Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 432

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
84. panta otro daļu un 104. panta piekto daļu un
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma
5. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2011, 155. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 184., 243. nr.; 2015, 83. nr.; 2016, 124. nr.; 2017, 5. nr.; 2018, 64., 245. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 9.1. apakšpunktā skaitli "20" ar skaitli "30";

1.2. aizstāt 9.2. apakšpunktā skaitli "50" ar skaitli "70";

1.3. aizstāt 9.3. apakšpunktā skaitli "65" ar skaitli "85";

1.4. aizstāt 9.4. apakšpunktā skaitli "80" ar skaitli "100";

1.5. aizstāt 10. punktā vārdu "piecām" ar vārdu "septiņām";

1.6. aizstāt 28.4. apakšpunktā skaitli "85" ar skaitli "105";

1.7. aizstāt 28.5. apakšpunktā skaitli "100" ar skaitli "120";

1.8. papildināt noteikumus ar 28.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.11. par juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajam vienošanās slēgšanas procesā tiesvedības stadijā ārpus tiesas sēdes - 30 euro stundā.";

1.9. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9. un 28.11. apakšpunktā minētajos gadījumos sniedz juridisku konsultāciju, kas saistīta ar tiesas sēdi vai ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, samaksas apmēram pieskaita samaksu par sniegto juridisko konsultāciju 20 euro apmērā.";

1.10. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētais samaksas apmērs ietver juridiskās palīdzības sniedzēja juridisko konsultāciju, sastādot procesuālo dokumentu. Ja šo noteikumu 28.3., 28.4., 28.5. vai 28.6. apakšpunktā minētais dokuments sastādīts divām vai vairāk personām, samaksa tiek veikta par viena dokumenta sastādīšanu. Ja pēc juridiskās konsultācijas sniegšanas tiek konstatēts, ka šo noteikumu 28.3., 28.4. un 28.5. apakšpunktā minētā procesuālā dokumenta sagatavošana nav pamatota un lietderīga, par juridiskās konsultācijas sniegšanu samaksā 20 euro apmērā vai samaksu nosaka divkāršā apmērā, ja šo konsultāciju nodrošina brīvības atņemšanas iestādē.";

1.11. izteikt 33. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"33. Laikā, ko patērē juridiskās palīdzības nodrošināšanai kriminālprocesā saskaņā ar šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9. un 28.11. apakšpunktu, ieskaitāms arī:";

1.12. izteikt 35. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10. un 28.11. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta, kā arī šo noteikumu 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minēto dokumentu sagatavošanas procesā juridiskā konsultācija sniegta ārpus valstspilsētas, novada pagasta vai pilsētas teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:";

1.13. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10. un 28.11. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta, kā arī šo noteikumu 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minēto dokumentu sagatavošanas procesā juridiskā konsultācija sniegta ārpus valstspilsētas, novada pagasta vai pilsētas teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 35. punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās, atbilstoši informācijai par attālumu, ko juridiskās palīdzības sniedzējs norādījis šo noteikumu 48. vai 49. punktā noteiktajā kārtībā, šādā apmērā:

36.1. no 50 līdz 100 kilometriem - 10 euro;

36.2. no 101 līdz 150 kilometriem - 15 euro;

36.3. no 151 līdz 200 kilometriem - 20 euro;

36.4. no 201 līdz 300 kilometriem - 30 euro;

36.5. no 301 līdz 400 kilometriem - 40 euro;

36.6. no 401 līdz 500 kilometriem - 50 euro;

36.7. vairāk par 500 kilometriem - 60 euro.";

1.14. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9., 28.10. un 28.11. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs un zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku. Pēc uzdevuma izpildes procesa virzītāja apstiprināta paziņojuma apliecinātu kopiju pievieno kriminālprocesa lietas materiāliem.";

1.15. papildināt noteikumus ar 63.4 punktu šādā redakcijā:

"63.4 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2021. gada 30. jūnijam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2021. gada 30. jūnijam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.";

1.16. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās
(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar   .   . 2 0   . Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs                      
    .   . 2 0   . Valsts robežsardzes uzaicinājums  
  (dd. mm. gggg.)    
Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds  
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārds Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus)
              -            
                         
