Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 290

Rīgā 2021. gada 11. maijā (prot. Nr. 40 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 3. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 122. nr.; 2017, 173. nr.; 2018, 172. nr.; 2019, 108. nr.; 2020, 61. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. elektromobilis - mehāniskais transportlīdzeklis, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas;".

2. Papildināt 2.17. apakšpunktu aiz vārdiem "braukšanai ar velosipēdu" ar vārdiem "vai elektroskrejriteni".

3. Izteikt 2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19. kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš - atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēta jauktai gājēju, velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksmei un apzīmēta ar 417. ceļa zīmi;".

4. Papildināt 2.29. apakšpunktu aiz vārdiem "braukšanai ar velosipēdu" ar vārdiem "un elektroskrejriteni".

5. Papildināt 2.30. apakšpunktu aiz vārdiem "braukšanai ar velosipēdiem" ar vārdiem "un elektroskrejriteņiem".

6. Aizstāt 25.3. apakšpunktā vārdus "un velosipēdu" ar vārdiem "velosipēdu un elektroskrejriteņu".

7. Papildināt 25.7. apakšpunktu aiz vārda "robežsargs" ar vārdiem "pašvaldības transporta kontroles dienesta amatpersona".

8. Izteikt 46. un 47. punktu šādā redakcijā:

"46. Luksofora signāls ar cilvēka siluetu vai velosipēda simbolu attiecas tikai uz gājējiem, velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem. Šo noteikumu 202. un 212.2 punktā minētajā gadījumā, kad velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājs šķērso brauktuvi pa regulējamu gājēju pāreju, viņam jāievēro gājējiem paredzētā luksofora signāls.

47. Lai informētu neredzīgos gājējus par luksoforu gaismas maiņas signālu pogas atrašanās vietu, kā arī lai informētu gājējus, velosipēdu vai elektroskrejriteņu vadītājus par luksofora gaismas signālu, kas atļauj šķērsot brauktuvi, gājēju vai gājēju un velosipēdu luksofora gaismas signālus var papildināt ar skaņas signāliem."

9. Papildināt 92. punktu aiz vārda "velosipēdus" ar vārdiem "un elektroskrejriteņus".

10. Aizstāt 116. punktā vārdus "un velosipēdus" ar vārdiem "velosipēdus un elektroskrejriteņus".

11. Papildināt 117. punktu aiz vārda "velosipēdiem" ar vārdiem "elektroskrejriteņiem".

12. Aizstāt 124., 139. un 140. punktā vārdus "un velosipēdu" ar vārdiem "velosipēdu un elektroskrejriteņu".

13. Papildināt 145. punktu aiz vārda "velosipēdu" ar vārdiem "vai elektroskrejriteņu".

14. Aizstāt 146. punktā vārdus "vai velosipēdu" ar vārdiem "velosipēdu vai elektroskrejriteņu".

15. Aizstāt 148. punktā vārdus "un velosipēdu" ar vārdiem "velosipēdu vai elektroskrejriteņu".

16. Aizstāt 149. punktā vārdus "vai velosipēdu" ar vārdiem "velosipēdu vai elektroskrejriteņu".

17. Aizstāt 180.7. apakšpunktā vārdus "velosipēdu vai divriteņu mopēdu" ar vārdiem "velosipēdu, elektroskrejriteni vai divriteņu mopēdu".

18. Papildināt noteikumus ar 22.1 nodaļu šādā redakcijā:

"22.1 Papildu prasības elektroskrejriteņu vadītājiem

212.1 Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav, elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts:

212.1 1. braukt pa brauktuves daļu, kas apzīmēta ar 956. ceļa apzīmējumu;

212.1 2. braukt pa nomali, dodot ceļu gājējiem;

212.1 3. braukt pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu. Braucot pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu, elektroskrejriteņu vadītājiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji un, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu. Elektroskrejriteņu vadītāji nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus. Gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir priekšroka. Braucot pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu vietās, kur elektroskrejriteņu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām, elektroskrejriteņu vadītājiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību;

212.1 4. braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk tās labajai malai vietās, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 km/h un kur nav intensīvas satiksmes.

212.2 Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību. Elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts šķērsot brauktuvi pa ietves vai nomales iedomāto turpinājumu, kā arī, netraucējot gājējus, - pa gājēju pārejām. Pirms brauktuves šķērsošanas elektroskrejriteņu vadītājiem laikus jāsamazina braukšanas ātrums un, ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, jāaptur elektroskrejritenis. Šķērsojot brauktuvi pa ietves iedomāto turpinājumu, elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu, un jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

212.3 Vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgais gājēju un velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme netiek regulēta, elektroskrejriteņu vadītājiem, kas brauc pa šiem ceļiem, jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

212.4 Nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā krustojumos apdzīvotās vietās, kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, elektroskrejriteņa vadītājam brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuves labo malu, dodot ceļu tajā pašā virzienā taisni braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kuriem saskaņā ar braukšanas noteikumiem krustojumos ir priekšroka.

