Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumus Nr. 16 "Par Pasaules Pasta konvencijas reglamentu un tā Noslēguma protokolu".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 148

Rīgā 2021. gada 4. martā (prot. Nr. 23 7. §)

Par Pasta konvencijas reglamentu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Pasaules Pasta savienības Pasta darbības padomes pieņemtais Pasaules Pasta konvencijas reglaments un tā Noslēguma protokols 2017. gada redakcijā ar grozījumiem, par kuriem paziņots ar Pasaules Pasta savienības Starptautiskā biroja 2017. gada 18. decembra cirkulāru Nr. 167, 2018. gada 28. maija cirkulāru Nr. 74, 2018. gada 17. decembra cirkulāru Nr. 200, 2019. gada 29. aprīļa cirkulāru Nr. 75, 2019. gada 8. jūlija cirkulāru Nr. 117, 2019. gada 30. septembra cirkulāru Nr. 158, 2019. gada 1. novembra cirkulāru Nr. 166 un 2020. gada 28. februāra cirkulāru Nr. 26 (turpmāk - Pasta konvencijas reglaments), ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Pasta konvencijas reglamentā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. Līdz ar noteikumiem publicējams Pasta konvencijas reglaments angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumus Nr. 480 "Par 2013. gada Pasta paku reglamentu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 166. nr.);

4.2. Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumus Nr. 43 "Par 2013. gada Vēstuļu korespondences reglamentu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 17. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits


Regulations to the Convention. Final Protocol


Pasaules Pasta savienība

Konvencijas reglaments

Noslēguma protokols

Berne 2017

Piezīme par Konvencijas reglamenta un Noslēguma protokola drukāšanu

Treknrakstā tekstā norādīti grozījumi pārstrādātajā Konvencijas reglamentā un tā Noslēguma protokolā, kas apstiprināts 2016. gadā Stambulas kongresā. Šos grozījumus apstiprināja Pasta darbības padome un Konvencijas reglaments un tā Noslēguma protokols tika parakstīti plenārsēdē pēc Stambulas kongresa.

Konvencijas reglaments

Satura rādītājs

I nodaļa

Kopīgie noteikumi

 

I iedaļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

 

1.

Definīcijas

 

01-001.

Definīcijas

 

2.

Tādas iestādes vai iestāžu izraudzīšanās, kas atbild par to pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās Konvencijai

 

02-001.

Operatīvās informācijas oficiāls paziņojums

 

3.

Universāls pasta pakalpojums

 

4.

Tranzīta pārvadājumu brīvība

 

04-001.

Tranzīta pārvadājumu brīvības piemērošana

 

04-002.

Tranzīta pārvadājumu brīvības nenodrošināšana

 

5.

Īpašumtiesības uz pasta sūtījumiem. Sūtījumu atsaukšana. Adreses un/vai adresāta vārda (juridiskas personas nosaukuma, uzvārda, vārda vai tēvvārda (ja tādu lieto)) maiņa vai labošana. Pārsūtīšana. Nepiegādājamu sūtījumu atpakaļnosūtīšana

 

6.

Pastmarkas

 

06-001.

Priekšapmaksa. Priekšapmaksas apzīmēšanas metodes

 

06-002.

Pastmarkas. Paziņošana par izdošanu un apmaiņu starp izraudzītajiem operatoriem

 

06-003.

Pastmarku un pasta priekšapmaksas zīmju vai marķēšanas nospiedumu parametri

 

06-004.

Pastmarku vai pasta priekšapmaksas zīmju, vai marķēšanas nospiedumu iespējama krāpnieciska izmantošana

 

06-005.

Kalendārzīmoga uzlikšana

 

06-006.

Neapmaksāti vai daļēji apmaksāti sūtījumi

 

06-007.

Uz kuģa nodotu sūtījumu priekšapmaksa un apzīmogošana

 

7.

Ilgtspējīga attīstība

 

07-001.

Vides aspekti

 

8.

Pasta drošība

 

08-001.

Pasta drošība

 

08-002.

Īstenošanas noteikumi attiecībā uz iepriekšēju elektronisko datu sniegšanu

 

08-002bis

Sūtījuma drošības deklarācija

 

9.

Pārkāpumi

 

10.

Personas datu apstrāde

 

11.

Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

 

12.

Vēstuļu korespondences iesniegšana nosūtīšanai no ārvalstīm

 

13.

UPU veidlapu izmantošana

 

13-001

Starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centri (IMPC)

 

13-002

Veidlapas

 

13-003

Publiski pieejamās veidlapas

 

II iedaļa

Pakalpojumu kvalitātes standarti un mērķi

 

14.

Pakalpojumu kvalitātes standarti un mērķi

 

14-001.

Pakalpojumu kvalitātes mērķi

 

III iedaļa

Maksa, papildmaksa un atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

 

15.

Maksa

 

16.

Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

 

16-001.

Atbrīvojums no maksas par pasta dienesta sūtījumiem

 

16-002.

No pasta tarifiem atbrīvoto sūtījumu apzīmogošana

 

16-003.

Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro iestādēm, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām

 

IV iedaļa

Pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi

 

17.

Pamatpakalpojumi

 

17-001.

Naudas vienība

 

17-002.

Ekvivalenti

 

17-003.

Izraudzīto operatoru sniegtā informācija

 

17-004.

Starptautiskā biroja publikācijas

 

17-005.

Dokumentu glabāšanas laiks

 

17-006.

(Svītrots)

 

17-007.

(Svītrots)

 

17-008.

Standartu piemērošana

 

18.

Papildpakalpojumi

 

18-001.

Apdrošināti sūtījumi

 

18-002.

Sūtījumi ar pēcmaksu

 

18-003.

Paziņojums par vēstuļu korespondences sūtījumu un paku izsniegšanu

 

18-004.

Sūtījumi, kas adresātam izsniedzami bez maksas un nodevām

 

18-005.

Konsignācijas pakalpojums

 

V iedaļa

Aizliegumi un muitas jautājumi

 

19.

Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

 

19-001

Izņēmuma kārtā pieņemami bīstamie izstrādājumi

 

19-002.

Bīstamu izstrādājumu ievešanas kontrole

 

19-003.

Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas un litija elementi un baterijas, ko atļauts pieņemt

 

19-004.

Nosacījumi par to, kā pieņemami un apzīmogojami sūtījumi, kuros ir no pacientiem (cilvēkiem vai dzīvniekiem) paņemti paraugi

 

19-005.

Infekciozas vielas saturošu sūtījumu pieņemšanas nosacījumi un apzīmogošana

 

19-006.

Radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu pieņemšanas nosacījumi un apzīmogošana

 

19-007.

Nosacījumi par to, kā pieņemami vēstuļu korespondences sūtījumi un pakas, kurās ir iekārtās uzstādīti litija elementi un baterijas

 

19-008.

Bīstami izstrādājumi, kurus aizliegts ievietot vēstuļu korespondences sūtījumos un pakās

 

19-009.

Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem pakās

 

20.

Muitas kontrole. Muitas nodoklis un citas nodevas

 

20-001.

Sūtījumi, kuriem jāveic muitas pārbaude

 

20-002.

Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai

 

20-003.

Muitas nodokļa un citu nodevu anulēšana

 

VI iedaļa

Atbildība

 

21.

Pieprasījumi

 

21-001.

Pieprasījumi. Vispārīgi principi

 

21-002.

Pieprasījumi, izmantojot CN 08 veidlapu

 

21-003

Pieprasījumi, izmantojot IBIS

 

22.

Izraudzīto operatoru atbildība. Atlīdzības

 

22-001.

Izraudzīto operatoru atbildības piemērošana

 

23.

Gadījumi, kad dalībvalstis un izraudzītie operatori nav atbildīgi

 

23-001.

Izzagtu vai sabojātu ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu vai paku piegāde

 

24.

Sūtītāja atbildība

 

24-001.

Sūtītāja atbildības noteikšana

 

25

Atlīdzības izmaksa

 

25-001.

Atlīdzības izmaksa

 

25-002.

Atlīdzības izmaksas termiņš

 

25-003.

Atlīdzības automātiska izmaksa

 

25-004.

Izraudzīto operatoru atbildības noteikšana

 

25-005.

Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūra

 

26.

Iespējamā atlīdzības piedziņa no sūtītāja vai adresāta

 

26-001.

Izmaksātās atlīdzības piedziņa no aviopārvadātājiem

 

26-002.

Atlīdzības atmaksāšana izraudzītajam operatoram maksātājam

 

26-003.

Atlīdzības atmaksāšana starp izraudzītajiem operatoriem

 

26-004.

Atlīdzību uzskaite

 

VII iedaļa

Atlīdzināšana

 

34-001

Sarakstu un rēķinu nosūtīšana un apstiprināšana

 

34-002

Norēķini. Vispārējie noteikumi

 

34-003

Rēķinu apmaksa ar UPU klīringa sistēmas starpniecību

 

34-004

Rēķinu apmaksa, ja norēķinus neveic ar UPU klīringa sistēmas starpniecību

 

34-005

SDR vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārējie noteikumi

 

34-006

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Statistiskās novērošanas sarakstu sagatavošana, pārsūtīšana un apstiprināšana

 

34-007

Vēstuļu korespondences sūtījumi. CN 55, CN 56 un CN 69 sarakstu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

 

34-008

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Vairumsūtījumu uzskaite

 

34-009

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Tiešās piekļuves sūtījumu uzskaite

 

34-010

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Tranzītmaksas un atsevišķo galamaksas rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

 

34-011

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Galamaksas pagaidu maksājumi

 

34-012

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Galīgo norēķinu sagatavošana

 

34-013

Paku sūtījumi. Rēķinu sagatavošana

 

VIII iedaļa

Papildu pakalpojumi

 

36.

Eksprespasta sūtījumi un integrētā loģistika

 

36-001

Eksprespasta sūtījumi

 

36-002.

Eksprespasta darbība

 

36-003

Integrētās loģistikas pakalpojumi

 

37.

Elektroniskie pasta pakalpojumi

 

37-001.

Hibrīdpasts

 

37-002.

Ar faksimilsakariem saistīti pakalpojumi

 

37-003.

Ar tekstu saistīti pakalpojumi

 

37-004.

Elektroniska pasta sertifikācijas zīme

 

37-005.

Ierakstīti elektroniskā pasta sūtījumi

 

37-006.

Elektroniskā pasta pastkastīte

 

37-007.

Telemātiskie sakari. Vispārīgi noteikumi

 

37-008.

Īpašie noteikumi attiecībā uz telemātiskiem sakariem

 

37-009.

Noteikumi attiecībā uz maksājumiem par telemātiskiem sakariem

 

IX iedaļa

Noslēguma noteikumi

 

38.

Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai attiecībā uz Konvenciju un reglamentu

 

39.

Atrunas kongresā

 

40.

Konvencijas stāšanās spēkā un darbības laiks

 

40-001.

Reglamenta stāšanās spēkā un darbības laiks

 

II nodaļa

Vēstuļu korespondences reglaments

 

I iedaļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

 

11.

Slēgto depešu apmaiņa ar militārām vienībām

 

11-101.

Depešu apmaiņa ar militārām vienībām

 

15.

Maksa

 

15-101.

(Svītrots)

 

15-102.

Īpašie tarifi

 

15-103.

Pasta tarifu piemērošanas nosacījumi

 

15-104.

(Svītrots)

 

17.

Pamatpakalpojumi

 

17-101.

Pamatpakalpojumi

 

17-102.

Vēstuļu korespondences sūtījumu klasifikācija pēc formāta un satura

 

17-103.

Informācija par svara ierobežojumiem

 

17-104.

Izmēra ierobežojumi

 

17-105.

Izmēra un svara ierobežojumi nelielām vēstulēm (P) un lielām vēstulēm (G)

 

17-106.

Sūtījumu pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana. Iepakojums

 

17-107

Katrai sūtījumu kategorijai piemērojamie īpašie noteikumi

 

17-108.

Prioritātes vai pārvadāšanas veida norādīšana

 

17-109.

Speciālais iepakojums

 

17-110.

Sūtījumi aploksnēs ar caurspīdīgu ielaidumu

 

17-111.

Standartizēti sūtījumi

 

17-112.

Sūtījumu apmaiņa

 

17-113.

Prioritāru sūtījumu un aviopasta sūtījumu prioritāra apstrāde

 

17-114.

Depešas

 

17-115.

Slēgtu depešu apmaiņa

 

17-116.

Apmaiņa ar depešām, kas šķirotas pēc formāta

 

17-117.

Atklātais tranzīts

 

17-118.

Apdrošinātu sūtījumu sūtīšanas maršruti un veidi

 

17-119.

Depešu noformēšana

 

17-120.

Vēstuļu kartes

 

17-121.

Ierakstītu sūtījumu sūtīšana

 

17-122.

Apdrošinātu sūtījumu sūtīšana

 

17-123.

Naudas pārvedumu un neierakstītu sūtījumu ar pēcmaksu sūtīšana

 

17-124.

Izsekojamu sūtījumu sūtīšana

 

17-125.

IBRS sūtījumu sūtīšana

 

17-126.

M maisu sūtīšana

 

17-127.

Vairumsūtījumu sūtīšana

 

17-128.

Sūtījumu, kuriem ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes piegādei, nosūtīšana

 

17-129.

Depešu marķēšana

 

17-130.

Svītrkodu izmantošana

 

17-131.

Elektroniska informācijas apmaiņa pasta procesu nodrošināšanai

 

17-132.

Depešu virzīšana

 

17-133.

Aviodepešu un sauszemes depešu, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), tiešā pārkraušana

 

17-134.

Nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu sagatavošana

 

17-135.

Depešu nodošana

 

17-136.

CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavošana un pārbaude

 

17-137.

CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu trūkums

 

17-138.

Depešu pārbaude

 

17-139.

Pārbaudes paziņojumi

 

17-140.

Nepareizi nogādātas depešas un nepareizi nosūtīti sūtījumi

 

17-141.

Pasākumi, kas jāveic, ja notiek negadījums

 

17-142.

Pasākumi, kas jāveic, ja lidojums tiek pārtraukts, ja aviodepešas vai sauszemes depešas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir novirzītas vai nepareizi nosūtītas

 

17-143.

Pasākumi, kas jāveic īslaicīga pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma un atsākšanas gadījumā

 

17-144.

Tukšās taras atpakaļsūtīšana

 

18.

Papildpakalpojumi

 

18-101.

Ierakstīti sūtījumi

 

18-102.

Izsekojami sūtījumi

 

18-103.

Nogādāšana adresātam personīgi

 

18-104.

Starptautiskā komerckorespondence ar apmaksātu atbildi (IBRS)

 

18-105.

Starptautiskā komerckorespondence ar apmaksātu atbildi (IBRS) - iekšzemes atbilde

 

18-106.

Starptautiskais atbildes kupons

 

V iedaļa

Aizliegumi un muitas jautājumi

 

19.

Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

 

19-101.

Nepareizi pieņemtu sūtījumu apstrāde

 

19-102.

Pārsūtīšana

 

19-103.

Nepiegādājami sūtījumi. Atpakaļnosūtīšana uz sūtījuma nodošanas valsti vai sūtītājam un glabāšanas laiks

 

19-104.

Iesniegumu par sūtījumu atsaukšanu un iesniegumu par adreses mainīšanu vai precizēšanu apstrāde

 

19-105.

Sūtījumu atsaukšana. Adreses un/vai adresāta vārda mainīšana vai precizēšana. Pasta sūtījumi, kas nodoti citā valstī, nevis valstī, kuras pasta administrācija saņēmusi iesniegumu

 

VII iedaļa

Atlīdzināšana

 

A. Tranzīta maksa

 

27.

Tranzīta maksa

 

27-101.

Tranzīta maksa. Vispārīgi noteikumi

 

27-102.

Tranzīta maksas piemērošana

 

27-103.

Tranzīta maksa

 

27-104.

Attālums kilometros

 

27-105.

Ārkārtas pakalpojumi. Kombinētais transports

 

27-106.

Maksas aprēķināšana un uzskaite par atklātā tranzīta sūtījumiem un nepareizi nosūtītiem sūtījumiem

 

27-107.

Tranzīta maksa par novirzītām vai pa nepareizu maršrutu nosūtītām depešām

 

27-108.

Aviodepešas un sauszemes depešas, kuras tranzītā pa sauszemi pārvadā ar aviotransportu (SAL)

 

27-109.

Tranzīta maksa par atpakaļsūtītu tukšu maisu pārvadāšanu pa gaisu vai sauszemi

 

B.

Galamaksa

 

30.

Galamaksa. Noteikumi, ko piemēro pasta sūtījumu plūsmām uz pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no tiem un starp tiem

 

30-101.

Galamaksa. Vispārīgi noteikumi

 

30-102.

Dalībvalstu brīvprātīga dalība mērķsistēmā

 

30-103.

Tiešā piekļuve iekšzemes piegādei

 

30-104.

Papildu atlīdzība par ierakstītiem, apdrošinātiem un izsekojamiem sūtījumiem

 

30-105.

Izpildes novērtēšana. Pārskati un pārbaude

 

30-106.

Maksājumu sagatavošana un nosūtīšana par papildu atlīdzības rēķiniem

 

30-107.

Galamaksa tarifu aprēķināšana valstīm, kuras piemēro Konvencijas 29. panta 5. -15. punktu un 30. panta 4. punktu

 

30-108

Nosacījumi, kas attiecas uz informēšanu par atsauces maksām, kuras nepieciešamas galamaksas tarifu aprēķināšanai

 

30-109.

Ar pakalpojumu kvalitāti saistītā galamaksas atlīdzība starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

 

30-110.

Pakalpojumu kvalitātes standartu un mērķu noteikšanas principi ar pakalpojumu kvalitāti saistīto galamaksas atlīdzības apmaksai

 

30-111.

Ar pakalpojumu kvalitāti saistītā galamaksu atlīdzība par pasta sūtījumu plūsmām pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, no tiem un starp tiem

 

30-112.

Galamaksas tarifu pārskatīšanas mehānisms

 

30-113.

Pieprasījums piemērot īpašu maksājumu vairumsūtījumiem

 

30-114.

Slēgtu depešu apmaiņa ar militārām vienībām

 

30-115.

Statistiskās novērošanas vispārējie principi un sūtījumu skaita kilogramā noteikšana

 

30-116.

Statistikas datu vākšana par pasta sūtījumu apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

 

30-117.

Statistikas datu vākšana attiecībā uz tādu depešu apmaiņu pārejas sistēmā, kuras šķirotas pēc formāta

 

30-118.

Alternatīva pieeja statistikas datu vākšanai par pasta sūtījumu apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

 

30-119.

Īpašā statistikas datu vākšana izmantošanai pārskatīšanas mehānismā

 

31.

Pakalpojumu kvalitātes fonds

 

31-101.

Faktūrrēķinu izrakstīšana par fondam maksājamajām summām un to iemaksāšana fondā, lai finansētu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

 

D.

Aviopārvadājumu tarifi

 

33.

Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

 

33-101.

Slēgto depešu pamattarifa un aviopārvadājumu tarifu aprēķināšanas formula

 

33-102.

Aviopārvadājumu tarifu uzskaite

 

33-103.

CN 66 un CN 67 svara saraksta sagatavošana

 

33-104.

CN 51 atsevišķā rēķina un CN 52 kopējā rēķina sagatavošana

 

33-105.

CN 55, CN 66 un CN 67 sarakstu, CN 51 atsevišķo rēķinu un CN 52 kopējo rēķinu iesniegšana un apstiprināšana

 

33-106.

Tranzīta maksas labojumi

 

33-107.

Aviopārvadājumu tarifu apmaksāšana

 

33-108.

Aviopārvadājumu tarifi par novirzītiem vai nepareizi nosūtītām depešām vai taru

 

33-109.

Aviopārvadājumu tarifi par nozaudētiem vai iznīcinātiem pasta sūtījumiem

 

E.

Norēķini

 

34.

Īpašie noteikumi attiecībā uz norēķiniem un maksājumiem par starptautiskā pasta apmaiņu

 

34-100bis

(Svītrots.)

 

34-101.

(Svītrots.)

 

34-102.

(Svītrots)

 

34-103.

(Svītrots)

 

34-104.

(Svītrots)

 

34-105.

(Svītrots)

 

34-106.

(Svītrots)

 

34-107.

(Svītrots)

 

34-108.

(Svītrots)

 

34-109.

(Svītrots)

 

34-110.

(Svītrots)

 

34-111

(Svītrots)

 

34-112.

(Svītrots)

 

34-113.

(Svītrots)

 

34-114.

(Svītrots)

 

34-115.

(Svītrots)

 

III nodaļa

Pasta paku reglaments

 

III iedaļa

Maksa, papildmaksa un atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

 

15.

Maksa

 

15-201.

Aviopārvadājumu papildu piemaksu aprēķināšana

 

15-202.

Īpašie tarifi

 

IV iedaļa

Pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi

 

17.

Pamatpakalpojumi

 

17-201.

Pārvadājumu uzņēmumu pakalpojumu sniegšana

 

17-202.

Svēršanas sistēma. Mārciņa

 

17-203.

Īpaši nosacījumi, kas attiecas uz svara ierobežojumiem

 

17-204.

Izmēra ierobežojumi

 

17-205.

Piegādes procedūra

 

17-206.

ECOMPRO pakas

 

17-207

Paku pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana un iepakošana. Adresēšana

 

17-208.

Speciālais iepakojums

 

17-209.

Sūtīšanas veida norādīšana

 

17-210.

Procedūras, kas jāpilda sūtītājam

 

17-211.

Procedūras, kas jāpilda preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nodrošināšanai

 

17-212.

Sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā

 

17-213.

Procedūras, kas jāpilda pasta iestādei, kur sūtījums nodots

 

17-214.

Vispārējie paku apmaiņas principi

 

17-215.

Svītrkodu piemērošana un specifikācijas

 

17-216.

Elektroniska informācijas apmaiņa pasta procesu nodrošināšanai

 

17-217.

Sekošana sūtījumu virzībai. Nosūtīšanas laika indikatīvie rādītāji

 

17-218.

Sekošana sūtījumu virzībai. Datu nosūtīšanas indikatīvie rādītāji

 

17-219.

Pasākumi, kas jāveic īslaicīga pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma un atsākšanas gadījumā

 

17-220.

Dažādas sūtīšanas metodes

 

17-221.

Sūtīšana slēgtās depešās

 

17-222.

(svītrots)

 

17-223.

Paku kartes

 

17-224.

CP 87 paku karšu sagatavošana

 

17-225.

Paku pavaddokumentu nosūtīšana

 

17-226.

Depešu virzīšana

 

17-227.

Aviodepešu un sauszemes depešu, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), tiešā pārkraušana

 

17-228.

CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavošana un pārbaude

 

17-229.

CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu iztrūkums

 

17-230.

Pasākumi, kas jāveic, ja notiek negadījums

 

17-231.

Pasākumi, kas jāveic, ja lidojums tiek pārtraukts, ja aviopasta depešas vai sauszemes depešas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir novirzītas vai nepareizi nosūtītas

 

17-232.

Nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu sagatavošana

 

17-233.

Depešu nodošana

 

17-234.

Depešu pārbaude

 

17-235.

Pārkāpumu atklāšana un pārbaudes paziņojumu apstrāde

 

17-236.

Paku svara vai izmēru neatbilstības

 

17-237.

Bojātas vai nepietiekami iepakotas pakas saņemšana pasta apmaiņas punktā

 

17-238.

Ziņošana par pārkāpumiem, par kuriem atbild izraudzītie operatori

 

17-239.

Vairumā nosūtīto depešu ar pakām pārbaude

 

17-240.

To paku pārsūtīšana, kas novirzījušās no maršruta

 

17-241.

Tukšās taras atpakaļsūtīšana

 

18.

Papildpakalpojumi

 

18-201.

Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums sākotnējam tirgotājam

 

18-202.

Lielgabarīta pakas

 

V iedaļa

Aizliegumi un muitas jautājumi

 

19.

Sūtījumi, kurus nav atļauts pieņemt. Aizliegumi

 

19-201.

Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

 

19-202.

Pakas pāradresācijas nosacījumi

 

19-203.

Uzglabāšanas laiks

 

19-204.

Uzglabāšanā automātiski pieņemtās pakas

 

19-205.

Neizsniegto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

 

19-206.

Kļūdaini pieņemto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

 

19-207.

Atpakaļnosūtīšana sūtītājam pakalpojumu pārtraukšanas dēļ

 

19-208.

Izraudzītajam operatoram doto norādījumu neievērošana

 

19-209.

Pakas ar sūtījumiem, kas var ātri sabojāties vai sapūt

 

19-210.

Iesniegumu apstrāde par pasta pakas atsaukšanu, adreses un/vai adresāta vārda maiņu vai precizēšanu.

1

VII iedaļa

Atlīdzināšana

 

A.

Tranzīta maksa

 

27.

Tranzīta maksa

 

27-201.

Tranzīta sūtījumu sauszemes tarifs

 

27-202.

Tranzīta sauszemes tarifu piemērošana

 

27-203.

Jūras tarifs

 

27-204.

Jūras tarifa piemērošana

 

27-205.

Jaunu tarifu piemērošana neparedzamu maršruta izmaiņu gadījumā

 

27-206.

Depešu svars, ko ņem vērā, izmaksājot atlīdzību izraudzītajiem operatoriem

 

27-207.

Tarifu sadalījums

 

27-208.

Tarifi un nodevas, kuras citiem izraudzītajiem operatoriem kreditējis tās valsts izraudzītais operators, kurā depešas nodotas sūtīšanai

 

27-209.

Tarifu, maksu un nodevu sadalījums un atlīdzināšana atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas gadījumā

 

C.

Pasta paku tarifi

 

32.

Pasta paku sauszemes un jūras tarifi

 

32-201.

Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifi

 

32-202.

Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu mainīšana

 

32-203.

ECOMPRO pakas

 

D.

Aviopārvadājumu tarifi

 

33.

Pamattarifi un noteikumi par aviopārvadājumu tarifiem

 

33-201.

Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana

 

33-202.

Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumam

 

33-203.

Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz nozaudētām vai iznīcinātām aviopakām

 

33-204.

Aviopārvadājumu tarifi par novirzītiem vai nepareizi nosūtītām depešām vai maisiem

 

33-205.

Aviopārvadājumu tarifu iekasēšana par tukšu maisu transportēšanu

 

E.

Norēķini

 

34.

Īpašie noteikumi attiecībā uz norēķiniem un maksājumiem par starptautiskā pasta apmaiņu

 

34-200bis

(Svītrots)

 

34-201.

(Svītrots)

 

34-202.

(Svītrots)

 

34-203.

(Svītrots)

 

34-204.

(Svītrots)

 

34-205.

(Svītrots)

 

Konvencijas reglamenta Noslēguma protokols

I nodaļa

 

Kopīgie noteikumi

 

Pants

   

R I

No pasta tarifiem atbrīvoto sūtījumu apzīmogošana

 

R II

Veidlapas

 

R III

Apdrošināto sūtījumu maksimālie ierobežojumi

 

R IV

Apdrošināti sūtījumi

 

R V

Piegādes procedūra

 

R VI

Izņēmuma kārtā pieņemami bīstamie izstrādājumi

 

R VII

Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas un litija elementi un baterijas, ko atļauts pieņemt

 

R VIII

Sūtījumi, kuriem jāveic muitas pārbaude

 

R IX

Pieprasījumu apstrāde

 

R X

Izraudzīto operatoru atbildības piemērošana

 

R XI

Izzagtu vai sabojātu ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu piegāde

 

R XII

Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūras

 

II nodaļa

 

Vēstuļu korespondences reglaments

 

R XIII

Īpašie tarifi

 

R XIV

Pasta tarifu piemērošanas nosacījumi

 

R XV

Iespieddarbi. Maksimālais svars

 

R XVI

Katrai sūtījumu kategorijai piemērojamie īpašie noteikumi

 

R XVII

Standartizēti sūtījumi

 

R XVIII

Maisi

 

R XIX

Depešu marķēšana

 

R XX

Depešu virzīšana

 

R XXI

Ierakstīti M maisi

 

R XXII

IBRS izmaksu aprēķināšana

 

R XXIII

Starptautiskie atbildes kuponi, kas izdoti līdz 2002. gada 1. janvārim

 

R XXIV

To parādu koriģēšana, kas radušies, veicot norēķinus saistībā ar galīgo kopējo rēķinu par starptautiskajiem atbildes kuponiem, kuri izplatīti līdz 2002. gada 1. janvārim

 

R XXV

Tādu parādu koriģēšana, kas radušies, veicot norēķinus ar Starptautiskā biroja klīringa sistēmas starpniecību, un kas ir bijuši spēkā līdz 2001. gada 1. janvārim

 

R XXVI

Nepareizi pieņemtu sūtījumu apstrāde

 

R XXVII

Pārsūtīšana

 

R XXVIII

Īpašā tranzīta maksa

 

R XXIX

CN 55, CN 66 un CN 67 sarakstu, CN 51 atsevišķo rēķinu un CN 52 kopējo rēķinu iesniegšana un apstiprināšana

8

R XXX

Vairumsūtījumu uzskaite

 

III nodaļa

 

Pasta paku reglaments

 

R XXXI

Pasta paku pakalpojumu sniegšana

 

R XXXII

Īpaši nosacījumi saistībā ar svara ierobežojumiem pakām

 

R XXXIII

Procedūras, kas jāpilda preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nodrošināšanai

 

R XXXIV

Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums sākotnējam tirgotājam

 

R XXXV

Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

 

R XXXVI

Uzglabāšanā automātiski pieņemtās pakas

 

R XXXVII

Sūtīšana slēgtās depešās

 

R XXXVIII

Depešu virzīšana

 

R XXXIX

Paku svara vai izmēru neatbilstības

 

R XL

Vidējo tarifu noteikšana

 

R XLI

Īpašie tranzīta sūtījumu sauszemes tarifi

 

R XLII

Papildu tarifi

 

R XLIII

Jūras tarifi

 

R XLIV

Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumam

 

R XLV

Rēķinu sagatavošana

 

Veidlapu saraksts

Vēstuļu korespondences veidlapas

Nr.

Veidlapas nosaukums vai veids

Atsauces

CN 01

Starptautiskais atbildes kupons

18-105.5.

CN 02bis

Atsevišķs saraksts. Atbildes kuponi

R XXIII.4

CN 03

Atsevišķs saraksts. Apmainītie atbildes kuponi

18-105.9.

CN 03bis

Apkopojošs saraksts. Atbildes kuponi

R XXIII.6

CN 04

"R" uzlīme ierakstītiem sūtījumiem

18-101.5.

CN 05bis

Uzlīme izsekojamiem sūtījumiem

18-102.3.

CN 06

"V" uzlīme apdrošinātiem sūtījumiem

18-001.6.1.

CN 07

Paziņojums par saņemšanu/izsniegšanu/izmaksāšanu/reģistrēšanu

18-003.3.

CN 08

Pieprasījums

21-002.1.

CN 08

Kvīts

21-002.1.

CN 09

Nosūtīto IBRS sūtījumu saraksts

18-104.5.1.

CN 10

Apkopojošs IBRS sūtījumu saraksts

18-104.5.1.

CN 11

Marķēšanas kvīts

18-004.3.2.

CN 12

Atsevišķs mēneša rēķins. Muitas u. c. maksājumi

18-004.5.

CN 13

Ziņojums. Informācija par konfiscētu pasta sūtījumu

19-102.5.,

   

19-201.6.

CN 14

Kopējā aploksne. Vēstuļu korespondences sūtījumu pārsūtīšana

19-103.8.1.

CN 15

Uzlīme "Atpakaļ"

19-104.8.2.,

   

19-205.5.

CN 16

Īpašais saraksts. Apdrošināti sūtījumi

17-122.1.

CN 17

Iesniegums

-par sūtījuma atsaukšanu

-par adreses mainīšanu vai precizēšanu

-par pēcmaksas summas atcelšanu vai mainīšanu

19-105.3.1.

19-210.3.1.

CN 18

Iesniegums par pasta sūtījuma nesaņemšanu (vai saņemšanu)

21-002.1.6.

CN 19

Atsevišķs rēķins. IBRS maksas

18-102.5.3.2.

CN 20

Saraksts. IBRS maksas

18-103.5.4.1.

CN 21

Paziņojums. CN 08 veidlapas nosūtīšana

21-002.2.6.2.

CN 22

Muitas deklarācijas uzlīme

20-001.1.

CN 23

Muitas deklarācija

20-001.1.

CN 24

Ziņojums (pārkāpumi attiecībā uz apdrošinātajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem vai pasta pakām)

23-001.1.

CN 25

Saiņu birkas

17-117.7.1.

CN 26

Saiņu birkas

17-117.7.2.

CN 27

Tabula. Apdrošinātu sūtījumu sūtīšanas maršruti un veidi

17-118.1.

CN 29

"COD" uzlīme ("Pēcmaksa")

18-002.3.

CN 29bis

Uzlīme sūtījumiem ar pēcmaksu ("COD")

18-002.3.

CN 31

Vēstuļu karte.

17-120.1.

CN 32

Vēstuļu karte. Depešas ar vairumsūtījumiem

17-127.

CN 33

Īpašais saraksts. Ierakstīti sūtījumi

17-121.

CN 34

Taras birkas sauszemes vēstuļu korespondences sūtījumiem

17-129.2.

CN 35

Taras birkas aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem

17-129.2.

Nr.

Veidlapas nosaukums vai veids

Atsauces

CN 36

Taras birkas SAL vēstuļu korespondences sūtījumiem

17-129.2.

CN 37

Pavadraksts. Sauszemes depešas

17-136.1.,

   

17-228.1.

CN 38

Pavadraksts. Aviodepešas

17-136.1.,

   

17-228.1.

CN 41

Pavadraksts. Sauszemes depešas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL)

17-136.1.,

   

17-228.1.

CN 42

Birka "Tiešā pārkraušana"

17-133.1.,

   

17-227.1.

CN 43

Pārbaudes ziņojums. Depešu apmaiņa

17-139.1.

CN 44

Nosūtīšanas pārbaudes paziņojums

17-134.1.,

   

17-232.1.

CN 45

Aploksne pavadrakstu CN 38, CN 41 un CN 47 nosūtīšanai

17-135.5.4.,

   

17-233.6.4.

CN 46

Aizstājošais pavadraksts

17-137.4.,

   

17-229.4.

CN 47

Pavadraksts. Depešas ar tukšo taru

17-144.4.4.,

   

17-233.5.4.

CN 48

Rēķins. Atlīdzību summas

26-004.

CN 51

Atsevišķs rēķins. Tranzīta maksa

33-104.

CN 52

Kopējais rēķins

33-104.6.,

   

34-201.9.

CN 53

Statistiskās novērošanas saraksts

34-101,1.

CN 54

Apkopojošais statistiskās novērošanas saraksts

34-101.1.2.

CN 54bis

Gada apkopojošais statistiskās novērošanas saraksts

34-101.2.1.

CN 55

Depešu saraksts

34-103.1.

CN 56

Apkopojošs depešu saraksts

34-103.2.

CN 57

Rēķins. Saņemtie vairumsūtījumi

34-105.1.

CN 57bis

Gala norēķinu rēķins. Vairumsūtījumi

34-105.5.

CN 60

Atsevišķs rēķins. Papildu atlīdzības programmas ceturkšņa saraksts

30-106.2.1.

CN 61

Atsevišķs rēķins. Galamaksa

34-107.2.3.

CN 62

Atsevišķs rēķins. Tranzīta maksa/sauszemes pasts

34-107.2.1.

CN 62bis

Atsevišķs rēķins. Papildu tranzīta maksa par jūras pārvadājumiem

34-107.2.2.

CN 64

Saraksts. Galamaksa

34-109.2.

CN 64bis

Atsevišķs saraksts. Pakalpojumu kvalitātes fonds

31-101.1.

CN 64ter

Atsevišķs saraksts. Pakalpojumu kvalitātes fonds

31-101.4.

CN 65

Pavadraksts. Atklātā tranzītā sūtīto un nepareizi nosūtīto sūtījumu svars

27-106.3.

CN 66

Svara saraksts. Aviodepešas un S.A.L. depešas

33-103.1.

CN 67

Svara saraksts. Prioritārie/aviopasta sūtījumi, kas sūtīti atklātā tranzītā. Neprioritārie/sauszemes sūtījumi, kas sūtīti atklātā tranzītā

33-103.2.

CN 69

Slēgto tranzīta depešu saraksts

34-103.4

CN 70

Sūtījuma drošības deklarācija

08-002bis 2.2.


Nr.

Veidlapas nosaukums vai veids

Atsauces

CP 71

(svītrots)

17-210.1.

CP 72

Paškopējošā veidlapa. Muitas deklarācija/adreses pavadziņojums

17-210.1.

CP 73

Paku uzlīme ar pakas numuru

17-213.1.

CP 74

"V" uzlīme apdrošinātām pakām

18-001.6.2.1.

CP 75

Apkopojošs rēķins. CP 94 saraksts

34-201.4.

CP 77

Iekasēto maksu saraksts

19-205.10.

CP 78

Pārbaudes paziņojums

17-235.1.

CP 81

Tabula. Sauszemes pasta pakas

17-214.5.

CP 82

Tabula. Aviopakas

17-214.5.

CP 83

Taras birka sauszemes pakām

17-221.3.1.

CP 84

Taras birka aviopakām

17-221.3.1.

CP 85

Taras birka SAL pakām

17-221.3.1.

CP 87

Paku karte

17-224.1.

CP 88

Īpašā paku karte. Tarifu samaksa par paku tranzītu

17-223.13.

CP 91

Aploksne adreses pavadziņojuma, muitas u. c. dokumentu sūtīšanai

17-225.3.

CP 92

Aploksne adreses pavadziņojuma, muitas u. c. dokumentu sūtīšanai

17-225.3.

CP 94

Maksājamo summu saraksts

34-201.1.

CP 94bis

Maksājamo summu saraksts ar svara kategorijām

34-201.2.2.

CP 95

"COD" uzlīme ("Pēcmaksa")

18-002.3.2.1.3.

Konvencijas reglaments

I nodaļa

Kopīgie noteikumi

I iedaļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro visiem starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

01-001. pants

Definīcijas

1. Šajā reglamentā turpmāk lietotajiem terminiem ir šādas definīcijas:

2. aviopakas - visas pakas, kuras atbilst definīcijai UPU konvencijā un kuras pārvadā pa gaisu kā prioritārus sūtījumus;

3. IBIS - jebkura UPU sertificēta kopējā uzziņu sistēma internetā, kura atbilst Konvencijā definētajām vai minētajām UPU operatīvajām un tehniskajām procedūrām un kuru izmanto, lai sagatavotu, iesniegtu, nosūtītu, saņemtu un apstrādātu izraudzīto operatoru pieprasījumus par pakām;

4. nosaukums vai vārds - attiecībā uz sūtītāju vai adresātu tas ir juridiskās personas nosaukums vai uzvārds, vārds un tēvvārds (ja tāds tiek lietots).1

02-001. pants

Operatīvās informācijas oficiāls paziņojums

1. Saskaņā ar Konvencijas 2. pantu tikko izraudzītais operators sniedz visu vajadzīgo operatīvo informāciju par pakalpojumiem, kas noteikti Pasaules Pasta savienības aktos. Operatīvo informāciju sniedz iespējami drīz, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pasta pakalpojumu sniegšanas sākuma, publicējot to Vēstuļu korespondences tiešsaistes apkopojumā un Pasta paku tiešsaistes apkopojumā (sk. 17-003. panta 5. punktu). Tikko izraudzītais operators sniedz nepieciešamo informāciju arī Starptautiskajam birojam iekļaušanai "Dalībvalstu vadītāju un vecāko amatpersonu vārdu, uzvārdu un adrešu sarakstā" (sk. 17-004. panta 2.1. punktu). Finanšu informāciju sniedz saskaņā ar 34-004. pantu.

04-001. pants

Tranzīta pārvadājumu brīvības piemērošana

1. Tās dalībvalsts pienākums, kura nesniedz apdrošinātu paku pakalpojumu vai kura neuzņemas atbildību par apdrošinātām pakām, ko pārvadā pa jūru vai gaisu, ir pārsūtīt slēgtas depešas, kuras tai ir nodevusi cita dalībvalsts, visātrākajā veidā un ar visdrošākajiem līdzekļiem.

04-002. pants

Tranzīta pārvadājumu brīvības nenodrošināšana

1. Ja tiek pārtraukta pasta pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, kas neievēro tranzīta brīvības principus, par to pirms tam, izmantojot e-pastu vai citu telesakaru līdzekli, ziņo attiecīgajai dalībvalstij un izraudzītajiem operatoriem. Par šo faktu informē arī Starptautisko biroju.

06-001. pants

Priekšapmaksa. Priekšapmaksas apzīmēšanas metodes

1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

1.1. Parasti maksu par vēstuļu korespondences sūtījumiem pilnībā apmaksā sūtītājs

1.2. Priekšapmaksas apzīmēšanas metodes

1.2.1. Apmaksu veic, izmantojot vienu no turpmāk minētajiem veidiem:

1.2.1.1. pastmarkas, kas ir uzdrukātas uz sūtījumiem vai pielīmētas pie tiem un ir derīgas sūtījuma nodošanas dalībvalstī;

1.2.1.2. pasta priekšapmaksas zīmes, kuras ir derīgas sūtījuma nodošanas dalībvalstī un kuras pārdod sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora uzstādīts tirdzniecības automāts;

1.2.1.3. oficiāli apstiprinātas marķēšanas mašīnas nospiedumi, kas ir derīgi sūtījuma nodošanas valstī, ja tā darbojas sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora tiešā pārraudzībā;

1.2.1.4. nospiedumi, kas izdarīti ar tipogrāfijas iespiedmašīnām vai citu drukāšanas vai iespiešanas procesu, ja šādu sistēmu ir atļauts izmantot saskaņā ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora noteikumiem.

2. Uz sūtījumiem var izvietot norādi par to, ka sūtījums ir pilnībā apmaksāts, piemēram, "Taxe perçue" ("Apmaksāts sūtījums"). Minēto norādi izvieto augšējā labajā daļā tajā sūtījuma pusē, kurā norāda adresi, un tās autentiskumu apstiprina, izmantojot sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādes kalendārzīmoga nospiedumu. Neapmaksātu vai daļēji apmaksātu sūtījumu gadījumā pasta iestāde, kura veikusi sūtījuma priekšapmaksu vai apmaksājusi trūkstošo priekšapmaksas summu, minēto nospiedumu izdara pretī minētajai norādei.

3. Priekšapmaksu par paku sūtīšanu var veikt ar pastmarkām vai jebkādā citā veidā, kas ir atļauts saskaņā ar sūtījuma nodošanas valsts vai tās izraudzītā operatora noteikumiem.

06-002. pants

Pastmarkas. Paziņošana par izdošanu un apmaiņu starp izraudzītajiem operatoriem

1. Attiecīgais izraudzītais operators katru reizi, kad tas izdod jaunas pastmarkas, ar Starptautiskā biroja starpniecību dara to zināmu visiem pārējiem izraudzītajiem operatoriem, sniedzot nepieciešamo informāciju.

2. Izraudzītie operatori, izmantojot Starptautiskā biroja starpniecību, apmainās ar vienu komplektu no katra jauna pastmarku izdevuma un 15 komplektus nosūta Starptautiskajam birojam. Kopumā no katra jauna izdevuma jāsūta 235 pastmarkas.

06-003. pants

Pastmarku un pasta priekšapmaksas zīmju vai marķēšanas nospiedumu parametri

1. Pastmarkas un pasta priekšapmaksas zīmes

1.1. Pastmarkas un pasta priekšapmaksas zīmes var būt jebkādā formā ar nosacījumu, ka to augstums vai platums parasti nav mazāks par 15 mm un nav lielāks par 50 mm.

1.2. Pastmarkas un pasta priekšapmaksas zīmes, ņemot vērā izraudzītā operatora vai izdevējas dalībvalsts nosacījumus, var būt perforētas, vai arī uz tām var būt reljefa nospiedumi, kas izdarīti, izmantojot reljefa nospieduma zīmogu, ja minēto darbību dēļ netiek traucēta Konvencijas 8. pantā noteiktās informācijas skaidra saskatīšana.

1.3. Uz piemiņas vai labdarības pastmarkām ar arābu cipariem var norādīt izdošanas gadu. Tāpat uz tām jebkādā valodā var būt uzraksts, kas norāda notikumu, kuram par godu attiecīgās pastmarkas ir izdotas. Ja papildus sūtījuma apmaksas summai ir jāmaksā papildmaksa, tai ir jābūt norādītai tā, lai par attiecīgo summu nerastos šaubas.

1.4. Saskaņā ar Konvencijas 6. pantu uz pastmarkām izdevējas dalībvalsts vai teritorijas nosaukumu var aizstāt ar izdevējas dalībvalsts vai teritorijas nosaukuma abreviatūru vai iniciāļiem, kas oficiāli uzskaitīti standartā ISO 3166, izdevējai dalībvalstij vai teritorijai laikus nosūtot oficiālu pieprasījumu Starptautiskajam birojam.

