Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 199

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 20. §)
Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
35. panta trešo daļu un 38. panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības (izņemot epizootijas) un epizootijas (turpmāk – infekcijas slimības), pēc kuru uzliesmojuma ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju;

1.2. nosacījumus un kārtību, kādā dzīvnieku īpašnieks, pārtikas uzņēmums, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants un embriju transplantācijas komersants (turpmāk – persona) piesakās uz zaudējumu kompensāciju;

1.3. nosacījumus un kārtību, kādā izvērtē, aprēķina, piešķir un saņem zaudējumu kompensāciju par dzīvniekiem, kas nobeigušies, nokauti un nogalināti (turpmāk – dzīvnieks), iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem produktiem, noteiktu veidu dzīvnieku barību un inventāru, kā arī par dzīvnieku novietnes noslēguma dezinfekciju (turpmāk – noslēguma dezinfekcija);

1.4. konkrētas epizootijas un valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumā – nosacījumus, ar kādiem tiek piešķirta zaudējumu kompensācija par dzīvniekiem, iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem produktiem, noteiktu veidu dzīvnieku barību un inventāru, noslēguma dezinfekciju, kā arī kompensācijas apmēru;

1.5. nosacījumus un kārtību, kādā samazina zaudējumu kompensācijas apmēru vai atsaka zaudējumu kompensācijas piešķiršanu;

1.6. kārtību, kādā notiek sadarbība starp valsts iestādēm un Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumā noteiktajām šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībām (turpmāk – biedrība), kā arī krustojuma cūku audzētāju organizācijām (turpmāk – organizācija).

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 370)

II. Infekcijas slimības, pēc kuru uzliesmojuma ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju

2. Epizootijas, pēc kuru uzliesmojuma ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju, ir:

2.1. govju mēris;

2.2. mazo atgremotāju mēris;

2.3. cūku vezikulārā slimība;

2.4. infekciozais katarālais drudzis;

2.5. Tešenas slimība;

2.6. aitu un kazu bakas;

2.7. Rifta ielejas drudzis;

2.8. nodulārais dermatīts;

2.9. Āfrikas zirgu mēris;

2.10. vezikulārais stomatīts;

2.11. Venecuēlas zirgu vīrusa encefalomielīts;

2.12. briežu epizootiskā hemorāģiskā slimība;

2.13. klasiskais cūku mēris;

2.14. Āfrikas cūku mēris;

2.15. govju infekciozā pleiropneimonija;

2.16. putnu gripa;

2.17. Ņūkāslas slimība;

2.18. mutes un nagu sērga;

2.19. epizootiskā hematopoētiskā nekroze (EHN) zivīm;

2.20. epizootiskais čūlas sindroms (EUS) zivīm;

2.21. Bonamia exitiosa infekcija (bonamioze);

2.22. Perkinsus marinus infekcija (perkinsoze);

2.23. Microcytos mackini infekcija (mikrocitoze);

2.24. Taura sindroms vēžveidīgajiem;

2.25. dzeltenās galvas slimība vēžveidīgajiem.

3. Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības (izņemot epizootijas), pēc kuru uzliesmojuma ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju, ir:

3.1. govju tuberkuloze;

3.2. govju bruceloze;

3.3. aitu un kazu bruceloze (B. melitensis);

3.4. transmisīvā sūkļveida encefalopātija (TSE);

3.5. govju enzootiskā leikoze;

3.6. putnu salmoneloze (S. enteritidis, S. pullorum, S. gallinarum, S. typhimurium, S. virchow, S. infantis, S. hadar) novietnēs, kas piedalās pārtikas apritē;

3.7. Amerikas peru puve bišu saimēm;

3.8. virālā hemorāģiskā septicēmija (VHS);

3.9. koi herpesvīruss (KHV);

3.10. lašu infekciozā anēmija (ISA);

3.11. infekciozā hematopoētiskā nekroze (IHN);

3.12. Marteilia refringens infekcija (marteilioze);

3.13. balto plankumu slimība vēžveidīgajiem.

