Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 369 projekta tekstā tika iekļauti šādi noteikumu projekti: TA-1410, TA-1440, TA-1456, TA-1458, TA-1464, TA-1465, TA-1466. Sk. Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija protokolu Nr. 48.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 369

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 48 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu,
39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu,
6.3 panta otro daļu, 6.4 panta otro daļu,
6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu, 6.9 panta otro daļu
un 10.4 panta trešo daļu
un Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B., 9A., 14A., 22A., 25A., 29A., 35A., 38C., 40A., 46, 49A., 50A., 50C., 54A., 60A., 64B., 68B., 71A., 76A., 82A., 83A., 84B., 85A., 92B., 95A., 102C., 104A., 112A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra publicēto informāciju un, ja nepieciešams, uz attiecīgo valstu kompetento sabiedrības veselības institūciju publicēto informāciju, savā tīmekļvietnē publicē to valstu sarakstu, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, kā arī norāda valstis, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija (t. sk. īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās), kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti ar nākamo dienu pēc minētā saraksta publicēšanas, izņemot šo noteikumu V2 nodaļā minētos gadījumus par nosacījumiem ieceļošanai Latvijas Republikā, kas stājas spēkā divu darbdienu laikā pēc minētā saraksta publicēšanas."

2. Izteikt 6.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.3. publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu:".

3. Izteikt 6.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1 1. organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 65 % no tā ietilpības vai 70 %, ja nepieciešams uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās satiksmes maršrutu galapunktiem. Pārvadātājs transportlīdzekļa salonā izvieto informāciju par pieļaujamo pasažieru skaitu. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts un pēc iespējas ievērotas distancēšanās prasības;".

4. Papildināt noteikumus ar 6.4 un 6.5 punktu šādā redakcijā:

"6.4 Ja atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir ne vairāk kā 100 jauni saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, sabiedriskā transporta pārvadātājs trīs dienu laikā organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 80 % no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts un pēc iespējas ievērotas distancēšanās prasības.

6.5 Ja atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir ne vairāk kā 20 jauni saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, šo noteikumu 6.1 1. apakšpunkta un 6.4 punkta prasības nepiemēro."

5. Izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. veic regulāru saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmu dezinfekciju, kā arī salona vēdināšanu:

7.5.1. reģionālās satiksmes maršrutu galapunktā - atverot transportlīdzekļa logus un durvis, bet vilcieniem atverot durvis pasažieru iekāpšanas pusē;

7.5.2. pilsētas maršrutu galapunktos - atverot transportlīdzekļa logus un durvis;

7.5.3. reisa izpildes laikā - izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai, ja laikapstākļi ir piemēroti, atverot lūkas un logus, kā arī pieturvietās atverot visas durvis pasažieru iekāpšanas pusē."

6. Izteikt 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pulcēšanos līdz 20 personām ārtelpās un pasākumus divu mājsaimniecību ietvaros līdz 10 personām iekštelpās. Bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā vienlaikus atļauts pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem ārtelpās un ne vairāk kā 10 cilvēkiem iekštelpās (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), un noteikt, ka pulcēšanās laikā iekštelpās tiek lietoti mutes un deguna aizsegi. Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības."

7. Svītrot 14.4 2. apakšpunktu.

8. Izteikt 15.4 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4 1.1. iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus;".

9. Svītrot 17.2 1.3. apakšpunktu.

10. Svītrot 20.1 8. apakšpunktu.

11. Izteikt 21. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība ir pārtraukta, izņemot bibliotēku, arhīvu, muzeju un muzejiem radniecīgo mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietu individuālus apmeklējumus, pasākumus, kuros apmeklētāji piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī vai individuālajā peldlīdzeklī, kā arī epidemioloģiski drošu kultūras norišu izmēģinājumprojektus (pilotprojektus), kuru organizēšana ir saskaņota ar Kultūras ministriju un Veselības ministriju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs."

12. Izteikt 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.2 Psiholoģiskās palīdzības terapijas grupu dalībniekiem ir atļauts pulcēties brīvā dabā grupā ne vairāk kā 20 cilvēkiem, nodrošinot vismaz divu metru distances ievērošanu."

13. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00, izņemot laikposmu no 19. jūnija līdz 24. jūnijam, kad darba laiks reliģiskās darbības veikšanas vietās nav ierobežots."

14. Svītrot 24.1 punktu.

15. Svītrot 24.6 punktu.

16. Svītrot 24.7 4. apakšpunktu.

17. Svītrot 24.9 4. apakšpunktu.

18. Aizstāt 24.12 3. apakšpunktā skaitļus un vārdus "24.1, 24.4, 24.5, 24.6 punktā, 24.7 3., 24.7 4., 24.9 3. un 24.9 4. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "24.4, 24.5 punktā, 24.7 3. un 24.9 3. apakšpunktā".

19. Svītrot 24.14 punktu;

20. Izteikt 24.15 punktu šādā redakcijā:

"24.15 Šo noteikumu 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 un 24.13 punktā minētās prasības neattiecas uz tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un atklātajā tirgus teritorijā. Tirdzniecības dalībnieki iepriekš minētajās vietās tirdzniecības laikā ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības."

21. Izteikt 32.7 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 2.10. starptautiskās izglītības programmas apguvi klātienē vienas klases izglītojamiem (ne vairāk kā 15 izglītojamiem grupā) Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī". Mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro divu metru distanci, kā arī ievēro citas šajos noteikumos minētās epidemioloģiskās drošības prasības. Mācību procesa laikā nodrošina atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm, vai regulāri vēdina telpas ik pēc 45 minūtēm vismaz 15 minūtes. Mācību procesu īsteno, veicot izglītojamo un izglītības iestādē nodarbināto iknedēļas testēšanu. Covid-19 testu var neveikt šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas;".

22. Svītrot 32.716.1. apakšpunktā vārdus "kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās".

23. Izteikt 32.7 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 16.4. nometnes dalībnieki un personāls iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros;".

24. Izteikt 32.7 23. un 32.7 24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 23. organizējot papildu mācību pasākumus, tai skaitā 10. un 11. klasei, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 35. punktam, papildu mācību pasākumu ilgums nepārsniedz trīs nedēļas. Papildu mācību pasākumus klātienē var organizēt ne vairāk kā 10 izglītojamiem grupā, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot divu metru distanci, kā arī ievērojot citas šajos noteikumos minētās epidemioloģiskās drošības prasības. Papildu mācību pasākumus klātienē īsteno, veicot to norisē iesaistīto izglītības iestādē nodarbināto un izglītojamo iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu neveic, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas. Papildu mācību pasākumus ārtelpās var organizēt ne vairāk kā 20 izglītojamiem grupā, nodrošinot divu metru distanci;

32.7 24. vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 40 personām, ieskaitot izglītības iestādē nodarbinātos) ārtelpās atļauts rīkot pirmsskolas izglītības pakāpes noslēguma pasākumu un izglītības dokumenta pasniegšanas pasākumu pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, vienlaikus nodrošinot, ka pasākuma ilgums nepārsniedz divas stundas un klātesošie ievēro divu metru distanci. Vienas mājsaimniecības locekļi, kas pavada izglītojamo, pasākuma laikā atrodas atstatus no izglītojamiem un izglītības iestādē nodarbinātajiem. Izglītības iestāde nodrošina epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā."

25. Svītrot V nodaļu.

26. Izteikt 38.12 9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.12 9. vakcinācijas datums (norāda datumu, kad saņemta pēdējā deva);".

27. Izteikt 38.19 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.19 2. sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu papīra formā Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt un saņemt ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju vai Covid-19 testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē, vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībā. Lai izsniegtu Iedzīvotāju reģistrā reģistrētai personai vai tās likumiskajam pārstāvim sertifikāta izdruku papīra formā, ārstniecības iestādes pārstāvis autentificējas un to pieprasa tīmekļvietnē https://lab.covid19sertifikats.lv, bet valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības pārstāvis - https://pakalpojumucentri.lv. Sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā nereģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt un saņemt papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju. Sadarbspējīgu testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā nereģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt un saņemt papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica testēšanu."