2. Marķēšanas mašīnas nospiedumi

2.1. Izraudzītie operatori var paši izmantot vai atļaut izmantot pasta marķēšanas mašīnas, ar kurām uz sūtījumiem tiek iespiests sūtījuma nodošanas dalībvalsts nosaukums un apmaksas summa, kā arī nodošanas vietas nosaukums un nodošanas datums. Tomēr pēdējās divas norādes nav obligātas. Ja marķēšanas mašīnas izmanto izraudzītais operators pats, tad norādi par apmaksas summu var aizstāt ar norādi par to, ka minētā summa ir samaksāta, piemēram, izmantojot norādi "Taxe perçue" ("Apmaksāts").

2.2. Nospiedumi, kurus izdara ar pasta marķēšanas mašīnu, ir spilgti sarkanā krāsā. Tomēr izraudzītie operatori var atļaut, ka marķēšanas mašīnu nospiedumi ir citā krāsā. Reklāmas saukļu nospiedumi, kas izdarīti, izmantojot marķēšanas mašīnas, arī var būt citā krāsā.

2.3. Sūtījuma nodošanas dalībvalsts un vietas nosaukumu norāda ar latīņu alfabēta burtiem, un blakus tiem to pašu informāciju var norādīt citiem burtiem. Apmaksas summu norāda, izmantojot arābu ciparus.

3. Marķēšanas nospiedumi

3.1. Marķēšanas nospiedumos, kas izdarīti ar tipogrāfijas iespiedmašīnām vai citu drukāšanas vai iespiešanas procesu, ar latīņu alfabēta burtiem norāda sūtījuma nodošanas dalībvalsts nosaukumu un, ja nepieciešams, sūtījuma nodošanas pasta iestādes nosaukumu, blakus tiem to pašu informāciju var norādīt ar citiem burtiem. Tajos arī norāda, ka sūtījums ir apmaksāts, šim nolūkam izmantojot, piemēram, norādi "Taxe perçue" ("Apmaksāts"). Katrā gadījumā pieņemto frāzi treknrakstā norāda skaidri saskatāmā ierāmējumā, un tā laukums nedrīkst būt mazāks par 300 mm2. Kalendārzīmogu, ja to izmanto, minētajā ierāmējumā neliek.

3.2. Marķēšanas nospiedumus, kas iegūti elektroniskā drukāšanas procesā, var izvietot virs adresei paredzētās vietas, lai vertikālais attālums starp šo nospiedumu un adresei paredzēto vietu būtu no 2,5 līdz 5 mm neatkarīgi no adreses atrašanās vietas. Šos marķēšanas nospiedumus var izvietot tieši uz aploksnes vai aploksnes caurspīdīgā ielaiduma iekšpusē. Otrajā minētajā gadījumā sūtījuma apdrukāšana un novietošana aploksnē jāveic tā, lai marķēšanas nospiedums būtu ne mazāk kā 5 mm attālumā no ielaiduma malas. Uz šāda veida nospiedumu attiecas arī 3.1. punkta noteikumi. Ja marķēšanas nospiedumā ir iekļauti vai tam ir pievienoti dati, kas koda veidā norādīti divdimensionālā simbolā, tad tam ir jāatbilst UPU tehniskajam standartam S28.

06-004. pants

Pastmarku vai pasta priekšapmaksas zīmju, vai marķēšanas nospiedumu iespējama krāpnieciska izmantošana

1. Ņemot vērā valsts tiesību aktus krimināltiesību jomā, ja pastāv aizdomas par tīšu noziedzīgu nodarījumu saistībā ar pasta priekšapmaksas zīmju izmantošanu, ievēro turpmāk izklāstīto procedūru.

1.1. Ja saistībā ar izejošu sūtījumu rodas aizdomas par tīšu pārkāpumu, kas īstenots, izmantojot pasta priekšapmaksas zīmes, un sūtītājs nav zināms, tad pastmarku vai nospiedumu nekādā veidā nepārveido. Sūtījumu, kuram pievieno paziņojumu, oficiāli ierakstītā aploksnē nosūta piegādes pasta iestādei. Lai par to informētu sūtījuma nodošanas dalībvalsts un galamērķa valsts izraudzīto operatoru, tiem nosūta attiecīgā paziņojuma kopiju. Izraudzītais operators, informējot par to Starptautisko biroju, var noteikt, lai minētie paziņojumi saistībā ar tā pakalpojumiem tiek sūtīti centrālajai administrācijai vai īpaši izraudzītai pasta iestādei.

1.2. Adresātu uzaicina apskatīt pierādījumu. Sūtījumu adresātam piegādā tikai tad, ja viņš piekrīt samaksāt attiecīgo maksu, atklāj sūtītāju un viņa adresi un pēc tam, kad viņš ir iepazinies ar sūtījuma saturu, iespējamā pārkāpuma priekšmetu nodod pasta dienesta rīcībā. Tas var būt viss sūtījums, ja tas nav atdalāms no pārkāpuma pierādījuma, vai sūtījuma daļa (aploksne, iesaiņojums, daļa no vēstules utt.), uz kuras ir norādīta adrese un nospiedums vai pastmarka, par kuru ir radušās minētās aizdomas. Iztaujāšanas rezultātus izklāsta oficiālā ziņojumā, kuru paraksta pasta darbinieks un adresāts. Ja adresāts atsakās sadarboties, tad to norāda minētajā dokumentā.

2. Oficiālo ziņojumu kopā ar apstiprinošiem pavaddokumentiem oficiāli ierakstītā sūtījumā nosūta sūtījuma nodošanas dalībvalsts izraudzītajam operatoram, kas rīkojas saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

3. Izraudzītie operatori, kuru valsts tiesību akti nepieļauj veikt 1.1. un 1.2. apakšpunktā paredzēto procedūru, dara to zināmu Starptautiskajam birojam, lai informētu pārējos izraudzītos operatorus.

06-005. pants

Kalendārzīmoga uzlikšana

1. Kalendārzīmoga nospiedumu, kurā ar latīņu alfabēta burtiem norādīts tās pasta iestādes nosaukums, kura atbild par dzēšanu, un minētās operācijas datums, uzliek tajā sūtījuma pusē, kurā ir norādīta adrese. Attiecīgo informāciju var pievienot, norādot to ar sūtījuma nodošanas valsts rakstzīmēm.

2. Kalendārzīmoga uzlikšana nav obligāta:

2.1. uz sūtījumiem, kas marķēti, izmantojot marķēšanas mašīnu nospiedumus, ja minētajos nospiedumos ir norādīts nodošanas vietas nosaukums un nodošanas datums;

2.2. uz sūtījumiem, kas marķēti, izmantojot nospiedumus, kuri uzlikti ar tipogrāfijas iespiedmašīnu vai citā drukāšanas vai iespiešanas procesā;

2.3. uz neierakstītiem pazemināta tarifa sūtījumiem, ja uz minētajiem sūtījumiem ir norādīta nodošanas vieta;

2.4. uz vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas ir saistīti ar pasta dienestu, kā paredzēts Konvencijas 16. panta 1. punktā un 16-001. pantā.

3. Dzēš visas pastmarkas, kas ir derīgas priekšapmaksai.

4. Ja vien izraudzītie operatori nav paredzējuši, ka dzēšanu veic, izmantojot īpašu zīmoga nospiedumu, pastmarkas, kuras sūtījuma nodošanas dienestā nav dzēstas kļūdas vai neuzmanības dēļ, dzēš tā pasta iestāde, kura to konstatē:

4.1. uzvelkot biezu līniju ar tinti vai neizdzēšamu zīmuli;

4.2. izmantojot kalendārzīmoga malu tā, lai nevar noteikt pasta iestādes nosaukumu.

5. Uz nepareizi nosūtītiem sūtījumiem, izņemot neierakstītus pazemināta tarifa sūtījumus, uzliek tās pasta iestādes kalendārzīmogu, kurā minētie sūtījumi ir saņemti kļūdas dēļ. Tas attiecas gan uz stacionārajām pasta iestādēm, gan, cik tas iespējams, uz pārvietojamām pasta iestādēm. Uz prioritāriem sūtījumiem aploksnēs un vēstulēm nospiedumu liek otrā pusē, bet uz pastkartēm - priekšpusē.

06-006. pants

Neapmaksāti vai daļēji apmaksāti sūtījumi

1. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var nosūtīt sūtītājam atpakaļ neapmaksātus vai daļēji apmaksātus sūtījumus, lai sūtītājs samaksātu trūkstošo summu. Neapmaksāta vai daļēji apmaksāta sūtījuma sūtītāju identificē, izmantojot metodes, kas paredzētas sūtījuma nodošanas dalībvalsts valsts noteikumos, tostarp metodes, kuras izmanto attiecībā uz nepiegādājamiem sūtījumiem.

2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var pats apņemties samaksāt par neapmaksātiem vēstuļu korespondences sūtījumiem vai trūkstošo summu par daļēji apmaksātiem sūtījumiem un attiecīgo summu iekasēt no sūtītāja. Šādā gadījumā tas ir pilnvarots iekasēt arī orientējošo maksu par sūtījuma apstrādi, kas ir 0,33 SDR.

3. Ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nepiemēro nevienu no 1. un 2. punktā paredzētajām iespējām vai ja sūtītājs nevar samaksāt trūkstošo summu, tad neapmaksātos vai daļēji apmaksātos prioritāros sūtījumus, vēstules un pastkartes tomēr nosūta uz galamērķa valsti. Var nosūtīt arī citus neapmaksātus vai daļēji apmaksātus sūtījumus.

4. Neatkarīgi no 3. punkta noteikumiem sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram nav pienākuma uz galamērķa valsti nosūtīt turpmāk minēto kategoriju sūtījumus, ja tie ir ievietoti vēstuļkastītēs vai citās izraudzītā operatora sūtījumu savākšanas vietās:

4.1. neapmaksātus vai daļēji apmaksātus sūtījumus, uz kuriem nav norādīts sūtītājs vai kura sūtītāju nevar identificēt;

4.2. neapmaksātas pastkartes, uz kurām ir uzlīmes vai atzīmes, kas apliecina, ka pasta maksa ir samaksāta.

5. Neatkarīgi no 9. punkta noteikumiem sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram nav pienākuma uz galamērķa valsti nosūtīt neapmaksātas pastkartes, uz kurām ir uzlīmes vai atzīmes, kas apliecina, ka pasta maksas ir samaksātas, ja šādas pastkartes ir ievietotas vēstuļkastītēs vai cita izraudzītā operatora sūtījumu savākšanas vietās.

6. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem neapmaksātus vai daļēji apmaksātus sūtījumus nosūta uz galamērķa valsti. Tomēr sūtījumus, kurus sūtītājs ir noteicis par prioritāriem sūtījumiem vai aviopasta sūtījumiem, izraudzītie operatori parasti sūta visātrākajā veidā (pa gaisu vai sauszemi).

7. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, kurš vēlas trūkstošo summu iekasēt no adresāta, ievēro procedūru, kas aprakstīta 8. un 10. punktā. Par neapmaksātiem vai daļēji apmaksātiem sūtījumiem, kuriem piemēro minēto procedūru, iekasē īpašiem tarifiem atbilstīgu summu, kuru maksā adresāts vai atpakaļnosūtītu sūtījumu gadījumā - sūtītājs un kuras aprēķināšana ir noteikta 11. punktā.

8. Pirms nosūtīšanas uz galamērķa valsti uz neapmaksātiem vai daļēji apmaksātiem sūtījumiem priekšpuses augšējās daļas vidū uzliek T zīmogu (nepietiekama apmaksa). Blakus zīmoga nospiedumam sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators skaidri salasāmiem cipariem savas valsts valūtā uzraksta trūkstošo summu un zem daļsvītras norāda minimālo nepazemināto tarifu, kuru piemēro par pirmā svara soļa prioritāriem sūtījumiem vai vēstulēm, kuras sūta uz ārvalstīm.

9. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators atbild par to, lai tiktu pārbaudīts, vai viņa valstī nodotie starptautiskie pasta sūtījumi tiek pareizi priekšapmaksāti. Katru sūtījumu, kuru saņem galamērķa valstī un uz kura nav T zīmoga nospieduma atbilstīgi 8. punkta noteikumiem, uzskata par pilnībā apmaksātu, un to attiecīgi apstrādā.

10. Ja pirmās galamērķa valsts izraudzītais operators vēlas trūkstošo summu iekasēt no adresāta (pārsūtītu sūtījumu gadījumā) vai no sūtītāja (atpakaļnosūtītu sūtījumu gadījumā), tad pienākumu uzlikt T zīmogu un norādīt summas daļskaitļa veidā pilda šis izraudzītais operators. Tādu pašu noteikumu piemēro sūtījumiem, kas ir nodoti valstīs, kuras pakalpojumiem attiecībās ar pārsūtošo izraudzīto operatoru nosaka pazeminātus tarifus. Šādā gadījumā daļskaitli iegūst, izmantojot tarifus, kas paredzēti šajā reglamentā un ir spēkā sūtījuma nodošanas valstī.

11. Izraudzītais operators piegādātājs, kurš vēlas iekasēt trūkstošo tarifa summu, uz sūtījuma norāda summu, kas ir jāiekasē. Minēto summu aprēķina, ja daļskaitli, ko iegūst, izmantojot 8. punktā minētos datus, reizina ar to tarifa summu valsts valūtā, kuru, sniedzot starptautiskos pakalpojumus, iekasē par pirmā svara soļa prioritāriem sūtījumiem vai vēstulēm, kuras sūta uz ārzemēm. Iegūtajam rezultātam pieskaita maksu par sūtījuma apstrādi, kas paredzēta 2. punktā. Izraudzītais operators piegādātājs, ja vēlas, var iekasēt tikai maksu par sūtījuma apstrādi.

12. Ja nepiegādāšanas gadījumā sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators vai pārsūtošais izraudzītais operators blakus T zīmogam nav norādījis 8. punktā minēto daļskaitli, tad galamērķa valsts izraudzītais operators daļēji apmaksāto sūtījumu var piegādāt, nepiemērojot tarifus.

13. Pastmarkas un marķēšanas nospiedumus, kas nav derīgi sūtījumu priekšapmaksai, neņem vērā. Šādā gadījumā blakus minētajām pastmarkām vai nospiedumiem uzraksta skaitli nulle (0) un apvelk ar zīmuli.

14. Saņemtos ierakstītos sūtījumus un apdrošinātos sūtījumus uzskata par pilnībā apmaksātiem.

06-007. pants

Uz kuģa nodotu sūtījumu priekšapmaksa un apzīmogošana

1. Par sūtījumiem, kas nodoti uz kuģa kādā no reisa galapunktiem vai starpposma piestāšanas ostā, apmaksu veic, izmantojot tās valsts pastmarkas, kuras teritoriālajos ūdeņos kuģis atrodas, un atbilstīgi tās pašas valsts pasta tarifiem.

2. Ja sūtījumi tiek nodoti, kad kuģis atrodas atklātā jūrā, un starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem nav noslēgta savstarpējā vienošanās, sūtījumus apmaksā, izmantojot tās valsts pastmarkas, kurai kuģis pieder vai kura kuģi ir nolīgusi, un atbilstīgi tās pašas valsts pasta tarifiem. Šādi apmaksāti sūtījumi tiklīdz iespējams ir jānodod pasta iestādē pēc kuģa ierašanās piestāšanas ostā.

3. Uz kuģiem nodoto sūtījumu apzīmogošanu veic pasta darbinieks vai virsniek s, kuram ir noteikts šāds pienākums, vai, ja tas nav iespējams, piestāšanas ostas pasta iestādē, kurā minētie sūtījumi tiek nodoti. Šādā gadījumā pasta iestāde uz korespondences uzliek savu kalendārzīmogu un pievieno vārdu "Navire" ("kuģis"), "Paquebot" ("pasta kuģis") vai citu līdzīgu apzīmējumu.

07-001. pants

Vides aspekti

1. Izraudzītajiem operatoriem savas preces un pakalpojumi ir jāpadara pēc iespējas draudzīgāki videi, ņemot vērā tehnoloģiskos un resursu ierobežojumus.

2. Materiālu un enerģijas patēriņš ir jāoptimizē, lai tas būtu minimāls un darbības tiktu veiktas efektīvi.

3. Izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst attiecīgo valsts vai starptautisko organizāciju paredzētajiem standartiem par nepiesārņošanu vai netoksiskiem materiāliem.

4. Izraudzītajiem operatoriem ir jāveicina papīra un citu materiālu otrreizējā pārstrāde. Tiem ir jāveicina arī pārstrādāto materiālu izmantošana.

08-001. pants

Pasta drošība

1 Dalībvalstis un to izraudzītie operatori ievēro UPU tehniskos standartus S58 "Pasta drošība. Vispārējie drošības pasākumi" un S59 "Pasta drošība. Pasta apmaiņas vietas un starptautiskā aviopasta drošība" un cenšas:

1.1. uzlabot pakalpojumu kvalitāti kopumā;

1.2. palielināt darbinieku izpratni par drošības svarīgumu;

1.3. izveidot drošības vienības vai pastiprināt to darbību;

1.4. nodrošināt regulāru darbības, drošības un pārbaudes informācijas apmaiņu;

1.5. ja nepieciešams, ierosināt likumdevējam pieņemt īpašus tiesību aktus un īstenot pasākumus, lai uzlabotu pasaules pasta pakalpojumu kvalitāti un drošību;

1.6. sniegt vadlīnijas, apmācības metodes un palīdzību pasta darbiniekiem, lai viņi spētu rīkoties ārkārtas situācijās, kurās var būt apdraudēta kādas personas dzīvība vai īpašums vai kuras var apgrūtināt pasta pārvadājumu ķēdes darbību, tādējādi nodrošinot darbību nepārtrauktību.

08-002. pants

Īstenošanas noteikumi attiecībā uz iepriekšēju elektronisko datu sniegšanu

1. Attiecībā uz sūtījumiem, kuros ir preces, varētu būt jāievēro īpašas importam piemērojamas muitas vai drošības prasības par iepriekšēju elektronisko datu sniegšanu, kā minēts Konvencijas 8. panta 1. punktā un kā sīkāk noteikts attiecīgajos Reglamenta noteikumos. Šīs prasības nepiemēro attiecībā uz vēstulēm, pastkartēm, iespieddarbiem (kas nav grāmatas) vai vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuros ir ievietoti neredzīgām personām paredzēti sūtījumi, kam nepiemēro muitas nodevas.

2. Katram sūtījumam, par kuru ir sniegti iepriekšēji elektroniskie dati, pievieno attiecīgu UPU muitas deklarācijas veidlapu.

3. Iepriekšēji elektroniskie dati, kas jāsniedz, lai izpildītu minētās prasības, vienmēr ir tie paši dati, kas dokumentēti attiecīgajā UPU muitas deklarācijas veidlapā.

4. Katrs sūtījums, par kuru sniedz iepriekšējus elektroniskos datus, ir apzīmēts ar unikālu sūtījuma identifikatoru gan lasāmā, gan svītrkoda formātā atbilstīgi UPU tehniskajam standartam S10. Iepriekšēju elektronisko datu apmaiņu muitas un drošības nolūkā vienmēr veic atbilstīgi UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1), un tās saturam jāatbilst UPU muitas deklarācijas veidlapas saturam.

4bis. Nosūtot sūtījumus, attiecībā uz kuriem ir jāsniedz iepriekšēji elektroniski dati muitas un drošības apsvērumu dēļ, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina, ka katra nosūtītā sūtījuma unikālais S10 svītrkoda identifikators ir elektroniski saistīts ar šā sūtījuma taras birkas S9 svītrkodu (ievietots tajā) un ka šī informācija ir iekļauta PREDES (UPU tehniskais standarts M41) elektroniskajā sūtījuma ziņojumā, kas nosūtīts galamērķa valsts izraudzītajam operatoram.

5. Iepriekšējus elektroniskos datus izmanto, kā paredzēts attiecīgajos Pasaules Pasta savienības aktu noteikumos par personas datu apstrādi. Neskarot iepriekš minēto, šādu datu apmaiņu varētu papildus regulēt divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai protokoli attiecībā uz personas datu aizsardzību un citiem datu apmaiņas tehniskajiem aspektiem.

6. Atsevišķiem sūtījumiem varētu būt piemērojami īpaši pasākumi, kas paredzēti attiecīgajās procedūrās, ko UPU pieņēmusi, saskaņojot ar citām attiecīgām ieinteresētām pusēm. Šādi pasākumi inter alia ir atsevišķu sūtījumu izsekošana un/vai tālākas pārvadāšanas novēršana.

7. Lai nodrošinātu šajā pantā minēto sūtījumu netraucētu plūsmu, dalībvalstis un izraudzītie operatori šā panta noteikumus īsteno, ņemot vērā pasaules pasta iestāžu tīkla iespējas un šo noteikumu īstenošanai pieejamo infrastruktūru, kā arī ņem vērā to, vai visas starptautiskajā pasta pārvadājumu ķēdē iesaistītās puses spēj izpildīt prasības par iepriekšēju elektronisko datu sniegšanu.

08-002bis. pants

Sūtījuma drošības deklarācija

1. Aviopasta pārvadājumiem var piemērot konkrētas drošības prasības un var pieprasīt, lai izraudzītais operators sūtītājs sniegtu pārvadātājam standartizētas sūtījuma drošības deklarācijas saskaņā ar piemērojamajiem aviodrošības noteikumiem.

2. Ja ir jānodrošina sūtījuma drošības deklarācija:

2.1. sūtījuma drošības deklarāciju pārvadātājam sniedz elektroniski kā CARDIT standartizēta ziņojuma sastāvdaļu, ja to atļauj citi piemērojamie noteikumi;

2.2. ja nav iespējams iesniegt elektroniski, kopā ar pavadrakstu nosūta papīra dokumentu, kurā iekļauta prasītā informācija. Stingri ieteicams šim nolūkam izmantot CN 702 sūtījuma drošības deklarāciju;

2.3. ar pārvadātāju iepriekš vienojas par sūtījuma drošības deklarācijas sniegšanas metodi.

13-001. pants

Starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centri (IMPC)

1. Starptautisko pasta sūtījumu apmaiņu veic starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centri. Ja IMPC izmanto depešu izveidei, noslēgšanai un/vai saņemšanai, to sauc par pasta apmaiņas vietu.

2. Izraudzītie operatori iesniedz Starptautiskajam birojam savu IMPC reģistrācijas, atjaunināšanas vai slēgšanas pieprasījumus. Šajos pieprasījumos ietver visus attiecīgos IMPC parametrus un funkcijas, kā sīkāk norādīts UPU tehniskajā standartā S34 (Starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centru reģistrācija), saskaņā ar tajā sniegtajiem norādījumiem.

3. Izraudzītā operatora pieprasītā IMPC atrašanās vietu izraugās tā, lai optimizētu pakalpojumu kvalitāti starptautiskām depešām, ņemot vērā starptautisko un/vai iekšzemes transporta tīklu pieejamību un provizoriskos pasta sūtījumu plūsmu apjomus teritorijā, kuru aptver pieprasītais IMPC.

4. Starptautiskā biroja pienākums ir vadīt un apstrādāt IMPC reģistrācijas pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar šeit definētajiem parametriem. Pirms attiecīgā IMPC reģistrācijas Starptautiskais birojs var konsultēties ar Pasta darbības padomi (un nepieciešamības gadījumā ar Administratīvo padomi par tās pārziņā esošiem jautājumiem), lai sniegtu īpašus pieprasījumus, kuriem var būt liela ietekme uz starptautisko pasta sūtījumu apmaiņu.

5. Starptautiskais birojs visus noteiktā kārtībā reģistrētus IMPC publicē UPU IMPC kodu sarakstā, kurā ietverti visi to kodi un parametri un kas ir pieejams visām Savienības dalībvalstīm un to izraudzītajiem operatoriem.

6. Izraudzītie operatori visos UPU dokumentos un visos EDI ziņojumos izmanto tikai savus IMPC kodus un izraudzīto partneroperatoru apstiprinātos IMPC kodus, kuri norādīti UPU IMPC kodu sarakstā, kas ir spēkā kodu izmantošanas laikā, un stingri ievēro šajā sarakstā minētos nosacījumus.

7. Izraudzītie operatori var arī lūgt izveidot ierobežotas lietošanas IMPC, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. militārās vienības - izraudzītie operatori var lūgt reģistrēt IMPC savas dalībvalsts militārajām vienībām, kuras atrodas ārpus savas valsts teritorijas;

7.2. ārpusteritoriālās apmaiņas vietas - izraudzītie operatori var lūgt reģistrēt IMPC ārpus savas valsts teritorijas, ņemot vērā attiecīgos Konvencijas 13. panta noteikumus;

7.3. citas divpusējai/daudzpusējai lietošanai paredzētas apmaiņas vietas - izraudzītie operatori var lūgt reģistrēt IMPC savas valsts teritorijā, lai nodrošinātu tikai Savienības tiesību aktos reglamentēto starptautisko pasta sūtījumu apmaiņu ar izvēlētiem izraudzītajiem partneroperatoriem, pamatojoties uz divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem.

8. Tiklīdz UPU veidlapā norāda IMPC, ir jānorāda arī saistītais IMPC kods. Ja veidlapā prasīts, ir jānorāda arī šāda saistītā informācija:

8.1. IMPC nosaukums;

8.2. par IMPC atbildīgā izraudzītā operatora kods un nosaukums

13-002. pants

Veidlapas

1. Veidlapām ir jāatbilst pievienotajiem paraugiem.

2. Veidlapu teksts, krāsa un izmēri, kā arī citi parametri, piemēram, svītrkodam atvēlētā vieta, atbilst šā reglamenta prasībām.

3. Ja publiskai lietošanai paredzētās veidlapas nav iespiestas franču valodā, to tekstu tulko franču valodā un tulkojumu ieraksta starp rindām.

4. Ja vien iesaistītie izraudzītie operatori, tieši vienojoties, nav noteikuši citādi, veidlapas, kas paredzētas izraudzīto operatoru savstarpējai sarakstei, sagatavo franču valodā ar tulkojumu, kas ierakstīts starp rindām, vai bez tulkojuma.

5. Veidlapas un to kopijas aizpilda tā, lai visi ieraksti būtu pilnībā salasāmi. Veidlapas oriģinālu nosūta vai nu attiecīgajam izraudzītajam operatoram, vai arī ieinteresētākajai pusei.

13-003. pants

Publiski pieejamās veidlapas

1. Lai piemērotu 13-002. panta 3. punktu, turpmāk minētās veidlapas ir publiski pieejamas veidlapas.

Veidlapa

Nosaukums

CN 01

Starptautiskais atbildes kupons

CN 07

Paziņojums par saņemšanu/izsniegšanu/izmaksāšanu/reģistrēšanu

CN 08

Pieprasījums - tikai vēstuļu korespondences sūtījumiem

CN 11

Marķēšanas kvīts

CN 14

Kopējā aploksne

CN 17

Iesniegums par sūtījuma atsaukšanu, adreses mainīšanu vai precizēšanu, pēcmaksas summas atcelšanu vai mainīšanu

CN 18

Iesniegums par pasta sūtījuma nesaņemšanu (vai saņemšanu)

CN 22

Muitas deklarācijas uzlīme

CN 23

Muitas deklarācija

CN 29

COD uzlīme ("Pēcmaksa")

CP 72

Paškopējošās veidlapas. Muitas deklarācija/Nosūtīšanas paziņojums

CP 95

COD uzlīme ("Pēcmaksa")

II iedaļa

Pakalpojumu kvalitātes standarti un mērķi

14-001. pants

Pakalpojumu kvalitātes mērķi

1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

1.1. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori, vai nu izmantojot Starptautiskā biroja vai ierobežoto apvienību veiktās aptaujas, vai pamatojoties uz divpusējo vienošanos, periodiski pārbauda, vai tiek ievēroti noteiktie termiņi.

1.2. Tāpat ir vēlams, lai dalībvalstis vai izraudzītie operatori noteikto termiņu ievērošanu periodiski pārbaudītu, izmantojot citu kvalitātes kontroles sistēmu, jo īpaši kādu ārēju kvalitātes kontroli.

1.3. Ja iespējams, dalībvalstis vai izraudzītie operatori ievieš depešām ar starptautisko pastu (gan izejošo, gan ienākošo) kvalitātes kontroles sistēmu; pēc iespējas tajā jāiekļauj laika pārbaude no savākšanas līdz piegādei ("no gala līdz galam").

1.4. Visi izraudzītie operatori Starptautiskajam birojam sniedz atjauninātu informāciju par transporta vēlāko ierašanās laiku (LTAT), kurā tie darbojas starptautiskā pasta vajadzībām. Par izmaiņām ziņo, tiklīdz tās ir plānotas, lai Starptautiskais birojs pirms izmaiņu veikšanas varētu tās paziņot izraudzītajiem operatoriem.

1.5. Ja iespējams, par prioritāro un neprioritāro sūtījumu plūsmu sniedz atsevišķu informāciju.

2. Pasta pakas

2.1. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori uzrauga faktiskos rezultātus, salīdzinot tos ar noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes mērķiem.

III iedaļa

Maksa, papildmaksa un atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

16-001. pants

Atbrīvojums no maksas par pasta dienesta sūtījumiem

1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

1.1. Vēstuļu korespondences sūtījumus, kuri ir saistīti ar pasta dienestu un kurus nosūta izraudzītie operatori vai to pasta iestādes, atbrīvo no visiem pasta tarifiem neatkarīgi no tā, vai tie ir aviopasta sūtījumi, sauszemes pasta sūtījumi vai sauszemes pasta sūtījumi, kurus sūta ar aviotransportu (SAL).

1.2. Vēstuļu korespondences sūtījumus, kuri attiecas uz pasta dienestu, atbrīvo no visiem pasta tarifiem, izņemot aviopārvadājumu papildtarifus:

1.2.1. ja ar šiem sūtījumiem apmainās Pasaules Pasta savienības iestādes un ierobežoto apvienību iestādes;

1.2.2. ja ar šiem sūtījumiem apmainās Savienības vai ierobežoto apvienību iestādes;

1.2.3. ja minētās iestādes šos sūtījumus nosūta dalībvalstīm un/vai izraudzītajiem operatoriem vai to pasta iestādēm.

2. Pasta pakas

2.1. Pakas, kas attiecas uz pasta dienestu, atbrīvo no visām maksām par pasta pakalpojumiem, ja paku apmaiņa notiek:

2.1.1. starp izraudzītajiem operatoriem;

2.1.2. starp dalībvalstīm, izraudzītajiem operatoriem un Starptautisko biroju;

2.1.3. starp dalībvalstu izraudzīto operatoru pasta iestādēm;

2.1.4. starp pasta iestādēm un izraudzītajiem operatoriem.

2.2. Aviopakas, izņemot pakas, kuras sūta Starptautiskais birojs, atbrīvo no papildmaksas par aviopārvadāšanu.

16-002. pants

No pasta tarifiem atbrīvoto sūtījumu apzīmogošana

1. Uz sūtījumiem, kas atbrīvoti no maksas par pasta pakalpojumiem, pusē, uz kuras norāda adresi, augšējā labajā stūrī ir šādas norādes, iespējams, ar tulkojumu:

1.1. uz sūtījumiem, kas minēti Konvencijas 16. panta 1. punktā un 16-001. pantā, - "Services des postes" ("Dienesta") vai līdzīga norāde;

1.2. uz sūtījumiem, kas minēti Konvencijas 16. panta 2. punktā un 16-003. pantā, un uz veidlapām, kas saistītas ar šiem sūtījumiem, - "Service des prisonniers de guerre" ("Pakalpojumi karagūstekņiem") vai "Service des internes civils" ("Pakalpojumi internētajām civilpersonām");

1.3. uz sūtījumiem, kas minēti Konvencijas 16. panta 3. punktā, - "Cécogrammes" ("Iespieddarbu sūtījumi neredzīgajiem").

2. Arī uz pasta pakām norāda 1. punktā minēto adreses pavadziņojumu.

16-003. pants

Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro iestādēm, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām

1. Atbrīvojumu no pasta tarifiem Konvencijas 16. panta 2. punkta nozīmē piemēro šādām iestādēm:

1.1. informācijas birojiem, kas minēti 122. pantā 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencijā par izturēšanos pret karagūstekņiem;

1.2. Centrālajai karagūstekņu informācijas aģentūrai, kas norādīta minētās konvencijas 123. pantā;

1.3. informācijas birojiem, kas minēti 136. pantā 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencijā par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā;

1.4. Centrālajai informācijas aģentūrai, kas norādīta iepriekšējā punktā minētās konvencijas 140. pantā.

IV iedaļa

Pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi

17-001. pants

Naudas vienība

1. Naudas vienība, kas ir noteikta Konstitūcijas 7. pantā un izmantota Konvencijā un citos Savienības aktos, ir speciālās aizņēmuma tiesības (SDR).

2. Dalībvalstu izraudzītie operatori, savstarpēji vienojoties, norēķinu sagatavošanai un veikšanai var izvēlēties citu naudas vienību, kas nav SDR, vai kādu valsts valūtu.

17-002. pants

Ekvivalenti

1. Izraudzītie operatori nosaka Konvencijā un pārējos Savienības aktos paredzēto pasta tarifu ekvivalentus, kā arī starptautisko atbildes kuponu pārdošanas cenu. Tie šos ekvivalentus un cenas dara zināmus Starptautiskajam birojam, lai par tiem informētu pārējos izraudzītos operatorus. Tāpēc katrs izraudzītais operators ziņo Starptautiskajam birojam, kāda ir SDR vidējā vērtība attiecīgās valsts valūtā.

2. SDR vidējo vērtību, kura stājas spēkā katra gada 1. janvārī un kuru izmanto tikai pasta tarifu noteikšanai, aprēķina līdz četrām zīmēm aiz komata, pamatojoties uz datiem, ko vismaz 12 mēnešu laikā līdz iepriekšējā gada 30. septembrim publicējis SVF.

3. Attiecībā uz valūtām, kuru dienas maiņas kursu attiecībā pret SDR SVF nav publicējis, minētos aprēķinus veic, izmantojot kādu citu valūtu, kurai šāds maiņas kurss ir noteikts.

4. Savienības dalībvalstis, kuru valūtas kursu attiecībā pret SDR SVF nav aprēķinājis vai kuras nav šīs specializētās aģentūras locekles, tiek aicinātas vienpusēji paziņot savas valūtas un SDR ekvivalentu.

5. Izraudzītie operatori iespējami drīz informē Starptautisko biroju par pasta tarifu ekvivalentiem vai to izmaiņām, norādot datumu, kad minētie ekvivalenti stājas spēkā.

6. Starptautiskais birojs publicē apkopojumu, kurā attiecībā uz katru dalībvalsti norādīti pasta izdevumu ekvivalenti, SDR vidējā vērtība un 1. punktā minēto starptautisko atbildes kuponu pārdošanas cena.

7. Ikviens izraudzītais operators tieši informē Starptautisko biroju par to, kādu ekvivalentu tas noteicis kompensācijām, kuras paredzēts izmaksāt ierakstīta sūtījuma vai ierakstīta M maisa nozaudēšanas gadījumā.

17-003. pants

Izraudzīto operatoru sniegtā informācija

1. Izraudzītie operatori, izmantojot attiecīgās veidlapas, Starptautiskajam birojam paziņo informāciju par pasta pakalpojumu darbību. Šo informāciju sniedz par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar konkrētu Konvencijas un tās reglamenta vispārīgo noteikumu fakultatīvu piemērošanu.

1.1. Attiecībā uz vēstuļu korespondenci šo informāciju sniedz par šādiem jautājumiem:

1.1.1. par maksu samazinājumu, kas veikts saskaņā ar Konstitūcijas 8. pantu, un informāciju par pakalpojumiem, uz kuriem šie tarifi attiecas;

1.1.2. par valstī piemērojamām pasta maksām;

1.1.3. saskaņā ar Konvencijas 14. pantu informē par:

1.1.3.1. pakalpojumu kvalitātes mērķiem, kas noteikti prioritāro un aviopasta sūtījumu un neprioritāro un sauszemes sūtījumu piegādei savā valstī,

1.1.3.2. ienākošo starptautisko pasta sūtījumu vēlāko apstiprināšanas laiku (LAT) lidostā vai citā piemērotā vietā,

1.1.3.3. vēlāko sūtījumu pieņemšanas laiku ienākošā pasta apmaiņas punktā,

1.1.3.4. sasniedzamo pakalpojumu līmeni (piem., sūtījuma piegāde nākamajā dienā galvaspilsētā vai piegāde aiznākamajā diena pārējā valsts teritorijā);

1.1.4. par dažādiem aviopārvadājumu tarifiem, kurus piemēro saskaņā ar 33-101. panta 5. punktu, norādot tarifu spēkā stāšanas dienu;

1.1.5. par aviopārvadājumu papildmaksām vai kombinētām maksām, kuras maksā par dažādu kategoriju aviopasta sūtījumiem un kuras dažādās valstīs ir atšķirīgas, norādot to valstu nosaukumus, uz kurām sūtāmos sūtījumus pieņem bez papildmaksas piemērošanas.

2. Attiecībā uz pasta pakām ikviens izraudzītais operators ar Starptautiskā biroja starpniecību pārējiem izraudzītajiem operatoriem paziņo:

2.1. ienākošo sūtījumu tarifus un, ja nepieciešams, tranzīta sauszemes un jūras tarifus, kurus tas iekasē;

2.2. attiecīgo informāciju par papildu pakalpojumiem, apstiprināšanas nosacījumiem, svara ierobežojumiem, izmēra ierobežojumiem un citiem īpašiem noteikumiem.

3. Par 1. punktā minētās informācijas grozījumiem Starptautiskajam birojam paziņo bez kavēšanās un izmantojot ātrākos saziņas līdzekļus. Paziņojumi par 1.1.4. punktā minētās informācijas grozījumiem Starptautiskajam birojam ir jāsaņem termiņā, kas noteikts 33-106. pantā.

4. Izraudzītie operatori var piekrist tieši apmainīties ar informāciju par aviopārvadājumiem, ja tiem šī informācija interesē, jo īpaši ar lidojumu grafikiem un informāciju par to sūtījumu saņemšanas laiku, kurus no ārvalstīm sūta ar aviotransportu, lai saskaņotu to piegādi.

5. Izraudzītie operatori Vēstuļu korespondences un Pasta paku tiešsaistes apkopojumā sniedz visu operatīvo informāciju par pamata, papildu un citiem pakalpojumiem, kas noteikti UPU aktos. Grozījumu gadījumā izraudzītie operatori katra ceturkšņa pirmajās 15 dienās atjaunina tiešsaistes apkopojumā sniegto informāciju.

6. To valstu izraudzītie operatori, kuri sniedz apdrošinātu sūtījumu pakalpojumu un kuri veic tiešu apmaiņu, informāciju par minēto sūtījumu apmaiņu cits citam paziņo, izmantojot CN 27 tabulas.

7. Izraudzītie operatori Starptautiskajam birojam iesniedz divus publicēto dokumentu eksemplārus neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar valsts vai starptautiskiem pakalpojumiem. Ja iespējams, tie iesniedz arī citus valstī publicētos darbus, kas ir saistīti ar pasta pakalpojumiem.

17-004. pants

Starptautiskā biroja publikācijas

1. Starptautiskais birojs, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar 17-003. pantu, publicē oficiālo vispārējās informācijas apkopojumu saistībā ar Konvencijas un tās reglamentu piemērošanu ikvienā dalībvalstī. Tāpat tas publicē līdzīgus apkopojumus saistībā ar Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem un tā reglamenta piemērošanu, pamatojoties uz attiecīgo dalībvalstu un/vai izraudzīto operatoru informāciju, kas iesniegta saskaņā ar minētā Nolīguma reglamentu.

2. Tāpat Starptautiskais birojs, ņemot vērā informāciju, kuru iesniegušas dalībvalstis un/vai izraudzītie operatori un attiecīgā gadījumā ierobežotās apvienības saistībā ar 2.1. apakšpunktu vai Apvienoto Nāciju Organizācija saistībā ar 2.5. apakšpunktu, publicē:

2.1. sarakstu ar izraudzīto operatoru un ierobežoto apvienību adresēm, vadītājiem un vecākajām amatpersonām (tostarp viņu e-pasta adresēm), kuras atbild par dalībvalstu pasta jautājumiem. Minētajā sarakstā vismaz saistībā ar dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem norāda arī īpašās adreses, tostarp e-pasta adreses, attiecībā uz šādām jomām:

2.1.1. starptautiskās attiecības,

2.1.2. drošība,

2.1.3. attiecības ar starptautiskajiem klientiem,

2.1.4. pieprasījumi,

2.1.5. vide,

2.1.6. uzskaitvedība un

2.1.7. ārkārtas gadījumu operatīvā informācija (EmIS);

2.2. pasta iestāžu starptautisko sarakstu;

2.3. tranzīta informācijas apkopojumu, kurā norāda:

2.3.1. tranzītā pārvadājamo depešu sauszemes maršrutu attālumus kilometros,

2.3.2. tranzīta pakalpojumu sarakstu, ko sniedz attiecībā uz sauszemes pasta sūtījumiem (tostarp SAL pasta sūtījumiem);

2.4. ekvivalento vērtību sarakstu;

2.5. aizliegto priekšmetu sarakstu, kurā norāda narkotiskās vielas, kuras ir aizliegtas saskaņā ar daudzpusējiem līgumiem par narkotiskajām vielām, un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas izstrādātās definīcijas attiecībā uz bīstamiem izstrādājumiem, kurus ir aizliegts nosūtīt pa pastu;

2.6. izraudzīto operatoru iekšzemes tarifu apkopojumu;

2.7. statistikas datus par pasta pakalpojumiem, kā arī citām darbībām pasta jomā nacionālajā līmenī;

2.8. pētījumus, atzinumus, ziņojumus un citus paziņojumus saistībā ar pasta pakalpojumiem;

2.9. šādus trīs katalogus:

2.9.1. Starptautiskā biroja bibliotēkas katalogu (kurā uzskaitīti darbi, kas ir pieejami bibliotēkā),

2.9.2. Starptautiskā biroja periodisko izdevumu katalogu (kurā uzskaitīti periodiskie izdevumi, kurus saņem Starptautiskais birojs),

2.9.3. Starptautiskā biroja videotēkas katalogu (kurā uzskaitītas filmas, kuras Starptautiskais birojs var iznomāt dalībvalstīm vai izraudzītajiem operatoriem);

2.10. pasta iekārtu katalogu;

2.11. ja nepieciešams, informāciju par iekšējo aviopārvadājumu tarifiem galamērķa valstī un, ņemot vērā PREDES ziņojumus, katra galamērķa operatora attiecīgo depešu sēriju sarakstu, lai atvieglotu tranzīta plānošanu;

2.12. liste des distances aéropostales (Aviopasta pārvadāšanas attālumu sarakstu), kuru Starptautiskais birojs sagatavo sadarbībā ar aviopārvadātājiem.

3. Tāpat tas publicē:

3.1. Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem rokasgrāmatas;

3.2. citus UPU aktus, kurus anotējis Starptautiskais birojs;

3.3. Starptautiskā Pasta dienesta daudzvalodu vārdnīcu;

3.4. Vēstuļu korespondences un Pasta paku tiešsaistes apkopojumus UPU tīmekļa vietnē.

4. Par grozījumiem dažādās publikācijās, kas uzskaitītas 1.-3. punktā, ziņo, izmantojot apkārtrakstus, biļetenus vai citus piemērotus līdzekļus. Tomēr par grozījumiem saistībā ar publikācijām, kas minētas 2.11. un 2.12. apakšpunktā, un datumu, kurā minētie grozījumi stājas spēkā, dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem ziņo vispiemērotākajā veidā, izmantojot ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi) un paredzot minimālu kavēšanos.

5. Starptautiskā biroja publikācijas izplata dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

5.1. Visas publikācijas, izņemot to, kas minēta 5.2. apakšpunktā, izplata trīs eksemplāros, un vienam no eksemplāriem jābūt oficiālajā valodā. Abi pārējie eksemplāri ir vai nu oficiālajā valodā, vai valodā, kas pieprasīta saskaņā ar Vispārīgā reglamenta 155. pantu.

5.2. Žurnālu Union Postale izplata tādā apjomā, kas ir proporcionāls to iemaksu vienību skaitam, kuras katrai dalībvalstij un izraudzītajam operatoram piešķir saskaņā ar Vispārīgā reglamenta 150. pantu.

5.3. Lai saņemtu lielāku skaitu eksemplāru nekā to, kuru bez maksas izplata saskaņā ar 5.1. apakšpunkta noteikumiem, dalībvalstis un izraudzītie operatori Starptautiskā biroja publikācijas var iegādāties par pašizmaksas cenu.

6. Starptautiskā biroja publikācijas sūta arī ierobežotajām apvienībām.

17-005. pants

Dokumentu glabāšanas laiks

1. Starptautiskā dienesta dokumentus glabā vismaz 18 mēnešus, sākot no dienas, kas seko pēc konkrētā datuma, uz kuru tie attiecas. Taču tad, ja dokumenti ir reproducēti uz mikrofilmas, mikrofišas vai uz līdzīga nesēja, tad dokumentus var iznīcināt, tiklīdz ir konstatēts, ka reproducēšana ir veiksmīgi pabeigta.

