Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 191

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 44. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar
Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,
14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un
2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu,
6.3 panta otro daļu, 6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu
un 10.4 panta trešo daļu un Farmācijas likuma
5. panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 245A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B, 9A., 14A., 22A., 25A., 29A., 35A., 38C., 40A., 46., 49A., 50A., 50C., 54A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu, 6.3 panta otro daļu, 6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu un 10.4 panta trešo daļu un Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. un 1.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.19. kārtību, kādā finansē no valsts budžeta finansētu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, kā arī augstskolās un koledžās studējošajiem;

1.20. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus;

1.21. aizliegumu ievest Latvijas Republikas teritorijā pret Covid-19 infekciju uzņēmīgu dzīvnieku sugas un šo sugu dzīvnieku produkciju;

1.22. personu grupas valsts nodrošinātā atbalsta saņemšanai, atbalsta apmēru personas uzturēšanās tūristu mītnē izmaksu segšanai un tā administrēšanas kārtību;

1.23. kārtību, kādā tiek izveidots un uzturēts to tūristu mītņu saraksts, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai pašizolācijas laiku;

1.24. valsts nodrošinātā atbalsta apmēru ieslodzītajam, kurš tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas un kuram apstiprināta Covid-19 infekcija vai kurš noteikts par kontaktpersonu, ja viņam nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna, lai viņš uzturētos tūristu mītnē, un kārtību, kādā tiek nodrošināta šādas personas nogādāšana tūristu mītnē, kā arī to priekšmetu sarakstu, ko personai izsniedz atbrīvošanas brīdī no ieslodzījuma vietas, un kārtību, kādā tiek segti izdevumi par personai nepieciešamo medikamentu iegādi un piegādi uzturēšanās laikā tūristu mītnē.";

1.3. izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. saimnieciskais pakalpojums – privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā sporta, kultūras, izklaides, skaistumkopšanas, ēdināšanas, pasākumu norišu vietās, tirdzniecības vietās, pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, iekšzemes un starptautiskajos pasažieru pārvadājumos un citur;";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šajos noteikumos paredzētās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām dienesta pienākumu pildīšanas laikā, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.";

1.5. izteikt 6.3. un 6.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu:

6.3.1. lieto medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi), izņemot:

6.3.1.1. bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai;

6.3.1.2. profesionālus orķestrus un korus, teātrus un deju kolektīvus;

6.3.1.3. personas, instrumenta spēles, vokālās vai dejas mākslas izglītības apguves procesā, ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem;

6.3.1.4. sportistus sporta treniņu (nodarbību) un šo noteikumu 32.7 17. apakšpunktā minēto sporta pasākumu laikā;

6.3.1.5. elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbiniekus, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai, kā arī televīzijas un radio raidījumu vadītājus un intervējamos, ja intervija notiek mazāk par 15 minūtēm;

6.3.1.6. gadījumos, kad tiek sagatavota vai notiek kultūras vai reliģiskas norises tiešraides translācija vai ieraksts, attālināta mācību procesa nodrošināšana vai audiovizuāla darba veidošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai un ir saņemta tiesiskā valdītāja atļauja;

6.3.2. pasākuma organizators, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista publiskās telpās, pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā. Pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot personas, kas mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos;

6.3.1 transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, transportlīdzekļa vadītāji, kuri neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē, kā arī pasažieri lieto mutes un deguna aizsegus;";

1.6. svītrot 6.3.3 apakšpunktu;

1.7. svītrot 6.7.1 apakšpunktu;

1.8. papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Sabiedriskā transporta pārvadātājs:

6.1 1. organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu;

6.1 2. norīko par epidemioloģiskās drošības prasību protokolu izstrādi, saskaņošanu un izpildi atbildīgo personu.

6.2 Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājs un pārvadātājs nodrošina šajos noteikumos minēto epidemioloģisko prasību izpildi.";

1.9. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tai skaitā uguņošana un salūts, izņemot gājienus un piketus, kuros piedalās ne vairāk kā 10 personas.";

1.10. izteikt 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pasākumus divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās līdz 10 personām. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, un noteikt, ka pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna aizsegi. Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.";

1.11. papildināt noteikumus ar 14.2 un 14.3 punktu šādā redakcijā:

"14.2 Aizliegta skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana (izņemot friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus), sporta inventāra noma iekštelpās un fotopakalpojumi klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem un individuālos fotogrāfu pakalpojumus ārtelpā (viens fotogrāfs, viens klients, ievērojot divu metru distanci)), kā arī saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās (iekštelpās), spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, kameršļūkšanas vietās, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās, ja tur tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana.

14.3 Friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzēji ievēro šo noteikumu II2 nodaļā minētās prasības.";

1.12. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma un skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietas:

15.1. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;

15.2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.";

1.13. papildināt noteikumus ar 15.1, 15.2 un 15.3 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Bibliotēkās, muzejos ārtelpās un reliģiskās darbības veikšanas vietās:

15.1 1. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības;

15.1 2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā (neattiecas uz muzejiem ārtelpās).

15.2 Bibliotēkās un muzejos ārtelpās papildus šo noteikumu 15.1 punktā minētajiem nosacījumiem nodrošina, ka:

15.2 1. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;

15.2 2. notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma.