28. Papildināt V1 nodaļu ar 38.35 punktu šādā redakcijā:

"38.35 Pasākuma rīkotājam ir tiesības izmantot no pasākuma apmeklētājiem saņemto personalizēto informāciju (tālruņa numuru, e-pastu), lai informētu par pasākuma apmeklējuma drošības prasībām, kā arī par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai apmeklētāja vietas anulēšanu."

29. Papildināt noteikumus ar V2 nodaļu šādā redakcijā:

"V2. Nosacījumi ieceļošanai Latvijas Republikā

"38.36 Šajā nodaļā minētie ierobežojumi un prasības attiecas uz personu ieceļošanu Latvijas Republikā, nosakot valstu dalījumu šādās kategorijās:

38.36 1. valstis, uz kurām nav attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (zema riska valstis);

38.36 2. valstis, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (augsta riska valstis);

38.36 3. valstis, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija (t. sk. īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās), kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu (īpaši augsta riska valstis).

38.37 Šajā nodaļā minētie nosacījumi neierobežo transportlīdzekļu kustību, tostarp pasažieru un kravu pārvadājumus.

38.38 Aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā (izņemot šo noteikumu 38.48 un 38.49 punktā minētās personas un nepilngadīgus bērnus, kas viņas pavada, ja bērni neceļo organizētā grupā):

38.38 1. no augsta riska valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstis, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ja personai nav šo noteikumu 38.40 punktā minētā dokumenta par vakcināciju vai pārslimošanu;

38.38 2. no īpaši augsta riska valstīm.

38.39 Latvijas Republikā var ieceļot šādas personas:

38.39 1. personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai;

38.39 2. personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas;

38.39 3. personas, kuras pēdējo 72 stundu laikā pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai, ja tās ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir veikušas Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ne vēlāk kā pēdējo 24 stundu laikā ir veikušas SARS-CoV-2 antigēna testu, un tas ir negatīvs. Ja persona ieceļo no īpaši augsta riska valsts, tai obligāti jāveic šajā punktā minētais tests, pat ja tā ir vakcinēta pret Covid-19 vai pārslimojusi Covid-19 infekciju.

38.40 Atbilstību šo noteikumu 38.39 punktā minētajām prasībām persona apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim - ar citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu. Ieceļojot no valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, testēšanas faktu var apliecināt ar testa rezultātu angļu valodā vai izceļošanas valsts valodā. Šie dokumenti var būt papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).

38.41 Ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, vai ieceļo no valsts, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ar transportlīdzekli, kas veic komercpārvadājumu, tā apliecina atbilstību šo noteikumu 38.39 punkta prasībām, aizpildot elektroniski apliecinājuma anketu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) un, ja nepieciešams, uzrāda šo noteikumu 38.40 un 38.52 punktā minētos dokumentus Valsts robežsardzei vai Valsts policijai.

38.42 Ja persona izmanto pārvadātāja transportlīdzekli, tā uzrāda pārvadātājam šo noteikumu 38.40 un 38.41 punktā minētos dokumentus, kā arī šo noteikumu 38.54 punktā minēto apstiprinājumu papīra formā vai mobilajā ierīcē. Starptautiskais pārvadātājs elektroniski pārbauda uzrādītā sertifikāta derīgumu vai vizuāli pārliecinās par šo noteikumu 38.40 un 38.41 punktā minēto dokumentu esību, kā arī vizuāli pārliecinās par personas uzrādīto apstiprinājumu vai ar mobilo ierīci pārbauda apstiprinājumā norādīto QR kodu un pārliecinās, ka persona iesniegusi šo noteikumu 38.52 punktā minēto apliecinājuma anketu. Ja minētos dokumentus vai apstiprinājumu persona nevar uzrādīt, pārvadātājs tai atsaka iekāpšanu transportlīdzeklī.

38.43 Šo noteikumu 38.39 1. un 38.39 2. apakšpunktā minētas personas, kurām ir derīgi šo noteikumu 38.40 punktā minētie dokumenti, veic Covid-19 testus atbilstoši šo noteikumu 38.39 3. apakšpunkta un 38.45 punkta nosacījumiem, tikai iebraucot no īpaši augsta riska valsts.

