Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 497

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā (prot. Nr. 51 75. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 116. nr.; 2018, 23. nr.; 2019, 221. nr.; 2020, 51., 235A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 33.1.1.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.2.2. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;".

2. Papildināt noteikumus ar 33.1.1.2.8. un 33.1.1.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.2.8. konsultāciju izmaksas vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 euro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros. Konsultāciju izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju;

33.1.1.2.9. iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas vidējiem un lielajiem komersantiem mācību projekta ietvaros;".

3. Izteikt 33.1.1.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.3.3. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;".

4. Svītrot 33.1.1.3.6. apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 33.1.1.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.3.7. nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ilgāk par vienu dienu;".

6. Izteikt 33.1.1.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.4.2. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma, ja apmācības norisinās ārvalstīs. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;".

7. Papildināt noteikumus ar 33.1.1.4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.4.7. nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ārvalstīs ilgāk par vienu dienu;".

8. Izteikt 33.1.1.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.5.2. nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma, ja apmācības norisinās ārvalstīs. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;".

9. Papildināt noteikumus ar 33.1.1.5.8., 33.1.1.5.9., 33.1.1.5.10. un 33.1.1.5.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.5.8. konsultāciju izmaksas sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 euro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros. Konsultāciju izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju;

33.1.1.5.9. iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem mācību projekta ietvaros;

33.1.1.5.10. nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ārvalstīs ilgāk par vienu dienu;

33.1.1.5.11. pasniedzēju ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma un izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās Latvijā. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;".

10. Papildināt noteikumus ar 33.1.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.1.7. šo noteikumu 33.1.1.2.3., 33.1.1.3.1., 33.1.1.4.3. un 33.1.1.5.3. apakšpunktā minētās izmaksas līdz vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas saskaņošanai ar Finanšu ministriju kā vadošo iestādi ir attiecināmas saskaņā ar spēkā esošo regulējumu;".

11. Papildināt noteikumus ar 33.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1.4. projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 22. punktā minēto atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai:

33.1.4.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas - personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas;

33.1.4.2. netiešās attiecināmās izmaksas - izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 33.1.4.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām;".

12. Izteikt 33.2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.1.2. apmācībām nepieciešamās infrastruktūras izmaksas, tai skaitā tehnisko risinājumu, apmācību izveides un tiešsaistes platformu abonementa maksa, kas nodrošina attālinātas apmācības komersanta nodarbinātajiem, telpu un iekārtu noma un citas izmaksas apmācību laikā, izņemot šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes, kad apmācības notiek Latvijā, un 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes, kur iekārtu noma un datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas ietvertas tiešajās attiecināmajās izmaksās;".

13. Izteikt 33.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.2. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem (ietverot plakātus, informatīvos seminārus, bukletus, tīmekļvietnes, informatīvās relīzes medijiem par projekta īstenošanu), nepārsniedzot 2,5 % no projekta attiecināmajām izmaksām;".

14. Izteikt 34.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.3. šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju īstenoto projektu gala labuma guvējiem - no dienas, kad pieņemts finansējuma saņēmēja lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām."

15. Svītrot 34.4. apakšpunktu.

16. Papildināt IV nodaļu ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Šo noteikumu 33.1.4. apakšpunktā minētās izmaksas var attiecināt uz šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja darbiniekiem."

17. Izteikt 43. un 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.

43.1 Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4.2., 33.1.1.4.3., 33.1.1.4.4., 33.1.1.4.5., 33.1.1.4.6., 33.1.1.4.7. un 33.1.1.5. apakšpunktā minētās izmaksas komersantam kompensē, ievērojot šo noteikumu 58.3. apakšpunktā un 73. un 74. punktā norādīto pieļaujamo finansējuma intensitāti."

18. Izteikt 51.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā:

51.2.1. šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

51.2.2. šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 31. pantu, ja ir izpildīti šo noteikumu 69. punkta nosacījumi;

51.2.3. šo noteikumu 33.1.1.2.8. un 33.1.1.5.8. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

51.2.4. šo noteikumu 33.1.1.2.8. un 33.1.1.5.8. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "c" apakšpunktu un 3. punktu, ja ir izpildīti šo noteikumu 69. punkta nosacījumi. Sniegtais atbalsts ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam."

19. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Atbalsts šo noteikumu 33.1.4. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas projektu īsteno savu funkciju ietvaros."

20. Izteikt 57.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā finansējuma saņēmējs izvērtē gala labuma guvēja atbilstību Komisijas regulai Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulai Nr.  651/2014. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.  651/2014 ir finansējuma saņēmēja lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām. Diena, kad pieņemts lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu."

21. Izteikt 58.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotajām apmācībām:

58.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem - 70 %;

58.2.2. vidējiem komersantiem - 60 %;

58.2.3. lielajiem komersantiem - 50 %."

22. Papildināt noteikumus ar 58.3.1.1 un 58.3.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.3.1.1 sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem - 50 % saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "c" apakšpunktu;

58.3.2.1 vidējiem komersantiem - 50 % saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 28. panta 2. punkta "c" apakšpunktu."

23. Izteikt 58.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.4. finansējuma saņēmējam projekta vadības izmaksu segšanai - 100 %, kā arī šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam informatīvo pasākumu izmaksu un projekta īstenošanas izmaksu segšanai - 100%, ievērojot šo noteikumu 33.1.2., 33.1.3., 33.1.4. apakšpunktā un 53. punktā minētos nosacījumus."

24. Papildināt noteikumus ar 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Finansējuma intensitāti, kas minēta šo noteikumu 58.3.1.1 un 58.3.2.1 apakšpunktā, var palielināt par 50 %, ja kopējā atbalsta summa inovācijas konsultāciju un atbalsta pakalpojumiem vienam uzņēmumam jebkurā triju gadu periodā nepārsniedz 200 000 euro."

25. Izteikt 65.2 un 66. punktu šādā redakcijā:

"65.2 Ja potenciālais gala labuma guvējs plāno komercdarbības atbalsta kumulāciju atbilstoši šo noteikumu 65., 65.1 vai 70. punktam, potenciālais gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, piemēroto intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu. Finansējuma saņēmējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata minētos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi.

66. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam informācijas pieejamība tiek nodrošināta šādā veidā:

66.1. sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu;

66.2. gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža."

26. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Ja atbilstoši šo noteikumu 68. punktam komersantam nav pārsniegts maksimālais de minimis atbalsta apmērs, šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmējs var sniegt de minimis atbalstu šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minētajām izmaksām atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013."

27. Papildināt noteikumus ar 73.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1.1 sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam ir 100 % šo noteikumu 51.2.3. apakšpunktā minētajām izmaksām;".

28. Papildināt noteikumus ar 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja šo noteikumu 33.1.1.2. un 33.1.1.3. apakšpunktā minētajām izmaksām maksimālā pieļaujamā finansējuma intensitāte, ja tiek sniegts de minimis atbalsts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, gala labuma guvējam ir 100 %."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 497Pieņemts: 06.07.2021.Stājas spēkā: 10.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 09.07.2021. OP numurs: 2021/130.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324607
10.07.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"