15.3 Svētdienas skolu nodarbības tiek organizētas attālināti.";

1.14. svītrot 16., 16.1, 16.2 un 16.3 punktu;

1.15. svītrot 16.5 un 16.6 punktu;

1.16. svītrot 17. punktā vārdus "tai skaitā sporta darbiniekus";

1.17. svītrot 18. un 18.1 punktu;

1.18. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts ēdienu izsniegt tikai līdzņemšanai (izņemot ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance).";

1.19. papildināt noteikumus ar 20.1, 20.2 un 20.3 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

20.1 1. pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus, ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām;

20. 2. tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

20.1 3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

20.1 4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

20.1 5. sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē ārtelpās uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 22.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai;

20.1 6. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

20.1 6.1. atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

20.1 6.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;

20.1 6.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

20.1 7. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 20.1 6. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija.

20.2 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu iekštelpās atļauts sniegt tūristu mītnē nakšņojošiem viesiem, ja tiek nodrošināts, ka pakalpojums tiek sniegts no plkst. 06.00 līdz 22.00, vienā telpā vienam viesmīlim apkalpojot vienas mājsaimniecības locekļus.

20.3 Šo noteikumu 20.1, 20.2, 24., 24.1, 24.5 un 24.6 punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļiem un sabiedriskās ēdināšanas vietām izglītības iestādēs, ja tās nav publiski pieejamas un ir nodrošināts, ka:

20.3 1. sabiedriskās ēdināšanas vietās izglītības iestādēs personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;

20.3 2. apmeklētājiem ir iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;

20.3 3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

20.3 4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

20.3 5. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā;

20.3 6. publiski pieejamā platība vienam apmeklētājam iekštelpās ir ne mazāka kā 3 m2;

20.3 7. tiek nodrošināts divu metru attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

20.3 8. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.";

1.20. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība ir pārtraukta, izņemot muzeju brīvdabas teritorijas un grāmatu izsniegšanu bibliotēkās. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00.";

1.21. svītrot 21.1 , 22. un 23. punktu;

1.22. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00, izņemot 2021. gada 1. maiju (nakti no 1. maija uz 2. maiju), kad darba laiks reliģiskās darbības veikšanas vietās nav ierobežots, un 2021. gada 5., 6., 7., 8. un 9. maiju, kad reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 4.00 un beidz ne vēlāk kā līdz plkst. 24.00.";

1.23. izteikt II1 un II2 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Prasības tirdzniecībai

24.1 Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības vietā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

24.2 Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Tirdzniecības dalībnieks pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma uzrāda būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā ir iekļauta informācija par ēkas sastāvā esošās tirdzniecības vietas platību (tai skaitā apmeklētājiem publiski pieejamo tirdzniecības telpas platību), vai citus dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par tirdzniecības vietas platību.

24.3 Tirdzniecības dalībnieks pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā.

24.4 Iepirkšanās grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās grozu, ratu vai iepirkšanās somas pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

24.5 Tirdzniecības dalībnieks kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības vietas ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības zālē vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

24.6 Tirdzniecības vietā apmeklētāju plūsma organizējama, nodalot ieeju no izejas, ja tirdzniecības vietas infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves tirdzniecības vietai un tiek ievērotas ugunsdrošības prasības.

24.7 Tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

24.7 1. nodrošina, ka tirdzniecības centrā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietās;

24.7 2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības centrā;

24.7 3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

24.7 4. nodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības centrā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;

24.7 5. nodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.

24.8 Šo noteikumu 24.7 5. apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz tirdzniecības centru, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka par 7000 m2.

24.9 Tirgus pārvaldītājs:

24.9 1. vienam apmeklētājam tirgus paviljonā (slēgta tipa ēka tirgus teritorijā, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kurā darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki) nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;

24.9 2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirgus paviljonā;

24.9 3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirgus paviljona ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos un citur, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

24.9 4. nodrošina, ka apmeklētāji tirgus paviljonā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

24.10 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldītājs ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā.

24.11 Šo noteikumu 24.10 punktā minētā atbildīgā persona:

24.11 1. atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

24.11 2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā esošo apmeklētāju skaitu.

24.12 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldnieks izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Iekšējās kontroles sistēmā norāda vismaz šādu informāciju:

24.12 1. aprēķinus, kā tiek noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.7 1., 24.9 1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

24.12 2. procedūru, kā tiek nodrošināta precīza apmeklētāju skaita kontrole, kuri vienlaikus atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.7 1., 24.9 1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

24.12 3. procedūru, kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās kontrole un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās) tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.1, 24.4, 24.5, 24.6 punktā, 24.7 3., 24.7 4., 24.9 3. un 24.9 4. apakšpunktā minēto prasību izpilde);

24.12 4. šo noteikumu 24.10 punktā minētās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

24.13 Šo noteikumu 24.12  punktā minētajā iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā informāciju par īstenotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem norāda skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, lai uzraudzības un kontroles iestādes amatpersona varētu pārliecināties par noteikumos minēto prasību ievērošanu.

24.14 Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam aizliegts ārpus tirdzniecības vietām reklamēt speciālos piedāvājumus, kas ir spēkā mazāk par septiņām dienām un varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā vai tirdzniecības centrā, tādējādi radot pulcēšanās risku. Minētais ierobežojums neattiecas uz preču atlaidēm (cenu zīmēm) tirdzniecības vietā.

24.15 Šo noteikumu 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13 un 24.14 punktā minētās prasības neattiecas uz tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un atklātajā tirgus teritorijā. Tirdzniecības dalībnieki iepriekš minētajās vietās tirdzniecības laikā lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un neapkalpo pircējus, kuri nelieto mutes un deguna aizsegu.

