Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 185

Rīgā 2021. gada 22. martā

Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
13., 17. pantu, 18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu
un likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17, Nr. 57 un Nr. 252; 2019, Nr. 64; 2020, Nr. 16, Nr. 82 un Nr. 140) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Paaugstinātās drošības sistēmā visus pieteikumus un paziņojumus sniedz latviešu valodā, bet gadījumos, kad persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku (tālāk tekstā - informācijas apmaiņas subjekts), ir reģistrēta citā valstī, pieteikumus un paziņojumus var sniegt angļu valodā.";

1.2. aizstāt 7. punktā vārdus "Persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku (tālāk tekstā - informācijas apmaiņas subjekts)," ar vārdiem "Informācijas apmaiņas subjekts";

1.3. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Informāciju elektroniski paraksta un šifrē, lietojot RSA-2048 un AES-256 algoritmu vai ECDSA/ECDH-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu.";

1.4. papildināt 9. punktu aiz vārda "apmaiņai" ar pieturzīmi un vārdiem ", kuras izmanto attiecīgos elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas algoritmus";

1.5. izteikt 10. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: "Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu informācijas apmaiņas subjekta attiecīgā veida informācijas apmaiņai reģistrēto paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuras izmanto attiecīgos elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas algoritmus.";

1.6. svītrot 11. punktu;

1.7. papildināt 20. punktu ar pieturzīmi un vārdiem ", kas var iesniegt arī interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu";

1.8. papildināt 33. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu paraksta arī persona, kura tiek reģistrēta kā pārvaldnieks.";

1.9. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Pēc pārvaldnieka reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

35.1. nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda pirmo daļu;

35.2. nosūta uz pārvaldnieka mobilā tālruņa numuru viņa reģistrācijas koda otro daļu.";

1.10. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.";

1.11. aizstāt 37. punktā vārdus "protokola saņemšanas Latvijas Bankā" ar vārdiem "apstiprināšanas drošības sistēmā";

1.12. papildināt 45. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikumu paraksta arī persona, kura tiek atjaunota kā pārvaldnieks.";

1.13. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Pēc pārvaldnieka atjaunošanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

47.1. nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda pirmo daļu;

47.2. nosūta uz pārvaldnieka mobilā tālruņa numuru viņa reģistrācijas koda otro daļu.";

1.14. izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.";

1.15. aizstāt 49. punktā vārdus "protokola saņemšanas Latvijas Bankā" ar vārdiem "apstiprināšanas drošības sistēmā";

1.16. papildināt noteikumus ar 133.1 punktu šādā redakcijā:

"133.1 Nebanku statistikas sistēmas lietotājs nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv) autentificējas ar šādu elektroniskās identifikācijas līdzekli:

133.11. personas apliecību;

133.12. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzētu citu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

133.13. maksājumu pakalpojumu sniedzēja izsniegtu, uzturētu vai akceptētu drošās autentificēšanās līdzekli, kurš atbilst Eiropas Komisijas 2017. gada 27. novembra Deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.";

1.17. izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Lai reģistrētos kā nebanku statistikas sistēmas lietotājs, interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv) iesniedzams nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikums.";

1.18. aizstāt 136. punktā vārdus "viņa identifikatoru" ar vārdiem "lietotāja reģistrēšanas apstiprinājumu";

1.19. aizstāt 137. punktā vārdus "identifikatora saņemšanas" ar vārdu "reģistrēšanas";

1.20. svītrot 144. punktu;

1.21. papildināt noteikumus ar 145. punktu šādā redakcijā:

"145. Līdz 2021. gada 30. septembrim nebanku statistikas sistēmas lietotājs nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv) var autentificēties arī veidā, kas tika izmantots līdz šo noteikumu 133.1 punkta spēkā stāšanās dienai.";

1.22. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz reģistrēt interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai:

.
(tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.";

1.23. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz reģistrēt pārvaldnieku

(vārds, uzvārds; personas kods)
.
(e-pasta adrese; mobilā tālruņa numurs)
   
Interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai:
.
(jānorāda, ja šādas adreses iepriekš nav reģistrētas; tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)
(pārvaldnieka vārds un uzvārds)

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.";

1.24. svītrot 3. un 4. pielikumu;

1.25. izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Pārvaldnieka anulēšanas pieteikums

 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

paziņo par pārvaldnieka

(vārds, uzvārds; personas kods)

anulēšanu.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.";

