Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 269

Rīgā 2021. gada 22. aprīlī (prot. Nr. 34 35. §)

Par Iekšlietu ministrijas sistēmas operatīvo dienestu un Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu nodarbināto vakcināciju

Lai nodrošinātu iekšējās drošības uzdevumu izpildi, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 16. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 3. §) "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"" 4. punktu noteikt Iekšlietu ministrijas sistēmas operatīvo dienestu - Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta - un Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu - Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas - amatus, kuros nodarbinātie ir prioritāri vakcinējami pret Covid-19 infekciju (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 22. aprīļa
rīkojumam Nr. 269

Iekšlietu ministrijas sistēmas operatīvo dienestu un Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu prioritāri vakcinējamo amatu saraksts
(V prioritāri vakcinējamo personu grupa)

I. Valsts policija un Valsts policijas koledža

Nr. p. k.

Amata nosaukums Amata vietu skaits Pamatojums amata iekļaušanai sarakstā Atbalsta funkciju veicēju (darbinieku) amata vietu skaits % no kopējā amata vietu skaita iestādē
1. Valsts policijas priekšnieks 1 Valsts policija ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura atbilstoši kompetencei īsteno valsts politiku noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā. Valsts policijas galvenie uzdevumi ir:

- garantēt personu un sabiedrības drošību;

- novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

- atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;

- likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā;

- atbilstoši kompetencei izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus.

Lai nodrošinātu Valsts policijai noteikto uzdevumu nepārtrauktu izpildi, neskatoties uz valdības ieteikumu veikt darbu attālināti, kā arī izvērtējot Valsts policijas veicamā darba specifiku, Valsts policijas nodarbinātajiem amata pienākumu izpilde notiek klātienē. Līdz ar to Valsts policijas nodarbinātajiem tiešo darba uzdevumu izpildei nepastāv attālinātā darba iespējas, jo viņu pienākumu pildīšana saistīta ar noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību.

Valsts policijas vadība pilnveido darba organizāciju, lai Valsts policijā nodarbinātie tiktu mazāk pakļauti inficēšanās riskiem ar Covid-19

 
2. Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās pārvaldes priekšnieks 3  
3. Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks 1  
4. Reģiona pārvaldes priekšnieks 4  
5. Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, pārvaldes priekšnieks 2  
6. Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, biroja priekšnieks 7  
7. Galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks, pārvaldes priekšnieks 3  
8. Galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks, biroja priekšnieks 1  
9. Pārvaldes priekšnieks 9  
10. Pārvaldes priekšnieka vietnieks 6  
11. Pārvaldes priekšnieka vietnieks, biroja priekšnieks 9  
12. Pārvaldes priekšnieka vietnieks, bataljona komandieris 1  
13. Iecirkņa priekšnieks 37  
14. Bataljona komandieris 2  
15. Bataljona komandiera vietnieks 7  
16. Biroja priekšnieks 11  
17. Biroja priekšnieka vietnieks 13  
18. Biroja priekšnieka vietnieks, nodaļas priekšnieks 3  
19. Nodaļas priekšnieks 153  
20. Nodaļas priekšnieka vietnieks 109  
21. Galvenais inspektors 196  
22. Galvenais inspektors (informācijas sistēmu drošības pārzinis) 4  
23. Sakaru virsnieks 3  
24. Operatīvais dežurants 29  
25. Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks 1  
26. Vecākais eksperts 77  
27. Vecākais inspektors 1005  
28. Vecākais inspektors kriminālists 14  
29. Vecākais lietvedis 113  
30. Vecākais tiesu eksperts 2  
31. Eksperts 75  
32. Rotas komandieris 40  
33. Rotas komandiera vietnieks 20  
34. Inspektors 1811  
35. Inspektors kriminālists 8  
36. Inspektors kriminālists (kandidāts) 1  
37. Vada komandieris 9  
38. Vada komandiera vietnieks 4  
39. Eksperta kandidāts 4  
40. Eksperta palīgs 1  
41. Tehniķis kriminālists 7  
42. Jaunākais inspektors 847  
43. Kārtībnieks 678  
44. Automobiļa vadītājs 40  
45. Lietvedis 19  
46. Mehāniķis 4  
47. Priekšnieka palīgs 5  
48. Transporta dispečers 4  
49. Transporta mehāniķis 10  
50. Videonovērošanas iekārtu operators 27  
51. Nodaļas (sektora) vadītājs, nodaļas (sektora) vadītāja vietnieks 23 Sniedz atbalsta funkcijas iestādes darba nepārtrauktības nodrošināšanai (plānošana, personāls, dokumentu aprite, starptautiskā sadarbība, iepirkumi) 50%
52. Ārsts, ārsta palīgs (feldšeris) 4 Veic ārsta, ārsta palīga funkcijas 100%
53. Apsargs 9 Veic apsarga funkcijas īslaicīgās aizturēšanas vietā 100%
54. Grāmatvedis, galvenais grāmatvedis, vecākais grāmatvedis 28 Veic iestādes grāmatvedības uzskaiti 50%
55. Jurists, jurista palīgs 10 Risina juridiskus jautājumus, izstrādā normatīvo aktu projektus 50%
56. Speciālists, vecākais speciālists, galvenais speciālists 302 Sniedz atbalsta funkcijas iestādes darba nepārtrauktības nodrošināšanai (plānošana, personāls, grāmatvedība, dokumentu aprite, starptautiskā sadarbība, iepirkumi, projektu vadība), veic transporta remontu un apgādi, bruņojuma izsniegšanu un uzskaiti, formas tērpu izsniegšanu un uzskaiti, fotoradaru uzraudzību, sevišķo lietvedību (darbs ar valsts noslēpuma objektiem) - veic darba pienākumus, kurus darba specifikas dēļ nevar veikt attālināti 70%
57. Tulks, tulkotājs 23 Veic tulkošanas darbus 50%
58. Koledžas direktors 1 Valsts policijas koledža ir Ministru kabineta dibināta Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, kuras darbības pamatvirziens ir policijas darbinieku sagatavošana dienestam Valsts policijā. Koledžas uzdevumi ir:

