Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes daļēji attālinātā veidā protokols Nr. 45

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā

Ministru kabineta sēdes daļēji attālinātā veidā protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs - S.Ģirģens

Izglītības un zinātnes ministre - I.Šuplinska

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - A.T.Plešs

Labklājības ministre - R.Petraviča

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Zemkopības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis - V.Stūris

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (I)

1

Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2019.-2020.gadā"

TA-11k

______________________________________________________
(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus (konfidenciāli).

2

Dienesta vajadzībām

TA-4s

3

Informatīvais ziņojums "Militāro draudu analīze"

TA-6s

______________________________________________________
(J.Garisons, MIDD pārstāvji, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu pieņemt zināšanai Militāro draudu analīzi (slepeni).

4

Konfidenciāli

TA-7k

5

Konfidenciāli

TA-6k

6

Dienesta vajadzībām

TA-1166-DV

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""

TA-1048

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

TA-1005

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtā""

TA-1022

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-1023

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi" produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""

TA-1062

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Atbilstoši noteikumos paredzētajam, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" (TA-1644) 2.1. un 2.2.apakšpunktā noteikto, veikt finansējuma apropriācijas 7 511 063 EUR apmērā pārdali no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", lai nodrošinātu komersantu investīcijas aktivitātēs, kas nodrošina ārējo tirgu apgūšanu un eksporta veicināšanu, tostarp sniedzot ieguldījumu produktivitātes paaugstināšanai Latvijas komersantos Covid-19 pandēmijas apstākļos.

12

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Turaidas stāvlaukumi", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1016

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).

13

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1089

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).

14

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1180

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).

15

Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"

TA-1006

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

16

Likumprojekts "Grozījums Patvēruma likumā"

TA-1009

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

17

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jaunsekši 1", Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, pārdošanu"

TA-1168

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

18

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, pārdošanu"

TA-1170

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

19.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īves" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1110

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

20

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1123

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

21

Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-1178

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

22

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-1049

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

23

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ogreslīči" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1096

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ogreslīči" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7054 010 0008) daļas - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 010 0066) 0,1029 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 010 0068) 0,0337 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7054 010 0070) 0,0181 ha platībā - Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 190,00 EUR.

24

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1058

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25

Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1042

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

26

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

TA-1078

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

27

Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"

TA-1092

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

28

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""

TA-1070

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zemgales ielā 15-4, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1150

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

30

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1145

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

31

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1093

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

32

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-1100

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumos Nr.96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība""

TA-1155

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

34

Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Skaidrāji Imaki" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1040

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

35

Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Līdumu trase" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1041

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

36

Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Baznīcas ceļš", "Kaļķu-Struņķu ceļš", "Meža ceļš" un "Vidusupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1046

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

37.§

Rīkojuma projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kungadruvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1047

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

38

Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "V879-Siliņi" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1161

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

39

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara 2007.-2013.gadam darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" finansējuma atmaksas"

TA-999

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

40

Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"

TA-708

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei), Labklājības ministrijai (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai), Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu izpildi nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei), Labklājības ministrijai (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai) un Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt noteikumos minēto datu sniegšanu, lai no 2021.gada 1.septembra darbību uzsāktu Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS).

4. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija reizi gadā par iepriekšējo kalendāra gadu no budžeta apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" segs Rīgas pilsētas pašvaldībai lietojumprogrammas SOPA uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma īstenošanas funkcijas - datu apmaiņas nodrošināšanu visās pašvaldībās, pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības iesniegto lietojumprogrammas SOPA uzturēšanas izmaksu pamatojumu.

41

Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūcijas noteikšanu"

TA-1200

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

42

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

TA-1224

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Lai nodrošinātu nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu un izmaksu deklarēšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51. četri prim 7.apakšpunktu atbalstīt izņēmuma gadījuma piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu un pagarināt 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.2.pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 31.augustam.

43

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-1228

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

44

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammām"

TA-1241

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

45

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""

TA-1242

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

46

Noteikumu projekts "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība"

TA-1268

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu izstrādāt un labklājības ministram līdz 2022.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, paredzot:

2.1. noteikt personas, kurām ir tiesības saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību;

2.2. aizliegumu piešķirt Latvijas Goda ģimenes apliecību personai, kura ir reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā, izņemot, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti, persona, kura pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem vai persona, kura ir noslēgusi vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā tā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un noslēgto vienošanos pilda;

2.3. vecumu, no kura bērnam tiek izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecība;

2.4. Sabiedrības integrācijas fonda Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmas darbības tiesisko ietvaru.

47

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi""

TA-521

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

48

Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums"

TA-1215

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

49

Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"

TA-1301

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

50.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1311

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

51

Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā ģenerālim O.Āboliņam"

TA-1205

______________________________________________________
(S.Ģirģens, O.Āboliņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

52

Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām"

TA-1148

______________________________________________________
(A.T.Plešs, M.Pūķis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

53

Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0 versija)"

TA-1131

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

54.§

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-1264

______________________________________________________
(I.Šuplinska, B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

55

Konceptuāls ziņojums "Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu"

TA-1709

______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

56

Informatīvais ziņojums "Par Valsts kontroles revīzijas starpziņojumā "Finanšu ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums dīkstāves pabalsta izmaksai" sniegto priekšlikumu Ministru kabinetam"

TA-1102

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai novērstu Valsts kontroles starpziņojumā "Finanšu ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums dīkstāves pabalsta izmaksai" konstatēto tiesību normu nepilnību, Ekonomikas ministrijai nodrošināt Valsts kontroles sniegtā priekšlikuma ieviešanu - visā atbalsta sniegšanas laikā personām nodrošināt līdzvērtīgas iespējas pretendēt uz atbalstu, kā arī, paplašinot finansējuma saņēmēju loku, nodrošināt, ka līdz ar grozījumu izmaiņām netiek izslēgtas kādas noteiktas personu grupas.

