Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2021/9

Carnikavā 2021. gada 28. aprīlī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTI 
ar Carnikavas novada domes
2021. gada 28. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 7, 17. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2021. gada 26. maija lēmumu (prot. Nr. 9, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25.2 pantu, 26.06.2018.
MK noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
15.11.2005. MK noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30., 31., 31.1 punktu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, 26.06.2018. MK noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, 15.11.2005. MK noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31., 31.1 punktu."

2. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs ir 150.00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības - 200.00 euro apmērā.".

3. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Pabalsta apmērs ir 850.00 euro.".

4. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.".

5. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 250.00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības 350.00 euro apmērā.".

6. Izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Mājokļa pabalsts

23. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Carnikavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk - Dienests) iesniedz:

23.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;

23.2. reizi trijos mēnešos - dokumentu kopijas par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, uzrādot dokumentu oriģinālus.

24. Mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši Noteikumu 23.2. punktā noteiktā kārtībā iesniegtajiem ar mājokļa lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem.

25. Mājokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamas telpas īpašniekam vai dzīvojamas telpas pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu saistīto pakalpojumu sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.".

7. Attiecīgi mainīt numerāciju Noteikumu punktiem no "[29] - [36]" uz "[26] - [33]".

8. Aizstāt 26. punktā vārdu savienojumu "Carnikavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk - Dienests)" ar "Dienestā"."

9. Svītrot pielikumu.

10. Šo Noteikumu 6. punkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/9 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi noteic kārtību, kādā pašvaldība sniedz sociālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kā arī personām ar invaliditāti kopš bērnības.

2.2. Latvijas Republikas Satversmes tiesa spriedumos lietās Nr. 2019-24-03, Nr. 2019-25-03, Nr. 2019-27-03 ir uzsvērusi, ka valstij ir pienākums regulāri vērtēt sniegtā sociālās palīdzības apmēra pietiekamību, lai garantētu, ka tas ir cieņpilns, atbilst sociālajai realitātei un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem tiek nodrošināta tām nepieciešamā palīdzība.

2.3. Sociāli atbildīgas valsts princips uzliek valstij, t.sk. pašvaldībai pienākumu rūpēties par cilvēka cienīga dzīves līmeņa nodrošināšanu un aizsardzību sociālā riska gadījumā, tomēr arī cilvēkam pašam ir pienākums rūpēties par sevi un tuviniekiem un pienākums pašam aktīvi iesaistīties savu sociālo problēmu risināšanā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nodrošinot 15. punktā, 20. punktā un 22. punktā minētos grozījumus, paredzam, ka 2021. gada budžetā papildus finansējums būs līdz EUR 500.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Grozījumu īstenošanai Saistošajos noteikumos tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz konkrēto mērķgrupu - bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajam bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcijas, kurās personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. pašvaldības Sociālais dienests;

5.1.2. pašvaldības izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā w.w.w.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

6.2. Sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2021/9Pieņemts: 28.04.2021.Stājas spēkā: 28.05.2021.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 340, 27.05.2021.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
323499
28.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)