- sadarbībā ar Valsts policiju izstrādāt un īstenot policijas darbinieku profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas;

- sniegt teorētisko, praktisko un metodisko palīdzību Valsts policijas struktūrvienībām, kā arī piedalīties Valsts policijai deleģēto uzdevumu veikšanā.

Lai nodrošinātu Valsts policijai noteikto uzdevumu nepārtrauktu izpildi, nodrošinot policijas darbinieku praktisko iemaņu, profesionālo zināšanu, kompetenču un prasmju pilnveidošanu un dienestā pieņemto personu profesionālo sagatavošanu atbilstoši Valsts policijas vajadzībām un prasībām, kā arī izvērtējot Valsts policijas amatpersonu sagatavošanas specifiku un īpatnības, atbilstoši Ministru kabineta dotajam deleģējumam iekšlietu ministram atļaut praktiskās mācības un studijas realizēt klātienē. Valsts policijas koledžas nodarbinātie amata pienākumus pilda klātienē. Līdz ar to Valsts policijas koledžas nodarbinātajiem tiešo darba uzdevumu izpildei attālinātā darba iespējas ir ierobežotas, jo viņu pienākumi saistīti ar policijas darbinieku sagatavošanu, kas ietekmē valsts sabiedrisko kārtību un drošību. Valsts policijas koledžas vadība pilnveido darba organizāciju, lai koledžas nodarbinātie tiktu mazāk pakļauti inficēšanās riskiem ar Covid-19

 
59. Koledžas direktora vietnieks 3  
60. Filiāles vadītājs 1  
61. Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs 7  
62. Bibliotēkas vadītājs 1  
63. Docents 15  
64. Lektors 20  
65. Vecākais inspektors 17  
66. Asistents 2  
67. Inspektors 1  
68. Kadets 220  
69. Bibliotekārs, vecākais bibliotekārs 2  
70. Dežurants 1  
71. Lietvedis, vecākais lietvedis 3  
72. Nodaļas vadītājs 2 Sniedz atbalsta funkcijas iestādes darba nepārtrauktības nodrošināšanai (plānošana, personāls, grāmatvedība, dokumentu aprite) 50%
73. Speciālists, vecākais speciālists 9 Sniedz atbalsta funkcijas iestādes darba nepārtrauktības nodrošināšanai (plānošana, personāls, grāmatvedība, dokumentu aprite) 50%
74. Grāmatvedis, vecākais grāmatvedis 2 Veic iestādes grāmatvedības uzskaiti 60%
75. Jurists 1 Risina juridiskus jautājumus, izstrādā normatīvo aktu projektus 50%
76. Personāla apmācības speciālists 8 Pieņem šaušanas ieskaites un nodrošina speciālo fizisko sagatavošanu (Sporta katedras personāla apmācības speciālisti klātienes darbu atsāks no aprīļa), darba pienākumu specifikas dēļ nevar nodrošināt darbu attālināti 100%
Kopā 6155  

II. Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža

Nr. p. k.

