Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 2021. gada 10. jūnija noteikumu Nr. 368 projekta tekstā tika iekļauti šādi noteikumu projekti: TA-1403, TA-1399, TA-1409, TA-1405. Sk. Ministru kabineta 2021. gada 10. jūnija protokolu Nr. 47.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 368

Rīgā 2021. gada 10. jūnijā (prot. Nr. 47 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu,
6.3 panta otro daļu, 6.4 panta otro daļu,
6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu, 6.9 panta otro daļu
un 10.4 panta trešo daļu
un Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B., 9A., 14A., 22A., 25A., 29A., 35A., 38C., 40A., 46., 49A., 50A., 50C., 54A., 60A., 64B., 68B., 71A., 76A., 82A., 83A., 84B., 85A., 92B., 95A., 102C., 104A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.2 Aizliegts sniegt šādus pakalpojumus klātienē iekštelpās:

14.2 1. skaistumkopšanas pakalpojumus (tai skaitā pirtīs, saunās);

14.2 2. fotopakalpojumus (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem);

14.2 3. saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos (iekštelpās), slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros).";

1.2. papildināt noteikumus ar 14.4 un 14.5 punktu šādā redakcijā:

"14.4 Atļauts sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar atrakcijām (tai skaitā akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos) ārtelpās, ievērojot šādas epidemioloģiskās drošības prasības:

14.4 1. ar izklaidi saistīto saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā ārtelpās darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00;

14.4 2. apmeklētāji un darbinieki lieto mutes un deguna aizsegus vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma un nav iespējams ievērot divu metru distanci. Bērni līdz septiņu gadu vecumam mutes un deguna aizsegus var nelietot;

14.4 3. apmeklētājiem pirms un pēc inventāra/atrakcijas izmantošanas nodrošina spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70 % etanola) pieejamību;

14.4 4. pēc iespējas samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, notiek regulāra (pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot spirtu saturošus roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

14.4 5. apmeklētāju plūsma tiek organizēta, nodrošinot distances ievērošanu starp dažādu mājsaimniecību locekļiem atbilstoši šo noteikumu 14.1 punktā minētajiem nosacījumiem;

14.4 6. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 20 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības;

14.4 7. inventāra izsniegšanu, labierīcību apmeklēšanu un samaksu par pakalpojumu atļauts nodrošināt iekštelpās, ievērojot šo noteikumu 15. punktā minētās prasības;

14.4 8. atļauts izmantot iekštelpu ģērbtuves, ja piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

14.4 9. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā un:

14.4 9.1. atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

14.4 9.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā;

14.4 9.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

14.4 10. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 14.4 9. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110."

14.5 Dabas takās tiek ievērotas šo noteikumu 6. un 14.1 punktā minētās prasības.";

1.3. aizstāt 15. punktā vārdus "tirdzniecības pakalpojuma un skaistumkopšanas pakalpojuma" ar vārdiem "tirdzniecības pakalpojuma, skaistumkopšanas pakalpojuma un iekštelpu sporta treniņu (nodarbību) pakalpojuma";

1.4. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Sabiedriskās ēdināšanas vietās drīkst izsniegt ēdienu līdzņemšanai, kā arī drīkst sniegt pakalpojumus iekštelpās šo noteikumu 38.34 punktā minētajām personām, ja tiek nodrošinātas šo noteikumu 38.34 1., 38.34 2., 38.34 3. un 38.34 10. apakšpunktā minētās prasības un:

20.1. pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām;

20.2. tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem;

20.3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

20.4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

20.5. tiek nodrošināta regulāra telpu mehāniskā ventilācija (nodrošinot ne vairāk kā 1000 ppm) vai tiek nodrošināta nepārtraukta svaiga gaisa pieplūde caur logiem;

20.6. sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai;

20.7. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

20.7.1. atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

20.7.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;

20.7.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

20.8. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 20.7. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110;

20.9. uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.";