24.16 Tirgus pārvaldītājs tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecības organizators ielu tirdzniecības organizēšanas vietā:

24.16 1. izvieto apmeklētājiem labi redzamā vietā šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto informāciju par piesardzības un drošības prasībām;

24.16 2. nodrošina vismaz 2 metru attālumu starp tirdzniecības vietām;

24.16 3. kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju pārvietošanos ejās un novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā nodrošina, ka starp apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās ir ievērota vismaz 2 metru distance;

24.16 4. kontrolē un novērš tirdzniecības darbinieku pulcēšanos darba pārtraukumos (piemēram, kafijas pauzēs, pusdienas pārtraukumos);

24.16 5. ieceļ atbildīgo personu, kas atrodas tirgus teritorijā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, informāciju par atbildīgo personu izvieto labi redzamā vietā;

24.16 6. izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kurā apraksta procedūru:

24.16 6.1. kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās);

24.16 6.2. kā tiek novērsta tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

24.17 Ielu tirdzniecības organizēšanas vietā atrodas ne vairāk par 20 tirdzniecības dalībniekiem un netiek rīkoti izklaides pasākumi (piemēram, tematiski svētki, atrakcijas). Ielu tirdzniecības organizators nodrošina fizisku ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošanu (piemēram, ar žogu, norobežojošām lentēm, barjerām).

24.18 Tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, darbojas tikai:

24.18 1. veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

24.18 2. veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

24.18 3. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);

24.18 4. optikas preču veikali;

24.18 5. dzīvnieku barības veikali;

24.18 6. ziedu veikali;

24.18 7. grāmatnīcas;

24.18 8. preses tirdzniecības vietas.

24.19 Šajā nodaļā minētie ierobežojumi un prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem). Ieslodzītajiem normatīvajos aktos paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

24.20 Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Valsts policija un pašvaldību policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

II2. Prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

24.21 Skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 25 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs.

24.22 Ja pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija.

24.23 Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz vienu metru augsta un astoņdesmit centimetru plata.

24.24 Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs:

24.24 1. par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu;

24.24 2. atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu, aizpilda skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu un pēc pieprasījuma uzrāda to uzraudzības un kontroles iestādei;

24.24 3. norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un labi redzamā vietā izvieto minētās personas kontaktinformāciju. Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

24.24 4. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju par epidemioloģiskās drošības prasībām, tai skaitā angļu un krievu valodā;

24.24 5. pie ieejas novieto roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70 % etanola;

24.24 6. nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanas telpās pakalpojumu saņēmēji tiek ielaisti pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;

24.24 7. pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 20 minūtes;

24.24 8. ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde;

24.24 9. pakalpojumu sniegšanas starplaikos nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes;

24.24 10. papildus šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajām prasībām fiksē pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī, ja meistari ir vairāki, tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (vārds un tālruņa numurs);

24.24 11. nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot vienreiz lietojamos cimdus (izņemot friziera pakalpojumus) un FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta;

24.24 12. nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā;

24.24 13. pakalpojuma saņēmējam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu;

24.24 14. veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 °C temperatūrā un pēc mazgāšanas gludina;

24.24 15. nodrošina, ka pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma saņēmējam ir akūti respiratorie simptomi, pakalpojuma sniedzējs atsaka pakalpojuma sniegšanu;

24.24 16. nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējam (meistaram), uzsākot darbu, tiek veikta bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma sniedzējam (meistaram) ir akūti respiratorie simptomi, aizliegts sniegt pakalpojumus;

24.24 17. nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista iekštelpās. Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu.

24.25 Šo noteikumu 8.3. un 24.24 10. apakšpunktā minēto informāciju skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

24.26 Skaistumkopšanas pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē. Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegt pakalpojumus mājas apstākļos.

24.27 Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldību policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu, individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstošu lietošanu, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu esību ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.";

1.24. svītrot 27.2.5. apakšpunktu;

1.25. svītrot 27.5 punktu;

1.26. papildināt noteikumus ar 27.9 , 27.10 un 27.11 punktu šādā redakcijā:

27.9 Par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs lēmumu pieņem aizsardzības ministrs.

"27.10 Par mācību procesa norisi Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs lēmumu pieņem iekšlietu ministrs.

27.11 Par mācību procesa norisi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā lēmumu pieņem tieslietu ministrs.";

1.27. svītrot 29. punktu;

1.28. izteikt 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem iecelšanai amatā, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu izsniegšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai ir organizējams pārbaudījums vai eksāmens, to rīko attālināti, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību vai pārbaudījuma saturam noteiktajām prasībām tas nav iespējams. Ja pārbaudījumu vai eksāmenu nav iespējams rīkot attālināti, tad klātienē vienā telpā pārbaudījuma vai eksāmena norisē piedalās ne vairāk kā piecas personas vienā grupā. Pārbaudījuma vai eksāmena norises laikā un ārpus tā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.";

1.29. svītrot 31.1. un 31.2. apakšpunktu;

1.30. svītrot 31.1 un 32. punktu;

1.31. svītrot 32.5 un 32.6 punktu;

1.32. papildināt noteikumus ar 32.7, 32.8, 32.9, 32.10 un 32.11 punktu šādā redakcijā:

"32.7 No 2021. gada 7. aprīļa izglītības un sporta jomā, ievērojot šo noteikumu 25. un 26. punktu, 27.1.2., 27.1.3., 27.2.1., 27.2.2., 27.2.3., 27.2.4. apakšpunktu, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.6, 27.7, 27.8 punktu, 31.3. apakšpunktu, 32.2, 32.3 un 32.4 punktu:

32.7 1. turpina sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus;

32.7 2. ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot:

32.7 2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas;

32.7 2.2. profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, ja grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) izglītojamie;

