Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 294

Rīgā 2021. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 36 43. §)

Par labklājības sektora kritiski svarīgo nodarbināto vakcināciju

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un bērnu tiesību aizsardzības normatīvā regulējuma izpildi, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 16. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 3. §) "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"" 4. punktu noteikt labklājības sektora kritiski svarīgo darbinieku amatus, kuros nodarbinātie ir prioritāri vakcinējami pret Covid-19 infekciju (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. aprīļa
rīkojumam Nr. 294

Labklājības sektora prioritāri vakcinējamo nodarbināto kritiski svarīgo amatu saraksts

1. Vakcinācijas pamatojums: Valsts pārvaldes iekārtas likums, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

2. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību un to sniegšanu atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām, vienlaikus mazinot Covid-19 infekcijas izplatības risku, Labklājības ministrija ir identificējusi tos sociālās aprūpes centru un tiem pielīdzināmo sociālo pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu amatus, kuros nodarbinātajiem nepieciešama vakcinācija drošai pakalpojuma sniegšanai. Tie ir darbinieki, kuri, ikdienā veicot darba pienākumus, var nonākt saskarē ar klientiem (t. sk. inficētiem klientiem) un klientu tiešā aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem vai nodrošina vitāli svarīgu pasākumu kopumu infrastruktūras nodrošināšanai un darbības nepārtrauktībai, bet nav bijuši iekļauti II prioritāri vakcinējamo personu grupā.

Pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu un sociālās aprūpes iestāžu un tām pielīdzināmu sociālo pakalpojumu sniedzēju prioritāri vakcinējamo nodarbināto amatu saraksts