38.44 Šo noteikumu 38.39 1. un 38.39 2. apakšpunktā minētas personas, kurām ir derīgi šo noteikumu 38.40 punktā minētie dokumenti, ievēro šo noteikumu 56. punktā noteiktās pašizolācijas prasības, tikai iebraucot no īpaši augsta riska valsts.

38.45 Persona, izņemot šo noteikumu 38.46 punktā minētās personas, ieceļojot Latvijas Republikā, par saviem līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā veic Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā, informējot laboratorijas pārstāvi par testa veikšanas mērķi, un mutiski vai, ja tā reģistrējusies testam tiešsaistē, rakstiski sniedz šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.4.1. un 69.5.1. apakšpunktā minētos datus, fiksē šo faktu testēšanas sertifikātā un nekavējoties dodas uz pašizolācijas vietu saskaņā ar šo noteikumu 56.4 punktu līdz brīdim, kamēr saņemts testa rezultāts, ja persona:

38.45 1. iebrauc Latvijas Republikā no zema riska valsts vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes un nevar uzrādīt šo noteikumu 38.40 punktā minēto sadarbspējīgo sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim - citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu;

38.45 2. iebrauc Latvijas Republikā no augsta riska valsts, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, un nevar uzrādīt šo noteikumu 38.40 punktā minēto sadarbspējīgo sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim - citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē atzītu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu;

38.45 3. iebrauc Latvijas Republikā no īpaši augsta riska valsts.

38.46 Šo noteikumu 38.39 punkta prasības neattiecas uz:

38.46 1. bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;

38.46 2. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem arī tad, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās. Profesionālie kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību, kā arī digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu un darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam;

38.46 3. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

38.46 4. gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;

38.46 5. šo noteikumu 3. punktā minētajām personām;

38.46 6. Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām;

38.46 7. šo noteikumu 58.1 punktā minētajām personām;

38.46 8. citām personu kategorijām, ja Valsts robežsardze konstatē, ka tās atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistītas ar neatliekamiem apstākļiem, nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

38.47 Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs, ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas Republikas teritorijā. Uz šīm personām ir attiecināmas šo noteikumu 54. punktā minētās izolācijas prasības.

38.48 Šo noteikumu 38.38 punktā minētais aizliegums, ieceļojot no valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, neattiecas uz:

38.48 1. Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, viņu ģimenes locekļiem un Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

38.48 2. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, kā arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgriežas savā mītnes zemē, tostarp atgriežas Latvijas Republikā.

38.48 3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieriem, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;

38.48 4. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

38.48 5. ārzemniekiem, kuru iebraukšanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 59. punktā minētajiem kritērijiem;

38.48 6. ārvalstu diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, kā arī Latvijas diplomātiskās pases turētājiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem, darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no dienesta valsts vai kuriem jānokļūst dienesta valstī;

38.48 7. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros;

38.48 8. pilna laika un apmaiņas programmās studējošiem, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;

38.48 9. sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām;

38.48 10. ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija;

38.48 11. pavadošo personu šo noteikumu 38.48 10. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pavadošās personas nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības iestāde vai persona pavada bērnu un tās ierašanos pavadošās personas statusā ir saskaņojusi Veselības inspekcija.

38.48 12. kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu ir noteicis kultūras ministrs;

38.4813. Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paraolimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijas Republikā. Minēto informāciju (tai skaitā par šo noteikumu 61.6 punktā minētajām personām) apkopotā veidā, nenorādot konkrētas personas, publicē biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē;

38.48 14. ārvalstniekiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem, ja ārvalstnieks izpilda zinātniskās institūcijas vadošā pētnieka un pētnieka pienākumus pēc Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas atvasinātas publiskas personas - zinātniskās institūcijas - uzaicinājuma, kas ir pamatots ar nepieciešamību nodrošināt šīs institūcijas saistību izpildi, īstenojot zinātniskās pētniecības projektu (ja darba tiesisko attiecību termiņš ar ārvalstnieku ir plānots ilgāk par sešiem mēnešiem). Ārvalstnieks izpilda minētos pienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, kuras nodibina uzaicinājumu sniegusī institūcija pēc ārvalstnieka ierašanās Latvijā;

38.48 15. gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

38.49 Šo noteikumu 38.38 2. apakšpunktā minētais aizliegums, ieceļojot no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes, neattiecas uz gadījumiem, kad ieceļošana Latvijas Republikā neatliekami nepieciešama darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm.