32.7 2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna" un studiju virziena "Veselības aprūpe" visu studiju programmu (t. sk. profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu) apguvi, kā arī klīnisko praksi rezidentūrā;

32.7 2.4. programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu;

32.7 2.5. starptautiskas testēšanas institūcijas, tostarp ārpus izglītības iestādes, pārbaudījumu svešvalodā, kā arī atlasi un dalību starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē, ievērojot, ka klātienē vienā telpā pārbaudījuma norisē piedalās ne vairāk kā piecas personas vienā grupā. Pārbaudījuma norises laikā un ārpus tā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas;

32.7 2.6. individuālās konsultācijas – izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā) un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1.1. apakšpunktā minētās personas. Konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;

32.7 2.7. šo noteikumu 32.7 2.6. apakšpunktā minētās individuālās konsultācijas attiecināmas arī uz izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas tematiskajā jomā "Mākslas" un kuru klašu un grupu izglītojamiem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus;

32.7 2.8. profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolā, ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m2 no nodarbības norises telpas platības. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs un izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;

32.7 3. mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:

32.7 3.1. 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā;

32.7 3.2. 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;

32.7 4. šo noteikumu 32.7 3. apakšpunkta izpildei izglītības iestādes dibinātājs iespēju robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā;

32.7 5. ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas;

32.7 6. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina datu apmaiņu ar Centrālo statistikas pārvaldi. Izglītības un zinātnes ministrija nodod Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju par izglītības iestāžu atrašanās vietu, pedagogiem un skolēniem, lai iegūtu datus, kas nepieciešami Covid-19 gadījumu papildu kritēriju izvērtēšanai saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju un attiecīgiem aizsardzības pasākumiem;

32.7. mācību procesu klātienē 12. klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.3. apakšpunktam, var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu;

32.7 8. vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personām grupā) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē ārtelpās var īstenot ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 32.7 18. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi;

32.7 9. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.7 10. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības;

32.7 10. profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām grupā);

32.7 11. pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi nodrošina attālināti, izņemot:

32.7 11.1. praktiskās un klīniskās mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" ietvaros īstenotās neformālās izglītības programmas "Profesionālo prasmju atjaunošana māsām veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas izraisītā situācijā" apguvi, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības klātienē vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

32.7 11.2. praktiskās un klīniskās mācības un profesionālās izglītības pārbaudi ārstniecības personas reģistrācijas termiņa atjaunošanai Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības klātienē vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa un profesionālās izglītības pārbaudes laikā;

32.7 11.3. ārstniecības personas sertifikācijas eksāmenu, nodrošinot viena pretendenta un vismaz viena sertifikācijas komisijas locekļa vai sekretāra dalību klātienē, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu. Pārējiem komisijas locekļiem nodrošina attālinātu pieeju eksāmena norisei;

32.7 11.4. praktiskās un klīniskās mācības Veselības ministrijas finansētās neformālās izglītības programmas "Teorētiskās un praktiskās mācības ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

32.7 11.5. praktiskās un klīniskās mācības neformālās izglītības programmas "Ambulatorā dienesta ārsta palīgs" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā;

32.7 11.6. praktiskās mācības dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozarē, kā arī pasažieru pārvadājumu, kravu pārvadājumu, bīstamo kravu pārvadājumu un traktortehnikas jomā, kas nepieciešamas C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, TRAM, TROL, TR1, TR2, TR3, TR4 kategorijas un bīstamo kravu pārvadāšanai (ADR) paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, tai skaitā Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumu Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" 4.2. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programmas rakstisku teorētisko un triju stundu praktisko zināšanu apguvi, kas vienlaikus atbilst visiem šiem nosacījumiem:

32.7 11.6.1. mācības nepieciešamas profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei vai uzturēšanai 2021. gada pirmajā pusgadā;

32.7 11.6.2. mācības nav iespējams veikt attālināti;

32.7 11.6.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai;

32.7 11.6.4. mācību apguve klātienē notiek individuāli, un telpā vai transportlīdzeklī atrodas tikai apmācāmā persona un apmācības veicējs, izņemot Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai, kur klātienē piedalās ne vairāk kā pieci izglītojamie vienā grupā, un apmācības sertificētu mācību kursu programmu ietvaros gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un derīguma uzturēšanai, tostarp teorētisko un praktisko eksāmenu kārtošanu, kur klātienē vienā telpā piedalās ne vairāk kā trīs izglītojamie vienā grupā;

32.7 11.6.5. mācību apguves laikā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus, un ir nodrošināta telpu (tai skaitā transportlīdzekļa) pastiprināta vēdināšana;

32.7 11.6.6. mācības tiek organizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām;

32.7 11.7. transportlīdzekļu vadīšanas apmācību un pirmās palīdzības mācību kursu praktiskās daļas individuālu apguvi un noslēguma pārbaudījuma kārtošanu, kas vienlaikus atbilst visiem šiem nosacījumiem:

32.7 11.7.1. mācības nav iespējams veikt attālināti;

32.7 11.7.2. persona mācības uzsākusi līdz 2020. gada 20. decembrim;

32.7 11.7.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem personai mācības nepieciešamas iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību un citu tamlīdzīgu dokumentu saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai;

32.7 11.7.4. mācību apguve klātienē notiek individuāli, un telpā vai transportlīdzeklī atrodas tikai apmācāmā persona un apmācības veicējs;

32.7 11.7.5. mācību apguves laikā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus, un ir nodrošināta telpu (tai skaitā transportlīdzekļa) pastiprināta vēdināšana;

