Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 223

Rīgā 2021. gada 8. aprīlī (prot. Nr. 32 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 195. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 147. nr.; 2013, 199. nr.; 2014, 233. nr.; 2016, 160. nr.; 2018, 240. nr.; 2019, 216. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2363 šādā redakcijā:

"1.1

2363

Ēdināšanas izdevumi
    Kodā 2363 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos izdevumus valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu ēdināšanai, ieskaitot izdevumus ēdiena pagatavošanai, ja ēdināšanu organizē citas juridiskās personas, Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu, rezerves karavīru, rezervistu, skolēnu, audzēkņu un studentu ēdināšanai olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā un citu pasākumu laikā, kā arī valsts un pašvaldību budžeta apmaksāto ēdināšanu izglītības iestādēs un pirmsskolas bērnu iestādēs, kas tiek nodrošināta bez mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas. Klientu ēdināšanas izdevumus valsts vai pašvaldības dibināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās"

1.2. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6250 un 6252 šādā redakcijā:

"1.3

6250

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
    Kodā 6250 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos papildu sociālās palīdzības pabalstus naudā atsevišķu izdevumu apmaksai, kuru piešķiršana pamatojas uz mājsaimniecības materiālo resursu izvērtēšanu, kā arī sociālo palīdzību naudā, kuru piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, ja tā nonākusi krīzes situācijā. Tāda veida sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, kas paredzētas attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos (citiem sociālo garantiju veidiem, kas paredzēti bāreņiem un audžuģimenēm, piemērojams izdevumu kods 6423). Kodā neuzskaita garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu

1.3

6252

Pabalsti veselības aprūpei naudā
    Kodā 6252 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, naudā izmaksātos papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai"

1.3. svītrot pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6253 un tā skaidrojumu;

1.4. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6254, 6255, 6259, 6260 un 6270 šādā redakcijā:

"1.3

6254

Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā
    Kodā 6254 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem mājsaimniecībai vai atsevišķai mājsaimniecības personai izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus naudā, kurus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ja tā nonākusi krīzes situācijā un katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas

1.3

6255

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
    Kodā 6255 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem izmaksātos pabalstus naudā pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša izdevumu segšanai, mājokļa pabalstu, ikmēneša pabalstu bērnu uzturam audžuģimenē, tai skaitā adoptētājiem, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenēs, atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi

1.3

6259

Pārējā papildu sociālā palīdzība atsevišķu izdevumu apmaksai naudā
    Kodā 6259 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, naudā izmaksātos papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai, kas nav minēti kodā 6252 un kodā 6254, saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem

1.3

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā
    Kodā 6260 uzskaita:

Mājsaimniecībām, kuru materiālie resursi izvērtēti, izmaksāto garantētā minimālā ienākuma pabalstu

1.3

6270

Mājokļa pabalsts naudā
    Kodā 6270 uzskaita:

Mājsaimniecībām, kuru materiālie resursi izvērtēti, izmaksāto mājokļa pabalstu, tai skaitā arī kurināmā iegādes apmaksai"

1.5. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6299 šādā redakcijā:

"1.3

6299

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
    Kodā 6299 uzskaita:

No valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, kontroles institūciju lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kuras nav minētas citos koda 6200 apakškodos. Pašvaldības sniegto materiālo atbalstu aprūpējamas personas ģimenes locekļiem. Pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm (tai skaitā mājokļa pabalstu, ar izglītību un ēdināšanu saistītu izdevumu apmaksu un citu materiālo atbalstu, nevērtējot materiālo situāciju) atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Kodā neuzskaita no pašvaldību budžeta līdzekļiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldību brīvprātīgu iniciatīvu (kods 6423) un pamata (kods 6260, kods 6270) un papildu (kodi 6252, 6254, 6259) sociālās palīdzības pabalstus"

1.6. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6320, 6321, 6322, 6323, 6324 un 6329 šādā redakcijā:

"1.3

6320

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā
    Kodā 6320 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai atsevišķu izdevumu apmaksai, kuru piešķiršana pamatojas uz mājsaimniecības materiālo resursu izvērtēšanu, kā arī sociālo palīdzību natūrā, kuru piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, ja tā nonākusi krīzes situācijā. Tāda veida sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā, kas paredzētas attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos (citiem sociālo garantiju veidiem, kas paredzēti bāreņiem un audžuģimenēm natūrā, piemērojams izdevumu kods 6421). Kodā neuzskaita garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu

1.3

6321

Pabalsti veselības aprūpei natūrā
    Kodā 6321 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai, kas saistīta ar veselības aprūpi

1.3

6322

Pabalsti ēdināšanai natūrā
    Kodā 6322 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai, kas saistīta ar ēdināšanu, tai skaitā arī izdevumus pārtikas taloniem

1.3

6323

Pašvaldību pabalsti natūrā krīzes situācijā
    Kodā 6323 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem natūrā veiktos piešķīrumus mājsaimniecībai vai atsevišķai mājsaimniecības personai papildu sociālajai palīdzībai, kurus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ja tā nonākusi krīzes situācijā un katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas

1.3

6324

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā
    Kodā 6324 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem natūrā veiktos piešķīrumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, mājokļa pabalstu, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē

1.3

6329

Pārējā papildu sociālā palīdzība natūrā
    Kodā 6329 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kuru materiālie resursi novērtēti, natūrā veiktos piešķīrumus papildu sociālajai palīdzībai, kas nav minēta kodā 6321, kodā 6322 un kodā 6323, saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem"

1.7. svītrot pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6350 un tā skaidrojumu;

1.8. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6360 šādā redakcijā:

"1.3

6360

Mājokļa pabalsts natūrā
    Kodā 6360 uzskaita:

Apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam pārskaitīto mājokļa pabalstu, kas piešķirts mājsaimniecībai, kuras materiālie resursi izvērtēti, tai skaitā arī pārskaitījumu kurināmā piegādātājam"

1.9. papildināt pielikumu aiz koda 6360 ar kodu 6390 šādā redakcijā:

"1.3

6390

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
    Kodā 6390 uzskaita:

No valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, kontroles institūciju lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem veiktos piešķīrumus iedzīvotājiem, kuri nav minēti citos koda 6300 apakškodos. Pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm (tai skaitā piešķīrumus, kas saistīti ar mājokļa apmaksu, izglītību, ēdināšanu un citiem mērķiem, nevērtējot materiālo situāciju) atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Kodā neuzskaita no pašvaldību budžeta līdzekļiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldību brīvprātīgu iniciatīvu (kods 6421) un pamata (6360) un papildu (6321, 6322, 6323 un 6329) sociālās palīdzības pabalstus"

1.10. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6421 šādā redakcijā:

"1.3

6421

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
    Kodā 6421 uzskaita:

Dāvanas, apsveikumus un citus izdevumus par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, kas saistīti ar pašvaldību brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām ikvienā jautājumā, tai skaitā arī izdevumus pārtikas taloniem un ēdināšanas izdevumus zupas virtuvēs, kas tiek piešķirti, nevērtējot materiālo situāciju. Kodā neuzskaita sociālo palīdzību natūrā (kods 6300)"

1.11. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7000 skaidrojuma otrās rindkopas pirmo teikumu "Kodā uzskaita arī normatīvajos aktos paredzētos pašvaldību savstarpējos maksājumus, piemēram, par sniegto sociālo palīdzību vai pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem."

2. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. aprīli.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 223Pieņemts: 08.04.2021.Stājas spēkā: 13.04.2021.Piemērojams ar: 01.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 12.04.2021. OP numurs: 2021/69.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322335
13.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"