik gadu, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām apakšprogrammai 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs", lai nodrošinātu fiksēto piemaksu par observāciju līdz 24 stundām saistībā ar pacientu skaita pieaugumu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

2.3. apakšprogrammā 33.12.00 "Reto slimību ārstēšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 000 000 EUR 2022.gadam un turpmāk ik gadu, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām apakšprogrammai 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", lai nodrošinātu medikamentu Rituximabum un Votubia (Everolimusum) iegādi.

3. Finanšu ministrijai precizēt Veselības ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2022., 2023. un 2024.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

64.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumos Nr.737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi""

TA-1600

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

65.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai"

TA-1484

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

66.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1424

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

67.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.oktobra noteikumos Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību""

TA-1147

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

68.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""

TA-1667

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

69.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro izņēmumus pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā un iedzīvotāju mobilizāciju civilās aizsardzības formējumos un civilās aizsardzības pasākumu veikšanai, kā arī kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību informē par minētajām personām, kurām piemērots izņēmums"

TA-1530

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

70.§

Noteikumu projekts "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"

TA-1531

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu izpildi iesaistītās institūcijas īstenos tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu (ja tādi būs nepieciešami) noteikumos iekļauto pasākumu īstenošanā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām vērtēt noteikumu piemērošanas gaitā un izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

71.§

Rīkojuma projekts "Par Malnavas koledžas reorganizāciju"

TA-1651

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Lai nodrošinātu Malnavas koledžas reorganizāciju, Izglītības un zinātnes ministrijai un Zemkopības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus precizējumiem valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2022.-2024.gadam, samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 2022.gadā un turpmāk ik gadu 1 177 797 EUR apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" (822 659 EUR apmērā) un apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas" (355 138 EUR apmērā) un attiecīgi palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 2022.gadā un turpmāk ik gadu 1 177 797 EUR apmērā Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 22.01.00 "Profesionālā izglītība".

72.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""

TA-1587

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

73.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""

TA-1572

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

74.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Graviņas", Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1658

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Graviņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4660 001 0142) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4660 001 0429) 0,0085 ha platībā - Dobeles pagastā, Dobeles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 79,05 EUR.

75.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""

TA-1668

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

76.§

Rīkojuma projekts "Par sliežu ceļa posma Liepāja-Ventspils slēgšanu"

TA-880

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ņemot vērā kompetento institūciju sniegto viedokli par nekustamo īpašumu, uz kuriem atrodas slēgtais sliežu ceļa posms Liepāja-Ventspils, turpmāko izmantošanu, konceptuāli atbalstīt attiecīgo nekustamo īpašumu kā vienota resursa saglabāšanu publiskas infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai vai pašvaldību autonomo funkciju veikšanai, saglabājot nekustamos īpašumus publisku personu valdījumā.

3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavot un līdz 2022.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā", precizējot piekritību tām zemes vienībām, kas nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai, kā arī svītrojot tās zemes vienības, uz kurām atrodas slēgtā dzelzceļa līnija Liepāja-Ventspils un kuras nav nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

77.§

Rīkojuma projekts "Par Arta Grinberga atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Ginta Sīviņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-1660-IP

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, T.Linkaits, G.Sīviņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

78.§

Rīkojuma projekta "Par atļauju Gintam Sīviņam savienot amatus"

TA-1661

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

79.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1634

______________________________________________________
(A.Muižniece, I.Vanaga, J.Reirs,
I.Dundure, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums, lai no 2021.gada 1.septembra nodrošinātu pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 EUR, 2021.gadā ir 779 592 EUR, 2022.gadā un turpmāk ik gadu 2 338 776 EUR.

3. Atbalstīt priekšlikumu, ka 2021.gadā nepieciešamo finansējumu 779 592 EUR apmērā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sava budžeta ietvaros, veicot pārdali no finansējuma atlikuma valsts budžeta resorā "62.Mērķdotācijas pašvaldībām", kas pārsniedz vienu procentu no pašvaldībām piešķirtās mērķdotācijas 2020.budžeta gadā.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā atbalstītajam priekšlikumam iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali.

5. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2 338 776 EUR apmērā 2022.gadā un turpmāk ik gadu pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 872 EUR, skatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

80.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem"

TA-1448

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai īstenotu informatīvā ziņojuma Priekšlikumu I daļā piedāvātos risinājumus:

2.1. Pārresoru koordinācijas centram sagatavot un līdz 2021.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā;

2.2. Pārresoru koordinācijas centram divu mēnešu laikā pēc grozījumu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā spēkā stāšanās iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu";

2.3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru nākamā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļaut atbilstošu regulējumu attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību peļņas sadali.

3. Valsts kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valsts kapitāla daļu turētājiem nodrošināt, ka līdz brīdim, kamēr nav stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, aprēķinot valstij pienākošās dividendes par 2021.pārskata gadu un turpmākajiem pārskata gadiem, neņem vērā peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverto uzņēmumu ienākuma nodokli, kas aprēķināts par iepriekšējā pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm. Gadījumā, ja minētās korekcijas rezultātā valstij izmaksājamās dividendes par iepriekšējo gadu pārsniedz kopējo peļņas apmēru, jautājums par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu skatāms Ministru kabinetā.

4. Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka:

4.1. līdz 2021.gada 1.septembrim tiek palielināts valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pamatkapitāls tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādei novirzīto līdzekļu apmērā;

4.2. sešu mēnešu laikā no tehnisko līdzekļu (fotoradaru) realizācijas tās rezultātā iegūtie naudas līdzekļi, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos, samazinot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pamatkapitālu, attiecīgi aprēķinot uzņēmumu ienākumu nodokli.

81.§

Informatīvais ziņojums "Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldē"

TA-1573

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts pārvaldes iestādēm nodrošināt iespēju nodarbinātajiem veikt darba pienākumus attālināti, ja vien darba pienākumu raksturs nenosaka nepieciešamību tos veikt konkrētā darba vietā.

3. Valsts pārvaldes iestādēm noteikt atbilstošāko elastīgā darba veidu izmantošanas kārtību, nodrošinot iestādes funkciju nepārtrauktu izpildi.

4. Valsts pārvaldes iestādēm nodrošināt starpinstitūciju sanāksmju, t. sk. saskaņošanas sanāksmju, organizēšanu klātienē vai attālināti, paredzot dalībnieku līdzdalības iespējas attālinātā režīmā.

5. Valsts pārvaldes iestādēm izvērtēt iespēju ļaut izmantot savas darba telpas citu iestāžu nodarbinātajiem amata pienākumu veikšanai. Ja šāda iespēja tiek paredzēta, nodrošināt atbilstošu telpu, interneta un citu komunikāciju pieejamību.

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2021.gada 15.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.1 "Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs", paredzot atbilstošus izņēmumus attālinātā darba veikšanai.

82.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019.-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanai nepieciešamā finansējuma izmaiņām

TA-1344

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 27.§) "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019.-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanu" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019.-2020.gada darba plānā iekļautā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanai ne vairāk kā 152 184 EUR apmērā (2022.gadam 152 184 EUR) valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ne vairāk kā 142 475 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai (2022.gadam 54 970 EUR apmērā, 2023. gadam 87 505 EUR apmērā) un kopumā ne vairāk kā 88 512 EUR apmērā (2021.gadam 41 653 EUR apmērā, 2022. gadam 34 711 EUR apmērā un 2023.gadam 12 148 EUR apmērā) neattiecināmo izmaksu (pievienotās vērtības nodokļa izmaksu apmērā) segšanas nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Informatīvie ziņojumi

83.§

Informatīvais ziņojums "Par Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam"

TA-1479

______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai nodrošinātu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam atbalsta pieejamību, Zemkopības ministrijai:

2.1. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijā Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam;

2.2. pēc Eiropas Savienības regulējuma, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (Kopīgo noteikumu regula), un attiecīgo nacionālo normatīvo aktu stāšanās spēkā iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumus no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot apstiprinātajai Rīcības programmai zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam maksimāli noteikto finansējumu un informatīvajā ziņojumā minēto tehniskās palīdzības un pievienotās vērtības nodokļa finansējuma apmēru, kas paredzams maksājumiem pasākumā "Tehniskā palīdzība".

