Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 48

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs - A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs

Finanšu ministrs - J.Reirs

Iekšlietu ministre - M.Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre - A.Muižniece

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Labklājības ministrs - G.Eglītis

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis - V.Stūris

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

TA-1171

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2.§

Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas kārtība"

TA-1173

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3.§

Noteikumu projekts "Izglītojamo, kuri piedalās valsts aizsardzības mācības nometnē, un jaunsargu veselības aprūpes izdevumu samaksas kārtība"

TA-1172

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem""

TA-1336

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5.§

Rīkojuma projekts "Par mobilizācijas pieprasījumu sagatavošanu un izsniegšanu"

TA-1335

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-20 "Būvju tehniskā apsekošana""

TA-831

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai, gatavojot kārtējos grozījumus Būvniecības likumā, paredzēt pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt būvju tehniskās apsekošanas izpildes kārtību un saturu.

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

TA-833

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-1290

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1272

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

10.§

Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-1124

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"

TA-1163

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

12.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-1279

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-1199

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14.§

Noteikumu projekts "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"

TA-1195

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.288 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu""

TA-1221

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1069

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

17.§

Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1203

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai (VAS "Latvijas dzelzceļš") nodrošināt, ka līdz 2021.gada 1.decembrim tiek pārvērtēta VAS "Latvijas dzelzceļš" līdzdalība kapitālsabiedrībās, kurās VAS "Latvijas dzelzceļš" pieder kapitāla daļas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrajai daļai un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai un otrajai daļai, t.sk., konsultējoties ar Konkurences padomi un komersantus pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām, kā arī ievērojot Konkurences padomes izstrādātajā informatīvajā materiālā "Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana" noteiktos principus.

18.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Augustkalns", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1332

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Augustkalns" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7054 010 0017) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 010 0062) 0,0093 ha platībā - Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 491,96 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 72,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 419,96 EUR.

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-1122

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta apliecības un deputāta nozīmes paraugu""

TA-1317

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""

TA-1297

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1350

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

23.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 18.maija rīkojumā Nr.332 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 109.sesijā Ženēvā""

TA-1376

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

24.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1379

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""

TA-1367

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

26.§

Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi"

TA-1134

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

27.§

Noteikumu projekts "Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi"

TA-718

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2021.gada 30.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika", papildinot tos ar nosacījumiem par aizsargjoslu noteikšanu gar valsts autoceļiem pilsētu un ciemu teritorijā.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē""

TA-1188

_________________________________________________
(A.Muižniece, I.Vanaga, I.Dundure,
L.Buceniece, J.Reirs, M.Golubeva,
J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

29.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma" finansētā projekta "Sociālo inovāciju kompetences centri - kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai" īstenošanai"

TA-1318

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma" finansētā projekta "Sociālo inovāciju kompetences centri - kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai" īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 180 105 EUR, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 144 084 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 36 021 EUR.

3. Sabiedrības integrācijas fondam šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

4. Sabiedrības integrācijas fondam pēc gala maksājuma saņemšanas no projekta vadošā partnera nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

5. Sabiedrības integrācijas fondam sagatavot un labklājības ministram trīs mēnešu laikā pēc projekta noslēgšanās iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējām nodrošināt sociālās inovācijas kompetences centra darbību pēc projekta beigām.

Ministru kabineta lieta

30.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-1417

_________________________________________________
(M.Golubeva, J.Perevoščikovs, J.Reirs,
J.Vitenbergs, D.Heiberga, S.Ņikišins,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

31.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-1418

_________________________________________________
(M.Golubeva E.Juhņēviča, S.Veide,
J.Bordāns, A.Muižniece, I.Dundure,
N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju.

32.§

Informatīvais ziņojums "Par notekūdeņu monitoringu Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1406

_________________________________________________
(N.Puntulis, A.Bērziņš, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka Veselības ministrija un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" nodrošina sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām Eiropas Komisijas 2021.gada 17.marta ieteikuma (ES) 2021/472 par kopīgu pieeju, ar ko izveido SARS-CoV-2 un tā variantu sistemātisku uzraudzību notekūdeņos Eiropas Savienībā, (turpmāk - Eiropas Komisijas ieteikums 2021/472) ieviešanas jautājumos.

4. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izveidot starpinstitūciju darba grupu, lai koordinētu notekūdeņu monitoringa jautājumus, ieviestu Eiropas Komisijas ieteikumu 2021/472, izvērtētu monitoringa rezultātus un sagatavotu par tiem informāciju Ministru kabinetam.

5. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu notekūdeņu monitoringa Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzības un kontroles nodrošināšanai 2022.gadā un turpmākajos gados skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.

33.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1394

_________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

34.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

TA-1395

_________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

35.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1398

_________________________________________________
(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

36.§

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"

TA-1349

_________________________________________________
(D.Vilkaste, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

37.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1390

_________________________________________________
(M.Golubeva, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1458

_________________________________________________
(J.Citskovskis, N.Puntulis, J.Reirs,
A.Muižniece, K.Bērziņš, E.Rinkēvičs,
A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 40.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1410

_________________________________________________
(J.Citskovskis, T.Linkaits, M.Golubeva,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 40.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izvērtēt informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) turpmāk iekļaujamo informācijas apjomu un, ja nepieciešams, izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1456

