Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 328

Rīgā 2021. gada 27. maijā (prot. Nr. 44 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
11. panta pirmo daļu un trešās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 90. nr.; 2010, 90. nr.; 2011, 134. nr.; 2012, 52. nr.; 2013, 147., 240. nr.; 2014, 169. nr.; 2016, 107. nr.; 2017, 62. nr.; 2018, 28. nr.; 2019, 37. nr.; 2020, 56. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. par dzīvniekiem, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu - visu gadu;".

2. Svītrot 12.3 punktu.

3. Izteikt 12.4 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4 3. atšķirīgu sugu graudaugus vienā laukā audzē ne ilgāk kā trīs gadus pēc kārtas, bet vienas sugas graudaugus un soju, kas apstrādāta ar sojas inokulantu, kurš satur sojai specifisko gumiņbaktēriju Bradyrhizobium japonicum, - ne ilgāk kā divus gadus pēc kārtas;".

4. Izteikt 12.4 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4 5. pākšaugus, izņemot soju, kas apstrādāta ar sojas inokulantu, kurš satur sojai specifisko gumiņbaktēriju Bradyrhizobium japonicum, kartupeļus un vienas dzimtas dārzeņus, izņemot daudzgadīgos dārzeņus, atklātā laukā vienā un tajā pašā vietā audzē ne biežāk kā reizi trijos gados;".

5. Papildināt noteikumus ar 12.7 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.7 6. platībai, kas ir Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops un ko operators pieteicis atbalstam pasākumā "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai."

6. Aizstāt 17.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "līdz 1. aprīlim" ar vārdiem "visu gadu".

7. Papildināt noteikumus ar 17.3 punktu šādā redakcijā:

"17.3 Lai saņemtu šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto atļauju dzīvnieku iepirkšanai, operators pirms atļaujas pieprasīšanas aktualizē informāciju par pieaugušiem lauksaimniecības un akvakultūras dzīvniekiem datu centra lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā."

8. Izteikt 19.6 punktu šādā redakcijā:

"19.6 Operators, kas atbild par bioloģiskās lauksaimniecības produktu sūtījumu no trešajām valstīm, gadījumos, ja ir ņemti paraugi, sedz izdevumus par valsts uzraudzības un kontroles darbībām dzīvnieku un preču robežkontrolē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi."

9. Izteikt 29.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. par sagatavošanai paredzētajām bioloģiskajām sēklām un paredzēto bioloģisko veģetatīvo pavairošanas materiālu:

29.2.1. sugu un šķirni;

29.2.2. datumu, no kura būs pieejamas sēklas un veģetatīvais pavairošanas materiāls;

29.2.3. teritoriju, kurā var piegādāt sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu;

29.2.4. sēklu un veģetatīvā pavairošanas materiāla sagatavotāja kontaktinformāciju."

10. Izteikt 30.1.1. un 30.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1.1. sēklām - līdz sēklu atkārtotai pārbaudei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību vai līdz brīdim, kad sēklas ir nopirktas;

30.1.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam - līdz brīdim, kad veģetatīvais pavairošanas materiāls ir nopirkts;".

11. Papildināt 31. punkta ievaddaļu un 31.1. apakšpunktu aiz vārda "operators" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai sēklu izplatīšanas uzņēmums" (attiecīgā locījumā).

12. Izteikt 31.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. reģistrācijas numuru Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;".

13. Izteikt 31.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4.1. sēklām - sugu, šķirni, sēklas kategoriju un sēklas partijas numuru. Ja iesniegumā iekļauta informācija par citās valstīs sertificētu sēklu, - sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu vai tā kopiju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī apliecinājumu, ka sēklas ir bioloģiskas izcelsmes;".

14. Izteikt 31.4.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4.2.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izdotā pārbaudes akta numuru un datumu, kad pieņemts lēmums lietot augu pasi vai apvienoto etiķeti-augu pasi;".

15. Papildināt noteikumus ar 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.2 Lai informāciju par sagatavošanai paredzēto bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvo pavairošanas materiālu iekļautu sistēmā, operators vai veģetatīvā pavairošanas materiāla izplatīšanas uzņēmums līdz 30. aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

31.2 1. juridiskai personai - operatora vai veģetatīvā pavairošanas materiāla izplatīšanas uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

31.2 2. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sertifikāta numuru un kontroles institūcijas kodu;

31.2 3. reģistrācijas numuru Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;

31.2 4. sugu un šķirni;

31.2 5. teritoriju, kurā var piegādāt veģetatīvo pavairošanas materiālu;

31.2 6. iesnieguma iesniedzēja vai viņa pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu."

16. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš sistēmā:

32.1. par sēklām:

32.1.1. par segto platību un atklātā lauka dārzeņiem - 20. janvāris;

32.1.2. par labību, izņemot šo noteikumu 32.1.5. apakšpunktā minēto ziemāju labību, lopbarības augiem, izņemot šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētos ziemāju lopbarības augus, par bietēm, liniem, vasaras rapsi, vasaras ripsi un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem - 5. februāris;

32.1.3. par kartupeļiem - 5. aprīlis;

32.1.4. par ziemas rapsi, ziemas ripsi un citām sugām, kurām ir ziemāju forma, izņemot šo noteikumu 32.1.5. apakšpunktā minēto ziemāju labību, - 20. jūlijs;

32.1.5. par ziemāju labību - 5. septembris;

32.2. par veģetatīvās pavairošanas materiālu:

32.2.1. izmantošanai segtajās platībās - 20. janvāris;

32.2.2. par zemenēm, rabarberiem, sparģeļiem audzēšanai atklātā laukā - 5. aprīlis un 20. jūlijs;

32.2.3. par citiem atklātā lauka dārzeņiem - 5. aprīlis un 15. septembris;

32.2.4. par augļu kokiem un krūmogulājiem - 5. aprīlis un 15. septembris."

