Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 491

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 105. §)

Par Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju

1. Apstiprināt Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju (turpmāk - plāns).

2. Noteikt, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga Veselības ministrija.

3. Noteikt, ka nozares ministrijas atbilstoši kompetencei ir atbildīgas par plāna īstenošanu.

4. Ja rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2021. gadā ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, atbildīgajai ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot attiecīgo jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē un jautājumu izskatīt atsevišķi.

5. Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām atbilstoši kompetencei iesniegt Veselības ministrijai informāciju par plāna uzdevumu izpildi. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2021. gada 1. novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi un plāna ietekmes izvērtējumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

(Ministru kabineta
2021. gada 7. jūlija
rīkojums Nr. 491)

Vakcinācijas aptveres palielināšanas plāns pret Covid-19 infekciju

Vakcinācijas aptveres palielināšanas plāns pret Covid-19 infekciju izstrādāts atbilstoši Ministru prezidenta 2021. gada 30. jūnija rezolūcijā Nr. 2021-1.1.1./34-34 noteiktajam uzdevumam.

SVARĪGI: Nepieciešamā papildus finansējuma summa plānā ir indikatīvas un tiks skaņotas ar Finanšu ministriju, sniedzot detalizētu pozīciju atšifrējumu, mērķi un rezultātus.

Ministriju plānotās aktivitātes vakcinācijas aptveres veicināšanai, pamatojoties uz 30.06.2021.Ministru prezidenta rezolūciju Nr. 2021-1.1.1./34-34

Pasākums Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš Nepieciešamais papildus finansējums
Veselības ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas aptveres veicināšanai
Finanšu stimulu pārskatīšana ģimenes ārstiem par vakcinācijas aptveres sasniegšanu VM  20.07.2021 2,58 milj. EUR
Informatīvo materiālu un izglītojošu reģionālo semināru organizēšana ģimenes ārstiem, t.sk. statistiskās informācijas par praksē reģistrēto iedzīvotāju vakcināciju, saslimšanu un mirstību ar Covid-19 VM LPS   51 000 EUR
Iedzīvotāju apzvanīšanas paplašināšana un ģimenes ārstu iesaistīšana pacientu uzrunāšanā VM  20.07.2021 0,80 milj EUR
Papildus resursa piesaiste ģimenes ārsta praksēs VM  06.08.2021 8 milj. EUR
Rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana vakcinācijas procesā iesaistītajām ģimenes ārstu praksēm VM  01.08.2021 0,49 milj. EUR
Pakāpeniska pārēja uz ģimenes ārstu obligātu iesaisti vakcinēšanas procesā VM  01.09.2021 Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Covid-19 vakcinācijas loterijas organizēšana sadarbībā ar sabiedriskajiem medijiem un publicitātes kampaņu VM FM 01.08.2021-11.11.2021 1 220 000 EUR
Iedzīvotāju motivācijas programma, piedāvājot kultūras un izklaides iespējas (biļetes balvās) VM KM 12.07.2021-31.12.2021 110 000 EUR
Nacionāla mēroga kampaņas organizēšana daudzveidīgos mediju kanālos ( TVpr, prese, radio, vide, interneta portāli) VM 12.07.2021 Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Komunikācijas aktivitātes (informēšanas kampaņa nacionālajos un reģionālajos medijos, informatīvie materiāli) VM septembris- novembris 220 000 EUR
Informēšanas pasākumi digitālajā telpā par vakcinācijas pret COVID-19 drošumu un nepieciešamību. VM 12.07.2021-31.12.2021 380 000 EUR
Izbraukuma vakcinācijas intensitātes palielināšana iedzīvotāju pulcēšanās vietās, pasākumos, darba vietās VM Visas ministrijas

AM ( NBS)

jūlijs - novembris 102 000 EUR
Labklājības ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas aptveres palielināšanai nozarē
Komunikācija (tikšanās, semināri, vēstules) ar nozares pārstāvjiem, lai akcentētu vakcinācijas nepieciešamību  LM -  Pēc nepieciešamības  Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Rīcības plāna Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās aktualizācija  LM VM

NVD

VI

VARAM

LPS

 31.08.2021. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Kultūras ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanu vērstu pasākumu un komunikācijas īstenošanai
Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19 SIF VM 31.12.2021. 400 000 EUR
Aizsardzības ministrijas priekšlikumi un plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
Resora ietvarā organizēt tikšanās ar darbiniekiem, informēt par vakcinācijas būtiskumu, nepieciešamību, ieguvumiem.  AM VM  08/2021  Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Ekonomikas ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
Centralizētas informēšanas kampaņas ietvaros uzrunāt komersantus, darba devējus un darba ņēmējus par vakcinācijas nozīmi drošai un ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai un pakalpojumu sniegšanai

- Auditorijai pielāgoti vēstījumi un komersantu pieredzes stāsti vakcinācijas veicināšanai;

- Daudzveidīgi informēšanas kanāli (TV, radio, drukātie un elektroniskie mediji (t.sk. Reģionālie), sociālie tīkli)

- Kampaņas īstenošanā un vēstījumu nodošanā iesaistītas uzņēmēju organizācijas.