Amata nosaukums Amata vietu skaits Pamatojums amata iekļaušanai sarakstā Atbalsta funkciju veicēju (darbinieku) amata vietu skaits % no kopējā amata vietu skaita iestādē
1. Asistents 10 Pedagoģiskais darbs: profesionālā izglītošana, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
2. Centra priekšnieka vietnieks 2 Operatīvā vadība Valsts robežsardzē  
3. Centra priekšnieks 6 Operatīvā vadība Valsts robežsardzē, kinoloģija: pedagoģiskais darbs kinoloģijas jomā, imigrācijas kontrole, pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole, dienesta aviācija: lidojumu un operatīvā vadība  
4. Dienesta priekšnieka vietnieks 1 Imigrācijas kontrole  
5. Dienesta priekšnieks 19 Pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole, Valsts robežsardzes ekspertīzes, Valsts robežsardzes Speciālo uzdevumu vienības: Speciālo uzdevumu vienības, kinoloģija: pedagoģiskais darbs kinoloģijas jomā, disciplinārā uzraudzība un iekšējā kontrole, imigrācijas kontrole, dienesta aviācija: gaisa transporta līdzekļu vadīšana, dienesta aviācija: gaisa kuģu un lidlauka tehniskā apkope un ekspluatācija, robežkontroles, imigrācijas kontroles, atgriešanas un patvēruma dienesta organizēšana, koordinēšana un vadīšana  
6. Docents 5 Pedagoģiskais darbs: profesionālā izglītošana, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
7. Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (avioniķis) 1 Dienesta aviācija: gaisa kuģu un lidlauka tehniskā apkope un ekspluatācija  
8. Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (mehāniķis) 1 Dienesta aviācija: gaisa kuģu un lidlauka tehniskā apkope un ekspluatācija  
9. Gaisa kuģa tehniskās apkopes mehāniķis 5 Dienesta aviācija: gaisa kuģu un lidlauka tehniskā apkope un ekspluatācija  
10. Galvenais inspektors 267 Kinoloģija: pedagoģiskais darbs kinoloģijas jomā, Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: operatīvā darbība, starptautiskā sadarbība, Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: izmeklēšana, dienesta aviācija: lidojumu un operatīvā vadība, robežpārbaude, robežuzraudzība, robežkontroles, imigrācijas kontroles, atgriešanas un patvēruma dienesta organizēšana, koordinēšana un vadīšana, kinoloģija: dienesta pienākumu pildīšana ar suni, Valsts robežsardzes ekspertīzes, pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, Valsts robežsardzes Speciālo uzdevumu vienības: apskate un kontrole, operatīvā vadība Valsts robežsardzē, disciplinārā uzraudzība un iekšējā kontrole, Valsts robežsardzes Speciālo uzdevumu vienības: Speciālo uzdevumu vienības, imigrācijas kontrole, iekšējā drošība un slepenības režīms  
11. Galvenais inspektors (izmeklēšanas darbā) 13 Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: izmeklēšana  
12. Galvenais inspektors (operatīvajā darbā) 26 Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: operatīvā darbība  
13. Helikoptera jaunākais pilots 3 Dienesta aviācija: gaisa transporta līdzekļu vadīšana  
14. Helikoptera pilots 3 Dienesta aviācija: gaisa transporta līdzekļu vadīšana  
15. Helikopteru posma komandieris 2 Dienesta aviācija: gaisa transporta līdzekļu vadīšana  
16. I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks 4 Imigrācijas kontrole  
17. I kategorijas dienesta priekšnieks 3 Imigrācijas kontrole  
18. I kategorijas nodaļas priekšnieks 3 Imigrācijas kontrole  
19. I kategorijas RKP priekšnieka vietnieks 11 Robežpārbaude  
20. I kategorijas RKP priekšnieks 6 Robežpārbaude  
21. II kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks 4 Imigrācijas kontrole  
22. II kategorijas dienesta priekšnieks 4 Imigrācijas kontrole  
23. II kategorijas RKP priekšnieka vietnieks 2 Robežpārbaude  