2. Dokumentus saistībā ar strīdu vai pieprasījumu glabā līdz brīdim, kad jautājums ir atrisināts. Ja izraudzītais operators, kurš ir ierosinājis jautājuma izskatīšanu, saņemot pienācīgu informāciju par pieprasījuma rezultātu, sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteicis iebildumus, tad jautājumu uzskata par atrisinātu.

17-006. pants

Veidlapas

(svītrots)

17-007. pants

Publiski pieejamās veidlapas

(svītrots)

17-008. pants

Standartu piemērošana

1. Dažu reglamentu izpilde var būt saistīta ar konkrētu standartu piemērošanu. Dalībvalstīm un/vai izraudzītajiem operatoriem ir jāatsaucas uz attiecīgo UPU standarta publikāciju, kurā ir UPU apstiprinātie standarti.

2. UPU standartu piemērošana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad UPU reglamentos ir skaidri noteikta prasība par to obligātu piemērošanu. Tomēr, lai palielinātu savu sistēmu un procesu apstrādes efektivitāti un savietojamību, dalībvalstīm un/vai izraudzītajiem operatoriem ir ieteicams ievērot standartus, kas attiecas uz to iekšzemes un starptautiskajām darbībām.

3. UPU standarts ir jāpieņem pilnībā. Dalībvalstis un/vai izraudzītie operatori nodrošina, lai UPU standarta izmantošana pilnībā atbilstu attiecīgajā standartā noteiktajām prasībām. Atkāpe no ieteikumiem ir pieļaujama tikai tik daudz, cik tas ir atļauts attiecīgajā standartā.

18-001. pants

Apdrošināti sūtījumi

1. Ar prioritāriem un neprioritāriem sūtījumiem un vēstulēm, kurās ir vērtspapīri, vērtīgi dokumenti vai priekšmeti, un pasta pakām var apmainīties, ja to saturs ir apdrošināts par sūtītāja noteikto vērtību. Šādu apmaiņu var veikt starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir deklarējuši gatavību pieņemt šādus sūtījumus vai nu savstarpēji, vai tikai vienā virzienā.

2. Apdrošinājuma summa

2.1. Parasti apdrošinājuma summas lielums nav ierobežots. Katra dalībvalsts vai izraudzītais operators, ciktāl tas uz viņu attiecas, var ierobežot apdrošinājuma summu, bet tā nevar būt mazāka par 4000 SDR vai summu, kas ir vismaz vienāda ar iekšzemes pakalpojumiem pieņemto summu, ja tā ir mazāka par 4000 SDR. Tomēr iekšzemes pakalpojumiem paredzēto apdrošinājuma summu piemēro tikai tad, ja tā ir vienāda ar vai lielāka par atlīdzību, kas noteikta par ierakstīta sūtījuma nozaudēšanu (attiecībā uz vēstuļu korespondenci) vai par pasta paku nozaudēšanu, kuru svars ir viens kilograms. Maksimālo summu Pasta savienības dalībvalstīm paziņo, izsakot to SDR vienībās.

2.2. Attiecībās starp dalībvalstīm vai izraudzītajiem operatoriem, kuri ir pieņēmuši atšķirīgas maksimālās apdrošinājuma summas, abas puses ievēro mazāko ierobežojumu.

2.3. Apdrošinājuma summa nedrīkst būt lielāka par faktisko sūtījuma satura vērtību, bet ir atļauts apdrošināt tikai daļu no šīs vērtības. Attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem apdrošinājuma summa dokumentiem, kuru vērtību nosaka atkarībā no to sagatavošanas izmaksām, nedrīkst būt lielāka par aizvietošanas izmaksām, kas rastos to nozaudēšanas gadījumā.

2.4. Krāpnieciska apdrošināšana par summu, kas ir lielāka nekā faktiskā sūtījuma satura vērtība, var būt par pamatu tiesvedībai, kas paredzēta sūtījuma nodošanas valsts tiesību aktos.

2.5. Apdrošinājuma summu izsaka sūtījuma nodošanas valsts valūtā. Sūtītājs vai viņa pārstāvis šo summu latīņu alfabēta burtiem un arābu cipariem norāda virs sūtījuma adreses - vēstuļu korespondences sūtījumiem, bet pasta paku sūtījumiem - uz pakas un adreses pavadziņojumā; tajā nedrīkst būt dzēsumi vai labojumi, pat ja tie ir apliecināti. Apdrošinājuma summu nedrīkst rakstīt ar zīmuli vai neizdzēšamu zīmuli.

2.6. Sūtītājs vai sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde sūtītāja apdrošinājuma summu konvertē SDR. Konversijas rezultātu attiecīgā gadījumā noapaļo līdz tuvākajai vērtībai, un tās skaitlisko vērtību norāda blakus vērtībai, kas izteikta sūtījuma nodošanas valsts valūtā, vai zem tās. Šādu konversiju neveic tiešiem sūtījumiem starp valstīm, kurās izmanto vienu valūtu.

2.7. Ja kādu apstākļu dēļ vai ieinteresēto pušu izteikumu dēļ tiek konstatēta krāpnieciska apdrošināšana par summu, kas ir lielāka par faktisko sūtījuma satura vērtību, tad par to nekavējoties informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru. Paziņojumam pievieno visus dokumentus, kurus izmanto par pierādījumiem pārbaudē. Ja sūtījums vēl nav piegādāts adresātam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var lūgt, lai to sūta atpakaļ.

3. Maksas - maksimālā summa

3.1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

3.1.1. Maksu par apdrošinātiem sūtījumiem maksā pirms nodošanas. To veido parastā maksa par sūtījumu, maksa par ierakstīšanu, kas paredzēta 18-101. pantā, un apdrošināšanas maksa.

3.1.2. Noteiktas ierakstīšanas maksas vietā izraudzītie operatori var iekasēt attiecīgu maksu, kas noteikta iekšzemes pakalpojumiem, vai izņēmuma gadījumā - maksu, kuras orientējošā summa ir 3,27 SDR.

3.1.3. Orientējošā apdrošināšanas maksa ir 0,33 SDR par katru 65,34 SDR apdrošinājuma summu vai tās daļu vai 0,5 % no apdrošinājuma summas skalas. Šo maksu nosaka neatkarīgi no galamērķa valsts pat tajās valstīs, kuras ir apņēmušās piedāvāt nepārvaramas varas riska segumu.

3.2. Pasta pakas

3.2.1. Maksu par apdrošinātām pakām maksā pirms nodošanas.

3.2.2. To aprēķina, saskaitot pamatmaksu, pēc izvēles - nosūtīšanas maksu un maksu par vienkāršu apdrošināšanu; papildmaksu par aviopārvadājumiem un maksas par īpašiem pakalpojumiem pieskaita pamatmaksai; orientējošā maksimālā maksa par nosūtīšanu ir tāda pati kā maksa par vēstuļu korespondences sūtījumu ierakstīšanu, proti, 1,31 SDR, vai kā attiecīgā maksa par iekšzemes pakalpojumu, ja tā ir lielāka, vai izņēmuma gadījumos orientējošā maksimālā maksa ir 3,27 SDR.

3.2.3. Orientējošā maksimālā maksa par vienkāršu apdrošināšanu ir 0,33 SDR par katru 65,34 SDR apdrošinājuma summu vai tās daļu vai 0,5 % no apdrošinājuma summas skalas.

3.2.4. Pasta pakām maksu par apdrošināšanu pret nepārvaramas varas risku nosaka tā, lai šīs maksas summa un vienkāršās apdrošināšanas summa nav lielāka par maksimālo apdrošināšanas maksas summu.

3.3. Ja ir vajadzīgi īpaši drošības pasākumi, izraudzītais operators no sūtītāja vai adresāta papildus maksām, kas minētas 3.1. un 3.2. punktā, var iekasēt īpašu maksu, kas paredzēta attiecīgā izraudzītā operatora valsts tiesību aktos.

4. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības sniegt klientiem sūtījumu apdrošināšanas pakalpojumu saskaņā ar citiem nosacījumiem, nekā paredzēts šajā pantā.

5. Pieņemšana

5.1. Izraudzītie operatori veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to valstīs sūtījumu apdrošināšanas pakalpojumu, ja vien iespējams, sniedz katrā pasta iestādē.

5.2. Lai apdrošināti vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi tiktu pieņemti pastā, tiem jāatbilst turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

5.2.1. Apdrošinātus vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumus noformē tā, lai saturam nevar piekļūt, neatstājot skaidri redzamus bojājumus uz aploksnes, iepakojuma vai aizdares, un tos noslēdz, izmantojot efektīvus līdzekļus, piemēram, augstas kvalitātes līmlenti, kura izgatavota pēc vienota parauga vai uz kuras ir sūtītāja spiedogs. Tomēr izraudzītie operatori var vienoties, ka šādi paraugi vai spiedogi nav nepieciešami. Šādā gadījumā vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas valsts izraudzītie operatori uz līmlentes vai sūtījuma noslēgšanas malas uzlīmē dažas pastmarkas, lai nebūtu iespējas veikt izmaiņas. Ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru noteikumos tas ir atļauts, tad tie iesaka klientiem izmantot aploksnes, kas ir paredzētas apdrošinātu sūtījumu nosūtīšanai. Apdrošinātu sūtījumu nosūtīšanai aizliegts izmantot pašlīmējošas aploksnes, kuras nav viltojumdrošas.

5.2.2. Neatkarīgi no 5.2.1. punkta izraudzītie operatori var pieprasīt, lai apdrošināti vēstuļu korespondences sūtījumi tiek noslēgti ar vienādiem vaska zīmogiem, svina plombām vai citiem efektīviem līdzekļiem, kuri ir izgatavoti pēc vienota parauga vai uz kuriem ir sūtītāja spiedogs.

5.2.3. Plombas, pastmarkas, ar kurām norāda apmaksāto maksu, un pasta dienesta un citas oficiālās dienesta uzlīmes izvieto tā, lai tās nevar izmantot aploksnes vai iepakojuma bojājumu noslēpšanai. Pastmarkas un uzlīmes nedrīkst līmēt tā, lai tās atrastos uz divām aploksnes vai iepakojuma pusēm, nosedzot kādu malu.

5.2.3.1. Uz vēstuļu korespondences sūtījumiem ir aizliegts līmēt uzlīmes, kas nav saistītas ar pasta dienestu vai oficiālajiem dienestiem, kuru iejaukšanās var būt paredzēta saskaņā ar sūtījuma nodošanas valsts tiesību aktiem.

5.2.4. Apdrošināta sūtījuma sūtītājam nodošanas laikā kvīti izsniedz bez maksas.

5.3. Attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem piemēro turpmāk uzskaitītos noteikumus.

5.3.1. Tos nepieņem caurspīdīgās aploksnēs vai iesaiņojumos un/vai aploksnēs ar vienu vai vairākiem caurspīdīgiem ielaidumiem.

5.3.2. Izraudzītajiem operatoriem, kuri neievēro noteikumus, kas paredzēti 5.2.1. un 5.2.2. punktā, un apdrošinātus sūtījumus sūta bez zīmogiem vai plombām, nav tiesību saņemt atlīdzību atbilstīgi apdrošinājuma summai, ja attiecīgais sūtījums tiek nozaudēts, nozagts vai bojāts. Šādus sūtījumus apstrādā kā ierakstītus sūtījumus un par tiem izmaksā attiecīgu atlīdzību.

5.3.3. Ja sūtījumus krusteniski apsien ar auklu un noslēdz, kā aprakstīts 5.2.1. punktā, tad pati aukla nav jānoplombē.

5.3.4. Sūtījumiem, kuri ārēji līdzinās kastei, ir jāatbilst turpmāk izklāstītajiem papildu nosacījumiem.

5.3.4.1. Tie ir izgatavoti no koka, metāla, plastmasas vai cita cieta materiāla un ir pietiekami izturīgi.

5.3.4.2. Koka kastes sienu minimālais biezums ir 8 mm.

5.3.4.3. Uz augšējās un apakšējās virsmas ir balts papīrs, uz kura norāda adresāta adresi, apdrošinājuma summu un uzliek oficiālo zīmogu nospiedumus. Šīs kastes aizzīmogo četrās pusēs tā, kā aprakstīts 5.2.1. punktā. Lai nodrošinātu neaizskaramību, kastes var krusteniski pārsiet ar izturīgu auklu, uz kuras nav mezglu. Abus auklas galus savieno ar vaska zīmogu, kas ir izgatavots pēc vienota parauga vai uz kura ir sūtītāja spiedogs.

5.3.5. To, ka maksa par sūtījumu ir samaksāta, var norādīt, izmantojot norādi, ka tā ir pilnībā apmaksāta, piemēram, ar frāzi: "Taxe perçue" ("Apmaksāts"). Minēto norādi izvieto augšējā labajā daļā tajā sūtījuma pusē, kurā norāda adresi, un tās autentiskumu apstiprina, izmantojot sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādes kalendārzīmoga nospiedumu.

5.3.6. Nepieņem sūtījumus, ja adresē ir norādīti tikai iniciāļi vai ja adrese ir uzrakstīta ar zīmuli, kā arī tad, ja adresē ir dzēsumi vai labojumi. Šādus sūtījumus, kas ir nepareizi pieņemti, nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādei.

5.4. Attiecībā uz pasta paku sūtījumiem piemēro turpmāk uzskaitītos noteikumus.

5.4.1. Adreses uzlīmi var līmēt uz iepakojuma.

5.4.2. Katrs izraudzītais operators var noteikt maksimālo apdrošinājuma summu, līdz kurai tas piemēro 5.2.1. un 5.2.2. punkta noteikumus. Attiecībās starp dalībvalstīm vai izraudzītajiem operatoriem, kuri noteikuši atšķirīgas maksimālās summas, piemēro mazāko summu.

6. Sūtījumu marķēšana un apstrāde

6.1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

6.1.1. Visi izraudzītie operatori izvieto svītrkodu uz visiem izejošiem apdrošinātiem sūtījumiem. Ievēro turpmāk uzskaitītās specifikācijas.

6.1.1.1. Katra apdrošināta sūtījuma identificēšanai izmanto vienu CN 06 uzlīmi, uz kuras attēlots lielais burts "V" un unikāls sūtījuma identifikators, kas atbilst UPU tehniskā standarta S10 specifikācijām attiecībā uz 13 zīmju identifikatoriem. Sūtījuma identifikatoru šifrē gan lasāmā, gan svītrkoda formātā atbilstīgi standartā noteiktajām prasībām.

6.1.1.2. Izraudzītie operatori var arī divpusēji vienoties par tādu unikālu sūtījuma identifikatoru un svītrkodu izmantošanu, kurus jau lieto saistībā ar starptautiskiem apdrošinātiem sūtījumiem.

6.1.2. Uz sūtījuma precīzi norāda tā svaru gramos.

6.1.3. CN 06 uzlīmi un svara norādi izvieto tajā pusē, kurā raksta adresi, cik vien iespējams tuvu augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir norādīta.

6.1.4. Tajā pusē, kurā norāda adresi, uzliek zīmoga nospiedumu, kurā redzams sūtījuma nodošanas vietas nosaukums un nodošanas datums.

6.1.5. Starpposma valsts izraudzītie operatori uz sūtījumu priekšējās puses kārtas numuru neizvieto.

6.1.6. Katra sūtījuma aizmugurē pasta iestāde saņēmēja uzliek zīmoga nospiedumu, norādot saņemšanas datumu.

6.1.7. Piegādājot vai nododot apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu, izraudzītais operators piegādātājs lūdz saņēmējam parakstīties par saņemšanu vai lūdz kādu citu apliecinājumu par saņemšanu. Papildus parakstam norāda arī vārdu un uzvārdu drukātiem burtiem vai izmanto skaidri saprotamu un salasāmu norādi, ar kuru neapšaubāmi var noteikt personu, kura to ir parakstījusi.

6.1.8. Turklāt izraudzītie operatori var ieviest attiecīgas sistēmas, kas elektroniski sagatavo piegādi apstiprinošus datus, un vienoties ar attiecīgajiem sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajiem operatoriem par šādu datu apmaiņu.

6.1.9. Izraudzītajiem operatoriem, kuri ir ieviesuši sistēmas, kas sagatavo elektronisku piegādes apstiprinājumu, ir tiesības izmantot ar šīm sistēmām elektroniski iegūtus parakstus, lai izraudzītajam operatoram sūtītājam apliecinātu atsevišķa sūtījuma piegādi, ja attiecīgais izraudzītais operators sūtītājs to ir pieprasījis, izmantojot CN 08 pieprasījuma veidlapu. Elektroniskos piegādes apstiprinājuma datus pēc izraudzītā operatora piegādātāja ieskatiem var sniegt elektroniski (pa e-pastu) vai drukātas kopijas veidā.

6.2. Pasta pakas

6.2.1. Uz apdrošinātās pakas un adreses pavadziņojuma uzlīmē CP 74 rozā krāsas uzlīmi. Uz minētās uzlīmes ir burts "V", kas atveidots latīņu alfabēta burtiem, un pakas kārtas numurs. To uzlīmē uz pakas tajā pašā pusē, kurā ir adrese, vai tās tuvumā.

6.2.2. Tomēr izraudzītais operators tajā pašā laikā var izmantot CP 73 uzlīmi, kas paredzēta 17-213. pantā, un mazu rozā krāsas uzlīmi, uz kuras treknrakstā uzrakstīti vārdi "Valeur déclarée" ("Apdrošināts").

6.2.3. Uz pakas līdzās adresei un adreses pavadziņojumā paredzētajā vietā norāda pakas svaru kilogramos un dekagramos. Daļu, kas mazāka par 10 gramiem, noapaļo līdz nākamajam desmitam.

6.2.4. Starpposma valsts izraudzītais operators uz apdrošinātas pakas priekšējās puses kārtas numuru neizvieto.

6.2.5. Pasta paku piegādes procedūra

6.2.5.1. Piegādājot vai nododot apdrošinātu paku, izraudzītais operators, kas piegādā attiecīgo sūtījumu, lūdz saņēmējam parakstīties par saņemšanu vai reģistrē no personu identitāti apliecinošā dokumenta iegūtus datus, vai lūdz kādu citu apliecinājumu par saņemšanu, kas saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem ir juridiski saistošs sūtījuma saņemšanas apstiprināšanai.

18-002. pants

Sūtījumi ar pēcmaksu

1. Vispārīgi principi

1.1. Pamatojoties uz divpusējiem nolīgumiem, vēstuļu korespondences sūtījumus, vienkāršās un apdrošinātās pasta pakas, kas atbilst šā reglamenta nosacījumiem, var sūtīt ar pēcmaksu piegādes brīdī.

1.2. Izraudzītie operatori ir tiesīgi pakalpojumus ar pēcmaksu attiecināt tikai uz dažām no iepriekš minētajām pasta sūtījumu kategorijām.

2. Maksa

2.1. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators brīvi nosaka maksu, kuru sūtītājs maksā papildus maksai par pasta pakalpojumiem, kura piemērojama attiecīgajai vēstuļu korespondences sūtījumu vai pasta paku kategorijai.

3 Nosūtīšanas vietas pasta nodaļas pienākumi

3.1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

3.1.1. Norādes, kurām jābūt uz sūtījumiem ar pēcmaksu. Uzlīmes

3.1.1.1. Uz sūtījumiem ar pēcmaksu tajā pusē, kurā norāda adresi, labi redzamā vietā izvieto norādi "Remboursement" ("Pēcmaksa"), aiz kuras norāda pēcmaksas summu. Turklāt uz šiem sūtījumiem tajā pusē, kurā norāda adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šīs ziņas ir norādītas, pielīmē oranžu uzlīmi, kas atbilst CN 29 uzlīmes paraugam. Izraudzītie operatori minētās norādes var arī sniegt, izmantojot CN 29bis uzlīmi.

3.1.2. Ja vien iespējams, CN 29 uzlīmes augšējā stūrī pielīmē CN 04 uzlīmi, kas noteikta 18-101. panta 5. punktā (vai tās vietā uzliek īpašo zīmogu).

3.2. Pasta pakas

3.2.1. Norādes, kurām jābūt uz pakas un adreses pavadziņojumā. Uzlīmes

3.2.1.1. Uz pakām, par kurām jāiekasē pēcmaksa, un attiecīgajos adreses pavadziņojumos tajā pusē, kurā norāda adresi, labi redzamā vietā ir norāde "Remboursement" ("Pēcmaksa"), aiz kuras norāda pēcmaksas summu.

3.2.1.2. Sūtītājs savu vārdu, uzvārdu un adresi latīņu alfabēta burtiem uzraksta tajā pakas pusē, kurā ir adrese, kā arī adreses pavadziņojuma priekšpusē.

3.2.1.3. Pakas ar pēcmaksu adreses pavadziņojumā izvieto oranžas krāsas uzlīmi, kas atbilst CN 29 uzlīmes paraugam. Ja adreses pavadziņojums ir ievietots pašlīmējošā dokumentu mapē, kurā ir attiecīgi norādīta pēcmaksas summa, CN 29 uzlīme nav obligāta. Turklāt uz pakas ar pēcmaksu tajā pusē, kurā norāda adresi, izvieto divas papildu uzlīmes, kas atbilst CN 29bis un CP 95 paraugam.

3.3. Sūtījumam pievienojamā veidlapa

3.3.1. Katram sūtījumam ar pēcmaksu pievieno MP 1bis veidlapu vai jebkuru citu izraudzīto operatoru saskaņotu veidlapu, kuru izmanto, lai uz sūtītāja vārda izdotu pasta maksājuma rīkojumu par sūtījumu ar pēcmaksu.

4. Pasta iestādes saņēmējas pienākumi

4.1. Izraudzītais operators, kas adresātam ir piegādājis vēstuļu korespondences sūtījumu vai pasta paku, uz vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasts pakas sūtītāja vārda izdod savu pasta maksājuma rīkojuma veidlapu MP 1bis par sūtījumu ar pēcmaksu vai izmanto citus, izraudzīto operatoru saskaņotus līdzekļus.

5. Pārsūtīšana

5.1. Jebkuru vēstuļu korespondences vai pasta pakas sūtījumu, par ko jāmaksā pēcmaksa, var pārsūtīt, ja jaunās galamērķa valsts izraudzītais operators sniedz šādu pakalpojumu savstarpējās attiecībās ar sūtījuma nodošanas valsti.

6. Atlīdzības par pakām

6.1. Ja paka ar pēcmaksu tiek piegādāta, neiekasējot pēcmaksas summu, tad galamērķa valsts izraudzītais operators maksā izraudzītajam operatoram sūtītājam atlīdzību, kas atbilst pēcmaksas summai.

6.2. Ja sūtījums ir daļēji izzagts, atlīdzību nosaka atbilstīgi izzagtās sūtījuma daļas faktiskajai vērtībai, pamatojoties uz pēcmaksas summu.

6.3. Nozaudēšanas gadījumā atlīdzība nepārsniedz kopējo pēcmaksas summu.

18-003. pants

Paziņojums par vēstuļu korespondences sūtījumu un paku izsniegšanu

1. Ja izraudzītie operatori klientiem kā pakalpojumu piedāvā sūtīt paziņojumu par izsniegšanu, ierakstīta vēstuļu korespondences sūtījuma, vienkāršās pasta pakas vai apdrošināta sūtījuma sūtītājs var pieteikties uz šo pakalpojumu nodošanas laikā, samaksājot orientējošo summu, kura ir 0,98 SDR.

2. Šo paziņojumu par izsniegšanu nosūta atpakaļ sūtītājam pa ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi). Ja izraudzītie operatori klientiem piedāvā elektronisku izsniegšanas paziņojumu nosūtīšanas pakalpojumu, tie var vienoties, ka paziņojumu par ierakstīta vēstuļu korespondences sūtījuma, vienkāršās pasta pakas vai apdrošināta sūtījuma izsniegšanu nosūta elektroniski.

2.1. Izraudzītais operators var ierobežot šo pakalpojumu apdrošinātām pakām, ja šāds ierobežojums ir noteikts šā operatora iekšzemes pakalpojumiem.

3. Sūtījumu ar paziņojumiem par izsniegšanu apzīmēšana

3.1. Uz sūtījumiem, par kuriem sūtītājs ir pieprasījis paziņojumu par izsniegšanu, tajā pusē, kurā norāda adresi, treknrakstā norāda burtus "A.R.".

3.1.1. Vēstuļu korespondences sūtījumiem sūtītājs sūtījuma ārpusē savu vārdu un adresi norāda ar latīņu alfabēta burtiem. Minēto norādi, ja to izvieto tajā pusē, kurā raksta adresi, novieto augšējā kreisajā stūrī. Minētajā stūrī, cik tuvu vien iespējams, norāda arī burtus "A.R.", kuri var būt zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir sniegta.

3.1.2. Pasta pakām tādu pašu norādi izdara arī adreses pavadziņojumā.

3.2. Sūtījumiem, kas minēti 2.1. punktā, pievieno gaiši sarkanu CN 07 veidlapu, kura ir pastkartes biezumā. Uz CN 07 veidlapas treknrakstā norāda burtus "A.R.". Sūtītājs, izmantojot latīņu alfabēta burtus un jebkādus līdzekļus, izņemot parasto zīmuli, aizpilda attiecīgās veidlapas iedaļas. Veidlapas priekšpusi aizpilda sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde vai cita pasta iestāde, kuru ir norīkojis izraudzītais operators sūtītājs, un veidlapu cieši piestiprina pie vēstuļu korespondences sūtījuma. Pasta pakām šo veidlapu cieši piestiprina pie adreses pavadziņojuma. Ja pasta iestāde saņēmēja veidlapu nesaņem, tad šī pasta iestāde automātiski sagatavo jaunu paziņojumu par izsniegšanu.

3.3. Aprēķinot maksu paziņojumam par sūtījuma izsniegšanu, tostarp attiecīgā gadījumā aviopārvadājumu papildmaksu, var ņemt vērā CN 07 veidlapas svaru. Maksu paziņojumam par izsniegšanu norāda uz sūtījuma kopā ar citām maksām.

4. Paziņojumu par izsniegšanu apstrāde

4.1. Par prioritāti noteikts, ka paziņojumu par izsniegšanu paraksta adresāts vai, ja tas nav iespējams, cita persona, kas ir pilnvarota to darīt saskaņā ar galamērķa valsts noteikumiem. Ja tas ir paredzēts minētajos noteikumos un izņemot gadījumus, kad vēstuļu korespondences sūtījumus nodod adresātam personīgi, paziņojumu var parakstīt pasta iestādes saņēmējas darbinieks. Papildus parakstam norāda arī vārdu un uzvārdu drukātiem burtiem vai izmanto skaidri saprotamu un salasāmu norādi, ar kuru neapšaubāmi var noteikt personu, kura to ir parakstījusi. Minēto identifikācijas informāciju var iegūt arī ar elektroniskiem līdzekļiem.

4.2. Pasta iestāde saņēmēja attiecīgi aizpildītu CN 07 veidlapu nosūta atpakaļ sūtītājam ar pirmo pastu. Šo veidlapu sūta bez aploksnes pa ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi) un attiecībā uz pasta pakām - bez maksas. Ja paziņojums par vēstuļu korespondences sūtījumu izsniegšanu tiek nosūtīts atpakaļ un tas nav pienācīgi aizpildīts, par neatbilstību ziņo, izmantojot 21-001. pantā paredzēto CN 08 veidlapu, kurai pievieno attiecīgo paziņojumu par izsniegšanu. Attiecībā uz pasta pakām paziņošanu veic, ievietojot attiecīgu pieprasījumu IBIS, kā noteikts 21-001. pantā, kam pievieno attiecīgo paziņojumu par izsniegšanu.

4.3. Ja sūtītājs lūdz informāciju saistībā ar paziņojumu par izsniegšanu, kas nav saņemts parastajā laikposmā, šo paziņojumu bez maksas pieprasa, izmantojot CN 08 veidlapu. Paziņojuma par izsniegšanu dublikātu, uz kura priekšpuses treknrakstā ir vārds "Duplicata" ("Dublikāts"), attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem pievieno CN 08 pieprasījuma veidlapai, savukārt attiecībā uz pasta pakām to pievieno attiecīgajam pieprasījumam IBIS, kā noteikts 21-001. pantā.

4.4. Izraudzītajiem operatoriem, kuri ir ieviesuši sistēmas, kas sagatavo elektronisku piegādes apstiprinājumu, ir tiesības izmantot ar šīm sistēmām elektroniski iegūtus parakstus, lai izraudzītajam operatoram sūtītājam apliecinātu atsevišķa sūtījuma piegādi, ja attiecīgais izraudzītais operators sūtītājs to ir pieprasījis, izmantojot CN 08 pieprasījuma veidlapu attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem vai IBIS pieprasījumu attiecībā uz pasta pakām. Elektroniskos piegādes apstiprinājuma datus pēc izraudzītā operatora piegādātāja ieskatiem var sniegt elektroniski (pa e-pastu) vai drukātas kopijas veidā.

4.5. Kā paredzēts Konvencijas 10. pantā, visus personas datus, kas saistīti ar šajā pantā minēto elektronisku paziņojumu par izsniegšanu un elektronisku piegādes apstiprinājumu, apstrādā atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts valsts tiesību aktu noteikumiem.

5. Izmaksu aprēķināšana

5.1. Ikvienam izraudzītajam operatoram, kas citam izraudzītajam operatoram nosūta atpakaļ paziņojumu par izsniegšanu (veidlapa CN 07), ir tiesības iekasēt no šā izraudzītā operatora summu, kas atbilst izmaksām, kas radušās saistībā ar paziņojuma par izsniegšanu atpakaļnosūtīšanu. Šo summu nosaka atbilstīgi IBRS izmaksu aprēķināšanas prasībām, kas noteiktas 18-103. panta 4. punktā. Paziņojumus par izsniegšanu nosūta un izmaksas aprēķina kopā ar IBRS sūtījumiem, piemērojot procedūras un izmantojot veidlapas, kas 18-103. panta 5. punktā un 17-125. pantā paredzētas IBRS sūtījumiem.

5.2. Noteikumus, kas paredzēti 4.1. punktā, analoģiski piemēro attiecībā uz elektroniskiem paziņojumiem par izsniegšanu, ja izraudzītais operators klientiem piedāvā šādu pakalpojumu.

18-004. pants

Sūtījumi, kas adresātam izsniedzami bez maksas un nodevām

1. Sūtītāji, izmantojot iesniegumu veidlapu sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādē, var apņemties samaksāt visas nodevas un maksas par attiecīgo sūtījumu piegādi, ja attiecīgie izraudzītie operatori šajā ziņā ir izteikuši savu piekrišanu.

2. Maksa

2.1. Sūtītāji apņemas samaksāt summu, kuru var pieprasīt pasta iestāde saņēmēja. Ja vajadzīgs, sūtītāji izdara pagaidu iemaksu.

2.2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators no sūtītāja iekasē maksu, kuras orientējošā summa ir 0,98 SDR un kura ir maksājums par sūtījuma nodošanas valstī sniegtajiem pakalpojumiem.

2.3. Galamērķa valsts izraudzītais operators ir pilnvarots iekasēt komisijas maksu, kuras orientējošā summa ir 0,98 SDR. Šo maksu iekasē neatkarīgi no maksas par sūtījuma uzrādīšanu muitai. To galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā iekasē no sūtītāja.

2.4. Vēstuļu korespondences sūtījumiem piemērojamie noteikumi

2.4.1. Par lūgumu, kas izteikts pēc vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators iekasē arī papildmaksu, kuras orientējošā summa ir 1,31 SDR par lūgumu.

2.4.2. Ikviens izraudzītais operators var noteikt, ka adresātam bez maksas un nodevām izsniedzami tikai ierakstīti un apdrošināti vēstuļu korespondences sūtījumi.

3. Sūtījumu marķēšana un apstrāde

3.1. Uz sūtījumiem, kas adresātam izsniedzami bez maksas un nodevām, treknrakstā norāda uzrakstu "Franc de taxes et de droits" ("Apmaksātas maksas un nodevas") vai līdzīgu norādi sūtījuma nodošanas valsts valodā. Uz šiem sūtījumiem izvieto dzeltenu uzlīmi, kurā treknrakstā uzrakstīta norāde "Franc de taxes et de droits".

3.1.1. Vēstuļu korespondences sūtījumiem uzrakstu un uzlīmi izvieto tajā pusē, kurā raksta adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim un zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir sniegta.

3.1.2. Pasta pakām šo norādi izdara arī adreses pavadziņojumā.

3.2. Katram sūtījumam, kas sūtīts piegādei bez maksas un nodevām, pievieno CN 11 marķēšanas kvīti. Sūtījuma sūtītājs aizpilda marķēšanas kvīts A un B daļu priekšpuses labajā pusē. Pasta iestāde sūtītāja uzraksta pasta dienesta norādes. Sūtītāja ierakstus var izdarīt, izmantojot koppapīru. Kvītī norāda 2.1. apakšpunktā minēto apņemšanos. Vēstuļu korespondences sūtījumiem attiecīgi aizpildītu marķēšanas kvīti cieši piestiprina pie sūtījuma. Pasta pakām adreses pavadziņojumu, muitas deklarācijas un marķēšanas kvīti cieši sasprauž kopā.

3.3. Lūgums par vēstuļu korespondences sūtījuma izsniegšanu bez maksas un nodevām, kas izteikts pēc sūtījuma nodošanas

3.3.1. Sūtītājs pēc sūtījuma nodošanas var lūgt, lai sūtījumu adresātam izsniedz bez maksas un nodevām.

3.3.2. Ja lūgums ir jānosūta pa pastu, tad sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde par to informē pasta iestādi un saņēmēju, izmantojot paskaidrojumu. Paskaidrojumā norāda iekasēto priekšmaksu. Pasta iestādei saņēmējai to nosūta kā ierakstītu sūtījumu pa ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi), pievienojot attiecīgi aizpildītu marķēšanas kvīti. Pasta iestāde saņēmēja uz sūtījuma uzlīmē 4.1. punktā paredzēto uzlīmi.

3.3.3. Ja lūgums ir jānosūta, izmantojot telesakarus, tad pasta iestāde sūtītāja informē pasta iestādi saņēmēju, izmantojot telesakarus, un vienlaikus izklāsta attiecīgo informāciju par sūtījuma nodošanu. Pasta iestāde saņēmēja automātiski sagatavo marķēšanas kvīti.

4. Marķēšanas kvīts A daļas nosūtīšana atpakaļ. Nodevu un maksu atgūšana

4.1. Pēc tam, kad ir piegādāts sūtījums, kas adresātam izsniedzams bez maksas un nodevām, pasta iestāde, kura sūtītāja vārdā ir iepriekš apmaksājusi muitas nodokli, nodevas un citas maksas, izmantojot koppapīru, aizpilda marķēšanas kvīts otrās puses A un B daļu, ierakstot informāciju, kas uz to attiecas. A daļu, pievienojot apliecinošās kvītis, nosūta sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādei; minētos dokumentus nosūta noslēgtā aploksnē, nenorādot informāciju par tās saturu. B daļu patur sūtījuma galamērķa valsts izraudzītais operators, lai veiktu norēķinus ar izraudzīto operatoru debitoru.

4.2. Tomēr visi izraudzītie operatori var noteikt, ka marķēšanas kvīts A daļu, par kuru ir iekasētas maksas, sūta atpakaļ īpaši izraudzīta pasta iestāde un ka minēto daļu nosūta konkrētai pasta iestādei.

4.3. Tās pasta iestādes nosaukumu, kurai jānosūta atpakaļ marķēšanas kvīts A daļa, pasta iestāde sūtītāja katru reizi norāda minētās daļas priekšpusē.

4.4. Ja sūtījums, uz kura ir vārdi "Franc de taxes et de droits" ("Apmaksātas maksas un nodevas"), saņemšanas vietas pasta nodaļā ir saņemts bez marķēšanas kvīts, tad pasta iestāde, kas atbild par muitošanu, sagatavo kvīts dublikātu; šīs kvīts A un B daļā tā norāda sūtījuma nodošanas valsts nosaukumu un, ja iespējams, sūtījuma nodošanas datumu.

4.5. Ja marķēšanas kvīts tiek nozaudēta pēc sūtījuma izsniegšanas, dublikātu sagatavo saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem nosacījumiem.

4.6. Marķēšanas kvīšu A un B daļu, kas ir saistīta ar sūtījumiem, kurus kādu iemeslu dēļ nosūta atpakaļ uz nodošanas vietu, dzēš galamērķa valsts izraudzītais operators.

4.7. Saņemot marķēšanas kvīts A daļu, kurā norādītas saņemšanas vietas pasta nodaļas samaksātas maksas, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators minēto maksu summu konvertē savas valsts valūtā. Izmantotais kurss nedrīkst būt lielāks par kursu, kas noteikts attiecīgajai valstij paredzēto pasta naudas pārvedumu sagatavošanai. Konvertācijas rezultātu norāda veidlapas pamatdaļā un uz kupona veidlapas malā. Pēc maksas summas atgūšanas attiecīgi izraudzītā pasta iestāde sūtītājam nodod kuponu no attiecīgās kvīts un apliecinošās kvītis.

4.8. Pasta pakām piemērojamie noteikumi attiecībā uz maksājuma summu

4.8.1. Ja sūtītājs apstrīd maksājuma summu, kas norādīta marķēšanas kvīts A daļā, galamērķa izraudzītais operators pārbauda samaksāto summu. Ja nepieciešams, tas sazinās ar valsts muitas dienestu. Pēc attiecīgo labojumu veikšanas tas nosūta minētā paziņojuma A daļu sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram. Arī tad, ja galamērķa valsts izraudzītais operators konstatē kļūdu vai nolaidību saistībā ar maksām par paku, kura jāizsniedz bez maksām un nodevām, par ko sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram ir nosūtīta atpakaļ marķēšanas kvīts A daļa, tas sagatavo dublikātu, kurā ir veikti attiecīgie labojumi. Lai jautājumu atrisinātu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram nosūta minētās kvīts A daļu.

5. Norēķini ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru

5.1. Norēķinus par muitas nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kurus izraudzītie operatori ir maksājuši citu izraudzīto operatoru vārdā, veic, izmantojot CN 12 precīzu mēneša rēķinu, kuru sagatavo izraudzītais operators kreditors, aprēķinus veicot savas valsts valūtā. Marķēšanas kvīts B daļā norādīto informāciju, kas ir saglabāta, ieraksta un sakārto alfabēta secībā atbilstīgi pasta iestādēm, kas ir izdarījušas maksājumus, kā arī maksājumu izdarīšanas secībā. "Nulles" rēķinus nesagatavo.

5.2. Ja abi iesaistītie izraudzītie operatori cits citam sniedz kā vēstuļu korespondences sūtījumu, tā pasta paku pakalpojumus un ja tie nav vienojušies par pretējo, minēto pakalpojumu rēķinos par muitas nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem var iekļaut arī attiecīgo informāciju par vēstuļu korespondences pakalpojumiem.

5.3. Veidlapā CN 12 precizēto rēķinu, kam pievieno marķēšanas kvīšu B daļas, nosūta izraudzītais operators debitors.

5.3.1. Vēstuļu korespondences sūtījumiem - ne vēlāk kā līdz tā mēneša beigām, kas seko pēc mēneša, uz kuru minētais rēķins attiecas. "Nulles" rēķinus nesagatavo.

5.3.2. Pasta paku sūtījumiem - ne vēlāk kā līdz otrā mēneša beigām pēc ceturkšņa beigām, uz kuru minētais rēķins attiecas.

5.4. Vēstuļu korespondences sūtījumiem rēķinus apmaksā atsevišķi. Tomēr katrs izraudzītais operators var noteikt, ka minētos rēķinus var apmaksāt kopā ar rēķiniem par naudas pārvedumiem vai ar CP 75 rēķiniem par pasta pakām, nevienu no rēķiniem neiekļaujot citā rēķinā.

5.5. Par pasta pakām norēķinus veic, izmantojot 34-013. pantā minēto CP 75 rēķinu.

5.5.1. Ja vien iesaistītie izraudzītie operatori nav vienojušies citādi, CN 12 rēķina pēdējā rindiņā norādīto summu izraudzītais operators kreditors ieraksta nākamajā CP 75 rēķinā, kuru sūta šis izraudzītais operators, pamatojumu norādot ailē "Piezīmes".

5.5.2. Ja izraudzītais operators attiecībās ar izraudzīto operatoru debitoru neizmanto CP 75 rēķinu, izņēmuma gadījumos līdzīgā veidā var izmantot CN 51 rēķinu.

18-005. pants

Konsignācijas pakalpojums

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties sniegt konsignācijas papildu pakalpojumu saistībā ar grupētiem sūtījumiem, kurus uz ārvalstīm sūta kopā.

1.2. Ja iespējams, to, ka ir sniegts šāds pakalpojums, norāda, izmantojot 1.4. punktā norādīto logotipu.

1.3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators un galamērķa valsts izraudzītais operators savstarpēji vienojas par sīkāku informāciju saistībā ar šo pakalpojumu, pamatojoties uz Pasta darbības padomes izstrādātajiem noteikumiem.

1.4. Norāde par konsignācijas pakalpojumu

1.4.1. Logotipam, kas paredzēts konsignācijas pakalpojuma pazīšanai, ir šādas sastāvdaļas:

1.4.1.1. vārds "CONSIGNMENT" zilā krāsā;

1.4.1.2. trīs horizontālas svītras (viena sarkana, viena zila, viena zaļa).

2. Pasta pakām piemērojamie noteikumi

2.1. Konsignācijas pakalpojums:

2.1.1. ietver vismaz kopēju paku nodošanu un pārvadāšanu no viena klienta uz ienākošo sūtījumu apmaiņas vai ienākšanas vietu galamērķa valstī un kopēju muitošanu, ko veic sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators;

2.1.2. ietver visus pasta paku sūtījumus, kā arī jebkādus citus pasta sūtījumu veidus, par kuriem vienojušies sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori;

2.1.3. saskaņojot ar attiecīgajām muitas iestādēm, var ietvert sūtījumu muitošanu vairumā, lai nodrošinātu labāku rentabilitāti;

2.1.4. sūtījumu pārvadāšanai var izmantot īpašus maisus, īpašas paletes vai īpašus pasta konteinerus;

2.1.5. galamērķa valsts izraudzītais operators nodod pasta pakas vienam vai vairākiem adresātiem.

V iedaļa

Aizliegumi un muitas jautājumi

19-001. pants

Izņēmuma kārtā pieņemami bīstamie izstrādājumi

1. Izņēmuma kārtā ir atļauts pieņemt šādus bīstamus izstrādājumus:

1.1. 19-003. panta 1. punktā minētos radioaktīvos materiālus, kurus nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās;

1.2. 19-003. panta 2. punktā minētās infekciozās vielas, kuras nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās;

1.3. 19-003. panta 3. punktā minētos litija elementus un baterijas, ko nosūta vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās.

2. Citu kategoriju bīstamus izstrādājumus vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās var atļaut pieņemt attiecībās starp dalībvalstīm, kuras ir deklarējušas gatavību pieņemt šādus sūtījumus vai nu savstarpēji, vai tikai vienā virzienā, ja tie atbilst valsts un starptautiskajiem pārvadājumu noteikumiem un nosacījumiem un ja tos nepārvadā pa gaisu.

19-002. pants

Bīstamu izstrādājumu ievešanas kontrole

1. Katrs izraudzītais operators izstrādā procedūras un apmācības programmas, lai savos pasta pakalpojumos kontrolētu atļautu bīstamu izstrādājumu ievešanu atbilstīgi valsts un starptautiskajiem noteikumiem un nosacījumiem.

2. Ikviens izraudzītais operators, kas vēlas starptautiskajos aviopasta sūtījumos pieņemt iekārtas, kurās ir uzstādīti atļautie litija elementi vai litija baterijas, var to darīt, ja ir iepriekš saņēmis īpašu atļauju saskaņā ar ICAO Tehniskajām instrukcijām. Starptautisko biroju informē, ka izraudzītajam operatoram ir piešķirta šāda atļauja.

3. Ikviens izraudzītais operators var saņemt un piegādāt starptautiskos aviopasta sūtījumus, kuros ir uzstādīti atļautie litija elementi un litija baterijas, bez savas valsts Civilās aviācijas iestādes atļaujas. Tomēr izraudzītajiem operatoriem, kuri pieņem un nosūta šādus sūtījumus, jāpilda prasības, kas izklāstītas 2. punktā, un jāņem vērā saņēmējvalsts un/vai iespējamo tranzītvalstu jebkādi aizliegumi vai darbības prasības.

19-003. pants

Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas un litija elementi un baterijas, ko atļauts pieņemt

1. Radioaktīvus materiālus atļauts pieņemt vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās attiecībās starp dalībvalstīm, kas ir deklarējušas gatavību tos pieņemt savstarpēji vai tikai vienā virzienā, saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

1.1. Radioaktīvie materiāli ir sagatavoti un iepakoti atbilstīgi attiecīgajiem reglamenta noteikumiem.

1.2. Ja tie tiek sūtīti vēstuļu korespondences sūtījumos, tiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstītu vēstuļu tarifu.

1.3. Radioaktīvos materiālus, kas ievietoti vēstuļu korespondences sūtījumos vai pasta pakās, nosūta visātrākajā veidā, parasti ar aviopastu, piemērojot tiem attiecīgos aviopārvadājumu papildtarifus.

