Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 276

Rīgā 2021. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 37 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 232A., 238A., 244. nr.; 2021, 9., 11., 23., 25A., 36. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3. punktā skaitli "310 800 000" ar skaitli "483 800 000";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Aprēķinot apgrozījuma kritumu, ņem vērā apgrozījumu no saimnieciskās darbības.";

1.3. izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pirms 2021. gada 30. novembra atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma valsts atbalsts netiek ņemts vērā šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajā ierobežota apjoma valsts atbalsta apmērā.";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Šo noteikumu 6. un 7. punktā minētais atbalsts 2021. gada maijā nepārsniedz apgrozījuma kritumu:

7.2 1. vairāk kā par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada attiecīgajā mēnesī, šo noteikumu 4.2.1. un 4.2.4. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;

7.2 2. vairāk kā par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, šo noteikumu 4.2.2. un 4.2.3. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.";

1.5. izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. apliecinājums, ka uzņēmumam atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums atbilstoši šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. vai 4.2.4. apakšpunktam un atbalsts tiks izlietots līdz 2021. gada 31. jūlijam vai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas brīža, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni;";

1.6. svītrot 12. punktu;

1.7. izteikt 16.3., 16.4. un 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. ja uzņēmums ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis Valsts ieņēmumu dienesta prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju) un nav tajā atjaunots vai pēdējo divu gadu laikā tam ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

16.4. ja uzņēmums atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

16.4.1. iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;

16.4.2. šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;

16.5. ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;";

1.8. papildināt noteikumus ar 16.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.8. uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību šo noteikumu 2. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu par 2021. gada maiju.";

1.9. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Uzņēmums var atkārtoti pieteikties atbalstam par tiem 2021. gada mēnešiem, par kuriem tika saņemts atteikums, ja:

16.1 1. uzņēmums, kurš pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, minētajā reģistrā ir atjaunots;

16.1 2. uzņēmums, kurš ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ir izpildījis Valsts ieņēmumu dienesta prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrēts minētajā reģistrā, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju;

16.1 3. uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis ne mazāk kā 200 euro apmērā;

16.1 4. šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis ne mazāk kā 200 euro apmērā;

16.1 5. uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts ar naudas sodu, kas lielāks par 150 euro, par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā vai darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja gada laikā sodu kopsumma pārsniedz 500 euro.";

1.10. papildināt IV nodaļu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja atbalsts netiek izlietots līdz 2021. gada 31. jūlijam vai divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas, neizlietoto atbalsta daļu uzņēmums atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam.";

1.11. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 30. novembrim saskaņā ar Pagaidu regulējumu.";

1.12. papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 676

Ierobežoto nozaru saraksts

Nr.
p.k.

NACE 2 red. kodi

Nozare (nosaukums)

1.

08.12

Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve

2.

08.92

Kūdras ieguve

3.

35.11

Elektroenerģijas ražošana

4.

35.14

Elektroenerģijas tirdzniecība

5.

36.00

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

6.

37.00

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

7.

38.11

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

8.

38.32

Šķirotu materiālu pārstrāde

9.

39.00

Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

10.

41.20

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

11.

42.11

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

12.

42.12

Dzelzceļu un metro būvniecība

13.

42.21

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība

14.

42.22

Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība

15.

42.91

Hidrotehnisko objektu būvniecība

16.

42.99

Citur neklasificēta inženierbūvniecība

17.

43.11

Ēku nojaukšana

18.

43.12

Būvlaukuma sagatavošana

19.

43.13

Pētniecisko urbumu veikšana

20.

43.21

Elektroinstalācijas ierīkošana

21.

43.22

Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana

22.

43.29

Citu inženiersistēmu montāža

23.

43.31

Apmetēju darbi

24.

43.32

Galdnieku darbi

25.

43.33

Grīdas un sienu apdare

26.

43.34

Krāsotāju un stiklinieku darbi

27.

43.39

Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

28.

43.91

Jumta seguma uzklāšana

29.

43.99

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

30.

61.10

Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

31.

61.20

Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi

32.

61.30

Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

33.

61.90

Citi telekomunikācijas pakalpojumi

34.

62.01

Datorprogrammēšana

35.

62.02

Konsultēšana datoru pielietojuma jautājumos

36.

62.03

Datoriekārtu darbības pārvaldīšana

37.

62.09

Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi

38.

63.11

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības

39.

63.12

Interneta portālu darbība

40.

63.99

Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

41.

78.10

Nodarbinātības aģentūru darbība

42.

78.20

Nodrošināšana ar personālu uz laiku

43.

78.30

Pārējo cilvēkresursu nodrošināšana

44.

81.30

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

45.

82.11

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

46.

82.19

Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības

47.

82.20

Informācijas zvanu centru darbība

48.

95.11

Datoru un perifēro iekārtu remonts

49.

95.12

Sakaru iekārtu remonts

50.

95.21

Sadzīves elektronisko iekārtu remonts

51.

95.22

Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts

52.

95.23

Apavu un ādas izstrādājumu remonts

53.

95.25

Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts

54.

95.29

Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts"

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

3. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 276Pieņemts: 29.04.2021.Stājas spēkā: 08.06.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 06.05.2021. OP numurs: 2021/85.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
322938
08.06.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"