212.5 Elektroskrejritenim jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar bremzēm.

212.6 Elektroskrejritenim braukšanas laikā priekšpusē deg baltas gaismas lukturis, bet aizmugurē - sarkanas gaismas lukturis. Ja iespējams, elektroskrejriteņa vadītājs ir tērpts atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

212.7 Elektroskrejriteņu vadītājiem aizliegts:

212.7 1. braukt, neturot stūri;

212.7 2. braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa;

212.7 3. pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus;

212.7 4. vest pasažieri."

19. Aizstāt 250.26. apakšpunktā vārdus "izbrauc velosipēdi" ar vārdiem "izbrauc velosipēdi un elektroskrejriteņi".

20. Aizstāt 259.5. apakšpunktā vārdus "Aizliegts braukt velosipēdiem" ar vārdiem "Aizliegts braukt velosipēdiem un elektroskrejriteņiem".

21. Papildināt 262. punktu aiz vārda "velosipēdiem" ar vārdu "elektroskrejriteņiem".

22. Izteikt 271.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"271.13. 413. zīme "Velosipēdu ceļš". Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem un elektroskrejriteņiem, kā arī, ja zīme netiek lietota, lai apzīmētu velojoslu, atļauts pārvietoties gājējiem, izmantojot šo noteikumu 8. punktā minēto sporta vai atpūtas inventāru, ja netiek traucēta velosipēdu un elektroskrejriteņu braukšana;".

23. Izteikt 271.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"271.17. 417. zīme "Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš". Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem un elektroskrejriteņiem, kā arī pārvietoties gājējiem. Velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem un gājējiem jārīkojas tā, lai tie savstarpēji viens otru neapdraudētu un netraucētu. Gājējiem jāņem vērā velosipēdu un elektroskrejriteņu klātbūtne uz šā ceļa, bet velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu;".

24. Papildināt 271.19. apakšpunktu aiz vārda "velosipēdiem" ar vārdiem "un elektroskrejriteņiem".

25. Papildināt 276.4. apakšpunktu aiz vārda "velosipēdiem" ar vārdiem "un elektroskrejriteņiem".

26. Papildināt 276.6. apakšpunktu aiz vārda "velosipēdu" ar vārdiem "un elektroskrejriteņu".

27. Papildināt 285.12. apakšpunktu aiz vārda "velosipēdiem" ar vārdiem "un elektroskrejriteņiem".

28. Izteikt 285.31., 285.32., 285.33. un 285.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"285.31. 853. papildzīme "Kontroles ierīce". Norāda, ka var būt uzstādīta stacionāra satiksmes dalībnieku vai transportlīdzekļu kontroles vai uzskaites iekārta;

285.32. 854. papildzīme "Informācija par velosipēdu ceļu". Zīme tiek lietota kopā ar 206., 207., 503. vai 504. zīmi un norāda velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem par vienvirziena vai divvirzienu satiksmes organizāciju uz velosipēdu ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, kopīga gājēju un velosipēdu ceļa vai vienvirziena ceļa;

285.33. 855. papildzīme "Informācija par velosipēdu ceļu". Zīme norāda, ka uz ceļa, kas apzīmēts ar 501. zīmi, velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksme organizēta pa apzīmētu ceļa daļu pretēji pārējo transportlīdzekļu braukšanas virzienam. Ar bultām norāda vienvirziena vai divvirzienu satiksmi;

285.34. 856. papildzīme "Informācija par velosipēdu ceļu". Zīme velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem norāda satiksmes organizācijas kārtību, kad velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksme organizēta pa abās ceļa malās esošiem velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem vai kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem. Virzienā, kas pārsvītrots ar sarkanas krāsas krustu, braukt aizliegts;".

29. Papildināt 292.13. un 292.20. apakšpunktu aiz vārda "velosipēdiem" ar vārdiem "un elektroskrejriteņiem".

30. Izteikt 292.35. apakšpunktu šādā redakcijā:

"292.35. 956. ceļa apzīmējums apzīmē brauktuves daļu, kas paredzēta velosipēdu un elektroskrejriteņu braukšanai, bet pa kuru atļauts braukt arī pārējiem transportlīdzekļiem;".

31. Izteikt 4. pielikumā norādītās 853. papildzīmes nosaukumu šādā redakcijā:

"Kontroles ierīce".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 290Pieņemts: 11.05.2021.Stājas spēkā: 14.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 13.05.2021. OP numurs: 2021/91.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
323123
14.05.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"