1.4. Radioaktīvos materiālus sūtīšanai drīkst nodot tikai attiecīgi pilnvaroti sūtītāji.

2. Infekciozas vielas, izņemot A kategorijas infekciozās vielas, kuras iedarbojas uz cilvēku (UN 2814) un kuras iedarbojas uz dzīvniekiem (UN 2900), pieņem sūtīšanai vēstuļu korespondences sūtījumos vai pasta pakās saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

2.1. B kategorijas infekciozās vielas (UN 3373) var sūtīt un saņemt pa pastu tikai oficiāli atzīti sūtītāji, kurus par tādiem atzinusi attiecīgā kompetentā iestāde. Šos bīstamos izstrādājumus var pieņemt sūtīšanai pa pastu, ievērojot piemērojamos valsts un starptautiskos tiesību aktu noteikumus un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu spēkā esošo izdevumu, kuru izplatījusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO).

2.2. B kategorijas infekciozās vielas (UN 3373) ir jāapstrādā, jāiepako un jāmarķē saskaņā ar reglamentu noteikumiem. Šiem sūtījumiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstīto vēstuļu tarifu. Par šo sūtījumu apstrādi ir atļauts pieprasīt papildmaksu.

2.3. No pacientiem paņemtus paraugus (cilvēku vai dzīvnieku) var sūtīt un saņemt pa pastu tikai oficiāli atzīti sūtītāji, kurus par tādiem atzinusi attiecīgā kompetentā iestāde. Šos materiālus var pieņemt sūtīšanai pa pastu, ievērojot piemērojamos valsts un starptautiskos tiesību aktu noteikumus un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu spēkā esošo izdevumu, kuru izplatījusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO.

2.4. No pacientiem paņemtie paraugi (cilvēku vai dzīvnieku) jāapstrādā, jāiepako un jāmarķē saskaņā ar Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumiem. Šiem sūtījumiem piemēro prioritāro sūtījumu tarifu vai ierakstīto vēstuļu tarifu. Par šo sūtījumu apstrādi ir atļauts pieprasīt papildmaksu.

2.5. Infekciozās vielas un no pacientiem paņemtos paraugus (cilvēku vai dzīvnieku) drīkst pieņemt tikai tās dalībvalstis, kuras ir deklarējušas savu vēlmi pieņemt šādus sūtījumus savstarpēji vai tikai vienā virzienā.

2.6. Atļautās infekciozās vielas un no pacientiem paņemtos paraugus (cilvēku vai dzīvnieku) nosūta visātrākajā veidā, parasti ar aviopastu, piemērojot tiem attiecīgos aviopārvadājumu papildtarifus, un piegādē tie ir prioritāri.

3. Vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumos pieņem ne vairāk par četriem litija elementiem vai divām litija baterijām, kas uzstādītas iekārtās, saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

3.1. Litija saturs litija metālā vai litija sakausējuma elementā nedrīkst būt lielāks par 1 g, un litija jonu elementa vatstundu ietilpība nedrīkst pārsniegt 20 Wh.

3.2. Litija saturs litija metālā vai litija sakausējuma baterijā nedrīkst būt lielāks par 2 g, un litija jonu baterijas vatstundu ietilpība nedrīkst pārsniegt 100 Wh; saskaņā ar šo noteikumu litija jonu baterijām uz ārējā korpusa norāda vatstundu ietilpību.

3.3. Iekārtās uzstādītajiem elementiem un baterijām jābūt aizsargātiem pret bojājumiem un īssavienojumu, un šīm iekārtām jābūt aprīkotām ar efektīviem aizsarglīdzekļiem pret nejaušu iedarbināšanu; ja litija baterijas ir uzstādītas iekārtā, tām jābūt iepakotām stiprā ārējā iepakojumā, kas izgatavots no atbilstīga materiāla, kam piemīt atbilstīga izturība un uzbūve attiecībā uz iepakojuma ietilpību un paredzēto lietojumu, ja vien šīm baterijām nav nodrošināta līdzvērtīga aizsardzība iekārtā, kurā tās uzstādītas.

3.4. Ikviena elementa un baterijas tipam ir jāatbilst attiecīgo pārbaužu prasībām, kuras minētas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 38. iedaļas 3. apakšiedaļā.

19-004. pants

Nosacījumi par to, kā pieņemami un apzīmogojami sūtījumi, kuros ir no pacientiem (cilvēkiem vai dzīvniekiem) paņemti paraugi

1. No pacientiem (cilvēkiem vai dzīvniekiem) paņemtus paraugus, kā definēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumos par bīstamo preču pārvadāšanu (paraugnoteikumi ST/SG/AC10/1), pieņem saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

2. No pacientiem paņemti paraugi ir paraugi, saistībā ar kuriem pastāv minimāla patogēnu klātbūtnes varbūtība un kuri ir jāiepako tā, lai nepieļautu noplūdes iespējamību, un uz kuriem ir atbilstošs marķējums angļu vai franču valodā "Exempt human specimen"/"Echantillon humain exempté" ("No cilvēka paņemts paraugs") vai "Exempt animal specimen"/"Echantillon animal exempté" ("No dzīvnieka paņemts paraugs").

2.1. Iepakojumam ir jāatbilst turpmāk minētajiem nosacījumiem:

2.1.1. iepakojumam ir jābūt trim sastāvdaļām:

2.1.2. necaurlaidīgam(-iem) primārajam(-iem) traukam(-iem);

2.1.3. necaurlaidīgam(-iem) sekundārajam(-iem) iepakojumam(-iem);

2.1.4. ietilpībai, masai un paredzētajam mērķim atbilstīgas izturības ārējam iepakojumam, kam vismaz vienas virsmas minimālais izmērs ir 100 mm x 100 mm.

2.2. Attiecībā uz šķidrumiem starp primāro(-iem) trauku(-iem) un sekundāro iepakojumu ir jāievieto pietiekams daudzums šķidrumu absorbējoša materiāla, lai pārvadāšanas laikā, ja šķidrums noplūst, tas nesasniegtu ārējo iepakojumu un nemazinātu amortizācijas materiāla veselumu.

2.3. Ja vienā sekundārajā iepakojumā ievieto vairākus trauslus primāros traukus, tie ir vai nu jāiesaiņo atsevišķi, vai jānodala tā, lai šie trauki nevarētu saskarties.

19-005. pants

Infekciozas vielas saturošu sūtījumu pieņemšanas nosacījumi un apzīmogošana

1. Vielas, kuras ir infekciozas vai par kurām ir pamatotas aizdomas, ka tās var inficēt cilvēkus vai dzīvniekus, un kuras atbilst B kategorijas (UN 3373) infekciozo vielu kritērijiem, deklarē ar nosaukumu "Bioloģiska viela, B kategorija". Infekciozas vielas ar identifikācijas numuriem UN 2814, UN 2900 vai UN 3291 starptautiskajos sūtījumos ir aizliegtas.

2. Sūtītājs, kas sūta infekciozas vielas ar identifikācijas numuru UN 3373, nodrošina, ka sūtījumi ir sagatavoti tā, lai galamērķī tie nonāktu labā stāvoklī, un ka vielas ir iepakotas atbilstīgi 650. iepakošanas instrukcijai, kā norādīts Tehnisko instrukciju bīstamu kravu drošai pārvadāšanai gaisā (TI) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO), vai Bīstamo preču noteikumu (BPN) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Gaisa transporta asociācija (IATA). Sūtītājiem ir jāizmanto ICAO TI un/vai IATA BPN jaunākais izdevums, lai pirms 650. iepakošanas instrukcijas izmantošanas pārliecinātos par teksta spēkā esamību.

3. Iepakojumam jābūt kvalitatīvam un pietiekami izturīgam, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir ierastas pārvadāšanas laikā, tostarp pārkraušanu starp transporta vienībām un starp transporta vienībām un noliktavām, kā arī jebkādu noņemšanu no paletes vai izņemšanu no ārējās taras turpmākai mehāniskai pārvietošanai vai pārvietošanai ar rokām. Iepakojumu veido un noslēdz tā, lai nepieļautu satura zudumu, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas dēļ vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ.

4. Iepakojumam ir trīs sastāvdaļas:

4.1. primārais trauks;

4.2. sekundārais iepakojums;

4.3. stingrs ārējais iepakojums.

5. Primāros traukus iepako sekundārajā iepakojumā tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu saplīst, tos nevarētu caursist vai to saturs nevarētu noplūst sekundārajā iepakojumā. Sekundāro iepakojumu nostiprina ārējā iepakojumā ar piemērotu amortizācijas materiālu. Satura noplūdes gadījumā nedrīkst mazināties amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma veselums.

6. Pārvadāšanas nolūkā turpmāk attēloto marķējumu izvieto uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas, kas kā fons ir kontrastējošā krāsā, un tam jābūt skaidri redzamam un salasāmam. Marķējumam ir jābūt kvadrāta formā, kas novietots 45 grādu leņķī (rombs) ar malas garumu 50 mm, līnijas platums ir vismaz 2 mm un burtu un ciparu augstums - vismaz 6 mm. Uz ārējā iepakojuma blakus rombveida marķējumam ar vismaz 6 mm augstiem burtiem uzliek marķējumu ar attiecīgo pārvadājamās kravas nosaukumu: "Bioloģiska viela, B kategorija".

7. Vismaz vienas ārējā iepakojuma virsmas minimālajam izmēram ir jābūt 100 mm x 100 mm.

8. Nokomplektētam iepakojumam jāspēj izturēt krišanas pārbaudi, kas paredzēta TI un BPN, un kritiena augstums nedrīkst būt mazāks par 1,2 m. Pēc attiecīgas kritienu secības primārajam(-iem) traukam(-iem) nedrīkst būt noplūdes, absorbējošajam materiālam, ja nepieciešams, joprojām ir jānodrošina to aizsardzība sekundārajā iepakojumā.

9. Šķidrumiem

9.1. Primārajam(-iem) traukam(-iem) ir jābūt šķidrumu necaurlaidīgam(-iem), un tajā(tajos) nedrīkst būt vairāk par vienu litru šķidruma.

9.2. Sekundārajam iepakojumam ir jābūt šķidrumu necaurlaidīgam.

9.3. Ja vienā sekundārajā iepakojumā ievieto vairākus trauslus primāros traukus, tos vai nu iesaiņo atsevišķi, vai nodala tā, lai šie trauki nevarētu saskarties.

9.4. Starp primāro(-ajiem) trauku(-iem) un sekundāro iepakojumu ievieto absorbējošu materiālu. Absorbējošo materiālu ievieto pietiekamā daudzumā, lai pārvadāšanas laikā šķidruma noplūdes gadījumā šķidrums nemazinātu ārējā iepakojuma un amortizācijas materiāla veselumu.

9.5. Primārajam traukam vai sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt 95 kPa (0,95 bar) liels iekšējais spiediens, neradot noplūdi.

9.6. Ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk par četriem litriem šķidruma. Šajā daudzumā netiek iekļauts ledus vai sausais ledus, ko izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā.

10. Cietām vielām

10.1. Primārajam(-iem) traukam(-iem) jābūt drošam(-iem) pret izbiršanu, un tas(tie) nedrīkst pārsniegt ārējā iepakojuma masas ierobežojumu.

10.2. Sekundārajam iepakojumam ir jābūt drošam pret izbiršanu.

10.3. Ja vienā sekundārajā iepakojumā ievieto vairākus trauslus primāros traukus, tos vai nu iesaiņo atsevišķi, vai nodala tā, lai šie trauki nevarētu saskarties.

10.4. Izņemot pakas, kurās ir ķermeņa daļas, orgāni vai veseli ķermeņi, ārējā iepakojuma saturs nedrīkst pārsniegt četrus kilogramus cietu vielu. Šajā daudzumā netiek iekļauts ledus vai sausais ledus, ko izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā.

10.5. Ja ir šaubas par to, vai pārvadāšanas laikā primārajā traukā var atrasties atlikušais šķidrums, tad ir jāizmanto šķidrumiem piemērots iepakojums, tostarp absorbējošie materiāli.

11. Atdzesētiem vai sasaldētiem paraugiem (ledus, sausais ledus un šķidrais slāpeklis)

11.1. Ja sauso ledu vai šķidro slāpekli izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā, jāievēro visas piemērojamās TI un BPN prasības. Ja izmanto sauso ledu vai šķidro slāpekli, to novieto ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai ārējā tarā. Nodrošina iekšējos balstus, lai pēc ledus vai sausā ledus izkušanas sekundārais iepakojums paliktu savā sākotnējā pozīcijā. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt necaurlaidīgai. Ja izmanto cietvielas oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam ir jābūt izgatavotam un veidotam tā, lai no tā izplūstu oglekļa dioksīda gāze un tajā neuzkrātos spiediens, kura dēļ iepakojums var saplīst.

11.2. Primārajam traukam un sekundārajam iepakojumam jāspēj saglabāt savs veselums izmantotā dzesētāja temperatūrā, kā arī temperatūrā un spiedienā, kas var rasties, ja dzesēšana vairs nenotiktu.

12. Ja iepakojumus ievieto ārējā tarā, tad ICAO 650. iepakošanas instrukcijā norādītajiem iepakojuma marķējumiem vai nu jābūt skaidri saskatāmiem, vai arī tie vēlreiz jāizvieto uz ārējā iepakojuma, uz ārējā iepakojuma norādot vārdu "Ārējais iepakojums".

13. Uz infekciozām vielām ar identifikācijas numuru UN 3373, kuras iepako un apzīmogo atbilstīgi ICAO 650. iepakošanas instrukcijai, neattiecas citas šajā pantā paredzētās prasības, izņemot turpmāk minēto:

13.1. uz katras pakas jānorāda sūtītāja un saņēmēja nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

13.2. rakstveida dokumentā (piemēram, CN 38 pavadrakstā) vai uz iepakojuma norāda atbildīgās personas vārdu, adresi un tālruņa numuru;

13.3. jāievēro TI un BPN noteikumos paredzētā klasifikācija;

13.4. jāievēro TI un BPN paredzētās prasības, kas attiecas uz ziņošanu par incidentiem;

13.5. piemēro TI un BPN paredzētās prasības par bojājumu vai noplūdes pārbaudi.

14. Sūtītājam nav vajadzīga bīstamo preču deklarācija.

15. Lai katru paku varētu pareizi sagatavot pārvadāšanai, iepakojumu ražotāji un turpmākie izplatītāji kravas nosūtītājam vai personai, kas sagatavo paku (piemēram, pacientam), sniedz nepārprotamus norādījumus par šo paku piepildīšanu un noslēgšanu.

16. Citas bīstamas preces nedrīkst iepakot tajā pašā iepakojumā, kurā iepakotas 6.2. apakšgrupas infekciozās vielas, ja vien tās nav nepieciešamas, lai nodrošinātu infekciozo vielu dzīvotspēju, stabilitāti vai novērstu to noārdīšanos, vai neitralizētu to radīto apdraudējumu. Katrā primārajā traukā, kurā ir infekciozas vielas, atļauts iepakot ne vairāk kā 30 ml 3., 8. vai 9. klases bīstamo preču ar nosacījumu, ka šīs vielas atbilst TI un BPN prasībām. Ja šo nelielo bīstamo preču daudzumu iepako kopā ar infekciozajām vielām saskaņā ar TI, citas šajā pantā paredzētās prasības nav jāpiemēro.

17. Cietvielas oglekļa dioksīda (sausā ledus) izmantošana dzesēšanai

17.1. Ja dzesēšanai izmanto cietvielas oglekļa dioksīdu (sauso ledu), jāievēro iepakošanas prasības, kas paredzētas 954. iepakošanas instrukcijā, kā izklāstīts TI un BPN spēkā esošajā izdevumā. Informācijas nolūkā 954. iepakošanas instrukcijas teksts ir izklāstīts turpmāk tekstā. Sūtītājiem ir jāizmanto TI un BPN jaunākais izdevums, lai pirms 954. iepakošanas instrukcijas izmantošanas pārliecinātos par teksta spēkā esamību.

17.2. Rakstveida dokumentā (piemēram, CN 38 pavadrakstā) vai uz iepakojuma ir jānorāda turpmāk minētā informācija. Informāciju attēlo norādītajā secībā:

17.2.1. UN 1845;

17.2.2. precīzs kravas nosaukums (sausais ledus vai oglekļa dioksīds, cietviela);

17.2.3. paku skaits un

17.2.4. sausā ledus neto svars katrā pakā.

17.3. Sausā ledus neto svars jānorāda katras pakas ārpusē. Ievietojot paku ārējā iepakojumā, uz ārējā iepakojuma jānorāda sausā ledus kopējais neto svars ārējā iepakojumā.

17.4. Maisus, kuros ir tikai infekciozas vielas un uz kuriem ir īpaša uzlīme "UN 3373", pasta iestādes nodod aviosabiedrībām neaizzīmogotos maisos.

19-006. pants

Radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu pieņemšanas nosacījumi un apzīmogošana

1. Radioaktīvus materiālus saturošus sūtījumus, kuru saturs un noformējums atbilst Starptautiskā Atomenerģijas aģentūras noteikumiem, pieņem pārvadāšanai pa pastu, ja pirms tam ir saņemta sūtījuma nodošanas valsts kompetento iestāžu piekrišana un ja radioaktivitāte nav lielāka par vienu desmito daļu no pieļaujamās normas, kā norādīts Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) TS-R-1 spēkā esošā izdevuma 3. tabulā "Radioaktivitātes normas atsevišķām pakām".

2. Sūtītājam uz radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu ārējā iepakojuma jāizvieto turpmāk tekstā redzamā uzlīme ar attiecīgo UN numuru. Papildus sūtītāja nosaukumam un adresei treknrakstā norāda arī lūgumu nepiegādāšanas gadījumā nosūtīt sūtījumu atpakaļ.

3. Uz pakas iekšējā iepakojuma sūtītājs norāda savu nosaukumu un adresi un pakas saturu.

4. Ja tukšo iepakojumu sūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas vietu, iepriekš tekstā redzamo uzlīmi nepārprotami pārsvītro.

19-007. pants

Nosacījumi par to, kā pieņemami vēstuļu korespondences sūtījumi un pakas, kurās ir iekārtās uzstādīti litija elementi un baterijas

1. Vēstuļu korespondences sūtījumiem un pakām, kurās ir iekārtās uzstādīti litija metāla vai litija jonu elementi un baterijas, jābūt attiecīgi iepakotiem, kā noteikts 967. iepakošanas instrukcijas II iedaļā (litija jonu elementi un baterijas) vai 970. iepakošanas instrukcijas II iedaļā (litija metāla elementi un baterijas), kā norādīts Tehnisko instrukciju bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (Tehniskās instrukcijas) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO). Sūtītājiem ir jāizmanto ICAO Tehnisko instrukciju jaunākais izdevums.

2. Aizliegts pārvadāt tādus iekārtās uzstādītus litija metāla vai litija jonu elementus un baterijas, kas ir bojāti vai kuros drošības nolūkā tā ražotājs ir identificējis bojājumus, vai kuri var izraisīt bīstamu siltuma izdalījumu, liesmu vai īssavienojumu.

19-008. pants

Bīstami izstrādājumi, kurus aizliegts ievietot vēstuļu korespondences sūtījumos un pakās

1. Priekšmetus, kas minēti Apvienoto Nāciju Organizācijas izstrādātajos "Ieteikumos par bīstamo preču pārvadāšanu" [UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods], izņemot atsevišķas bīstamas preces, kas minētas spēkā esošajos reglamentos, un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajās instrukcijās, un Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo preču noteikumos [Dangerous Goods Regulations], uzskata par bīstamiem izstrādājumiem saskaņā ar Konvencijas 19. panta 3.1. punkta noteikumiem, un tos ir aizliegts ievietot vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās, ko pārvadā starptautiskajos aviopārvadājumos.

2. Katrs izraudzītais operators izstrādā procedūras un apmācības programmas, lai savos pasta pakalpojumos kontrolētu nedeklarētu un neatļautu bīstamu izstrādājumu ievešanu atbilstīgi valsts un starptautiskajiem noteikumiem un nosacījumiem.

19-009. pants

Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem pakās

1. Aizliegums attiecībā uz narkotiskajām un psihotropajām vielām neattiecas uz sūtījumiem, kas medicīniskām vai zinātniskām vajadzībām nosūtīti uz valsti, kura tos pieņem ar minēto nosacījumu.

2. Ja iesaistīto dalībvalstu valsts noteikumos atļauts, tad pakās var būt arī dokumenti, ar kuriem apmainās pakas sūtītājs un adresāts vai personas, kuras dzīvo kopā ar sūtītāju vai adresātu.

3. Konvencijas 19. panta 6.1.3. punktu nepiemēro, ja paku apmaiņu starp divām dalībvalstīm, kuras pieņem apdrošinātas pakas, var veikt tikai tranzītā caur starpposma dalībvalsti, kas tās nepieņem.

20-001. pants

Sūtījumi, kuriem jāveic muitas pārbaude

1. Izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par muitas deklarācijām. Atbildību par muitas deklarācijas aizpildīšanu uzņemas tikai sūtītājs. Tomēr izraudzītie operatori veic visus attiecīgos pasākumus, lai informētu klientus par to, kā jāizpilda muitas formalitātes, un jo īpaši tādēļ, lai nodrošinātu, ka muitas deklarācijas CN 22 un CN 23 tiek pilnībā aizpildītas, tādējādi veicinot sūtījumu ātru muitošanu.

2. Vēstuļu korespondences sūtījumiem piemērojamie noteikumi

2.1. Uz sūtījumiem, kuri jānodod muitas kontrolei, priekšpusē izvieto muitas deklarāciju CN 22, vai arī pie tiem piesien tādas pašas formas birku. CN 22 muitas deklarāciju izvieto tajā pusē, kurā norāda adresi, pēc iespējas tuvāk kreisajam augšējam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, kam arī jābūt uz sūtījuma.

2.2. Saskaņā ar 08-002. pantu muitas datus, kas norādīti saskaņā ar instrukcijām par CN 22 vai CN 23 muitas deklarāciju, tostarp sūtītāja un adresāta vārdu un adresi, galamērķa valsts izraudzītajam operatoram nosūta elektroniski atbilstīgi UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1). Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators visus šos datus vai to daļu izvešanas nolūkā var nodot sūtījuma nodošanas valsts muitas pārvaldei, un galamērķa valsts izraudzītais operators visus šos datus vai to daļu ievešanas nolūkā var nodot galamērķa valsts muitas pārvaldei.

2.3. Datus no CN 22 vai CN 23 muitas deklarācijām papīra formātā, kas sniedzami, kā noteikts 2.2. punktā, izmanto tikai tādos procesos, kas attiecas uz pasta sūtījumu apmaiņu un muitas formalitātēm saistībā ar pasta sūtījumu izvešanu un ievešanu, un tos nedrīkst izmantot citā nolūkā.

2.4. Ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora atļauju pakalpojumu lietotāji var izmantot aploksnes vai iesaiņojumu, uz kura vietā, kur piestiprina CN 22 muitas deklarāciju, ir minētās deklarācijas iespiests fotoattēls. Turklāt ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora atļauju pakalpojumu lietotāji var sagatavot CN 22 muitas deklarāciju. Izmēriem, formātam un sadaļām ir jābūt tādiem pašiem kā CN 22 muitas deklarācijā.

2.5. Ja sūtītāja deklarētā satura vērtība ir lielāka par 300 SDR vai ja sūtītājs vēlas, sūtījumiem pievieno arī iepriekš paredzēto skaitu atsevišķo CN 23 muitas deklarāciju. Vienai no minētajām deklarācijām ir jābūt piestiprinātai pie sūtījuma. Ja deklarācija sūtījuma priekšpusē nav tieši redzama, sūtījuma priekšpusē piestiprina CN 22 muitas deklarācijas noplēšamo daļu. CN 22 muitas deklarācijas noplēšamo daļu var aizstāt ar līmējamu vai pašlīmējošu baltas vai zaļas krāsas uzlīmi, uz kuras ir šāds uzraksts:

Uzraksts melnā krāsā

(Izmērs 50 x 50 mm, baltā vai zaļā krāsā)

2.6. CN 23 muitas deklarāciju cieši piestiprina sūtījuma ārpusē, vēlams ievietojot pašlīmējošā caurspīdīgā aploksnē. Izņēmuma gadījumā, ja to vēlas sūtītājs, minētās deklarācijas var ievietot slēgtā aploksnē, kuru ievieto ierakstītā sūtījumā, ja tajā ir vērtīgi priekšmeti, kas minēti Konvencijas 19. panta 6.1. punktā, vai apdrošinātā sūtījumā.

2.7. Sūtītājs papildus CN 22 vai CN 23 muitas deklarācijai var pievienot arī jebkuru citu dokumentu (faktūru, izvešanas vai ievešanas atļauju, izcelsmes apliecību, sanitāro apliecību u. c.), kas vajadzīgs muitošanai sūtījuma nodošanas valstī un galamērķa valstī.

2.8. Sīkpakām vienmēr pievieno muitas deklarāciju, kas var būt vai nu CN 22 muitas deklarācija, vai CN 23 muitas deklarācija, kā paredzēts 2.1.-2.6. punktā.

2.9. Ja to pieprasa galamērķa valsts, M maisiem CN 22 muitas deklarāciju pielīmē pie adreses birkas. Ja sūtītāja deklarētā satura vērtība ir lielāka par 300 SDR vai ja sūtītājs vēlas, CN 22 muitas deklarācijas noplēšamo daļu vai iepriekš minēto līmējamo vai pašlīmējošo uzlīmi piestiprina pie adreses birkas un pie tās pašas birkas piestiprina arī CN 23 muitas deklarācijas. Ja to pieprasa galamērķa valsts izraudzītais operators, minētos dokumentus pievieno vienam no maisā ievietotajiem sūtījumiem.

2.10. Ja CN 22 vai CN 23 muitas deklarācija nav atrodama, tad konsignācijas sūtījumi, kuros ir iespieddarbi, serumi, vakcīnas, infekciozas vielas, radioaktīvi materiāli un steidzami nepieciešami medikamenti, kurus ir grūti sagādāt, nav jāsūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādi.

2.11. CN 22 un CN 23 muitas deklarācijā precīzi norāda sūtījuma saturu. Vispārīgi apraksti nav pieņemami.

2.12. Visi šā panta punktu noteikumi attiecas arī uz datiem, kas norādīti CN 22 vai CN 23 muitas deklarācijā papīra formātā, kā paredzēts 2.2. punktā iepriekš tekstā. Ja konstatēta neatbilstība starp datiem CN 22 vai CN 23 muitas deklarācijā un datiem elektroniskajā versijā, kas iesniegta saskaņā ar 2.2. punktu iepriekš tekstā, par muitas deklarāciju uzskata CN 22 vai CN 23 muitas deklarāciju.

3. Pasta pakām piemērojamie noteikumi

3.1. Izraudzītie operatori veic visus pasākumus, lai pēc iespējas paātrinātu aviopaku muitošanu.

20-002. pants

Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai

1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

1.1. Konvencijas 20. panta 2. punktā minētā orientējošā maksimālā maksa par vēstuļu korespondences sūtījumu uzrādīšanu muitai, kuru var iekasēt par sūtījumiem, kas iesniegti muitas kontrolei sūtījuma nodošanas valstī vai galamērķa valstī, ir 2,61 SDR. Par katru M maisu orientējošā maksimālā summa ir 3,27 SDR.

1.2. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, maksu no adresāta iekasē galamērķa valsts izraudzītais operators. Taču tad, ja sūtījumus adresātam izsniedz bez maksas un nodevām, maksu par sūtījuma uzrādīšanu muitai galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā iekasē sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

2. Pasta pakas

2.1. Konvencijas 20. panta 2. punktā minētā orientējošā maksimālā maksa par sūtījuma uzrādīšanu muitai, kuru var iekasēt par pakām, kas iesniegtas muitas kontrolei sūtījuma nodošanas valstī, ir 0,65 SDR par paku.

2.2. Saskaņā ar Konvencijas 20. panta 2. punktu pakām, kas iesniegtas muitas kontrolei galamērķa valstī, var piemērot orientējošo maksimālo maksu, kura ir 3,27 SDR par paku.

2.3. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, maksu no adresāta iekasē galamērķa valsts izraudzītais operators. Taču tad, ja sūtījumus adresātam izsniedz bez maksas un nodevām, maksu par sūtījuma uzrādīšanu muitai galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā iekasē sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

20-003. pants

Muitas nodokļa un citu nodevu anulēšana

1. Izraudzītie operatori apņemas sazināties ar attiecīgajiem dienestiem savā valstī, lai veiktu muitas nodokļu un citu nodevu anulēšanu par sūtījumiem:

1.1. kuri ir nosūtīti atpakaļ uz nodošanas valsti;

1.2. kuri ir iznīcināti pilnīgas sabojāšanas dēļ;

1.3. kuri ir nosūtīti trešai valstij;

1.4. par pasta pakām:

1.4.1. no kurām sūtītājs ir atteicies;

1.4.1. kuras ir pazaudētas, izzagtas vai bojātas tā dienestā.

2. Ja pasta pakas ir izzagtas vai bojātas, nodevu atcelšanu pieprasa tikai attiecībā uz pazudušā satura vērtību vai satura nolietojumu.

VI iedaļa

Atbildība

21-001. pants

Pieprasījumi. Vispārīgi principi

1. Līdz Konvencijas 21. pantā noteiktā perioda beigām pieprasījumus pieņem, tiklīdz sūtītājs vai adresāts paziņojis par sarežģījumiem. Taču tad, ja sūtītāja iesniegtais pieprasījums attiecas uz vēl neizsniegtu sūtījumu, kura nosūtīšanai paredzētais termiņš vēl nav beidzies:

1.1. pieprasījumiem, kurus iesniedz, izmantojot CN 08 veidlapu, par šo nosūtīšanas laiku ir jāinformē arī sūtītājs;

1.2. pieprasījumiem, kurus iesniedz, izmantojot IBIS, pieprasījumu iesniedz tikai pēc minētā nosūtīšanas termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad ir nosūtīts ienākošais ziņojums RESDES vai EMSEVT.

2. Atrunas saistībā ar 21-001., 21-002. un 21-003. pantā paredzēto pieprasījumu apstrādes un izpildes laiku nedrīkst izdarīt, izņemot tad, ja noslēgts divpusējs nolīgums.

21-002. pants

Pieprasījumi, izmantojot CN 08 veidlapu

1. CN 08 sagatavošana

1.1. Ja iesaistītie izraudzītie operatori ir savstarpēji vienojušies, tad pieprasījumu par vēstuļu korespondences sūtījumu var iesniegt elektroniski kā datni vai ziņojumu, piemēram, izmantojot internetu (elektroniskā CN 08 veidlapa). Ja šādas vienošanās nav vai ja izraudzītais operators pieprasījumiem par pasta pakām neizmanto IBIS, pieprasījumu iesniedz, izmantojot CN 08 dokumenta veidlapu.

1.2. Ja tas iespējams, CN 08 veidlapai pievieno attiecīgā pasta sūtījuma adreses fotokopiju. Pieprasījuma veidlapā norāda visas prasītās ziņas, tostarp obligāto informāciju par iekasētajām maksām, ja pieprasījums saistīts ar ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, un to aizpilda ļoti skaidri, vēlams ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem un arābu cipariem vai vēl labāk - izmantojot drukātus burtus.

1.3. Ja pieprasījums attiecas uz sūtījumu ar pēcmaksu, tam pievieno arī 18-002. panta 3.3.1. punktā norādītās veidlapas kopiju.

1.4. Vairākiem pasta sūtījumiem, kurus viens un tas pats sūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, izmantojot vienu un to pašu pasta pārvadājumu maršrutu, drīkst izmantot vienu veidlapu.

1.5. Visiem izraudzītajiem operatoriem ir jānosūta Starptautiskajam birojam paziņojums par to, uz kādu pasta un, ja iespējams, elektroniskā pasta adresi nosūtāmas CN 08 pieprasījuma veidlapas.

1.6. Izraudzītais operators, kas pirmais saņem no klienta CN 08 veidlapu un tās pavaddokumentus, vienmēr beidz savu pārbaudi desmit dienu laikā un pēc tam pārsūta CN 08 veidlapu un tās pavaddokumentus attiecīgajam izraudzītajam operatoram. Tiklīdz iespējams un vēlākais divu mēnešu laikā no sākotnējā pieprasījuma iesniegšanas dienas vai 30 dienu laikā no minētās dienas, ja pieprasījums iesniegts, izmantojot faksu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, veidlapu un tās pavaddokumentus nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram, kuram attiecīgais pieprasījums iesniegts. Pieprasījumiem, kas attiecas uz apdrošinātiem un ierakstītiem sūtījumiem, vienkāršām un apdrošinātām pasta pakām, pievieno CN 18 veidlapu, kurā adresāts apliecina, ka attiecīgais sūtījums nav saņemts, taču tā rīkojas tikai tad, ja sūtītājs to pieprasa. Kad attiecīgais periods ir beidzies, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram uz šā sūtījuma galamērķa valsts izraudzītā operatora rēķina nosūta atbildi, izmantojot faksu, e-pastu vai citus telesakaru līdzekļus. Ja izraudzītie operatori ir savstarpēji vienojušies, ka vēstuļu korespondences sūtījumiem izmantos elektronisku sistēmu, ievēro atbildes sniegšanai paredzēto laiku, kas norādīts līgumā starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem, bet tas nedrīkst būt ilgāks par šajā punktā noteikto laiku.

1.7. Ja iespējams, atbildes uz pieprasījumiem, kas iesniegti pa faksu, e-pastu vai izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus, ir jānosūta tādā pašā veidā, proti, izmantojot to pašu saziņas līdzekli.

1.8. Ja attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem ir noteikta prasība, ka klientam vai izraudzītajam operatoram ir iespēja sekot, kā norit pieprasījumu izskatīšana, kā arī tad, ja izraudzītais operators attiecīgo pieprasījumu izskata, izmantojot CN 08 veidlapu, klientam, kas iesniedz pieprasījumu, pēc viņa lūguma bez maksas jāizsniedz kvīts vai uzskaites numurs. Ikviens izraudzītais operators drīkst pats noteikt, kādai jābūt šai kvītij. Reglamentā ir norādīts viens no iespējamiem kvīts veidiem.

1.9. Ja sūtītājs apgalvo, ka adresāts joprojām ir pārliecināts par to, ka attiecīgais sūtījums nav saņemts, lai gan galamērķa valsts izraudzītais operators ir apliecinājis, ka sūtījums ir piegādāts, izmanto turpmāk aprakstīto procedūru. Pēc tam, kad saņemts steidzams sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora pieprasījums, galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora starpniecību iespējami drīz un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma nosūtīšanas ir jānosūta sūtītājam piegādes apstiprinājuma vēstule, CN 07 paziņojums par izsniegšanu vai cits apliecinājums, kas parakstīts atbilstīgi 18-004. panta 3.1. punktam vai 18-102. panta 3.2. punktam, vai paraksta par saņemšanu kopija, vai cita veida saņēmēja apliecinājums, ka sūtījums saņēmējam ir izsniegts saskaņā ar 18-101. panta 5.6. punktu, 18-001. panta 6. vai 6.2.5.1. punktu.

2. Pieprasījumi, kas attiecas uz ierakstītiem sūtījumiem, vienkāršām pasta pakām vai apdrošinātiem sūtījumiem

2.1. Ja pieprasījums attiecas uz ierakstītiem sūtījumiem vai vienkāršām pasta pakām, ko nosūta, izmantojot kopējā ieraksta sistēmu, CN 08 pieprasījuma veidlapā jānorāda attiecīgās sūtījumu partijas numurs un nosūtīšanas diena. Pēc iesaistīto izraudzīto operatoru savstarpējas vienošanās gan pieprasījumu, gan atbildi uz to var nosūtīt arī elektroniski kā datni vai ziņojumu, piemēram, izmantojot internetu. Ja šādas vienošanās nav vai ja izraudzītais operators pieprasījumiem neizmanto IBIS, pieprasījumu, ja iespējams, nosūta pa faksu vai e-pastu, neradot klientam papildu izdevumus; ja tas nav iespējams, pieprasījumu nosūta pa pastu. Tādā gadījumā attiecīgo veidlapu nosūta tūlīt un bez pavadvēstules, vienmēr pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu.

2.2. Pēc attiecīgā sūtījuma nodošanas valsts vai galamērķa valsts izraudzītā operatora lūguma sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde pieprasījumu pārsūta tieši galamērķa valsts pasta iestādei.

2.3. Ja, saņemot pieprasījumu, galamērķa valsts centrālā administrācija vai šim nolūkam īpaši izraudzīta pasta iestāde var sniegt informāciju par to, kas galu galā ir noticis ar attiecīgo pasta sūtījumu, tā aizpilda CN 08 veidlapas sadaļu "Ziņas, ko sniedz pasta iestāde saņēmēja". Ja attiecīgā pasta sūtījuma piegāde ir aizkavējusies, kā arī tad, ja sūtījums nodots glabāšanā vai nosūtīts atpakaļ uz tā nodošanas vietu, CN 08 veidlapā īsumā izklāsta šādas rīcības iemeslus.

2.4. Izraudzītais operators, kas nevar apstiprināt ne to, ka attiecīgais pasta sūtījums izsniegts adresātam, ne to, ka šis sūtījums paredzētajā kārtībā pārsūtīts citam izraudzītajam operatoram, tūlīt izdod rīkojumu veikt attiecīgo pārbaudi. Savu lēmumu par atbildību tas norāda CN 08 veidlapas sadaļā "Galīgā atbilde".

2.4.1. Ja attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem pēc izraudzīto operatoru savstarpējas vienošanās izmanto CN 08 veidlapas elektronisko versiju, izraudzītais operators, kas uzņemas atbildību par attiecīgo pasta sūtījumu, CN 08 elektroniskās veidlapas autorizācijas koda ailē ieraksta identifikācijas numuru atbildības uzņemšanās autorizācijai. To, ciktāl jāuzņemas atbildība par attiecīgo pasta sūtījumu, norāda ailē "Piezīmes" (piemēram, pilnā apjomā, sedzot pusi no iemaksātās summas (kopējais ieraksts) vai atbilstīgi savstarpējam nolīgumam atlīdzinot pieprasījuma iesniedzējam viņa izdevumus).

2.5. Pēc tam, kad CN 08 veidlapa ir pienācīgi aizpildīta atbilstīgi 2.3. un 2.4. punkta nosacījumiem, to nosūta atpakaļ pasta iestādei, kurā tā sagatavota, ja iespējams, minēto pieprasījuma veidlapu nosūta tādā pašā veidā, kādā nosūtīts pieprasījums, proti, elektroniski, pa faksu vai e-pastu, vai arī pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu.

2.6. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasījumus par atklātā tranzītā nosūtītajiem sūtījumiem vienlaikus nosūta gan starpposma valsts izraudzītajam operatoram, gan galamērķa valsts izraudzītajam operatoram. Pieprasījumus, kuri attiecas uz slēgtās depešās esošiem sūtījumiem, kas pārsūtīti ar viena vai vairāku starpposma valsts izraudzīto operatoru starpniecību, parasti nodod tieši starp sūtījuma nodošanas valsti un galamērķa valsti. Tomēr, lai paātrinātu pārbaudes gaitu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var lūgt starpposma valsts izraudzītajam operatoram sniegt attiecīgo informāciju par depešām.

2.6.1. Pieprasījumiem, kurus sūta starpposma valsts izraudzītajiem operatoriem, attiecīgi pievieno CN 37, CN 38 vai CN 41 veidlapu, ja attiecīgais operators to ir norādījis Pasta paku vai Vēstuļu korespondences tiešsaistes apkopojumā.

2.6.1.1. Šīs kopijas var būt vai nu elektroniskas, vai fiziskas atbilstīgi 2.5. punktā noteiktajiem principiem.

2.6.2. Ikviens starpposma valsts izraudzītais operators, kas saņēmis pieprasījumu, tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pārsūta CN 08 veidlapu nākamajam izraudzītajam operatoram un attiecīgo CN 21 veidlapu - sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

3. Pieprasījumi saistībā ar paziņojuma par izsniegšanu nenosūtīšanu sūtītājam

3.1. 18-003. panta 4.3. punktā paredzētajā gadījumā, kā arī tad, ja pasta sūtījums izsniegts adresātam, galamērķa valsts izraudzītais operators lūdz attiecīgā pasta sūtījuma saņēmēju parakstīt CN 07 paziņojuma par izsniegšanu veidlapu, uz kuras norādīts vārds "Duplicata" ("Dublikāts"). Ievērojot tā izraudzītā operatora valsts tiesību normas, kurš nosūta paziņojumu par izsniegšanu, pasta sūtījuma saņēmēju var nelūgt parakstīt paziņojuma par izsniegšanu dublikātu, bet var pievienot CN 07 veidlapai arī iekšzemes pasta pakalpojumu vajadzībām izmantotā dokumenta kopiju, ko parakstījis attiecīgā pasta sūtījuma saņēmējs, vai pasta sūtījuma izsniegšanas laikā pievienotā elektroniskā paraksta kopiju. CN 07 veidlapu pievieno CN 08 pieprasījuma veidlapai, lai pēc tam tās abas varētu nodot prasītājam.

4. Pieprasījumi saistībā ar citā valstī nodotiem sūtījumiem

4.1. Ja pieprasījums ir saistīts ar sūtījumu, kas nodots citā valstī, CN 08 veidlapu nosūta sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram vai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora īpaši izraudzītai iestādei. Veidlapa ir jāsaņem līdz tā perioda beigām, kas paredzēts dokumentu glabāšanai. Kvīts par sūtījuma nodošanu ir jāsagatavo, bet to nepievieno CN 08 veidlapai. Veidlapā izdara norādi "Vu récépissé de dépôt No … le … par le bureau de …". ("Pārbaudīta kvīts par sūtījuma nodošanu Nr. (..), kura datēta ar (..) un kuru sagatavoja (..) pasta iestāde").

21-003. pants

Pieprasījumi, izmantojot IBIS

1. Pieprasījumu sagatavošana izraudzītajiem operatoriem, kuri izmanto IBIS- IBIS piemērojamās obligātās operatīvās un tehniskās procedūras

1.1. Izraudzītie operatori, kuri piekrituši izmantot IBIS pieprasījumiem par vēstuļu korespondences sūtījumiem, ievēro šajā dokumentā izklāstītās procedūras. Pieprasījumiem par pasta paku sūtījumiem IBIS ir jāizmanto obligāti.

2. Pieprasījuma apstrādi IBIS veic, ņemot vērā pieprasījuma veidu un izpildot divu līmeņu pieprasījumu apstrādes darbplūsmu, kā izklāstīts turpmāk tekstā un sīkāk aprakstīts IBIS darbības rokasgrāmatā.

3. Divu līmeņu pieprasījumu apstrādes darbplūsma

3.1.1. līmeņa vaicājums (L1Q): ja, ņemot vērā elektroniskajā izsekošanas sistēmā pieejamo informāciju, klientam nav iespējams sniegt atbildi, izraudzītais operators norāda pieprasījuma veidu, kā noteikts 2. punktā, un nosūta to galamērķa valsts izraudzītajam operatoram. 1. līmeņa atbilde (L1R) ir sagaidāma termiņā, kas noteikts attiecīgā veida pieprasījumam. Ja ir apstiprināta galamērķa valsts vai starpposma valsts izraudzītā operatora atbildība, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram nosūta pilnvarošanas kodu.

3.2.2. līmeņa vaicājums (L2Q): ja atbilde uz 1. līmeņa vaicājumu (L1Q) nenoslēdz pārbaudi, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var galamērķa valsts vai starpposma valsts izraudzītajam operatoram iesniegt 2. līmeņa vaicājumu (L2Q), lūdzot veikt padziļinātu pārbaudi. 2. līmeņa atbilde (L2R) ir sagaidāma termiņā, kas noteikts attiecīgā veida pieprasījumam. Atbildei uz 2. līmeņa vaicājumu jābūt galīgai. Pēc šā laikposma sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var starpposma valsts vai galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā izmaksāt prasītājam atlīdzību. Atbildīgais izraudzītais operators elektroniski izsniedz attiecīgu pilnvarošanas kodu. Ja starpposma valsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators norādītajā termiņā nenosūta atpakaļ pilnvarojuma kodu vai ja saņemto informāciju nevar uzskatīt par galīgo atbildi 25-001. panta 1. punkta nozīmē, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators automātiski izmaksā likumīgajam prasītājam atlīdzību starpposma valsts vai galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā.

4. Vaicājumu atjaunināšanas ziņojumi - IBIS ir iespējams arī atjaunināt vai papildināt pieprasījumus, kuru apstrāde notiek, izmantojot šādus ziņojumus:

4.1. kvalitātes atjauninājuma ziņojums (QUM) - ar šo ziņojumu operators, kurš saņēmis neatbilstīgu vai neprecīzu pieprasījumu, var lūgt papildu informāciju;

4.2. statusa atjauninājuma ziņojums (SUM) - ar šo ziņojumu var atjaunināt vaicājumus, kamēr nav pieejama galīgā atbilde.