1.5. aizstāt 20.1 7. apakšpunktā vārdus "pašvaldības policijas kontaktinformācija" ar vārdiem "policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110";

1.6. svītrot 20.4 punktu;

1.7. izteikt 32.7 17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 17. aizliegti un atcelti visi klātienes sporta pasākumi (piemēram, sacensības, paraugdemonstrējumi, priekšnesumi), izņemot šādas sporta sacensības, ja tās norisinās bez skatītājiem:

32.7 17.1. starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) sportistiem vecumā no 10 gadiem;

32.7 17.2. komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem;

32.7 17.3. Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju vai to juridisko biedru organizētās sporta sacensības ārtelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

32.7 17.3.1. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

32.7 17.3.2. sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;

32.7 17.3.3. sacensību norises vietā (autosportā - ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 punktā minētajā gadījumā - neieskaitot skatītājus);

32.7 17.3.4. visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;

32.7 17.3.5. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

32.7 17.3.6. vienu komandu vai sportistu apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu vai citu sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem;

32.7 17.3.7. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

32.7 17.3.8. sacensību organizators:

32.7 17.3.8.1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;

32.7 17.3.8.2. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas sacensību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

32.7 17.3.8.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona:

32.7 17.3.8.3.1. atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;

32.7 17.3.8.3.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sacensībās;

32.7 17.3.8.3.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību norises vietā esošo personu skaitu;

32.7 17.3.8.4. pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos;";

1.8. izteikt 32.7 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 18.2. pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās, izņemot šo noteikumu 32.7 18.3. apakšpunktā un 38.27 punkta ievaddaļā minētajām personām, sporta treniņus (nodarbības) bērnu diennakts nometnēs, kā arī, ievērojot šo noteikumu 32.7 18.5. apakšpunktā minētos nosacījumus, šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām personām;";

1.9. papildināt noteikumus ar 32.7 18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 18.5. šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām personām sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās individuāli (tai skaitā individuāla apmeklējuma veidā) vai grupā notiek, ievērojot šo noteikumu 38.34 1., 38.34 2., 38.34 3. un 38.34 10. apakšpunktā noteiktās prasības, kā arī šādus papildu nosacījumus:

32.7 18.5.1. vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības (publiskas lietošanas peldbaseinā - 15 m2 no ūdens virsmas platības), un sporta treniņa (nodarbības) telpu (kurā notiek treniņprocess) piepildījums nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā;

32.7 18.5.2. grupu treniņos vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 12 personas (ieskaitot sporta speciālistus). Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platība, tiek ievēroti šo noteikumu 32.7 18.5.1. apakšpunkta nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;

32.7 18.5.3. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes;

32.7 18.5.4. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

32.7 18.5.5. tiek nodrošināta apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta apmeklētāja vai darbinieka saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma tiek nodoti apmeklētāju un sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto darbinieku personas dati, kā arī sniegta informācija par sporta treniņa (nodarbības) norises datumu un vietu/telpu);";

1.10. izteikt 32.12 punktu šādā redakcijā:

"32.12 Šo noteikumu 32.7 17. apakšpunktā minētais ierobežojums par sporta sacensību norisi bez skatītājiem neattiecas uz šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām personām, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

32.12 1. sporta sacensības norisinās ārtelpās;

32.12 2. tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;

32.12 3. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā noteiktās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai.";

1.11. papildināt 38.17 punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Līdz 2021. gada 1. augustam Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2021. gada 1. septembrim.";

1.12. papildināt 38.25 punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Verifikācijas iestāde ir Valsts policija un Valsts robežsardze Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikuma regulas par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot personu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā izpratnē.";

1.13. papildināt V nodaļu ar 38.34 punktu šādā redakcijā:

"38.34 Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas, kā arī personas, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, kā arī šīs personas pavadošie bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, bez sertifikātiem var piedalīties publiskos pasākumos un saņemt pakalpojumus klātienē, kuru norise saskaņā ar šo noteikumu 14. un 14.2 punkta nosacījumiem ir aizliegta, tai skaitā izklaides un kultūras (kino un teātra izrādes, koncerti, izstādes, muzejpedagoģiskas un izglītojošas norises u. c.) pakalpojumus, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

38.34 1. pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā telpās vai teritorijā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;

38.34 2. pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personas, kas neatbilst šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās prasības;

38.34 3. klātesošās personas, izņemot tās, kas jaunākas par 12 gadiem, pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrāda sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām. Kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus;

38.34 4. visas personas, kas atrodas pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanās vietā, lieto mutes un deguna aizsegus;

38.34 5. pasākuma apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, kā arī apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas sektoros, savstarpēji nesatiekas;

38.34 6. pasākuma rīkotājs apkopo informāciju par apmeklētājiem (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā). Informāciju pasākuma rīkotājs glabā līdz vienam mēnesim un nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;

38.34 7. pasākuma vai pakalpojuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu ārpus sēdvietām;

38.34 8. blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai četrām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot divu metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem. Pametot sēdvietu, persona ievēro divu metru distanci no citām personām;

38.34 9. pasākuma norises laiks iekštelpās nepārsniedz četras stundas, nodrošinot vismaz 15 minūšu pārtraukumu un telpu vēdināšanu pasākumiem iekštelpās, kuru norises laiks pārsniedz divas stundas;

38.34 10. pasākumā piedalās ne vairāk kā 300 personas iekštelpās un ne vairāk kā 500 personas ārtelpās.";

1.14. izteikt X1 nodaļu šādā redakcijā:

"X.1 Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas uzraudzībai un izplatīšanās ierobežošanai ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu populācijā

66.1 Aizliegts ievest no citas valsts Latvijas teritorijā ūdeles un neapstrādātas ūdeļu ādas.

66.2 Pārtikas un veterinārais dienests nosaka pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 66.3 punktā noteiktajām prasībām, lai Latvijā īstenotu Covid-19 infekcijas uzraudzību un ziņošanu Eiropas Komisijai.

66.3 Pārtikas un veterinārais dienests:

66.3 1. izstrādā Covid-19 uzraudzības programmu;

66.3 2. saskaņā ar šo noteikumu 66.20 punkta nosacījumiem sniedz ziņas Eiropas Komisijai par situāciju saistībā ar Covid-19 infekciju.

66.4 Lai uzraudzītu un mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos:

66.4 1. ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku, kā arī jenotsuņu (turpmāk - dzīvnieks) novietnē dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

66.4 1.1. izstrādā biodrošības pasākumu plānu saskaņā ar šo noteikumu 66.5 punktu un nodrošina tā izpildi dzīvnieku novietnē;

66.4 1.2. novietnē vai mītnē (telpa vai platība novietnē vai tās teritorijā, kurā tur dzīvniekus, kam ir līdzīgs veselības stāvokļa novērtējums, un kura ir atsevišķa epidemioloģiska vienība) dzīvniekus ieved saskaņā ar šo noteikumu 66.7 punktā noteiktajām prasībām;

66.4 1.3. izmantojot jebkuru saziņas veidu, sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 66.9 1. apakšpunktā noteikto informāciju;

66.4 1.4. nodrošina novietnē strādājošām personām Covid-19 diagnostikai obligātos rutīnas skrīninga testus. Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu, ja nav infekcijas slimības pazīmju, izņemot gadījumu, ja Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām;

66.4 1.5. kontrolē, lai novietnē strādātu tikai tādas personas, kurām nav konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs un nav infekcijas slimības simptomu;

66.4 2. jebkura persona, izmantojot jebkuru saziņas veidu, sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 66.9 2. apakšpunktā noteikto informāciju par dzīvnieku populāciju (šis nosacījums neattiecas uz novietnē turētajiem dzīvniekiem).

