Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr. 225/1-2

Rīgā 2021. gada 20. maijā

Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022. gadam
Pielikumā Nr. 3

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60. panta trešo daļu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome)

nolemj:

1. Veikt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022. gadam (turpmāk - Stratēģija) Pielikumā Nr. 3 "Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas" un apstiprināt to šim lēmumam pievienotajā (jaunā) redakcijā.

2. Iesniegt Stratēģijas Pielikuma Nr. 3 grozījumus publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt Stratēģijas Pielikumu Nr. 3 "Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas" (jaunā redakcijā) Padomes mājaslapā internetā.

4. Atbildīgais Padomes loceklis par šī lēmuma izpildes kontroli ir Patriks Grīva.

Pielikumā: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022. gadam Pielikums Nr. 3 "Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas" jaunā redakcijā.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes priekšsēdētājs I. Āboliņš

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālās stratēģijas
2018.-2022. gadam
Pielikums Nr. 3

Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas

RADIO

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes ___.gada __._______ lēmumu Nr
.____

APRAIDES ATĻAUJAS Nr.__________ Pielikums Nr.___________
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k. Sadaļa Informācija
1. Programmas nosaukums  
2. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums1 un reģistrācijas numurs  
3. Juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  
4. Informācija par īpašniekiem2  
5. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķa3 un aptveršanas zonas4  
6. Raidīšanas vieta (administratīvās vietas nosaukums) un frekvence5 (MHz), interneta vietne6  
7. Programmas formāts7 Informatīvs

Informatīvi muzikāls

Muzikāls

(atzīmēt atbilstošo)

7.1. Mērķauditorija  
7.2. Ziņas Vismaz __ minūtes nedēļas raidlaika
7.3. Neatkarīgo producentu veidotie raidījumi Līdz 10 % nedēļas raidlaika
7.4. Retranslācija8 Līdz 10 % nedēļas raidlaika
8. Valoda  
9. Cita svarīga informācija  

Saskaņā ar EPLL 24. panta trešo daļu - programmas formāts nav maināms. Atļauta programmas pamata audiovalodas maiņa uz valsts valodu, valodas celiņa maiņa.

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes ____.gada __.______ lēmumu Nr.___

Padomes priekšsēdētāja/s  

Vārds, uzvārds

 

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI ĪSTERMIŅA
RADIO PROGRAMMAS VEIDOŠANAI

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes ___.gada __._______ lēmumu Nr
.____

APRAIDES ATĻAUJAS Nr.__________ Pielikums Nr.___________
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k. Sadaļa Informācija
1. Programmas nosaukums  
2. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums9 un reģistrācijas numurs  
3. Juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  
4. Informācija par īpašniekiem10  
5. Raidīšanas vieta (administratīvās vietas nosaukums) un frekvence (MHz)  
6. Pasākums, kas tiks atspoguļots/kura ietvaros tiek veidota programma  
7. Mērķauditorija  
8. Dienu skaits, norādot datumu no/līdz  
9. Valoda  

Saskaņā ar EPLL 24. panta trešo daļu - programmas formāts nav maināms. Atļauta programmas pamata audiovalodas maiņa uz valsts valodu, valodas celiņa maiņa.

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes ____. gada __.______ lēmumu Nr.___

Padomes priekšsēdētāja/s  

Vārds, uzvārds

 

TELEVĪZIJA

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes ___. gada __._______ lēmumu Nr
.____

APRAIDES ATĻAUJAS Nr.__________ Pielikums Nr.___________
DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k. Sadaļa Informācija
1. Programmas nosaukums  
2. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums11 un reģistrācijas numurs  
3. Juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  
4. Informācija par īpašniekiem12  
5. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķa13 un aptveršanas zonas14  
6. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc izplatīšanas veida15.  
7. Aptveršanas zona16  
8. Raidlaiks h/diennaktī
9. Programmas formāts17 Vispārējs

Informatīvs/analītisks

Izklaidējošs

Tematiska programma

(atzīmēt atbilstošo)

