Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 749 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
9. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 749 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 242. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.2. apakšpunktā skaitli "134 754 224" ar skaitli "134 794 042";

1.2. aizstāt 2.2.2. apakšpunktā skaitli "35 409 961" ar skaitli "35 449 779";

1.3. aizstāt 3. punktā skaitli "134 754 224" ar skaitli "134 794 042";

1.4. svītrot 11.3. apakšpunktu;

1.5. izteikt 1. pielikuma II daļu šādā redakcijā:

"II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro)

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)

kods

nosaukums

1

2

3

4

0004000

Jūrmala

5 503 562

20,0082693

0001000

Rīga

21 266 836

7,6039599

  Valstspilsētu pašvaldībās kopā

26 770 398

 

0023000

Ādažu novads

1 140 879

11,0137861

0034000

Ķekavas novads

1 049 693

7,2764588

0039000

Mārupes novads

2 671 828

14,3779005

0044000

Ropažu novads

3 777 163

20,4068828

0047000

Saulkrastu novads

39 818

1,1448224

  Novadu pašvaldībās kopā

8 679 381

 
  Kopā

35 449 779

"

1.6. izteikt 2. pielikuma II daļu šādā redakcijā:

"II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro)

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)

kods

nosaukums

1

2

3

4

0002000

Daugavpils

13 149 800

9,7554757

0003000

Jelgava

4 439 604

3,2936204

0005000

Liepāja

8 807 276

6,5338763

0006000

Rēzekne

3 923 348

2,9106242

0007000

Ventspils

1 346 700

0,9990798

  Valstspilsētu pašvaldībās kopā

31 666 728

23,4926764

0020000

Aizkraukles novads

3 541 474

2,6273224

0021000

Alūksnes novads

2 365 700

1,7550479

0022000

Augšdaugavas novads

4 725 297

3,5055681

0024000

Balvu novads

3 482 200

2,5833486

0025000

Bauskas novads

4 347 198

3,2250669

0026000

Cēsu novads

4 673 061

3,4668157

0027000

Dienvidkurzemes novads

4 820 670

3,5763228

0028000

Dobeles novads

2 843 429

2,1094619

0029000

Gulbenes novads

2 688 670

1,9946505

0030000

Jelgavas novads

2 629 624

1,9508459

0031000

Jēkabpils novads

5 738 915

4,2575435

0032000

Krāslavas novads

4 278 482

3,1740884

0033000

Kuldīgas novads

4 440 265

3,2941107

0035000

Limbažu novads

3 439 382

2,5515830

0036000

Līvānu novads

1 658 597

1,2304676

0037000

Ludzas novads

3 995 954

2,9644886

0038000

Madonas novads

4 190 624

3,1089089

0040000

Ogres novads

3 684 480

2,7334146

0041000

Olaines novads

1 058 929

0,7855904

0042000

Preiļu novads

2 835 939

2,1039053

0043000

Rēzeknes novads

5 259 040

3,9015374

0045000

Salaspils novads

1 001 912

0,7432910

0046000

Saldus novads

3 624 139

2,6886493

0048000

Siguldas novads

1 585 548

1,1762745

0049000

Smiltenes novads

2 418 797

1,7944391

0051000

Talsu novads

4 907 217

3,6405296

0052000

Tukuma novads

5 021 232

3,7251142

0053000

Valkas novads

947 032

0,702577

0054000

Valmieras novads

4 855 866

3,6024337

0055000

Varakļānu novads

504 127

0,3739980

0056000

Ventspils novads

1 563 514

1,1599281

  Novadu pašvaldībās kopā

103 127 314

76,5073236

  Kopā

134 794 042

100,0000000"

1.7. izteikt 3. pielikuma II daļu šādā redakcijā:

"II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
(euro)

Vērtētie ieņēmumi kopā
(euro)

