Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 2021. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 274 projekta tekstā tika iekļauti šādi noteikumu projekti: TA-977, TA-884, TA-957, TA-980, TA-971, TA-916. Sk. Ministru kabineta 2021. gada 29. aprīļa sēdes protokolu Nr. 37.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 274

Rīgā 2021. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 37 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu,
6.3 panta otro daļu, 6.4 panta otro daļu, 6.7 panta pirmo,
otro un trešo daļu un 10.4 panta trešo daļu un
Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B., 9A., 14A., 22A., 25A., 29A., 35A., 38C., 40A., 46., 50A., 50C., 54A., 60A., 64B., 68B., 71A., 76A., 82A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 1.26. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.26. datu saņemšanas kārtību no valsts informācijas sistēmām par personām, kurām konstatēta Covid-19 infekcija, minēto datu apstrādes kārtību, apstrādājamo datu apjomu un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kuras saņems, apstrādās un glabās apstrādātos personu datus.";

1.2. svītrot 6.3.1.3. apakšpunktā vārdus "Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem";

1.3. izteikt 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.2 Bibliotēkās, Latvijas Nacionālajā arhīvā un muzejos ārtelpās papildus šo noteikumu 15.1 punktā minētajiem nosacījumiem nodrošina, ka:

15.2 1. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;

15.2 2. notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma;

15.2 3. Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās augstskolās studējošos apkalpo individuāli, nodrošinot divu metru distanci un vienai personai ne mazāk kā 25 m2 no lasītavas telpas platības, kā arī uzturēšanās laiku lasītavā ne ilgāk par divām stundām.";

1.4. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība ir pārtraukta, izņemot muzeju brīvdabas teritorijas, grāmatu izsniegšanu bibliotēkās, augstskolās studējošo individuālu apkalpošanu Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās, kā arī epidemioloģiski drošu kultūras norišu izmēģinājumprojektus (pilotprojektus), kuru organizēšana ir saskaņota ar Kultūras ministriju un Veselības ministriju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00. Publikai slēgtus profesionālās skatuves mākslas iestudējumu ģenerālmēģinājumus vai pirmizrādes klātienē var apmeklēt līdz 10 attiecīgās nozares kritiķi, ja tiek nodrošināta divu metru distance un vienai personai ne mazāk kā 25 m2 no pieejamās telpu platības.";

1.5. papildināt noteikumus ar 24.7 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7 6. nodrošina šo noteikumu 24.18 punktā minēto prasību izpildi.";

1.6. svītrot 26.1 punktu;

1.7. izteikt 27.8 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"27.8 Profesionālās izglītības ieguvē izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot situāciju un konkrētās profesionālās izglītības programmas specifiku, var ar rīkojumu samazināt kvalifikācijas prakses apjomu ne vairāk kā par 320 stundām profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, ne vairāk kā par 240 stundām profesionālās pamatizglītības programmās un ne vairāk kā par 200 stundām profesionālās tālākizglītības programmās, kuras īsteno ieslodzījuma vietās, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:";

1.8. aizstāt 27.8 1. apakšpunktā skaitli un vārdus "2021. gada pirmajā pusgadā" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 31. augustam";

1.9. izteikt 27.8 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.8 4. konkrētā izglītības programma nav modulārā programma, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas, kuras īsteno ieslodzījuma vietās.";

1.10. aizstāt 32.7 2.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas" ar vārdiem "Izglītojamie, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas, mutes un deguna aizsegu var nelietot";

1.11. izteikt 32.7 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

32.7 2.8. profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolā, horeogrāfijas profesionālās studiju programmas un deju pedagoģijas profesionālās studiju programmas praktiskās daļas apguvi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, dejas akadēmiskās studiju programmas praktiskās daļas apguvi Latvijas Kultūras akadēmijā, dejas profesionālās studiju programmas praktiskās daļas apguvi Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūrā "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža", ja vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 35 m2 no nodarbības norises telpas platības. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs vai pasniedzējs un izglītojamie vai studējošie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;";

1.12. papildināt noteikumus ar 32.7 2.9., 32.7 2.10., 32.7 2.11. un 32.7 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 2.9. valsts pārbaudījumu norisi klātienē pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, veicot pārbaudījuma norisē iesaistīto personu un izglītojamo testēšanu atbilstoši Veselības ministrijas noteiktajam algoritmam, kā arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi (ne vairāk kā 10 izglītojamiem);

32.7 2.10. starptautiskās izglītības programmas obligāto pārbaudījumu norisi klātienē grupā ne vairāk kā 10 izglītojamiem Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī";

32.7 2.11. valsts pārbaudījumu un gala pārbaudījumu norisi klātienē augstskolās un koledžās grupā ne vairāk kā 10 studējošajiem tajās studiju programmās, kurās valsts pārbaudījums vai studiju gala pārbaudījums ietver praktisko daļu;

