Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 416

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 43. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 6., 172. nr.; 2020, 157. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.2.1. apakšpunktā skaitli "10 263" ar skaitli "14 034".

2. Aizstāt 8.2.2. apakšpunktā skaitli "0,58" ar skaitli "0,13".

3. Aizstāt 8.2.3. apakšpunktā skaitli "2 670" ar skaitli "2 504".

4. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Atlases kārtas īstenošanai pieejamais kopējais publiskais finansējums ir  37 783 074 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 32 115 612 euro un valsts budžeta finansējums - 5 667 462 euro."

5. Aizstāt 29.5. apakšpunktā skaitli "47.2." ar skaitli "47.1.".

6. Izteikt 30.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2. šo noteikumu 29.5. apakšpunktā noteiktās izmaksas sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ne ar kādu valsts atbalstu, tajā skaitā no tādiem līdzekļiem, kas iegūti, piemēram, saimnieciskās darbības rezultātā un nav uzskatāmi par publiskajiem resursiem."

7. Svītrot 35.1 punktu.

8. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas līdz 2023. gada 31. decembrim."

9. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Atbalstu šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 7. punktā (izņemot 1.3. apakšpunktu) minētajiem finansējuma saņēmējiem piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

47.1. ja projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir zināms, ka ēkā, ēkas daļā vai ēku grupā tiks veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, vai tiks veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 47.3. apakšpunktā minēto apmēru, projekta iesniedzējs apņemas proporcionāli šai ēkas daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas segt atbilstoši šo noteikumu 30.2. apakšpunktam;

47.2. šo noteikumu 47.1. apakšpunktā minētā papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina veidu nav pieļaujams mainīt projekta īstenošanas laikā, t. i., aprēķins veicams atbilstoši sākotnēji izvēlētajam veidam platības, laika vai finanšu izteiksmē;

47.3. projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā (tajā skaitā ēkas daļā platības izteiksmē, kur tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, ēkā vai ēku grupā), kas tiek izmantota tādas funkcijas vai pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts;

47.4. ēkā, ēkas daļā vai ēku grupā, kurā veic energoefektivitātes projektu, ir pieļaujams veikt papildpakalpojumus, t. i., izmantot infrastruktūru tādu pakalpojumu nodrošināšanai, kurus galvenokārt izmanto tikai nesaimnieciskajai darbībai un kuriem pašiem par sevi nebūtu ietekme uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū."

10. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Ja tiek konstatēts, ka projekta dzīves ciklā ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projekta iesniegums, tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildpakalpojumu, vai tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 47.3. apakšpunktā minēto apmēru, vai tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, projekta iesniedzējam proporcionāli šai ēkas vai ēku grupas daļai platības, laika vai finanšu izteiksmē ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

11. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Veikto investīciju atbilstības uzraudzību šo noteikumu 47.3. un 47.4.  apakšpunktā noteiktajam apmēram reizi gadā visā projekta dzīves ciklā nodrošina sadarbības iestāde."

12. Izteikt 52.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. iesniedzot projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu un pēdējo ikgadējo pēcprojekta pārskatu."

13. Svītrot 52.3. apakšpunktu.

14. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 4. janvāra
noteikumiem Nr. 13

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmēji un finansējuma sadalījums

1. Sabiedriskā labuma organizācijas:

1.1. Latvijas Neredzīgo biedrība ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 336 279 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 235 814 euro;

1.2. Latvijas Nedzirdīgo savienība ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 561 326 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 99 058 euro;

1.3. Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 433 098 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 76 430 euro;

1.4. biedrība "Latvijas Teātra darbinieku savienība" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 425 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 75 000 euro.

2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību un sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru kapitāldaļas 100 % apmērā pieder valstij vai pašvaldībai, veselības jomā:

2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 2 550 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 450 000 euro;

2.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 669 800 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 118 200 euro;

2.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 230 690 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 217 181 euro;

2.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 360 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 240 000 euro.

3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 2 550 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 450 000 euro.

4. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par:

4.1. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 2 099 297 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 370 465 euro;

4.2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 742 832 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 131 089 euro;

4.3. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 3 865 183 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 682 092 euro;

4.4. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 844 854 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 325 563 euro.

5. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas pilda nacionālās sporta bāzes funkcijas, ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 721 505 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 303 795 euro.

6. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", kas pilda nacionālās sporta bāzes funkcijas, ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 890 120 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 157 080 euro.

7. Tiešās valsts pārvaldes iestādes vai to padotības iestādes vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas personas, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas kapitālsabiedrības, kuru kapitāldaļas 100 % apmērā pieder ministrijai vai atvasinātai publiskai personai:

7.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams", iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par Labklājības ministrijas ēkām, ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 2 274 147 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 401 321 euro;

7.2. profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 020 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 180 000 euro;

7.3. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 922 505 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 162 795 euro;

7.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 3 400 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 600 000 euro;

7.5. valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 482 737 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 85 189 euro."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 416Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 30.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 29.06.2021. OP numurs: 2021/122.26
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324288
30.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)