Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 325

Rīgā 2021. gada 27. maijā (prot. Nr. 44 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods - probācijas uzraudzība"

Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma
11. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods - probācijas uzraudzība" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 44. nr.; 2017, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā" ar vārdiem "ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "teritoriālā struktūrvienība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "teritoriālās struktūrvienības nodaļa" (attiecīgā locījumā).

3. Svītrot 4. punktu.

4. Papildināt noteikumus ar 11.5. un 11.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. noteiktos līdzekļus pagaidu aizsardzībai pret vardarbību;

11.6. piemērotos drošības līdzekļus."

5. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Amatpersona klātienes tikšanos ar nosacīti notiesāto vai nosacīti atbrīvoto var aizstāt ar attālinātu videosaziņu. Pieņemot lēmumu par attālinātu videosaziņu, amatpersona ņem vērā:

19.1 1. nosacīti notiesātā vai nosacīti atbrīvotā riska un vajadzību novērtējumu;

19.1 2. nosacīti notiesātā vai nosacīti atbrīvotā iespēju nodrošināt drošu un netraucētu videosaziņu;

19.1 3. nosacīti notiesātā vai nosacīti atbrīvotā iespēju nodrošināt dokumentu attālinātu iesniegšanu un parakstīšanu;

19.1 4. dienesta noteiktos pienākumus;

19.1 5. uzraudzības plānā ietvertos pasākumus;

19.1 6. nosacīti notiesātā vai nosacīti atbrīvotā sadarbību ar dienestu kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanā."

6. Aizstāt 20. punkta otrajā teikumā vārdu "sešos" ar skaitli "12".

7. Papildināt noteikumus ar 20.1, 20.2 un 20.3 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Līdz riska un vajadzību novērtējuma pabeigšanai amatpersona visas sarunas, kuras attiecas uz nosacīti notiesātā vai nosacīti atbrīvotā uzraudzību, norāda sarunas aprakstā. Informācijas sniedzējs ar parakstu apliecina, ka sarunas aprakstā ietvertā informācija atbilst sarunā paustajam.

20.2 Pēc riska un vajadzību novērtējuma pabeigšanas amatpersona sarunas aprakstu sagatavo tad, ja sarunas laikā tiek iegūta būtiska informācija, kas var kļūt par pamatu uzraudzības satura maiņai.

20.3 Sarunas aprakstu ar probācijas klientu var nesagatavot, ja probācijas klients piekrīt sarunas ierakstam un saruna tiek ierakstīta."

8. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Uzraudzības plānu var nesagatavot, ja:

33.1. no pirmās nosacīti notiesātā vai nosacīti atbrīvotā ierašanās reizes struktūrvienībā līdz uzraudzības perioda beigām ir mazāk par astoņām nedēļām;

33.2. nosacīti notiesātajam vai nosacīti atbrīvotajam ir noteikts ļoti zems uzraudzības un atbalsta līmenis."

9. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Šo noteikumu 33. punktā minētajā gadījumā nosacīti notiesātajam vai nosacīti atbrīvotajam izvirzītos mērķus un pasākumus to sasniegšanai norāda sarunas aprakstā."

10. Papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Ja nosacīti notiesātajam vai nosacīti atbrīvotajam noteikts aizliegums atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā, bet amatpersona ir devusi atļauju darba pienākumus veikt aizliegumā noteiktajā laikā saistībā ar to, ka nosacīti notiesātais vai nosacīti atbrīvotais jau līdz uzraudzības uzsākšanai ir bijis nodarbināts darba vietā, kas nav veicinājusi un neveicina noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, nosacīti notiesātais vai nosacīti atbrīvotais pēc amatpersonas pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina nepieciešamību strādāt aizliegumā noteiktajā laikā."

11. Papildināt noteikumus ar 118.1 punktu šādā redakcijā:

"118.1 Katru nākamo ierašanās reizi struktūrvienībā nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, amatpersona nosaka elektroniskās uzraudzības grafikā vai šo noteikumu 18. punktā minētajā kārtībā."