32.7 2.12. valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi klātienē augstskolās studējošajiem. Eksāmena norises laikā telpā nodrošina vismaz divu metru distanci starp galdiem. Eksāmena norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Lai piedalītos valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms eksāmena ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.";

1.13. izteikt 32.7 3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"32.7 3. mācību procesu klātienē 1.-6. un 12. klasē un rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.-6. un 12. klasē un rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.-6. un 12. klasē un rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:";

1.14. izteikt 32.7 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 7. mācību procesu klātienē izglītības iestādēs, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktam, izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot centralizētos eksāmenus, var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu;";

1.15. izteikt 32.7 13. apakšpunktu šāda redakcijā:

"32.7 13. ieslodzījuma vietās profesionālās izglītības programmas teorētiskās daļas apguvi nodrošina attālināti, bet profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas un neformālās izglītības apguvi organizē klātienē, ja grupā ir ne vairāk kā 10 izglītojamie;";

1.16. papildināt rīkojumu ar 32.7 23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7 23. organizējot papildu mācību pasākumus, tai skaitā 10. un 11. klasei, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 35. punktam, papildu mācību pasākumu ilgums nepārsniedz trīs nedēļas.";

1.17. izteikt 32.8 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.8 4. ja individuālās apmācības notiek braukšanas mācību laukumā, vienam apmācāmajam nodrošina ne mazāk kā 200 m2 no pieejamās mācību laukuma platības. Mācību laukumā atrodas tikai apmācāmās personas un apmācību veicēji. Citu personu atrašanās braukšanas mācību laukumā nav pieļaujama;";

1.18. svītrot 33.1 1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Covid-19 diagnostika trīs mēnešus pēc saslimšanas vai apstiprinošā parauga ņemšanas datuma nav jāveic darbiniekiem, kuri var apliecināt, ka pārslimojuši Covid-19, atveseļojušies un vairs nevar radīt inficēšanās risku apkārtējiem";

1.19. papildināt VII nodaļu ar 45.1, 45.2 un 45.3 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības pazīmju (izņemot gadījumus, kad Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām), var neveikt:

45.1 1. persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus;

45.1 2. persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

45.2 Centrālā statistikas pārvalde no Slimību profilakses un kontroles centra saņem datus par personām, kas inficētas ar SARS-CoV-2 koronavīrusu, un veic šo datu apstrādi, apvienojot tos ar Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras datiem par šīm personām, kā arī nodrošina apvienoto datu tūlītēju pseidonimizēšanu, dzēšot konkrētu personu identificējošos datus (personas kods, vārds, uzvārds), bet saglabājot Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtos personu reģistrācijas numurus. Centrālā statistikas pārvalde datu analīzei nodrošina Slimību profilakses un kontroles centram drošu attālinātu piekļuvi izveidotajam pseidonimizēto datu masīvam, kurā saglabāts Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs, bet Ekonomikas ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram drošu attālinātu piekļuvi pseidonimizēto datu masīvam, kurā nav saglabāts Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs. Ekonomikas ministrija divu kalendāra nedēļu laikā veic minēto datu analīzi un sagatavoto informāciju regulāri iesniedz starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai turpmākajam darbam.

45.3 Centrālā statistikas pārvalde nodrošina, ka pseidonimizētajā datu masīvā ietvertie dati par personu pēc to iekļaušanas datu masīvā līdz nākamā gada 31. decembrim tiek dzēsti.";

1.20. izteikt 55.2 punktu šādā redakcijā:

"55.2 Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts. Mājas karantīnu var neievērot:

55.2 1. persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus;

55.2 2. persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.";

1.21. izteikt 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Šo noteikumu 56. punktā minēto pašizolāciju var neievērot persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.";

1.22. izteikt 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Ārstniecības iestādes vakcinē personas pret Covid-19 infekciju, iespēju robežās nodrošinot vakcināciju atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajai prioritāri vakcinējamo personu grupu secībai. Vakcinācijas procesu organizē atbilstoši veselības ministra noteiktajai vakcinācijas procesa organizēšanas kārtībai, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra apstiprināto vakcīnu pasūtījumu.";

1.23. izteikt 62.23 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"62.23 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un šo noteikumu 62.2 punktā minēto ārstniecības iestādi, ja nepieciešams, vakcinācijas centros nodrošina vakcinācijas pēcuzraudzību, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blaknes). Pašvaldības sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu:";

1.24. svītrot IX1 nodaļā 62.25 punktu;

1.25. svītrot 3. pielikuma VII un VIII prioritāri vakcinējamo personu grupu.

2. Šo noteikumu 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 3. maijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 274Pieņemts: 29.04.2021.Stājas spēkā: 01.05.2021.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83A, 30.04.2021. OP numurs: 2021/83A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
322871
01.05.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"