III. Infekcijas slimības radīto zaudējumu kompensācijas nosacījumi (izņemot šo noteikumu IV nodaļā minētās infekcijas slimības)

4. Zaudējumu kompensācijas apmērs par dzīvnieku ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

5. Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcināto dzīvnieku izcelsmes produktu (izņemot pārtikas olas, kas iegūtas un tiek uzglabātas novietnē) ir 80 procentu no normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju minētajā attaisnojuma dokumentā (turpmāk – grāmatvedības attaisnojuma dokuments) norādītās cenas.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

6. Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcināto reproduktīvo produktu (izņemot inkubējamās olas, kas iegūtas novietnē) ir 80 procenti no grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās cenas.

7. Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcinātajām pārtikas un inkubējamām olām, kas iegūtas un tiek uzglabātas novietnē, ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

8. Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcināto dzīvnieku barību ir 80 procenti no:

8.1. grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās cenas;

8.2. graudu (piemēram, miežu, kviešu, rudzu, auzu, tritikāles, griķu, rapšu) vidējās iepirkuma cenas valstī, ja dzīvnieku īpašnieks pats audzē graudus un gatavo dzīvnieku barību, un nevar uzrādīt grāmatvedības attaisnojuma dokumentu.

9. Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcināto inventāru ir 70 procenti no grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās cenas.

10. Zaudējumus par noslēguma dezinfekciju kompensē 80 procentu apmērā no šo noteikumu 10.1 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 4,27 euro uz vienu kvadrātmetru no dzīvnieku novietnes grīdas vai akvakultūras audzētavas baseina platības.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

10.1 Uz noslēguma dezinfekciju attiecināmās izmaksas ir par:

10.11. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kas nepieciešami tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām;

10.12. personālam izmaksāto darba samaksu par laikposmu, kas saistīts tikai ar tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām;

10.13. materiāliem, kas nepieciešami tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām;

10.14. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām patērētajiem energoresursiem;

10.15. tāda aprīkojuma (iekārtu) nomu vai iegādi, kas nepieciešams tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām, nepārsniedzot 10 procentu no šo noteikumu 10.11., 10.12., 10.13. un 10.14. apakšpunktā noteikto izmaksu kopējās summas;

10.16. līgumā minēto summu, ja noslēguma dezinfekciju īsteno Veselības inspekcijas dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas komersantu sarakstā iekļauts pakalpojuma sniedzējs.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

10.2 Zaudējumu kompensāciju par noslēguma dezinfekciju izmaksā, ja periods no visu dzīvnieku savākšanas un transportēšanas beigu datuma līdz noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas datumam nepārsniedz 90 dienas, izņemot gadījumu, ja Pārtikas un veterinārais dienests ir pagarinājis noslēguma dezinfekcijas pasākumu termiņu nepārvaramas varas, ārkārtējas situācijas vai tādu dabas apstākļu (apkārtējās vides, meteoroloģisko apstākļu) dēļ, kuri ietekmē noslēguma dezinfekcijas pasākumu īstenošanu.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

IV. Zaudējumu kompensācijas nosacījumi atsevišķu infekcijas slimību gadījumā

11. Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas radīto zaudējumu kompensāciju var saņemt par:

11.1. nokautu vai nogalinātu dzīvnieku – šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā;

11.2. iznīcināto dzīvnieku izcelsmes produktu – 80 procentu apmērā no grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās cenas;

11.3. iznīcināto reproduktīvo produktu – 80 procentu apmērā no grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās cenas.

12. Govju tuberkulozes, govju, aitu un kazu brucelozes un govju enzootiskās leikozes radīto zaudējumu kompensāciju var saņemt par:

12.1. dzīvnieku – līdz 50 procentiem no liemeņa vidējās vērtības;

12.2. noslēguma dezinfekciju saskaņā ar šo noteikumu 10. un 10.2 punkta nosacījumiem, ja ganāmpulks vai epidemioloģiskā vienība ir pilnībā likvidēta (dzīvnieku depopulācija).