1

2

3

4

5

6

7

Daugavpils

17 388 376

390 235

679 638

5 014

228 569

18 691 832

Jelgava

18 470 453

588 079

598 118

15 699

296 463

19 968 812

Jūrmala

27 506 437

2 961 821

1 204 349

5 843

568 140

32 246 590

Liepāja

17 979 882

734 245

726 475

47 149

242 366

19 730 117

Rēzekne

6 506 745

157 193

160 635

3 073

79 381

6 907 027

Rīga

279 681 064

19 171 143

16 539 046

206 865

5 568 822

321 166 940

Ventspils

12 170 816

734 652

623 203

93 133

138 195

13 759 999

Valstspilsētu pašvaldībās kopā

379 703 773

24 737 368

20 531 464

376 776

7 121 936

432 471 317

Aizkraukles novads

7 796 441

557 608

116 835

38 136

56 697

8 565 717

Alūksnes novads

3 125 478

286 147

45 274

15 410

23 514

3 495 823

Augšdaugavas novads

4 506 058

510 888

87 028

24 174

35 802

5 163 950

Ādažu novads

10 358 645

866 322

149 821

509

206 129

11 581 426

Balvu novads

3 642 637

381 770

32 716

2 528

21 204

4 080 855

Bauskas novads

11 471 165

1 488 517

162 923

25 570

99 721

13 247 896

Cēsu novads

11 840 283

749 083

252 721

40 019

122 196

13 004 302

Dienvidkurzemes novads

7 895 378

1 091 382

92 835

30 340

65 193

9 175 128

Dobeles novads

7 856 435

1 261 290

174 132

16 251

59 975

9 368 083

Gulbenes novads

4 864 571

419 897

67 622

6 219

30 386

5 388 695

Jelgavas novads

9 409 644

1 396 322

121 935

20 754

84 960

11 033 615

Jēkabpils novads

9 815 329

699 710

147 854

21 476

66 978

10 751 347

Krāslavas novads

3 602 266

415 055

36 556

2 429

26 475

4 082 781

Kuldīgas novads

5 932 754

726 367

126 327

16 564

48 397

6 850 409

Ķekavas novads

14 425 877

764 603

428 553

5 775

212 937

15 837 745

Limbažu novads

7 241 011

715 233

115 959

7 860

80 351

8 160 414

Līvānu novads

2 419 477

137 083

36 512

8 549

17 078

2 618 699

Ludzas novads

3 900 263

413 548

39 251

1 416

28 870

4 383 348

Madonas novads

6 920 695

638 275

118 430

10 032

48 083

7 735 515

Mārupes novads

18 582 880

1 320 082

683 790

40 030

332 563

20 959 345

Ogres novads

20 325 506

1 069 708

315 627

26 971

268 830

22 006 642

Olaines novads

6 645 154

358 268

174 583

10 611

113 589

7 302 205

Preiļu novads

3 193 976

306 659

40 486

23 426

23 867

3 588 414

Rēzeknes novads

5 389 018

569 500

44 197

20 668

32 366

6 055 749

Ropažu novads

18 509 260

1 074 816

543 467

27 932

280 229

20 435 704

Salaspils novads

8 250 612

362 926

230 401

10 115

139 747

8 993 801

Saldus novads

6 993 168

757 938

170 255

25 040

58 519

8 004 920

Saulkrastu novads

3 478 094

477 819

64 240

16 716

92 132

4 129 001

Siguldas novads

11 116 302

673 713

235 706

54 811

134 546

12 215 078

Smiltenes novads

4 703 107

386 307

60 840

48 497

33 545

5 232 296

Talsu novads

8 856 989

852 649

166 888

29 907

76 296

9 982 729

Tukuma novads

12 177 709

1 316 212

236 201

27 298

141 205

13 898 625

Valkas novads

2 304 750

153 015

31 140

63

15 132

2 504 100

Valmieras novads

15 673 744

959 963

351 120

52 278

170 580

17 207 685

Varakļānu novads

555 590

72 520

4 859

52

3 610

636 631

Ventspils novads

2 983 338

472 472

40 343

10 333

20 879

3 527 365

Novadu pašvaldībās kopā

286 763 604

24 703 667

5 747 427

718 759

3 272 581

321 206 038

Pavisam

666 467 377

49 441 035

26 278 891

1 095 535

10 394 517

753 677 355"

1.8. izteikt 4. pielikuma II daļu šādā redakcijā:

"II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020.