38.50 Valsts robežsardzes priekšniekam vai viņa pilnvarotai amatpersonai ir tiesības izdarīt izņēmumus attiecībā uz ārējās robežas šķērsošanu, ja tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

38.51 Pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma pārvadātājs, kas tranzītā caur Latvijas Republiku nogādā uz citu valsti ārzemnieku, kuram atteikta ieceļošana nākamajā tranzīta valstī vai galamērķa valstī, nogādā viņu uz valsti, no kuras viņš atvests, vai uz valsti, kas izsniegusi ceļošanas dokumentu, vai jebkuru citu valsti, kurā ārzemnieka ieceļošana ir garantēta.

38.52 Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī apliecina šo noteikumu 38.40 punktā minētā dokumenta esību un apliecinājuma anketā informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) norāda šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas. Persona:

38. 52 1. apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus atbilstoši šo noteikumu 56. punktam, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Šo noteikumu 59. punktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā - no rīta un vakarā - mērot ķermeņa temperatūru) un ievēros šo noteikumu 56. punktā minētās prasības. Šo noteikumu 38.48 9. un 38.48 13. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikā, ievēros šo noteikumu 56.2. apakšpunktā un 61.1 punktā minētās prasības. Šo noteikumu 38.48 10. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikā, ārpus ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē ievēros šo noteikumu 56. un 61.5 punktā minētās prasības;

38.52 2. kas uzturējusies zema riska valstī, kā arī šo noteikumu 38.39 1. vai 38.39 2. apakšpunktā minētās personas pašizolāciju var neievērot.

38.53 Persona elektroniski aizpilda šo noteikumu 38.52 punktā minēto apliecinājuma anketu, iesniedz to informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) un apstiprina tās iesniegšanu. Apliecinājuma anketu iesniedz ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas.

38.54 Kad persona apstiprinājusi šo noteikumu 38.52 punktā minētās apliecinājuma anketas iesniegšanu, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) tiek izveidots attiecīgs apstiprinājums ar tajā norādītu QR kodu lietošanai mobilajā ierīcē. Informācijas sistēmas pārzinis apstiprinājumu un QR kodu nosūta uz personas apliecinājuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.

38.55 Šo noteikumu 58.1 un 58.5 punktā minētā persona apliecinājuma anketu aizpilda vienu reizi 30 dienās.

38.56 Lai nodrošinātu šo noteikumu 56. punktā minēto prasību ievērošanu, pasažiera pienākums pēc ierašanās no augsta un īpaši augsta riska valsts ir nekavējoties nokļūt dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā.

38.57 Personai ir pienākums Latvijas Republikas teritoriju šķērsot tranzītā 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), izņemot:

38.57 1. starptautisko pārvadājumu pasažieri, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā;

38.57 2. transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieku, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekli, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā;

38.57 3. kuģa apkalpes locekli, kā arī jūrnieku, kuram jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

38.57 4. gaisa kuģa apkalpes locekli;

38.57 5. gaisa kuģa pasažieri, kurš šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja viņš var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam."

30. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Ja persona pēdējo 10 dienu laikā uzturējusies augsta un īpaši augsta riska valstī (izņemot personas, kas šķērso Latvijas Republiku tranzītā, kā arī šo noteikumu 38.39 1. vai 38.39 2.apakšpunktā minētās personas, kas uzturējušās augsta riska valstī), tā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts ievēro pašizolāciju. Pašizolācijas laikā persona:

56.1. uzturas savā dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu saraksta, kurai ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli;

56.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, mācību iestādēm vai kolektīvajām nodarbībām, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, neizmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, nepiedalās pasākumos un nesaņem pakalpojumus klātienē, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);

56.3. 10 dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu vai citu ārstniecības personu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

56.4. var pārtraukt pašizolāciju, ja septītajā dienā pēc izbraukšanas no minētās valsts veic Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un testa rezultāts ir negatīvs. Persona šo faktu fiksē testēšanas sertifikātā."

