Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 49

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs - A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs

Iekšlietu ministre - M.Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre - A.Muižniece

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Labklājības ministrs - G.Eglītis

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Veselības ministrs - D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - A.T.Plešs

Zemkopības ministrs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors - J.Stukāns

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.12.00

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""

TA-1384

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2.§

Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1400

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-953

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""

TA-1292

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""

TA-1267

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

6.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Brīvības ielā 36, Stendē, Talsu novadā, atsavināšanu"

TA-1273

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra rīkojumā Nr.48 "Par būves Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā""

TA-1274

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

8.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""

TA-1175

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām""

TA-1174

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā"

TA-1151

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11.§

Rīkojumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-1337

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra rīkojumā Nr.97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-1365

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

13.§

Noteikumu projekts "Muzeju akreditācijas noteikumi"

TA-1342

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

TA-1008

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu""

TA-1354

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu 81 000 EUR apmērā ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu saistīto zaudējumu segšanai, ņemot vērā pārvadātājiem ieviešamo braukšanas maksas atvieglojumu sistēmas elektroniskās identifikācijas risinājumu, risināms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

16.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V1132" Bikstu pagastā, Dobeles novadā nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"

TA-1306

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

17.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1187" Pāvilostā, Pāvilostas novadā nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1329

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

18.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Mētru ielas daļa" Garkalnes novadā nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1330

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

19.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu"

TA-1265

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

20.§

Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"

TA-502

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

21.§

Noteikumu projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas noteikumi"

TA-1248

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem""

TA-1366

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

23.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1303

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

24.§

Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-1296

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

25.§

Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""

TA-1231

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""

TA-1275

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""

TA-1276

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""

TA-1298

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-1232

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""

TA-1230

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs"

TA-1389

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

32.§

Noteikumu projekts "Īpašās veterinārās receptes aprites noteikumi"

TA-1391

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra noteikumos Nr.750 "Kārtība, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim""

TA-1288

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra noteikumos Nr.749 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021.gadā""

TA-1289

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-1293

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""

TA-1304

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

37.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1475

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""

TA-1423

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

39.§

Noteikumu projekts "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā"

TA-1493

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""

TA-1470

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

41.§

Noteikumu projekts "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"

TA-1377

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

42.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1474

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1430

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51. 4 prim 7.apakšpunktu 4.2.1.2.SAM otrās projektu iesniegumu kārtas ietvaros konkrētiem projektiem, kas, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, uzskaitīti šo noteikumu anotācijā, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā, vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1431

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51. 4 prim 7.apakšpunktu 4.2.1.2.SAM pirmās projektu iesniegumu kārtas ietvaros konkrētiem projektiem, kas, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, uzskaitīti šo noteikumu anotācijā, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā, vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

45.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām"

TA-1148

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.45 52.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām"".

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt Latgales plānošanas reģionu par nepieciešamību Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē ar padomdevēja tiesībām uzaicināt Varakļānu novada pašvaldību.

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

46.§

Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai""

TA-1136

_________________________________________________
(A.Muižniece, I.Saleniece, G.Arāja,
P.Vilks, G.Eglītis, J.Bordāns,
N.Puntulis, I.Vanaga, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizējumus Eiropas Savienības fondu "Darbības programmas 2021.-2027.gadam" projektā un citos ar to saistītajos Eiropas Savienības struktūrfondu 2021.-2027.gada perioda plānošanas dokumentu projektos, lai nodrošinātu pamatnostādņu 3.1.1.uzdevuma "Nodrošināt iekļaujošas izglītības pieeju visos izglītības līmeņos" pasākuma "Agrīnas prevencijas sistēmas bērniem izveide un ieviešana" ieviešanu, precizējot šī pasākuma ieviešanai plānotos Eiropas Savienības fondu investīciju pasākumu aprakstus un atbildības sadalījumu par šo pasākumu plānošanu un īstenošanu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

47.§

Informatīvais ziņojums "Par Carnikavas novada domes projekta Nr.5.5.1.0/17/I/006 "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - "Saviļņojošā Vidzeme"" īstenošanas termiņa pagarināšanu"

TA-1459

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51. 4 prim 7.apakšpunktu atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" otrās projektu atlases kārtas ietvaros Carnikavas novada domes īstenotā projekta Nr.5.5.1.0/17/I/006 "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - "Saviļņojošā Vidzeme"" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, līdz 2021.gada 21.decembrim.