Nr. p. k. Amata nosaukums Skaits
1. Aizkraukles novada pašvaldība
1. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
2. Dežurants 1
3. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
4. Apkopēji 2
5. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
6. Bāriņtiesas locekļi 3
7. Sociālie darbinieki 9
8. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
2. Aknīstes novada bāriņtiesa/sociālais dienests
9. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
10. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
11. Bāriņtiesas locekļi 3
12. Bāriņtiesas sekretārs 1
13. Sociālie darbinieki 3
3. Alojas novada pašvaldība
14. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
15. Autovadītājs 1
16. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
17. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
18. Bāriņtiesas locekļi 2
19. Sociālie darbinieki 5
20. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
4. Alūksnes novada bāriņtiesa
21. Bāriņtiesas palīgi 1
22. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
23. Bāriņtiesas locekļi 4
24. Bāriņtiesas lietvedis 1
5. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
25. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
26. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 3
27. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
28. Autovadītājs 2
29. Personāla speciālisti 1
30. Apkopēji 1
31. Sociālie darbinieki 11
32. Sociālais mentors/atbalsta personas 2
33. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
34. Projektu vadītājs 1
6. Amatas novada Sociālais dienests
35. Dežuranti 2
7. Apes novada pašvaldība
36. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
37. Psihologi 1
38. Autovadītājs 1
39. Bāriņtiesas palīgi 6
40. Pavāri/palīgi/virtuves strādnieki 5
41. Veļas mazgātāji 1
42. Apkopēji 2
43. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
44. Bāriņtiesas locekļi 2
45. Bāriņtiesas lietvedis 1
46. Sociālie darbinieki 5
47. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
8. Auces novada Sociālais dienests
48. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
49. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
50. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 2
9. Ādažu novada bāriņtiesa/sociālais dienests
51. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
52. Bāriņtiesas palīgi 1
53. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
54. Bāriņtiesas locekļi 3
55. Sociālie darbinieki 6
56. Sociālās palīdzības organizators 1
10. Baltinavas novada pašvaldība
57. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
58. Bāriņtiesas palīgi 3
59. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
60. Sociālais mentors/atbalsta personas 1
11. Balvu novada bāriņtiesa
61. Bāriņtiesas palīgi 1
62. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
63. Bāriņtiesas locekļi 5
64. Bāriņtiesas lietvedis 1
12. Balvu novada Sociālais dienests
65. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
66. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
67. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
68. Psihologi 2
69. Kasieri 1
70. Autovadītājs 1
71. Personāla speciālisti 1
72. Apkopēji 3
73. Projektu vadītājs 1
13. Beverīnas novada pašvaldības Sociālais dienests
74. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
14. Brocēnu novada pašvaldība
75. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
76. Autovadītājs 1
77. Apkopēji 1
78. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
79. Bāriņtiesas locekļi 2
80. Sociālie darbinieki 6
81. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
15. Burtnieku novada pašvaldība
82. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
83. Psihologi 2
84. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
85. Sociālie darbinieki 6
86. Inspektors/vecākais inspektors 3
16. Ciblas novada pašvaldība
87. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
88. Klientu apkalpošanas speciālisti 9
89. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 2
90. Psihologi 1
91. Kasieri 5
92. Autovadītājs 2
93. Personāla speciālisti 1
94. Bāriņtiesas palīgi 3
17. Dagdas novada bāriņtiesa
95. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
96. Bāriņtiesas locekļi 7
97. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
18. Dagdas novada Sociālais dienests
98. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
99. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 2
19. Daugavpils novada pašvaldība
100. Iestāžu vadītāji un vietnieki 3
101. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 8
102. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
103. Psihologi 2
104. Autovadītājs 3
105. Personāla speciālisti 1
106. Apkopēji 2
107. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
108. Bāriņtiesas locekļi 11
109. Sociālie darbinieki 27
110. Sociālais rehabilitētājs 1
111. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 5
112. Fizioterapeits 1
113. Interešu pulciņu vadītāji/audzinātāji 4
20. Daugavpils pilsētas bāriņtiesa
114. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
115. Bāriņtiesas locekļi 10
116. Bāriņtiesas sekretārs 2
21. Daugavpils pilsētas Sociālais dienests
117. Iestāžu vadītāji un vietnieki 3
118. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 8
119. Dežuranti 2
120. Klientu apkalpošanas speciālisti 8
121. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
122. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 4
123. Psihologi 4
124. Kasieri 2
125. Autovadītājs 6
126. Apkopēji 6
127. Personāla inspektors/sistēmanalītiķis 1
22. Dundagas novada pašvaldība
128. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
129. Sociālie darbinieki 2
130. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
23. Durbes novada pašvaldība
131. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
132. Autovadītājs 1
133. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
134. Bāriņtiesas locekļi 3
135. Sociālie darbinieki 1
136. Sociālais aprūpētājs (SD) 2
137. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
24. Ērgļu novada pašvaldība
138. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
139. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
140. Bāriņtiesas locekļi 3
141. Sociālie darbinieki 2
142. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
25. Garkalnes novada pašvaldība
143. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
144. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 3
145. Kasieri 1
146. Bāriņtiesas palīgi 1
147. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
148. Bāriņtiesas locekļi 2
149. Bāriņtiesas lietvedis 1
150. Sociālie darbinieki 1
151. Sociālais mentors/atbalsta personas 1
152. Asistents 1
26. Grobiņas novada pašvaldība
153. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
154. Juristi/jurista palīgi/juriskonsults 2
155. Autovadītājs 2
156. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
157. Bāriņtiesas locekļi 4
158. Sociālie darbinieki 9
159. Interešu pulciņu vadītāji/audzinātāji 1
27. Gulbenes novada pašvaldība
160. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
161. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 3
162. Dežuranti 2
163. Klientu apkalpošanas speciālisti 2
164. Psihologi 1
165. Autovadītājs 3
166. Personāla speciālisti 1
167. Bāriņtiesas palīgi 1
168. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 3
169. Bāriņtiesas locekļi 8
170. Bāriņtiesas lietvedis 1
171. Sociālie darbinieki 14
172. Sociālās palīdzības organizators 5
173. Ģimenes asistents/asistents 1
28. Ikšķiles novada pašvaldība
174. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
175. Psihologi 1
176. Psihologa asistents 1
177. Autovadītājs 1
178. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
179. Bāriņtiesas locekļi 2
180. Sociālie darbinieki 4
181. Sociālais mentors/atbalsta personas 1
29. Inčukalna novada pašvaldība
182. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
183. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
184. Psihologi 1
185. Autovadītājs 1
186. Bāriņtiesas palīgi 1
30. Jaunjelgavas novada bāriņtiesa
187. Bāriņtiesas locekļi 4
31. Jelgavas novada daudzfunkcionālais

sociālo pakalpojumu centrs "Laipa"

188. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
189. Dežuranti 1
190. Dežurants 1
32. Jelgavas pilsētas bāriņtiesa
191. Psihologi 1
192. Bāriņtiesas palīgi 1
193. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
194. Bāriņtiesas locekļi 4
195. Bāriņtiesas lietvedis 1
33. Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvalde
196. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
197. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 9
198. Dežuranti 1
199. Klientu apkalpošanas speciālisti 5
200. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 3
201. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 3
202. Psihologi 4
203. Kasieri 1
204. Autovadītājs 2
205. Personāla speciālisti 1
206. Apkopēji 6
207. Vecākais speciālists veselības veicināšanas jautājumos 2
34. Jūrmalas Labklājības pārvalde
208. Klientu apkalpošanas speciālisti 2
209. Projektu vadītājs 1
35. Kandavas novada pašvaldība
210. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
211. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 2
212. Dežuranti 5
213. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 3
214. Psihologi 1
215. Autovadītājs 2
216. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
217. Bāriņtiesas locekļi 6
218. Sociālie darbinieki 9
219. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
220. Asistents 1
221. Fizioterapeits 1
222. Ergoterapeits 1
223. Montesori pedagogs 1
36. Kārsavas novada pašvaldība
224. Iestāžu vadītāji un vietnieki 4
225. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 2
226. Psihologi 1
227. Kasieri 6
228. Autovadītājs 1
229. Apkopēji 2
230. Bāriņtiesas locekļi 3
231. Sociālie darbinieki 11
232. Sētnieki 1
37. Kokneses novada bāriņtiesa
233. Bāriņtiesas locekļi 5
38. Kokneses novada Sociālais dienests
234. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
235. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
236. Psihologi 1
237. Apkopēji 1
238. Sociālie darbinieki 5
239. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
240. Sētnieki 1
39. Krāslavas novads
241. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
242. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
243. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
244. Psihologi 1
245. Apkopēji 1
246. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
40. Krustpils novada bāriņtiesa
247. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
248. Bāriņtiesas locekļi 3
249. Bāriņtiesas sekretārs 1
41. Krustpils sociālais dienests
250. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
251. Dežuranti 1
252. Autovadītājs 1
253. Sociālie darbinieki 4
42. Kuldīgas novada bāriņtiesa
254. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
43. Ķeguma novada pašvaldība
255. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
256. Dežuranti 1
257. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
258. Psihologi 1
259. Autovadītājs 2
260. Pavāri/palīgi/virtuves strādnieki 4
261. Sociālie darbinieki 6
262. Inspektors/vecākais inspektors 1
263. Mākslas/mūzikas/deju/grupas terapeits 1
44. Lielvārdes novada bāriņtiesa
264. Bāriņtiesas locekļi 7
45. Liepājas pilsētas bāriņtiesa
265. Autovadītājs 1
266. Bāriņtiesas palīgi 2
267. Bāriņtiesas lietvedis 1
268. Bāriņtiesas sēžu sekretārs 1
46. Liepājas pilsētas Sociālais dienests
269. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 10
270. Dežuranti 3
271. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 2
272. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 2
273. Autovadītājs 3
274. Personāla speciālisti 1
275. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
47. Limbažu novada Sociālais dienests
276. Psihologi 1
277. Sociālie darbinieki 5
278. Sociālās palīdzības organizators 1
279. Sociālais mentors/atbalsta personas 1
48. Līvānu novada pašvaldība
280. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
281. Dežuranti 2
282. Klientu apkalpošanas speciālisti 2
283. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 5
284. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 2
285. Psihologi 1
286. Autovadītājs 2
287. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
288. Bāriņtiesas locekļi 5
289. Sociālie darbinieki 9
290. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 5
49. Lubānas novada pašvaldība
291. Iestāžu vadītāji un vietnieki 4
292. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 3
293. Autovadītājs 1
294. Apkopēji 2
295. Bāriņtiesas locekļi 2
50. Ludzas novada Sociālais dienests
296. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
297. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
298. Psihologi 2
299. Bāriņtiesas palīgi 2
300. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
301. Bāriņtiesas locekļi 5