_________________________________________________
(J.Citskovskis, K.Bērziņš, I.Dreika,
E.Rinkēvičs, A.Muižniece, M.Golubeva,
E.Valantis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot 14.punktu, 8. punktā ietvertā 24. 15 prim punkta otrajā teikumā paredzēt, ka tirdzniecības dalībnieki iepriekš minētajās vietās tirdzniecības laikā ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, 24. 15 prim punkta pirmajā teikumā noteikt, ka šo noteikumu 24. 2, 24. 3, 24. 4, 24. 5, 24. 7, 24. 8, 24. 9, 24. 10, 24. 11, 24. 12 un 24. 13 prim punktā minētās prasības neattiecas uz tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un atklātajā tirgus teritorijā, iekļaut noteikumu projektā šī protokola 38., 39., 41., 42., 43. un 45.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

3. Veselības ministrijai steidzami izvērtēt, kas atbilstoši Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē norādītajai informācijai reģistrēs informāciju par ārzemēs veiktu vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju e-veselībā personai, kurai ir tiesības uz Latvijā apmaksātu vakcināciju pret Covid-19, sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu par grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un līdz 2021.gada 17.jūnijam iesniegt to Valsts kancelejā.

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1465

_________________________________________________
(J.Citskovskis, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 40.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

42.§

Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1466

_________________________________________________
(J.Citskovskis, A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 40.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1464

_________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 40.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

44.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr.33 26.§) rīkojumā Nr.247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirto līdzekļu daļēju pārvirzi"

TA-1457

_________________________________________________
(M.Golubeva, E.Juhņēviča, J.Reirs,
I.Dreika, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos, sabiedriskās vietās par nepieciešamu stratēģisku vajadzību vakcinācijas nodrošināšanai.

3. Atļaut Veselības ministrijai nacionālā mēroga vakcinācijas centru uzturēšanai plānotās indikatīvās izmaksas par 2021.gada augusta mēnesi novirzīt vakcinācijas punktu izveidei un uzturēšanai tirdzniecības centros, tirgos, sabiedriskās vietās no 2021.gada 18.jūnija līdz 2021.gada 31.decembrim.

4. Veselības ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr.33 26.§).

5. Veselības ministrijai divu nedēļu laikā aktualizēt Finanšu ministrijā iesniegtā Covid-19 vakcinācijas plāna indikatīvā finansējuma aprēķinu 2021.gadam, nepārsniedzot iepriekš iesniegtā indikatīvā finansējuma kopējo apmēru, un iesniegt Finanšu ministrijā precizēto aprēķinu. Ja faktiskās izmaksas vakcinācijas punktu izveidei un uzturēšanai tirdzniecības centros, tirgos, sabiedriskās vietās pārsniegs iepriekš sagatavoto indikatīvo izdevumu prognozi, Veselības ministrijai iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

45.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1440

_________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 40.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

46.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 22.jūnija sanāksmei

TA-1439-IP

_________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.14 "Par ES paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu".

3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 22.jūnija sanāksmē.

47.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2021.gada 24.-25.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1450-IP

_________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2021.gada 24.-25.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".

48.§

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2021.gada 17.jūnija Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdes, Euro grupas un 2021.gada 18.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei

TA-1451-IP

_________________________________________________
(J.Reirs, M.Golubeva, B.Bāne,
A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegtās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:

1.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atbrīvojumiem importam un konkrētu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs";

1.2. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm".

2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

3. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniecei finanšu politikas jautājumos L.Kļaviņai pārstāvēt Latvijas Republiku 2021.gada 17.jūnija Euro grupas sanāksmēs un Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku 2021.gada 18.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē.

49.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 21.jūnija sanāksmei

TA-1454-IP

_________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Baltkrievija".

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

50.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim"

TA-1284-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti darbam Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās, atbilstoši savai kompetencei:

2.1. nodrošināt un sekmēt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju sēdēs panākto vienošanos īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Ekonomikas ministriju par to izpildes gaitu;

2.2. piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Starpvaldību komisiju vai Apvienoto komiteju sēdēs.

3. Ekonomikas ministrijai:

3.1. savas kompetences ietvaros turpināt nodrošināt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīcijas;

3.2. līdz 2022.gada 1.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

51.§

Informatīvais ziņojums "Par dezinfekcijas līdzekļu piešķiršanu NATO Pandēmijas atbalsta trasta fondam" un rīkojuma projekts "Par dezinfekcijas līdzekļu piešķiršanu NATO Pandēmijas atbalsta trasta fondam"

TA-1393-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

52.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma valdes sēdē"

TA-1434-IP

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

53.§

Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420146920

TA-347

_________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto apelācijas sūdzības projektu administratīvajā lietā Nr.A420146920.

Valsts kancelejai noformēt apelācijas sūdzību un nosūtīt Administratīvajai tiesai.

2. Veselības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Administratīvajā tiesā lietā Nr.A420146920.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (II)

54.§

Konfidenciāli

TA-12k

55.§

Informatīvais ziņojums "Par 6X6 bruņutransportieru iegādi Taktiskās mobilitātes spējas attīstības ietvaros"

TA-1166-DV

_________________________________________________
(A.Pabriks, L.Kalniņš, J.Garisons,
J.Vitenbergs, E.Rinkēvičs, J.Reirs,
A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Atļaut Aizsardzības ministrijai Starpvalstu ietvarlīguma ietvaros slēgt vienošanos uz 10 gadiem ar uzņēmumu PATRIA par 6X6 bruņutransportieru iegādi Taktiskās mobilitātes spējas attīstībai, finansējumu nodrošinot no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumam Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"".

3. Noteikt, ka šim protokollēmumam ir vispārpieejamas informācijas statuss.

56.§

Dienesta vajadzībām

TA-1357-DV

57.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1374-IP

Sēdi slēdz plkst.17.15

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 48Pieņemts: 15.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 18.06.2021. OP numurs: 2021/117.18
324063
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"