12. Izteikt 119. punktu šādā redakcijā:

"119. Elektroniskās uzraudzības grafikā norāda:

119.1. elektroniskās uzraudzības grafika numuru;

119.2. elektroniskās uzraudzības grafika sagatavošanas datumu;

119.3. nosacīti atbrīvotā, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, lietas uzskaites numuru;

119.4. amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

119.5. dienesta elektroniskās uzraudzības centra (turpmāk - elektroniskās uzraudzības centrs) tālruņa numuru;

119.6. laikposmu, uz kuru sagatavots elektroniskās uzraudzības grafiks;

119.7. vienu vai vairākas aktivitātes, kuru īstenošana nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, ir obligāta;

119.8. datumu vai dienu un laikposmu, kad nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, jāīsteno šo noteikumu 119.7. apakšpunktā minētās aktivitātes;

119.9. šo noteikumu 119.7. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanas adresi vai vietu."

13. Papildināt noteikumus ar 119.1 un 119.2 punktu šādā redakcijā:

"119.1 Elektroniskās uzraudzības grafikā papildus šo noteikumu 119.7. apakšpunktā minētajām aktivitātēm var norādīt vienu vai vairākas izvēles aktivitātes, kuru īstenošana nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, nav obligāta.

119.2 Nosakot šo noteikumu 119.7. apakšpunktā un 119.1 punktā minētās aktivitātes, amatpersona papildus kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktajiem kritērijiem, kas tiek ņemti vērā, nosakot pārvietošanās brīvības ierobežojumus, izvērtē:

119.2 1. tiesas nolēmumā ietverto informāciju;

119.2 2. izvērtēšanas ziņojumā ietverto informāciju;

119.2 3. nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, noteiktos pienākumus;

119.2 4. laiku, kas nepieciešams nosacīti atbrīvotā, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, pamatvajadzību nodrošināšanai;

119.2 5. nepieciešamos pasākumus kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildes ietvaros, ja nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, ir piemēroti divi pamatsodi - brīvības atņemšana un piespiedu darbs;

119.2 6. brīvības atņemšanas iestādē pavadīto laiku un tās brīvības atņemšanas iestādes veidu, no kuras nosacīti atbrīvotais, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, ir atbrīvots;

119.2 7. elektroniskajā uzraudzībā pavadīto laiku un sadarbību ar dienestu kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanā;

119.2 8. citu būtisku informāciju."

14. Papildināt 120. punktu aiz vārda "apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "un 119.1 punktā".

15. Izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Nosacīti atbrīvotais, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, drīkst atrasties ārpus dzīvesvietas tikai elektroniskās uzraudzības grafikā norādītajā laikā, vietā vai adresē un norādītās aktivitātes ietvaros."

16. Papildināt 128. punktu aiz vārda "piestiprina" ar vārdiem "ne vēlāk kā".

17. Aizstāt 129.1. apakšpunktā vārdu "viņam" ar vārdiem "un izsniedz".

18. Svītrot 130. punktu.

19. Izteikt 131. punktu šādā redakcijā:

"131. Elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanas aktu paraksta amatpersona un nosacīti atbrīvotais, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība. Vienu elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanas akta eksemplāru izsniedz nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, bet otru pievieno probācijas klienta lietai. Parakstot elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanas aktu, nosacīti atbrīvotais, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, apliecina, ka:

131.1. viņam ir izsniegtas un uzstādītas elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanas aktā minētās ierīces;

131.2. viņam ir izsniegti un izskaidroti elektroniskās uzraudzības ierīču lietošanas noteikumi;

131.3. viņš apņemas nebojāt elektroniskās uzraudzības ierīces un nodrošināt to nepārtrauktu darbību."

20. Izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Nosacīti atbrīvotais, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, nekavējoties informē elektroniskās uzraudzības centru, kas tālāk šo informāciju paziņo amatpersonai, ja viņš:

134.1. obligātās aktivitātes ietvaros neatstāj dzīvesvietu elektroniskās uzraudzības grafikā noteiktajā laikā, neīsteno aktivitāti atbilstoši elektroniskās uzraudzības grafikā noteiktajam laikam un vietai, atgriežas dzīvesvietā agrāk vai vēlāk, nekā tas ir noteikts elektroniskās uzraudzības grafikā, vai neatgriežas dzīvesvietā;

134.2. izvēles aktivitātes ietvaros atstāj dzīvesvietu agrāk, nekā tas ir noteikts elektroniskās uzraudzības grafikā, neīsteno aktivitāti atbilstoši elektroniskās uzraudzības grafikā noteiktajam laikam un vietai, atgriežas dzīvesvietā vēlāk, nekā tas ir noteikts elektroniskās uzraudzības grafikā, vai neatgriežas dzīvesvietā."