66.5 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs biodrošības pasākumu plānā nosaka:

66.5 1. kritērijus novietnē strādājošo personu veselības kontrolei, lai novērstu dzīvnieku inficēšanās risku;

66.5 2. kārtību, kādā novietnē strādājošām personām veicami Covid-19 diagnostikai obligātie rutīnas skrīninga testi. Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var neveikt Covid-19 diagnostikai obligātos rutīnas skrīninga testus, ja tām nav infekcijas slimības pazīmju, izņemot gadījumu, ja Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām;

66.5 3. pienākumu jebkurai personai, kas atrodas novietnē, lietot mutes un deguna aizsegu vai respiratoru bez vārsta;

66.5 4. personas, kurām atļauts apmeklēt novietnes teritoriju, lai ierobežotu personu kustību novietnē;

66.5 5. pienākumu novietnē strādājošiem pirms ienākšanas novietnē vai mītnē dezinficēt rokas un apavus.

66.6 Biodrošības pasākumu plānā noteikto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.

66.7 Novietnē vai mītnē dzīvniekus no citas Latvijas teritorijā esošas novietnes vai mītnes ieved, ievērojot šādas prasības:

66.7 1. novietnei nav noteikti dzīvnieku pārvietošanas un neapstrādātu dzīvnieku ādu izmantošanas ierobežojumi;

66.7 2. dzīvniekus pirms ievietošanas novietnē pie pārējiem dzīvniekiem tur atsevišķi un novēro vismaz 14 dienas, nodrošinot atsevišķu personālu un aprīkojumu to turēšanai, barošanai un kopšanai;

66.7 3. ja novērošanas laikā nav konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, dzīvniekus pēc novērošanas perioda ievieto novietnē pie pārējiem dzīvniekiem.

66.8 Pārtikas un veterinārais dienests veic Latvijas dzīvnieku novietņu riska novērtējumu. Novērtējumā ietver:

66.8 1. uzraudzības pasākumu īstenošanas laikā iegūtos dzīvnieku laboratorisko izmeklējumu rezultātus par Covid-19 infekcijas ierosinātāju, pamatojoties uz 25 % slimības izplatību ar 95 % ticamību;

66.8 2. novietnē strādājošo personu vakcinācijas statusu, laboratorisko izmeklējumu kārtību un izmeklējumu rezultātus par Covid-19 infekcijas ierosinātāju;

66.8 3. novietnē ieviestos biodrošības pasākumus.

66.9 Informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam sniedz:

66.9 1. novietnes dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

66.9 1.1. par dzīvnieku skaitu novietnē - mēneša pirmajā darbdienā;

66.9 1.2. par iepriekšējā nedēļā nobeigušos dzīvnieku skaitu novietnē - katru pirmdienu;

66.9 1.3. par katru gadījumu, kad dzīvniekiem novēro akūtas respiratoras infekcijas simptomus, gremošanas sistēmas darbības traucējumus, nomāktību, mazkustīgumu, atteikšanos no barības, ūdens vai novēro dzīvnieku mirstību (turpmāk - aizdomas par saslimšanu ar Covid-19), - nekavējoties;

66.9 1.4. par šo noteikumu 66.7 punktā minēto ievesto dzīvnieku, ja tas novērošanas laikā nobeidzas vai rodas aizdomas par tā saslimšanu ar Covid-19, - nekavējoties;

66.9 2. jebkura persona, ja rodas aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Covid-19, - nekavējoties.

66.10 Pārtikas un veterinārais dienests ņem līķa paraugu vai orofariangeālās iztriepes (turpmāk - kontroles paraugs) un nosūta tās laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai:

66.10 1. pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 66.9 1.3. vai 66.9 1.4. apakšpunktā minētā informācija. Pārtikas un veterinārais dienests nosaka nepieciešamo kontroles paraugu apjomu, pamatojoties uz 50 % slimības izplatību ar 95 % ticamību;

66.10 2. pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 66.92. apakšpunktā minētā informācija. Ja pastāv aizdomas par saslimšanu ar Covid-19:

66.10 2.1. līdz pieciem dzīvniekiem - ņem vienu kontroles paraugu;

66.10 2.2. vairāk par pieciem dzīvniekiem - ņem piecus kontroles paraugus pēc nejaušības principa.