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

84.§

Informatīvais ziņojums "Par 2021.gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"

TA-1543

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 2021.gada apropriācijas palielināšanu 481 089 EUR apmērā valsts budžeta līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

3. Kultūras ministrijai pēc 2021.gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā norises sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā".

85.§

Informatīvais ziņojums "Par Līguma par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu parakstīšanas procedūru"

TA-1591

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu tiks parakstīts vēstules formā, Beniluksa sekretariātam paziņojot par līguma noslēgšanas datumu.

3. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt līgumu.

4. Atzīt Ministru kabineta 2021.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 47.§) "Likumprojekts "Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu"" 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.

86.§

Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās "Customs" un "Fiscalis""

TA-1497

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvu iesaistīties Eiropas Komisijas tieši administrēto programmu "Customs" un "Fiscalis" pasākumu īstenošanā 2021.-2027.gada plānošanas periodā, atbalstīt Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvu uzņemties minēto programmu centrālo pārvaldību (Granta koordinatora lomu) programmu pirmajā finansēšanas periodā un atļaut Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā.

3. Šī protokollēmuma 2.punktā minēto programmu 2021.-2027.gada plānošanas perioda pasākumu īstenošanai Latvijā nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu, nepārsniedzot 10% no Latvijai apstiprinātā programmu finansējuma, pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".

4. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto programmu finansēšanas perioda noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu izlietotā valsts budžeta priekšfinansējuma apmērā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

Informatīvie ziņojumi

87.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 14.-16.jūlija neformālajā sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem

TA-1669

______________________________________________________
(M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrei M.Golubevai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 14.-16.jūlija neformālajā sanāksmē.

88.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2021.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-1673

______________________________________________________
(G.Eglītis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Labklājības ministram G.Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2021.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē.

89.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 15.-16.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1674

______________________________________________________
(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei I.Kronbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 15.-16.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

90.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības vides ministru 2021.gada 20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1688

______________________________________________________
(A.Pabriks, Ž.Mikosa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A.T.Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2021.gada 20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē.

91.§

Informatīvais ziņojums "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei"

TA-1277

______________________________________________________
(M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei 2022.gadā 11 998 002 EUR apmērā, 2023.gadā 10 191 990 EUR apmērā, 2024.gadā 14 020 142 EUR apmērā, 2025. gadā 11 841 370 EUR apmērā un 2026.gadā 11 882 510 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

92.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru neformālajā 2021.gada 19.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1698

______________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrei A.Muižniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2021.gada 19.jūlija sanāksmē.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

93.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu"

TA-1593

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2021/818, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2021-2027), ņemot vērā Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā 2021.gada 1.februāra vēstuli Nr.Ref.Ares (2021)856603-01/02/2021 ar Eiropas Komisijas aicinājumu nodrošināt Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" informatīvos birojus, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" informatīvā biroja darbības nodrošināšanai 2021. un 2022.gadā. Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" informatīvā biroja Latvijā darbības nodrošināšanas kopējās izmaksas 2021. un 2022.gadā ir 276 668 EUR, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 166 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 110 668 EUR.

3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā biroja darbības īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

4. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā biroja darbības turpināšanu laika periodā no 2023.gada līdz 2027.gadam.

94.§

Informatīvais ziņojums "Par dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmas klimata jomā un Eiropas Plastmasas pakta ietvaros"

TA-1578

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) programmā "Starptautiskās rīcības programma klimata jomā" un Eiropas Plastmasas paktā.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2021.gadā Latvijas iemaksas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmā klimata jomā (indikatīvi 30 000 EUR apmērā par 2021.-2022.gada periodu) un Eiropas Plastmasas paktā (indikatīvi 21 000 EUR apmērā) nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, ja nepieciešams, veicot pārdali starp budžeta programmām un apakšprogrammām.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iemaksas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmā klimata jomā (indikatīvi 2023.gadā un turpmāk 15 000 EUR apmērā) un Eiropas Plastmasas paktā (indikatīvi 2022.gadā un turpmāk 5 000 EUR apmērā) 2022.gadam un turpmākiem gadiem nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, ja nepieciešams, veicot pārdali starp budžeta programmām un apakšprogrammām.