5. Ja sūtītājs apgalvo, ka adresāts joprojām ir pārliecināts par to, ka attiecīgais sūtījums nav saņemts, lai gan galamērķa valsts izraudzītais operators ir apliecinājis, ka sūtījums ir piegādāts, galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ir jānosūta sūtītājam piegādes apstiprinājuma vēstule, CN 07 paziņojums par izsniegšanu vai cits apliecinājums, kas parakstīts atbilstīgi 18-003. pantam, vai paraksta par saņemšanu kopija, vai cita veida saņēmēja apliecinājums tam, ka sūtījums saņēmējam ir izsniegts saskaņā ar 17-205. panta 2. punktu vai 18-001. panta 6.2.5. punktu.

6. IBIS sistēmā izraudzītais operators var nosūtīt paziņojumu par to, kāda veida ziņojums ir izmantots, lai proaktīvi sniegtu informāciju par sūtījumu un atrisinātu lietu, nesākot oficiālu pārbaudi. Sākotnēji nevērtē paziņojumu sniegšanas ātrumu vai kvalitāti.

7. Pieprasījumu apstrādes termiņi un izpildes rādītāji:

7.1. pieprasījumus izskata, ievērojot termiņus, kas 7.2. punktā ievietotajā tabulā norādīti katra attiecīgā veida pieprasījumiem un katram pārbaudes līmenim;

7.2. izraudzītie operatori ievēro tabulā norādītos atbildes termiņus, kas izteikti darba dienās (astoņas stundas dienā, neieskaitot brīvdienas).

Pieprasījuma veids

Darbplūsmas līmenis

Atbildes laiks L1

Atbildes laiks L2

Sūtījuma statusa atjauninājums/apstiprinājums

1 un 2

3 dienas

15 dienas

Rakstisks piegādes apliecinājums (WPOD)

1

10 dienas

-

Apstrīdēta piegāde

2

-

15 dienas

Pieprasījums mainīt/precizēt adresi, atkārtot piegādi vai atpakaļnosūtīt/apturēt piegādi

1

5 dienas

 

Bojājums/pazudis saturs

1 un 2

7 dienas

15 dienas

Nepareizi novirzīts/pārsūtīts/tranzīts

1 un 2

7 dienas

15 dienas

Muitas pārbaude

1 un 2

7 dienas

15 dienas

Paskaidrojums par piegādes aizkavēšanos/apstrādi piegādes vietā

1

5 dienas

-

Sūtījuma atpakaļnosūtīšana bez paskaidrojuma

1

5 dienas

-

Pēcmaksas summa nav saņemta

1 un 2

7 dienas

15 dienas

Paziņojums par izsniegšanu (AR)

1 un 2

7 dienas

15 dienas

7.3. Pārbaudes procedūras beigās atbildīgajam izraudzītajam operatoram ir jāizsniedz izraudzītajam operatoram sūtītājam atbilstīgs pilnvarojuma kods, kuru izmantojot, viņš var izmaksāt atlīdzību prasītājam.

7.4. Ja atbildīgais izraudzītais operators norādītajā termiņā nenosūta atpakaļ pilnvarojuma kodu vai ja saņemto informāciju nevar uzskatīt par galīgo atbildi 25-001. panta 1. punkta nozīmē, izraudzītais operators sūtītājs likumīgajam prasītājam automātiski izmaksā atlīdzību galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā.

7.5. Vēstuļu korespondences sūtījumiem minimālais izpildes mērķis - 80 % laikus sniegtu atbilžu, kā noteikts 8.1. punktā, ir obligāts visiem izraudzītajiem operatoriem, kuri piedalās papildu atlīdzības programmā, kas aprakstīta 30-104. pantā. Pasta paku sūtījumiem minimālais izpildes mērķis - 90 % laikus sniegtu atbilžu un vidējais maksimālais laiks - 16 darba stundas, lai atvērtu pieprasījumus un saņemtās atbildes, kā noteikts no 8.1. līdz 8.3. punktam, ir jāsasniedz ikvienam izraudzītajam operatoram, lai varētu saņemt papildmaksu pie 32-201. pantā minēto IBIS ienākošo sūtījumu sauszemes tarifa. Tomēr divu līmeņu darbplūsmā, kas izklāstīta 3. punktā, izraudzītie operatori tiek mudināti ievērot 95 % rādītāju.

8. Apstrādes efektivitāti un darījumu kvalitāti analizē atbilstīgi šādiem kvalitātes mērķiem:

8.1. laikus sniegta atbilde - atbildes, kas sniegtas saskaņotajā 1. vai 2. līmeņa atbildes laikā;

8.2. vēstuļu korespondences sūtījumiem - pieprasījuma atvēršanas ilgums; pasta paku sūtījumiem - noteiktais saņemtā pieprasījuma atvēršanas ilgums;

8.3. pasta paku sūtījumiem - saņemtās atbildes atvēršanas ilgums;

8.4. pārejas ilgums no 1. uz 2. līmeni;

8.5. atlikušie ziņojumi - pieprasījumi, uz kuriem nav atbildēts noteiktajā atbildes laikā un pārskata sagatavošanas brīdī atbilde joprojām nav sniegta;

8.6. lietas atrisināšanas ātrums pēc pirmās atbildes;

8.7. kopējais laiks līdz galīgajai atbildei.

22-001. pants

Izraudzīto operatoru atbildības piemērošana

1. Principi

1.1. Izņemot ECOMPRO pasta pakas, izraudzītie operatori uzņemas atbildību gan par sūtījumiem, kurus pārvadā atklātā tranzītā, gan par sūtījumiem, kurus nosūta slēgtās depešās, gan par atpakaļnosūtītām pakām, kurām nav norādīts nepiegādāšanas iemesls.

1.2. Izraudzītie operatori, kuri apņemas nodrošināt atbildību pret risku, kas rodas nepārvaramas varas gadījumā, tiem sūtītājiem, kuri vēstuļu korespondences sūtījumus un pasta paku sūtījumus nodevuši savā valstī, atbild par nozaudēšanu, zādzību vai bojājumu, ko izraisījusi nepārvarama vara, ja tā notikusi sūtījumu pārvadāšanas laikā. Minētā apņemšanās attiecas arī uz gadījumiem, kad sūtījums tiek pārsūtīts vai nosūtīts atpakaļ sūtītājam.

1.3. Izraudzītais operators, kura dienestā sūtījums tika nozaudēts, izzagts, sabojāts vai nosūtīts atpakaļ bez paskaidrojumiem, saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem lemj par to, vai sūtījuma nozaudēšana, izzagšana, sabojāšana vai nosūtīšana bez paskaidrojumiem ir notikusi nepārvaramas varas dēļ. Par konstatētajiem apstākļiem ziņo sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, ja tas ir izteicis šādu lūgumu.

1.4. Izraudzītie operatori, kas piedalās sūtījumu ar pēcmaksu apmaiņā, līdz pēcmaksas summai atbild par minēto sūtījumu piegādi, neiekasējot par to samaksu vai summu, kas ir mazāka par pēcmaksas summu. Izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par kavēšanos, kas var rasties saistībā ar samaksas iekasēšanu un nosūtīšanu.

2. Atlīdzība

2.1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

2.1.1. Konvencijas 22. panta 2.1. punktā minētā atlīdzības summa par ierakstīta sūtījuma nozaudēšanu, pilnīgu izzagšanu vai pilnīgu sabojāšanu ir 30 SDR. Atlīdzība par ierakstīta M maisa nozaudēšanu, pilnīgu izzagšanu vai pilnīgu sabojāšanu ir 150 SDR. Lai aprēķinātu kopējo atlīdzības summu, minētajām summām pieskaita tarifus un maksas, ko samaksājis sūtījuma sūtītājs, izņemot maksu par ierakstīšanu.

2.1.2. Konvencijas 22. panta 2.2. punktā minētā atlīdzības summa par ierakstītiem sūtījumiem, kas ir daļēji izzagti vai daļēji bojāti, nedrīkst pārsniegt attiecīgās summas, kuras 2.1.1. punktā ir minētas saistībā ar ierakstītiem sūtījumiem, kas ir nozaudēti, pilnībā izzagti vai pilnībā sabojāti.

2.2. Pasta pakas

2.2.1. Konvencijas 22. panta 3.1. punktā minētā atlīdzība nedrīkst būt lielāka par summu, ko aprēķina, saskaitot 40 SDR likmi par vienkāršu paku un 4,50 SDR likmi par kilogramu. Pieskaita arī maksas un nodevas par sūtījuma nodošanu.

2.2.2. Izraudzītie operatori savstarpējās attiecībās var vienoties neatkarīgi no pakas svara piemērot summu, kas vienāda ar 130 SDR par paku.

2.2.3. Konvencijas 22. panta 3.2. punktā minētā atlīdzības summa par vienkāršu paku, kas ir daļēji izzagta vai daļēji bojāta, nedrīkst pārsniegt attiecīgās summas, kuras 2.2.1. punktā vai 2.2.2. punktā ir minētas saistībā ar pakām, kas ir nozaudētas, pilnībā izzagtas vai pilnībā sabojātas.

2.2.4. Atlīdzība saistībā ar apdrošinātu pasta paku, kas ir nozaudēta, pilnībā vai daļēji izzagta vai bojāta, nedrīkst būt lielāka par summām, kas minētas Konvencijas 22. panta 4. punktā.

2.2.5. Kā noteikts Konvencijas 22. panta 6. punktā, atlīdzībai par pakas nepamatotu atpakaļnosūtīšanu jāatbilst maksai, kuru sūtītājs samaksājis par pakas nodošanu sūtījuma nodošanas valstī, un maksai par pakas atpakaļnosūtīšanu no galamērķa valsts.

3. Atlīdzību izmaksas nosacījumi attiecībā uz pasta pakām

3.1. Ja atbildīgs ir starpposma vai galamērķa valsts izraudzītais operators, atlīdzību izmaksā saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

3.1.1. saskaņā ar 17-215. panta 1.5. punktu atbildību var pieprasīt tikai par pakām, kuras apzīmētas ar unikālu sūtījuma svītrkoda identifikatoru, kas atbilst UPU Tehniskajam standartam S10;

3.1.2. sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram pieprasījums jāieraksta IBIS, ja abu attiecīgo valstu izraudzītie operatori izmanto šo sistēmu;

3.1.3. ja atbildīgais izraudzītais operators nav IBIS lietotājs, prasību iesniedz saskaņā ar 21-002. pantu.

23-001. pants

Izzagtu vai sabojātu ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu vai paku piegāde

1. Pasta iestāde, kas veic izzagta vai bojāta ierakstīta vai apdrošināta sūtījuma piegādi, sagatavo CN 24 aktu par kopējo pārbaudi un, ja iespējams, lūdz, lai to paraksta adresāts. Vienu akta kopiju izsniedz adresātam vai pievieno sūtījumam, ja adresāts no sūtījuma atsakās vai tas tiek pārsūtīts. Vienu kopiju patur izraudzītais operators, kas sagatavojis aktu. Vienu akta kopiju nosūta kā ierakstītu sūtījumu vai izmantojot e-pastu vai citus elektroniskos līdzekļus attiecīgajai pasta iestādei, kas norādīta Vēstuļu korespondences tiešsaistes apkopojumā, valstī, kur atrodas sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas iestāde.

2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, kas ir saņēmis CN 24 aktu saskaņā ar šā panta 1. punktu, 17-138. panta 11. punktu vai 17-237. panta 2. punktu, informē sūtītāju par to, ka sūtījums ir izzagts vai sabojāts.

3. Ja sūtījumu piegādā, kopiju no CN 24 akta, ko sūtījumu apmaiņas iestāde sagatavojusi saskaņā ar 17-138. panta 11. punktu, pievieno attiecīgajam sūtījumam un to apstrādā atbilstīgi galamērķa valsts noteikumiem. Ja adresāts atsakās no sūtījuma, minēto kopiju pievieno sūtījumam.

4. Ja adresāts atsakās parakstīt CN 24 aktu, sūtījumu, kuru apstrādā atbilstīgi 1. punktam, nosūta atpakaļ sūtītājam, ja tā ir paredzēts valsts noteikumos.

5. Ja atbildība, ko izraudzītais operators ir uzņēmies saskaņā ar Konvencijas 23. panta 1. punktu, ir jādala ar citu izraudzīto operatoru, attiecīgo pieprasījumu reģistrē uzziņu sistēmā internetā, pievienojot CN 24 akta elektronisku kopiju vai tulkojumu. Ja nepieciešams, uzziņu sistēmā internetā pievieno 17-237. panta 2. punktā minēto CP 78 pārbaudes paziņojuma kopiju.

24-001. pants

Sūtītāja atbildības noteikšana

1. Izraudzītais operators, kurš konstatē bojājumu, kas radies sūtītāja vainas dēļ, informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru, kas ir atbildīgs par pasākumu īstenošanu pret sūtītāju, ja tā ir nepieciešams.

2. Attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem un saistībā ar 1. punkta noteikumiem sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori var vienoties par uzskaitvedības procedūras izveidi attiecībā uz bojājumu apmēru, par kuru atbildību uzņemas sūtītājs.

25-001. pants

Atlīdzības izmaksa

1. Sūtījuma nodošanas valsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators atkarībā no apstākļiem ir tiesīgs izmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību tā izraudzītā operatora vārdā, kas, lai gan ir bijis iesaistīts attiecīgā sūtījuma apstrādē un pienācīgi informēts: i) 30 dienu laikā no dienas, kad saņēmis šādu pieprasījumu IBIS (saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas 21-003. pantā) vai (tikai vēstuļu korespondences sūtījumiem) CN 08 veidlapu, kas nosūtīta pa faksu vai izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus, ar kuriem var apstiprināt pieprasījuma saņemšanu, vai ii) (tikai vēstuļu korespondences sūtījumiem) divu mēnešu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas, kas nosūtīts pa pastu, izmantojot CN 08 veidlapu, nav nedz galīgi atrisinājis šo jautājumu, nedz paziņojis, ka:

1.1. zaudējumi radušies nepārvaramas varas dēļ;

1.2. kompetentā iestāde aizturējusi, konfiscējusi vai iznīcinājusi attiecīgo pasta sūtījumu tā satura dēļ vai sūtījums aizturēts saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktu noteikumiem.

2. Šādā gadījumā neviens no izraudzītajiem operatoriem, kas iesaistīti sūtījuma nosūtīšanā, nedrīkst atteikties izmaksāt atlīdzību, pasta maksas un citas nodevas, ko sūtījuma nodošanas vai galamērķa valsts izraudzītais operators ir izmaksājis likumīgajam prasītājam.

3. Izraudzītajiem operatoriem, kuri vēstuļu korespondences sūtījumiem izmanto CN 08 veidlapu, 1. punktā paredzētais divu mēnešu laikaposms sākas no dienas, kurā galamērķa valsts izraudzītais operators ir saņēmis pienācīgi aizpildītu CN 08 veidlapu (tostarp arī nepieciešamo informāciju par depešu nosūtīšanu).

4. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ir tiesīgs izmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību tā galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā, kurš, lai gan ir bijis informēts par sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora lūgumu apstiprināt attiecīgā sūtījuma piegādi, kas minēts 21-002. panta 1.9. punktā, 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kurā sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators šādu lūgumu ir nosūtījis, nav atbildējis uz otro pieprasījumu attiecībā uz pakalpojuma neatbilstīgu izpildi.

5. Ja pieprasījums nav pienācīgi aizpildīts vai ir aizpildīts nepareizi un ir vajadzīga papildu informācija vai jāizdara labojumi, bet tikmēr beidzas 1. punktā minētais termiņš, tad atkarībā no konkrētā gadījuma sūtījuma nodošanas valsts vai galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ir tiesības atlikt atlīdzības izmaksu likumīgajam prasītājam uz vēlāku laiku. Minēto atlīdzību var izmaksāt līdz papildu termiņa beigām, proti, i) 30 dienu laikā, ja pieprasījums ir saņemts, izmantojot IBIS (saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas 21-003. pantā) vai (tikai vēstuļu korespondences sūtījumiem) CN 08 veidlapu, kas nosūtīta pa faksu vai izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus, vai ii) (tikai vēstuļu korespondences sūtījumiem) divu mēnešu laikā no dienas, kad CN 08 veidlapa ir aizpildīta vai labota, ja pieprasījums nosūtīts pa pastu, izmantojot CN 08 veidlapu. Ja pieprasījumā nav norādīta papildu informācija vai nav izdarīti labojumi, attiecīgajam izraudzītajam operatoram ir tiesības neizmaksāt atlīdzību likumīgajam prasītājam.

6. Ja pieprasījums attiecas uz pasta pakas sūtījumu ar pēcmaksu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators likumīgajam prasītājam drīkst izmaksāt atlīdzību, kas nav lielāka par pēcmaksas summu, tā galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā, kurš, saņemot attiecīgo informāciju, 1. punktā minētajā laikposmā nav atrisinājis minēto jautājumu.

7. Attiecībā uz šo pantu nedrīkst izdarīt atrunas saistībā ar pieprasījumu apstrādes un izpildes termiņu, atlīdzības izmaksas termiņu un nosacījumiem un atlīdzību izraudzītajam operatoram maksātājam, izņemot atrunas, kas paredzētas divpusējā līgumā.

25-002. pants

Atlīdzības izmaksas termiņš

1. Atlīdzību izmaksā cik vien iespējams drīz, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, sākot no dienas, kas seko pēc pieprasījuma dienas.

2. Attiecībā uz šo pantu nedrīkst izdarīt atrunas saistībā ar atlīdzības izmaksas periodu, izņemot atrunas, kas paredzētas divpusējā līgumā.

25-003. pants

Atlīdzības automātiska izmaksa

1. Atpakaļnosūtītā CN 08 veidlapa, kurā nav aizpildītas sadaļas "Ziņas, ko sniedz starpposma dienesti vai saņemšanas vietas dienests", "Ziņas, ko sniedz sūtījuma saņemšanas vietas dienests" un "Galīgā atbilde", netiek uzskatīta par galīgo atbildi 25-001. panta nozīmē.

25-004. pants

Izraudzīto operatoru atbildības noteikšana

1. Ja nav pierādīts pretējais, atbildību uzņemas tas izraudzītais operators, kurš, saņemot depešu, kurā attiecīgais sūtījums ticis nosūtīts, nav ziņojis par neatbilstībām, izmantojot CN 43 pārbaudes ziņojumu - attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem - un izmantojot pārbaudes ziņojumu CN 43 un/vai CP 78 vai pavadrakstu CN 37, CN 38 vai CN 41 - attiecībā uz pasta paku sūtījumiem, un kurš, izmantojot visus pārbaudes veikšanai paredzētos līdzekļus, nevar pierādīt vai nu to, ka sūtījums ir piegādāts adresātam, vai attiecīgā gadījumā to, ka sūtījums ir pareizi nodots citam izraudzītajam operatoram.

2. Ja sūtījums ir nozaudēts, izzagts vai bojāts pārvadāšanas laikā un nav iespējams noteikt, kuras valsts teritorijā vai dienestā tas noticis, attiecīgie izraudzītie operatori zaudējumus sedz vienādās daļās.

2.1. Ja ir nozaudēti ierakstīti sūtījumi, šo principu piemēro vienīgi tiem sūtījumiem, kuriem ir CN 04 uzlīme ar unikālu sūtījuma identifikatoru atbilstīgi 18-101. pantam "Ierakstīti sūtījumi". Citos gadījumos zaudējumus sedz tikai izraudzītais operators sūtītājs.

2.2. Attiecībā uz neapdrošinātām pakām, ja atlīdzības summa nav lielāka par summu, kas Konvencijas 22-001. panta 2.2. punktā aprēķināta par paku, kuras svars ir viens kilograms, šo summu vienādās daļās sedz sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators un galamērķa valsts izraudzītais operators, izņemot starpposma izraudzīto operatoru.

3. Saistībā ar apdrošinātiem sūtījumiem izraudzītā operatora atbildība attiecībā pret citu izraudzīto operatoru nedrīkst pārsniegt maksimālo apdrošinājuma summu, kuru tas ir pieņēmis.

4. Izraudzītie operatori, kuri nesniedz apdrošinātu sūtījumu pakalpojumu, saistībā ar šādiem sūtījumiem, kurus pārvadā slēgtās depešās, uzņemas atbildību, kas noteikta attiecībā uz ierakstītiem sūtījumiem un/vai neapdrošinātām pakām. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par apdrošinātām pakām, kuras pārvadā ar šo operatoru izmantotajiem kuģiem vai gaisa kuģiem.

5. Ja apdrošināts sūtījums ir nozaudēts, izzagts vai bojāts starpposma izraudzītā operatora teritorijā vai dienestā un tas nesniedz apdrošinātu sūtījumu pakalpojumu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators sedz zaudējumus, kurus nesedz starpposma izraudzītais operators. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja bojājumu apmērs ir lielāks nekā maksimālā apdrošinājuma summa, kuru nosaka starpposma izraudzītais operators.

6. Muitas nodokli un citus maksājumus, kuru atcelšanu nevar nodrošināt, atlīdzina tas izraudzītais operators, kurš atbild par sūtījuma nozaudēšanu, izzagšanu vai bojāšanu.

7. Izraudzītais operators, kurš ir izmaksājis atlīdzību, atlīdzības summas apmērā pārņem tiesības no personas, kas atlīdzību ieguvusi, izsakot prasību attiecībā pret adresātu, sūtītāju vai trešo pusi.

25-005. pants

Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūra

1. Ja nav pierādīts pretējais, saskaņā ar 25-004. pantu starpposma izraudzītais operators vai galamērķa valsts izraudzītais operators ir atbrīvots no atbildības:

1.1. ja tas ir ievērojis depešu un paku pārbaudes un pārkāpumu konstatēšanas noteikumus;

1.2. ja tas var pierādīt, ka par pieprasījumu tas ticis informēts pēc oficiālo, ar attiecīgo paku saistīto ierakstu iznīcināšanas un ka glabāšanas laiks jau bijis beidzies. Šī atruna neierobežo prasītāja tiesības;

1.3. ja atsevišķa ierakstīta vēstuļu korespondences sūtījuma gadījumā nozaudētā sūtījuma pareizu piegādi nevar pierādīt, jo sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators CN 33 īpašajos sarakstos nav norādījis sīkāku informāciju par ierakstītajiem sūtījumiem.

2. Ja nav pierādīts pretējais, izraudzītais operators, kas nosūtījis ierakstītu vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu, ir atbrīvots no visas atbildības, ja pasta apmaiņas vieta, kurai attiecīgais sūtījums nodots, pēc pārbaudes izraudzītajam operatoram sūtītājam ar pirmo iespējamo sūtījumu nav nosūtījusi CN 24 aktu, kurā norādīts vai nu tas, ka ir pazudusi visa ierakstīto vai apdrošināto priekšmetu paka vai atsevišķs sūtījums, vai tas, ka tie ir sabojāti.

3. Ja ierakstīta vai apdrošināta sūtījuma zādzība vai bojājums ir konstatēts galamērķa valstī vai sūtījuma nodošanas valstī un ja sūtījums ir nosūtīts atpakaļ sūtītājam, attiecīgās valsts izraudzītais operators pierāda:

3.1. attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem:

3.1.1. ka ne uz pakas, aploksnes vai taras un tās aizdares, ne sūtījuma iepakojuma un aizdares nebija acīmredzamu zādzības vai bojājumu pazīmju;

3.1.2. ka attiecībā uz apdrošinātu sūtījumu nav mainījies svars, kas noteikts nodošanas laikā;

3.1.3. ja ierakstīts vai apdrošināts sūtījums ir nozaudēts, izzagts vai bojāts nepārvaramas varas dēļ, izraudzītais operators, kura teritorijā vai dienestā sūtījums nozaudēts, izzagts vai sabojāts, atbild izraudzītajam operatoram sūtītājam tikai tad, ja abi izraudzītie operatori ir apņēmušies segt nepārvaramas varas riskus;

3.2. attiecībā uz pasta pakām:

3.2.1. ka ne uz pakas iepakojuma, ne aizdares nebija acīmredzamu zādzības vai bojājumu pazīmju;

3.2.2. ka attiecībā uz apdrošinātu paku nav mainījies svars, kas noteikts nodošanas laikā;

3.2.3. ka attiecībā uz tām pakām, kuras pārsūta slēgtā tarā, nebija bojāta ne tara, ne tās aizdare.

4. Papildu noteikumi, ko piemēro tikai attiecībā uz pakām

4.1. Ja pakas nosūtītas vairumā, neviens no iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem nevar atteikties no savas atbildības daļas, norādot, ka sūtījumā ievietoto paku skaits atšķiras no skaita, kas ierakstīts paku kartē.

4.2. Ja paku sūtīšanu veic vairumā, iesaistītie izraudzītie operatori var vienoties, ka atbildība tiks dalīta, ja tiek nozaudētas, izzagtas vai bojātas noteiktu kategoriju pakas, par ko panāk savstarpēju vienošanos.

4.3. Ja paka ir nozaudēta, izzagta vai bojāta nepārvaramas varas dēļ, izraudzītais operators, kura teritorijā vai dienestā tika radīti zaudējumi, atbild sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram tikai tad, ja abi izraudzītie operatori ir apņēmušies segt nepārvaramas varas riskus.

5. Ja ir sniegti 3. punktā minētie pierādījumi, neviens no iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem nevar atteikties no savas atbildības daļas, pamatojoties uz to, ka attiecīgo sūtījumu ir nodevis nākamajam izraudzītajam operatoram, kuram nav bijuši iebildumi.

26-001. pants

Izmaksātās atlīdzības piedziņa no aviopārvadātājiem

1. Ja sūtījums tiek nozaudēts, izzagts vai sabojāts aviopārvadājumu laikā, sūtītājam izmaksāto atlīdzību no aviopārvadātāja:

1.1. piedzen sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, ja tas pārvadāšanas tarifiem atbilstīgo summu maksā tieši aviopārvadātājam;

1.2. piedzen tas izraudzītais operators, kurš iekasējis pārvadāšanas tarifiem atbilstīgo summu, ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators to nemaksā tieši aviopārvadātājam. Sūtītājam izmaksāto atlīdzību sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram atlīdzina tas izraudzītais operators, kurš iekasējis pārvadāšanas tarifiem atbilstīgo summu.

26-002. pants

Atlīdzības atmaksāšana izraudzītajam operatoram maksātājam

1. Izraudzītais operators, kura pienākums ir veikt maksājumu vai kura vārdā tas tiek veikts, atmaksā izraudzītajam operatoram maksātājam atlīdzības, tarifu un nodevu summu, kas samaksāta likumīgajam prasītājam saskaņā ar CN 08 veidlapā vai attiecīgi IBIS norādīto obligāto informāciju. Veicamās uzskaites procedūras ir aprakstītas 26-003. un 26-004. pantā.

2. Ja atlīdzība, tarifi un nodevas, kas izmaksātas likumīgajam prasītājam, ir jāsedz vairākiem izraudzītajiem operatoriem, tad pirmais izraudzītais operators, kurš pēc pieprasītā sūtījuma pienācīgas saņemšanas nevar pierādīt, ka tas ir pareizi nodots nākamajam dienestam, izmaksā izraudzītajam operatoram maksātājam visu atlīdzības, tarifu un nodevu summu, kura tika izmaksāta likumīgajam prasītājam. Minētais izraudzītais operators no pārējiem izraudzītajiem operatoriem piedzen likumīgajam prasītājam izmaksātās atlīdzības daļu atbilstīgi tā atbildības daļai.

3. Izraudzītais operators, kura atbildība ir pienācīgi konstatēta un kurš sākumā ir atteicies maksāt atlīdzību, sedz visas papildu izmaksas, kas rodas, ja maksājuma veikšana nepamatoti aizkavējas.

26-003. pants

Atlīdzības atmaksāšana starp izraudzītajiem operatoriem

1. Ja viena gada laikā no dienas, kad nosūtīts pilnvarojums izmaksāt atlīdzību, izraudzītais operators maksātājs nav veicis debeta ierakstu atbildīgā izraudzītā operatora kontā, pilnvarojumu uzskata par spēkā neesošu. Izraudzītais operators, kas to ir saņēmis, vairs nav tiesīgs pieprasīt, lai izmaksātā atlīdzība tiek atlīdzināta, izņemot gadījumus, kad CN 52 kopējā rēķinā ir ietverts apstiprinātais CN 48 rēķins saskaņā ar 26-004. panta 1.4. punktu.

2. Ja atbildība ir atzīta, kā arī 25-001. panta 1. punktā paredzētajā gadījumā atlīdzības summu no atbildīgā izraudzītā operatora var piedzīt arī automātiski, izmantojot kopējos rēķinus tieši vai iesaistot starpniekvalsts izraudzīto operatoru, kas regulāri sagatavo kopējos rēķinus par atbildīgo izraudzīto operatoru.

3. Ja sūtītājs vai adresāts pieņem vēlāk atrasto sūtījumu, atmaksājot atlīdzības summu, viena gada laikā no atlīdzības atmaksāšanas datuma minēto summu atlīdzina tam izraudzītajam operatoram vai attiecīgā gadījumā - izraudzītajiem operatoriem, kuri sedza zaudējumus.

4. Attiecībā uz vēstuļu korespondences sūtījumiem izraudzītie operatori var vienoties par periodisku to atlīdzību atmaksāšanu, kuras tie ir izmaksājuši likumīgajiem prasītājiem un kuras ir atzītas par pamatotām.

5. Sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori var vienoties, ka visus zaudējumus sedz tas izraudzītais operators, kuram ir pienākums veikt maksājumu likumīgajam prasītājam.

6. Izraudzītajam operatoram kreditoram izmaksā atlīdzību saskaņā ar noteikumiem par norēķiniem, kas paredzēti 34-005. pantā.

26-004. pants

Atlīdzību uzskaite

1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

1.1. Ja maksājumi ir jāiekasē no atbildīgā izraudzītā operatora, izraudzītais operators kreditors sagatavo CN 48 mēneša vai ceturkšņa rēķinu.

1.1bis. Noteikumus par 34-100bis pantā paredzēto uzskaites veidlapu nosūtīšanu un apstiprināšanu piemēro attiecībā uz CN 48 rēķiniem

1.2. CN 48 rēķinu nosūta izraudzītajam operatoram debitoram ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tā laika posma beigām, uz kuru tas attiecas.

1.3. CN 48 rēķina apstiprināšanas periods ir divi mēneši.

1.4. Parasti šos rēķinus apmaksā atsevišķi. Tomēr izraudzītie operatori var vienoties, ka tos apmaksā, izmantojot CN 51 atsevišķo rēķinu vai CN 52 kopējo rēķinu, vai, iespējams, CP 75 rēķinu.

2. Pasta pakas

2.1. Ja ir jāveic maksājumu piedziņa no atbildīgajiem izraudzītajiem operatoriem un tas ir saistīts ar vairākām summām, tad tās apkopo CN 48 veidlapā. Kopējo summu pārnes uz CP 75 rēķinu, kas minēts 34-013. pantā.

2.2. Ja CN 48 veidlapā tiek apstrīdēti atlīdzības pieprasījumi, kas nav saistīti ar 25-001. pantu, izraudzītais operators sūtītājs pēc pieprasījuma sniedz pierādījumus saistībā ar savu prasību.

VII iedaļa

Atlīdzināšana

34-001. pants

Sarakstu un rēķinu nosūtīšana un apstiprināšana

1. Visas sarakstu un rēķinu veidlapas nosūta elektroniski vai, ja šādi līdzekļi nav pieejami, kā ierakstītu sūtījumu divos eksemplāros.

2. Katrs izraudzītais operators ar Starptautiskā biroja starpniecību paziņo pārējiem izraudzītajiem operatoriem elektroniskās un pasta adreses, uz kurām ir jānosūta visas uzskaites veidlapas.

3. Izraudzītie operatori debitori var atteikties pārbaudīt un apstiprināt tādus sarakstus un rēķinus, kurus izraudzītie operatori kreditori nav iesnieguši noteiktajā nosūtīšanas periodā.

4. Saraksta vai rēķina apstiprināšanas termiņš attiecas uz abiem nosūtīšanas paņēmieniem (elektroniska nosūtīšana un nosūtīšana ierakstītā sūtījumā). Pēc noklusējuma apstiprināšanas periods sākas dienā, kad ģenerēta veidlapa. Ja izmanto nosūtīšanu ierakstītā sūtījumā, izraudzītajam operatoram saņēmējam ir tiesības informēt izraudzīto partneroperatoru par to, ka apstiprināšanas periods sākas tikai saņemšanas dienā, ja saraksta vai rēķina datums (kas atbilst datumam, kad tika ģenerēta veidlapa) atšķiras no saņemšanas datuma vismaz par divām nedēļām.

5. Saraksta vai rēķina apstiprināšana izpaužas kā parakstītas veidlapas kopijas nosūtīšana izraudzītajam operatoram, kas to sagatavoja, bez jebkādām izmaiņām vai grozījumiem. To nosūta elektroniski, vai, ja tas nav iespējams, ierakstītā sūtījumā.

6. Rēķinos, kuros summa ir izteikta SDR vienībās, kopsummu vai atlikumu noapaļo līdz veseliem skaitļiem.

7. Nesakritības rēķinos nav jāņem vērā, ja vien kopā tās nav lielākas par 9,80 SDR vienā rēķinā.

8. Ja izraudzītais operators, kas sagatavoja sarakstu vai rēķinu, nav saņēmis paziņojumu par grozījumu vai apstiprināšanu no izraudzītā partneroperatora, kas saņēma veidlapu apstiprināšanas termiņā, kurš ir piemērojams attiecībā uz šo veidlapu, to uzskata par pilnīgi apstiprinātu, proti, par apstiprinātu esošajā redakcijā, bez izmaiņām vai grozījumiem.

9. Ja izraudzītais operators, kas ir saņēmis veidlapu, nosūta grozījuma paziņojumu vai ja tiek sākta veidlapas satura apspriešana, apstiprināšanas termiņi turpmāk netiek piemēroti, taču abas puses dara visu iespējamo, lai ātri atrisinātu attiecīgo jautājumu. Ja izraudzītais operators, kas nosūtīja sākotnējo sarakstu vai rēķinu, nosūta grozītu sarakstu vai rēķinu, attiecībā uz šo grozīto eksemplāru piemēro 5. punkta noteikumus.

34-002. pants

Norēķini. Vispārējie noteikumi

1. Starptautiskos norēķinus saistībā ar pasta sūtījumu plūsmu starp izraudzītajiem operatoriem var uzskatīt par kārtējo darījumu, un tos veic atbilstīgi attiecīgo dalībvalstu spēkā esošajām starptautiskajām saistībām, ja šajā ziņā ir noslēgti nolīgumi. Ja šādu nolīgumu nav, norēķinus veic saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

2. Apstiprināto rēķinu izmanto, lai attiecībās starp abiem izraudzītajiem operatoriem sagatavotu gala aprēķinu.

3. Izraudzītie operatori norēķinus var veikt abpusēji vai arī izmantot Starptautiskā biroja daudzpusējo klīringa sistēmu vai kādu citu norēķinu sistēmu. Starptautiskā biroja daudzpusējā klīringa sistēmā var piedalīties tikai tie izraudzītie operatori, kuri parakstījuši pievienošanās nolīgumu, kas attiecas uz minēto sistēmu.

3bis. Attiecībā uz 2020. gadu gadījumos, kad var būt piemērojami divi galamaksas tarifu kopumi, izraudzītais operators kreditors var izveidot vienu veidlapu komplektu norēķiniem par laika posmu no 2020. gada janvāra līdz 2020. gada jūnijam un otru komplektu norēķiniem par laika posmu no 2020. gada jūlija līdz 2020. gada decembrim; alternatīvs risinājums ir aprēķināt salikto galamaksas tarifu norēķiniem par visu 2020. gadu.

4. Izraudzītais operators kreditors, apspriežoties ar izraudzīto operatoru debitoru, izvēlas norēķināšanās veidu. Ja ir domstarpības, galvenā nozīme jebkurā gadījumā ir izraudzītā operatora kreditora izvēlei. Ja norēķinu veikšanai izmanto Starptautiskā biroja daudzpusējo klīringa sistēmu, tad gan izraudzītajam operatoram kreditoram, gan izraudzītajam operatoram debitoram ir jābūt attiecīgā pievienošanās nolīguma pusei un abpusēji jāvienojas par attiecīgā rēķina ievietošanu sistēmā.

34-003. pants

Rēķinu apmaksa ar UPU klīringa sistēmas starpniecību

1. Norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā veic saskaņā ar noteikumiem, kurus paredzējusi UPU klīringa sistēmas lietotāju grupa.

34-004. pants

Rēķinu apmaksa, ja norēķinus neveic ar UPU klīringa sistēmas starpniecību

1. Parādus maksā tajā valūtā, kuru, apspriežoties ar izraudzīto operatoru debitoru, ir izvēlējies izraudzītais operators kreditors. Ja ir domstarpības, galvenā nozīme jebkurā gadījumā ir izraudzītā operatora kreditora izvēlei. Ja izraudzītais operators kreditors nav noteicis konkrētu valūtu, tad to var izvēlēties izraudzītais operators debitors.

2. Maksājuma summa, kas aprēķināta izvēlētajā valūtā, vērtības ziņā ir vienāda ar rēķina atlikumu, kurš izteikts SDR vienībās.

3. Saskaņā ar 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem summu, kas jāmaksā izvēlētajā valūtā, aprēķina, SDR vērtību konvertējot maksājuma valūtā atbilstīgi turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

3.1. Valūtām, attiecībā uz kurām Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir publicējis SDR maiņas kursu, izmanto to maiņas kursu, kas bija spēkā iepriekšējā dienā pirms maksājuma veikšanas, vai pēdējo publicēto maiņas kursu.

3.2. Citām maksājuma valūtām SDR summu vispirms konvertē starpvalūtā, attiecībā uz kuru SDR maiņas kursu SVF publicē katru dienu, un konvertēšanu veic, izmantojot pēdējo publicēto maiņas kursu. Pēc tam iegūto rezultātu konvertē maksājuma valūtā, izmantojot pēdējo maiņas kursu, kas kotēts izraudzītā operatora debitora dalībvalsts valūtas tirgū.

3.3. Pagaidu maksājuma gadījumā, kas paredzēts 34-011. pantā, 3.1. un 3.2. punktā iepriekš aprakstītā procedūra ir atšķirīga. Valūtām, attiecībā uz kurām SVF ir publicējis SDR maiņas kursu, izmanto to maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgā gada 30. jūnijā vai, ja 30. jūnijs ir brīvdiena, to kursu, kas ir spēkā nākamajā darba dienā; gadījumā, kas minēts 3.2. punktā, konversiju starpvalūtā veic saskaņā ar attiecīgā gada jūnijā pēdējo publicēto maiņas kursu.

4. Ja, abpusēji vienojoties, izraudzītais operators kreditors un izraudzītais operators debitors izvēlas tādas valsts valūtu, kura nav SVF dalībvalsts un kuras tiesību aktos nav atļauts piemērot 3. punktā noteiktos noteikumus, tad iesaistītie izraudzītie operatori vienojas par attiecību, kādu izmanto SDR summas konvertēšanai izvēlētajā valūtā.

5. Lai aprēķinātu kādas valūtas oficiālo vai ārvalsts valūtas tirgos faktiski pieņemto ekvivalentu, izmanto beigu kursu valūtai, kuru var izmantot lielākajā daļā tirdzniecības darījumu, vai pēdējo kotēto kursu.

6. Izraudzītais operators debitors maksāšanas dienā izvēlētās valūtas summu maksā, izmantojot žiro norēķinus vai kādu citu abiem izraudzītajiem operatoriem pieņemamu maksāšanas veidu. Ja izraudzītais operators kreditors nav ierosinājis izmantot sev vēlamu maksāšanas veidu, tad to izvēlas izraudzītais operators debitors.

7. Izraudzītais operators kreditors, izmantojot Starptautiskā biroja izdoto apkārtrakstu, publicē izmaiņas saistībā ar adresēm, uz kurām ir jāsūta čeki vai jāveic pārskaitījumi.

8. Maksu par pārskaitījumu (nodevas, norēķinu maksas, iemaksas, komisijas maksas utt.), ko iekasē debitora valstī, sedz izraudzītais operators debitors. Maksas, ko iekasē kreditora valstī, tostarp maksas par pārskaitījumu, ko iekasē bankas starpniekvalstīs, sedz izraudzītais operators kreditors. Ja, piešķirot atbrīvojumu no maksām, izmanto žiro norēķinu sistēmu, tad atbrīvojumu piemēro arī apmaiņas vietas trešā valstī vai valstīs, kas darbojas kā starpnieki starp izraudzīto operatoru debitoru un izraudzīto operatoru kreditoru, ja starp minētajiem izraudzītajiem operatoriem nenotiek tieša apmaiņa.

9. Ja laikposmā no pārskaitījuma rīkojuma nosūtīšanas vai pārskaitīšanas, izmantojot citus līdzekļus, līdz brīdim, kad izraudzītais operators kreditors saņem attiecīgo summu, ir mainījusies izvēlētās valūtas ekvivalentā vērtība, kas ir aprēķināta, kā aprakstīts 3., 4. vai 5. punktā, un ja šo izmaiņu dēļ radusies starpība ir lielāka par 5 % no maksājamās summas (kura ir aprēķināta pēc izmaiņām), tad kopējo starpību vienlīdzīgi sadala starp abiem izraudzītajiem operatoriem.

10. Maksājumu veic pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no dienas, kad apstiprināti kopējie rēķini un rēķini, kuros ir norādīta maksājamā summa vai atlikums, vai kad paziņots par minēto rēķinu oficiālu apstiprināšanu. Pēc noteiktā termiņa maksājamai summai piemēro 6 % likmi gadā, skaitot no nākamās dienas pēc minētā termiņa beigām. Termins "maksājums" nozīmē to, ka ir nosūtīti līdzekļi vai maksāšanas instruments (čeks, pārvedu vekselis utt.), vai to, ka organizācija, kas debitora dalībvalstī atbild par pārskaitījumu, ir parakstījusi pārskaitījuma vai iemaksas rīkojumu. Ja bankas pārskaitījumi nav iespējami, tādējādi kavējot debitora valsts apstiprināto rēķinu maksājumus, debitora valsts un kreditora valsts izraudzītie operatori var vērsties pie Starptautiskā biroja pēc palīdzības, lai paātrinātu maksājuma pārskaitījumu. Debitora valsts izraudzītajam operatoram, kas lūdz Starptautiskā biroja palīdzību, lai paātrinātu maksājuma pārskaitījumu, pieprasījums jāapstiprina rakstiski, pievienojot pierādījumus, ka maksājums nav iespējams tieši starp izraudzītajiem operatoriem, kā arī pievienojot pierādījumus, ka rēķini ir apstiprināti.

11. Izraudzītie operatori kreditori divpusējās attiecībās var prasīt, ka maksājums jāveic ar izraudzītā operatora debitora starpniecību tā, lai sākotnējā izraudzītā operatora debitora parādu piedzītu ar cita izraudzītā operatora debitora starpniecību, kas veic pasta sūtījumu apmaiņu ar izraudzīto operatoru kreditoru. Lai aktivizētu šo mehānismu, visām trim pusēm jāvienojas par šim nolūkam paredzētas procedūras piemērošanu.

12. Ja maksājums tiek veikts, tad pārskaitījuma dokumentam (čekam, pārvedu vekselim utt.) attiecībā uz katru summu, kas ir ieskaitīta kopējā pārskaitītajā summā, pievieno informāciju par nosaukumu, datumu, summu SDR vienībās, izmantoto konversijas kursu un minētā kursa spēkā stāšanās datumu. Ja pārskaitījumam nevar pievienot minēto informāciju, tad dienā, kad tiek veikts maksājums, nosūta paskaidrojuma vēstuli, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai pasta sūtīšanas ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi). Paskaidrojumam ir jābūt franču valodā vai valodā, kuru saprot tas izraudzītais operators, kas saņem maksājumu.

34-005. pants

SDR vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārējie noteikumi

1. Turpmāk izklāstītie maksāšanas noteikumi attiecas uz visiem parādiem, kuri ir radušies pasta darījumos un kuri ir izteikti SDR vienībās. Minētie parādi var izrietēt no Starptautiskā biroja sagatavotajiem kopējiem rēķiniem vai sarakstiem vai tiem kopējiem rēķiniem vai sarakstiem, kurus nav sagatavojis Starptautiskais birojs. Minētie noteikumi attiecas arī uz atšķirību labošanu, procentu samaksu vai, ja attiecināms, uz norēķiniem.

2. Ikviens izraudzītais operators var atbrīvoties no saistībām, iemaksājot līdzekļus kontā, no kura tiks atņemti parādi, kad tie tiks konstatēti.

3. Ja maksājumu termiņi tiek ievēroti, ikviens izraudzītais operators ar pastu saistītos parādus, kas izteikti SDR vienībās, var nokārtot, kompensējot kredītu un debetu citiem izraudzītajiem operatoriem. Kompensāciju, abpusēji vienojoties, var piemērot parādiem, kas rodas saistībā ar telesakaru pakalpojumiem, ja abi izraudzītie operatori piedāvā pasta un telesakaru pakalpojumus. Kompensāciju nevar piemērot parādiem par darījumiem, kuri noslēgti ar organizāciju vai uzņēmumu, kuru kontrolē izraudzītais operators, ja attiecīgais izraudzītais operators tam nepiekrīt.

