Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 487

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 71. §)

Par Malnavas koledžas reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu un Augstskolu likuma 11. panta otro daļu ar 2022. gada 1. janvāri reorganizēt Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts izglītības iestādi - Malnavas koledžu (turpmāk - koledža) - un nodot to atvasinātai publiskai personai - Latvijas Lauksaimniecības universitātei. Koledža turpina pastāvēt kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža" (turpmāk - aģentūra). Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir koledžas tiesību un saistību pārņēmēja.

2. Noteikt, ka pēc reorganizācijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" un "Autotransports", profesionālās vidējās izglītības programmas "Autotransports" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "automehāniķis", profesionālās vidējās izglītības programmas "Autotransports" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "autodiagnostiķis", profesionālās vidējās izglītības programmas "Augkopība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "augkopības tehniķis", profesionālās vidējās izglītības programmas (īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves) "Augkopība" ar iegūstamo kvalifikāciju "augkopības tehniķis", profesionālās vidējās izglītības programmas (īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves) "Lopkopība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "lopkopības tehniķis" , profesionālās vidējās izglītības programmas "Banku zinības un finanses" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "finanšu darbinieks", profesionālās vidējās izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "lauksaimniecības tehnikas mehāniķis", profesionālās vidējās izglītības programmas "Lauksaimniecība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis", arodizglītības programmas "Dārzkopība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "dārzkopis", arodizglītības programmas "Lopkopība" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju "lopkopis" īstenošanu, kā arī koledžas funkcijas, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, bilancē esošo kustamo mantu, lietvedību un arhīvu attiecībā uz minētajām izglītības programmām pārņem aģentūra.

3. Noteikt, ka Latvijas Lauksaimniecības universitāte pēc reorganizācijas:

3.1. nodrošina izglītojamo uzņemšanu šā rīkojuma 2. punktā minētajās programmās vēl trīs gadus;

3.2. pārņem saistības, ko koledža uzņēmusies darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" projekta ietvaros, kas izriet no minēto programmu regulējošiem normatīvajiem aktiem un no koledžas reorganizācijas dienā spēkā esošās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu;

3.3. savā darbībā attiecībā uz koledžu ņem vērā Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto koledžas investīciju un attīstības stratēģiju 2021.-2027. gadam.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021. gada 30. augustam izveidot koledžas reorganizācijas komisiju un iekļaut tajā koledžas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvjus. Reorganizācijas komisijai:

4.1. līdz 2021. gada 1. decembrim veikt koledžas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt kustamās mantas vērtību, kā arī prasību un saistību apjomu;

4.2. līdz 2022. gada 1. janvārim nodrošināt koledžas finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, lietvedības un arhīva nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātei;

4.3. līdz 2022. gada 31. janvārim nodrošināt slēguma bilances sagatavošanu.

5. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2021. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetā ar koledžas reorganizāciju saistītos tiesību aktu projektus.

6. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā izglītības funkcijas īstenošanai valsts nekustamā īpašuma "Malnavas koledža" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 009 0550) Malnavas pagastā, Kārsavas novadā (turpmāk - valsts nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā, daļu - 11 zemes vienības 198,0402 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6868 007 0071, 6868 009 0316, 6868 009 0318, 6868 009 0546, 6868 009 0547, 6868 009 0661, 6868 009 0662, 6868 009 0635, 6868 009 0657, 6868 009 0658 un 6868 010 0157) un 20 būves (būvju kadastra apzīmējumi 6868 009 0317 001, 6868 009 0317 002, 6868 009 0318 001, 6868 009 0546 002, 6868 009 0546 003, 6868 009 0547 001, 6868 009 0547 002, 6868 009 0547 003, 6868 009 0547 005, 6868 009 0547 007, 6868 009 0550 001, 6868 009 0550 002, 6868 009 0550 006, 6868 009 0550 007, 6868 009 0550 008, 6868 009 0550 009, 6868 009 0550 015, 6868 009 0632 001, 6868 010 0158 005 un 6868 010 0158 006) (turpmāk - nekustamā īpašuma daļa).

7. Latvijas Lauksaimniecības universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada 31. jūlijam pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas nekustamā īpašuma daļu un nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā noslēgt ar koledžu lietojuma līgumu par nekustamā īpašuma daļas lietošanu bez atlīdzības uz laiku līdz 2021. gada 31. decembrim.

8. Latvijas Lauksaimniecības universitātei nekustamā īpašuma daļu bez atlīdzības nodot valstij, ja tā vairs netiek izmantota šā rīkojuma 6. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

9. Latvijas Lauksaimniecības universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz pārņemto nekustamā īpašuma daļu:

9.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Lauksaimniecības universitāte nodrošina šā rīkojuma 6. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

9.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt pārņemto nekustamā īpašuma daļu un apgrūtināt to ar hipotēku.

10. Šā rīkojuma 9.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamā īpašuma daļu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamā īpašuma daļa tiek ieķīlāta par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

11. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanai Latvijas Lauksaimniecības universitātei veikt nepieciešamās darbības, lai atdalītu atsevišķos patstāvīgos nekustamajos īpašumos trīs valsts nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6868 007 0070, 6868 009 0660 un 6868 013 0109).

12. Izglītības un zinātnes ministrijai nodot un:

12.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pārņemt valdījumā divas zemes vienības 0,1800 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6868 007 0070 un 6868 009 0660) un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā;

12.2. Zemkopības ministrijai pārņemt valdījumā zemes vienību 226,2 ha platībā, tai skaitā 222,1 ha mežs (zemes vienības kadastra apzīmējums 6868 013 0109), un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

13. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 03.00.00 "Augstākā izglītība" apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas" un budžeta programmas 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību iestādes" apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" koledžai pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadam un no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 22.02.00 "Augstākā izglītība".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Malnavas koledžas reorganizāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 487Pieņemts: 07.07.2021.Stājas spēkā: 07.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 12.07.2021. OP numurs: 2021/131.13
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324682
07.07.2021
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"