Civillietas/administratīvās lietas/pārrobežu strīdu lietas numurs un strīda būtība                        
           
Juridiskās palīdzības veids Datums Laiks Samaksa (euro)
(stunda/sējums/procesuālais
dokuments1, 2)
Apjoms
(stundu/procesuālo dokumentu/sējumu skaits)
Summa (euro)
no plkst. līdz plkst.
Juridiskā konsultācija1, 2       30    
         
         
Procesuāla dokumenta - prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma - sastādīšana   x x 70    
  x x    
  x x    
Apelācijas sūdzības sastādīšana   x x 85    
Kasācijas sūdzības sastādīšana   x x 100    
Lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta sastādīšana, kuram normatīvajos aktos ir noteiktas satura prasības un kura sagatavošanā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas (piemēram, viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un Ministru kabineta noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus))   x x 25    
  x x    
  x x    
Papildinājuma sastādīšana prasības pieteikumam, pieteikumam tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikumam maksātnespējas procesā, pretprasībai, blakus sūdzībai, izlīgumam, apelācijas vai kasācijas sūdzībai   x x 25    

Pārstāvība tiesas sēdē3

      40
(20, ja pārstāvība tiesas sēdē tiek nodrošināta pilnas 30 minūtes)
   
         
         
Iepazīšanās ar lietas materiāliem tiesā4   x x 20    
Piezīmes.
1
 Ja juridiskā konsultācija pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, vai administratīvajā lietā Patvēruma likumā un Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā sniegta juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 13. punkts).
2
 Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis par neierašanos, samaksu nosaka ne vairāk kā par vienu juridiskās konsultācijas stundu 50 % apmērā (Ministru kabineta noteikumu 19. punkts).
3
 Par divu vai vairāku personu pārstāvību tiesas sēdē vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas pārstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 17. punkts).
4
 Par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek pārstāvētas divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par katru personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 17.1 punkts).
5
 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Kopā (bez PVN)  
PVN 5  
Kopsumma (1)  
 
Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju
tiesas/iestādes nosaukums paziņojuma apstiprinātāja vārds, uzvārds un amats tālrunis paraksts
       
       
Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli) Datums Maršruts Nobraukums (km)6 Degvielas patēriņš (litri) Cena
(1 litrs)

Summa (euro)
no kurienes uz kurieni
Personīgā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads              
Sabiedriskais transportlīdzeklis       x x x  
Viesnīca (naktsmītne)   x x x x x  
Ceļā patērētais laiks x       x x  
Piezīme.
6
 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).
Kopsumma (2)  
Pavisam samaksai (1 + 2)  
Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts
 
Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums:

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms

Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību
 
Pielikumā
(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)
 
Datums Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

 

2. pielikums
Ministru kabinetaa
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā
(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Lietas numurs Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju
                      vārds, uzvārds personas kods prakses vietas adrese tālrunis, e-pasts
                -              
 
Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādes rekvizīti1
samaksas saņēmējs
(vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)
reģistrācijas numurs PVN maksātāja numurs kredītiestādes nosaukums

konta numurs

Piezīme.
1 Aizpilda, ja paziņojumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz pirmo reizi vai ir mainījušās Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegtās ziņas.

Ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēju
vārds, uzvārds personas kods procesuālais statuss, procedūra
(atzīmēt vajadzīgo)
uzaicinājuma pamatojums (atzīmēt vajadzīgo)
1.             -           cietušais

cietušā pārstāvis

Kriminālprocesa likuma

80., 83., 104., 108. pants

norīkojuma datums  . .   .

81., 83., 104., 108. pants

dežūras datums  . .   .

2.             -           persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess
aizturētais

apsūdzētais

aizdomās turētais

notiesātais

3.            