- Vakcinācijas drošība un ierobežojumu mazināšana

EM VM, LTRK septembris-novembris

(3 mēn.)

400 000 EUR
Vakcinācijas dinamikas datu analīze, nodrošinot datos balstītu informāciju sabiedrībai un lēmumu pieņemšanai EM, CSP 6 mēn. (līdz 2021.g. beigām) 67 968 EUR
Izglītības un zinātnes ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
Izglītības iestāžu un izglītības pārvalžu vadītāju un speciālistu ikgadējā izglītības konference IZM - 19.08.2021. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu seminārs IZM - 20.08.2021.  Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu seminārs IZM  - 20.08.2021.

23.08.2021.

Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Informatīva kampaņa pieaugušo izglītības platformā EPALE un EPALE sociālajos tīklos IZM - 31.08.2021. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
4 lekciju cikls (30-45 min) par vakcīnu tehnoloģijām, turpinot VPP COVID-19 publicitāti IZM VM

BMC

RSU

ZVA

LU

31.08.2021 sagatavot, izplatīt 30.09.2021 Sagatavošana - 3000 EUR

Īstenošana - 3000 EUR (vēl nav skaņots ar FM), t.sk. ieraksts

Tiks sagatavota un izplatīta informācija par darba vides riskiem, ja nevakcinētas personas, kas strādā zinātniskajos institūtos, un kas ir 5. prioritārajā grupā, turpina strādāt nevakcinēti - seminārs, materiāls. IZM VM, VARAM, ZM

BIOR

LM

RSU DDVVI

30.09.2021 3000 EUR (vēl nav skaņots ar FM), paredzēts ieraksts
Publiska lekcija par vīrusu variantiem un vakcīnām: vīrusu un vakcīnu sacīkstes IZM BMC 31.08.2021 1000 EUR (vēl nav skaņots ar FM, iespējams in-kind)
Seminārs augstskolām par vakcinācijas priekšrocībām daļēji drošajā režīmā IZM VM

SPKC

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

31.08.2021. 2000 EUR (vēl nav skaņots ar FM)
Informatīva kampaņa mērķa auditorijām (videoklips, aktivitātes soc. medijos u.c.) IZM VM

Rīgas Dome

30.09.2021. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Sadarbība informācijas izveidošanā un izplatīšanā ar NVO IZM LIZDA

LIVA

Neatkarīgā izglītības biedrība u.c.

30.09.2021. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Sadarbībā ar jaunatnes darbiniekiem, izmantojot jauniešiem domātus lokālus informācijas kanālus, skaidrot jauniešiem vakcinēšanās priekšrocības un iespējas IZM VM, JSPA 31.08.2021. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Diskusija virtuālās konferences darbā ar jaunatni ietvaros IZM NVO 30.09.2021. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Finanšu ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
Valsts ieņēmumu dienests plāno uzrunāt iestādes darbiniekus, nosūtot aicinājumu ik vienam vakcinēties, norādot uz vakcinācijas nozīmīgumu FM Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Finanšu ministrijas resora iestādes turpinās informatīvās kampaņas, tiek plānotas darbinieku aptaujas, lai noskaidrotu vakcinācijas aptveri. FM Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Plānots organizēt atkārtotas kolektīvās vakcinācijas. FM Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Iekšlietu ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
IeM izstrādās un sadarbībā ar padotības iestādēm veiks nozarē strādājošo anonīmu anketēšanu, lai noskaidrotu, kādu iemeslu dēļ daļa nodarbināto izvēlas nevakcinēties. Atbilstoši aptaujas datiem veiks mērķtiecīgas komunikācijas aktivitātes. IeM IeM padotības iestādes Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Tieslietu ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
TM dažādos iespējamos veidos motivēs tieslietu sektorā strādājošos doties vakcinēties reģionālo izbraukumu vakcinācijas ietvaros TM VM Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Ārlietu ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
Turpinās informatīvā kampaņa digitālajā vidē #CeļoApdomīgi, kuras mērķis ir sniegt ieteikumus Latvijas iedzīvotājiem ceļošanai šovasar. Šīs kampaņas ietvaros, citu ieteikumu starpā, tiek uzsvērta nepieciešamība vakcinēties un iegūt digitālo sertifikātu, kas ievērojami atvieglo ceļošanu. Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Vides un reģionālās attīstības ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
Turpinās sadarbība ar pašvaldībām, lai veicinātu to iesaisti iedzīvotāju vakcinācijas nodrošināšanā un informatīvo materiālu izplatīšanā VARAM VM, LPS Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Satiksmes ministrijas plānotās aktivitātes vakcinācijas veicināšanai
Iekšējās komunikācijas un dažādu informatīvo pasākumu organizēšana, lai motivētu darbiniekus vakcinēties pret Covid-19 SM SM kapitālsabiedrības un padotības iestādes Esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Mediķu infektologu vadītu semināru/ vebināru organizēšana darbiniekiem par vakcināciju, tās svarīgumu un nepieciešamību (pa vecuma grupām, mērķauditorijām (darbs ar klientiem u.c.), SM VM Esošo budžeta līdzekļu ietvaros