Iedzīvotāju vecuma grupas

Pašvaldības teritorijas platība kvadrāt-kilometros

Izlīdzināmo vienību skaits

līdz 6 gadiem

no 7 līdz 18 gadiem

darbspējas vecumu pārsniegušie

1

2

3

4

5

6

7

Daugavpils

91 407

6 227

9 614

21 376

72

153 248

Jelgava

60 798

5 165

7 399

12 180

60

106 110

Jūrmala

57 503

3 746

5 935

12 975

101

95 372

Liepāja

76 269

5 862

8 875

16 654

68

131 346

Rēzekne

30 088

2 003

3 436

6 777

18

51 018

Rīga

693 046

49 989

70 151

151 129

304

1 151 010

Ventspils

37 538

2 441

3 974

8 861

58

62 850

Valstspilsētu pašvaldībās kopā

1 046 649

75 433

109 384

229 952

681

1 750 954

Aizkraukles novads

31 446

2 030

3 172

7 216

2 273

55 331

Alūksnes novads

15 645

937

1 575

3 442

1 698

28 100

Augšdaugavas novads

29 025

1 349

2 421

6 727

2 523

48 887

Ādažu novads

21 752

2 054

2 960

3 630

243

39 264

Balvu novads

20 694

1 123

2 057

4 685

2 387

37 122

Bauskas novads

44 733

3 124

5 122

9 131

2 173

78 801

Cēsu novads

45 203

3 192

4 849

9 800

2 667

79 785

Dienvidkurzemes novads

35 743

2 234

3 933

8 347

3 591

65 427

Dobeles novads

30 986

2 113

3 350

6 776

1 628

54 340

Gulbenes novads

21 158

1 378

2 138

4 559

1 872

37 571

Jelgavas novads

34 051

2 599

3 769

6 531

1 603

59 689

Jēkabpils novads

43 517

2 867

4 737

9 441

2 995

77 207

Krāslavas novads

24 275

1 072

2 209

5 999

2 290

41 904

Kuldīgas novads

29 708

1 925

3 421

6 379

2 504

53 892

Ķekavas novads

30 930

3 345

4 204

4 867

454

56 754

Limbažu novads

30 175

1 796

3 038

6 915

2 439

53 106

Līvānu novads

11 762

693

1 223

2 773

622

20 369

Ludzas novads

23 768

1 225

2 158

5 500

2 413

41 407

Madonas novads

31 218

1 932

3 118

7 216

3 076

55 918

Mārupes novads

35 363

4 563

5 571

3 632

347

67 417

Ogres novads

61 502

4 973

7 483

12 659

1 838

109 695

Olaines novads

20 614

1 559

2 369

4 026

298

35 418

Preiļu novads

18 163

1 036

1 692

4 103

1 413

31 288

Rēzeknes novads

31 934

1 809

3 173

6 558

2 811

55 637

Ropažu novads

32 795

2 944

4 415

5 155

536

58 705

Salaspils novads

24 004

2 108

2 876

4 474

123

41 810

Saldus novads

30 003

2 131

3 283

6 205

2 178

53 595

Saulkrastu novads

9 746

619

914

2 165

277

16 198

Siguldas novads

32 266

2 900

4 008

6 013

1 029

58 132

Smiltenes novads

19 351

1 410

2 136

4 027

1 801

35 331

Talsu novads

39 006

2 594

4 167

8 543

2 749

69 161

Tukuma novads

47 808

3 552

5 602

9 904

2 448

85 433

Valkas novads

8 681

535

831

2 194

908

15 646

Valmieras novads

54 882

4 046

6 104

12 010

2 946

97 614

Varakļānu novads

3 173

164

313

753

278

5 557

Ventspils novads

11 634

788

1 348

2 443

2 458

23 416

Novadu pašvaldībās kopā

1 036 714

74 719

115 739

214 798

63 889

1 844 927

Pavisam

2 083 363

150 152

225 123

444 750

64 570

3 595 881"

2. Šo noteikumu 1.5. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 749 "Noteikumi par pašvaldību finanšu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 408Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 30.06.2021.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 29.06.2021. OP numurs: 2021/122.21
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324301
30.06.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"