31. Svītrot 56.1 punktu.

32. Aizstāt 56.2 punktu skaitli un vārdu "56. punktā" ar vārdiem un skaitli "56. un 56.4 punktā".

33. Izteikt 56.4 punktu šādā redakcijā:

"56.4 Šo noteikumu 38.45 punktā minētā persona:

56.4 1. līdz brīdim, kamēr saņemts Covid-19 testa rezultāts, uzturas savā dzīvesvietā vai uzturēšanas vietā, ja ir iespēja nodrošināt efektīvu personas pašizolāciju (nav tieša kontakta un netiek izmantotas koplietošanas telpas ar citām personām, kas nav ceļojušas), vai kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm, informējot par ieceļotāja statusu un ievērojot šo noteikumu 56. punktā minētās prasības;

56.4 2. ja tests ir negatīvs - turpina pašizolāciju savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, vai kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm;

56.4 3. ja tests ir pozitīvs - nekavējoties uzsāk obligāto izolāciju, ievērojot šo noteikumu 54. punktā minētās prasības:

56.4 3.1. kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā minētajām tūristu mītnēm un informē tūristu mītni par pozitīvo testu;

56.4 3.2. savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, ja personai vai personām, kas ir ceļojušas, visām ir pozitīvs testa rezultāts, bet nav tieša kontakta ar citām personām, kas nav ceļojušas un netiek izmantotas koplietošanas telpas;

56.4 4. pēc Valsts policijas, Valsts robežsardzes vai pašvaldības policijas pieprasījuma uzrāda apliecinājumu par testa nodošanu;

56.4 5. izolācijas laikā uzturas tūristu mītnē. Ja persona nenakšņo vai ilgstoši neatrodas tūristu mītnē, tūristu mītnei ir pienākums informēt Valsts policiju;

56.4 6. sedz izmaksas par uzturēšanos tūristu mītnē izolācijas vai pašizolācijas laikā no saviem līdzekļiem neatkarīgi no testa rezultāta;

56.4 7. šajā punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 38.48 3., 38.48 4., 38.48 5., 38.48 6, 38.48 7., 38.48 8., 38.48 10., 38.48 11., 38.48 12., 38.48 13., 38.48 14. un 38.48 15. apakšpunktā minētajām personām, kā arī tranzīta pasažieriem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju pa sauszemi, un bērniem, kas nav sasnieguši 12 gadu vecumu."

34. Svītrot 56.5 punktu.

35. Aizstāt 57. punktā vārdus un skaitļus "54., 55. un 56. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "54., 55., 56. un 56.4 punktā".

36. Papildināt noteikumus ar 58.11 punktu šādā redakcijā:

"58.11 Šo noteikumu 56.1. apakšpunktā noteiktās prasības var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021. gada 1. septembrim - pārējie nepilngadīgie bērni), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, atbilst šo noteikumu 38.44 punkta nosacījumiem un kas pēdējo 10 dienu laikā uzturējušies kādā no centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Šajos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, neizmanto sabiedrisko transportu."

37. Papildināt 62.7 9. apakšpunktu aiz vārda "pielikumam" ar vārdiem "kā arī pēc personas pieprasījuma izsniedz un aizpilda angļu valodā Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību ar informāciju par vakcināciju pret Covid-19 infekciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem".

38. Papildināt noteikumus ar 103., 104. un 105. punktu šādā redakcijā:

"103. Lai izsniegtu Iedzīvotāju reģistrā reģistrētai personai vai tās likumiskajam pārstāvim sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta izdruku papīra formā līdz 2021. gada 30. jūnijam, valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības pārstāvis autentificējas un to pieprasa tīmekļvietnē https://lab.covid19sertifikats.lv.

104. Šo noteikumu prasības attiecībā uz testēšanu neattiecas uz bērniem līdz 12 gadu vecumam.

105. Šo noteikumu 32.7 2.10. un 32.7 23. apakšpunktu piemēro līdz 2021. gada 31. augustam."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministra vietā -
iekšlietu ministre M. Golubeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 369Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 16.06.2021.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114A, 15.06.2021. OP numurs: 2021/114A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324014
16.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"