32.7 11.7.6. mācības tiek organizētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā tiek nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām;

32.7 12. ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestāde par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu;

32.7 13. ieslodzījuma vietās tiek pārtraukta neformālās izglītības programmu apguve, bet profesionālās izglītības programmu teorētiskās daļas apguve tiek nodrošināta attālināti;

32.7 14. audžuģimeņu un adoptētāju mācību programmas individuālās prakses daļu var apgūt attālināti vai aizstāt ar papildu teorētisko zināšanu apguvi vismaz 16 akadēmisko stundu apmērā par jautājumiem, kas veicina izpratni par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna ienākšanu ģimenē;

32.7 15. amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju kolektīvi un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumus īsteno attālināti vai klātienē ārtelpā (ne vairāk kā 10 personām grupā);

32.7 16. tiek pārtraukta bērnu nometņu darbība;

32.7 17. aizliegti un atcelti visi klātienes sporta pasākumi (piemēram, sacensības, paraugdemonstrējumi, priekšnesumi), izņemot:

32.7 17.1. starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, ja tās norisinās bez skatītājiem;

32.7 17.2. komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem un tās norisinās bez skatītājiem;

32.7 18. sporta treniņi (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, tiek organizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus nosacījumus:

32.7 18.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

32.7 18.2. pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās, izņemot šo noteikumu 32.7 18.3. apakšpunktā minētajām personām;

32.7 18.3. Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņu sporta treniņi (nodarbības) notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šo noteikumu 32.7 18.1. un 32.7 18.2. apakšpunktā minētie nosacījumi;

32.7 19. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un kandidāta fiziskās sagatavotības pārbaude var noritēt iekštelpā, kurā pulcējas ne vairāk kā piecas personas (neskaitot personas, kuras pieņem minēto pārbaudi), atļaujot izmantot arī ģērbtuvi, ja nodrošināta epidemioloģisko drošības prasību ievērošana un nepieciešamie piesardzības pasākumi (piemēram, mutes un deguna aizsegu lietošana ģērbtuvē, pirms pārbaudes uzsākšanas un pabeigšanas, distancēšanās, dezinfekcijas prasību ievērošana, kā arī dažādu grupu plūsmu fiziska nepārklāšanās);

32.7 20. pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", nepiemēro šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ;

32.7 21. organizējot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi", nepiemēro minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu;

32.7 22. darbu ar jauniešiem veic attālināti, izņemot jauniešus ar ierobežotām iespējām. Darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām var īstenot ārtelpās līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar darbinieku vai iekštelpās – individuālu konsultāciju veidā, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības.

32.8 Praktiskās braukšanas apmācībā autosatiksmes apakšnozarē, lai iegūtu AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesības, un noslēguma pārbaudījuma kārtošanā ievēro šādas prasības:

32.8 1. mācības klātienē notiek tikai individuāli, braukšanas apmācību laikā attālinātai saziņai starp apmācāmo personu un apmācību veicēju izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;

32.8 2. mācības organizē tā, lai pirms un pēc praktiskās braukšanas apmācības apmācāmā persona un apmācību veicējs nekontaktētos, tostarp nodrošinot bezskaidras naudas norēķinus, kā arī apmācāmajām personām lietojot tikai personīgās aizsargķiveres, aizsargcimdus, kā arī citu aprīkojumu un aizsardzības līdzekļus, kas nepieciešami apmācību laikā;

32.8 3. pēc katras individuālās apmācības tiek ievērots 15 minūšu pārtraukums, kā arī tiek veikta motocikla vadības sviru, slēdžu u. c. virsmu, kā arī elektronisko saziņas līdzekļu dezinfekcija;

32.8 4. ja individuālās apmācības notiek braukšanas mācību laukumā, ir pieļaujama ne vairāk kā divu individuālo apmācību norise vienlaikus, attiecīgi piedaloties apmācībās ne vairāk kā diviem apmācāmajiem un vienam vai diviem apmācību veicējiem, citu personu atrašanās braukšanas mācību laukumā nav pieļaujama.

32.9 Personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā beidzas normatīvajos aktos noteiktais transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas teorētiskā eksāmena derīguma termiņš vai ar veikto apmācību autoskolā saistītais transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenu kārtošanas termiņš, minētie termiņi tiek pagarināti un personas var kārtot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas eksāmenus divpadsmit mēnešu laikā, skaitot no ārkārtējās situācijas beigu datuma.

32.10 Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

32.11 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi (nodarbības) (tenisā, badmintonā, vienspēlēm arī citām personām individuāla apmeklējuma ietvaros) drīkst notikt arī iekštelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

32.11 1. vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 25 m2 no ūdens virsmas platības). Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platība un audzēkņu plūsma fiziski nepārklājas, vienā sporta treniņa (nodarbības) norises telpā viena vai vairāku sporta speciālistu vadībā var norisināties sporta treniņi (nodarbības) līdz 10 audzēkņiem vienlaicīgi (25 metru publiskas lietošanas peldbaseinā līdz divām personām vienā peldēšanas celiņā, 50 metru publiskas lietošanas peldbaseinā līdz trim personām vienā peldēšanas celiņā, savukārt tenisā un badmintonā individuāla apmeklējuma ietvaros atbilstoši laukumu skaitam);

32.11 2. iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance (izņemot peldot ūdenī);

32.11 3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām (izņemot tenisā un badmintonā individuāla apmeklējuma ietvaros);

32.11 4. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes;

32.11 5. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 20 % un uzturēšanās ilgums tajās nepārsniedz 15 minūtes;

32.11 6. sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistīti audzēkņi, kas jaunāki par 7 gadiem;

