Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 22. martā

Par starptautiska līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2021. gada 3. martā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem (apstiprināta ar 2020. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 99, noslēgta notu apmaiņas ceļā: Krievijas puses nota - 10.11.2020., Latvijas puses nota - 03.12.2020.).

Pielikumā: Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem (Latvijas un Krievijas notas latviešu valodā).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

Nr. 41-5833

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija apliecina savu cieņu Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijai, un tai ir tas gods apstiprināt 2020. gada 10. novembra notas Nr. 9939/2 ЕД saņemšanu par iespēju uz savstarpīguma pamata savu valstu teritorijās noteikt vienkāršotus ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumus to aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas ekspluatē Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviācijas institūciju noteikto maršrutu, kā arī citu aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kuri noteiktos maršrutos veic čartera un speciālos lidojumus, kas lasāma šādi:

"№ 9939/2ЕД

Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija apliecina savu cieņu Latvijas Republikas vēstniecībai Krievijas Federācijā, un Krievijas Federācijas valdības vārdā tai ir tas gods paziņot turpmāko.

Krievijas Federācijas valdība ar šo piedāvā Latvijas Republikas valdībai (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses) uz savstarpīguma pamata savu valstu teritorijās noteikt vienkāršotus ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumus to Līgumslēdzēju Pušu aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas ekspluatē Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas aviācijas institūciju noteikto maršrutu, kā arī citu aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kuri noteiktos maršrutos veic čartera un speciālos lidojumus.

Šie vienkāršotie noteikumi paredz turpmāko.

Līgumslēdzēju pušu aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem (lidojumu apkalpes locekļi, salona apkalpes locekļi un kravas operatori), kas piedalās atļautajos gaisa pārvadājumos noteiktajos maršrutos starp Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas lidostām vai veic čartera lidojumus vai speciālos lidojumus no starptautiskajai satiksmei atvērtām lidostām (vai lidostu virzienā) attiecīgi Krievijas Federācijas teritorijā vai Latvijas Republikas teritorijā, un kuriem ir ceļošanai derīga pase, apkalpes locekļa apliecība un, ja nepieciešams, darba atļauja, kā arī ziņas par viņiem ir iekļautas vispārīgajā deklarācijā, ir atļauts ieceļot Krievijas Federācijas teritorijā vai Latvijas Republikas teritorijā, palikt lidostā, kur nosēdies gaisa kuģis, vai administratīvās teritorijas robežās, kurā atrodas starpnolaišanās lidosta vai ielidošanas lidosta, un atstāt minētās teritorijas ar to pašu vai citu lidojumu bez vīzu noformēšanas.

Ja gaisa kuģis nosēžas rezerves lidlaukā, jautājumu par šī gaisa kuģa apkalpes locekļu iziešanu ārpus minētā lidlauka robežām izlemj kompetentās iestādes.

Apkalpes locekļu apliecībām ir jāsatur informācija, kas paredzēta 1944. gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 9. pielikumā.

Ja Latvijas Republikas valdība piekrīt minētajam, Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijai Krievijas Federācijas valdības vārdā ir tas gods piedāvāt uzskatīt šo notu un Latvijas Republikas atbildes notu par Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas stāsies spēkā no datuma, kad pa diplomātiskajiem kanāliem tiks saņemta pēdējā no divām notām par to, ka Līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai vienošanās stātos spēkā.

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu izbeigt Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem. Šādā gadījumā šīs vienošanās darbība izbeigsies pēc 6 mēnešiem no datuma, kad otra Līgumslēdzēja Puse pa diplomātiskajiem kanāliem saņēmusi rakstveida paziņojumu, ja vien šis paziņojums nav atsaukts ar Līgumslēdzēju Pušu abpusēju piekrišanu pirms minētā termiņa beigām.

Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija izmanto gadījumu, lai atkārtoti apliecinātu Latvijas Republikas vēstniecībai Krievijas Federācijā savu augsto cieņu."

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai ir tas gods apstiprināt, ka Latvijas Republikas valdība piekrīt Krievijas Federācijas valdības priekšlikumam, un, ka Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas 2020. gada 10. novembra nota Nr. 9939/2 ЕД un šī atbildes nota veido Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izmanto šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu savu cieņu Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijai.

Rīgā, 2020. gada 3. decembrī

Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija

MASKAVA

 

№ 9939/2ЕД

Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija apliecina savu cieņu Latvijas Republikas vēstniecībai Krievijas Federācijā, un Krievijas Federācijas valdības vārdā tai ir tas gods paziņot turpmāko.

Krievijas Federācijas valdība ar šo piedāvā Latvijas Republikas valdībai (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses) uz savstarpīguma pamata savu valstu teritorijās noteikt vienkāršotus ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumus to Līgumslēdzēju Pušu aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas ekspluatē Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas aviācijas institūciju noteikto maršrutu, kā arī citu aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kuri noteiktos maršrutos veic čartera un speciālos lidojumus.

Šie vienkāršotie noteikumi paredz turpmāko.

Līgumslēdzēju pušu aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem (lidojumu apkalpes locekļi, salona apkalpes locekļi un kravas operatori), kas piedalās atļautajos gaisa pārvadājumos noteiktajos maršrutos starp Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas lidostām vai veic čartera lidojumus vai speciālos lidojumus no starptautiskajai satiksmei atvērtām lidostām (vai lidostu virzienā) attiecīgi Krievijas Federācijas teritorijā vai Latvijas Republikas teritorijā, un kuriem ir ceļošanai derīga pase, apkalpes locekļa apliecība un, ja nepieciešams, darba atļauja, kā arī ziņas par viņiem ir iekļautas vispārīgajā deklarācijā, ir atļauts ieceļot Krievijas Federācijas teritorijā vai Latvijas Republikas teritorijā, palikt lidostā, kur nosēdies gaisa kuģis, vai administratīvās teritorijas robežās, kurā atrodas starpnolaišanās lidosta vai ielidošanas lidosta, un atstāt minētās teritorijas ar to pašu vai citu lidojumu bez vīzu noformēšanas.

Ja gaisa kuģis nosēžas rezerves lidlaukā, jautājumu par šī gaisa kuģa apkalpes locekļu iziešanu ārpus minētā lidlauka robežām izlemj kompetentās iestādes.

Apkalpes locekļu apliecībām ir jāsatur informācija, kas paredzēta 1944. gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 9. pielikumā.

Ja Latvijas Republikas valdība piekrīt minētajam, Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijai Krievijas Federācijas valdības vārdā ir tas gods piedāvāt uzskatīt šo notu un Latvijas Republikas atbildes notu par Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas stāsies spēkā no datuma, kad pa diplomātiskajiem kanāliem tiks saņemta pēdējā no divām notām par to, ka Līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai vienošanās stātos spēkā.

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu izbeigt Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem. Šādā gadījumā šīs vienošanās darbība izbeigsies pēc 6 mēnešiem no datuma, kad otra Līgumslēdzēja Puse pa diplomātiskajiem kanāliem saņēmusi rakstveida paziņojumu, ja vien šis paziņojums nav atsaukts ar Līgumslēdzēju Pušu abpusēju piekrišanu pirms minētā termiņa beigām.

Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija izmanto gadījumu, lai atkārtoti apliecinātu Latvijas Republikas vēstniecībai Krievijas Federācijā savu augsto cieņu.

Maskava, 2020. gada 10. novembrī

Latvijas Republikas vēstniecība

MASKAVA

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautiska līguma stāšanos spēkā Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 22.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 23.03.2021. OP numurs: 2021/57.7
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
321833
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)