66.11 Ja dzīvniekam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija:

66.11 1. Pārtikas un veterinārais dienests:

66.11 1.1. nekavējoties par to informē Slimību profilakses un kontroles centru, kas sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu, noņemot paraugus, kurus nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai, kā arī nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei;

66.11 1.2. nosaka dzīvnieku pārvietošanas un izmantošanas ierobežojumus;

66.11 1.3. nosaka dzīvnieku neapstrādāto kažokādu izmantošanas ierobežojumus. Ja nepieciešams, ņem kontroles paraugus no kažokādām Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai;

66.11 1.4. ja nepieciešams, nosaka dzīvnieku barības izmantošanas vai pārvietošanas ierobežojumus;

66.11 1.5. nosaka kūtsmēslu - mēslu, vircas un izmantoto pakaišu - pārvietošanas ierobežojumus un apstrādes nosacījumus vai to pārstrādi vai likvidēšanu saskaņā ar šo noteikumu 66.12 punktā minētajām prasībām;

66.11 2. Slimību profilakses un kontroles centrs veic epidemioloģiskās situācijas analīzi un sagatavo riska novērtējumu par iespējamo Covid-19 infekcijas izplatības risku cilvēku vidū.

66.12 Ja apstiprināta Covid-19 infekcija, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā vai likvidē, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, un Eiropas Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, noteiktās pārstrādes vai likvidēšanas metodes un nosacījumus, kas novērš slimības ierosinātāja izplatīšanās iespēju.

66.13 Pamatojoties uz šo noteikumu 66.11 2. apakšpunktā minēto riska novērtējumu, Slimību profilakses un kontroles centrs un Pārtikas un veterinārais dienests nosaka novietnē strādājošo personu, kā arī novietnē esošo dzīvnieku kontroles paraugu noņemšanas un laboratoriskās izmeklēšanas kārtību un turpmāko rīcību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Covid-19 infekcijas skartajā novietnē.

66.14 Covid-19 infekcijas skartās ūdeļu novietnes īpašnieks vai turētājs sadarbojas ar Pārtikas un veterināro dienestu un Slimību profilakses un kontroles centru un ievēro tā sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu ieviešanu novietnē.

66.15 Ja Covid-19 infekcija tiek apstiprināta dzīvnieku novietnē strādājošai personai vai tās ģimenes locekļiem, Slimību profilakses un kontroles centrs:

66.15 1. nekavējoties par to informē Pārtikas un veterināro dienestu;

66.15 2. sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu, organizējot novietnē strādājošo personu laboratorisko izmeklēšanu, un nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei.

66.16 Ja saņemta šo noteikumu 66.15 1. apakšpunktā minētā informācija, Pārtikas un veterinārais dienests dzīvniekiem ņem kontroles paraugus un tos nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai. Dienests nosaka nepieciešamo paraugu apjomu novietnē, pamatojoties uz 5 % slimības izplatību ar 95 % ticamību.

66.17 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" veic dzīvnieka līķa daļēju vai pilnu sekciju, līķu iznīcināšanu un laboratoriskos izmeklējumus, lai noteiktu:

66.17 1. šo noteikumu 66.10 punktā, 66.111.1. apakšpunktā, 66.13 punktā un 66.16 punktā minētajos paraugos:

66.17 1.1. Covid-19 infekcijas ierosinātāju;

66.17 1.2. ja nepieciešams - antivielas pret Covid-19 infekcijas ierosinātāju;

66.17 2. Covid-19 infekcijas ierosinātāju kontroles paraugā savvaļas dzīvniekiem, kas nosūtīti laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtību.