21. Papildināt noteikumus ar 135.1 un 135.2 punktu šādā redakcijā:

"135.1 Ja nosacīti atbrīvotais, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, obligātās aktivitātes ietvaros neatrodas elektroniskās uzraudzības grafikā norādītajā laikā, vietā vai adresē, tas ir uzskatāms par kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzēto ar elektronisko uzraudzību saistīto pienākumu nepildīšanu.

135.2 Ja nosacīti atbrīvotais, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, izvēles aktivitātes ietvaros neatrodas elektroniskās uzraudzības grafikā norādītajā laikā, vietā vai adresē vai arī dzīvesvietā, tas ir uzskatāms par kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzēto ar elektronisko uzraudzību saistīto pienākumu nepildīšanu."

22. Svītrot 149.6. apakšpunktu.

23. Aizstāt 168. punktā skaitļus un vārdus "50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59. un 60. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56. punktā".

24. Papildināt noteikumus ar 168.1, 168.2, 168.3 un 168.4 punktu šādā redakcijā:

"168.1 Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotais šo noteikumu 53.2. apakšpunktā minēto lēmumu Valsts probācijas dienesta likumā noteiktajā kārtībā 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas brīža var apstrīdēt, iesniedzot rakstisku iesniegumu struktūrvienībā, kura pieņēmusi lēmumu, vai dienesta vadītājam. Ja nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotais iesniegumu iesniedz struktūrvienībā, to nekavējoties nosūta dienesta vadītājam.

168.2 Dienesta vadītājs 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 168.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienestā izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

168.2 1. atstāt spēkā amatpersonas pieņemto lēmumu;

168.2 2. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un atļaut mainīt dzīvesvietu.

168.3 Šo noteikumu 168.2 punktā minētajā lēmumā norāda:

168.3 1. nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā vārdu, uzvārdu, personas kodu vai, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, - ziņas, kas palīdz identificēt personu;

168.3 2. apstrīdētā lēmuma saturu;

168.3 3. dienesta vadītāja lēmumu, ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums, un lēmuma pamatojumu.

168.4 Ja dienesta vadītājs pieņem šo noteikumu 168.2 2. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 168.3 punktā minētajai informācijai norāda jaunās dzīvesvietas adresi."

25. Izteikt 171. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā pienākuma izpilde notiek šo noteikumu 18., 19., 19.1, 20., 20.1, 20.2, 20.3, 21., 29., 30., 31., 32., 33., 33.1, 34., 35., 95., 96., 97., 98. un 99. punktā minētajā kārtībā, ņemot vērā šo noteikumu 19.1 1., 19.1 2., 19.1 3., 19.1 5. un 19.1 6. apakšpunktu."

26. Svītrot 175.2. apakšpunktu.

27. Papildināt noteikumus ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana

219.1 Ja probācijas klientam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums (turpmāk - pakalpojums), probācijas klients iesniedz struktūrvienībā rakstisku iesniegumu, kurā norāda pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu un laikposmu, kurā ir nepieciešams saņemt pakalpojumu.

219.2 Amatpersona piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 219.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas noskaidro pakalpojuma līdzfinansēšanai piešķirtā finansējuma pieejamību.

219.3 Ja pakalpojuma saņemšana var veicināt uzraudzības mērķa sasniegšanu un pakalpojumu ir iespējams līdzfinansēt, amatpersona:

219.3 1. organizē līguma slēgšanu par pakalpojuma sniegšanu;

219.3 2. sniedz probācijas klientam informāciju par pakalpojuma sniedzēju;

219.3 3. izskaidro ar pakalpojuma sniegšanu saistītos ierobežojumus un izmaiņas turpmākajā probācijas klienta uzraudzības procesā.

219.4 Ja pakalpojuma saņemšanu nav iespējams līdzfinansēt vai pakalpojuma saņemšana neatbilst probācijas klienta uzraudzības mērķim, amatpersona par to rakstiski informē probācijas klientu, norādot atteikuma iemeslu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 325Pieņemts: 27.05.2021.Stājas spēkā: 02.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 01.06.2021. OP numurs: 2021/104.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
323570
02.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"