32.11 7. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē;

32.11 8. pirms sporta treniņa (nodarbības) laikus tiek apzināts sporta treniņā (nodarbībā) iesaistīto izglītojamo skaits, kā arī tiek nodrošināta audzēkņu apmeklējumu uzskaite;

32.11 9. sporta treniņa (nodarbības) organizators:

32.11 9.1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus;

32.11 9.2. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

32.11 9.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju;

32.11 9.4. informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību izvērtēt audzēkņa līdzdalību treniņā, kā arī nodrošināt, ka izglītojamais neapmeklē treniņu, ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes.";

1.33. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja:

33.1. personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

33.2. personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības iestādes, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;

33.3. persona pēc uzņemšanas vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes institūcijā 10 dienas atrodas pašizolācijā.";

1.34. papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina:

33.1 1. darbinieku testēšanu ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu. Covid-19 diagnostika trīs mēnešus pēc saslimšanas vai apstiprinošā parauga ņemšanas datuma nav jāveic darbiniekiem, kuri var apliecināt, ka pārslimojuši Covid-19, atveseļojušies un vairs nevar radīt inficēšanās risku apkārtējiem. Institūcija nodrošina SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par SARS-CoV-2 antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu ar pozitīvu testa rezultātu;

33.1 2. darbinieku atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas, ja SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas tests viņam ir pozitīvs, uzdodot darbiniekam nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku, kā arī kontaktpersonu apzināšanu, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības;

33.1 3. Slimību profilakses un kontroles centra informēšanu par katru inficēšanās gadījumu.";

1.35. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Sociālos pakalpojumus ar pilnu vai daļēju izmitināšanu, nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs, vai personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, izņemot gadījumus, kad nepieciešama personas ievietošana krīzes centrā vai personas bez dzīvesvietas īslaicīga izmitināšana patversmē vai naktspatversmē.";

1.36. papildināt IV nodaļu ar 34.1, 34.2 un 34.3 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Individuāli vai vienas ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem kopīgi sniedzamie sociālie pakalpojumi (sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi) tiek sniegti:

34.1 1. attālināti;

34.1 2. klātienē, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama, nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu (individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošana un distancēšanās).

34.2 Ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos.

34.3 Ja šo noteikumu 34.2 punktā minētais asistenta pakalpojums personai iepriekš nav bijis piešķirts un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu lēmumā paredzētajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, sociālais dienests personai asistenta pakalpojumu apmaksā ne vairāk kā par 10 stundām nedēļā, piemērojot to sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu).";

1.37. papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

34.4 Veselības tūrisms ir atļauts īpašos gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību, ja saņemta Veselības ministrijas atļauja.

34.5 Stacionārām ārstniecības iestādēm:

34.5 1. nodrošināt šādu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas stacionārā:

34.5 1.1. pakalpojumus, kas tiek sniegti, lai nodrošinātu attiecīgu terapiju, – ķīmijterapiju, bioloģisko medikamentu terapiju, orgānu aizstājējterapiju;

34.5 1.2. staru terapiju;

34.5 1.3. veselības aprūpes pakalpojumus hematoloģijā;

34.5 1.4. metadona un buprenorfīna aizvietojošo terapiju;

34.5 1.5. to pacientu veselības aprūpi, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā uzsāktā ārstēšana;

34.5 1.6. invazīvo kardioloģiju;

34.5 1.7. invazīvo radioloģiju;

34.5 2. nodrošināt šādu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu:

34.5 2.1. akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

34.5 2.2. onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;

34.5 2.3. veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības, traumatoloģija;

34.5 2.4. akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana var ievērojami pasliktināt funkcionēšanas spējas.

34.6 Šo noteikumu 34.5 punktā neminētos veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus stacionārās ārstniecības iestādes nodrošina, izvērtējot pieejamos resursus.

34.7 Ārstniecības iestādes ambulatoro speciālistu konsultācijas iespēju robežās nodrošina attālināti. Ja konsultācijas nav iespējams nodrošināt attālināti, ārstniecības iestādēm pacientus pieņemt tikai pēc pieraksta, nosakot precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ar pietiekamu laika periodu starp pacientu pieņemšanu, lai nodrošinātu, ka viņi nesatiekas.";

1.38. papildināt noteikumus ar 35.7 un 35.8 punktu šādā redakcijā:

"35.7 Personai ir pienākums Latvijas Republikas teritoriju šķērsot tranzītā 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), izņemot:

35.7 1. starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažieri, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā;

35.7 2. transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieku, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekli, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā;

35.7 3. kuģa apkalpes locekli, kā arī jūrnieku, kuram jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

35.7 4. gaisa kuģa apkalpes locekli;

35.7 5. gaisa kuģa pasažieri, kurš šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja viņš var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

35.8 Pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma pārvadātājs, kas tranzītā caur Latvijas Republiku nogādā uz citu valsti ārzemnieku, kuram atteikta ieceļošana nākamajā tranzīta valstī vai galamērķa valstī, nogādā viņu uz valsti, no kuras viņš atvests, vai uz valsti, kas izsniegusi ceļošanas dokumentu, vai jebkuru citu valsti, kurā ārzemnieka ieceļošana ir garantēta.";

1.39. papildināt noteikumus ar 36.1 un 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Persona nevar ceļot uz Latvijas Republiku no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes, izņemot gadījumu, ja persona pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir aizpildījusi pašapliecinājumu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), ka ieceļošana Latvijas Republikā neatliekami nepieciešama darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm. Starptautiskais pārvadātājs vizuāli pārliecinās, ka persona ir iesniegusi šo pašapliecinājumu. Pašapliecinājumu kopā ar ieceļošanas mērķi apliecinošiem dokumentiem, ciktāl ieceļošanas mērķi neapliecina valsts informācijas sistēmās pieejamā informācija, uzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Eiropas Savienības, tai skaitā Latvijas Republikas, Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem un Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja Latvijā, ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas Republikas teritorijā.