1.26. izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikums

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz atjaunot pārvaldnieku

(vārds, uzvārds; personas kods)
.
(e-pasta adrese; mobilā tālruņa numurs)
   
Atjaunošanas iemesls:
.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)
(pārvaldnieka vārds un uzvārds)

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.";

1.27. svītrot 7. pielikumu;

1.28. 8. pielikumā:

1.28.1. 8.3. apakšpunktā:

1.28.1.1. svītrot 8.3.4. un 8.3.5. apakšpunktā vārdu "Ieguldījumu";

1.28.1.2. aizstāt 8.3.6. apakšpunkta rindā ar nosaukumu "Ieguldījumu fonda identifikators" vārdus "Ieguldījumu fonda identifikators" ar vārdiem "Fonda identifikators" un vārdus "Ieguldījumu fonda vai alternatīvo ieguldījumu fonda" ar vārdiem "Ieguldījumu fonda, alternatīvo ieguldījumu fonda, ieguldījumu plāna vai pensiju plāna";

1.28.2. 14. punktā:

1.28.2.1. papildināt 14.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<AccountClsf>Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā</AccountClsf>" ar vārdiem un simboliem "<AmountInNext12M>Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos</AmountInNext12M>";

1.28.2.2. papildināt 14.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<CollateralMaturityDate>Nodrošinājuma beigu termiņš</CollateralMaturityDate>" ar vārdiem un simboliem "<LandBookList>

<LandBookNr>Kadastra numurs</LandBookNr>

</LandBookList>";

1.28.2.3. papildināt 14.2. apakšpunktu aiz rindas ar nosaukumu "Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā" ar rindu šādā redakcijā:

" Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N15.N2 ";

1.28.2.4. papildināt 14.2. apakšpunktu ar rindu šādā redakcijā:

" Kadastra numurs Kadastra numurs. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D" N17 ";

1.28.3. 18. punktā:

1.28.3.1. papildināt 18.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<PeriodCount>Periodisko ziņu periodu skaits</PeriodCount>" ar vārdiem un simboliem "<ExcludeType>Ziņu sniedzēja reģistrā iekļauto ziņu ietveršanas pazīme</ExcludeType>";

1.28.3.2. aizstāt 18.4. apakšpunkta rindā ar nosaukumu "Periodisko ziņu periodu skaits" ailē "Apraksts" skaitli "36" ar skaitli "1" un papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: "Ja norāda vērtību 0, tad pārskatā periodiskās ziņas neiekļauj";

1.28.3.3. papildināt 18.4. apakšpunktu ar rindu šādā redakcijā:

" Ziņu sniedzēja reģistrā iekļauto ziņu ietveršanas pazīme Ziņu sniedzēja reģistrā iekļauto ziņu ietveršanas pazīme:

0 - šādas ziņas pārskatā ietver (noklusētā vērtība);

1 - šādas ziņas pārskatā neietver

N1 ";

1.28.4. papildināt 23.2. apakšpunkta rindā ar nosaukumu "Vispārīgo ziņu identifikators" aili "Apraksts" ar otro teikumu šādā redakcijā: "Nenorāda "I" un "T" tipa ziņojumiem";

1.28.5. papildināt ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas failā iekļauj ziņas par klienta saistībām, kuras atbilst iekļaušanas kritērijiem, ņemot vērā periodiskās ziņas attiecīgajā gadā un kalendārajā mēnesī vai iepriekšējā kalendārajā mēnesī.";

1.28.6. 36. punktā:

1.28.6.1. papildināt 36.1. apakšpunktu aiz vārdiem un simboliem "<ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>" ar vārdiem un simboliem "<ActualEndDate>Klienta saistību faktiskais beigu datums</ActualEndDate>";

1.28.6.2. svītrot 36.2. apakšpunkta rindā ar nosaukumu "Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" ailē "Apraksts" vārdus "Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"";

1.28.6.3. papildināt 36.2. apakšpunktu aiz rindas ar nosaukumu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums" ar rindu šādā redakcijā:

" Klienta saistību faktiskais beigu datums Klienta saistību faktiskais beigu datums GGGG-MM-DD ";

1.28.6.4. svītrot 36.3.5. un 36.3.6. apakšpunktā vārdu "Ieguldījumu";

1.29. svītrot 9. pielikuma 8.3.2. un 8.3.3. apakšpunktā vārdu "Ieguldījumu".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

3. Noteikumu 1.28.2. apakšpunkts ir piemērojams ar 2022. gada 31. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 185Pieņemts: 22.03.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 24.03.2021. OP numurs: 2021/58.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
321867
01.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"