302. Sociālie darbinieki 10
303. Sociālās palīdzības organizators 2
304. Ģimenes asistents/asistents 1
305. Fizioterapeits 1
306. Mākslas/mūzikas/deju/grupas terapeits 1
307. Tehniskais darbinieks (arī santehniķi) 1
308. Nodarbību vadītājs 1
51. Madonas novada Sociālais dienests
309. Autovadītājs 1
310. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
52. Madonas novada bāriņtiesa
311. Bāriņtiesas palīgi 1
312. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
313. Bāriņtiesas locekļi 9
314. Bāriņtiesas lietvedis 1
53. Mālpils novada pašvaldība
315. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
316. Dežuranti 2
317. Psihologi 1
318. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
319. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
320. Bāriņtiesas locekļi 3
321. Sociālie darbinieki 4
322. Ģimenes asistents/asistents 1
54. Mārupes novada bāriņtiesa
323. Psihologi 1
324. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
325. Bāriņtiesas locekļi 2
326. Bāriņtiesas lietvedis 1
55. Mārupes novada pašvaldība
327. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
328. Psihologi 2
329. Apkopēji 2
330. Sociālie darbinieki 9
331. Sociālās palīdzības organizators 2
332. Fizioterapeits 1
333. Ergoterapeits 1
334. Sociālais audzinātājs/audzinātājs 1
56. Mērsraga novada pašvaldība
335. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
57. Nīcas novada pašvaldība
336. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
337. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
338. Sociālie darbinieki 2
58. Ogres novada pašvaldība
339. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
340. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 7
341. Klientu apkalpošanas speciālisti 6
342. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
343. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 2
344. Psihologi 3
345. Autovadītājs 3
346. Personāla speciālisti 1
347. Bāriņtiesas palīgi 1
348. Apkopēji 5
349. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
350. Bāriņtiesas locekļi 7
351. Bāriņtiesas sekretārs 1
59. Ozolnieku novada Sociālais dienests
352. Veļas mazgātāji 1
353. Apkopēji 2
354. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
60. Pāvilostas novada pašvaldība
355. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
356. Autovadītājs 1
357. Veļas mazgātāji 2
358. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
359. Sociālie darbinieki 1
360. Sociālās palīdzības organizators 1
61. Pļaviņu novada pašvaldība
361. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
362. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
363. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
364. Bāriņtiesas locekļi 2
365. Sociālie darbinieki 2
366. Sociālās palīdzības organizators 2
367. Ģimenes asistents/asistents 1
62. Preiļu novada bāriņtiesa
368. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
369. Bāriņtiesas locekļi 4
370. Bāriņtiesas lietvedis 1
63. Preiļu novada pašvaldība
371. Iestāžu vadītāji un vietnieki 3
372. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 3
373. Klientu apkalpošanas speciālisti 1
374. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
375. Psihologi 1
376. Apkopēji 2
377. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
378. Tehniskais darbinieks (arī santehniķi) 1
64. Priekules novada pašvaldība
379. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
380. Veļas mazgātāji 1
381. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
382. Bāriņtiesas locekļi 4
383. Sociālie darbinieki 5
65. Rēzeknes novada pašvaldība
384. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
385. Psihologi 1
386. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 3
387. Bāriņtiesas locekļi 7
388. Bāriņtiesas sekretārs 2
389. Sociālie darbinieki 31
66. Riebiņu novada bāriņtiesa
390. Autovadītājs 1
391. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
392. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
393. Bāriņtiesas locekļi 3
67. Riebiņu novada pašvaldība
394. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
395. Dežurants 4
396. Klientu apkalpošanas speciālisti 1
397. Psihologi 1
398. Autovadītājs 1
399. Veļas mazgātāji 1
400. Sociālie darbinieki 3
401. Sociālās palīdzības organizators 3
68. Rīgas bāriņtiesa
402. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 10
403. Klientu apkalpošanas speciālisti 1
404. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 7
405. Psihologi 4
406. Autovadītājs 2
407. Personāla speciālisti 1
408. Bāriņtiesas palīgi 37
409. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 5
410. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
411. Bāriņtiesas locekļi 45
412. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 3
