Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 40

Rīgā 2021. gada 11. jūnijā

Par Latgales partijas deputāta kandidāta iesniegumu "Par pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu Krāslavas novadā"

[1] 2021. gada 9. jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemts 2021. gada 5. jūnija Krāslavas novada domes vēlēšanu Latgales partijas deputāta kandidāta (vārds, uzvārds) (turpmāk - iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts:

veikt pārbaudes, atcelt Krāslavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu par Krāslavas novada pašvaldības vēlēšanu rezultātiem, pārskaitīt balsis visos Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņos, apskatīt visas vēlēšanu zīmes, pārliecināties, vai zīmēs nav veiktas trešās personas atzīmes - zīmju labošana vai mainīšana. Ja pārkāpumi tiek konstatēti, atcelt vēlēšanu rezultātus un rīkot jaunas vēlēšanas Krāslavas novada teritorijā.

[2] Sūdzības iesniedzējs savu prasījumu pamato ar to, ka:

2.1. (vārds, uzvārds) (domes deputāts un domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks) pirmsvēlēšanu aģitācijas laikā pašvaldības uzņēmumā SIA "Krāslavas slimnīca" esot izmaksāti katram darbiniekam 500 eiro, pamatojot to kā naudas balvu slimnīcas jubilejas gadā. To apliecināšot daudzi darbinieki, kuri iestādē strādājot gadiem ilgi. Kopā esot izmaksāti aptuveni 50 000 eiro. Iesniedzējs norāda, ka uztverot to kā slēpto aģitāciju un balsu pirkšanu, un līdzekļus, kas pārsniedzot ikvienas partijas likumiskās iespējas priekšvēlēšanu aģitācijas laikā;

2.2. Pirmajās vēlēšanu dienās, 31. maijā un 3. jūnijā, (vārds, uzvārds) Krāslavas novada domes vēlēšanu iecirknī visus esot sagaidījis pie durvīm ar laba vēlējumiem. Daži esot aizrādījuši, bet esot saņemta atbilde, ka Krāslavas novada dome ir viņa darbavieta un šodien ir darba diena, kaut gan darba laiks domē esot bijis līdz 17.00, ne līdz 20.00;

2.3. Kombuļu pagastā - kandidāts (vārds, uzvārds) no 7. saraksta (LZS) saviem padotajiem no "simtlatnieku" programmas esot draudējis ar darba laika maiņām. Ja nebalsošot par 7. sarakstu, darbiniekiem vairs nebūšot iespēju strādāt tikai līdz 13.00 kā līdz šim, bet gan līdz 16.00. Ja kāds esot izteicies, ka balsos par citu sarakstu, tad esot atbildēts, lai tad nākamreiz rakstot iesniegumu par iekļaušanu bezdarbnieku programmā pie tā par, kuru iešot vēlēt un lai necerot, ka (vārds, uzvārds) viņu apstiprināšot programmā;

2.4. Robežnieku pagastā - "Saskaņas" cilvēki esot braukuši pa mājām, dalījuši konfektes un aģitējuši balsot par "Saskaņu", konkrēti norādījuši, kuras personas esot svītrojamas laukā, kurām jāliekot krustiņš. Robežnieku vēlēšanu iecirknis balsis esot skaitījis līdz 2.00 naktī. Jautājums esot, kas esot ticis darīts visu šo laiku. Iespējams, esot svītroti "vajadzīgie" uzvārdi un esot veikti labojumi "+" pie nepieciešamajiem kandidātiem, jo gala rezultāts esot tāds, kāds esot plānots, un tas esot ietekmējis visas partijas iznākumu;

2.5. Indras vēlēšanu iecirknī ceturtdien, piektdien (3. un 4. jūnijā, vēlēšanu dienās) pēc darba laika beigām telpās esot atradusies pagasta pārvaldes vadītājas vietas izpildītāja;

2.6. Indras un Aulejas pagasta pārvaldes telpās līdz pat vēlēšanu dienai uz galdiem sabiedrībai esot izvietoti 7., 5. un 6. saraksta bukleti. Pašvaldības telpas esot izmantotas vēlēšanu aģitācijai par konkrētiem sarakstiem. Uz aizrādījumu esot atbildēts, lai citi saraksti pastkastītēs savus bukletus metot. Par personām, kuras esot aizrādījušas un nofilmējušas pārkāpumu, policijā esot uzrakstīts iesniegums, ka personas pašas to esot izdarījušas. Tas neatbilstot patiesībai. Par to varot pārliecināties, izņemot videomateriālus no Indras pašvaldību iestādes;

2.7. Iesniedzējs lūdz veikt pārbaudi Krāslavas vēlēšanu iecirknī, jo esot pamatotas aizdomas, ka esot izsvītrots deputāta kandidāts (vārds, uzvārds) un to izdarījusi komisija, lai netiktu ievēlēti cilvēki, kuri neesot no Krāslavas. Tas esot līdzīgi Robežnieku vēlēšanu iecirknī notiekošajam;

2.8. Krāslavas pilsētas iedzīvotāji esot neizpratnē par rezultātiem, klīstot baumas, ka vēlēšanu naktī esot nomainīti JKP un Latgales partijas biļeteni un to vietā esot ielikti LZS biļeteni. Izņemot videomateriālus, iespējams, būšot redzamas kaut kādas darbības, kas varētu apstiprināt iedzīvotāju baumas. (vārds, uzvārds) ar (vārds, uzvārds) esot teikuši, ka esot strādājuši, lai JKP un LP neuzvarētu.