36.2 Šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētie izņēmumi neattiecas uz Latvijas Republikas termiņuzturēšanās atļauju turētājiem, ja viņu ieceļošanas mērķis neatbilst kādam no šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.2.1, 37.3., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13., 37.15. vai 37.17. apakšpunktā minētajiem ieceļošanas mērķiem.";

1.40. papildināt noteikumus ar 37.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.17. pasažieriem, kuri izceļo no Latvijas ar pasažieru aviopārvadājumu.";

1.41. svītrot 38.9 punktu;

1.42. papildināt noteikumus ar 55.3, 55.4 , 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 55.10, 55.11, 55.12, 55.13 un 55.14 punktu šādā redakcijā:

"55. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izveido un uztur sarakstu ar tūristu mītnēm, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai karantīnas laiku (turpmāk – tūristu mītņu saraksts). Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļvietnē tiek publiskots to tūristu mītņu saraksts, kuras ir pieteikušās izmitināt šo noteikumu 55.5 1., 55.5 2. un 55.5 3. apakšpunktā norādītās personas. To tūristu mītņu saraksts, kuras pieteikušās izmitināt šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā norādītās personas, tiek nosūtīts Ieslodzījuma vietu pārvaldei un pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā tūristu mītne.

55.4 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu un reģistrē tās tūristu mītnes, kuras iesniegušas attiecīgu pieteikumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un pievienojušas Veselības inspekcijas izsniegtu atzinumu par to, ka tūristu mītnē ir iespējams nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības (tai skaitā ir apmācīts personāls), lai sniegtu izmitināšanas pakalpojumu personas izolācijas vai karantīnas laikā. Tūristu mītņu personāla apmācības par piesardzības pasākumu ievērošanu un epidemioloģisko drošību ikdienas darbā nodrošina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru.

55.5 Valsts šajos noteikumos noteiktajā apmērā sedz uzturēšanās izmaksas tūristu mītnē, kura ir iekļauta tūristu mītņu sarakstā (turpmāk – valsts atbalsts), šādām personām:

55.5 1. personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija ar vieglu vai bezsimptomu slimības gaitu un kurām nav nepieciešama ārstēšanās stacionārā, bet kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citus mājsaimniecības locekļus;

55.5 2. personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija, pēc ārstēšanās stacionārā, ja ārstniecības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par izolācijas pārtraukšanu, kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot infekcijas riskam citus mājsaimniecības locekļus;

55.5 3. personām, kuras noteiktas par kontaktpersonām un kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citus mājsaimniecības locekļus;

55.5 4. no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija vai kuras noteiktas par kontaktpersonu, ja tām nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna (turpmāk visi kopā – atbalstu saņemošās personas).

55.6 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra administrē un izmaksā valsts atbalstu tūristu mītnei, kurā atbalstu saņemošā persona pavadījusi izolācijas vai karantīnas laiku. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uztur atbalstu saņēmušo personu sarakstu. Minētajā sarakstā ietver informāciju par personu, tūristu mītni, kurā persona uzturējās, un tajā pavadīto laikposmu, tiesisko pamatu atbalsta saņemšanai un izmaksātā atbalsta apmēru.

55.7 Valsts atbalsts tiek nodrošināts:

55.7 1. šo noteikumu 55.5 1., 55.5 2. un 55.5 3. apakšpunktā minētajām personām 80 % apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 euro diennaktī, un 80 % apmērā no ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 euro diennaktī;

55.7 2. šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajām personām 100 % apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 euro diennaktī, un 100 % apmērā no ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 euro diennaktī.

55.8 Ierodoties tūristu mītnē:

55.8 1. šo noteikumu 55.5 3. un 55.5 4. apakšpunktā minētās personas iesniedz medicīnisko izziņu vai e-veselības izdruku;

55.8 2. šo noteikumu 55.5 1. un 55.5 2. apakšpunktā minētās personas iesniedz medicīnisko izziņu vai e-veselības izdruku, kas apliecina Covid-19 pozitīvas personas statusu vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu. Ja persona uzrāda pozitīvu Covid-19 testa rezultātu, viņa piecu dienu laikā iesniedz tūristu mītnei ārsta izziņu, kas apliecina personas nepieciešamību izolēties, vai e-veselības izdruku, kurā ieraksts par pozitīvu Covid-19 testu izdarīts ne ātrāk kā uzrādītā testa veikšanas datums. Ja ģimenes ārsta izziņa vai e-veselības izdruka nav iesniegta, personai ir pienākums atstāt tūristu mītni, bet par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē pavadītajā laikā tiek sniegts valsts atbalsts šo noteikumu 55.7 1. apakšpunktā noteiktajā apjomā.

55.9 Atbalstu saņemošajām personām ir tiesības uz valsts atbalstu par uzturēšanos tūristu mītnē līdz 14 kalendāra dienām. Ja nepieciešams, uzturēšanās laiku vienu reizi var pagarināt vēl par 14 dienām, uzrādot ārsta izziņu vai e-veselības izdruku ar pagarinājuma nepieciešamības pamatojumu, kas apliecina Covid-19 pozitīvas personas statusu vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu.