-

          Eiropas apcietinājuma orderis

cits_________________________

Juridiskās palīdzības veids

Datums Laiks

Samaksa (euro)
(stunda/sējums/ procesuālais dokuments/
juridiskā konsultācija)

Apjoms
(stundu/
procesuālo dokumentu sējumu skaits)
Summa (euro)
no plkst. līdz plkst.
Rakstiska pieteikuma sastādīšana par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai   x x 50    
Rakstiskas sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu)   x x 50    
  x x    
  x x    
Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums)   x x 25    
Apelācijas sūdzības sastādīšana   x x 105    
Kasācijas sūdzības sastādīšana   x x 120    
Papildinājuma sastādīšana rakstiskai sūdzībai par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu), apelācijas sūdzībai vai kasācijas sūdzībai   x x 25    
Juridiskā konsultācija, ja nesastāda dokumentu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums), apelācijas vai kasācijas sūdzību4   x x 20    

Pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā2

      30    
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību3, 4   x x 20    
  x x    
Pārstāvība vai aizstāvība tiesas sēdē5       40    
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4   x x 20    
  x x    
Par juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajam vienošanās slēgšanas procesā tiesvedības stadijā, ārpus tiesas sēdes       30    
Juridiskā konsultācija apsūdzētajam vienošanās slēgšanas procesā tiesvedības stadijā, ārpus tiesas sēdes3, 4   x x 20    
Juridiskās palīdzības sniegšana aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu2       30    
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4   x x 20    
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā)6   x x 20    
  Kopā (bez PVN)   
PVN7  
Kopsumma (1)   

Piezīmes.
2 Juridiskā palīdzība sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 32. punkts).
3 Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, vai tiesas sēdi.
4 Juridiskā konsultācija sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta noteikumu 32. punkts). Juridiskā konsultācija brīvības atņemšanas iestādē - samaksa divkāršā apmērā (Ministru kabineta noteikumu 29.1 un 30. punkts), nepiemērojot Ministru kabineta noteikumu 32. punktu.
5 Par divu vai vairāku personu aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē vienā kriminālprocesā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas aizstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 31. punkts).
6 Par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek aizstāvētas vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā), samaksu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 31.1 punkts).
7
  PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts
Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju
iestādes nosaukums

procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē (vārds, uzvārds un amats)

tālrunis paraksts
       
Zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu un sastāda viņu dežūru grafiku
tiesas darbības teritorija vārds, uzvārds tālrunis apstiprināšanas datums paraksts
         
         
Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli) Datums Maršruts Nobraukums (km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena
(1 litrs)

Summa (euro)
no kurienes uz kurieni
Personīgā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads              
Sabiedriskais transportlīdzeklis       x x x  
Viesnīca (naktsmītne)   x x x x x  
Ceļā patērētais laiks x       x x  
  Kopsumma (2)  
Pavisam samaksai
(1 + 2)
 

Piezīme. 8 Aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces) rādījumiem, ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Pielikumā

 
(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)
Datums Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Attālumi starp lielākajām Latvijas pilsētām