[3] Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 11. jūnija sēdē iesniedzējs iesniegumu uzturēja uz tajā norādītajiem argumentiem. Papildus uzsvēra, ka ticis izmantots ļoti liels administratīvais resurss.

[4] 10.06.2021. Krāslavas novada vēlēšanu komisija saistībā ar iesniedzēja iesniegumu sniedza paskaidrojumu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Paskaidrojumā ir norādīts, ka:

4.1. Krāslavas novada vēlēšanu komisija (turpmāk - komisija) nav saņēmusi nevienu rakstisku vai mutisku iesniegumu par pārkāpumiem vēlēšanu norisē gan iepriekšējās balsošanas dienās, gan vēlēšanu dienā. Komisija ir informēta, ka 2021. gada 5. jūnijā praktiski visus vēlēšanu iecirkņus apmeklēja Valsts drošības dienesta un Valsts policijas pārstāvji, kuri pārbaudīja vēlēšanu norisi, salīdzināja vēlēšanu kastu plombas, kā arī pārliecinājās par iecirkņu komisiju darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Komisijai nav ziņu par to, ka iepriekš minētās institūcijas būtu konstatējušas pārkāpumus vēlēšanu norisē;

4.2. Komisija ir saņēmusi mutiskus paskaidrojumus no sūdzībā minēto vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, un visi apstiprināja, ka vēlēšanu process notika saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.3. Vēlēšanu iecirknī Nr. 540 Robežniekos protokols noslēgts plkst. 22.42, tāpēc (vārds, uzvārds) iesniegumā minētais apgalvojums, ka balsis tika skaitītas līdz plkst. 02.00, nav patiess.

[5] Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 11. jūnija sēdē Krāslavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (vārds, uzvārds) sūdzību neatzina, pamatojoties uz 10.06.2021. paskaidrojumu. Krāslavas novada vēlēšanu komisijas sekretāre (vārds, uzvārds) papildus norādīja, ka:

5.1. par aizdomām, ka Krāslavas vēlēšanu iecirknī esot izsvītrots deputātu kandidāts ar "komisijas roku", pat nezina, kā šādas baumas atspēkot;

5.2. ir pilnīgi pārliecināta un nav ne mazāko šaubu, ka Krāslavas vēlēšanu iecirknī nevarēja kaut kas tamlīdzīgs notikt, ka tiktu izsvītrots ar "komisijas roku" deputāta kandidāts, jo komisijā ir septiņi cilvēki - katrs ar savu politisko viedokli, un tas ir neiedomājami, ka viens komisijas loceklis pārējo klātbūtnē kaut ko svītrotu vēlēšanu zīmēs. Uzsvēra, ka nepiekrīt šim pieņēmumam un neapšauba vēlēšanu komisijas locekļu profesionalitāti.

[6] Likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" noteiktās kompetences robežās izvērtējusi iesniegumu, iepazinusies ar Krāslavas novada vēlēšanu komisijas 10.06.2021. paskaidrojumu un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē:

6.1. šā lēmuma 2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7. un 2.8. punktā minēto argumentu izskatīšana nav Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencē, līdz ar to iesniegums nosūtāms Valsts drošības dienestam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izvērtēšanai attiecīgajā daļā.

6.2. attiecībā uz šā lēmuma 2.2. un 2.5. punktā minētajiem argumentiem sūdzība nav pamatota, un iesniedzēja argumenti nav guvuši apstiprinājumu.

[7] Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka, arī iepazīstoties ar Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu gaitas žurnāliem un balsu skaitīšanas protokoliem, nav konstatējams, ka balsošanas un balsu skaitīšanas laikā būtu pieļauti vēlēšanu norisi un balsu skaitīšanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, kas varētu būt ietekmējuši Krāslavas novada vēlēšanu rezultātu un varētu būt par pamatu balsu pārskaitīšanai vai vēlēšanu rezultātu atcelšanai.

[8] Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka pārkāpumi Krāslavas novada vēlēšanu komisijas darbā nav konstatējami.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 4., 5. pantu, 6. panta 8. punktu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 45.1 pantu, Administratīvā procesa likuma 81. pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

noraidīt Latgales partijas deputāta kandidāta Krāslavas novada domes vēlēšanās (vārds, uzvārds) iesniegumu.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latgales partijas deputāta kandidāta iesniegumu "Par pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu .. Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 40Pieņemts: 11.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 16.06.2021. OP numurs: 2021/115.17
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
323999
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"