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai parakstīt vienošanos ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) par dalības iemaksas veikšanu 2021.-2022.gadam programmā "Starptautiskās rīcības programma klimata jomā".

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu un Latvijas viedokļa saskaņošanu ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju un, ja nepieciešams, citām iesaistītām ministrijām par dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmā klimata jomā.

95.§

Informatīvais ziņojums "Par starpinstitūciju darba grupas izveidi Latvijas pieteikuma Arktikas padomes novērotājvalsts statusam gatavošanai un iesniegšanai"

TA-1699-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai sagatavotu un iesniegtu pieteikumu Arktikas padomes novērotājvalsts statusa saņemšanai un identificētu intereses un jomas, kurās Latvija varētu sniegt savu pienesumu, ārlietu ministram izveidot darba grupu.

3. Ārlietu ministram darba grupā iekļaut pārstāvjus no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Zemkopības ministrijas.

4. Ārlietu ministram līdz 2021.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas gatavību Arktikas padomes novērotājvalsts statusam.

Informatīvie ziņojumi

96.§

Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem"

TA-1438

______________________________________________________
(M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut Iekšlietu ministrijai 2021.gadā veikt iepirkuma procedūru par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.-2027.gadam, ievērojot, ka beidzas iepriekš noslēgtajos līgumos paredzētais transportlīdzekļu nomas termiņš.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomai 2022.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

4. Paredzēt, ka iepirkuma līgumu par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.-2027.gadam Iekšlietu ministrija (Valsts policija) drīkst slēgt tikai tad, ja atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana šim mērķim, nepārsniedzot piešķirtā finansējuma apmēru.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

97.§

Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras sakārtošanu"

TA-1516

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt valsts nekustamo īpašumu infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam risinājumam.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 1 071 395,00 EUR apmērā informatīvā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022.gadam izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

98.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2021.-2027.gadā"

TA-1683

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu un paredzēt valsts budžeta līdzfinansējumu 20% apmērā mobilitātes aktivitāšu īstenošanai augstākajā izglītībā un 50% apmērā valsts aģentūru darbības nodrošināšanai.

3. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanai 2021.-2027.gadā. Programmas kopējās izmaksas ir 169 130 889 EUR, t.sk. Eiropas Komisijas finansējums 145 817 858 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 23 217 863 EUR apmērā un priekšfinansējums 95 168 EUR apmērā, tai skaitā 2021.gadam 24 091 767 EUR apmērā (Eiropas Komisijas finansējums 20 666 318 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 3 330 281 EUR un priekšfinansējums 95 168 EUR), 2022. gadam 24 162 452 EUR apmērā (Eiropas Komisijas finansējums 20 844 265 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 3 318 187 EUR), 2023.-2027.gadam ik gadu 24 175 334 EUR apmērā (Eiropas Komisijas finansējums 20 861 455 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 3 313 879 EUR).

4. Noteikt, ka šī protokollēmuma 3.punktā noteiktās valsts budžeta ilgtermiņa saistības plānojamas šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:

4.1. budžeta apakšprogrammā 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" 2021.-2027.gadā ik gadu:

4.1.1. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 97 400 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 32 467 EUR apmērā atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai;

4.1.2. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 945 800 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 945 800 EUR apmērā valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;

4.2. budžeta apakšprogrammā 70.10.00 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra":

4.2.1. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2021.gadā 34 423 EUR apmērā, 2022.gadā 129 591 EUR apmērā un turpmāk ik gadu līdz 2027.gadam 129 591 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021.gadā 141 908 EUR apmērā, 2022.gadā 46 740 EUR apmērā un turpmāk ik gadu līdz 2027.gadam 46 740 EUR apmērā, tai skaitā valsts budžeta priekšfinansējuma nodrošināšanai 2021.gadā 95 168 EUR, atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai;

4.2.2. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 604 692 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 604 692 EUR apmērā 2021.-2027.gadā ik gadu valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;

4.3. budžeta apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos":

4.3.1. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2021.gadā 387 399 EUR apmērā, 2022.gadā 470 178 EUR apmērā un ar 2023.gadu turpmāk ik gadu līdz 2027.gadam 487 368 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021.gadā 94 806 EUR apmērā, 2022.gadā 132 712 EUR apmērā un 2023.-2027.gadā ik gadu 128 404 EUR apmērā atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai;