413. Tulks 1
414. Galvenais speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos 2
69. Rīgas pilsēta (tai skaitā sociālo pakalpojumu sniedzēji)
415. Iestāžu vadītāji un vietnieki 46
416. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 50
417. Apsargi 13
418. Dežuranti 27
419. Klientu apkalpošanas speciālisti 32
420. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 19
421. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 13
422. Psihologi 72
423. Autovadītājs 28
424. Personāla speciālisti 6
425. Pavāri/palīgi/virtuves strādnieki 6
426. Apkopēji 36
427. Zupas virtuvju darbinieki 5
428. Sociālie darbinieki 359
429. Sociālais rehabilitētājs 19
430. Sociālās palīdzības organizators 108
431. Sociālais mentors/atbalsta personas 19
432. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 20
433. Projektu vadītājs 10
434. Sētnieki 14
435. Asistents 2
436. Vecākais speciālists veselības veicināšanas jautājumos 1
437. Aukles/nakts aukles 4
438. Ģimenes asistents/asistents 34
439. Fizioterapeits 12
440. Ergoterapeits 17
441. Interešu pulciņu vadītāji/audzinātāji 49
442. Sociālie pedagogi/speciālie pedagogi 24
443. Logopēds 2
444. Sociālais audzinātājs/audzinātājs 126
445. Mākslas/mūzikas/deju/grupas terapeits 24
446. Tehniskais darbinieks (arī santehniķi) 15
447. Jaunatnes lietu speciālisti 11
448. Atkarību profilakses speciālisti 10
449. Dezinfektors 1
450. Referenti asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 18
451. Fizikālais terapeits 3
452. Brīvprātīgo koordinators 1
453. Masieris 2
454. Pastorālais konsultants/kapelāns 2
70. Rīgas pilsēta, nodibinājums "Fonds Plecs"
455. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
456. Projektu vadītājs 1
457. Sociālie darbinieki 1
458. Asistents 2
71. Rundāles novada pašvaldība
459. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
460. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
461. Apkopēji 1
462. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
463. Bāriņtiesas locekļi 1
464. Sociālie darbinieki 3
72. Salacgrīvas novads
465. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
466. Autovadītājs 2
467. Personāla speciālisti 1
468. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
469. Bāriņtiesas locekļi 6
470. Sociālie darbinieki 8
73. Salas novada pašvaldība
471. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
472. Autovadītājs 2
473. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
474. Bāriņtiesas locekļi 3
475. Bāriņtiesas lietvedis 1
476. Sociālie darbinieki 1
74. Salaspils novada bāriņtiesa
477. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
478. Bāriņtiesas locekļi 3
479. Bāriņtiesas lietvedis 1
75. Salaspils novada pašvaldība
480. Iestāžu vadītāji un vietnieki 4
481. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
482. Klientu apkalpošanas speciālisti 1
483. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
484. Psihologi 1
485. Apkopēji 2
486. Sociālie darbinieki 19
487. Sociālais rehabilitētājs 2
488. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 2
489. Projektu vadītājs 1
490. Sētnieki 1
491. Sociālie pedagogi/speciālie pedagogi 1
492. Nodarbību vadītājs 3
76. Sējas novada pašvaldība
493. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
494. Sociālie darbinieki 2
77. Siguldas novada pašvaldība
495. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
496. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 4
497. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
498. Psihologi 1
499. Autovadītājs 1
500. Bāriņtiesas palīgi 1
501. Apkopēji 1
502. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
503. Bāriņtiesas locekļi 2
504. Bāriņtiesas lietvedis 1
505. Sociālie darbinieki 10
506. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
78. Skrundas novada pašvaldības bāriņtiesa
507. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
508. Bāriņtiesas locekļi 3
509. Bāriņtiesas sekretārs 1
79. Smiltenes novada bāriņtiesa
510. Bāriņtiesas locekļi 6
511. Bāriņtiesas sekretārs 1
80. Smiltenes novada pašvaldība
512. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
513. Sociālie darbinieki 12
514. Sociālais rehabilitētājs 1
81. Stopiņu novada bāriņtiesa
515. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
516. Bāriņtiesas locekļi 2
517. Sociālie darbinieki 3
518. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
82. Stopiņu novada Sociālais dienests
519. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
520. Autovadītājs 1
521. Sociālie darbinieki 6
83. Strenču novada pašvaldība
522. Klientu apkalpošanas speciālisti 1
84. Talsu novada pašvaldība
523. Dežurants 4
524. Psihologi 1
525. Bāriņtiesas palīgi 2
526. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
