Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 29

Rīgā 2021. gada 24. martā

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs - A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs

Finanšu ministrs - J.Reirs

Iekšlietu ministrs - S.Ģirģens

Izglītības un zinātnes ministre - I.Šuplinska

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Labklājības ministre - R.Petraviča

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Veselības ministrs - D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - A.T.Plešs

Zemkopības ministrs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors - J.Stukāns

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis - V.Stūris

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Skujas" Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"

TA-570

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Skujas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6282 013 0051) daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 6282 003 0096) 5,29 ha platībā - Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 7 000 EUR, tai skaitā meža zemes vērtība (bez mežaudzes) 5 100 EUR un mežaudzes vērtība 1 900 EUR.

2

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-531

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Daugavpilī, Cialkovska ielā 6-84, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-408

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-348

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijā Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība""

TA-493

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

6

Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"

TA-535

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-497

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

8

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-536

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

9

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

TA-347

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10

Likumprojekts "Grozījumi Sociālā uzņēmuma likumā"

TA-527

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

11

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V31" Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-456

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12

Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis"

TA-435

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai līdz 2021.gada 31.decembrim izstrādāt un aizsardzības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, paredzot, ka:

2.1. sertifikātu ģeodēzisko darbu veicējam izsniedz vai atsaka izsniegt, sertifikāta darbību aptur vai atjauno, sertifikāta darbības termiņu pagarina vai atsaka to pagarināt un sertifikātu anulē Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija;

2.2. maksas pakalpojumu cenrādi par ģeodēzisko darbu veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu darbības uzraudzību apstiprina Ministru kabinets.

13.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.427 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 19.0. versija)""

TA-633

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

14

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.428 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0. versija)""

TA-634

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

15

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.429 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 17.0. versija)""

TA-635

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

16

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.430 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 16.0. versija)""

TA-636

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

17

Likumprojekts "Plastmasu saturošu izstrādājumu likums"

TA-488

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

18

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

TA-470

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-515

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

20

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 7-9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"

TA-477

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

21

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ausmas ielā 17-31, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"

TA-425

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

22

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-469

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-526

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

24

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-415

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25

Noteikumu projektus "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-601

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - Noteikumi) parakstīšanai.

2. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim 7.apakšpunktu, 4.3.1.SAM 1.kārtas ietvaros konkrētiem projektiem, kas, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, uzskaitīti Noteikumu anotācijā, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā, vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

26

Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-610

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

27

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobra noteikumos Nr.477 "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""

TA-644

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

28

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma 13.janvāra ielā 8, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

TA-645

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 504 0007) daļu - termināli (būves kadastra apzīmējums 0100 004 2011 002) - 13.janvāra ielā 8, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 85 980 EUR.

29.§

Par Ministru kabineta 2021.gada 11.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.25 54.§) "Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā""

TA-556

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Atsaukt Ministru kabineta Saeimā iesniegto likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (Saeimas likumprojektu reģistrācijas Nr.974/Lp13) un lūgt Saeimas Prezidiju nevirzīt likumprojektu izskatīšanai Saeimā.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30

Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-485

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

31

Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-673

______________________________________________________
(R.Petraviča, I.Parādnieks, N.Puntulis,
A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

32

Informatīvais ziņojums "Par nacionālo pārstāvju noteikšanu Eiropas kiberdrošības industriālā, tehnoloģiskā un zinātniskā kompetenču centra valdē"

TA-528

______________________________________________________
(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Noteikt, ka Aizsardzības ministrija deleģē pārstāvi dalībai Eiropas kiberdrošības industriālā, tehnoloģiskā un zinātniskā kompetenču centra (turpmāk - Centrs) valdē un koordinē Centra valdes jautājumus starp kompetentajām iestādēm.

3. Noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija deleģē pārstāvja aizvietotāju dalībai Centra valdē.

4. Noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu Aizsardzības ministrijai savas kompetences jautājumos.

33

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"" 4.punktā Zemkopības ministrijai dotā uzdevuma izpildi"

TA-2376

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"" 4.punktu daļā par Zemkopības ministrijai doto uzdevumu turpināt Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019.un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

34

Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas" īstenošanai Ventspils Tehnikumā un Valmieras tehnikumā"

TA-656

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu priekšfinansējuma nodrošināšanai 166 402 EUR apmērā, tai skaitā Valmieras tehnikumam 95 200 EUR apmērā un Ventspils Tehnikumam 71 202 EUR apmērā, no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".