Aiz-
kraukle
Alūksne Balvi Bauska Cēsis Daugav-
pils
Dobele Gul-
bene
Jēkab-
pils
Jelgava Jūr-
mala
Krās-
lava
Kuldīga Lie-
pāja
Lim-
baži
Līvāni Ludza Madona Ogre Preiļi Rē-
zekne
Rīga Salas-
pils
Saldus Sigulda Smil-
tene
Talsi Tukums Valka Val-
miera
Vents-
pils
Aizkraukle   182 175 79 139 142 156 137 56 128 122 178 254 306 163 83 182 85 55 117 155 90 72 210 105 182 214 162 218 168 283
Alūksne 182   47 267 123 220 294 45 158 266 260 214 392 444 159 186 132 96 211 180 125 200 210 348 151 85 352 300 103 115 421
Balvi 175 47   254 143 173 314 38 151 286 280 167 412 464 179 178 85 89 226 133 78 220 230 368 171 101 372 320 147 135 441
Bauska 79 267 254   155 221 79 216 135 62 87 257 182 228 153 162 261 164 74 196 234 67 57 132 119 200 160 106 224 174 237
Cēsis 139 123 143 155   233 182 105 147 154 148 251 280 332 45 174 210 87 89 192 183 87 98 236 39 54 240 188 81 31 309
Daugavpils 142 220 173 221 233   294 199 90 266 260 44 392 444 278 61 122 147 193 55 93 229 210 348 243 256 352 300 301 261 421
Dobele 156 294 314 79 182 294   276 208 28 64 330 104 150 183 235 334 237 101 269 307 77 84 54 146 227 98 45 251 201 166
Gulbene 137 45 38 216 105 199 276   113 248 242 176 374 426 144 140 114 51 188 142 87 186 192 330 133 63 334 282 109 97 403
Jēkabpils 56 158 151 135 147 90 208 113   180 174 126 306 358 192 29 130 61 107 65 103 142 124 262 157 170 266 214 214 174 335
Jelgava 128 266 286 62 154 266 28 248 180   57 302 132 178 155 207 306 209 73 241 279 42 56 82 118 199 106 54 223 173 175
Jūrmala 122 260 280 87 148 260 64 242 174 57   296 137 201 149 201 300 203 67 235 273 22 50 105 112 193 85 45 217 167 166
Krāslava 178 214 167 257 251 44 330 176 126 302 296   428 480 296 97 98 163 229 59 87 268 246 384 279 239 388 336 285 278 457
Kuldīga 254 392 412 182 280 392 104 374 306 132 137 428   91 281 333 432 335 199 367 405 152 182 52 244 325 58 96 349 299 58
Liepāja 306 444 464 228 332 444 150 426 358 178 201 480 91   333 385 484 387 251 419 457 217 234 98 296 377 145 168 401 351 119
Limbaži 163 159 179 153 45 278 183 141 192 155 149 296 281 333   219 255 132 108 237 228 87 99 237 54 77 241 189 96 46 310
Līvāni 83 186 178 162 174 61 235 140 29 207 201 97 333 385 219   118 88 134 36 89 167 151 289 184 197 293 241 241 201 362
Ludza 182 132 85 261 210 122 334 114 130 306 300 98 432 484 255 118   122 233 82 30 267 250 388 238 177 392 340 223 211 461
Madona 85 96 89 164 87 147 237 51 61 209 203 163 335 387 132 88 122   136 104 95 172 153 291 115 110 295 243 155 115 364
Ogre 55 211 226 74 89 193 101 188 107 73 67 229 199 251 108 134 233 136   168 206 36 17 155 55 142 159 107 176 126 228
Preiļi 117 180 133 196 192 55 269 142 65 241 235 59 367 419 237 36 82 104 168   53 203 185 323 218 215 327 275 260 220 396
Rēzekne 155 125 78 234 183 93 307 87 103 279 273 87 405 457 228 89 30 95 206 53   242 223 361 211 150 365 313 196 184 434
Rīga 90 200 220 67 87 229 77 186 142 42 22 268 152 217 87 167 267 172 36 203 242   18 120 52 134 117 68 157 107 184
Salaspils 72 210 230 57 98 210 84 192 124 56 50 246 182 234 99 151 250 153 17 185 223 18   138 62 143 142 90 167 117 211
Saldus 210 348 368 132 236 348 54 330 262 82 105 384 52 98 237 289 388 291 155 323 361 120 138   200 281 83 72 305 255 111
Sigulda 105 151 171 119 39 243 146 133 157 118 112 279 244 296 54 184 238 115 55 218 211 52 62 200  

82

204 152 113 63 273
Smiltene 182 85 101 200 54 256 227 63 170 199 193 239 325 377 77 197 177 110 142 215 150 134 143 281 82   285 233 46 35 354
Talsi 214 352 372 160 240 352 98 334 266 106 85 388 58 145 241 293 392 295 159 327 365 117 142 83 204

285

  56 309 256 76
Tukums 162 300 320 106 188 300 45 282 214 54 45 336 96 168 189 241 240 243 107 275 313 68 90 72 152

233

56   257 207 125
Valka 218 103 147 224 81 301 251 109 214 223 217 285 349 401 96 241 223 155 176 260 196 157 167 305 113

46

309 257   50 378
Valmiera 168 115 135 174 31 261 201 97 174 173 167 278 299 351 46 201 211 115 126 220 184 107 117 255 63

35

259 207 50   328
Ventspils 283 421 441 237 309 421 166 403 335 175 166 457 58 119 310 362 461 364 228 396 434 184 211 111 273

354

76 125 378 328  

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 432Pieņemts: 29.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123A, 30.06.2021. OP numurs: 2021/123A.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324354
01.07.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)