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 370)

13. Putnu salmonelozes (S. enteritidis, S. pullorum, S. gallinarum, S. typhimurium, S. virhow, S. infantis, S. hadar) radīto zaudējumu kompensāciju var saņemt par:

13.1. nokautu vai nogalinātu dzīvnieku – šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā;

13.2. iznīcinātām pārtikas olām – šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā;

13.3. iznīcinātām inkubējamām olām:

13.3.1. 80 procentu apmērā no grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās cenas;

13.3.2. šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā – par olām, kas iegūtas novietnē;

13.4. noslēguma dezinfekciju saskaņā ar šo noteikumu 10. un 10.2 punkta nosacījumiem, ja saime ir pilnībā likvidēta (dzīvnieku depopulācija).

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 370)

14. Amerikas peru puves radīto zaudējumu kompensāciju var saņemt par:

14.1. iznīcināto bišu saimi – šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā;

14.2. iznīcināto inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, – 50 procentu apmērā no grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās iepirkuma cenas bišu stropam.

15. Šo noteikumu 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12. un 3.13. apakšpunktā minēto infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensāciju var saņemt par:

15.1. dzīvniekiem – šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā;

15.2. iznīcināto inventāru – 70 procentu apmērā no grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādītās cenas;

15.3. noslēguma dezinfekciju saskaņā ar šo noteikumu 10. un 10.2 punkta nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 370)

V. Kārtība, kādā persona piesakās zaudējumu kompensācijai

16. Persona 10 darbdienu laikā pēc noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas vai sākotnējās dezinfekcijas pabeigšanas, ja noslēguma dezinfekciju neveic, iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par zaudējumu kompensāciju.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

17. Plašas epizootijas gadījumā, ja novietnē dzīvnieku skaits pārsniedz 1000 liellopu vienību, persona zaudējumu kompensāciju var pieprasīt divās daļās 10 darbdienu laikā pēc:

17.1. sākotnējās dezinfekcijas – par dzīvniekiem, iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un reproduktīvajiem produktiem, ja ir pabeigta sākotnējā dezinfekcija;

17.2. noslēguma dezinfekcijas – par iznīcināto dzīvnieku barību, inventāru un noslēguma dezinfekciju.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

18. Dzīvnieku īpašnieks piesakās uz zaudējumu kompensāciju un norēķinās ar attiecīgo pārtikas uzņēmumu, ja pēc infekcijas slimības uzliesmojuma no pārtikas aprites ir izņemti dzīvnieku izcelsmes produkti un pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums tos atdevis dzīvnieku īpašniekam.

19. Iesniegumā par zaudējumu kompensāciju ietver:

19.1. šādu informāciju par personu:

19.1.1. vārdu un uzvārdu – fiziskai personai, nosaukumu – juridiskai personai;

19.1.2. personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi – fiziskai personai, reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi – juridiskai personai;

19.1.3. kontaktinformāciju – tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja tā ir aktivizēta;

19.1.4. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru Lauksaimniecības datu centra lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā un reģistrācijas vai atzīšanas numuru Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošo objektu reģistrā;

19.1.5. bankas rekvizītus – bankas nosaukumu, kodu un konta numuru;

19.2. šādu informāciju par dzīvnieku:

19.2.1. sugu un kategoriju atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

19.2.2. identifikācijas numuru, ja attiecināms;

19.2.3. daudzumu, ja attiecināms;

19.2.4. datumu vai laikposmu, kad dzīvnieks nobeidzies, nokauts vai nogalināts;

19.3. šādu informāciju par dzīvnieku izcelsmes un reproduktīvajiem produktiem:

19.3.1. dzīvnieka sugu;

19.3.2. dzīvnieku izcelsmes un reproduktīvā produkta veidu;

19.3.3. svaru, ja attiecināms;

19.3.4. daudzumu, ja attiecināms;

19.4. šādu informāciju par dzīvnieku barību:

19.4.1. barības veidu;

19.4.2. svaru;

19.5. šādu informāciju par inventāru:

19.5.1. inventāra nosaukumu;

19.5.2. daudzumu;

19.6. šādu informāciju par noslēguma dezinfekciju:

19.6.1. dezinfekcijas līdzekli un tā daudzumu;

19.6.2. dezinfekcijas platību kvadrātmetros;

19.7. informāciju par apdrošināšanu, kas attiecināma uz zaudējuma kompensācijas iesniegumā minētajām pozīcijām:

19.7.1. apdrošināšanas sabiedrību (nosaukumu), ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums;

19.7.2. apdrošināšanas pozīciju;

19.7.3. ir vai nav pieteikta vai saņemta apdrošināšanas kompensācija;

19.8. apliecinājumu, ka iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;

19.9. personas vārdu, uzvārdu un parakstu, kā arī aizpildīšanas datumu.

20. Zaudējumu kompensācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja attiecināms):

20.1. personas īpašumtiesības apliecinošs dokuments par dzīvnieku, izņemot gadījumu, ja nemainās dzīvnieka izcelsmes vieta, kas norādīta Lauksaimniecības datu centra reģistrā;

20.2. grāmatvedības attaisnojuma dokumenti, kas apliecina dzīvnieka, dzīvnieku izcelsmes produkta, reproduktīvā produkta, barības, inventāra vērtību un noslēguma dezinfekcijas izdevumus, piemēram, dzīvnieku aprites dokuments, pirkuma līgums, preču pavadzīme, rēķins un tā samaksu apliecinošs dokuments, preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokuments;

20.3. dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas laikā nobeigušos, nokauto un nogalināto dzīvnieku līķu pavaddokuments (turpmāk – pavaddokuments) (2. pielikums), ko aizpilda par Veterinārmedicīnas likuma 35. panta otrās daļas 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā un 38. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem;

20.4. Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulas (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, VIII pielikuma III nodaļā minētais tirdzniecības dokuments "Tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu pārvadāšanai Eiropas Savienībā, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009";

20.5. par dzīvnieku izcelsmes produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku barības iznīcināšanu – iznīcināšanas vieta, svars, daudzums, iznīcināšanas veids un datums;

20.6. par bišu saimes un stropu iznīcināšanu – iznīcināšanas vieta, daudzums, iznīcināšanas veids un datums;

20.7. par inventāru, ko nevar dezinficēt un kas tiek iznīcināts, – inventāra nosaukums, iznīcināšanas vieta, daudzums, iznīcināšanas veids un datums;

20.8. par noslēguma dezinfekciju, ja to īsteno dzīvnieka īpašnieks, – grāmatvedības dokumenti, kas apliecina šo noteikumu 10.1 punktā minētās attiecināmās izmaksas;

20.9. līgums, kurā ir iekļauta informācija par līguma izpildes laikā īstenojamajām darbībām un dzīvnieka īpašniekam piederošu energoresursu (elektrības, degvielas vai gāzes) izmantošanu, rēķins un tā samaksu apliecinoši dokumenti, ja noslēguma dezinfekciju īsteno Veselības inspekcijas dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas komersantu sarakstā iekļauts dezinfekcijas pakalpojuma sniedzējs;

20.10. apdrošināšanas sabiedrības pieņemtais lēmums.

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 370)

21. Pārtikas un veterinārais dienests apstrādā fiziskās personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, lai identificētu personu. Fiziskās personas datus uzglabā piecus gadus pēc valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma konstatēšanas brīža un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajām prasībām.

22. Lauku atbalsta dienests apstrādā fiziskās personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un oficiālo elektronisko adresi vai elektroniskā pasta adresi, lai identificētu personu, kura pieprasa kompensāciju par infekcijas slimības uzliesmojuma apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem. Fiziskās personas datus uzglabā 12 gadus no iesnieguma saņemšanas datuma un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajām prasībām.