4. Aviopasta pārvadājumu rēķinu iekļaujot kopējā rēķinā, kurā ir dažādi parādi, nedrīkst aizkavēt aviopārvadājumu tarifu maksājumus attiecīgajai aviosabiedrībai.

34-006. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Statistiskās novērošanas sarakstu sagatavošana, pārsūtīšana un apstiprināšana

1. Statistisko novērošanu var veikt divos gadījumos - statistikas datu vākšanai par pasta sūtījumu apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem saskaņā ar 30-116. un 30-118. pantu un pārskatīšanas mehānismam.

2. CN 53 un CN 54 pavadrakstu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

2.1. CN 53 pavadrakstā ir sniegti statistiskās novērošanas dati saņēmējiestādei. Attiecībā uz katru statistiski novēroto taras vienību tajā ir norādīts taras identifikators, taras veids, sūtījumu skaits un bruto un neto svars. Par katru pārvadāšanas veidu (aviopasts, SAL, sauszemes pasts) un, iespējams, par katru taras veidu un attiecīgā gadījumā arī formātu sagatavo atsevišķu CN 53 pavadrakstu.

2.2. Lai nodrošinātu statistisko novērošanu mērķsistēmā, izraudzītais operators saņēmējs sagatavo CN 53 pavadrakstu.

2.3. Pārskatīšanas mehānisma vajadzībām CN 53 pavadrakstu sagatavo operators, kas pieprasa piemērot pārskatīšanas mehānismu, ziņojot informāciju, kas ievākta dienās, kad veic uzskaiti.

2.4. Izraudzītais operators, kas sagatavojis CN 53 pavadrakstus, sagatavo CN 54 apkopojošo sūtījumu sarakstu, kurā par kalendārā gada ceturksni apkopota CN 53 pavadrakstos norādītā informācija pēc pārvadāšanas veida (aviopasts, SAL, sauszemes pasts) un formāta (ja nepieciešams).

2.5. CN 54 apkopojošo sarakstu, kuram pievieno CN 53 veidlapas, katru ceturksni nosūta attiecīgajam izraudzītajam operatoram ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tās pēdējās depešas saņemšanas, kas ir iekļauta statistikā.

2.6. Operatori var vienoties aizstāt CN 53 un CN 54 veidlapas ar e53 ziņojumu (elektronisks statistiskās novērošanas saraksts), kas ir noteikts UPU standartā M50.

2.7. CN 54 apkopojošā saraksta vai līdzvērtīgā e53 ziņojuma apstiprināšanas periods ir trīs mēneši.

3. CN 54bis apkopojošā saraksta sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

3.1. Atbilstoši apstiprinātajam CN 54 (vai ekvivalentajam e53 ziņojumam) un CN 56 apkopojošajiem sarakstiem izraudzītais operators, kas bija sagatavojis CN 54, sagatavo CN 54bis gada pārskatu par sūtījumiem, datus par statistiski pārbaudītajām depešām apkopojot pēc pārvadāšanas veida, formāta (attiecīgā gadījumā) un ceturkšņa, kā arī par depešām, kuras izmantotas, lai par attiecīgo gadu aprēķinātu gadā nosūtīto sūtījumu skaitu kilogramā un, ja nepieciešams, attiecīgo formātu.

3.2. Attiecībā uz pārskatīšanas mehānismu atbilstīgi apstiprinātajam CN 54bis gada pārskatam par sūtījumiem izraudzītais operators, kurš pieprasījis statistikas vākšanu, aprēķina sūtījumu vidējo skaitu kilogramā un tad, ja tiek piemērots pārskatīšanas mehānisms, aprēķina arī jauno galamaksas tarifu, izmantojot formulu, kas noteikta 30-112. panta 6. punktā.

3.3. CN 54bis gada pārskatu nosūta attiecīgajam izraudzītajam operatoram ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad ir apstiprināts par ceturto ceturksni sagatavotais CN 54 un CN 56 apkopojošais saraksts.

3.4. CN 54bis gada apkopojuma apstiprināšanas periods ir viens mēnesis.

4. Ja cits attiecīgais izraudzītais operators ir vācis statistikas datus kontrolei:

4.1. lai nodrošinātu statistisko novērošanu mērķsistēmā - gadā saņemto sūtījumu skaitu kilogramā, kā norādīts CN54bis, uzskata par spēkā esošiem, ja šis skaits no otra izraudzītā operatora iegūtā skaita neatšķiras par vairāk kā 10 % un ja tādēļ gada maksājuma atšķirība nav lielāka par 5 %. Minētās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja izraudzītais operators, veicot statistisko novērošanu un vācot statistikas datus saistībā ar galamaksu, ir ievērojis statistikas datu vākšanas vispārējos principus un sūtījumu skaitu kilogramā aprēķinājis, kā izklāstīts 30-115. panta 1.1. punktā;

4.2. attiecībā uz pārskatīšanas mehānismu - tā izraudzītā operatora konstatētos datus, kurš pieprasījis piemērot pārskatīšanas mehānismu, uzskata par derīgiem, ja tie no otra izraudzītā operatora konstatētajiem datiem neatšķiras par vairāk kā 10 %.

5. Ja atšķirība starp izraudzīto operatoru datiem par gadā nosūtīto sūtījumu skaitu kilogramā ir lielāka par 10 % vai gada maksājuma atšķirība ir lielāka par 5 %, tad attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par vērtībām galamaksas noteikšanai, ņemot vērā katra izraudzītā operatora izmantotās statistikas sistēmas precizitāti.

6. Ja abas puses nevar vienoties par šā panta piemērošanu, izraudzītais operators var izmantot šķīrējtiesas procedūru, kas paredzēta Vispārīgā reglamenta 153. pantā.

34-007. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumi. CN 55, CN 56 un CN 69 sarakstu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

1. Kad attiecīgajā ceturksnī ir saņemta pēdējā depeša, ko nosūtījusi sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vieta, galamērķa valsts izraudzītais operators, izmantojot CN 31 vēstuļu kartē sniegto informāciju, sagatavo CN 55 depešu sarakstu, grupējot tās pēc sūtījuma veida, formāta (ja nepieciešams), pasta apmaiņas vietas nosūtītājas un galamērķa valsts pasta apmaiņas vietas.

2. Galamērķa valsts izraudzītais operators, izmantojot CN 55 sarakstos sniegto informāciju, reizi ceturksnī katram depešu nodošanas valsts izraudzītajam operatoram sagatavo CN 56 depešu apkopojošo sarakstu, grupējot tos pēc depešu veida, sūtījumu nodošanas iestādes un pasta iestādes saņēmējas un, ja nepieciešams, pēc formāta.

3. CN 55 sarakstus nosūta sūtījumu nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, lai pamatotu CN 56 apkopojošā sarakstā norādīto informāciju.

4. Attiecībā uz pasta sūtījumiem, kurus tranzītā pārvadā pa sauszemi, tranzītvalsts izraudzītais operators sagatavo CN 69 sarakstu atbilstīgi sūtījuma nodošanas un galamērķa valsts pasta apmaiņas vietai, pamatojoties uz savu uzskaiti par taru, kuru tas nosūta slēgtā tranzītā, un ņemot vērā informāciju, kas norādīta CN 37 pavadrakstos, kurus tas sagatavojis attiecīgajā ceturksnī.

5. CN 56 apkopojošo sarakstu nosūta depešu nodošanas valsts izraudzītajiem operatoriem ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecīgais saraksts attiecas. Operatori var vienoties aizstāt šo veidlapu un apliecinošos CN 55 sarakstus ar e55 ziņojumu (elektronisks galamaksu saraksts), kas ir noteikts UPU standartā M51.

6. CN 56 saraksta vai līdzvērtīgā e55 ziņojuma apstiprināšanas periods ir divi mēneši. Ja pārbaudē tiek konstatētas nesakritības, pievieno laboto CN 55 sarakstu, lai pamatotu pienācīgi grozīto un apstiprināto CN 56 apkopojošo sarakstu. Ja depešu galamērķa valsts izraudzītais operators apstrīd CN 55 sarakstā izdarītos grozījumus, sūtījumu nodošanas valsts izraudzītais operators apstiprina faktiskos datus, nosūtot to CN 31 veidlapu fotokopijas, kuras nodošanas vietas pasta iestāde sagatavoja, nosūtot apstrīdētas depešas, vai sniedzot piekļuvi attiecīgajiem elektroniskajiem datiem ar PREDES ziņojuma starpniecību, ja CN 31 tika sniegts elektroniski. Veidlapas pārsūta divu mēnešu laikā pēc labotā CN 56 apkopojošā saraksta un CN 55 saraksta nosūtīšanas datuma.

7. Izraudzītie operatori var vienoties, ka CN 55 vai CN 56 sarakstus sagatavo depešu nodošanas valsts izraudzītais operators. Šādā gadījumā attiecīgi pielāgo apstiprināšanas procedūru, kas noteikta 5. un 6. punktā.

8. CN 69 slēgto tranzīta depešu sarakstu ģenerē tranzītvalsts izraudzītais operators un nosūta sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru saraksts attiecas. Ja CN 69 sarakstā ir norādītas tukšas taras vienības, tas tajā pašā termiņā ir jānosūta galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, nevis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

9. CN 69 sarakstu apstiprināšanas periods ir divi mēneši.

34-008. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Vairumsūtījumu uzskaite

1. Galamērķa valsts izraudzītais operators visus saņemtos vairumsūtījumus uzskaita CN 57 ceturkšņa rēķinā, izmantojot CN 32 vēstuļu kartes datus.

2. Strīda gadījumā sūtījumu nodošanas valsts izraudzītais operators vai galamērķa valsts izraudzītais operators izraudzītajam partneroperatoram nosūta CN 32 vēstuļu karšu fotokopijas, kas attiecas uz apstrīdētajām depešām, vai sniedz piekļuvi attiecīgajiem elektroniskajiem datiem, ja CN 32 tika iesniegts elektroniski.

3. Sūtījumu nodošanas valsts izraudzītais operators var atteikties pārbaudīt un apstiprina CN 57 rēķinu, ja tas nav saņemts četru mēnešu laikā pēc ceturkšņa, uz kuru tas attiecas.

4. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators apstiprina un apmaksā CN 57 rēķinu divu mēnešu laikā pēc tā sagatavošanas.

5. Ja CN 57 norāda pagaidu tarifus, tiklīdz ir saskaņoti galīgie tarifi, var sagatavot CN 57bis gada rēķinu, lai koriģētu summas un pieprasītu apmaksāt starpību.

6. CN 57bis nosūta kreditors un apstiprina debitors, ievērojot tos pašus termiņus, kurus piemēro attiecībā uz CN 61.

34-009. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Tiešās piekļuves pasta sūtījumu uzskaite

1. Izmaksas, kas attiecas uz tiem pasta sūtījumiem, kuriem ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes piegādei, rēķinā norāda galamērķa valsts izraudzītais operators, izmantojot savstarpēji saskaņotas veidlapas.

2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators rēķinus apmaksā sūtījumu galamērķa valsts izraudzītā operatora noteiktajā laikposmā. Minētais laikposms nedrīkst būt mazāk labvēlīgs par laikposmu, ko attiecīgais izraudzītais operators ir noteicis iekšzemes klientiem. Galamērķa valsts izraudzītais operators saskaņā ar 34-004. panta 1. punktu izvēlas arī maksājumu valūtu.

3. Ja uzskaites sarakstos norādītie dati par pasta sūtījumiem, kuriem ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes piegādei, ir atšķirīgi, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūta to uzskaites veidlapu fotokopijas, kuras bija pievienotas apstrīdētajām depešām.

34-010. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Tranzītmaksas un atsevišķo galamaksas rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

1. Izraudzītais operators kreditors atbild par rēķinu sagatavošanu un to nosūtīšanu izraudzītajam operatoram debitoram. Tomēr rēķini nav jānosūta, ja atlikums ir mazāks par minimālo vērtību, kas noteikta 34-012. panta 8. un 9. punktā.

2. Atsevišķos rēķinus sagatavo, kā izklāstīts turpmāk.

2.1. Tranzītmaksa. Sagatavo CN 62 veidlapu, pamatojoties uz CN 69 depešu apkopojošajā sarakstā norādīto pasta sūtījumu kategoriju kopējo svaru.

2.2. Papildu tranzītmaksa par jūras pārvadājumiem, kā noteikts 27-102. panta 2. punktā. Sagatavo CN 62bis veidlapu divos eksemplāros, ko sūta kopā ar apstiprinošiem dokumentiem, piemēram, rēķiniem, kurus nosūtījis ostas pakalpojumu sniedzējs.

2.3. Galamaksas. Sagatavo CN 61 veidlapu, ņemot vērā starpību starp summu, kas rēķinā ierakstīta, pamatojoties uz saņemto un nosūtīto katras kategorijas pasta sūtījumu svaru, kas norādīts CN 56 depešu apkopojošajā sarakstā vai, ja nepieciešams, CN 54bis apkopojošajā sarakstā, kā arī CN 19 rēķinos.

3. CN 61 atsevišķos rēķinus nosūta izraudzītajam operatoram debitoram pēc iespējas ātrāk pēc tā gada beigām, uz kuru tie attiecas.

4. Izraudzītais operators kreditors pēc savas izvēles CN 62 un CN 62bis rēķinus sagatavo reizi ceturksnī, pusgadā vai gadā.

5. Izraudzītais operators debitors drīkst neapstiprina atsevišķos sarakstus vai rēķinus, vai papildrēķinus, kuri tam nav nosūtīti 10 mēnešu laikā pēc attiecīgā gada beigām.

6. Atsevišķo rēķinu apstiprināšanas periods ir divi mēneši.

7. Izņēmuma gadījumā izraudzītajam operatoram debitoram papildu atsevišķos sarakstus vai rēķinus var sūtīt tikai tad, ja tie attiecas uz jau iesniegtajiem sarakstiem vai rēķiniem par attiecīgo periodu. Papildu sarakstus vai rēķinus izdod, lai veiktu izmaiņas sākotnējos sarakstos vai rēķinos, tādējādi labojot kļūdainus ierakstus vai reģistrējot papildu prasības un/vai informāciju. Papildu sarakstu vai rēķinu izdod, piemērojot 5. un 6. punktā minētos nosacījumus; ja šos nosacījumus neievēro, izraudzītais operators debitors drīkst neapstiprina papildu sarakstus vai rēķinus.

8. Izraudzītie operatori var vienoties, ka galamaksas rēķinus par sauszemes depešām un aviodepešām apmaksā atsevišķi. Šādā gadījumā attiecīgie izraudzītie operatori nosaka procedūras šādu rēķinu sagatavošanai, apstiprināšanai un apmaksai.

34-011. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Galamaksas pagaidu maksājumi

1. Izraudzītais operators kreditors ir tiesīgs pieprasīt galamaksas pagaidu maksājumus. Pagaidu maksājumus vienam gadam aprēķina, pamatojoties uz pasta sūtījumu svaru un iegūtajiem statistikas datiem (ja pieejami), kas izmantoti iepriekšējā gada galamaksājumā. Izraudzītais operators debitors drīkst neapstiprināt pagaidu maksājumus, kas saņemti pēc 30. jūnija. Ja rēķins par iepriekšējo gadu vēl nav samaksāts, tad pagaidu maksājumus aprēķina, pamatojoties uz attiecīgi apstiprinātajiem CN 56 apkopojošajiem depešu sarakstiem par pēdējiem četriem ceturkšņiem un uz attiecīgajiem, apstiprinātajiem CN 54 apkopojošiem sūtījumu sarakstiem (ja pieejami). Pagaidu maksājumus par gadu veic ne vēlāk kā līdz tā gada jūlija beigām. Pagaidu maksājumus koriģē, tiklīdz attiecīgā gada pēdējie rēķini ir apstiprināti vai ir uzskatāmi par pilnībā apstiprinātiem.

1bis. Attiecībā uz 2020. gadu pagaidu maksājumus aprēķina, pamatojoties uz pagaidu galamaksas tarifiem, kas ir piemērojami laika posmā no 2020. gada janvāra līdz 2020. gada jūnijam.

2. CN 64 sarakstus par pagaidu maksājumiem, kas paredzēti 1. punktā, izraudzītais operators kreditors sūta izraudzītajam operatoram debitoram attiecīgā kalendārā gada otrajā ceturksnī.

3. Ja izraudzītais operators kreditors ir "neto debitors" saistībā ar citiem rēķiniem, kas apstiprināti attiecībās starp diviem izraudzītajiem operatoriem, izraudzītais operators debitors var kompensēt nenomaksātos atzītos parādus, izmantojot pagaidu maksājumu. Ja nenomaksātais parāds ir lielāks par pieprasīto pagaidu maksājumu, izraudzītajam operatoram debitoram galamaksas pagaidu maksājums par attiecīgo gadu nav jāveic. Izraudzītais operators kreditors var arī pieprasīt, lai izraudzītais operators debitors piemēro pagaidu maksājumu nenomaksātajiem parādiem starp diviem izraudzītajiem operatoriem.

34-012. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumi. Galīgo norēķinu sagatavošana

1. Izņemot gadījumus, kas izklāstīti 2. un 3. punktā, galamaksas un tranzītmaksas maksājumus var veikt, tikai pamatojoties uz CN 61 un CN 62 atsevišķajiem rēķiniem, kuros norāda vēlamo maksājuma veidu.

2. Ja ir veikts galamaksas pagaidu maksājums, tad, tiklīdz CN 61 atsevišķais rēķins ir apstiprināts vai ir uzskatāms par pilnībā apstiprinātu, izraudzītais operators kreditors sagatavo atsevišķu CN 64 sarakstu.

3. CN 64 sarakstu par galamaksu sagatavo arī tad, ja summas pārnes no iepriekšējā perioda (sk. 10. punktu).

4. CN 64 sarakstu apstiprināšanas periods ir viens mēnesis.

5. Izraudzītā operatora debitora sagatavotos CN 64 sarakstu labojumus pamato, pievienojot CN 61 atsevišķos rēķinus.

6. Par iemaksām atsevišķos QSF kontos:

6.1. saistībā ar sūtījumu plūsmu starp izraudzīto operatoru, kas sniedz palīdzību Pakalpojumu kvalitātes fondam, un izraudzīto operatoru, kas saņem palīdzību no minētā fonda, pēdējais minētais izraudzītais operators sūta Starptautiskajam birojam kā iestādei, kas ir atbildīga par to rēķinu izrakstīšanu, kas ir saistīti ar Pakalpojumu kvalitātes fondu, CN 61 atsevišķo rēķinu kopijas vai attiecīgajā gadījumā to CN 64 sarakstu kopijas, kas ir apstiprināti vai kas ir uzskatāmi par pilnīgi apstiprinātajiem;

6.2. starptautiskais birojs drīkst neapstiprināt CN 64 sarakstus un CN 61 atsevišķos rēķinus, kas ir saņemti vairāk nekā sešus mēnešus pēc to apstiprināšanas;

6.3. ja nav ievērots CN 61 un CN 64 dokumentu nosūtīšanai noteiktais termiņš: izraudzītais operators tiesības uz QSF līdzekļiem par attiecīgo gadu nodod attiecīgajai valstij, kas veikusi iemaksas.

7. Attiecībā uz iemaksām QSF Kopējā fondā:

7.1. izraudzītā operatora kreditora, kas ir III grupā, pienākums ir nosūtīt Starptautiskajam birojam CN 61 atsevišķo rēķinu kopiju un attiecīgā gadījumā arī CN 64 sarakstus, kas ir apstiprināti vai tiek uzskatīti par pilnīgi apstiprinātiem;

7.2. šos dokumentus nosūta iespējami drīz, taču ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc attiecīgā gada beigām.

8. Panta 4. punktā paredzētajā gadījumā uz sarakstiem izvieto norādi "Aucune observation de l'opérateur désigné débiteur n'est parvenue dans le délai réglementaire" (Paredzētajā termiņā no izraudzītā operatora debitora komentāri nav saņemti).

9. Ja attiecīgie izraudzītie operatori nepiedalās Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, atlikumu, kas CN 62 rēķinā nav lielāks par 163,35 SDR, pārnes uz nākamo CN 62 rēķinu.

10. Ja attiecīgie izraudzītie operatori nepiedalās Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, atlikumu, kas CN 61 vai CN 64 rēķinā nav lielāks par 326,70 SDR, pārnes uz nākamo CN 64 rēķinu.

11. Norēķināšanos var veikt atbilstīgi 34-002. un 34-003. panta noteikumiem.

34-013. pants

Paku sūtījumi. Rēķinu sagatavošana

1. Ikviens izraudzītais operators izdod rīkojumu, lai tā pasta apmaiņas vietas katra mēneša vai ceturkšņa beigās nekavējoties sagatavo CP 94 sarakstu par visiem sūtījumiem, kas saņemti no viena un tā paša izraudzītā operatora, informāciju sakārtojot par katru pasta iestādi sūtītāju un par katru depešu. Tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri minētos sarakstus sagatavo par ceturksni, var sagatavot atsevišķus sarakstus par katru kalendāro mēnesi.

2. Rēķinus par elektroniskās tirdzniecības sūtījumiem sagatavo atsevišķi, ja par tiem ir noteikti citi tarifi saskaņā ar 32-201. pantu.

2.1. CP 94 sarakstā izmanto tarifus, kas noteikti 5-30 kg svara grupai, vai citus tarifus, par ko vienojušās abas puses.

2.2. Kopā ar CP 94 sarakstu sagatavo CP 94bis sarakstu, izmantojot papildu informāciju, kas saņemta PREDES ziņojumā.

3. Ja ir labotas CP 88 vai CP 87 paku kartes, tad CP 94 saraksta ailē "Piezīmes" norāda tā CP 78 pārbaudes paziņojuma numuru un datumu, ko sagatavojusi sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vieta vai pasta apmaiņas vieta, kurai sūtījums tiek nodots.

4. CP 94 sarakstu un, ja nepieciešams, CP 94bis sarakstu apkopo CP 75 rēķinā.

5. Izraudzītie operatori, kuri iepriekšējā gadā bijuši neto kreditori, var noteikt, vai viņi vēlas maksājumu saņemt reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Izdarītā izvēle paliek spēkā vienu kalendāro gadu, sākot no 1. janvāra.

6. Izraudzītie operatori var izmantot tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu vai divpusējo kompensēšanas sistēmu.

7. Saskaņā ar tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu:

7.1. CP 75 rēķinus izmanto kā tiešo norēķinu pavadrakstus. CP 75 rēķinu, kam pievienoti CP 94 saraksti, kā arī attiecīgā gadījumā CP 94bis papildu saraksti, nosūta attiecīgajam izraudzītajam operatoram apstiprināšanai un apmaksāšanai reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā, ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pēdējās paku kartes saņemšanas par periodu, uz kuru tas attiecas, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc perioda, uz kuru tas attiecas;

7.2. CP 75 rēķinu apstiprināšanas periods ir divi mēneši. Ja rodas starpība, kas ir lielāka par 9,80 SDR, CP 94 vai CP 94bis sarakstu labo un pievieno grozītajam CP 75 rēķinam kā pierādījumu.

8. Saskaņā ar divpusējo kompensēšanas sistēmu:

8.1. CP 94 sarakstus, kā arī attiecīgā gadījumā CP 94bis papildu sarakstus nosūta attiecīgajam izraudzītajam operatoram apstiprināšanai reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pēdējās paku kartes saņemšanas par periodu, uz kuru saraksti attiecas;

8.2. CN 52 kopējo rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu var veikt, negaidot CP 75 rēķinu iespējamo labošanu, uzreiz pēc tam, kad izraudzītais operators, kam ir visi CP 94 un, iespējams, CP 94bis saraksti attiecībā uz konkrēto periodu, konstatē, ka tas ir kreditors;

8.3. izraudzītais operators kreditors sagatavo gan CP 75 rēķinu, gan CN 52 kopējo rēķinu un abus vienlaikus reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā nosūta izraudzītajam operatoram debitoram ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc tā perioda beigām, uz kuru rēķini attiecas. Tomēr, tiklīdz CP 75 rēķini starp diviem izraudzītajiem operatoriem tiek apstiprināti vai ir uzskatāmi par pilnībā apstiprinātiem, tos var apkopot CN 52 kopējā rēķinā, ko sagatavo, piemērojot kādu no iepriekš minētajiem periodiem;

8.4. CP 75 un CN 52 rēķinu apstiprināšanas periods ir divi mēneši. Ja izraudzītais operators debitors ziņo par starpību, kas ir lielāka par 9,80 SDR, CP 94 vai CP 94bis sarakstus labo un pievieno grozītajam CP 75 rēķinam kā pierādījumu.

9. Izraudzītajam operatoram debitoram var nosūtīt papildu rēķinus tikai tad, ja tie attiecas uz rēķiniem, kas jau ir iesniegti par attiecīgo periodu. Papildu rēķini tiek izdoti, lai izdarītu izmaiņas sākotnējos rēķinos, tādējādi labojot kļūdainus ierakstus vai reģistrējot citas prasības/informāciju. Nosacījumi, kas ir minēti 7. un 9. punktā, attiecas uz papildu rēķinu izdošanu; pretējā gadījumā izraudzītajam operatoram debitoram nav pienākuma apstiprināt papildu rēķinus.

10. Ja atlikums CP 75 vai CN 52 rēķinā nav lielāks par 163,35 SDR, to pārnes uz nākamo CP 75 vai CN 52 rēķinu, ja vien attiecīgie izraudzītie operatori nepiedalās Starptautiskā biroja klīringa sistēmā.

11. Norēķinus var veikt saskaņā ar 34-002. panta noteikumiem.

VIII iedaļa

Papildu pakalpojumi

36-001. pants

Eksprespasta sūtījumi

1. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir vienojušies sniegt šādu pakalpojumu, eksprespasta sūtījumiem piešķir prioritāti pār citiem pasta sūtījumiem. Tas nozīmē, ka korespondenci, dokumentus vai preces savāc, nosūta un piegādā ļoti īsā laika posmā.

2. Eksprespasta sūtījumus regulē, pamatojoties uz daudzpusējiem vai divpusējiem nolīgumiem. Tiem aspektiem, kas nav precīzi reglamentēti minētajos nolīgumos, piemēro attiecīgos Pasta savienības aktu noteikumus.

3. Šo pakalpojumu, ja iespējams, apzīmē ar turpmāk redzamā parauga logotipu, kurā ir šādi elementi:

3.1. oranžas krāsas spārns;

3.2. burti "EMS" zilā krāsā;

3.3. trīs horizontālas svītras oranžā krāsā.

Logotipu var papildināt, pievienojot iekšzemes pasta dienesta nosaukumu.

4. Maksu par pakalpojumu, ņemot vērā izmaksas un tirgus prasības, nosaka sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

36-002. pants

Eksprespasta darbība

1. Lai saglabātu eksprespasta tīklu, dalībvalsts un/vai izraudzītais operators, ja tas ir nepieciešams, var sniegt eksprespasta pakalpojumu kopā ar privātā sektora uzņēmumiem, kas darbojas citā valstī, ja tiek ievēroti tās valsts tiesību aktu noteikumi.

36-003. pants

Integrētās loģistikas pakalpojumi

1. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir vienojušies sniegt šo pakalpojumu, integrētās loģistikas pakalpojumi var ietvert atsevišķu vai grupētu dokumentu vai preču savākšanu, saņemšanu, apstrādi, uzglabāšanu, nosūtīšanu, nodošanu, pārvadāšanu un fizisku piegādi.

2. Par sīkāku informāciju saistībā ar integrētās loģistikas pakalpojumu, kura sniegšanā ir iesaistīti divi vai vairāki izraudzītie operatori, vienojas divpusējos nolīgumos. Tiem aspektiem, kas nav precīzi reglamentēti minētajā nolīgumā, piemēro attiecīgos Pasta savienības aktu noteikumus.

3. Maksu par pakalpojumu, ņemot vērā izmaksas un tirgus prasības, nosaka sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

37-001. pants

Hibrīdpasts

1. Hibrīdpasts ir uz elektroniskajiem sakariem balstīts pasta pakalpojums, kad sūtītājs nosūta ziņojuma oriģinālu fiziskā vai elektroniskā veidā, ko elektroniski noformē un pārveido par vēstuļu korespondences sūtījumu, lai to fiziski piegādātu adresātam. Ja valsts tiesību aktos ir atļauts, izraudzītais operators, kas nodrošina piegādi, pēc adresāta vai sūtītāja lūguma var reproducēt oriģinālo saņemto ziņojumu citā nefiziskā formātā (piemērām, faksa, e-pasta vai SMS formātā) vai citādi.

1.1. Ja sūtījumu adresātam piegādā fiziski, visgarākajā ceļa posmā informāciju parasti nosūta elektroniski un pēc tam saņēmēja adresei iespējami tuvākā vietā to reproducē fiziskā veidā.

2. Hibrīdpastam piemērojamos tarifus nosaka izraudzītie operatori, ņemot vērā izmaksas un tirgus prasības.

37-002. pants

Ar faksimilsakariem saistīti pakalpojumi

1. Izmantojot ar faksimilu saistītus pakalpojumus, ar faksimilu var sūtīt tekstus un attēlus, kas atbilst oriģinālam.

37-003. pants

Ar tekstu saistīti pakalpojumi

1. Izmantojot ar tekstu saistītus pakalpojumus, var sūtīt tekstus un attēlus, kas izveidoti ar datu apstrādes ierīces palīdzību (ar personālo datoru, lieldatoru).

37-004. pants

Elektroniska pasta sertifikācijas zīme

1. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir piekrituši sniegt šo pakalpojumu, elektroniskā pasta sertifikācijas zīme, kā definēts UPU tehniskajā standartā S43, ir apliecinājumu virkne, kuru kā uzticama trešā puse glabā kāds izraudzītais operators un kuru izmanto, lai konkrēta satura gadījumā apliecinātu elektronisku darbību konkrētā datumā un laikā, iesaistot vienu vai vairākas noteiktas puses. Attiecīgie izraudzītie operatori nodrošina, ka tie turpina ievērot UPU tehnisko standartu S43 atbilstīgi piemērojamām procedūrām, kuras Pasta darbības padome ir pieņēmusi saskaņā ar UPU Standartu padomes ieteikumiem.

2. Elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojuma sniegšanu pārrobežu gadījumā reglamentē apstiprināts uzticamības modelis, kā paredzēts daudzpusējā nolīgumā starp izraudzītajiem operatoriem, kuri piedalās šā pakalpojuma sniegšanā. Šā uzticamības modeļa pamatā ir tas, ka šie dažādie izraudzītie operatori, kuri sniedz digitālu apliecinājumu, darījumos ar pārrobežu elektroniskajām pasta sertifikācijas zīmēm savstarpēji apliecina cits cita identitāti. To veic, izraudzītajiem operatoriem apmainoties ar attiecīgo informāciju par elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes digitālo identitāti (ar savu elektronisko pasta sertifikācijas zīmju atslēgām, t. i., X509 digitālsertifikātiem).

2.1. Katra izraudzītā operatora digitālā identitāte ir unikāls digitāls identifikators (virkne vai marķieris), kuru sniedz uzticama trešā puse, kas neapšaubāmi identificē attiecīgo izraudzīto operatoru, kad pārrobežu darījumos ar citu izraudzīto operatoru un tā klientiem tiek izmantota elektroniska pasta sertifikācijas zīme.

3. Lai iesaistītie izraudzītie operatori varētu izmantot pārrobežu elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojumu, tie:

3.1. no uzticamas trešās puses, kas sniedz digitālo identitāti, iegūst elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes digitālo identitāti;

3.2. informē visus pārējos izraudzītos operatorus, kuri piedāvā elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojumu, par šo identitāti un attiecīgi to izplata.

4. Maksu par elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojumu, ņemot vērā izmaksas un tirgus prasības, nosaka sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators. Katrs izraudzītais operators:

4.1. patur ienākumus no elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojuma, izņemot tad, ja iesaistītie izraudzītie operatori vienojas sadalīt ienākumus, kas gūti, sniedzot elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojumu;

4.2. sniedz apstiprinājumu par elektronisko pasta sertifikācijas zīmi, nenosakot papildu maksu, neatkarīgi no tā, kur attiecīgā elektroniskā pasta sertifikācijas zīme ir izmantota.

5. Elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojumu, ko savstarpēji sniedz iesaistītie izraudzītie operatori, reglamentē, pamatojoties uz daudzpusēju nolīgumu, kurā atspoguļo un papildina šajā reglamentā paredzētos noteikumus.

5.1. Šajā daudzpusējā nolīgumā paredz prasības par elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojuma sniegšanu starp dalībvalstīm. Iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem, savstarpēji vienojoties, ir jāievēro attiecīgajā daudzpusējā nolīgumā paredzētie noteikumi.

5.2. Tiem aspektiem, kas nav nepārprotami noteikti minētajā daudzpusējā nolīgumā par elektronisko pasta sertifikācijas zīmi, piemēro attiecīgos Pasaules Pasta savienības aktu noteikumus.

6. Ja vien tas ir iespējams, elektroniskās pasta sertifikācijas zīmes pakalpojumu identificē, izmantojot logotipu, kas norādīts iepriekš tekstā 5. punktā minētajā daudzpusējā nolīgumā.

37-005. pants

Ierakstīti elektroniskā pasta sūtījumi

1. Ierakstīti elektroniskā pasta sūtījumi ir aizsargāta un uzticama elektronisko ziņojumu apmaiņa, kas nodrošina iespēju autentificētam sūtītājam sūtīt elektroniskus ziņojumus, piegādāt tos vienam vai vairākiem autentificētiem adresātiem ar apstiprinājumu par nosūtīšanu un piegādi.

2. Ierakstīti elektroniskā pasta sūtījumi:

2.1. nodrošina ziņojuma konfidencialitāti un integritāti;

2.2. nodrošina autentiskumu un neiespējamību lietotāju un izraudzīto operatoru noliegšanai;

2.3. ģenerē procesu un visu būtisku notikumu pierādījumus visā darbības ciklā;

2.4. ģenerē ziņojumus par atsevišķiem procesiem vai notikumiem un nosūta tos ieinteresētajām pusēm;

2.5. glabā ģenerētos pierādījumus turpmākam apstiprinājumam.

3. Izraudzītajiem operatoriem, kas sniedz ierakstītu elektroniskā pasta sūtījumu pakalpojumus, jābūt reģistrētiem izraudzīto operatoru uzticības sarakstā, kuru pārvalda, publicē un izplata UPU.

4. Tarifus par ierakstītu elektroniskā pasta sūtījumu pakalpojumiem nosaka sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, ņemot vērā izmaksas un tirgus vajadzības.

5. Ierakstītu elektroniskā pasta sūtījumu pakalpojumus sniedz saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem, kurus savstarpēji noslēdz iesaistītie izraudzītie operatori. Ierakstītu elektroniskā pasta sūtījumu pakalpojumu sniegšanas kārtībā, kas noteikta divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, paredz prasības, kas jāpilda, lai sniegtu ierakstītu elektroniskā pasta sūtījumu pakalpojumus pāri robežām, kā arī iesaistīto izraudzīto operatoru savstarpējo norēķinu kārtību.

6. Savietojamības aspektus saistībā ar ierakstītu elektroniskā pasta sūtījumu pakalpojumu sniegšanu nosaka atbilstīgi attiecīgajiem UPU standartiem.

7. Izraudzītie operatori var vienoties par ierakstītu elektroniskā pasta sūtījumu identificēšanu, izmantojot kopējo zīmolu, un nodrošināt to drošā .POST platformā.

37-006. pants

Elektroniskā pasta pastkastīte

1. Izmantojot elektroniskā pasta pastkastīti, autentificēti sūtītāji var sūtīt elektroniskus ziņojumus, piegādāt tos autentificētiem adresātiem, glabāt un pārvaldīt elektroniskos ziņojumus un informāciju, kā arī nodrošināt autentificētiem adresātiem piekļuvi šiem ziņojumiem un informācijai.

2. Elektroniskā pasta pastkastīte:

2.1. nodrošina sūtītāju un adresātu autentiskumu un

2.2. nodrošina iespēju glabāt elektroniskus ziņojumus un informāciju.

37-007. pants

Telemātiskie sakari. Vispārīgi noteikumi

1. Izraudzītie operatori var vienoties par telemātisko sakaru izveidi savā starpā un ar citiem partneriem.

2. Iesaistītie izraudzītie operatori var brīvi izvēlēties piegādātājus un tehniskās sistēmas (datortehniku un programmatūru), kas vajadzīgas datu apmaiņas nodrošināšanai.

3. Apspriežoties ar sakaru tīkla pakalpojumu nodrošinātāju, izraudzītie operatori divpusēji vienojas par šo pakalpojumu apmaksas metodi.

4. Izraudzītie operatori neatbild ne finansiāli, ne juridiski, ja cits izraudzītais operators neveic maksājumus par pakalpojumiem, kas ir sniegti saistībā ar telemātisko sakaru nodrošināšanu.

37-008. pants

Īpašie noteikumi attiecībā uz telemātiskiem sakariem

1. Izraudzītie operatori ievēro starptautiskos standartus, lai nodrošinātu sistēmas savietojamību.

2. Starptautiskais birojs izraudzīto operatoru vajadzībām publicē, uztur un atjaunina UPU tehniskos standartus, UPU EDI ziņojumu standartu un UPU kodu sarakstus.

3. Lai veiktu datu apmaiņu ar citiem izraudzītajiem operatoriem un ārējiem partneriem, izraudzītie operatori izmanto ziņojumus, kuri izstrādāti UPU satvarā un kurus Starptautiskais birojs ir publicējis UPU EDI ziņojumu standartā, ja attiecīgie ziņojumi ir paredzēti un piemēroti konkrētai datu apmaiņai. Šādus ziņojumus izmanto saskaņā ar 17-008. pantu. Citu organizāciju izstrādātus ziņojumus var izmantot, tiklīdz tos ir apstiprinājusi UPU un tie ir publicēti UPU EDI ziņojumu standartā.

4. Starptautiskais birojs regulāri publicē sarakstu ar pieejamajiem dokumentiem un rokasgrāmatām par telemātiskajiem sakariem un pēc pieprasījuma izsniedz tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri sniedz telemātiskos pakalpojumus.

37-009. pants

Noteikumi attiecībā uz maksājumiem par telemātiskiem sakariem

1. Izraudzītie operatori pieņem lēmumu attiecībā uz apmaksas metodi par tīkla pakalpojumiem, ievērojot vienu no turpmāk izklāstītajām procedūrām:

1.1. izraudzītais operators sūtītājs maksā tikai par nosūtītajiem ziņojumiem;

1.2. izraudzītais operators saņēmējs maksā tikai par saņemtajiem ziņojumiem;

1.3. izraudzītais operators sūtītājs un saņēmējs vienojas vienlīdzīgi segt izmaksas par nosūtītajiem un saņemtajiem ziņojumiem.

2. Ja abi izraudzītie operatori nevar vienoties par apmaksas metodi par tīkla pakalpojumiem, tad automātiski piemēro 1.1. punktā aprakstīto metodi, izņemot tad, ja abi izraudzītie operatori var abpusēji vienoties par alternatīvu apmaksas metodi.

IX iedaļa

Noslēguma noteikumi

40-001. pants

Vēstuļu korespondences reglamenta un Pasta paku reglamenta stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Šie reglamenti stājas spēkā dienā, kad tiek piemērota Pasaules Pasta Konvencija.

2. Ja vien Pasta darbības padome neizlemj citādi, šie reglamenti ir spēkā tikpat ilgi, cik Konvencija.

II nodaļa

Vēstuļu korespondences reglaments

I iedaļa

Noteikumi, kurus kopīgi piemēro starptautiskajiem pasta pakalpojumiem

11-101. pants

Depešu apmaiņa ar militārām vienībām

1. Starpposma valsts izraudzītie operatori pēc iespējas laicīgi informē par to, ka tiek sākta apmaiņa ar slēgtām depešām, kā minēts Konvencijas 11. pantā.

2. Uz minētajām depešām adresi norāda šādi:

No ………………………………………………………………………….... pasta iestādes

Kam { (valsts) jūras (vai gaisa) spēku vienībai (vienības apzīmējums), kas atrodas } (Valsts)

(valsts) kuģim (kuģa nosaukums), kas atrodas ……………………………..

vai

No (valsts) jūras (vai gaisa) spēku vienības (vienības apzīmējums), kas atrodas } (Valsts)

No (valsts) kuģa (kuģa nosaukums), kas atrodas ………………

Kam ………………………………………………………………………….. pasta iestādei

vai

No (valsts) jūras (vai gaisa) spēku vienības (vienības apzīmējums),kas atrodas } (Valsts)

No (valsts) kuģa (kuģa nosaukums), kas atrodas …………………………………………

Kam { (valsts) jūras (vai gaisa) spēku vienībai (vienības apzīmējums), kas atrodas } (Valsts)

(valsts) kuģim (kuģa nosaukums), kas atrodas ……………………………..

3. Attiecīgas depešas nosūta pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu atbilstīgi norādei tajā pusē, kurā raksta adresi, un saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro depešu apmaiņai starp pasta iestādēm.

4. Tā pasta kuģa kapteinis, ar kuru pārvadā jūras spēku vienībai vai karakuģim paredzētas depešas, nodod tos jūras spēku vienības vai galamērķa kuģa komandiera rīcībā, ja tas lūdz piegādi veikt, esot ceļā.

5. Ja, saņemot kuģim adresētas depešas, tas neatrodas attiecīgajā galamērķī, depešas uzglabā pasta iestādē līdz brīdim, kad pēc tām ierodas adresāts vai kad tie tiek pārsūtīti uz citu vietu. Pārsūtīšanu var pieprasīt sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators, jūras spēku vai galamērķa kuģa komandieris vai attiecīgās valsts konsuls.

6. Depešas, uz kurām ir norāde "Aux soins du Consul d'..." ((…) konsulam), piegādā norādītajam konsulātam. Pēc konsula pieprasījuma tās pēc tam var nodot atpakaļ pasta dienestam un pārsūtīt uz nosūtīšanas vietu vai uz citu adresi.

7. Depešas, kuras ir adresētas karakuģim, uzskata par tranzītā esošām depešām līdz brīdim, kad tās nodod attiecīgā kuģa komandierim, pat ja sākotnēji depešas ir adresētas pasta iestādei vai konsulam, kas bija pilnvarots rīkoties kā nosūtītājs. Tādējādi šādas depešas neuzskata par piegādātām norādītājā adresē, ja tie tās nav nogādātas uz attiecīgā karakuģa.

8. Ja attiecīgie izraudzītie operatori par to ir vienojušies, iepriekš aprakstīto procedūru, ja nepieciešams, piemēro arī depešām, ar kurām apmainās militārās vienības, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas pārziņā, un militārās aviācijas gaisa kuģī.

15-101. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumu pasta tarifi

(svītrots)

15-102. pants

Īpašie tarifi

1. Piegādes maksu par sīkpakām, kuru svars ir mazāks par 500 gramiem, nedrīkst iekasēt no adresāta. Ja iekšzemes sīkpaku sūtījumiem, kuru svars ir lielāks par 500 gramiem, piemēro piegādes tarifu, tad tādu pašu tarifu var piemērot attiecībā uz ienākošajām starptautiskajām sīkpakām.

2. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības turpmāk minētajos gadījumos piemērot tādus pašus tarifus kā par iekšzemes pakalpojumu:

2.1. tarifu, ko piemēro vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas nodoti pēc visvēlākā nodošanas laika;

2.2. tarifu par sūtījumiem, kas nodoti ārpus pasta iestādes parastā darba laika;

2.3. tarifu par sūtījuma savākšanu sūtītāja adresē;

2.4. tarifu par vēstuļu korespondences sūtījuma piegādi ārpus pasta iestādes darba laika;

2.5. tarifu par sūtījumu uz pieprasījumu;

2.6. tarifu par tāda vēstuļu korespondences sūtījuma glabāšanu, kura svars ir lielāks par 500 gramiem un kuru adresāts nav ieradies saņemt noteiktajā laikposmā. Minēto tarifu nepiemēro sūtījumiem neredzīgām personām;

2.7. maksu par vēstuļu korespondences sūtījumu atsaukšanu ārpus pasta iestādes parastā darba laika.

3. Izraudzītajiem operatoriem, kuri ir gatavi piedāvāt nepārvaramas varas riska segumu, ir atļauts iekasēt maksu par apdrošināšanu pret nepārvaramas varas risku, nosakot, ka orientējošā summa par katru ierakstītu sūtījumu ir 0,13 SDR.

15-103. pants

Pasta tarifu piemērošanas nosacījumi

1. Dalībvalstu izraudzītie operatori, kuri valsts sistēmā nevar pieņemt svara metrisko sistēmu, var izmantot valsts sistēmas ekvivalentās mērvienības.

2. Visu kategoriju vēstuļu korespondences sūtījumiem pēdējais svara solis nedrīkst pārsniegt maksimālo svaru, kas norādīts 17-103. pantā.

3. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori, kuru iekšzemes sistēmā pastkartes, iespieddarbus vai sīkpakas neuzskata par atsevišķu sūtījuma kategoriju, to pašu var darīt attiecībā uz pasta sūtījumiem uz ārvalstīm.