48.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Gribam sportot tagad")

TA-1220

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

49.§

Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām)

TA-581

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu tiesībsargam.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu tiesībsargam.

50.§

Rīkojuma projekts "Par starpministriju darba grupas klimata politikas koordinācijai izveidi"

TA-1536

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

51.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-1485

_________________________________________________
(D.Pavļuts, S.Ņikišins, J.Perevoščikovs,
A.Pabriks, N.Puntulis, L.Cipule,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

2. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

52.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-1486

_________________________________________________
(D.Pavļuts, A.Muižniece, I.Skuja,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

53.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

TA-1482

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

54.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

TA-1483

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

55.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Izglītības un zinātnes ministrijai"

TA-1433

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

56.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 18.marta rīkojumā Nr.176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1509

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta (II)

57.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 17.februāra rīkojumā Nr.96 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1386

_________________________________________________
(K.Gerhards, Z.Ķikāns, R.Irklis,
A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

58.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mājputnu nozarē"

TA-1407

_________________________________________________
(K.Gerhards, Z.Ķikāns, R.Irklis,
A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

59.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē"

TA-1435

_________________________________________________
(K.Gerhards, Z.Ķikāns, R.Irklis,
A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

60.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1408

_________________________________________________
(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

61.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai"

TA-1428

_________________________________________________
(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

62.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1563

_________________________________________________
(J.Citskovskis, D.Pavļuts, B.Bāne,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 63., 64. un 65.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) izdevumus vienai štata vietai (uz laiku) 14 142 EUR apmērā 2021.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) vienai štata vietai 2022.-2024.gadam (termiņš tiks precizēts atbilstoši nepieciešamībai) virzīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

5. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

63.§

Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1570

_________________________________________________
(J.Citskovskis, A.Muižniece, N.Puntulis,
A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 62.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

64.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1565

_________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 62.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

65.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1564

_________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu, nosakot, ka uz friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem šo noteikumu 38. 34 prim punktā minētās prasības par vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakta apliecinājumu netiek piemērotas līdz 2021.gada 1.septembrim, un iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 62.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

66.§

Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Radošo personu nodarbinātības programma" īstenošanu"

TA-1562

_________________________________________________
(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka mērķprogrammas "Radošo personu nodarbinātības programma" (turpmāk - mērķprogramma) īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam Kultūras ministrijas (Valsts kultūrkapitāla fonda) budžetā ir paredzēts finansējums 2 000 000 EUR apmērā, savukārt mērķprogrammas 2.kārtas īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums ir 2 072 276 EUR.

3. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" mērķprogrammas 2.kārtas īstenošanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

67.§

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 28.-29.jūnija sanāksmei

TA-1541-IP

_________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:

2.1. pozīcija Nr.1 "Par medus bišu aizsardzības mērķa noteikšanu saistībā ar Eiropas Pārtikas un nekaitīguma iestādes 2013.gada Bišu vadlīniju dokumenta pārskatīšanu";

2.2. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un attiecībā uz zivsaimniecības kontroli groza Padomes Regulas (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1005/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1139".

3. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 28.-29.jūnija sanāksmē.

68.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par nostāju Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Iekļaujošajā platformā attiecībā uz nodokļu uzlikšanas digitālajai ekonomikai risinājumu pamata elementiem"

TA-1557-IP

_________________________________________________
(I.Šņucins, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par nostāju Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Iekļaujošajā platformā attiecībā uz nodokļu uzlikšanas digitālajai ekonomikai risinājumu pamata elementiem".

2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos I.Šņucinam pārstāvēt Latvijas Republiku OECD Iekļaujošās platformas 2021.gada 30.jūnija-1.jūlija sanāksmē.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

69.§

Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju saistībā ar likuma "Par valsts budžetu 2021.gadam" 31.panta izpildi

TA-1453-IP

Ierobežotas pieejamības informācija

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

70.§

Informatīvais ziņojums "Par vakcīnām pret Covid-19 (Moderna un Valneva)"

TA-1455-IP

Ierobežotas pieejamības informācija

Sēdi slēdz plkst.17.00

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 49Pieņemts: 22.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 30.06.2021. OP numurs: 2021/123.20
324326
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"