VI. Kārtība, kādā aprēķina, piešķir, atsaka piešķirt un saņem zaudējumu kompensāciju, kā arī samazina tās apmēru

23. Lauku atbalsta dienests personas iesniegumu par zaudējumu kompensācijas piešķiršanu nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam atzinuma sniegšanai.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

24. Pārtikas un veterinārais dienests pēc šo noteikumu 23. punktā minētā iesnieguma saņemšanas sniedz atzinumu Lauku atbalsta dienestam un norāda tajā šādu informāciju par infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumu:

24.1. datumu, kad tiek ziņots par aizdomām, ka ir saslimuši dzīvnieki;

24.2. infekcijas slimības apstiprināšanas datumu, tostarp testēšanas pārskata numuru un datumu;

24.3. galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojuma numuru un datumu;

24.4. par ganāmpulka, epidemioloģiskās vienības vai saimes pilnīgu likvidēšanu (dzīvnieku depopulāciju);

24.5. datumu, kad pabeigta visu dzīvnieku savākšana un transportēšana;

24.6. sākotnējās dezinfekcijas pabeigšanas datumu, kā arī noslēguma dezinfekcijas beigu datumu, tostarp kvalitātes testēšanas pārskata numuru un datumu;

24.7. par personas iesniegumā minētās informācijas (par dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes un reproduktīvajiem produktiem, dzīvnieku barību, inventāru un noslēguma dezinfekciju) atbilstību Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudē konstatētajai faktiskajai situācijai dzīvnieku novietnē.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

24.1 Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu, kas varēja ietekmēt iesniegumā minētās infekcijas slimības rašanos vai tālāku izplatību, tad, sniedzot atzinumu Lauku atbalsta dienestam, atzinumā neietver šo noteikumu 24. punktā minēto informāciju par infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumu, bet sniedz ziņas par konstatēto pārkāpumu, norādot konkrētā normatīvā akta nosaukumu, numuru un attiecīgo pantu, tā daļu vai punktu un tā apakšpunktu.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 370)

26. Lauku atbalsta dienests izvērtē personas iesniegumu par zaudējumu kompensāciju, aprēķina kompensācijas apmēru saskaņā ar šo noteikumu III, IV un ​VI nodaļu un pieņem lēmumu par zaudējumu kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī izmaksā personai zaudējumu kompensāciju.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

27. Lauku atbalsta dienests zaudējumu kompensācijas apmēru samazina par:

27.1. summu, kas saņemta no pārtikas uzņēmuma par šo noteikumu 11., 12., 13. un 15. punktā minēto nokauto dzīvnieku;

27.2. summu, kāda par tiem pašiem zaudējumiem saņemta kā apdrošināšanas atlīdzība;

27.3. summu, kas aprēķināta, pamatojoties uz atšķirīgo informāciju starp personas iesniegumā minēto informāciju un Pārtikas un veterinārā dienesta konstatētajiem faktiem saskaņā ar šo noteikumu 24.7. apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 370)

27.1 Lauku atbalsta dienests atsaka piešķirt zaudējumu kompensāciju, pamatojoties uz šo noteikumu 24.1 punktā minēto atzinumu.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

28. Lauku atbalsta dienests vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas par zaudējumu kompensāciju Zemkopības ministrijā elektroniski iesniedz:

28.1. finanšu līdzekļu pieprasījumu zaudējumu kompensācijas izmaksai;

28.2. Lauku atbalsta dienesta kopsavilkumu par zaudējumu kompensācijas apmēra aprēķiniem un visus ar zaudējumu kompensācijas pieprasījumu saistītos dokumentus.

29. Zemkopības ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un sagatavo pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas.

30. Lauku atbalsta dienests pēc finanšu līdzekļu saņemšanas no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piecu darbdienu laikā izmaksā personai zaudējumu kompensāciju.