17. Aizstāt 33. un 34. punktā skaitļus un vārdus "31. un 31.1 punkts" (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem "31., 31.1 un 31.2 punkts" (attiecīgā locījumā).

18. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Ja Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 31., 31.1 un 31.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas nav informējis operatoru par informācijas iekļaušanu sistēmā vai par atteikumu to iekļaut, uzskata, ka informācija ir iekļauta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu."

19. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Operators iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā šo noteikumu 38. punktā minēto iesniegumu ne agrāk par šo noteikumu 32. punktā minēto termiņu un ne vēlāk kā līdz šādam termiņam:

39.1. par sēklām:

39.1.1. par dārzeņiem, labību, izņemot šo noteikumu 39.1.3. apakšpunktā minēto ziemāju labību, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, izņemot šo noteikumu 39.1.2. apakšpunktā minētos ziemas lopbarības augus, liniem, vasaras rapsi, vasaras ripsi un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem - līdz 15. jūnijam;

39.1.2. par ziemas rapsi, ziemas ripsi un citām sugām, kurām ir ziemāju forma, izņemot šo noteikumu 39.1.3. apakšpunktā minēto ziemāju labību, - līdz 20. augustam;

39.1.3. par ziemāju labību - līdz 15. oktobrim;

39.2. par veģetatīvās pavairošanas materiālu:

39.2.1. par zemenēm, rabarberiem, sparģeļiem un citiem dārzeņiem - līdz 20. septembrim;

39.2.2. par augļu kokiem un krūmogulājiem - līdz 20. maijam un 15. oktobrim."

20. Aizstāt 41. punktā skaitļus un vārdus "31. un 31.1 punktā" ar skaitļiem un vārdiem "31., 31.1 un 31.2 punktā".

21. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Kontroles institūcija par pārejas perioda saīsināšanu platībai Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

47.1. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto operatora iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai par pārejas perioda saīsināšanu platībai un šo noteikumu 17.1 punktā minētos dokumentus;

47.2. kontroles institūcijas detalizētu riska analīzi, kurā novērtēts, vai zemesgabals vismaz trīs gadus nav ticis apstrādāts ar produktiem vai vielām, ko nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, un informāciju par augu maiņu, kas minētajā periodā īstenota katrā zemesgabalā;

47.3. šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētajai riska analīzei nepieciešamo laboratorijas veikto izmeklējumu rezultātus, kas iegūti akreditētā laboratorijā par kontroles institūcijas ņemtiem augsnes vai augu paraugiem no katra zemesgabala, ja ir identificēts risks, ka attiecīgajā zemesgabalā varētu būt izmantoti bioloģiskajā lauksaimniecībā neatļauti produkti vai vielas;

47.4. kontroles institūcijas sagatavotu ziņojumu pēc operatora veiktās konkrētā zemesgabala apsekošanas;

47.5. kontroles institūcijas lēmumu par to, vai attiecīgajai platībai ir saīsināms pārejas periods, norādot periodu, kas uzskatāms par bioloģiskās ražošanas sākuma periodu katrā attiecīgajā zemesgabalā, kā arī to zemesgabalu kopējo platību, kuriem saīsināms pārejas periods."

22. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Kontroles institūcija par paralēlo ražošanu Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

47.1 1. operatora pārejas plānu apstiprināšanai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 40. panta 1. punktu;

47.1 2. operatora iesniegumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 40. panta 2. punktu."

23. Svītrot 52.1 punktu.

24. Aizstāt 58. punktā vārdus "Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā" ar vārdiem "Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā".

25. Svītrot 60.1 punkta ievaddaļā vārdus "kas ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa (turpmāk - lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs)".

26. Aizstāt 62.2 1.1. un 62.2 3.1. apakšpunktā vārdus "Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu" ar vārdiem "kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem".

27. Izteikt 1. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Lopkopības joma:

  piena lopkopības nozare
  gaļas lopu audzēšanas nozare
  cūkkopības nozare
  truškopības nozare
  aitkopības nozare
  kazkopības nozare
  putnkopības nozare
  zirgkopības nozare
  briežkopības nozare
  cita nozare".

28. Izteikt 1. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Produktu pārstrādes joma:

  augkopības produktu pārstrāde
  lopkopības produktu pārstrāde
  biškopības produktu pārstrāde
  citu produktu pārstrāde".

29. Izteikt 1. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Produktu pirmapstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas, savākšanas un transportēšanas joma:

  produktu pirmapstrāde
  produktu fasēšana
  produktu uzglabāšana
  produktu savākšana
  produktu transportēšana".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 328Pieņemts: 27.05.2021.Stājas spēkā: 03.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 02.06.2021. OP numurs: 2021/105.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323583
03.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)