24. II kategorijas RKP priekšnieks 2 Robežpārbaude  
25. Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks 1 Iekšējā drošība un slepenības režīms  
26. Inspektora palīgs 10 Imigrācijas kontrole, robežuzraudzība  
27. Inspektors 700 Imigrācijas kontrole, robežpārbaude, pedagoģiskais darbs: profesionālā izglītošana, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole, robežkontroles, imigrācijas kontroles, atgriešanas un patvēruma dienesta organizēšana, koordinēšana un vadīšana, robežuzraudzība, kinoloģija: pedagoģiskais darbs kinoloģijas jomā, dienesta aviācija: lidojumu un operatīvā vadība, operatīvā vadība Valsts robežsardzē, Valsts robežsardzes Speciālo uzdevumu vienības: apskate un kontrole, Valsts robežsardzes Speciālo uzdevumu vienības: Speciālo uzdevumu vienības, Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: operatīvā darbība  
28. Inspektors (kinologs) 101 Kinoloģija: dienesta pienākumu pildīšana ar suni  
29. Jaunākais inspektors 365 Robežpārbaude, imigrācijas kontrole, robežuzraudzība  
30. Kadets 171 Studiju process, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
31. Koledžas direktora vietnieks 2 Pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
32. Koledžas direktors 1 Pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
33. Kuģa bocmanis 4 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu klāja komanda  
34. Kuģa elektromehāniķis 6 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu tehniskā apkope  
35. Kuģa galvenais elektromehāniķis 7 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu tehniskā apkope  
36. Kuģa kapteinis 4 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu vadīšana  
37. Kuģa klāja virsnieks 6 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu klāja komanda  
38. Kuģa stūrmanis 2 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu vadīšana  
39. Kuģa stūrmanis (maiņas kapteinis) 4 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu vadīšana  
40. Kutera elektromehāniķis 11 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu tehniskā apkope  
41. Kutera kapteinis 17 Kuģošanas dienests: kuģošanas līdzekļu vadīšana  
42. Kvalitātes uzraudzības inženieris 1 Dienesta aviācija: gaisa kuģu un lidlauka tehniskā apkope un ekspluatācija  
43. Lektors 9 Pedagoģiskais darbs: profesionālā izglītošana, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
44. Nodaļas priekšnieks 33 Starptautiskā sadarbība, kinoloģija: dienesta pienākumu pildīšana ar suni, disciplinārā uzraudzība un iekšējā kontrole, iekšējā drošība un slepenības režīms, robežkontroles, imigrācijas kontroles, atgriešanas un patvēruma dienesta organizēšana, koordinēšana un vadīšana, Valsts robežsardzes Speciālo uzdevumu vienības: apskate un kontrole, robežuzraudzība, Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: izmeklēšana, operatīvā vadība Valsts robežsardzē, Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: operatīvā darbība  
45. Nodaļas vadītājs 1 Pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
46. Pārvaldes priekšnieka vietnieks 13 Iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
47. Pārvaldes priekšnieks 12 Iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
48. Robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks 15 Robežuzraudzība  
49. Robežapsardzības nodaļas priekšnieks 15 Robežuzraudzība  
50. Rotas komandieris 3 Pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
51. Sakaru virsnieks 4 Starptautiskā sadarbība  
52. Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks 2 Iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
53. Valsts robežsardzes priekšnieks 1 Iestāžu vadība, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