10. Saturiskā/tematiskā ievirze  
  Auto

Bērniem

Bizness

Erotika

Filmas

Izklaide

Kultūra

Mūzika

Reliģija

Sports

Seriāli

Video spēles

Ziņas

Izglītojoša

Informatīva

Multfilmas bērniem

Populārzinātniska

Dokumentāla

Informatīvi izklaidējoša

10.1. Mērķauditorija  
10.2. Ziņas Vismaz % nedēļas raidlaika
10.3. Latviešu valodā veidotie raidījumi Vismaz % nedēļas raidlaika
10.4. Latvijā svešvalodās veidotie raidījumi Līdz % nedēļas raidlaika
10.5. Neatkarīgo producentu veidotie raidījumi18 Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika
10.6. Citu EPL veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms Līdz % nedēļas raidlaika
10.7. Retranslācija Līdz % nedēļas raidlaika
11. Eiropas audiovizuālie darbi Vismaz 51 % nedēļas raidlaika
12. Valoda Pamatvaloda/-as:
Valodas celiņš/-i:
13. Programmas izšķirtspējas standarts (SD; HD; UHD; cits)  
14. Programmas aktuālais logotips19  
15. Programmas pieejamība digitālajā vidē20  
16. Cita svarīga informācija  

Saskaņā ar EPLL 24. panta trešo daļu - programmas formāts nav maināms. Atļauta programmas pamata audiovalodas maiņa uz valsts valodu, valodas celiņa maiņa.

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes ____.gada __.______ lēmumu Nr.___

Padomes priekšsēdētāja/s  

Vārds, uzvārds

 

PAKALPOJUMI PĒC PIEPRASĪJUMA

PAZIŅOJUMS
par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k. Sadaļa Informācija
1. Kataloga nosaukums  
2. Pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēja nosaukums21 un reģistrācijas numurs/personas kods  
3. Juridiskā/dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  
4. Pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēja iedalījums pēc darbības mērķa22  
5. Kataloga formāts23  
6. Elektronisko sakaru tīkls24, kurā pakalpojums tiek izplatīts, interneta vietne  
7. Aptveršanas zona25  
8. Pamatojums saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 3. panta otro un trešo daļu, kādēļ pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējs atrodas Latvijas jurisdikcijā  
9. Eiropas audiovizuālo darbu apjoms katalogā  
10. Citas svarīgas ziņas  

Iesniedzot šo paziņojumu, pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējs apņemas ievērot visas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības attiecībā uz kataloga veidošanas nosacījumiem.

       
      Datums
Iesniedzējs:      
  Paraksts   Paraksta atšifrējums

1 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

2 Fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs.

3 Komerciālais, nekomerciālais, sabiedriskais.

4 Vietējais, reģionālais, nacionālais, pārrobežu.

5 Tīkla gadījumā - visu frekvenču uzskaitījums.

6 Interneta vietni norāda gadījumā, ja radio programma ir pieejama internetā.

7 Formāti definēti Stratēģijas pielikuma Nr. 1 23. punktā.

8 Retranslācijas nosacījumi definēti Stratēģijas pielikuma Nr. 1 24.2. punktā.

9 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

10 Fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs.

11 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

12 Fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs.

13 Komerciālais, nekomerciālais, sabiedriskais.

14 Vietējais, reģionālais, nacionālais, pārrobežu.

15 Zemes apraide, kabeļi, satelīts, internets u.c.

16 Jānorāda ģeogrāfiskā teritorija.

17 Formāti definēti Stratēģijas pielikuma Nr. 1 35. punktā. Programmas formāts nav maināms.

18 Ņemot vērā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 33. panta pirmo daļu

19 Elektroniski jānosūta uz neplpadome@neplpadome.lv

20 Jānorāda, kur programma pieejama digitālajā vidē, piemēram, interneta vietne, lietotne u. tml.

21 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

22 Komerciālais, nekomerciālais, sabiedriskais.

23 Kataloga struktūra (žanri, alfabēta secība), satura veids.

24 Kabeļtelevīzija, satelīttelevīzija, internets.

25 Jānorāda ģeogrāfiskā teritorija.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Veids: lēmums Numurs: 225/1-2Pieņemts: 20.05.2021.Stājas spēkā: 26.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 25.05.2021. OP numurs: 2021/99.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
323404
26.05.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)