4.3.2. izdevumi no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021. gadā Eiropas Studentu kartes iniciatīvas īstenošanas nodrošināšanai 50 000 EUR apmērā;

4.3.3. izdevumi no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 12 100 EUR apmērā 2021.-2027.gadā ik gadu neatkarīga auditora nodrošināšanai programmām Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss;

4.4. budžeta apakšprogrammā 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana" 2021.-2027.gadā ik gadu:

4.4.1. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 7 561 140 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1 512 228 EUR apmērā mobilitātes aktivitāšu augstākajā izglītībā nodrošināšanai;

4.4.2. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2 482 060 EUR apmērā mobilitātes aktivitāšu vispārējā izglītībā nodrošināšanai;

4.4.3. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 3 294 036 EUR apmērā mobilitātes aktivitāšu profesionālajā izglītībā nodrošināšanai;

4.4.4. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 585 642 EUR apmērā mobilitātes aktivitāšu pieaugušo izglītībā nodrošināšanai;

4.4.5. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 597 504 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 31 448 EUR apmērā atbalsta pasākumu politikas reformām "Starptautiskās mācību un sadarbības aktivitātes" ieviešanai;

4.4.6. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 4 076 222 EUR apmērā jaunatnes jomas aktivitāšu īstenošanai.

5. Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" īstenošanai 2021.-2027.gadā atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai uzņemties ilgtermiņa saistības 2021.-2027.gadam. Programmas kopējās izmaksas ir 11 081 112 EUR, t.sk. Eiropas Komisijas finansējums 10 360 217 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 720 895 EUR apmērā, tai skaitā valsts budžeta ilgtermiņa saistības ik gadu 1 583 016 EUR apmērā plānojamas šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:

5.1. budžeta apakšprogrammā 70.10.00 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 97 751 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 97 751 EUR apmērā valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;

5.2. budžeta apakšprogrammā 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana" izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 99 443 EUR apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 5 234 EUR apmērā kvalitātes pasākumu īstenošanai;

5.3. budžeta apakšprogrammā 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana" izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 1 282 837 EUR apmērā Eiropas Solidaritātes korpuss projektu īstenošanai.

6. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka valsts budžeta priekšfinansējums, kas norādīts šī protokollēmuma 4.2.1.apakšpunktā, tiks atmaksāts valsts budžetā pēc projekta noslēguma atskaites iesniegšanas 2022.gadā.

7. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3., 4. un 5.punktā minētajiem pasākumiem valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".

8. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3., 4. un 5.punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2022.-2027.gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2022.-2027.gadam.

9. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 3.punktā noteiktais kopējais valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmērs aprēķināts atbilstoši Eiropas Komisijas 2021.gada darba programmā paredzētajam un tas var tikt precizēts atbilstoši Eiropas Komisijas ikgadējās darba programmās paredzētajam finansējumam.

Informatīvie ziņojumi

99.§

Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām"

TA-1553

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētā privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 516 0066, kas sastāv no divām būvēm - būves Aptiekas ielā 1 k-5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100016 0053 074) un būves Aptiekas ielā 1 k-12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000160053014), atsavināšanu veselības aizsardzības vajadzībām un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, plānojot attīstīt stacionāro infrastruktūru pacientiem, kuriem ar tiesas lēmumu noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis - ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā, paredzot psihiatriskās multiprofesionālās rehabilitācijas iespējas sociālās dezadaptācijas un sociālās bīstamības mazināšanai.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 418 425 EUR apmērā informatīvā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022.gadam izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

100.§

Pamatnostādņu projekts "Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-1452

______________________________________________________
(A.Pabriks, G.Ozols, J.Bordāns, G.Eglītis,
D.Pavļuts, J.Reirs, E.Egle, G.Krasovskis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

101.§

Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)

TA-1323

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.

2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 2021.gada 30.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu prioritāro investīciju projektu "zaļā koridora" pastāvīgajam regulējumam.