54. Vecākais inspektors 397 Disciplinārā uzraudzība un iekšējā kontrole, operatīvā vadība Valsts robežsardzē, robežuzraudzība, robežpārbaude, kinoloģija: pedagoģiskais darbs kinoloģijas jomā, robežkontroles, imigrācijas kontroles, atgriešanas un patvēruma dienesta organizēšana, koordinēšana un vadīšana, imigrācijas kontrole, Valsts robežsardzes ekspertīzes, kinoloģija: dienesta pienākumu pildīšana ar suni, dienesta aviācija: lidojumu un operatīvā vadība, pedagoģiskais darbs: izglītības iestāžu vadība, Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: operatīvā darbība, starptautiskā sadarbība, Valsts robežsardzes Speciālo uzdevumu vienības: apskate un kontrole  
55. Vecākais inspektors (izmeklēšanas darbā) 2 Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: izmeklēšana  
56. Vecākais inspektors (operatīvajā darbā) 18 Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšana: operatīvā darbība  
57. Vecākais instruktors 2 Pedagoģiskais darbs: profesionālā izglītošana, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
58. Lektors 1 Pedagoģiskais darbs: profesionālā izglītošana, t. sk. robežpārbaude, robežuzraudzība, imigrācijas kontrole  
59. Mehāniķis 4 Fiziskais un kvalificētais darbs  
60. Nodaļas vadītājs 10 Projektu vadība, apsaimniekošana, informācijas apkopošana un analīze: dokumentu pārvaldība, informācijas apkopošana un analīze: bibliotēku pakalpojumi, personāla vadība, grāmatvedība, finanšu analīze vai vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, apgāde (iepirkšana), informācijas tehnoloģijas: IT un IS vadība 50%
61. Pārvaldes priekšnieka vietnieks 1 Apsaimniekošana (apgāde, iepirkšana)  
62. Pārvaldes vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks 2 Finanšu analīze vai vadība, personāla vadība, grāmatvedība 50%
63. Remontatslēdznieks 2 Fiziskais un kvalificētais darbs, seko tehniskajam stāvoklim un nodrošina lidlauka, nekustamā īpašuma būvju un inženiertehnisko iekārtu uzturēšanu, veic nesarežģītu inventāra, instrumentu un iekārtu apkopi un remontu  
64. Sistēmanalītiķis 2 Informācijas tehnoloģijas: programmatūras attīstība 60%
65. Speciālists 77 Personāla vadība, apsaimniekošana, komunikācija un sabiedriskās attiecības, ārstniecība: ārstniecības pakalpojumi, klientu apkalpošana, ārstniecība: aprūpe, informācijas tehnoloģijas: lietotāju atbalsts, transportlīdzekļa vadīšana, informācijas apkopošana un analīze: arhīvu pakalpojumi, informācijas apkopošana un analīze: bibliotēku pakalpojumi, informācijas apkopošana un analīze: dokumentu pārvaldība, grāmatvedība 50%
66. Vadītāja palīgs 2 Sekretariāta funkcija  
67. Vecākais speciālists 72 Apsaimniekošana, finanšu analīze vai vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, komunikācija un sabiedriskās attiecības, darba aizsardzība, grāmatvedība, informācijas apkopošana un analīze: arhīvu pakalpojumi, informācijas apkopošana un analīze: dokumentu pārvaldība, juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, informācijas apkopošana un analīze: muzeju pakalpojumi, informācijas tehnoloģijas: IT un IS vadība, informācijas tehnoloģijas: sistēmu administrēšana un uzturēšana, informācijas tehnoloģijas: lietotāju atbalsts, apgāde (iepirkšana), inženiertehniskie darbi, sporta organizēšana un profesionālais sports, politikas ieviešana, radošie darbi, projektu vadība, ārvalstu finanšu instrumentu vadība, risku vadība (darbības riski), ārstniecība: ārstniecības pakalpojumi, studiju procesa organizēšana, dienesta aviācija: gaisa kuģu un lidlauka tehniskā apkope un ekspluatācija, personāla vadība, sekretariāta funkcija, starptautiskie sakari 50%
Kopā 2516  

III. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Nr. p. k.

Amata nosaukums Amata vietu skaits Pamatojums amata iekļaušanai sarakstā Atbalsta funkciju veicēju (darbinieku) amata vietu skaits % no kopējā amata vietu skaita iestādē
1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks 1 Vada iestādi  
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta priekšnieka vietnieks
3 Atbild par konkrētas funkcijas nodrošināšanu  
3. Koledžas direktors 1 Vada izglītības iestādi  
4. Pārvaldes priekšnieks 7 Vada struktūrvienību ugunsdzēsības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, tehniskā nodrošinājuma, attīstības, iepirkumu jomā Rīgas reģionā  
5. Koledžas direktora vietnieks 2 Koordinē izglītības procesu, nodrošina praktisko mācību apguvi  
6. Katedras vadītājs 2 Veic kadetu un ugunsdzēsēju glābēju apmācību un izglītošanu  
7. Pārvaldes priekšnieka vietnieks 2 Nodrošina ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darbu veikšanu, civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības darbu veikšanu Rīgas reģionā  
8. Nodaļas priekšnieks 14 Organizē uzdevumu izpildi ugunsdzēsības, glābšanas darbu, 112, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomās, iekšējā drošībā  
9. Brigādes komandieris 4 Vada teritoriālo struktūrvienību  
10. Operatīvais dežurants 28 Veic notikumu operatīvo pārvaldību  
11. Docents 3 Veic kadetu un ugunsdzēsēju glābēju apmācību un izglītošanu  
12. Lektors 6 Veic kadetu un ugunsdzēsēju glābēju apmācību un izglītošanu  
13. Sektora priekšnieks 6 Nodrošina tehnisko resursu pieejamību  
14. Brigādes komandiera vietnieks 8 Nodrošina ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darbu veikšanu, civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības darbu veikšanu reģionā  
15. Daļas komandieris 40 Vada ugunsdzēsības daļu  
16. Operatīvā dežuranta vietnieks 4 Veic notikumu operatīvo pārvaldību  
17. Vecākais inspektors 40 Veic ugunsdrošības uzraudzību, civilās aizsardzības prasību kontroli, organizē ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, materiāli tehnisko resursu pieejamību  
18. Zvanu centra priekšnieks 4 Vada 112 zvanu centra darbu  
19. Inspektors dežurants 24 Vada dežūrmaiņas darbu 112 zvanu centrā  
20. Posteņa komandieris 45 Vada ugunsdzēsības posteņa darbu  
21. Vada komandieris 170 Vada ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus  
22. Inspektors 62 Veic ugunsdrošības uzraudzību un kontrolē civilās aizsardzības prasību ievērošanu  
23. Jaunākais inspektors 13 Nodrošina tehnisko resursu pieejamību  
24. Vada komandiera vietnieks 604 Vada ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus  
25. Dispečers 77 Pieņem 112 zvanus un vada iestādes resursus notikumos  
26. Dispečera palīgs 11 Pieņem 112 zvanus  
27. Kadets 63 Iegūst 1. līmeņa augstāko izglītību nozarē, piedalās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos  
28. Ugunsdzēsējs glābējs 634 Glābj cilvēkus un materiālās vērtības, dzēš ugunsgrēkus, veic glābšanas darbus  
29. Ugunsdzēsēja glābēja palīgs 87 Piedalās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos  
30. Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) 773 Vada operatīvo transportlīdzekli, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, dzēš ugunsgrēkus, veic glābšanas darbus  
31. Ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) palīgs 52 Vada operatīvo transportlīdzekli, piedalās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos  
32. Daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks 3 Veic iestādes grāmatvedības uzskaiti 60%
33. Nodaļas vadītājs 6 Sniedz atbalsta funkcijas iestādes darba nepārtrauktības nodrošināšanai (plānošana, personāls, dokumentu aprite, starptautiskā sadarbība, iepirkumi)  
34. Nodaļas priekšnieks 1 Nodrošina Krīzes vadības padomes sekretariāta darbu  
35. Pārvaldes priekšnieks, pārvaldes priekšnieka vietnieks 2 Nodrošina iestādes darbu personāla un finanšu vadības jomās, nodrošina iestādes darbu finanšu vadības un grāmatvedības jomās 50%
36. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta priekšnieka palīgs
1 Organizē iestādes vadības darbu  
37. Docents 4 Veic kadetu un ugunsdzēsēju glābēju apmācību un izglītošanu  
38. Sektora vadītājs 6 Organizē elpošanas aparātu pārbaudes, tehnisko resursu izmantošanu, dokumentu apriti, apmācību  
39. Lektors 2 Veic kadetu un ugunsdzēsēju glābēju apmācību un izglītošanu  
40. Jurists 3 Risina juridiskus jautājumus, izstrādā normatīvo aktu projektus 60%
41. Vecākais speciālists 81 Sniedz atbalsta funkcijas iestādes darba nepārtrauktības nodrošināšanai (plānošana, personāls, dokumentu aprite, tehnikas remonts, starptautiskā sadarbība, iepirkumi, apgāde, projekti) 70%
42. Juriskonsults 2 Organizē iepirkumu procesus 60%
43. Metodiķis 1 Veic koledžas mācību procesa plānošanu  
44. Grāmatvedis 10 Veic iestādes grāmatvedības uzskaiti 50%
45. Bibliotekārs 1 Nodrošina mācību procesam nepieciešamos materiālus  
46. Speciālists 22 Veic iestādes tehnisko resursu remontus, apriti  
47. Dispečers 4 Nodrošina iestādes caurlaižu režīmu  
Kopā 2939  
Pavisam kopā 11610  

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Iekšlietu ministrijas sistēmas operatīvo dienestu un Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 269Pieņemts: 22.04.2021.Stājas spēkā: 22.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 23.04.2021. OP numurs: 2021/78.17
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322656
22.04.2021
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"