4. Tarifā, kuru piemēro prioritāriem vēstuļu korespondences sūtījumiem, ieskaita visas papildu izmaksas saistībā ar ātru nosūtīšanu.

5. Izraudzītajiem operatoriem, kuru izmantotās sistēmas pamatā ir vēstuļu korespondences sūtījumu saturs, ir atļauts:

5.1. piemērot aviopārvadājumu papildtarifus par aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem;

5.2. par zemākas prioritātes sauszemes pasta sūtījumiem, kurus pārvadā ar aviotransportu (SAL), piemērot papildtarifus, kas ir mazāki par papildtarifiem, kurus piemēro par aviopasta sūtījumiem;

5.3. noteikt kombinētos tarifus saistībā ar maksājumiem par aviopasta sūtījumu un SAL sūtījumu, ņemot vērā sniegto pasta pakalpojumu izmaksas un aviopārvadājumu izmaksas.

6. Papildtarifus sasaista ar aviopārvadājumu tarifiem, un tie ir vienādi vismaz attiecībā uz visu galamērķa valsts teritoriju neatkarīgi no izmantotā maršruta; aprēķinot aviopārvadājumu papildtarifu aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem, izraudzītajiem operatoriem ir atļauts ņemt vērā to publiski pieejamo veidlapu svaru, kuras var tikt pievienotas sūtījumam.

7. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var piemērot vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuros ir:

7.1. sūtījuma nodošanas valstī izdoti laikraksti un periodiskie izdevumi - tarifu samazinājumu, kas parasti nepārsniedz 50 % no attiecīgajai sūtījumu kategorijai piemērojamā tarifa;

7.2. grāmatas un brošūras, partitūras un kartes ar nosacījumu, ka tajos nav citu reklāmas materiālu vai sludinājumu kā tikai tie, kas redzami uz attiecīgā iespieddarba vāka vai priekšlapām - tādu pašu tarifa samazinājumu, kas paredzēts 7.1. punktā.

8. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības ierobežot 7. punktā paredzēto tarifu samazinājumu un piemērot to tikai tiem laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem, kas atbilst valsts noteikumiem attiecībā uz nosūtīšanu par laikrakstiem noteikto tarifu. Minēto samazinājumu nepiemēro komerciāliem iespieddarbiem, piemēram, katalogiem, reklāmizdevumiem, cenrāžiem utt., neatkarīgi no tā, cik bieži tie tiek izdoti. Tādu pašu noteikumu piemēro sludinājumiem, kas iespiesti uz lapām, kuras pievienotas laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem. Taču tarifa samazinājumu var piemērot tad, ja atsevišķi sludinājumu ieliktņi ir jāuzskata par daļu no laikrakstiem vai periodiskajiem izdevumiem.

9. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nestandarta sūtījumiem var piemērot tarifu, kas atšķiras no tā tarifa, kuru piemēro par standarta sūtījumiem, kas definēti 17-111. pantā.

10. Tarifa samazinājumu saskaņā ar 7. punktu piemēro arī sūtījumiem, kurus pārvadā pa gaisu, bet minēto samazinājumu nepiemēro tai tarifa summas daļai, ar kuru sedz minētās pārvadāšanas izmaksas.

15-104. pants

Papildtarifu aprēķināšana aviopasta sūtījumiem

(svītrots)

17-101. pants

Pamatpakalpojumi

1. Katrs izraudzītais operators var brīvi izvēlēties, vai izejošo sūtījumu plūsmai izmantot sistēmu, kuras pamatā ir sūtījumu apstrādes ātrums vai sūtījumu saturs.

2. Ja klasifikācijas sistēmas pamatā ir sūtījumu apstrādes ātrums, vēstuļu korespondences sūtījumus iedala:

2.1. prioritāros sūtījumos, t. i., sūtījumos, kurus pārvadā pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu, nosakot tiem prioritāti;

2.2. neprioritāros sūtījumos, t. i., sūtījumos, par kuriem sūtītājs ir izvēlējies maksāt mazāku tarifu, kas netieši nozīmē, ka piegādes laiks ir ilgāks.

3. Ja klasifikācijas sistēmas pamatā ir saturs, vēstuļu korespondences sūtījumus iedala dokumentos vai precēs.

4. Ikviens izraudzītais operators kā prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus drīkst pieņemt atbilstīgi pārlocītu un no visām pusēm aizlīmētu papīra lapu. Šādus sūtījumus sauc par aerogrammām. Klasifikācijas sistēmā, kuras pamatā ir sūtījuma saturs, aerogrammas uzskata par līdzīgām aviopasta vēstulēm.

17-102. pants

Vēstuļu korespondences sūtījumu klasifikācija pēc formāta un satura

1. Tie izraudzītie operatori galamaksu mērķsistēmā, kuru pasta sūtījumu daudzums pārsniedz noteikto robežvērtību, izejošiem sūtījumiem piemēro klasifikācijas sistēmu pēc sūtījumu formāta, jo īpaši attiecībā uz depešu noformēšanu. Attiecīgie nosacījumi ir paredzēti 17-116. pantā.

2. Klasifikācijas sistēmā pēc formāta 17-101. pantā minētos vēstuļu korespondences sūtījumus

var iedalīt šādi:

2.1. nelielas vēstules (P), kurās ir tikai dokumenti, kā norādīts 17-101. un 17-105. pantā;

2.2. lielas vēstules (G), kurās ir tikai dokumenti, kā norādīts 17-101. un 17-105. pantā;

2.3. lielgabarīta vēstules (E formāts), kurās ir tikai dokumenti, t. i., sūtījumi, kurus nevar klasificēt ne kā nelielas, ne kā lielas vēstules, ņemot vērā fiziskos parametrus, kas noteikti UPU Konvencijas 17. pantā un 17-103. un 17-104. pantā;

2.4. sīkpakas (E formāts), kurās ir preces atbilstīgi fiziskajiem parametriem, kas noteikti UPU Konvencijas 17. pantā un 17-103. un 17-104. pantā.

17-103. pants

Informācija par svara ierobežojumiem

1. Prioritāro un neprioritāro sūtījumu svars var būt līdz 5 kilogramiem:

1.1. attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, ja abi izraudzītie operatori no klientiem pieņem minētos sūtījumus;

1.2. attiecībā uz sūtījumiem, kuros ir grāmatas un brošūras, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var izvēlēties, vai minētos sūtījumus pieņemt.

2. Sistēmā, kuras pamatā ir saturs:

2.1. vēstuļu un sīkpaku svars var būt līdz 5 kilogramiem attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, ja abi izraudzītie operatori no klientiem pieņem minētos sūtījumus;

2.2. iespieddarbu svars var būt līdz 5 kilogramiem, un izraudzītais operators sūtītājs var izvēlēties, vai minētos sūtījumus pieņemt.

3. Svara ierobežojumu sūtījumiem, kuros ir grāmatas vai brošūras, var palielināt līdz 10 kilogramiem, ja attiecīgie izraudzītie operatori par to vienojas.

4. Pasta dienesta sūtījumiem, kas minēti Konvencijas 16. panta 1. punktā un 16-001. pantā, nepiemēro Konvencijas 17. pantā un iepriekš tekstā 1. un 2. punktā paredzētos svara ierobežojumus. Tomēr sūtījumu maisa kopējais svars nedrīkst pārsniegt 30 kilogramus.

5. Izraudzītie operatori vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas nodoti to valstīs, var piemērot maksimālo svara ierobežojumu, kādu, sniedzot iekšzemes pakalpojumus, piemēro tāda paša veida priekšmetiem, ja minēto sūtījumu svars nepārsniedz ierobežojumu, kas minēts Konvencijas 17. pantā un iepriekš tekstā 1. un 2. punktā.

17-104. pants

Izmēra ierobežojumi

1. Izmēra ierobežojumi sūtījumiem, izņemot pastkartes un aerogrammas un sīkpakas, ir šādi:

1.1. maksimālais izmērs: garuma, platuma un biezuma summa - 900 mm, bet lielākais izmērs nedrīkst būt lielāks par 600 mm (pielaide 2 mm); ruļļa formā - summa, ko iegūst, garumam pieskaitot diametru, kas reizināts ar divi, - 1040 mm, bet lielākais izmērs nedrīkst būt lielāks par 900 mm (pielaide 2 mm);

1.2. minimālais izmērs: virsmas izmēri nedrīkst būt mazāki par 90 x 140 mm (pielaide 2 mm); ruļļa formā - summa, ko iegūst, garumam pieskaitot diametru, kas reizināts ar divi, - 170 mm, bet lielākais izmērs nedrīkst būt mazāks par 100 mm.

2. Pastkaršu izmēra ierobežojumi ir šādi:

2.1. maksimālais izmērs: 120 x 235 mm (pielaide 2 mm), ja tās ir pietiekami stingras, lai izturētu apstrādi;

2.2. minimālais izmērs: 90 x 140 mm (pielaide 2 mm). Garumam jābūt vismaz vienādam ar platuma un √2 (aptuveni 1,4) reizinājumu.

3. Aerogrammu izmēra ierobežojumi ir šādi:

3.1. maksimālais izmērs: 110 x 220 mm (pielaide 2 mm);

3.2. minimālais izmērs: 90 x 140 mm (pielaide 2 mm). Garumam jābūt vismaz vienādam ar platuma un √2 (aptuveni 1,4) reizinājumu.

3bis. Sīkpaku izmēra ierobežojumi ir šādi:

3bis.1. maksimālais izmērs: garuma, platuma un augstuma summa: 900 mm, bet lielākais izmērs nedrīkst būt lielāks par 600 mm (pielaide 2 mm); ruļļa formā - summa, ko iegūst, garumam pieskaitot diametru, kas reizināts ar divi, - 1040 mm, bet lielākais izmērs nedrīkst būt lielāks par 900 mm (pielaide 2 mm);

3bis.2. minimālais izmērs: 105 x 148 mm (pielaide 2 mm);

4. Šajā pantā paredzētie izmēra ierobežojumi neattiecas uz pasta dienesta sūtījumiem, kā minēts Konvencijas 16. panta 1. punktā un 16-001. pantā.

17-105. pants

Izmēra un svara ierobežojumi nelielām vēstulēm (P) un lielām vēstulēm (G)

1. Klasificējot pēc sūtījuma formāta, nelielu vēstuļu (P) izmēra un svara ierobežojumi ir šādi:

1.1. minimālais izmērs: 90 x 140 mm;

1.2. maksimālais izmērs: 165 x 245 mm;

1.3. maksimālais svars: 100 g;

1.4. maksimālais biezums: 5 mm.

2. Klasificējot pēc sūtījuma formāta, sūtījumiem, kas nav klasificēti kā nelielas vēstules (P), izmēra un svara ierobežojumi lielām vēstulēm (G) ir šādi:

2.2. minimālais izmērs: 90 x 140 mm;

2.2. maksimālais izmērs: 305 x 381 mm;

3.3. maksimālais svars: 500 g;

2.4. maksimālais biezums: 20 mm.

3. Nepieciešamo darbību, uzskaites un statistikas mērķiem piemēro šādu noteikumu:

3.1. Ja sūtījums pārsniedz formāta ierobežojumus attiecībā uz vienu vai vairākiem no minētajiem četriem kritērijiem (garums, platums, biezums un svars), attiecīgo sūtījumu klasificē kā piederīgu nākamajam lielākajam formātam, ja vien tas atbilst šā formāta izmēriem.

17-106. pants

Sūtījumu pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana. Iepakojums

1. Sūtījumus noformē rūpīgi un tā, lai tajos nevar iekļūt citi sūtījumi. Iepakojumu pielāgo sūtījuma formai un saturam, kā arī pārvadāšanas apstākļiem. Vēstuļu un sīkpaku gadījumā iepakojumam ir jānodrošina, ka pārvadāšanas laikā sūtījuma saturs saglabā veselumu. Katru sūtījumu noformē tā, lai sūtījums nekaitētu pasta darbinieku veselībai. Ja sūtījumā ir priekšmeti, kas var savainot pasta darbiniekus, kuri to apstrādā, vai var notraipīt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas, tad noformēšanu veic tā, lai minētais apdraudējums netiktu pieļauts. Metāla stiprinājumiem, kurus izmanto sūtījuma noslēgšanai, nedrīkst būt asas malas, un tie nedrīkst traucēt pasta pakalpojumu izpildi.

1.1. Izraudzītie operatori var vienoties par tādu vairumsūtījumu apmaiņu, kas nav iesaiņoti vai iepakoti. Izraudzītais operators sūtītājs un galamērķa valsts izraudzītais operators, abpusēji vienojoties, var noteikt minēto sūtījumu nodošanas nosacījumus.

2. UPU identifikācijas kodu, kā noteikts UPU tehniskajā standartā S18, var norādīt uz vēstuļu korespondences sūtījumiem, lai atvieglotu to apstrādi gan sūtījuma nodošanas, gan galamērķa valstī un lai sekmētu apstrādē iegūtās informācijas apmaiņu starp iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem. Identifikācijas kodu norāda ar izraudzītā operatora atļauju atbilstīgi Pasta darbības padomes pieņemtajiem norādījumiem un UPU tehnisko standartu S18 un S19 noteikumiem. Lai maksimāli uzlabotu identifikācijas koda salasāmību, izraudzītie operatori:

2.1. kodētu informāciju var norādīt R1 zonā, kā noteikts UPU tehniskajā standartā S19, bet tas jādara saskaņā ar UPU tehniskā standarta S18 un S19 noteikumiem;

2.2. tiek aicināti ieteikt neizmantot R1 zonu tādā veidā, kas var traucēt identifikācijas koda norādīšanai, vai tā, lai minētā koda norādīšana traucētu šīs zonas izmantojumu.

3. Izraudzītie operatori stingri iesaka klientiem ievērot turpmāk izklāstītos noteikumus.

3.1. Adresāta adresei, pastmarkām un marķēšanas nospiedumiem vai līdzvērtīgiem norādījumiem noteikti paredz tās sūtījuma puses labo pusi, uz kuras norāda adresi. Minēto norāda iespējami tuvāk labās puses augšējam stūrim. Ja sūtījumu apmaksa neatbilst šiem nosacījumiem, tad sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators tos apstrādā atbilstīgi valsts tiesību aktu noteikumiem.

3.2. Adresāta adresi uz sūtījumiem raksta garenvirzienā, un tad, ja sūtījums ir aploksne, to raksta uz aploksnes gludās puses, kurā nav aploksnes atlokāmās malas. Adresi var rakstīt uz aploksnes atloka puses, ja galamērķa valsts izraudzītais operators ir atļāvis to izmantot vairumsūtījumiem. Uz sūtījumiem, kas pārsniedz neliela vēstuļu (P) formāta ierobežojumus, kuri minēti 17-111. panta 1. punktā, adresi var rakstīt paralēli platumam.

3.3. Uz sūtījuma precīzi norāda pilnu adresāta adresi un vārdu. Tos raksta, izmantojot skaidri salasāmus latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus. Ja galamērķa valstī izmanto citus burtus un ciparus, tad adresi ieteicams norādīt, izmantojot arī attiecīgos burtus un ciparus. Galamērķa vietas nosaukumu un galamērķa valsts nosaukumu raksta lieliem burtiem, pareizi norādot pasta indeksu, piegādes zonas numuru vai pasta abonentu kastītes numuru, ja tāds ir. Galamērķa valsts nosaukumu vēlams rakstīt sūtījuma nodošanas valsts valodā. Lai izvairītos no sarežģījumiem, kas var rasties tranzīta valstīs, galamērķa valsts nosaukumu ir vēlams norādīt arī starptautiski zināmā valodā. Izraudzītie operatori var ieteikt, ka uz sūtījumiem, kas adresēti uz valstīm, kurās ir ieteikts pasta indeksu rakstīt pirms galamērķa valsts vietas nosaukuma, pirms pasta indeksa norāda valsts kodu atbilstīgi standartam EN ISO 3166-1 Alpha 2 ar defisi aiz tā. Tas nemazina prasību norādīt pilnu galamērķa valsts nosaukumu.

3.4. Aploksnes papīram jābūt izgatavotam no materiāla, kuru var mehāniski apstrādāt.

3.5. Lai atvieglotu automātisko nolasīšanu, adresāta adresi raksta blīvi, neatstājot atstarpes starp burtiem un tukšu rindu starp rindu, kurā raksta galamērķa vietu un citu adresē norādāmo informāciju. Galamērķa vietu un valsti, kā arī pasta indeksu, ja tāds ir norādīts, nepasvītro.

Piemērs.

Monsieur

Pierre Noir

Rue du Midi 26

1009 PULLY

ŠVEICE

 

3.6. Sūtītāja adresi un vārdu uz sūtījuma norāda kopā ar pasta indeksu vai piegādes zonas numuru, ja tāds ir. Ja minēto informāciju norāda tajā aploksnes pusē, kurā raksta adresāta adresi, tad to raksta augšējā kreisajā stūrī, un, lai izvairītos no pārpratumiem, starp adresāta adresi un vārdu jābūt pietiekami lielai atstarpei.

3.7. Sūtītāja un adresāta adresi attiecīgi norāda arī sūtījuma iekšpusē uz sūtījuma satura, ievērojot iespējami lielāku attālumu starp abām adresēm. Tas īpaši attiecas uz atvērta veida sūtījumiem.

3.8. Klientiem, kuri vairumā nodod vienāda izmēra un svara sūtījumus, var lūgt grupēt tos pēc pasta indeksa vai piegādes zonas, lai galamērķa valstī tos varētu apstrādāt pēc iespējas ātrāk. Galamērķa valsts izraudzītais operators var lūgt, lai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators šādu šķirošanu piemēro saskaņā ar vienošanos.

4. Izņemot tad, ja reglamentā ir paredzēts citādi, dienesta norādījumus un uzlīmes izvieto tajā sūtījuma pusē, kurā norāda adresi. Tos izvieto iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir norādīta. Dienesta norādījumus raksta franču valodā vai citā valodā, kas ir zināma galamērķa valstī. Var uzrakstīt arī norādījumu tulkojumu sūtījuma nodošanas valsts valodā.

Piemērs.

5. Zīmes, kas nav pastmarkas, labdarības markas vai citas uzlīmes, kā arī zīmējumus, kurus var sajaukt ar pastmarkām vai dienesta uzlīmēm, nedrīkst izvietot vai drukāt tajā sūtījuma pusē, kurā raksta adresi. Tas attiecas arī uz zīmogu nospiedumiem, kurus var sajaukt ar marķēšanas nospiedumiem.

6. Visos gadījumos, kad sūtījums ir iesaiņots, adresāta adresi raksta uz iesaiņojuma.

7. Aploksnes, uz kurām gar malām ir krāsainas svītras, izmanto tikai aviopasta sūtījumiem.

8. To sūtījumu adresē, kurus sūta pēc pieprasījuma, norāda adresāta vārdu, pilsētu, galamērķa valsti un, ja iespējams, pasta iestādi, kurā sūtījums ir jāsaņem. Tajā sūtījuma pusē, kurā ir adrese, treknrakstā uzraksta norādi "Poste restante" ("Pēc pieprasījuma"). Uz minētajiem sūtījumiem nedrīkst rakstīt iniciāļus, skaitļus, tikai vārdu, fiktīvus vārdus vai jebkāda veida kodētas zīmes.

Piemērs.

Mademoiselle

Louise Bertholet

Poste restante

1211 GENEVA 13

ŠVEICE

 

9. Uz iespieddarbiem izņēmuma gadījumos aiz adresāta vārda, uzvārda var būt norāde "or occupant" (vai cita persona, kas dzīvo kopā ar adresātu), kuru raksta franču valodā vai valodā, kas ir saprotama galamērķa valstī.

Piemērs.

Monsieur

Pierre Sansonnens

Or occupant

Rue Pinet 10

1001 LAUSANNE

ŠVEICE

 

10. Uz aploksnes vai iesaiņojuma drīkst būt tikai viena sūtītāja adrese un viena adresāta adrese. Pasta vairumsūtījumu gadījumā sūtītāja adresei jābūt skaidri redzamai uz sūtījuma, un adresē norādītajai vietai ir jābūt sūtījuma nodošanas valstī.

11. Nepieņem tādus sūtījumus, kuriem visa tā puse, uz kuras norāda adresi, vai daļa no tās ir sadalīta vairākos laukumos, lai norādītu vairākas secīgas adreses.

17-107. pants

Katrai sūtījumu kategorijai piemērojamie īpašie noteikumi

1. Prioritārie/neprioritārie sūtījumi un vēstules

1.1. Izņemot noteikumus par standartizētiem sūtījumiem un sūtījumu iepakošanu, uz prioritāriem/neprioritāriem sūtījumiem vai vēstulēm neattiecina nosacījumus par formu vai noslēgšanu. Tomēr minētajiem sūtījumiem aploksnēs jābūt taisnstūra formai, lai nodrošinātu, ka apstrādes laikā nerodas sarežģījumi. Šādus sūtījumus ievieto taisnstūrveida aploksnēs arī tad, ja tie pēc biezuma un lokanības, bet ne pēc formas līdzinās pastkartēm. Aploksnēm jābūt gaišā krāsā. Ieteicams tajā sūtījuma pusē, kurā ir uzrakstīta adrese, norādīt vārdu "Priority" ("Prioritāte") vai "Letter" ("Vēstule"), jo lieluma vai noformējuma dēļ tos var sajaukt ar sūtījumiem, par kuriem samaksāts pazemināts tarifs.

2. Aerogrammas

2.1. Aerogrammām ir jābūt taisnstūrveida, un tām jābūt tādām, lai netiktu traucēta pasta apstrāde.

2.2. Aerogrammas priekšpuse ir paredzēta adreses norādīšanai, kā arī priekšapmaksas un dienesta kvīšu vai uzlīmju piestiprināšanai. Uz tās uzdrukā norādi "Aerogramme", un uz tās var būt arī attiecīgā norāde sūtījuma nodošanas valsts valodā. Aerogrammu sūta bez pielikumiem. Tā var būt ierakstīta, ja tas ir atļauts sūtījuma nodošanas valsts noteikumos.

2.3. Ikviena dalībvalsts vai izraudzītais operators, ņemot vērā 17-104. panta 3. punktā noteiktos ierobežojumus, nosaka aerogrammu izdošanas, izgatavošanas un pārdošanas nosacījumus.

3. Pastkartes

3.1. Pastkartēm ir jābūt taisnstūrveida un izgatavotām no kartona vai papīra, kas ir pietiekami stingrs, lai neapgrūtinātu pasta apstrādi. Tām nedrīkst būt izvirzītas vai nelīdzenas daļas, un tām ir jāatbilst nosacījumiem, kurus ir paredzējusi dalībvalsts vai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

3.2. Uz pastkartēm priekšpusē ir uzraksts "Carte postale" ("Pastkarte") franču valodā vai ekvivalents uzraksts citā valodā. Šādam uzrakstam nav obligāti jābūt uz pastkartēm ar attēliem.

3.3. Pastkartes sūta nenoslēgtas, t. i., bez iesaiņojuma vai aploksnes.

3.4. Priekšpuses labā puse ir paredzēta adresāta adreses norādīšanai, kā arī priekšapmaksas zīmēm un dienesta norādījumiem vai uzlīmēm. Sūtītājs var izmantot pastkartes aizmuguri un priekšpuses kreiso pusi.

3.5. Pastkartes, kuras neatbilst minētās kategorijas nosacījumiem, uzskata par vēstulēm, izņemot tad, ja vienīgā neatbilstība ir tā, ka priekšapmaksas zīmes atrodas aizmugurē. Šādas pastkartes uzskata par neapmaksātām un ar tām rīkojas kā ar neapmaksātiem sūtījumiem.

4. Iespieddarbi

4.1. Kā iespieddarbus var sūtīt reprodukcijas uz papīra, kartona vai citiem materiāliem, kurus parasti izmanto drukāšanai un kuri sagatavoti vairākos eksemplāros, izmantojot dalībvalsts vai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora atļautu procesu. Iespieddarbus, kas neatbilst minētajai definīcijai, var pieņemt starptautiska pakalpojuma sniegšanai, ja tos pieņem sūtījuma nodošanas valsts iekšzemes pakalpojumu sniegšanai.

4.2. Uz iespieddarbiem tajā pusē, kurā norāda adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šo informāciju norāda, treknrakstā attiecīgi uzraksta frāzi "Imprime" ("Iespieddarbi") vai "Imprime a taxe reduite" ("Iespieddarbi par pazeminātu tarifu"), vai to ekvivalentu valodā, kas ir zināma galamērķa valstī. Minētās frāzes ir norādes par to, ka sūtījumos ir tikai iespieddarbi.

4.3. Iespieddarbus, kas atbilst gan vispārējiem nosacījumiem, kurus piemēro iespieddarbiem, gan nosacījumiem, kurus piemēro pastkartēm, pieņem nenoslēgtā veidā, piemērojot iespieddarbu tarifu, pat tad, ja uz tiem ir norāde "Carte postale" ("Pastkarte") vai ekvivalenta norāde citā valodā.

4.4. Vairākus iespieddarbus var sūtīt kopā vienā sūtījumā, ja uz tiem nav norādīti dažādu adresātu vārdi un adreses. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var noteikt ierobežojumu un atļaut iespieddarbus šādā veidā sūtīt tikai tad, ja tos sūta viens sūtītājs.

4.5. Iespieddarbiem ir atļauts pievienot pastkarti, aploksni vai iesaiņojumu, uz kura ir uzdrukāta sūtītāja vai viņa pārstāvja adrese sākotnējā sūtījuma nodošanas vai galamērķa valstī; pievienotā sūtījuma atpakaļnosūtīšanu var apmaksāt iepriekš, izmantojot sākotnējā sūtījuma galamērķa valsts pastmarkas vai sūtījumu priekšapmaksas nospiedumus.

4.6. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var atļaut izvietot norādes vai pielikumus, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem.

4.7. Iespieddarbiem jābūt noformētiem tā, lai to saturs būtu pietiekami aizsargāts, bet lai vienlaikus tos būtu iespējams ātri un viegli pārbaudīt. Dalībvalsts vai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosaka attiecīgos nosacījumus.

4.8. Izraudzītais operators var atļaut vairumā nodoto iespieddarbu noslēgšanu, izdodot šim mērķim atļauju, kas paredzēta lietotājiem, kuri to lūdz. Šādā gadījumā atļaujas numuru sniedz zem norādes "Imprime" ("Iespieddarbi") vai "Imprime a taxe reduite" ("Iespieddarbi par pazeminātu tarifu").

4.9. Sūtījuma nodošanas valstu izraudzītie operatori var arī atļaut noslēgt visus iespieddarbus, nesaņemot minēto atļauju, ja iekšzemes dienests nav paredzējis īpašus noslēgšanas nosacījumus.

4.10. Iespieddarbus var ievietot noslēgtā plastmasas iesaiņojumā (caurspīdīgā vai necaurspīdīgā) atbilstīgi dalībvalsts vai izraudzītā operatora sūtītāja paredzētajiem nosacījumiem.

4.11. Noslēgtus iespieddarbus var atvērt, lai pārbaudītu to saturu.

5. Sūtījumi neredzīgām personām

5.1. Sūtījumi neredzīgām personām ietver vēstules, kuras ir rakstītas, izmantojot Braila rakstu, nodotas nenoslēgtas, un plāksnes, uz kurām ir neredzīgo izmantotie simboli, kā sīkāk aprakstīts turpmāk tekstā:

5.1.1. korespondence, jebkāda formāta iespieddarbi, tostarp skaņu ieraksti, ja tos saņem vai nosūta neredzīgo organizācija vai neredzīga persona;

5.1.2. jebkāda veida iekārtas un materiāli, kas izgatavoti vai pielāgoti, lai palīdzētu neredzīgām personām pārvarēt ar aklumu saistītās grūtības, tostarp tādi sūtījumi kā īpaši pielāgoti kompaktdiski, Braila raksta iekārtas, Braila raksta pulksteņi, balti spieķi un ieraksta aparatūra, ja tos saņem vai nosūta neredzīgo organizācija vai neredzīga persona.

5.2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajiem operatoriem ir atļauts kā sūtījumus neredzīgām personām pieņemt sūtījumus, kurus par tādiem uzskata iekšzemes dienestā.

5.3. Sūtījumus neredzīgām personām noformē tā, lai to saturs būtu pietiekami aizsargāts, bet tajā pašā laikā to varētu ātri un viegli pārbaudīt.

5.4. Izraudzītie operatori pieprasa, lai viņu klienti uz sūtījumiem, kas paredzēti neredzīgām personām, tajā pusē, kurā ir norādīta adresāta adrese, piestiprina labi saskatāmu baltu uzlīmi ar šādu simbolu:

6. Sīkpakas

6.1. Uz sīkpakām tajā pusē, kurā norāda adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim attiecīgā gadījumā zem sūtītāja vārda un adreses treknrakstā norāda frāzi "Petit paquet" ("Sīkpaka") vai ekvivalentu valodā, kas ir zināma galamērķa valstī. Sūtītāja adresi sūtījuma ārpusē norāda obligāti.

6.2. Tāpat ir atļauts minētajā sūtījumā ievietot citu dokumentu, kuram ir kārtējās un privātās korespondences pazīmes. Tomēr šie dokumenti nedrīkst būt adresēti citam adresātam, kā arī tos nedrīkst sūtīt cits sūtītājs, kas nav sīkpakas sūtītājs. Turklāt šādu dokumentu pievienošanai ir jābūt atļautai attiecīgās dalībvalsts valsts noteikumos. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators lemj par to, vai pievienotais dokuments vai dokumenti atbilst minētajiem nosacījumiem. Tas paredz citus nosacījumus, kas var būt lietderīgi saistībā ar atļautajiem pielikumiem.

6.3. Sīkpakām nenosaka īpašus noslēgšanas nosacījumus; sūtījumus, uz kuriem ir attiecīgā norāde, var atvērt, lai pārbaudītu to saturu.

6.4. Izraudzītie operatori sīkpakām, kurās ir preces, izmanto viena svītrkoda identifikatoru, kas atbilst UPU tehniskajam standartam S10, lai nodrošinātu pārrobežu muitas iepriekšēju elektronisko datu sniegšanu atbilstīgi UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1). Taču šāda identifikatora esamība nenozīmē to, ka tiek nodrošināts piegādes apstiprinājuma pakalpojums. Identifikatoram jābūt attēlotam sūtījuma priekšpusē, un tas nedrīkst aizklāt citas pakalpojumu norādes, marķējumu zīmes vai adreses datus.

6.5. Saskaņā ar 08-002. pantu izraudzītajiem operatoriem ir jāievāc un jāapmainās ar iepriekšējiem elektroniskajiem datiem. Šie dati ir tādi paši kā attiecīgajā UPU muitas deklarācijā ietvertā informācija un tiem ir jāatbilst UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1).

7. M maisi

7.1. Atsevišķus citus priekšmetus var pieņemt arī M maisos, ja ir izpildīti turpmāk izklāstītie nosacījumi:

7.1.1. priekšmetus (diskus, lentes un kasetes, preču paraugus, kurus sūta ražotāji vai izplatītāji, kā arī citus ar muitas nodokli neapliekamus komerciālus sūtījumus vai informatīvus materiālus, kas nav paredzēti tālākai pārdošanai) piestiprina vai citādā veidā apvieno ar attiecīgajiem iespieddarbiem;

7.1.2. priekšmeti ir saistīti tikai ar iespieddarbiem, ar kuriem tos nosūta;

7.1.3. katra tāda sūtījuma svars, kurā ir priekšmeti kopā ar iespieddarbiem, nepārsniedz divus kilogramus;

7.1.4. M maisiem pievieno CN 22 vai CN 23 muitas deklarāciju, kuru sagatavojis sūtītājs atbilstīgi 20-001. panta 2.9. punkta noteikumiem.

7.2. Adresāta adresi norāda uz katras iespieddarbu pakas, kas ievietota īpašā maisā un ir nosūtīta vienam adresātam uz vienu un to pašu adresi.

7.3. Pie katra M maisa piestiprina taisnstūrveida adreses birku, kuru sagatavo sūtītājs un kurā ir norādīta visa ar adresātu saistītā informācija. Adreses birku izgatavo no pietiekami izturīga audekla, stingra kartona, plastmasas, pergamentpapīra vai papīra, kas pielīmēts pie koka, un pie birkas piestiprina cilpiņu. Birka nedrīkst būt mazāka par 90 x 140 mm (pielaide 2 mm).

7.4. Kopējo priekšapmaksas summu par M maisu norāda uz adreses birkas, kas piestiprināta pie maisa.

7.5. Vienojoties ar galamērķa valsts izraudzīto operatoru, iespieddarbu pakas var pieņemt arī kā M maisus, ja tās nav ievietotas maisā. Uz šādām pakām blakus adresāta adresei ļoti skaidri norāda burtu M. Informāciju par saturu norāda uz sūtījuma (CN 22/CN 23).

7.6. Izraudzītie operatori M maisiem izmanto viena svītrkoda identifikatoru, kas atbilst UPU ziņojumu standartam S10, lai nodrošinātu pārrobežu muitas iepriekšēju elektronisko datu sniegšanu atbilstīgi UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1). Taču šāda identifikatora esamība nenozīmē to, ka tiek nodrošināts piegādes apstiprinājuma pakalpojums. Identifikatoram jābūt attēlotam sūtījuma priekšpusē, un tas nedrīkst aizklāt citas pakalpojumu norādes, marķējumu zīmes vai adreses datus.

7.7. Saskaņā ar 08-002. pantu izraudzītie operatori iegūst iepriekšējus elektroniskos datus un savstarpēji apmainās ar tiem. Šie dati ir tādi paši kā attiecīgajā UPU muitas deklarācijā ietvertā informācija, un tiem ir jāatbilst UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1).

8. Vairumsūtījumi

8.1. Sūtījumus uzskata par vairumsūtījumiem šādos gadījumos:

8.1.1. ja vienā un tajā pašā depešā vai vienā dienā, kad tiek noformētas vairākas depešas, ir nodoti 1500 vai vairāk sūtījumu, kurus nodevis viens sūtītājs;

8.1.2. ja divu nedēļu laikā viens sūtītājs ir nodevis 5000 vai vairāk sūtījumu;

8.1.3. ja četru nedēļu laikā no valsts ir saņemtas depešas, kuru kopējais svars ir vismaz 90 % no lielgabarīta (E) vai sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, ar nosacījumu, ka šādu saņemto pasta sūtījumu kopējais svars ir palielinājies vismaz par 50 % salīdzinājumā ar to pašu četru nedēļu periodu iepriekšējā gadā.

8.2. Saskaņā ar 8.1.1. un 8.1.2. apakšpunkta noteikumiem par vairumsūtījumu sūtītāju uzskata personu vai organizāciju, kas sūtījumus faktiski nodevusi. Attiecībā uz 8.1.3. apakšpunktu uzskatāms, ka vairumsūtījumu sūtītājs ir izraudzītais operators.

8.3. Ja nepieciešams, attiecībā uz 8.1.1. un 8.1.2. apakšpunktu sūtītāju var identificēt, izmantojot kopīgas sūtījumu pazīmes vai uzrakstot uz sūtījumiem norādi (piemēram, atpakaļnosūtīšanas adresi, vārdu un uzvārdu/nosaukumu, sūtītāja apzīmējumu vai zīmogu, pasta autorizācijas numuru utt.).

17-108. pants

Prioritātes vai pārvadāšanas veida norādīšana

1. Ja starp attiecīgo izraudzīto operatoru dalībvalstīm nav noslēgta īpaša vienošanās, uz sūtījumiem, kuri tranzīta un galamērķa valstīs ir uzskatāmi par prioritāriem sūtījumiem vai aviopasta sūtījumiem, izvieto īpašu zilu uzlīmi vai tādas pašas vai melnas krāsas zīmoga nospiedumu, ja tas ir atļauts izraudzītā operatora sūtītāja noteikumos, norādot vārdus "Prioritaire" ("Prioritārs") vai "Par avion" ("Ar aviopastu"). Ja nepieciešams, minētās norādes var rakstīt ar roku, izmantojot lielos burtus, vai ar rakstāmmašīnu, kā arī tulkot sūtījuma nodošanas valsts valodā. Minēto uzlīmi, nospiedumu vai norādi ar vārdiem "Prioritaire" vai "Par avion" izvieto tajā pusē, kurā raksta adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim un zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir norādīta.

2. Vārdus "Prioritaire" ("Prioritārs") vai "Par avion" ("Ar aviopastu") un citas piezīmes saistībā ar prioritāti vai aviopārvadājumiem pārsvītro ar divām biezām līnijām, ja sūtījumu nesūta, izmantojot visātrākos līdzekļus.

3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var noteikt, ka ir jāmarķē arī neprioritārie un sauszemes sūtījumi.

17-109. pants

Speciālais iepakojums

1. Stikla izstrādājumus vai citus trauslus priekšmetus iepako izturīgā kastē, ko piepilda ar atbilstīgu aizsargājošu materiālu. Pārvadāšanas laikā novērš berzi vai triecienus starp pašiem priekšmetiem un starp priekšmetiem un kastes sienām.

2. Šķidrumus un vielas, kas viegli sašķidrinās, ievieto pilnībā necaurlaidīgā traukā. Katru trauku ievieto speciālā izturīgā kastē, kurā ir atbilstīgs aizsargājošs materiāls, kas trauka saplīšanas gadījumā absorbē šķidrumu. Kastes vāku nostiprina tā, lai tas nevar viegli atvērties.

3. Taukainas vielas, kas viegli nesašķidrinās, piemēram, ziedes, sausās ziepes, sveķus utt., kā arī zīdtārpiņu kūniņas, kuru pārvadāšana rada dažas problēmas, ievieto atsevišķā iepakojumā (kastē, auduma vai plastmasas maisā utt.), ko pēc tam ievieto kastē, kura ir pietiekami izturīga, lai novērstu satura iztecēšanu.

4. Sausas krāsojošas pulverveida vielas, piemēram, zilo anilīnu u. c. vielas, pieņem tikai pilnībā necaurlaidīgā metāla kastē, kas savukārt ievietota izturīgā kastē, ja starp abiem traukiem ir ievietots absorbējošs un aizsargājošs materiāls.

5. Sausas nekrāsojošas pulverveida vielas ievieto izturīgā iepakojumā (kastē, maisā). Minēto iepakojumu ievieto noslēgtā, izturīgā kastē.

6. Dzīvas bites, drozofilu dzimtas mušas, dēles un parazītus ievieto kastē, kas konstruēta tā, lai novērstu jebkādu apdraudējumu.

7. Iepakojums nav nepieciešams viengabala priekšmetiem, piemēram, koka, metāla u. c. materiālu gabaliem, kurus parasti tirdzniecībā neiepako. Šādā gadījumā adresāta adrese jānorāda uz paša priekšmeta.

17-110. pants

Sūtījumi aploksnēs ar caurspīdīgu ielaidumu

1. Sūtījumus aploksnēs ar caurspīdīgu ielaidumu pieņem, ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.

1.1. Ielaidums ir aploksnes gludajā pusē, kurā nav atlokāmās malas aploksnes aizlīmēšanai. Caurspīdīgo adreses ielaidumu var izvietot uz aploksnes atloka puses, ja galamērķa valsts izraudzītais operators ir atļāvis to izmantot vairumsūtījumiem.

1.2. Ielaidumam jābūt izgatavotam no tāda materiāla un tā, lai caur to varētu viegli salasīt adresi.

1.3. Ielaidumam jābūt taisnstūrveida. Ielaiduma garākajai malai jābūt paralēli aploksnes garākajai malai. Adresāta adresi izkārto tādā pašā virzienā. Taču attiecībā uz C 4 (229 x 324 mm) vai līdzīga formāta sūtījumiem izraudzītie operatori var atļaut caurspīdīgo ielaidumu novietot šķērsām, lai tā garākā mala būtu paralēli aploksnes īsākajai malai.

1.4. Visām ielaiduma malām jābūt precīzi pielīmētām pie atvēruma iekšējām malām aploksnē. Šim nolūkam jāparedz pietiekams attālums starp aploksnes sāna un apakšējo malu un attiecīgajām ielaiduma malām.

1.5. Adresāta adrese ir vienīgā informācija, kas ir redzama caur ielaidumu, vai arī šo adresi nepārprotami izceļ uz pārējās informācijas fona, ja caur ielaidumu ir redzama arī cita informācija.

1.6. Ielaidumu izvieto tā, lai uz aploksnes ir pietiekami daudz vietas kalendārzīmoga uzlikšanai.

1.7. Sūtījuma saturu pārloka tā, lai caur ielaidumu adrese ir pilnībā redzama pat tad, ja sūtījuma saturs aploksnes iekšpusē izkustas.

2. Sūtījumus tādās aploksnēs, kas ir pilnībā caurspīdīgas, var pieņemt, ja aploksnes virsma ir izgatavota tā, lai pasta apstrādes laikā nerastos sarežģījumi. Uz sūtījuma ārējas virsmas ir cieši jāpielīmē uzlīme, uz kuras ir pietiekami daudz vietas adresāta adreses, priekšapmaksas un dienesta norādījumu norādīšanai. Sūtījumus tādās aploksnēs, kurās ir atvērts ielaidums, nepieņem.

3. Sūtījuma nodošanas valstu izraudzītie operatori var pieņemt aploksnes, kurās ir divi vai vairāki caurspīdīgi ielaidumi. Ielaidumam, kas ir paredzēts adresāta adreses norādīšanai, ir jāatbilst 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Attiecībā uz pārējiem ielaidumiem analoģiski piemēro nosacījumus, kas paredzēti 1.2., 1.4., 1.6. un 1.7. punktā.

17-111. pants

Standartizēti sūtījumi

1. Taisnstūrveida sūtījumus uzskata par standartizētiem neliela formāta vēstuļu (P) sūtījumiem, ja to garums nav mazāks par platumu, kas reizināts ar √2 (aptuveni 1,4). Šie sūtījumi atbilst šādiem nosacījumiem:

1.1. minimālais izmērs: 90 x 140 mm;

1.2. maksimālais izmērs: 165 x 245 mm;

1.3. maksimālais svars: 100 g;

1.4. maksimālais biezums: 5 mm;

1.5. vēstules noslēdz, pilnībā aizlīmējot aploksnes atlokāmo malu, un adresi raksta aploksnes gludajā pusē, kurā nav atlokāmās malas. Adresi var rakstīt uz aploksnes atloka puses, ja galamērķa valsts izraudzītais operators ir atļāvis to izmantot vairumsūtījumiem;

1.6. adresi raksta taisnstūrveida laukumā, kas novietots vismaz:

- 40 mm no aploksnes augšējās malas (pielaide 2 mm);

- 15 mm no labās malas;

- 15 mm no apakšējās malas un ne vairāk kā 140 mm no labās malas;

1.7. tajā pusē, kurā norāda adresi, pastmarku piestiprināšanai vai zīmogu un dzēšanas nospiedumiem paredz taisnstūrveida laukumu, kura apakšējā mala ir 40 mm (pielaide 2 mm) no aploksnes augšējās malas un kura kreisā mala ir 74 mm no aploksnes labās malas. Minētā laukuma augšējā labajā stūrī līmē pastmarkas un izdara marķēšanas nospiedumus.

2. Prasības, kas norādītas 1. punktā, attiecas arī uz sūtījumiem tādās aploksnēs ar caurspīdīgiem ielaidumiem, kuru vispārējie pieņemšanas nosacījumi ir minēti 17-110. pantā. Caurspīdīgajam ielaidumam, kas paredzēts adresāta adresei, jābūt novietotam vismaz:

- 40 mm no aploksnes augšējās malas (pielaide 2 mm);

- 15 mm no labās malas;

- 15 mm no kreisās malas;

- 15 mm no apakšējās malas.

2.1. Ap ielaidumu nedrīkst būt krāsaina līnija vai ierāmējums. Dienesta norādījumus var novietot tieši virs adresāta adreses.

3. Nekāda informācija vai jebkādi norādījumi neatkarīgi no to būtības nedrīkst būt šādās vietās:

3.1. zem adreses;

3.2. pa labi no adreses un no marķēšanas un dzēšanas laukuma līdz sūtījuma apakšējai malai;

3.3. pa kreisi no adreses laukumā, kas ir vismaz 15 mm plats, sākot no adreses pirmās rindas līdz sūtījuma apakšējai malai;

3.4. laukumā, kas ir 15 mm augsts, sākot no sūtījuma apakšējās malas, un 140 mm garš, sākot no sūtījuma labās malas; šis laukums var daļēji sakrist ar iepriekš minētajiem laukumiem.

4. Taisnstūrveida sūtījumus uzskata par standartizētiem liela formāta vēstuļu (G) sūtījumiem, ja tie nav standartizēti neliela formāta vēstuļu (P) sūtījumi un ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

4.1. minimālais izmērs: 90 x 140 mm;

4.2. maksimālais izmērs: 305 x 381 mm;

4.3. maksimālais svars: 500 g;

4.4. maksimālais biezums: 20 mm.

5. Kā standartizētus sūtījumus var pieņemt arī sūtījumus kartes formā, kuru izmēri nav lielāki par 120 x 235 mm, ja kartes ir izgatavotas no pietiekami bieza kartona, lai tās būtu stingras un bez grūtībām izturētu apstrādi.