3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei.

4. Valmieras tehnikumam un Ventspils Tehnikumam nodrošināt, ka priekšfinansējums tiks atmaksāts valsts budžetā pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas 2022.gadā.

Informatīvie ziņojumi

35

Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2021.gada 30.marta neformālajā videosanāksmē

TA-693

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniekam D.Merirandam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2021.gada 30.marta neformālajā videosanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

36

Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par atbalstu ārpusģimenes aprūpei)

TA-578

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

Ministru kabineta lieta (II)

37

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-662

______________________________________________________
(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, S.Ņikišins, I.Šuplinska,
S.Ģirģens, D.Heiberga, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

38

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-663

______________________________________________________
(D.Pavļuts, A.Nicmane-Aišpure, K.Gerhards,
L.Meņģelsone, R.Petraviča, E.Juhņēviča, A.Pabriks,
J.Bordāns, S.Ģirģens, J.Garisons, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par vakcināciju ģimenes ārstu praksēs.

3. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas pārstāvju sniegto prezentāciju par iespējamiem risinājumiem Nacionālo bruņoto spēku iesaistei vakcinācijas pret Covid-19 loģistikas procesa īstenošanā.

4. Atbalstīt prezentācijā ietverto A variantu, kas paredz Nacionālo bruņoto spēku atbalstu Veselības ministrijai vakcinācijas pret Covid-19 loģistikas procesa īstenošanā, un Aizsardzības ministrijai veikt nepieciešamās darbības tā īstenošanai.

5. Aizsardzības ministrijai nodrošināt centralizētu vakcinācijas loģistikas vadības risinājuma izveidi kā rezerves risinājumu (B variants).

6. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai kopīgi ar Veselības ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot konceptuālus priekšlikumus par priekšrocībām vakcinētām personām (piem., ierobežojumu atvieglošana vai atcelšana) un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

39

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""

TA-653

______________________________________________________
(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

40

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""

TA-654

______________________________________________________
(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

41

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā""

TA-655

______________________________________________________
(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

42

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"

TA-674

______________________________________________________
(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Labklājības ministrijai likumprojektā ietvertā pasākuma īstenošanu nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 1.marta rīkojumam Nr.130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros.

5. Gadījumā, ja likumprojektā ietvertā pasākuma īstenošanu nebūs iespējams nodrošināt atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktā paredzētajam, Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", paredzot slimības palīdzības pabalstam plānotā finansējuma samazinājumu, un grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 1.marta rīkojumā Nr.130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", paredzot plānotā finansējuma palielinājumu, lai nodrošinātu finansējumu vienreizēja atbalsta izmaksai vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītajam par bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījumu vietā, 500 EUR apmērā par katru bērnu.

43

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-623

______________________________________________________
(J.Citskovskis, A.T.Plešs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

44

Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"

TA-707

______________________________________________________
(J.Bordāns, J.Citskovskis, K.Gerhards, L.Medina,
E.Valantis, S.Ģirģens, I.Gailīte, B.Bāne,
D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, kā arī Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvju izteiktos priekšlikumus likumprojekta precizēšanai.

2. Atbalstīt likumprojektā paredzēto Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra sēdē (prot. Nr.10 54.§) atbalstītajā informatīvajā ziņojumā "Risinājums Covid-19 pozitīvu personu vai kontaktpersonu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, izmitināšanai izolācijas vai mājas karantīnas periodā" ietvertā rīcības modeļa attiecībā uz personām, kurām ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kuras ir kontaktpersonas, kuras tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, ja tām jāturpina izolācija vai mājas karantīna, turpināšanu līdz 2021.gada 31.maijam.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Tieslietu ministrijai noformēt likumprojektā ietvertās normas priekšlikumu veidā un Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram steidzami iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" izskatīšanai otrajā lasījumā.

45

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-701

______________________________________________________
(J.Citskovskis, D.Pavļuts, J.Reirs,
D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai steidzami iesniegt Valsts kancelejā ar Finanšu ministriju saskaņotu noteikumu projekta anotāciju.

3. Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 46.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Noteikt, ka Veselības ministrija līdz 2021.gada 15.jūlijam (par 2021.gada aprīli, maiju un jūniju), līdz 2021.gada 15.oktobrim (par 2021.gada jūliju, augustu un septembri) un līdz 2022.gada 15.janvārim (par 2021.gada oktobri, novembri un decembri) iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apkopo un izvērtē pašvaldību pieprasījumus par faktiskajiem izdevumiem, kas radušies ar:

4.1. vakcinācijas pret Covid-19 pieejamības nodrošināšanu;

4.2. plašas sabiedrības vakcinācijas kompleksa izveidi un darbības nodrošināšanu.

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Veselības ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus šī protokollēmuma 4.punktā minēto izdevumu segšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa pārpildes attiecīgās pašvaldības budžetā.

46

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-698

______________________________________________________
(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 45.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

47

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-702

______________________________________________________
(D.Pavļuts, J.Reirs, D.Mūrmane-Umbraško,
T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Veselības ministrijai svītrot rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktu, attiecīgi precizēt pārējo projekta tekstu un anotāciju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

48

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-700

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

49

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-697

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

50

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-710

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

51

Priekšlikumi Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai

TA-714

______________________________________________________
(I.Šuplinska, J.Citskovskis, N.Puntulis, S.Ģirģens,
D.Mūrmane-Umbraško, K.Gerhards, A.T.Plešs,
I.Vanaga, T.Linkaits, J.Reirs, D.Pavļuts, K.Sedlenieks,
E.Baldzēns, V.Vesperis, J.Endziņš, H.Danusevičs,
L.Meņģelsone, J.Bordāns, R.Petraviča,
J.Vitenbergs, A.Šuvajevs, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 26.marta ārkārtas sēdē.

2. Aicināt starpinstitūciju sadarbības koordinācijas grupas piesaistītos ekspertus vispusīgi, no dažādiem aspektiem izvērtēt grupas sagatavotos priekšlikumus Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai.

52

Drošības pasākumu kopums ārkārtējās situācijas ietvaros "D+ koncepts"

TA-716

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2021.gada 26.marta ārkārtas sēdē.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

53

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 22.-23.marta sanāksmei

TA-666-IP

______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt iesniegtās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:

2.1. pozīcija Nr.1 "Fitosanitāru pasākumu gatavība aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem, kas apdraud lauksaimniecību";

2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes lēmumu, ar kuru Komisijai tiek lūgts iesniegt pētījumu par situāciju un iespējām Eiropas Savienībā attiecībā uz bioloģiskās kontroles līdzekļu importu, novērtēšanu, ražošanu un tirdzniecību Savienības teritorijā, un attiecīgā gadījumā priekšlikumu, ņemot vērā pētījuma rezultātus".

3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 22.-23.marta sanāksmē.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

54

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0069

TA-713-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0069.

2. Valsts kancelejai nostāju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

4. Satiksmes ministrijai līdz 2021.gada 31.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Elektronisko sakaru likums", kas nepieciešams, lai Latvijas Republikas tiesību aktos transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 21.decembra direktīvas Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi prasības.

5. Satiksmes ministrijai divu mēnešu laikā no likumprojekta "Elektronisko sakaru likums" spēkā stāšanās dienas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektā "Elektronisko sakaru likums" noteiktos Ministru kabineta noteikumus, kas nepieciešami, lai Latvijas Republikas tiesību aktos pilnībā transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 21.decembra direktīvas Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi prasības.

55

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā izskatāmo lietu "Savickis un citi pret Latviju"

TA-3k

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).

56

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Kotoviča pret Latviju", "Maksimovs pret Latviju" un "Ivanovs pret Latviju"

TA-4k

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).

2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajās lietās "Kotoviča pret Latviju", "Maksimovs pret Latviju" un "Ivanovs pret Latviju".

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

57

Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības ''Conexus Baltic Grid'' akciju pārvaldības modeļa attīstības virzieniem''

TA-690-IP

Ierobežotas pieejamības informācija

Sēdi slēdz plkst.18.55

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 29Pieņemts: 24.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 29.03.2021. OP numurs: 2021/61.2
321984
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"