3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 2021.gada 15.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reģionālās konkurētspējas celšanai nepieciešamām darbības un atalgojuma modeļa izmaiņām, piedāvājot iespējamos risinājumus.

102.§

Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par papildu finansējumu studiju un studējošo kreditēšanas sistēmai 2021.gadā)

SAN-112

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto precizēto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

103.§

Atbildes projekts tiesībsargam (par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm)

TA-1194

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2021.gada 31.decembrim sagatavot grozījumus kārtībā, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, nosakot izglītojamo atskaitīšanas kārtību no pirmsskolas izglītības programmām.

Ministru kabineta lieta (II)

104.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-1625

______________________________________________________
(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, S.Ņikišins,
D.Heiberga, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

105.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-1626

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.Muižniece, E.Baldzēns, I.Dundure,
I.Vanaga, J.Citskovskis, J.Bordāns, L.Medina,
T.Linkaits, J.Vitenbergs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par plānu vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanai".

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2021.gada 14.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot vismaz šādus nosacījumus:

3.1. darba devēja pienākumu nepakļaut paaugstinātam inficēšanās riskam sabiedrības grupas, kurām ir īpaši augsts risks veselībai saistībā ar Covid-19 saslimšanu;

3.2. darba devēja pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošus pakalpojumus (pakalpojuma sniedzējs ir ieguvis sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) un drošu darba vidi darbiniekiem, sniedzot pakalpojumus ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs un izglītības iestādēs;

3.3. valsts un pašvaldību pienākumu sniegt klātienē tikai epidemioloģiski drošus pakalpojumus, vienlaikus paredzot iespēju personām, kurām nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, saņemt klātienē tikai tos pakalpojumus, kurus nav iespējams sniegt neklātienē;

3.4. darba devējam tiesības pieprasīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu nodarbinātajiem, kuri pilda darba pienākumus, kas saistīti ar palielinātu risku inficēt citas personas vai palielinātām iespējām inficēties pašiem, sniedz klātienē pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēs vai kuru darba pienākumi ir kritiski iestādes vai uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, vai kuri nodrošina tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām darbiniekam nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

3.5. līdz 2021.gada 15.septembrim pienākumu iegūt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar paaugstinātu risku inficēt citas personas vai situācijām, kad darbinieki paši ir pakļauti paaugstinātam inficēšanās riskam (īpaši gadījumos, ja darbinieks vai pakalpojuma saņēmējs pieder kādai no sabiedrības grupām, kam ir īpaši augsts risks veselībai saistībā ar Covid-19 - gados vecākas personas, personas ar hroniskām slimībām u.c.), sniedz epidemioloģiski drošus pakalpojumus klātienē valsts un pašvaldību iestādēs vai kuru darba pienākumi ir kritiski iestādes vai uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, vai kuri nodrošina tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām darbiniekam nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

3.6. darba devēja tiesības atstādināt no darba pienākumu pildīšanas, pārcelt citā amatā vai darbā vai izbeigt dienesta vai darba attiecības ar darbinieku, kurš nav ieguvis sadarbspējīgu vakcinēšanas vai pārslimošanas sertifikātu noteiktajā termiņā;

3.7. deleģējumu Ministru kabinetam noteikt dažādas epidemioloģiskās drošības prasības atkarībā no tā, vai klātesošās personas ir vakcinētas, pārslimojušas, ar negatīvu testu, vai šis statuss nav zināms.

4. Šī protokollēmuma 3.punktā dotā uzdevuma izpildes procesā jo īpaši:

4.1. Veselības ministrijai pamatot sabiedrības veselības apdraudējuma riskus;

4.2. Labklājības ministrijai izvērtēt visus darba tiesisko attiecību regulējuma aspektus;

4.3. Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai izvērtēt ar darba tiesisko attiecību grozījumiem saistītos finanšu jautājumus.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

106.§

Informatīvais ziņojums "Par piemaksas piešķiršanu pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā"

TA-1507

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu par vienreizējas piemaksas piešķiršanu pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem Covid-19 pandēmijas laikā.

3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

107.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-1526

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

108.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1501

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

109.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" pagarinājumu"

TA-1544

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu par valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" turpināšanu.