VII. Noslēguma jautājums

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumus Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 46. nr.; 2006, 33., 177. nr.; 2009, 55. nr.; 2010, 148. nr.; 2011, 175. nr.; 2013, 118., 193. nr.; 2014, 164., 257. nr.; 2016, 4., 204. nr.; 2017, 143., 164. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 199
Zaudējumu kompensācijas apmērs par dzīvnieku

Nr.
p. k.

Dzīvnieku suga un kategorija

Zaudējumu kompensācijas apmērs
(euro par dzīvnieku)

1.

Pārraudzībā un snieguma pārbaudē esoša govs un tele (grūsna), kas vecāka par diviem gadiem1354,56

2.

Sertificēts vaislas bullis1624,00

3.

Govs un tele (grūsna), kas vecāka par diviem gadiem un neatbilst šā pielikuma 1. punktā noteiktajai kategorijai, un bullis, kas vecāks par diviem gadiem un neatbilst šā pielikuma 2. punktā noteiktajai kategorijai816,00

4.

Jaunlops:

4.1.

līdz divu mēnešu vecumam138,75

4.2.

no divu mēnešu līdz viena gada vecumam330,00

4.3.

no viena gada līdz divu gadu vecumam480,00

5.

Nebrīvē audzēts briedis, kas vecāks par vienu gadu213,43

6.

Nebrīvē audzēts briedis līdz viena gada vecumam113,83

7.

Cits nebrīvē audzēts pieaudzis pārnadzis, kas neatbilst šā pielikuma 5. punktā noteiktajam kritērijam142,29

8.

Cits nebrīvē audzēts pārnadzis līdz viena gada vecumam, kas neatbilst šā pielikuma 6. punktā noteiktajam kritērijam85,37

9.

Pārraudzībā un snieguma pārbaudē esoša aita vai teķis, kaza vai āzis142,29

10.

Citi pieauguši dzīvnieki, kas neatbilst šā pielikuma 9. punktā noteiktajam kritērijam (aita, teķis, kaza, āzis)125,00

11.

Jaundzīvnieks (jērs, kazlēns) līdz triju mēnešu vecumam37,40

12.

Jaundzīvnieks (jērs, kazlēns) no četru līdz 10 mēnešu vecumam99,00

13.

Pārraudzībā un snieguma pārbaudē esošs dzīvnieks: 

13.1.

sivēnmāte un grūsna vaislas jauncūka284,57

13.2.

kuilis426,86

14.

Citi pieauguši dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis), kas neatbilst šā pielikuma 13. punktā noteiktajam kritērijam227,66

15.

Piena sivēni un atšķirtie sivēni svarā līdz 30 kg42,69

16.

Nobarojamā cūka vai vaislas jauncūka (tostarp jaunkuilis) svarā: 

16.1.

no 31 līdz 80 kg85,37

16.2.

virs 81 kg128,06

17.

Snieguma pārbaudē esošs vaislas ērzelis1280,58

18.

Snieguma pārbaudē esoša vaislas ķēve996,01

19.

Augstas klases sporta zirgs2845,74

20.

Jaunzirgs no viena līdz divu gadu vecumam355,72

21.

Kumeļš līdz 12 mēnešu vecumam213,43

22.

Kumeļš līdz sešu mēnešu vecumam85,37

23.

Citi zirgi, kas vecāki par diviem gadiem un neatbilst šā pielikuma 17., 18. un 19. punktā noteiktajam kritērijam569,15

24.

Pieaudzis ēzelis, ponijs569,15

25.

Ēzeļa vai ponija kumeļš līdz 12 mēnešu vecumam142,29

26.

Citi pieauguši nepārnadži (zebra, mūlis un citi savvaļas nepārnadži)426,86

27.

Cits nepārnadžu mazulis līdz 12 mēnešu vecumam71,14

28.

Gaļas iegūšanai paredzēti putni: 

28.1.

diennakti vecs broileru cālis0,40

28.2.

broilers no divu dienu līdz četrpadsmit dienu vecumam1,12

28.3.

broilers no piecpadsmit dienu vecuma līdz kaušanas gatavībai2,23

28.4.

inkubējamā ola0,21

29.

