Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 203

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 106. nr.; 2017, 107. nr.; 2020, 160. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 162 109 886 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 137 793 403 euro (tai skaitā 4 095 434 euro virssaistību finansējums pirmajai atlases kārtai) un nacionālais publiskais līdzfinansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija) - ne mazāks kā 24 316 483 euro."

2. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Publiskā finansējuma sadalījums pa atlases kārtām:

15.1. pirmās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 73 675 032 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 62 623 777 euro (tai skaitā 4 095 434 euro virssaistību finansējums) un nacionālais publiskais finansējums - ne mazāks kā 11 051 255 euro;

15.2. otrās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 70 277 502 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 59 735 876 euro un nacionālais publiskais finansējums - ne mazāks kā 10 541 626 euro;

15.3. trešās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 17 734 789 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 15 074 570 euro un nacionālais publiskais finansējums - ne mazāks kā 2 660 219 euro."

3. Izteikt 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajām pašvaldībām maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir šāds:

19.1. Daugavpils pilsētas pašvaldība - 4 525 000 euro;

19.2. Jelgavas pilsētas pašvaldība - 6 696 748 euro;

19.3. Jēkabpils pilsētas pašvaldība - 6 000 000 euro;

19.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldība - 6 471 654 euro;

19.5. Liepājas pilsētas pašvaldība - 8 816 059 euro;

19.6. Rēzeknes pilsētas pašvaldība - 5 527 654 euro;

19.7. Rīgas pilsētas pašvaldība - 15 056 544 euro;

19.8. Valmieras pilsētas pašvaldība - 5 430 673 euro;

19.9. Ventspils pilsētas pašvaldība - 4 099 445 euro.

20. Šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajām pašvaldībām maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir šāds:

20.1. Aizkraukles novada pašvaldība - 1 564 280 euro;

20.2. Alūksnes novada pašvaldība - 2 325 582 euro;

20.3. Balvu novada pašvaldība - 2 234 480 euro;

20.4. Bauskas novada pašvaldība - 3 387 334 euro;

20.5. Cēsu novada pašvaldība - 4 751 560 euro;

20.6. Dobeles novada pašvaldība - 3 424 814 euro;

20.7. Gulbenes novada pašvaldība - 3 029 878 euro;

20.8. Krāslavas novada pašvaldība - 2 657 611 euro;

20.9. Kuldīgas novada pašvaldība - 3 493 257 euro;

20.10. Limbažu novada pašvaldība - 1 361 380 euro;

20.11. Līvānu novada pašvaldība - 1 359 663 euro;

20.12. Ludzas novada pašvaldība - 1 986 963 euro;

20.13. Madonas novada pašvaldība - 3 629 094 euro;

20.14. Ogres novada pašvaldība - 5 028 932 euro;

20.15. Preiļu novada pašvaldība - 1 767 134 euro;

20.16. Saldus novada pašvaldība - 3 437 043 euro;

20.17. Siguldas novada pašvaldība - 2 988 570 euro;

20.18. Smiltenes novada pašvaldība - 1 875 655 euro;

20.19. Talsu novada pašvaldība - 3 673 940 euro;

20.20. Tukuma novada pašvaldība - 4 511 314 euro;

20.21. Valkas novada pašvaldība - 1 247 392 euro.

21. Šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajām pašvaldībām maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir šāds:

21.1. Ādažu novada pašvaldība - 2 564 483 euro;

21.2. Carnikavas novada pašvaldība - 1 034 058 euro;

21.3. Garkalnes novada pašvaldība - 1 053 330 euro;

21.4. Ikšķiles novada pašvaldība - 1 910 156 euro;

21.5. Ķekavas novada pašvaldība - 3 178 193 euro;

21.6. Mārupes novada pašvaldība - 2 778 494 euro;

21.7. Salaspils novada pašvaldība - 2 259 937 euro;

21.8. Viļakas novada pašvaldība - 295 919 euro."

4. Izteikt 26.2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2.2.3. iekšējo inženiertīklu - iekšējo elektrotīklu, apkures sistēmu, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, ūdensvada tīklu, kanalizācijas tīklu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu - izbūves un pārbūves izmaksas. Minētās izmaksas, izņemot vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves un pārbūves izmaksas, nepārsniedz 25 procentus no šo noteikumu 26.2.2.1. un 26.2.2.2. apakšpunktā minētajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām. Ja projekta īstenošanas rezultātā paredzēta visu projektā atbalstāmās vispārējās izglītības iestādes klašu telpu mācību vides uzlabošana, iekšējo inženiertīklu izbūves un pārbūves izmaksas, izņemot vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves un pārbūves izmaksas, nepārsniedz 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;".

5. Izteikt 44.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1.2. vidusskolai, ja izglītojamo skaits 7.-12. klasē ir vismaz 240 un tiek īstenoti padziļinātie kursi matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos;".

6. Izteikt 44.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1.4. pamatskolai, ja izglītojamo skaits ir vismaz 200, tai skaitā pamatskolai, ja tā izveidota reorganizācijas rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot vismaz divas izglītības iestādes pēc 2013. gada 1. septembra;".

7. Izteikt 44.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2.2. vidusskolai, ja izglītojamo skaits 7.-12. klasē ir vismaz 240, vai novados, kas veido Eiropas Savienības ārējo pierobežu, izglītojamo skaits 7.-12. klasē ir vismaz 200 un tiek īstenoti padziļinātie kursi matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos;".

8. Izteikt 44.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2.4. pamatskolai, ja izglītojamo skaits ir vismaz 200, vai novados, kas veido Eiropas Savienības ārējo pierobežu, izglītojamo skaits ir vismaz 150, tai skaitā pamatskolai, ja tā izveidota reorganizācijas rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot vismaz divas izglītības iestādes pēc 2013. gada 1. septembra;".

9. Izteikt 44.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.3.2. vidusskolai, ja izglītojamo skaits 7.-12. klasē ir vismaz 240, vai novados, kas veido Eiropas Savienības ārējo pierobežu, izglītojamo skaits 7.-12. klasē ir vismaz 200 un tiek īstenoti padziļinātie kursi matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos;".

10. Izteikt 44.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.3.4. pamatskolai, ja izglītojamo skaits ir vismaz 200, vai novados, kas veido Eiropas Savienības ārējo pierobežu, izglītojamo skaits ir vismaz 150, tai skaitā pamatskolai, ja tā izveidota reorganizācijas rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot vismaz divas izglītības iestādes pēc 2013. gada 1. septembra;".

11. Svītrot 45. punktu.

12. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Atbalsts šo noteikumu 44. punktā minētajām izglītības iestādēm var tikt paredzēts, ja tās atbilst kādam no stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem projekta iesniegšanas dienā vai projekta noslēgumā un vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas."

13. Papildināt noteikumus ar 47.2 un 47.3 punktu šādā redakcijā:

"47.2 Sadarbības iestāde reizi gadā projekta īstenošanas laikā un projekta infrastruktūras amortizācijas periodā nodrošina uzraudzību par investīciju atbilstību šo noteikumu 47.1 punktā minētajiem nosacījumiem.

47.3 Ja sadarbības iestāde konstatē, ka piešķirtais atbalsts kvalificējams kā nelikumīgs komercdarbības atbalsts, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 203Pieņemts: 01.04.2021.Stājas spēkā: 08.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 07.04.2021. OP numurs: 2021/66.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
322173
08.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"