110

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1517

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

111.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1639

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

112.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1640

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

113.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1678

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

114.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-1641

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

115.§

Informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm"

TA-1681

______________________________________________________
(A.Muižniece, J.Reirs, G.Arāja, G.Eglītis, A.K.Kariņš)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas iegādāties ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītājus visām valsts un pašvaldību skolām.

116.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1687

______________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

117.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1646

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

118.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""

TA-1656

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

119.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana""

TA-1632

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

120.§

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-1638

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

121.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1653

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

122.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1662

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Veselības ministrijai līdz 2021.gada 1.augustam izvērtēt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko rīcību ar pārējiem atvērtajiem masu vakcinācijas centriem.

123.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1679

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

124.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1680

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

125.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-1695

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

126.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1696

______________________________________________________
(D.Pavļuts, G.Eglītis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

127.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1633

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

128.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1655

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

129.§

Noteikumu projekts "Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē noteikumi"

TA-1691

______________________________________________________
(K.Gerhards, J.Eglīts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

130.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1671

______________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 140.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

131.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1701

______________________________________________________
(J.Citskovskis, M.Golubeva, T.Linkaits,
J.Reirs, K.Bērziņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, 38. 61 prim punktā paredzot, ka par Covid-19 testu maksā persona pati, un iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 140.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

132

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1703

______________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 140.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

133.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1682

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 140.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

134.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Covid-19 stratēģiju 2021.gada rudenim"

TA-1706

______________________________________________________
(D.Pavļuts, K.Bērziņš, T.Linkaits,
K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Nozaru ministrijām līdz 2021.gada 1.augustam izvērtēt nozaru kompetencē esošos epidemioloģiskās drošības protokolus, nepieciešamības gadījumā tos pilnveidot, ņemot vērā pasākumus personām, kam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personām, kam šādu sertifikātu nav, kā arī paredzēt rīcības plānus ārkārtējās situācijas gadījumā, ja Covid-19 izplatība sasniedz tādu līmeni, ka tiek apdraudēta sabiedrības drošība.

3. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas grupai līdz 2021.gada 1.augustam izstrādāt sistēmu kontrolējošo iestāžu koordinētai iesaistei epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanas kontrolē un efektīvai informācijas apmaiņai starp kontrolējošām iestādēm.

135.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"

TA-1647

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, B.Bāne, E.Kušners, R.Aleksejenko,
G.Eglītis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālā ieskaitītie līdzekļi 58 565 000 EUR tiks novirzīti noteikumu atbalsta programmas finansēšanai no šādām programmām:

2.1. 22 565 000 EUR no programmas, kas tiek realizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.677 "Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai";

2.2. 16 000 000 EUR no programmas, kas tiek realizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumiem Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju - juridisko personu - kreditēšanas veicināšanai";

2.3. 20 000 000 EUR no programmas, kas tiek realizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība".

3. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai nodrošināt, ka akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitāls tiek samazināts par šī protokollēmuma 2.punktā minēto finansējumu, ieskaitot šo finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" saistībās.

4. Pieņemt zināšanai, ka fiskāla ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci no programmas realizēšanas 2025.gadā ir 20 000 000 EUR, 2026.gadā - 30 000 000 EUR, 2027.gadā - 8 565 000 EUR.

5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu:

5.1. Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 87.§) 3.punktu;

5.2. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 32.§) 7.1.5.apakšpunkta daļu, kas attiecas uz pieprasījumu apropriācijas palielināšanai 2021.gadā ne vairāk kā 22 565 000 EUR un 7.2.6.apakšpunkta daļu, kas attiecas uz pieprasījumu finansējuma piešķiršanai 2021.gadā ne vairāk kā 2 435 000 EUR.

6. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētais finansējums tiek piešķirts tikai aizdevumiem kapitāla atlaidei un pirms citu tiešo aizdevumu uzsākšanas, tai skaitā piesaistot papildu līdzekļu finansējumu programmā. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām.

136.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju-juridisko personu-kreditēšanas veicināšanai""

TA-1648

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai

2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām.

137.§

Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1645

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

138.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1704

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, J.Citskovskis, E.Valantis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Atzīmēt, ka noteikumu projektā ir ietverts precizējums atbilstoši Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 2021.gada 1.jūlija vēstulē minētajam priekšlikumam.

3. Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 140.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

139.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr.34 47.§) piešķirto līdzekļu ietvaros paredzēto komunikācijas pasākumu maiņu"

TA-1694

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt nepieciešamību piešķirto līdzekļu ietvaros mainīt iepriekš paredzētos komunikācijas pasākumus, lai veicinātu vakcinācijas aktivitāti neizlēmīgo sabiedrības grupu vidū.

3. Atļaut Veselības ministrijai novirzīt Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 1.1.4.apakšpunktā piešķirto finansējumu atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem un norādītajiem mērķiem.

140.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1708

______________________________________________________
(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.Muižniece, T.Linkaits,
J.Reirs, J.Vitenbergs, J.Feldmane, G.Eglītis,
K.Gerhards, M.Golubeva, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta A.K.Kariņa viedokli, ka noteikumu projektā ietvertā norma - ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits samazinās zem 20, mutes un deguna aizsegi tiek lietoti iekštelpās tikai tur, kur ir liela cilvēku pulcēšanās un nav iespējams ievērot 2 m distanci - piemērošanai praksē nav pietiekami skaidra.

3. Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 130., 131., 132., 133. un 138.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

5. Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas grupā priekšlikumus šī protokollēmuma 2.punktā minētās normas konkretizēšanai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

141.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par izmēģinājuma režīmu attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija"

TA-1618-IP

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par izmēģinājuma režīmu attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija".

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

142.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/21 "Österreichische Post"

TA-1663-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/21 "Österreichische Post".

2. Datu valsts inspekcijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/21 "Österreichische Post".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Hūnu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/21 "Österreichische Post".

143.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-155/21 "Athena Investments u.c."

TA-1675-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-155/21 "Athena Investments u.c.".

2. Valsts kancelejai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 155/21 "Athena Investments u.c.".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-155/21 "Athena Investments u.c.".

144.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-129/21 "Proximus"

TA-1676-IP

______________________________________________________
(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-129/21 "Proximus".

2. Datu valsts inspekcijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-129/21 "Proximus".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-129/21 "Proximus".

145.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-88/21 "Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija)"

TA-1677-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-88/21 "Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija)".

2. Iekšlietu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-88/21 "Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija)".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-88/21 "Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija)".

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

146.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 12.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1689-IP

______________________________________________________
(A.Lots, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

147.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148"

TA-1697-IP

______________________________________________________
(J.Garisons, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148".

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

148.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-737/20 Ryanair DAC pret Komisiju

TA-1705-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-737/20 "Ryanair DAC pret Komisiju".

2. Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.

149.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-21-03

TA-1299

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-21-03.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

2. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2021-21-03.

150.§

Papildu apsvērumu projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-10-03

TA-742

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto papildu apsvērumu projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-10-03.

Valsts kancelejai noformēt papildu apsvērumus un nosūtīt Satversmes tiesai.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (II)

151.§

Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1685-IP

______________________________________________________
(T.Linkaits, M.Gauss, J.Reirs, D.Pavļuts,
M.Golubeva, G.Eglītis, P.Vilks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.

3. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un ar to saistītos materiālus iesniegt Valsts kasei.

4. Valsts kasei, ja nepieciešams, piesaistot neatkarīgus ekspertus, izvērtēt šī protokollēmuma 3.punktā minētajos dokumentos ietverto risinājumu un iespējamās alternatīvas un izvērtējuma rezultātus iesniegt Satiksmes ministrijā.

5. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.

152.§

Informatīvais ziņojums "Vakcīnu ziedošana vai pārdošana trešajām valstīm" un rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"

TA-1690-IP

______________________________________________________
(A.Lots, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

2. Atbalstīt pirmo ziedojamo vakcīnu un to devu skaitu atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.

3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas tālākpārdošanu vai ziedošanu.

5. Turpmāk, lemjot par vakcīnu ziedošanu vai tālākpārdošanu trešajām valstīm, ievērot informatīvajā ziņojumā izvirzītos principus un prioritāros reģionus.

Sēdi slēdz plkst.20.45

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 51Pieņemts: 06.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 13.07.2021. OP numurs: 2021/132.1
324709
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"