Dējējputni (vista, paipala): 

29.1.

diennakti vecs dējējputnu cālis0,33

29.2.

jaunputns līdz dēšanas sākšanai (no divu dienu līdz 22 nedēļu vecumam)2,99

29.3.

dēšanai gatavs putns: 

29.3.1.

līdz 33 nedēļu vecumam3,56

29.3.2.

līdz 48 nedēļu vecumam2,67

29.3.3.

līdz 63 nedēļu vecumam1,78

29.3.4.

līdz 78 nedēļu vecumam0,90

29.4.

inkubējamā ola (vista, paipala)0,08

29.5.

pārtikas ola (vista)0,06

29.6.

pārtikas ola (paipala)0,10

30.

Citi putni (pīle, zoss, tītars, nebrīvē audzēts savvaļas putns):

30.1.

tītarēns3,56

30.2.

zoslēns, pīlēns un nebrīvē audzēts savvaļas putnu mazulis2,42

30.3.

jaunputni (pīle, zoss, tītars, nebrīvē audzēts savvaļas putns)5,69

30.4.

pieauguši putni (pīle, zoss, tītars, nebrīvē audzēts savvaļas putns)8,54

31.

Strausi: 

31.1.

diennakti vecs strauss32,73

31.2.

jaunputns (no divu dienu vecuma līdz dēšanas sākšanai)441,09

31.3.

dēšanai gatavs strauss882,18

31.4.

strausa ola14,23

32.

Bišu saime89,64

33.

Akvakultūras dzīvnieki:

33.1.

forele (par 1 kg)4,98

33.2.

asara mazulis virs 10 g (par 1 gab.)0,24

34.

Importētie dzīvnieki, kas importēti ne agrāk kā trīs gadus pirms infekcijas slimību uzliesmojuma

80 % apmērā no iepirkšanas vērtības

Zemkopības ministrs K. Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 199
Dzīvnieku infekcijas slimības
______________________________________
(nosaukums)
apkarošanas laikā nobeigušos, nokauto un nogalināto dzīvnieku līķu pavaddokuments Nr. __________

 
 
  

(datums)*

 

Nosūtītājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas vai atzīšanas numurs

Dzīvnieku novietnes reģistrācijas numurs LV

 

(komersanta, dzīvnieku novietnes nosaukums)

(komercreģistra numurs)

  
 

(adrese)

 
 

-

(fiziskās personas (komersanta pārstāvja) vārds, uzvārds)

(personas kods)

Transportētājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas numurs

 

(komersanta nosaukums)

(komercreģistra numurs)

  
 

(adrese, tālruņa numurs)

 
Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs
 

Konteinera numurs

Saņēmējs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta atzīšanas numurs

 

(komersanta nosaukums)

(komercreģistra numurs)

  
 

(adrese, tālruņa numurs)

Nosūtītājs nodod transportētājam (saņēmējam) šādu dzīvnieku līķus**:

Nr.
p. k.

Dzīvnieka suga un kategorija***

Dzīvnieka identifikācijas numurs (ja attiecināms)

Kopējais svars (kg)

  LV  
  LV
  LV
  
Nosūtītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  
Transportētājs Saņēmējs
  

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Z. v.*Z. v.*

Saskaņojums

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs, datums*)

Piezīmes.

1. Pavaddokumentu aizpilda nosūtītājs vai transportētājs un reģistrē tā numuru. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros. Pavaddokumenta oriģināls paliek pie saņēmēja, kopijas – pie nosūtītāja (dzīvnieka līķa īpašnieka vai turētāja) un transportētāja. Piezīme ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.

2. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Aizpilda saskaņā ar šo noteikumu 20.3. apakšpunktu.

4. *** Aizpilda saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 199Pieņemts: 01.04.2021.Stājas spēkā: 08.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 07.04.2021. OP numurs: 2021/66.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322169
{"selected":{"value":"12.07.2023","content":"<font class='s-1'>12.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.07.2023","iso_value":"2023\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-11.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.07.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)