527. Bāriņtiesas locekļi 5
528. Bāriņtiesas sekretārs 1
529. Sociālie darbinieki 30
530. Sociālais rehabilitētājs 1
531. Sociālās palīdzības organizators 4
532. Ģimenes asistents/asistents 4
533. Sociālie pedagogi/speciālie pedagogi 1
85. Tērvetes novada pašvaldība
534. Iestāžu vadītāji un vietnieki  
535. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 2
536. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
537. Bāriņtiesas sekretārs 1
538. Sociālie darbinieki 1
539. Sociālās palīdzības organizators 1
86. Tukuma novada domes Sociālais dienests
540. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
541. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 3
542. Dežuranti 6
543. Klientu apkalpošanas speciālisti 1
544. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
545. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
546. Autovadītājs 1
547. Personāla speciālisti 1
548. Apkopēji 4
549. Sociālie darbinieki 33
550. Sociālais rehabilitētājs 5
551. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 2
552. Sētnieki 1
553. Fizioterapeits 1
554. Interešu pulciņu vadītāji/audzinātāji 4
555. Sociālais mentors/atbalsta personas 1
87. Vaiņodes novada pašvaldība
556. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
557. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
558. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
559. Bāriņtiesas locekļi 2
560. Sociālie darbinieki 2
88. Valkas novada pašvaldība
561. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
562. Psihologi 1
563. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
564. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
565. Bāriņtiesas locekļi 2
566. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
89. Valmieras novada pašvaldība
567. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
568. Struktūrvienību/sektora vadītāji un to vietnieki (sociālo māju pārziņi/pārvaldnieki) 1
569. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
570. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
571. Bāriņtiesas locekļi 2
572. Sociālie darbinieki 9
573. Sociālās palīdzības organizators 1
574. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
575. Asistents 1
90. Vārkavas novada pašvaldība
576. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
577. Saimniecības/teritorijas/noliktavas pārziņi, vadītāji 1
578. Bāriņtiesas palīgi 4
579. Pavāri/palīgi/virtuves strādnieki 5
580. Veļas mazgātāji 1
581. Apkopēji 1
582. Sociālie darbinieki 2
583. Sociālās palīdzības organizators 1
584. Sētnieki 1
91. Vecpiebalgas novada pašvaldība
585. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
586. Klientu apkalpošanas speciālisti 1
587. Psihologi 1
588. Kasieri 1
589. Bāriņtiesas palīgi 3
590. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 3
591. Sociālie darbinieki 2
92. Vecumnieku novada Sociālais dienests
592. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
593. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
93. Ventspils novada pašvaldība
594. Iestāžu vadītāji un vietnieki 2
595. Dežuranti 2
596. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
597. Bāriņtiesas locekļi 4
598. Sociālie darbinieki 8
599. Sociālās palīdzības organizators 5
600. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 2
94. Ventspils pilsēta
601. Iestāžu vadītāji un vietnieki 3
602. Klientu apkalpošanas speciālisti 2
603. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
604. Kasieri 1
605. Autovadītājs 2
606. Bāriņtiesas palīgi 1
607. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
608. Apkopēji 3
609. Bāriņtiesas locekļi 4
610. Sociālie darbinieki 18
611. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 2
612. Ģimenes asistents/asistents 6
95. Viesītes novada Sociālais dienests
613. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
614. Dežuranti 1
96. Viļakas novada bāriņtiesa
615. Juristi/jurista palīgi/juriskonsulti 1
616. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 2
617. Bāriņtiesas locekļi 3
97. Zilupes novada pašvaldība
618. Iestāžu vadītāji un vietnieki 1
619. Bāriņtiesu sēžu sekretāri 1
620. Bāriņtiesas priekšsēdētājs/vietnieks 1
621. Bāriņtiesas locekļi 3
622. Sociālie darbinieki 2
623. Lietvedības sekretārs/lietvedis/biroja administrators/biroja vadītājs 1
  Kopā 2805

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par labklājības sektora kritiski svarīgo nodarbināto vakcināciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 294Pieņemts: 28.04.2021.Stājas spēkā: 28.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 30.04.2021. OP numurs: 2021/83.27
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322852
28.04.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)