Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 24

Rīgā 2021. gada 9. martā

Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents - A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs - A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs - J.Vitenbergs

Finanšu ministrs - J.Reirs

Iekšlietu ministrs - S.Ģirģens

Izglītības un zinātnes ministre - I.Šuplinska

Kultūras ministrs - N.Puntulis

Labklājības ministre - R.Petraviča

Satiksmes ministrs - T.Linkaits

Veselības ministrs - D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - A.T.Plešs

Zemkopības ministrs - K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors - J.Stukāns

Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis - V.Stūris

Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.13.00

Ministru kabineta lieta

1

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-546

______________________________________________________
(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, T.Linkaits, S.Ģirģens,
A.T.Plešs, A.Ķīvīte-Urtāne, S.Ņikišins, D.Heiberga,
R.Petraviča, I.Šuplinska, S.Veide, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

3. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par situāciju ģimenes ārstu praksēs.

2

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-547

______________________________________________________
(D.Pavļuts, S.Henkuzens, E.Juhņēviča, E.Labsvīrs,
A.Pabriks, J.Vitenbergs, I.Šuplinska, E.Rinkēvičs,
G.Kaminskis, E.Žeiris, J.Reirs, K.Avots,
S.Veide, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

2. Veselības ministram turpmāk katrā Ministru kabineta sēdē sniegt aktuālo informāciju par vakcinācijas procesa organizēšanas gaitu.

3

Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās noteikto uzdevumu izpildi laika periodā no 06.02.2021. līdz 26.02.2020."

TA-498

______________________________________________________
(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

4

Informatīvais ziņojums "Par Covid -19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo integrētās komunikācijas kampaņu īstenošanu 2021.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-563

______________________________________________________
(J.Citskovskis, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, noteikt, ka izdevumi integrēto kampaņu un ar tiem saistīto komunikācijas pakalpojumu iepirkumiem tiek segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", 2021.gadā nepārsniedzot 330 000 EUR.

3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības samazinājumu līdz kontrolējamam līmenim, informēšanas kampaņām "Gribu vasaru!" un "Epidemioloģiskās drošības veicināšana darba vietās" izstrādei un īstenošanai nepieciešama steidzama īstenošana. Pieņemt zināšanai, ka minēto informēšanas kampaņu veikšanai nepieciešamajiem iepirkumiem tiks piemērota sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu 8.panta septītās daļas 3.punktu. Noteikt, ka iepirkumu maksimālā summa šo divu iepirkumu veikšanai nepārsniedz attiecīgi 70 000 EUR un 50 000 EUR.

4. Ievērojot šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, Valsts kancelejai pārliecināties par pieprasīto maksājumu pamatotību un pieprasījumu Finanšu ministrijā iesniegt atbilstoši faktiski nepieciešamo izdevumu apmēram, un Finanšu ministrijai piešķirt nepieciešamo finansējumu.

5. Valsts kancelejai, izvērtējot faktisko nepieciešamību, informēt Finanšu ministriju gadījumā, ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais izmaksu maksimālais apmērs tiek samazināts.

6. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas ziņojums (scenāriji turpmākai rīcībai)

TA-562

______________________________________________________
(J.Citskovskis, J.Perevoščikovs, A.Pabriks,
L.Meņģelsone, T.Linkaits, J.Vitenbergs, I.Šuplinska,
J.Volberts, K.Gerhards, D.Pavļuts, E.Baldzēns,
R.Petraviča, J.Endziņš, S.Ģirģens, A.T.Plešs,
J.Bordāns, E.Rinkēvičs, N.Puntulis, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Konceptuāli atbalstīt starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas ziņojumā ietverto rīcības variantu, kas balstīts uz A scenāriju.

2. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai detalizēt turpmākās rīcības principus A scenārija īstenošanai, papildināt ar Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par ārtelpu apmācības procesa organizēšanu, iekļaut tos rīkojuma projektā par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un iesniegt rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 11.marta sēdē.

3. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai turpināt izvērtēt kritērijus stingrāku epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikšanai epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā, kā arī izstrādāt plānu vienotai ierobežojumu mazināšanai un nozaru darbības pakāpeniskai, drošai atjaunošanai un attiecīgus priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 16.marta sēdē.

6

Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības prasībām sabiedriskajā transportā, to ievērošanu un kontroli"

TA-560

______________________________________________________
(T.Linkaits, D.Merirands, A.Pabriks, A.T.Plešs,
J.Vitenbergs, Dž.Innusa, B.Bāne, I.Šuplinska,
D.Pavļuts, J.Endziņš, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijai (Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija") un Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) sadarbībā ar pašvaldībām un pašvaldību policiju koordinēt regulārus apsekojumus un kontroli par noteikto epidemioloģiskās drošības prasību un ierobežojumu ievērošanu, tostarp mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu, kā arī par tiesību izmantošanu neuzņemt pasažierus vai izsēdināt viņus no transportlīdzekļa epidemioloģisko prasību neizpildes gadījumā.

3. Satiksmes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aicināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājus sadarbībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izstrādāt un saskaņot ar Veselības ministriju ieteikumus, lai pārvadātājs un transportlīdzekļa vadītājs varētu nodrošināt optimālu transportlīdzekļa ventilāciju arī reisa laikā.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", paredzot pašvaldībām pienākumu noteikt ierobežojumus pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai pilsētu maršrutos pasažieru skaita maksimumstundās.

5. Satiksmes ministrijai (Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ''Autotransporta direkcija") apkopot datus par republikas pilsētu pašvaldību izdevumiem, kas ar 2021. gada 9.martu radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā, un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus šī protokollēmuma 5.punktā minēto izdevumu segšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa pārpildes attiecīgās pašvaldības budžetā.

7

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-440

______________________________________________________
(T.Linkaits, J.Citskovskis, A.Jokste, E.Rinkēvičs,
J.Reirs, R.Petraviča, S.Ģirģens, J.Vitenbergs,
A.Pabriks, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projekta variantu, kurā ietvertais regulējums attiecas arī uz tūroperatoru organizētiem neregulāriem pasažieru atpūtas pārvadājumiem.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Sēdi slēdz plkst.20.40

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 24Pieņemts: 09.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 12.03.2021. OP numurs: 2021/50.6
321613
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"