Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 2021. gada 12. marta rīkojuma Nr. 163 projekta tekstā tika iekļauti šādi rīkojumu projekti: TA-593, TA-596, TA-586 un TA-603. Sk. Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdes protokolu Nr. 26.

Grozījumi stājas spēkā 16.03.2021 un iekļauti rīkojuma redakcijā uz 16.03.2021.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 163

Rīgā 2021. gada 12. martā (prot. Nr. 26 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

1. Ar 2021. gada 16. martu izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A., 244B., 247A., 251A. nr.; 2021, 4B., 9A., 10A., 12B., 14A., 17A., 19B., 25A., 29A., 32A., 35A., 38B., 39A., 40A., 45A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.13.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas;";

1.2. izteikt 5.13.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.1 mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.-4. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:

5.13.2.1 1. 220 - lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā;

5.13.2.1 2. 250 - lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;";

1.3. svītrot 5.13.2.4 apakšpunktu;

1.4. papildināt rīkojumu ar 5.13.2.6, 5.13.2.7 un 5.13.2.8 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2.6 Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina datu apmaiņu ar Centrālo statistikas pārvaldi. Izglītības un zinātnes ministrija nodod Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju par izglītības iestāžu atrašanās vietu, pedagogiem un skolēniem, lai iegūtu datus, kas nepieciešami Covid-19 gadījumu papildu kritēriju izvērtēšanai saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju un attiecīgiem aizsardzības pasākumiem;

5.13.2.7 vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 20 personām) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 250, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, var īstenot formālās un neformālās izglītības programmu nodarbības ārtelpās. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes nodarbības ārtelpās. Ārtelpās var īstenot:

5.13.2.7 1. ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita;

5.13.2.7 2. ne vairāk kā divas neformālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes;

5.13.2.8 šā rīkojuma 5.13.2.7 apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz šā rīkojuma 5.17. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi.";

1.5. papildināt 5.17.1 apakšpunktu aiz vārda "iestādes" ar vārdiem "un Ieslodzījuma vietu pārvaldes";

1.6. papildināt rīkojumu ar 5.35.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.35.4. noteikt darbiniekus, kuri darba pienākumus veic klātienē, lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību, vienlaikus nosakot atbilstošus iekšējās kontroles pasākumus darba vietā;";

1.7. izteikt 5.35.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.35.1 organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. Ja darbinieks un darba devējs nav savstarpēji vienojušies par darba veikšanu attālināti, darba devējam ir tiesības vienpusēji norīkot darbinieku attālinātam darbam, ievērojot šā rīkojuma 5.35.1. apakšpunktu. Pēc ārkārtējās situācijas beigām attālinātais darbs veicams, pamatojoties uz pušu vienošanos;";

1.8. papildināt rīkojumu ar 5.35.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.35.2 valsts un pašvaldību institūcijas, ievērojot šā rīkojuma 5.35.1., 5.35.2. un 5.35.3. apakšpunktu, papildus nodrošina, ka:

5.35.2 1. ir noteiktas amatpersonas (darbinieki), kuri darba specifikas dēļ darbu veic klātienē, ievērojot, ka:

5.35.2 1.1. kabinetā atrodas tikai viena amatpersona (darbinieks);

5.35.2 1.2. atvērta tipa birojā vienai amatpersonai (darbiniekam) paredz ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības;

5.35.2 2. ja nav iespējams ievērot šā rīkojuma 5.35.2 1.1 vai 5.35.2 1.2. apakšpunktā noteiktās prasības, tiek izstrādāts darba grafiks;";

1.9. papildināt rīkojumu ar 5.42.1 un 5.42.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.42.1 sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājiem un pārvadātājiem nodrošināt šā rīkojuma 5.42. apakšpunktā minēto epidemioloģisko prasību izpildi. Valsts policijai un pašvaldības policijai nodrošināt izpildes kontroli;

5.42.2 sabiedriskā transporta pārvadātājs norīko par epidemioloģiskās drošības prasību protokolu izstrādi, saskaņošanu un izpildi atbildīgo personu;";

1.10. papildināt rīkojumu ar 6.3 un 6.4 punktu šādā redakcijā:

"6.3 Personām, kas ieceļo Latvijā, šķērsojot ārējo robežu ar gaisa kuģi, Valsts robežsardze papildus šā rīkojuma 6.1 punktā minētajai uzraudzībai pastiprināti uzrauga Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 35.3 1. vai 35.3 2. apakšpunktā minētā dokumenta esību.

6.4 Pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma pārvadātājs, kas tranzītā caur Latvijas Republiku nogādā uz citu valsti ārzemnieku, kuram atteikta ieceļošana nākamajā tranzīta valstī vai galamērķa valstī, nogādā viņu uz valsti, no kuras viņš atvests, vai uz valsti, kas izsniegusi ceļošanas dokumentu, vai jebkuru citu valsti, kurā ārzemnieka ieceļošana ir garantēta.";

1.11. papildināt rīkojumu ar 10.8 punktu šādā redakcijā:

"10.8 Noteikt, ka pašvaldību institūcijām no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" kompensē izdevumus, kas radušies no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 7. februārim, lai nodrošinātu pašvaldību policijas darbiniekiem samaksu par tiešu un uzskaitāmi pierādāmu virsstundu darbu un piemaksu par nakts darbu (turpmāk - atlīdzība), kontrolējot iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, - 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām)."

2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma 9. panta ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 163Pieņemts: 12.03.2021.Stājas spēkā: 12.03.2021.Zaudē spēku: 07.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50C, 12.03.2021. OP numurs: 2021/50C.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
321674
12.03.2021
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"