Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 40

Rīgā 2021. gada 11. maijā

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs - A.Pabriks

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs

Finanšu ministrs - J.Reirs

Iekšlietu ministrs - S.Ģirģens

Izglītības un zinātnes ministre - I.Šuplinska

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Labklājības ministre - R.Petraviča

Veselības ministrs - D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - A.T.Plešs

Zemkopības ministrs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors - J.Stukāns

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāj - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""

TA-804

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem""

TA-805

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""

TA-928

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

TA-933

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 5. un 6.paragrāfā minēto.

5

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1007 "Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-930

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 4.paragrāfā minētajā noteikumu projektā.

6

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.153 "Latvijas institūta nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-929

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 4.paragrāfā minētajā noteikumu projektā.

7

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""

TA-874

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""

TA-867

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""

TA-891

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jasmuižas estrāde", Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-868

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"

TA-721

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

12

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""

TA-768

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

13

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-982-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 57 personas.

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"

TA-985

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

15

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.131 "Vadības koledžas nolikums""

TA-992

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežsili" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-917

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

17

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-846

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

18

Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-937

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

19

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-756

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

20

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-848

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām""

TA-886

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Institūta ielas posms" Stopiņu novadā nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"

TA-889

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

23

Protokollēmuma projekts "Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un lokālplānojumu izstrādei"

TA-520

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" Rail Baltica projekta īstenošanai 381 893 EUR apmērā, lai nodrošinātu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un lokālplānojumu izstrādi.

2. Satiksmes ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei, nepārsniedzot šī protokollēmuma 1.punktā noteikto maksimālo valsts budžeta finansējuma apmēru, no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

3. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija informatīvo ziņojumu par papildu saistībām pēc 2021.gada par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanu sagatavos un iesniegs līdz 2021.gada 1.novembrim.

24

Noteikumu projekts "Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-895

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

25

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""

TA-955

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

26

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6-12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā"

TA-811

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

27

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8-14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"

TA-877

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

28

Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem"

TA-859

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm""

TA-885

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

30

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""

TA-856

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-879

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

32

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-995

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

33

Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-855

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

34

Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Garmasta dambja turpinājums" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-860

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

35

Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-941

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

36

Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Dikuriem" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-942

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

37

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 28.aprīļa rīkojumā Nr.284 "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros""

TA-1029

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-1027

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

39

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""

TA-1066

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

40

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1067

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

41

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1064

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

42

Rīkojuma projekts "Par Transporta un sakaru institūta rektora apstiprināšanu"

TA-993

______________________________________________________
(I.Šuplinska, J.Kanels, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

43

Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-759

______________________________________________________
(T.Linkaits, R.Kronbergs, B.Bāne,
G.Paidere, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (TA-762).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (TA-762) (likumprojektu pakete).

44

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-762

______________________________________________________
(T.Linkaits, R.Kronbergs, B.Bāne,
G.Paidere, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotācijā Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) funkciju nodrošināšanai apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī tā avotu, ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-759).

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-759).

6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) funkciju nodrošināšanai apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritāriem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Ja minētajam mērķim papildu valsts budžeta līdzekļi netiks piešķirti, Tieslietu ministrija tos nodrošinās tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

45

Likumprojekts "Dundagas novada domes atlaišanas likums"

TA-1011

______________________________________________________
(A.T.Plešs, M.Pūķis, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimā likumprojektu "Dundagas novada domes atlaišanas likums".

46

Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"

TA-1017

______________________________________________________
(T.Linkaits, R.Kronbergs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā" (TA-1018).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā" (TA-1018) (likumprojektu pakete).

47.§

Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-1018

______________________________________________________
(T.Linkaits, R.Kronbergs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā" (TA-1017).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā" (TA-1017) (likumprojektu pakete).

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

48

Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu 2021.gada IIHF Pasaules čempionāta hokejā organizēšanas darbu izpildē"

TA-1043

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

49

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367
"Nacionālais numerācijas plāns""

TA-1086

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

50

Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana personālvadības pārskatu jomā"

TA-926

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 34.§) "Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldē"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

Informatīvie ziņojumi

51

Informatīvais ziņojumus "Par Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokumentu"

TA-847

______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokumenta (turpmāk - ietvardokuments) parakstīšanu.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Beļģijas Karalistē A.Razānu parakstīt ietvardokumentu.

4. Ietvardokumenta izpildei nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts iesaistītajām ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

52

Informatīvais ziņojums "Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2020.gadā"

TA-919

______________________________________________________
(A.T.Plešs, K.Gerhards, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

53

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Neatkarīgā Militārā un Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa nodomu deklarāciju"

TA-1059

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Latvijas Republikas un Neatkarīgā Militārā un Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa nodomu deklarācijas (turpmāk - deklarācija) parakstīšanu.

3. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt deklarāciju.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

54

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 11.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1031

______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 11.maija sanāksmē.

55

Informatīvais ziņojums par augsta līmeņa ilgtspējīga tūrisma forumu un Eiropas Savienības tūrisma ministru 2021.gada 14.maija neformālajā videosanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1084

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tūrisma ministru 2021.gada 14.maija neformālajā videosanāksmē.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

56

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 10.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1030-IP

______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

57

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0124

TA-1071-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0124.

2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

4. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 30.novembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas (ES) 2019/1 par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu transponēšanai.

58.§

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi"

TA-1074-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi".

2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Hūnu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-694/20 "Orde van Vlaamse Balies un citi".

59

Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM"

TA-1075-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM".

2. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K.Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J.Davidoviču, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I.Hūnu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 "Dobeles HES" un C-17/21 "GM".

60

Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-551/20 "Ungārija/Parlaments un Padome"

TA-1076-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-551/20 "Ungārija/Parlaments un Padome".

2. Satiksmes ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

61

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1079-IP

______________________________________________________
(N.Puntulis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietnieci, vēstnieci A.Balodi pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2021.gada 18.maija sanāksmē.

62

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1082-IP

______________________________________________________
(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:

2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par vienlīdzīgu un iekļaujošu pieeju izglītībā un mācībās, lai sekmētu izglītības panākumus visiem";

2.2. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par iniciatīvu "Eiropas universitātes" - veidot tiltu starp augstāko izglītību, pētniecību, inovāciju un sabiedrību: pavērt ceļu jaunai dimensijai Eiropas augstākajā izglītībā";

2.3. pozīcija Nr.1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projekts par daudzlīmeņu pārvaldības stiprināšanu saistībā ar jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos veicināšanu";

2.4. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par inovāciju sportā".

3. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

63

Informatīvais ziņojums "Par Jūras novērošanas sistēmas projekta īstenošanas gaitu"

TA-840-DV

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 53.§) "Par Jūras novērošanas sistēmas projekta īstenošanas gaitu" 3.punktā doto uzdevumu par izpildītu.

64

Informatīvais ziņojums "Par 2020.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"

TA-861-DV

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

65

Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"

TA-8k

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

66

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Duarte Agostinho un citi pret Portugāli un 32 citām valstīm"

TA-10k

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).

2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

67

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"

TA-1032-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Ekonomikas ministrijai.

Sēdi slēdz plkst.11.25

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 40Pieņemts: 11.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 13.05.2021. OP numurs: 2021/91.16
323091
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)