66.18 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" šo noteikumu 66.17 1.1. un 66.17 2. apakšpunktā minētajiem paraugiem, kuros konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, līdz 50 % apjomā nodrošina Covid-19 infekcijas ierosinātāja genoma analīzi. Covid-19 infekcijas ierosinātāja izolētu atlasi genoma analīzei veic Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūto informāciju.

66.19 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" nekavējoties nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 66.17 un 66.18 punktā minēto paraugu laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus.

66.20 Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai ziņojumu:

66.20 1. par pirmo apstiprināto dzīvnieka saslimšanas gadījumu ar Covid-19 - trīs dienu laikā, bet pēc jauna Covid-19 infekcijas uzliesmojuma - pārskatu reizi nedēļā;

66.20 2. ja ir iegūta jauna informācija par Covid-19 infekcijas epidemioloģiju un tās zoonotisko ietekmi;

66.20 3. par Covid-19 infekcijas ierosinātāja filoģenētiskās analīzes rezultātiem (ja nepieciešams) - reizi mēnesī.

66.21 Pārtikas un veterinārais dienests šo noteikumu 66.20 punktā minētajā ziņojumā norāda šādu informāciju:

66.21 1. ziņojuma iesniegšanas datums;

66.21 2. valsts nosaukums;

66.21 3. ziņojuma veids (pirmreizējais vai iknedēļas ziņojums);

66.21 4. apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits ar Covid-19, par kuriem tiek sniegts ziņojums;

66.21 5. par katru apstiprināto saslimšanas gadījumu ar Covid-19:

66.21 5.1. apstiprinātā saslimšanas gadījuma reģistrācijas numurs;

66.21 5.2. novads, kurā atrodas novietne, vai aptuvena ģeogrāfiskās atrašanās vieta, kur turēts vai atrasts dzīvnieks;

66.21 5.3. aizdomu konstatēšanas datums;

66.21 5.4. apstiprināšanas datums;

66.21 5.5. diagnostikas metode;

66.21 5.6. aptuvens datums, kad infekcija izplatījusies novietnē vai minētajā vietā;

66.21 5.7. iespējamais infekcijas avots;

66.21 5.8. īstenotie kontroles pasākumi - kontrole uzraudzības vai aizsardzības zonā, izsekojamība, karantīna, liemeņu, blakusproduktu un atkritumu oficiāla iznīcināšana, pilnīga izkaušana, slimības kontrole savvaļas dzīvniekiem, zonēšana, dezinfekcija, vakcinācijas atļaušana (ja ir pieejama vakcīna), skarto dzīvnieku neārstēšana vai jebkurš cits atbilstošs pasākums;

66.21 5.9. uzņēmīgo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas;

66.21 5.10. klīniski vai subklīniski skarto dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);

66.21 5.11. par slimības izplatību - to klīniski slimo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, kuriem ir Covid-19 infekcijas pazīmes, grupējot pēc uzņēmīgās sugas, attiecībā pret uzņēmīgo dzīvnieku skaitu, kā arī klīniski aizdomīgo dzīvnieku pazīmju apraksta kopsavilkums (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);

66.21 5.12. par dzīvnieku mirstību - novietnē vai minētajā vietā mirušo dzīvnieku skaits, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);

66.21 6. molekulārās epidemioloģijas dati un Covid-19 infekcijas ierosinātāja būtiskas mutācijas;

66.21 7. dati par apstiprinātajiem saslimšanas gadījumiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu dzīvnieku populācijā;

66.21 8. cita būtiska informācija.";

1.15. papildināt noteikumus ar 101. un 102. punktu šādā redakcijā:

"101. Šo noteikumu 66.8 punktā noteiktās prasības īsteno līdz 2021. gada 1. augustam.

102. Šo noteikumu X1 nodaļā (izņemot 66.8 punktu) noteiktās prasības piemēro līdz 2022. gada 31. martam."

2. Šo noteikumu 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. un 1.13. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 15. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 368Pieņemts: 10.06.2021.Stājas spēkā: 12.06.2021.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 112A, 11.06.2021. OP numurs: 2021/112A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323930
12.06.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"