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

Pielikums
Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānam
pret Covid-19 infekciju

Ministriju priekšlikumi tālākai diskusijai, kurus jāskata ārpus šī plāna aktivitātēm:

1. Aizsardzības ministrija

1) Noteikt vakcināciju kā nepieciešamu darba pienākumu veikšanai atsevišķām nozarēm, kurās ir augsts epidemioloģiskās drošības risks.

2) Noteikt stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus nevakcinētajiem, apmeklējot sabiedriskas vietas, lai mazinātu kopējos sabiedrības riskus.

3) Pastiprināt darbinieku atbildību, personas, kuras nav vakcinētas pret Covid-19, pie nosacījuma, ka regulāri 72 stundu laikā pirms katra darba vietas vai citas iestādes apmeklējuma un kontakta ar kolēģiem vai sadarbības partneriem ir saņemts negatīvs SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultāts. Testa apmaksu veic pati persona, ja vien dokumentāri nav pierādītas personas klīniskās kontrindikācijas vakcinācijai pret Covid-19. Ja konstatētas klīniskās kontrindikācijas pret Covid-19 vakcināciju, tad šajā gadījumā testa apmaksu veic no valsts budžeta līdzekļiem.

4) Lai motivētu darbiniekus vakcinēties pret Covid-19, vakcinētajām personām varētu tikt piešķirta papildus atvaļinājuma diena/dienas. Šāda norma būtu iekļaujama tiesību aktos.

2. Ekonomikas ministrija

Valsts apmaksāta viena papildus brīvdiena nodarbinātājiem pēc vakcinācijas pilna cikla pabeigšanas (īslaicīgs akcijas veida pasākums, ātrāk vakcinēsies, būs iespēja brīvdienai) LM/ VM, EM, LTRK, LDDK, līdz 2021.gada beigām, Atkarībā no nodarbināto skaita, kas pieprasa atbalstu: 50% - 17.78 MEUR, 60% - 21.34 MEUR, 65% - 23.47 MEUR, 75% - 26.67 MEUR, 80% - 28.45 MEUR.

3. Iekšlietu ministrija

1) Likumā noteikt nepieciešamību nodrošināt imunitāti pret Covid-19 infekciju nodarbinātajiem:

a) kuru pienākumi saistīti ar svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu (mērķis - izvairīties no pakalpojumu sniegšanas spēju apdraudējuma);

b) kuru pienākumi ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu klātienē (mērķis - COVID-19 infekcijas straujas izplatīšanās novēršana).

2) Atbilstoši šiem kritērijiem obligāta imunitātes noteikšana būtu attiecināma uz Valsts policijā, Valsts robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē nodarbinātajiem.

3) Likumā noteikt, ka nodarbinātajiem, kuri ir vakcinējušies, tiek piešķirta apmaksāta papildatvaļinājuma diena (IeM resora iestādēs provizoriski 885 309 euro).

4) Saglabāt virkni ierobežojumu personām, kuras nav vakcinējušās (piem., pulcēšanās ierobežojumus).

4. Zemkopības ministrija

Tiesību paredzēšana darba devējiem piešķirt papildus ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma dienas darbiniekiem, kas izmantos iespēju saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19. (konkrēti pārtikas un dzērienu nozarē 2020.gadā nodarbināti 20400 darbinieku. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem vienas apmaksātā papildatvaļinājuma dienas izmaksas - 50,00 euro. Nepieciešamais papildus finansējums gadā - 1 020 000 euro).

5. Satiksmes ministrija

Izvērtējot Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību un padotības iestāžu darbinieku saslimšanas ar Covid-19 iespējamo ietekmi uz uzņēmuma darbības nepārtrauktību, rosina noteikt atsevišķu darbinieku vakcināciju par nepieciešamu amata pienākumu veikšanai.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 491Pieņemts: 07.07.2021.Stājas spēkā: 07.07.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 12.07.2021. OP numurs: 2021/131.16
Politikas plānošanas dokuments Nosaukums: Vakcinācijas aptveres palielināšanas plāns pret Covid-19 infekciju Veids: plānsPolitikas joma: Veselības politika Atbildīgā iestāde: Veselības ministrija
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324688
07.07.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)