3. Lai preventīvi nodrošinātu, ka turpmāk visas nozaru ministrijas stingri ievēro Valsts kontroles sniegto priekšlikumu, nodrošināt, ka līdz ar nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā visā atbalsta sniegšanas laikā personām tiek sniegtas līdzvērtīgas iespējas pretendēt uz atbalstu, kā arī, paplašinot finansējuma saņēmēju loku, tiek nodrošināts, ka līdz ar grozījumu izmaiņām netiek izslēgtas kādas noteiktas personu grupas.

4. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 30.decembrim informēt Valsts kontroli par šī protokollēmuma 2.punktā noteiktā uzdevuma izpildi.

Informatīvie ziņojumi

57

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 8.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1285

______________________________________________________
(S.Girģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram D.Trofimovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 8.jūnija sanāksmē.

58

Informācija par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas gaitu

TA-1307

______________________________________________________
(A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas gaitu 2021.gadā.

Ministru kabineta lieta

59

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-1233

______________________________________________________
(A.T.Plešs, J.Perevoščikovs, N.Puntulis, E.Rinkēvičs,
T.Linkaits, D.Heiberga, I.Skuja, S.Ņikišins,
J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju.

3. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

60

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-1234

______________________________________________________
(A.T.Plešs, E.Juhņēviča, A.Kasparāns,
A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

61

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1249

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).

62.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1197

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta

63

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"

TA-1278

______________________________________________________
(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 18.marta rīkojumā Nr.176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""", paredzot Labklājības ministrijai plānotā finansējuma samazinājumu par 16 800 EUR un piešķirot Aizsardzības ministrijai līdzekļus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 16 800 EUR apmērā, lai ar 2021.gada 1.jūliju izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 EUR apmērā Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte.

64

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1240

______________________________________________________
(J.Citskovskis, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 67.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

65

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1254

______________________________________________________
(J.Citskovskis, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu un precizēto noteikumu projekta tekstu iekļaut šī protokola 67.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

66

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""

TA-1255

______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

67.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1312

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.T.Plešs, J.Bordāns, J.Feldmane,
T.Linkaits, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 64., 65., 68., 69., 70. un 71.paragrāfā minēto noteikumu projektu tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

68

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1316

______________________________________________________
(J.Citskovskis, I.Šuplinska, A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 14.punktu ar teikumu, ka telpā nedrīkst atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38. 27 prim punkta ievaddaļā minētajām prasībām, un iekļaut precizētā noteikumu projekta tekstu šī protokola 67.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

69

Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1313

______________________________________________________
(J.Citskovskis, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 67.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

70

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1314

______________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Bordāns, N.Puntulis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 67.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

71

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1319

______________________________________________________
(J.Citskovskis, E.Valantis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 67.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

72

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 3.jūnija sanāksmei

TA-1300-IP

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 3.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu (ES) 2017/2397 groza attiecībā uz pārejas pasākumiem trešās valsts sertifikātu atzīšanai - vispārējā pieeja;

2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem - vispārējā pieeja;

2.3. Secinājumi par "Dzelzceļa izvirzīšana ilgtspējīgas un gudras mobilitātes priekšgalā" - apstiprināšana;

2.4. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai; Ilgtspējīgas un Viedas Mobilitātes stratēģija - Eiropas transporta virzība uz nākotni - Padomes secinājumi, apstiprināšana.

3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājas vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 3.jūnija videosanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

73

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 4.jūnija sanāksmei

TA-1302-IP

______________________________________________________
(A.T.Plešs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Digitālais kompass līdz 2030.gadam - Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā"".

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A.T.Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 4.jūnija sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

74

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 7.-8.jūnija sanāksmei

TA-1305-IP

______________________________________________________
(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par datorizētu sistēmu saziņai pārrobežu civilprocesos un kriminālprocesos (e-CODEX sistēma) un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726".

3. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 7.-8.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

75

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3.pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi""

TA-1185

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (II)

76

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.219 "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitāla palielināšanu""

TA-1211-IP

______________________________________________________
(T.Linkaits, I.Gailīte, I.Strautmane,
B.Bāne, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 10. un 11.punktu, papildināt 12.punktu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai nodrošināt Valsts atbalsta līguma ar sabiedrību noslēgšanu un tā izpildes uzraudzību, precizēt 14.punkta redakciju, nosakot, ka Satiksmes ministrija šī rīkojuma izpildē nodrošina Eiropas Komisijas lēmumā paredzēto nosacījumu izpildi, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas iesniegto Valsts atbalsta līguma projektu un pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāri I.Stepanovu to parakstīt.

77.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem""

TA-1208

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Sēdi slēdz plkst.15.40

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes daļēji attālinātā veidā protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 45Pieņemts: 01.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 07.06.2021. OP numurs: 2021/108.4
323715
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)