55.10 Ja šo noteikumu 55.5 1. , 55.5 2. un 55.5 3. apakšpunktā minētā persona ir nepilngadīga, valsts atbalsts tiek nodrošināts arī vienai pilngadīgai pavadošajai personai šo noteikumu 55.7 1. apakšpunktā noteiktajā apmērā uz termiņu, kādā nepilngadīgā persona uzturas tūristu mītnē.

55.11 Tūristu mītne informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu saņemošās personas izmitināšanu.

55.12 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vienu reizi nedēļā pārskaita finanšu līdzekļus tūristu mītnei, pamatojoties uz tūristu mītnes iesniegto rēķinu, kurā norādīta informācija par konkrētajā nedēļā apkalpotajām atbalstu saņemošajām personām, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tiesisko pamatu atbalsta saņemšanai un tūristu mītnē pavadīto nakšu skaitu.

55.13 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases kārtībā nosūta tūristu mītņu iesniegtajos rēķinos norādīto atbalstu saņēmušo personu datus pārbaudes veikšanai Slimību profilakses un kontroles centram. Ja izlases kārtībā izvēlētās personas nav iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra datubāzē, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieprasa tūristu mītnei nosūtīt atbalstu saņēmušās personas statusu pamatojošos dokumentus (e-veselības paziņojumu vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, U-27 formu vai pozitīvu Covid-19 testu). Saņemtos dokumentus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nosūta Slimību profilakses un kontroles centram atbalsta pieprasījuma pamatojuma apstiprināšanai. 

55.14 Valsts piešķirtais atbalsts tiek nodrošināts, līdz tiek sasniegts atbalsta apmērs 2 173 500 euro, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. maijam.";

1.43. papildināt noteikumus ar 61.7 punktu šādā redakcijā:

"61.7 Šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajā gadījumā:

61.7 1. Ieslodzījuma vietu pārvalde:

61.7 1.1. sniedz atbalstu tūristu mītnes izvēlē šā rīkojuma 55.5 4. apakšpunktā minētajai personai;

61.7 1.2. informē tūristu mītni par šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas ierašanās datumu un nepieciešamās uzturēšanās ilgumu;

61.7 1.3. nodrošina šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas nogādāšanu uz tūristu mītni;

61.7 1.4. izsniedz šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajai personai ikdienā nepieciešamos medikamentus piecām dienām, termometru un individuālos aizsardzības līdzekļus;

61.7 1.5. informē Slimību profilakses un kontroles centru, Nacionālo veselības dienestu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts policiju, kā arī tās pašvaldības sociālo dienestu, kuras teritorijā atrodas izraudzītā tūristu mītne, par šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas atbrīvošanu un norāda uzturēšanās vietu, kur persona pavadīs izolācijas vai karantīnas laiku;

61.7 1.6. iepazīstina šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minēto personu (pret parakstu) ar normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas jāievēro ar Covid-19 inficētām personām un to kontaktpersonām;

61.7 1.7. elektroniski nosūta šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas parakstītu iesniegumu tās pašvaldības sociālajam dienestam, kuras teritorijā atrodas tūristu mītne, ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā;

61.7 2. Nacionālais veselības dienests nekavējoties norīko ģimenes ārstu šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajai personai, ja viņai nav ģimenes ārsta. Nacionālais veselības dienests nodrošina izdevumu segšanu ģimenes ārstam par ārstniecības procesa nodrošināšanu atbilstoši valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstam budžeta ietvaros;

61.7 3. tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā uzturas šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētā persona, nekavējoties sagatavo un nosūta tūristu mītnei, kurā persona uzturas, garantijas vēstuli, norādot šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, un apņemas samaksāt aptiekas izrakstītu rēķinu par personai nepieciešamajiem medikamentiem un medikamentu piegādi, bet ne vairāk kā 150 euro apmērā. Tūristu mītne minēto vēstuli izsniedz aptiekas pilnvarotajai personai medikamentu piegādes brīdī. Ja personai nepieciešama atkārtota medikamentu iegāde un piegāde, pasūtījumu veic tajā aptiekā, kurā iesniegta garantijas vēstule. Aptieka, kas nodrošina medikamentus un to piegādi, nosūta rēķinu pašvaldības sociālajam dienestam. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā, lai nodrošinātu šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas veselības aprūpi atbilstoši aptiekas rēķinam;

61.7 4. pašvaldība izdevumus par šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas pabalstu krīzes situācijā sedz no pašvaldības budžeta. Lai kompensētu izdevumus par pabalstu krīzes situācijā, valsts pašvaldībām nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanai 100 procentu apmērā no personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 150 euro mēnesī vienai personai. Lai saņemtu mērķdotāciju, pašvaldība rīkojas atbilstoši Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 37.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu mērķdotācijas izmaksu pašvaldībai, Labklājības ministrija rīkojas atbilstoši Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 37.4. apakšpunktam.";

1.44. izteikt 66.4 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"66.4 Aizliegts ievest no citas valsts Latvijas teritorijā dzīvniekus un neapstrādātas dzīvnieku ādas. Novietnē vai mītnē dzīvniekus no citas Latvijas teritorijā esošas novietnes vai mītnes ieved, ievērojot šādas prasības:";

1.45. svītrot XI nodaļu;

1.46. papildināt noteikumus ar 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Par šo noteikumu 20.1, 20.2, 32.10  un 32.11 punkta piemērošanas uzsākšanu tiek pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums, izvērtējot epidemioloģisko situāciju."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 7. aprīlī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 01.04.2021.Stājas spēkā: 07.04.2021.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64B, 01.04.2021. OP numurs: 2021/64B.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
322162
07.04.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"