6. Par standartizētiem nav uzskatāmi šādi sūtījumi:

6.1. pārlokāmas kartes;

6.2. sūtījumi, kurus noslēdz, izmantojot skavas, metāla cilpas vai āķveida stiprinājumus;

6.3. perfokartes, kuras sūta atklātā veidā (bez aploksnes);

6.4. sūtījumi, kuru aploksnes ir izgatavotas no materiāla, kura fiziskās īpašības būtiski atšķiras no papīra īpašībām (izņemot materiālus, kurus izmanto aplokšņu ielaidumu izgatavošanai);

6.5. sūtījumi, kuros ir priekšmeti, kas rada izvirzījumus;

6.6. pārlokāmi sūtījumi, kuri nosūtīti atklātā veidā (bez aploksnes) un kuri nav noslēgti visās pusēs, un sūtījumi, kas nav pietiekami stingri, lai izturētu mehānisku apstrādi.

17-112. pants

Sūtījumu apmaiņa

1. Izraudzītie operatori atbilstīgi vajadzībām un dienesta prasībām var apmainīties ar slēgtām depešām, kā arī ar atklātā tranzītā nosūtītiem sūtījumiem, piešķirot tiem vienu vai vairākus numurus.

2. Ja ārkārtas apstākļu dēļ izraudzītais operators ir spiests uz laiku pilnībā vai daļēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, tas nekavējoties informē attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Ja pasta sūtījumu pārvadāšana tranzītā caur kādu dalībvalsti notiek, nepiedaloties šīs dalībvalsts attiecīgajam izraudzītajam operatoram, tad attiecīgās tranzītvalsts izraudzītais operators neuzņemas atbildību par šādu tranzītu.

4. Izraudzītie operatori var sūtīt sauszemes pasta sūtījumus ar aviotransportu, samazinot to prioritāti. Galamērķa valsts izraudzītais operators šādiem pasta sūtījumiem norāda pasta apmaiņas vietu vai galamērķa lidostu.

17-113. pants

Prioritāru sūtījumu un aviopasta sūtījumu prioritāra apstrāde

1. Izraudzīto operatoru pienākums ir nosūtīt no citiem izraudzītajiem operatoriem saņemtos prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus pa aviomaršrutiem, kurus tie izmanto savu šāda veida sūtījumu nosūtīšanai.

2. Izraudzītie operatori, kuri nesniedz aviopasta pakalpojumus, prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus nosūta, izmantojot visātrāko pasta sūtījumiem paredzēto pārvadāšanas veidu. Tāds pats noteikums ir spēkā, ja kādu iemeslu dēļ pārvadāšana pa sauszemi ir ātrāka nekā pārvadāšana ar aviotransportu.

3. Katrs izraudzītais operators izraudzītajam operatoram saņēmējam norāda konkrētu nodošanas laiku, kas, kā būtu vēlams, ir vienu stundu ilgs vai nav ilgāks par divām stundām, ņemot vērā ar aviosabiedrībām noslēgtos līgumus. Izraudzītais operators saņēmējs cenšas palīdzēt izpildīt minēto noteikumu, izraudzītā operatora sūtītāja vajadzībām uzraugot, kā aviosabiedrības spēj ievērot noteiktos termiņus.

4. Izraudzītie operatori veic visus vajadzīgos pasākumus, lai:

4.1. nodrošinātu vislabākos apstākļus tādu depešu saņemšanai un tālākai sūtīšanai, kurās ir prioritārie sūtījumi un aviopasta sūtījumi;

4.2. nodrošinātu, ka tiek ievērotas ar aviopārvadātājiem noslēgtās vienošanās par prioritātes ievērošanu saistībā ar šādām depešām;

4.3. paātrinātu muitas kontroles darbības saistībā ar prioritāriem sūtījumiem un aviopasta sūtījumiem, kas adresēti uz tā valsti;

4.4. līdz minimumam samazinātu laiku, kas nepieciešams tā valstī nodoto prioritāro sūtījumu un aviopasta sūtījumu pārsūtīšanai uz galamērķa valsti un kas nepieciešams no ārvalstīm saņemto prioritāro sūtījumu un aviopasta sūtījumu nogādāšanai norādītajā adresē. Atsevišķi sūtījumi, kas ir saņemti prioritārajā depešā vai aviodepešā, un tad, ja uz tiem nav 17-108. pantā paredzēto norāžu, tomēr ir jāuzskata par prioritāriem vai aviopasta sūtījumiem un ir jāievieto galamērķa valsts izraudzītā operatora iekšzemes prioritāro vai aviopasta sūtījumu apstrādes plūsmā.

5. Tranzīta valsts izraudzītais operators un galamērķa valsts izraudzītais operators ar prioritāriem sūtījumiem un aviopasta sūtījumiem rīkojas vienādi; izraudzītie operatori tāpat apstrādā arī sauszemes LC sūtījumus, ja sūtītājam nav pieejams labāks pakalpojums. Tāpat nedrīkst būt atšķirības saistībā ar apstrādes ātrumu starp neprioritāriem sūtījumiem, sauszemes AO sūtījumiem un SAL sūtījumiem.

17-114. pants

Depešas

1. Depešas klasificē šādi:

1.1. "aviodepešas" nosūta ar gaisa transportu, piešķirot prioritāti. Aviodepešās var būt aviopasta sūtījumi un prioritāri sūtījumi;

1.2. "prioritāras depešas" nosūta pa sauszemi, bet tām piešķir tādu pašu prioritāti kā aviodepešām. Prioritārās depešās var būt prioritāri sūtījumi un aviopasta sūtījumi;

1.3. "sauszemes depešas, kuras pārsūta ar aviotransportu (SAL)" ir SAL sūtījumi un neprioritāri sūtījumi;

1.4. "sauszemes depešas" ir sauszemes sūtījumi, un neprioritārie sūtījumi.

2. Depešas, kuras nosūta pa gaisu vai pa sauszemi un kurās ir tikai vairumā nodoti sūtījumi, sauc par "depešām ar vairumsūtījumiem".

2.1. Depešām piemērojamos 1.1.-1.4. apakšpunkta noteikumus piemēro arī depešām ar vairumsūtījumiem, kuras nosūta pa to pašu maršrutu vai izmantojot tādu pašu nosūtīšanas veidu, izņemot gadījumus, kad ir paredzētai īpaši pasākumi.

3. (svītrots)

4. (svītrots)

5. (svītrots)

6. (svītrots)

7. Ja izmanto sūtījumu identifikatoru (svītrkoda atveidojumu vai atveidojumu elektroniskā ziņojumā), tam jāatbilst UPU tehniskajam standartam S8.

17-115. pants

Slēgtu depešu apmaiņa

1. Slēgtas depešas sūtīšanai uz galamērķa valsti sagatavo, ja sūtījumu skaits depešā vai dienā (ja dienas laikā tiek sagatavotas vairākas depešas) ir lielāks par ierobežojumu, kas 17-117. pantā paredzēts atklātam tranzītam.

2. Slēgtās depešās esošo sūtījumu apmaiņu veic pēc iesaistīto izraudzīto operatoru abpusējas piekrišanas. Izraudzītais operators sūtītājs pēc iespējas ātrāk paziņo galamērķa valsts izraudzītajam operatoram par izmaiņām saistībā ar virzīšanu, ja iespējams, pirms izmaiņu veikšanas dienas.

3. Lai nodrošinātu labu sūtījumu aprites kvalitāti, katram izraudzītajam operatoram ir jāsagatavo ne mazāk kā trīs prioritāras depešas ar vēstuļu korespondences sūtījumiem nedēļā sūtīšanai uz katru galamērķi. Ja sūtījumu apjoms un svars nav pietiekams šāda skaita nodrošināšanai, jāveic sūtīšana atklātā tranzītā.

4. Ja caur izraudzītā operatora teritoriju ir paredzēts sūtīt slēgtas depešas, tam par to attiecīgi paziņo.

5. Ja uz valsti, uz kuru parasti sūtījumus sūta atklātā tranzītā, ir jāsūta ļoti liels skaits vienkāršu vai ierakstītu sūtījumu, izraudzītajam operatoram sūtītājam ir atļauts sagatavot slēgtas depešas sūtīšanai uz galamērķa valsts pasta apmaiņas vietām. Par to attiecīgi paziņo tranzītvalsts un galamērķa valsts izraudzītajiem operatoriem.

17-116. pants

Apmaiņa ar depešām, kas šķirotas pēc formāta

1. Dalībvalstu izraudzītie operatori apmaiņu ar depešām, kas šķirotas pēc formāta, kā noteikts Konvencijas 29. pantā, veic atbilstīgi šā panta noteikumiem.

2. Apmaiņa starp I grupas valstīm

2.0bis. Plūsmas lielumu nosaka, pamatojoties uz pēdējiem četriem apstiprinātiem secīgiem ceturkšņiem.

2.1. Depešas sagatavo un nosūta atsevišķā tarā, kas paredzēta katram no trīs formātiem (P, G, E), uz tiem galamērķiem, kuriem izejošo sūtījumu svars gadā, neskaitot M maisus, pārsniedz 50 tonnas. Ja svars ir mazāks par šo robežvērtību, tad dažādas depešas var ievietot kopā.

3. Apmaiņa starp II grupas valstīm un starp šīm valstīm un I grupas valstīm

3.1. Depešas sagatavo, izmantojot vismaz divu atsevišķu veidu taru, proti, vienu P un G formātam kopā un vienu - E formātam, un nosūta uz galamērķiem, kuriem izejošo sūtījumu svars gadā, neskaitot M maisus, pārsniedz 50 tonnu robežvērtību.

3.2. Ja svars ir mazāks par šo robežvērtību, tad dažādas depešas var ievietot kopā.

4. Apmaiņa starp III grupas valstīm un starp šīm valstīm un I un II grupas valstīm

4.1. Depešas sagatavo, izmantojot vismaz divus atsevišķus taras veidus, proti, vienu P un G formātam kopā un vienu - E formātam, un nosūta uz galamērķiem, kuriem izejošo sūtījumu svars gadā, neskaitot M maisus, pārsniedz šādas robežvērtības:

4.1.1. 75 tonnas 2018. un 2019. gadā;

4.1.2. 50 tonnas 2020. un 2021. gadā.

5. Piemērojot noteiktās robežvērtības, atsaucei ņem vērā jaunākos gada apjomus.

6. Izraudzītie operatori līdz 30. septembrim nosūta attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem pieprasījumu par tādu depešu saņemšanu, kas šķirotas pēc formāta, vai paziņojumu par minēto depešu nosūtīšanu, lai to piemērotu no nākamā gada 1. janvāra un turpmākajos gados.

7. Izraudzītie operatori, kuri drīkst sūtīt divu (S un E) vai trīs formātu (P, G un E) depešas, kā noteikts 3. punktā, attiecībās ar izraudzīto operatoru partneri vienā un tajā pašā kalendārajā gadā vienu pēc formāta šķirotu depešu variantu nedrīkst mainīt pret citu. Ja viņi vēlas mainīt divu formātu variantu pret trīs formātu variantu vai trīs formātu variantu pret divu formātu variantu, viņi līdz 30. septembrim par to paziņo attiecīgajam izraudzītajam operatoram, lai to piemērotu no nākamā gada 1. janvāra.

8. Par praktiskiem jautājumiem attiecīgie izraudzītie operatori noslēdz divpusēju nolīgumu.

9. Ja tiek saņemtas kopā ievietotas dažādas depešas, bet ir ievēroti nosacījumi vai noslēgta vienošanās par tādu depešu apmaiņu, kas šķirotas pēc formāta, galamērķa valsts izraudzītais operators ir tiesīgs saņemtās depešas sadalīt un attiecībā uz tām veikt statistisko izlasi pēc formāta vai taras veida.

10. Attiecībā uz situāciju, kad robežvērtība ir pārsniegta, izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par to, ka dažādu veidu depešas var ievietot kopā, ja no noteiktas pasta apmaiņas vietas ir neliels sūtījumu apjoms dienā. Tomēr arī attiecībā uz šīm depešām galamērķa valsts izraudzītajam operatoram jāveic statistiskā novērošana.

11. Par tādu depešu sagatavošanas pārtraukšanu, kas šķirotas pēc formāta, paziņo līdz 30. septembrim, un tas ir spēkā no nākamā gada 1. janvāra un turpmākajos gados.

12. To valstu izraudzītie operatori, kuras ir pārejas sistēmā, un kuras pievienojas mērķsistēmai, sākot no 2018. gada, var veikt apmaiņu ar depešām, kas šķirotas pēc formāta, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus ievēro mērķsistēmas valstis, kā izklāstīts 2. vai 3. un 4. punktā un 5.-11. punktā.

13. Operatīviem, statistikas un uzskaites mērķiem ierakstītus, apdrošinātus un izsekojamus sūtījumus apstrādā kā lielgabarīta vēstules (E) vai sīkpakas (E) neatkarīgi no to faktiskā formāta.

17-117. pants

Atklātais tranzīts

1. Atklātā tranzīta sūtījumus nosūta starpposma izraudzītajam operatoram tikai tad, ja slēgto depešu sagatavošana sūtīšanai uz galamērķa valsti nav pamatota. Nosūtīšanu atklātā tranzītā neveic uz tām galamērķa valstīm, kurām sūtīto sūtījumu vidējais svars regulāri ir lielāks par trim kilogramiem vienā depešā vai dienā (ja dienas laikā tiek sagatavotas vairākas depešas), un to neizmanto M maisu sūtīšanai.

2. Ja nav īpašas vienošanās, atklātā tranzīta sūtījumus, kas sver vairāk par trīs kilogramiem vienā depešā vai vienā dienā (ja dienas laikā tiek sagatavotas vairākas depešas) un kas tiek sūtīti uz noteiktu galamērķa valsti, uzskata par nepareizi sūtītiem sūtījumiem, un starpposma izraudzītais operators ir pilnvarots pieprasīt no izraudzītā operatora sūtītāja attiecīgās maksas, kas aprēķinātas saskaņā ar 27-106. panta 1.5. punktu attiecībā uz visu attiecīgo sūtījumu daudzumu.

3. Izraudzītais operators sūtītājs iepriekš apspriežas ar starpposma valsts izraudzītajiem operatoriem par atklātā tranzīta sūtījumu sūtīšanas piemērotību uz attiecīgajiem galamērķiem. Izraudzītais operators sūtītājs paziņo attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem datumu, kurā tiek sākta sūtījumu sūtīšana atklātā tranzītā, vienlaikus norādot aprēķināto sūtījumu apjomus gadā uz katru no galamērķiem. Ja vien nav citas divpusējas vienošanās starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem, šo paziņojumu sūta no jauna, ja noteiktajā pārskata periodā (maijā vai oktobrī) atklātā tranzīta sūtījumi nav reģistrēti un tāpēc starpposma valsts izraudzītais operators nav izsniedzis rēķinu. Ja vien iespējams, atklātā tranzīta sūtījumus sūta tam izraudzītajam operatoram, kas sagatavo depešas sūtīšanai galamērķa izraudzītajam operatoram.

4. Par sūtījumiem, kurus sūta atklātā tranzītā, iepriekš neapspriežoties ar starpposma valsts izraudzīto operatoru, un uz valstīm, kuras nav minētas starpposma valsts sūtītajā tranzīta informācijas apkopojumā, var piemērot maksu, kas noteikta 27-106. panta 1.5. punktā.

5. Atklātā tranzīta sūtījumiem piemēro tranzīta maksu, ko aprēķina atbilstīgi 27-106. pantam.

6. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, visus sūtījumus, kuri nodoti uz kuģa un kuri nav ievietoti slēgtā maisā, kas minēts Konvencijas 11. pantā, kuģa pārstāvis atklātā tranzīta sūtījumus nodod tieši piestāšanas ostas pasta iestādei neatkarīgi no tā, vai minētie sūtījumi ir vai nav apzīmogoti uz kuģa.

7. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, atklātā tranzīta sūtījumus ievieto pasta saiņos šādi:

7.1. prioritāros sūtījumus, kurus sūta pa gaisu, un aviopasta sūtījumus ievieto pasta saiņos, uz kuriem izvietotas CN 25 birkas;

7.2. prioritāros sūtījumus, kurus sūta ar sauszemes pastu, neprioritāros sūtījumus un sauszemes sūtījumus ievieto pasta saiņos, uz kuriem izvietotas CN 26 birkas.

8. Ja to skaits ir pietiekams un noformējums ir atbilstīgs, izraudzītajam operatoram nosūtāmos atklātā tranzīta sūtījumus sadala pēc galamērķa valsts. Tos ievieto pasta saiņos, uz kuriem izvieto birku, kurā latīņu alfabēta burtiem norāda valsts nosaukumu.

9. Veicot apmaiņu ar depešām, kas šķirotas pēc formāta, atklātā tranzīta sūtījumus ievieto attiecīgajam formātam paredzētajā tarā. Izdodot CN 65 pavadrakstu, apjomu var norādīt katram formātam.

17-118. pants

Apdrošinātu sūtījumu sūtīšanas maršruti un veidi

1. Izmantojot no citiem izraudzītajiem operatoriem saņemtās CN 27 tabulas, katrs izraudzītais operators lemj par maršrutiem, kurus izmanto apdrošinātu sūtījumu nosūtīšanai.

2. Attiecībās starp valstīm, starp kurām ir viens starpposma dienests vai vairāki starpposma dienesti, apdrošinātos sūtījumus virza pa vistiešāko maršrutu. Tomēr attiecīgie izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par nosūtīšanu atklātā tranzītā, izmantojot netiešus maršrutus, ja, nosūtot sūtījumus pa vistiešāko maršrutu, visa maršruta garumā netiek garantēta atbilstīga atbildība.

3. Saskaņā ar dienesta prasībām apdrošinātus sūtījumus var sūtīt slēgtas depešas. Tās var nodot arī atklātā tranzītā pirmajam starpposma izraudzītajam operatoram, ja šis izraudzītais operators spēj veikt to nosūtīšanu saskaņā ar CN 27 tabulās paredzētajiem nosacījumiem.

4. Sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties slēgtās depešās ievietotu apdrošinātu sūtījumu apmaiņu veikt, izmantojot vienas starpniekvalsts vai vairāku starpniekvalstu dienestus neatkarīgi no tā, vai tie sniedz vai nesniedz sūtījumu apdrošināšanas pakalpojumu. Starpposma izraudzītie operatori par to paziņo vismaz vienu mēnesi pirms tam, kad sāk šāda pakalpojuma sniegšanu.

17-119. pants

Depešu noformēšana

1. Tādu pasta saiņu noformēšana, kuros ir dažādu veidu depešas

1.1. Visus vienkāršos sūtījumus, kurus var ievietot pasta saiņos, klasificē pēc to izmēra (nelielas vēstules - P, lielas vēstules - G, lielgabarīta vēstules - E un sīkpakas - E) vai pēc to satura (vēstules un pastkartes, laikraksti un periodiskie izdevumi, AO sūtījumi, sīkpakas). Šos sūtījumus izvieto tā, lai adreses būtu lasāmas vienā un tajā pašā virzienā.

1.2. Pie pasta saiņiem piestiprina birku, uz kuras latīņu alfabēta burtiem norāda galamērķa valsts pasta iestādi vai pasta iestādi, kas pārsūta pasta saiņos ievietotos sūtījumus. CN 25 birkas izmanto prioritāriem sūtījumiem, kurus sūta pa gaisu, vai aviopasta sūtījumiem, savukārt CN 26 birkas izmanto prioritāriem sūtījumiem, kurus sūta pa sauszemi, neprioritāriem sūtījumiem vai sauszemes sūtījumiem.

1.3. Neapmaksātus vai daļēji apmaksātus sūtījumus ievieto atsevišķos pasta saiņos, kurus ievieto maisā, kurā ir vēstuļu karte. Uz pasta saiņa birkas uzspiež T zīmogu.

1.4. Pasta saiņi, kuros ir nelielas vēstules (P), pēc to ievietošanas nedrīkst būt biezāki par 150 mm. Lielu vēstuļu (G) un lielgabarīta vēstuļu (E) vai sīkpaku (E) pasta saiņu svars nedrīkst pārsniegt 5 kilogramus.

1.5. Ja uz prioritāriem sūtījumiem un vēstulēm ir redzamas atvēršanas pazīmes vai bojājumi, par to sagatavo paziņojumu, kuru pievieno sūtījumam un apzīmogo ar tās pasta iestādes kalendārzīmogu, kas to konstatējusi. Turklāt, ja sūtījumu saturs ir jāaizsargā, sūtījumus, ja iespējams, ievieto caurspīdīgā aploksnē vai jaunā iepakojumā, uz kura norāda tādu pašu informāciju, kā uz iepriekšējā iepakojuma.

2. Tādas pasta taras noformēšana, kurā ir dažādu veidu depešas

2.1. Depešas, tostarp tās, kas ir tikai tukši maisi, ievieto maisos, kuru skaits ir pēc iespējas minimāls. Maisiem jābūt labā stāvoklī, lai tie pasargātu saturu. Pie katra maisa piestiprina birku.

2.2. Maisus noslēdz un aizplombē, vēlams - ar svina plombu. Plombas var būt izgatavotas arī no viegla metāla vai plastmasas. Plombēšanu veic tā, lai plombu nevar atvērt vai sabojāt, neatstājot redzamas pazīmes. Plombu nospiedumā ļoti labi salasāmiem latīņu alfabēta burtiem atveido sūtījuma nodošanas pasta iestādes nosaukumu vai norādi, kas ir pietiekama minētās pasta iestādes identificēšanai. Tomēr, ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators vēlas, plombu nospiedumos ir jāatveido tikai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora nosaukums. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var izmantot arī numurētas plombas.

2.3. Maisus noformē un aizdara tā, lai sūtījums nekaitētu pasta darbinieku veselībai.

2.4. Izņemot gadījumu, kas minēts 2.4.1. punktā, aviodepešu noformēšanai izmanto vai nu zilas krāsas maisus, vai maisus, uz kuriem ir platas zilas krāsas svītras. Ja attiecīgie izraudzītie operatori nav noslēguši īpašu vienošanos, aviodepešu maisus izmanto arī prioritārajām depešām. Lai noformētu sauszemes depešas vai sauszemes depešas, kuras sūta ar aviotransportu, izmanto sauszemes depešu maisus, kuru krāsa atšķiras no aviodepešu maisiem (piem., smilškrāsas, brūni, balti utt.). Tomēr galamērķa valsts izraudzītajiem operatoriem ir jāpārbauda visu maisu birkas, lai pārliecinātos, ka tie tiek pareizi apstrādāti.

2.4.1. Izraudzītie operatori, kuri dažādām vajadzībām izmanto vienādus maisus, šos maisus var izmantot visu iepriekš minēto kategoriju sūtījumu noformēšanai, ja vien uz maisa birkas pareizi tiek norādīta maisā esošo sūtījumu kategorija.

2.5. Attiecībā uz taru, kurā ir tikai izsekojami sūtījumi, izraudzītie operatori var divpusēji vienoties izmantot īpašus aviopasta maisus vai taru, piemēram, paliktņus utt., ar marķējumiem, kas norāda, ka tajos ir tikai izsekojami sūtījumi.

2.6. Uz maisiem salasāmiem latīņu alfabēta burtiem norāda pasta iestādi sūtītāju vai valsti un vārdu "Postes" ("Pasts") vai citu līdzīgu frāzi, lai maisus varētu pazīt kā pasta depešas.

2.7. Ja sūtījumu daudzuma vai apjoma dēļ ir jāizmanto vairāk nekā viens maiss, tad, ja iespējams, atsevišķus maisus izmanto:

2.7.1. vēstulēm un pastkartēm;

2.7.2. ja nepieciešams, laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem, kas minēti 17-129. panta 7. un 9. punktā;

2.7.3. citiem AO sūtījumiem;

2.7.4. ja nepieciešams, sīkpakām; uz šo maisu birkām norāda vārdus "Petits paquets" ("Sīkpakas").

2.8. Ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu paku vai taru ievieto vienā no taras veidiem, kurā ir vēstules, vai atsevišķā tarā; pie ārējās taras jābūt piestiprinātai sarkanai birkai. Ja ir vairākas taras vienības ar ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem, pie visām taras vienībām ir jābūt piestiprinātai sarkanai birkai.

2.9. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties, ka maisā, kurā ir vēstuļu karte, neievieto vienkāršos sūtījumus, bet šī tara paredzēta tikai ierakstītiem, apdrošinātiem un izsekojamiem sūtījumiem.

2.10. Katra maisa svars nedrīkst būt lielāks par 30 kilogramiem.

2.11. Lai piemērotu atbrīvojumu no galamaksām, 30-101. panta 3. punktā minētie sūtījumi (kas nav IBRS sūtījumi), kuriem piemērojams atbrīvojums, ir jāiepako atsevišķās tarās.

3. Pēc formāta šķirotu depešu noformēšana

3.1. Izraudzītie operatori, kuri saskaņā ar 17-116. panta nosacījumiem veic apmaiņu ar depešām, kas šķirotas pēc formāta, depešas var ievietot pasta maisos vai citā tarā, piemēram, uz paliktņiem.

3.2. Ja izmanto pasta maisus, ir jāievēro pasta saiņu sagatavošanas noteikumi, kas izklāstīti 1. punktā.

3.3. Ja izmanto paliktņus, ievietošana saiņos nav nepieciešama.

4. Paku un aplokšņu noformēšana

4.1. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, nelielas depešas iesaiņo izturīgā papīrā, lai nepieļautu satura bojājumus.

4.2. Pakas pārsien ar auklu un aizplombē ar svina, viegla metāla vai plastmasas plombām.

4.3. Ja pakā ir tikai vienkārši sūtījumi, to var noslēgt ar līmzīmogu, uz kura ir uzdrukāts sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādes nosaukums.

5. Kopējie maisi. Pārvadāšana konteineros

5.1. Izņemot depešas ar vairumsūtījumiem, pasta apmaiņas vietas savās depešās, kas paredzētas konkrētai pasta iestādei, pēc iespējas iekļauj visas saņemtās nelielas depešas (saiņus vai taru), kas paredzētas konkrētai pasta iestādei.

5.2. Ja vieglo sūtījumu saiņu, aplokšņu vai taras skaits sūtīšanai uz vienu un to pašu sektoru ir pietiekams, tad, kad vien iespējams, veido kopējos maisus. Tos noformē pasta iestāde, kas atbild par aviodepešu nodošanu aviosabiedrībai, kura veic pārvadāšanu. Kopējo maisu birkās ir norāde treknrakstā "Sac collecteur" ("Kopējais maiss"). Attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par adresi, ko norāda minētajās birkās.

5.3. Pārvadāšanai depešas var ievietot konteineros saskaņā ar īpašu vienošanos starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem par konteineru izmantošanas metodēm.

5.4. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties, ka depešu apmaiņu veic, izmantojot dažādu taru un ne tikai maisus (piem., paliktņus, paletes utt.), ja ir konstatēts, ka tas atvieglos apstrādes procesu un uzlabos sūtījumu aizsardzību.

6. Šā panta 2. un 3. punktā minēto depešu noformēšana, lai novērstu ierakstīto/apdrošināto sūtījumu bojājumus.

6.1. Lai novērstu bojājumus, pārsūtot aploksnē ievietotus un neliela svara ierakstītos/apdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumus, izraudzītajiem operatoriem ieteicams izgatavot atsevišķus maisus, kas atbilst katra šāda sūtījuma formai, izmēram un svaram, ja pasta tilpums ir pietiekams, lai to darītu.

17-120. pants

Vēstuļu kartes

0bis. Izraudzītie operatori var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par to, ka savstarpējiem vēstuļu sūtījumiem nav jāpievieno papīra vēstuļu karte, jo PREDES 2.1. versijas ziņojumos līdzīga informācija tiek sniegta elektroniski.

1. Ja šādas vienošanās nav, katrai depešai pievieno CN 31 vēstuļu karti, izņemot depešas ar vairumsūtījumiem un depešas, kas paredzētas tiešai izmantošanai iekšzemes sistēmās. Vēstuļu karti ievieto aploksnē, uz kuras treknrakstā ir uzraksts "Feuille d'avis" ("Vēstuļu karte"). Minētā aploksne ir rozā krāsā, ja depešā ir apdrošināti sūtījumi, vai zilā krāsā, ja tajā nav apdrošinātu sūtījumu. To piestiprina ierakstītu sūtījumu pakas vai taras ārpusē. Ja ierakstītu sūtījumu nav, aploksni, ja vien iespējams, piestiprina vienkāršu sūtījumu pasta sainim. Ja galīgajā tarā ir tikai CN 31 vēstuļu karte, to sūta kā "Exempt" ("Atbrīvojums").

2. Depešām ar vairumsūtījumiem pievieno CN 32 vēstuļu karti, kā paredzēts 17-127. pantā.

3. Saistībā ar depešām, kurām ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes sistēmai, izraudzītie operatori vienojas par izmantojamiem dokumentiem. Tā var būt pārveidota CN 31 vēstuļu karte vai cits abpusēji apstiprināms dokuments, piemēram, iekšzemes sūtījumu saraksts.

4. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 17-123. panta 1. punktā un 17-124. panta 2. punktā, ja depešā nav ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties, ka vēstuļu karti piestiprina ārpusē pie vienas no taras vienībām, ievietojot to ūdensnecaurlaidīgā sainī, kas ir pietiekami izturīgs transportēšanai.

5. (svītrots).

6. Pasta iestāde sūtītāja vēstuļu kartē norāda visu nepieciešamo informāciju, ņemot vērā turpmāk uzskaitītos elementus.

6.1. Virsraksts - pasta apmaiņas vietas sūtītājas secīgi numurē vēstuļu kartes attiecīgajā depešu sērijā, ik gadu kalendārā gada sākumā atsākot numerāciju no jauna. Tādējādi katrai depešai ir atsevišķs depešas numurs, un ikviens nākamais depešas numurs palielinās par 1 augošā secībā un saskan ar norādīto depešas datumu - arī augošā secībā. Katra gada pirmās depešas vēstuļu kartē papildus depešas kārtas numuram norāda arī iepriekšējā gada pēdējās depešas kārtas numuru. Ja attiecīgās pasta nodaļas depešu sērija tiek pārtraukta, tad iestāde sūtītāja nosūta galamērķa pasta apmaiņas vietai pārbaudes paziņojumu.

6.2. 1. tabula, taras birkas - izraudzītie operatori var vienoties, ka šeit norāda tikai taru ar sarkanajām birkām.

6.3. 1. tabula, taras veidi - šajā tabulā norāda izraudzītā operatora sūtītāja izmantotās taras vienību skaitu un galamērķa valsts izraudzītajam operatoram atpakaļ nosūtītās taras vienību skaitu. Ja nepieciešams, atsevišķi norāda to tukšo maisu skaitu, kas pieder izraudzītajam operatoram, kuram depeša nav adresēta, izdarot attiecīgu atsauci uz minēto izraudzīto operatoru. Ja divi izraudzītie operatori ir vienojušies norādīt tikai maisus ar sarkanajām birkām (6.2. punkts), tad nenorāda depešu noformēšanai izmantoto maisu skaitu vai galamērķa valsts izraudzītajam operatoram piederošo tukšo maisu skaitu.

6.4. 2. tabula: ja izraudzītie operatori saskaņā ar 17-116. pantā aprakstītajiem nosacījumiem ir vienojušies nošķirt savu izejošo starptautisko sūtījumu depešas pēc formāta, taras vienību skaitu un katra formāta svaru norāda 2. tabulā. Pretējā gadījumā sūtījumus, kuriem piemēro galamaksu, 2. tabulā norāda kā dažādu veidu depešas.

6.5. 3. tabulā norāda ierakstīto sūtījumu kopējo skaitu (gan tos sūtījumus, kurus ieraksta atsevišķi, gan tos, kurus ieraksta kopskaitā) un depešā ievietoto apdrošināto sūtījumu kopējo skaitu. Ja depešā ir iekļauti arī izsekojami sūtījumi, vēstuļu kartes 3. tabulā ieraksta arī šo sūtījumu kopējo skaitu.

6.6. tabulas ailē "To sūtījumu skaits, kuri ir atbrīvoti no galamaksas ieraksta to ierakstīto sūtījumu un apdrošināto sūtījumu skaitu, kuri ir saistīti ar pasta dienestu, un to atpakaļ nosūtīto sūtījumu skaitu, kuri ir atbrīvoti no galamaksas.

6.7. tabula - ja depešā ir IBRS sūtījumi, aizpilda IBRS informāciju, atsevišķi norādot IBRS taras un pasta saiņu skaitu un svaru, kā arī IBRS sūtījumu kopējo skaitu. Ja depešā ir ievietoti vienkārši vai ierakstīti sūtījumi ar pēcmaksu, to norāda attiecīgajā ailē gan atsevišķu sūtījumu, gan vairumsūtījumu gadījumā.

17-121. pants

Ierakstītu sūtījumu sūtīšana

0bis. Ja izraudzītie operatori ir divpusēji vai daudzpusēji vienojušies par papīra vēstuļu kartes nesūtīšanu, tiem nav pienākuma sūtīt papīra CN 33 sarakstus par ierakstītiem sūtījumiem, jo PREDES 2.1. versijas ziņojumos līdzīga informācija tiek sniegta elektroniski.

1. Ja nav vienošanās par to, ka informācija tiks nosūtīta tikai elektroniski, ierakstītus sūtījumus sūta, atsevišķi norādītus vienā vai vairākos CN 33 īpašajos sarakstos, kas papildina vēstuļu karti. Minētajos sarakstos norāda to pašu depešas numuru, kas ir norādīts attiecīgās depešas vēstuļu kartē. Ja izmanto vairākus īpašos sarakstus, katru no tiem numurē pēc kārtas attiecībā uz katru depešu atsevišķi. Kopējo depešā ievietoto ierakstīto sūtījumu skaitu norāda vēstuļu kartes 3. tabulā.

2. Izraudzītajiem operatoriem, kuri galamērķa valsts izraudzītajam operatoram nosūta vairāk nekā 100 000 ierakstītu sūtījumu gadā, visi savi ierakstītie sūtījumi jānosūta depešu sērijā, kas paredzēta vienīgi ierakstītiem sūtījumiem, t. i., sūtījuma apakšklase UR.

3. Izraudzītie operatori var vienoties par to, ka ierakstītos sūtījumus nosūta kā vairumsūtījumus. Šajā gadījumā kopējo depešā ievietoto ierakstīto sūtījumu skaitu norāda vēstuļu kartes 3. tabulā. Ja nav vienošanās par to, ka informācija tiks sūtīta tikai elektroniski, katra taras vienība, kurā ievietoti ierakstīti sūtījumi, tostarp tā, kurā ir ievietota vēstuļu karte, satur CN 33 īpašo sarakstu, kurā tam paredzētajā vietā ir norādīts ierakstīto sūtījumu kopskaits attiecīgajā taras vienībā.

4. Ierakstītos sūtījumus un, ja nepieciešams, arī 1. punktā paredzētos īpašos sarakstus ievieto vienā vai vairākās atsevišķās pakās vai tarā, ko pienācīgi iesaiņo vai noslēdz un aizplombē ar svinu vai bez tā, lai tādējādi aizsargātu to saturu. Šādi sagatavotu taru un pakas var aizvietot ar aizkausētiem plastikāta maisiem. Ierakstītos sūtījumus katrā pakā sakārto to ierakstīšanas kārtībā. Ja izmanto vienu vai vairākus īpašos sarakstus, katru no tiem piestiprina ierakstītajiem sūtījumiem, uz kuriem tas attiecas, un novieto virs pirmā sūtījuma attiecīgajā sainī. Ja izmanto vairākas taras vienības, katrā no tām ievieto īpašo sarakstu, kurā norādīti attiecīgajā taras vienībā ievietotie pasta sūtījumi.

5. Pēc iesaistīto izraudzīto operatoru savstarpējas vienošanās un tad, ja tas nav neiespējams ierakstīto sūtījumu lieluma dēļ, ierakstītos sūtījumus var ievietot īpašajā aploksnē kopā ar vēstuļu karti. Šo aploksni aizzīmogo.

6. Ierakstītos sūtījumus nedrīkst nosūtīt vienā sainī ar neierakstītajiem pasta sūtījumiem.

7. Ja vien iespējams, vienā taras vienībā nenosūta vairāk par 600 ierakstītiem sūtījumiem.

8. Ja CN 33 īpašajā sarakstā norāda ierakstītos sūtījumus ar pēcmaksu, pretī attiecīgajam ierakstam slejā "Piezīmes" ir jāieraksta vai nu vārds "Reimbursement" ("Pēcmaksa"), vai arī saīsinājums "Remb." vai "COD".

9. Ierakstītos M maisus norāda kā vienu sūtījumu CN 33 īpašajā sarakstā. Slejā "Piezīmes" ieraksta burtu "M".

10. Izraudzītie operatori var ieviest attiecīgas sistēmas, kas elektroniski ģenerē sūtījuma nosūtīšanu apstiprinošus datus, un vienoties ar attiecīgo sūtījumu nodošanas valsts izraudzītajiem operatoriem par šādu datu apmaiņu.

17-122. pants

Apdrošinātu sūtījumu sūtīšana

0bis. Ja izraudzītie operatori ir divpusēji vai daudzpusēji vienojušies par papīra vēstuļu kartes nesūtīšanu, tiem nav pienākuma sūtīt papīra CN 16 sarakstus par apdrošinātiem sūtījumiem, jo PREDES 2.1. versijas ziņojumos līdzīga informācija tiek sniegta elektroniski.

1. Ja nav vienošanās par to, ka informācija tiks sūtīta tikai elektroniski, pasta apmaiņas vieta nosūtītāja ieraksta apdrošinātos sūtījumus CN 16 īpašajos sarakstos, norādot visu veidlapā paredzēto informāciju. Attiecībā uz sūtījumiem ar pēcmaksu slejā "Piezīmes" pretī attiecīgajam ierakstam ieraksta vai nu vārdu "Reimbursement" ("Pēcmaksa"), vai arī saīsinājumu "Remb." vai "COD".

2. Apdrošinātos sūtījumus noformē kopā ar īpašo sarakstu vai īpašajiem sarakstiem, sasienot tos kopā un ievietojot vienā vai vairākās īpašajās pakās. Paku iesaiņo izturīgā papīrā, aizsien no ārpuses un aizzīmogo, izmantojot vasku katrā locījuma vietā un uzliekot pasta apmaiņas vietas nosūtītājas zīmogu. Uz minētajiem saiņiem izvieto norādi "Valeurs déclarées" ("Apdrošināti sūtījumi").

3. Paku var neveidot, bet apdrošinātos sūtījumus var ievietot aploksnē, kas izgatavota no izturīga papīra un ir noslēgta, izmantojot vaska zīmogu.

4. Apdrošinātu sūtījumu pakas vai aploksnes var noslēgt arī ar līmzīmogu, uz kura ir uzdrukāta norāde par sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru. Uz līmzīmoga pasta iestāde sūtītāja uzliek kalendārzīmogu tā, lai tas daļēji ir gan uz līmzīmoga, gan uz iesaiņojuma. Šo noslēgšanas metodi nedrīkst izmantot, ja galamērķa valsts izraudzītais operators pieprasa, lai apdrošinātu sūtījumu pakas vai aploksnes tiktu noslēgtas ar vaska zīmogiem vai svina plombām.

5. Ja apdrošinātu sūtījumu skaits vai apjoms ir pietiekams, tos var ievietot maisā, kuru attiecīgi noslēdz un aizzīmogo ar vaska zīmogu vai svina plombu.

6. Apdrošinātu sūtījumu paku, aploksni vai taru ievieto pakā vai tarā, kurā ir ierakstītie sūtījumi, vai, ja tas nav iespējams, sainī vai tarā, kurā parasti ievieto ierakstītus sūtījumus. Ja ierakstītos sūtījumus ievieto vairākās taras vienībās, tad apdrošināto sūtījumu paku, aploksni vai taru ievieto tajā maisā, pie kura ir piestiprināta īpašā aploksne ar vēstuļu karti.

7. Ārējam maisam, kurā ir ievietoti apdrošinātie sūtījumi, ir jābūt ļoti labā stāvoklī, un, ja iespējams, maisa atveres malā ierīko stiprinājumu, lai maisu nevarētu nelikumīgi atvērt, neatstājot redzamas pazīmes.

8. Kopējo depešā ievietoto apdrošināto sūtījumu skaitu norāda vēstuļu kartes 3. tabulā.

9. Izraudzītie operatori var ieviest attiecīgas sistēmas, kas elektroniski ģenerē sūtījuma nosūtīšanu apstiprinošus datus, un vienoties ar attiecīgo sūtījumu nodošanas valsts izraudzītajiem operatoriem par šādu datu apmaiņu.

17-123. pants

Naudas pārveduma un neierakstītu sūtījumu ar pēcmaksu sūtīšana

1. Naudas pārvedumu, ko nosūta bez aploksnes, ievieto atsevišķā sainī un ievieto ierakstīto sūtījumu pakā vai tarā vai, ja tas iespējams, apdrošināto sūtījumu pakā vai tarā. Tas pats attiecas arī uz neierakstītiem sūtījumiem ar pēcmaksu. Ja attiecīgajā depešā nav nedz ierakstītu, nedz apdrošinātu sūtījumu, naudas pārvedumus un neierakstītos sūtījumus ar pēcmaksu, ja tādi ir, ievieto vēstuļu kartes aploksnē vai pasta sainī kopā ar minēto aploksni.

2. To, ka attiecīgajā depešā ir iekļauti arī neierakstīti sūtījumi ar pēcmaksu, attiecīgi norāda vai nu CN 31, vai CN 32 vēstuļu kartes attiecīgajā iedaļā.

17-124. pants

Izsekojamu sūtījumu sūtīšana

1. Izraudzītajiem operatoriem, kuri galamērķa valsts izraudzītajam operatoram gadā nosūta vairāk nekā 100 000 izsekojamu sūtījumu, visi savi izsekojamie sūtījumi jānosūta depešu sērijā, kas paredzēta vienīgi izsekojamiem sūtījumiem, t. i., sūtījuma apakšklasei UX. Ja izraudzītie operatori galamērķa izraudzītajam operatoram gadā nosūta mazāk nekā 100 000 izsekojamu sūtījumu, izsekojamos sūtījumus ievieto atsevišķos saiņos, kuriem piestiprinātas birkas ar simbolu "Tracked" ("Izsekojams"), kā noteikts 18-102. pantā. Ja vien iespējams, šos saiņus ievieto atsevišķās taras vienībās. Ja tas nav iespējams, "Tracked" sūtījumus liek tajā pasta tarā, kurā ir vēstuļu karte.

2. Ierakstītos izsekojamos sūtījumus sakārto pēc kārtas starp pārējiem ierakstītajiem sūtījumiem. CN 33 īpašajā sarakstā, slejā "Piezīmes", pretī attiecīgajiem ierakstiem ieraksta vārdu "Tracked" ("Izsekojams"). Tādu pašu norādi ieraksta arī CN 16 īpašo sarakstu slejā "Piezīmes", pretī ierakstiem, kas attiecas uz apdrošinātiem sūtījumiem, kuri piegādājami kā izsekojami sūtījumi.

17-125. pants

IBRS sūtījumu sūtīšana

1. IBRS sūtījumus noformē kā atsevišķus pasta saiņus. Uz CN 25 saiņa birkas izvieto norādi "IBRS" un norāda sūtījumu skaitu. IBRS sūtījumu saiņus ievieto tarā, kurā ir vēstuļu karte. Tomēr tos nedrīkst ievietot ierakstīto sūtījumu iekšpakā vai tarā.

1.1. Ja IBRS sūtījumu svars depešā ir lielāks par 2 kilogramiem, šos sūtījumus ievieto atsevišķā tarā. Uz taras birkām jābūt norādei par IBRS sūtījumu.

2. IBRS sūtījumus nedrīkst sūtīt depešās ar vairumsūtījumiem.

3. Depešā ievietotos IBRS sūtījumus norāda CN 31 vēstuļu kartes 4. tabulā šādi:

3.1. attiecībā uz atsevišķā tarā ievietotiem sūtījumiem rindā "IBRS maisi" ieraksta taras vienību skaitu un svaru un sūtījumu skaitu;

3.2. attiecībā uz sūtījumiem, kurus sūta kopā ar citiem sūtījumiem, sadaļā "IBRS saiņi" ieraksta saiņu skaitu un svaru un sūtījumu skaitu.

17-126. pants

M maisu sūtīšana

1. Katram M maisam pievieno CN 34, CN 35 vai CN 36 birku, kurā augšējā labajā stūrī ir norādīts liels burts "M". Šo birku pievieno papildus adreses birkai, kuru iesniedz sūtītājs. M pakas, kuras nav ievietotas maisā, nosūtīšanai ir jāievieto kopējā M maisā.

17-127. pants

Vairumsūtījumu sūtīšana

1. Ja piemēro īpašu samaksu par vairumsūtījumiem (sk. 30-113. panta 1. un 2. punktu), sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators vairumsūtījumus var sūtīt īpašās depešās, kuriem pievienota CN 32 vēstuļu karte.

2. CN 32 vēstuļu kartē norāda sūtījumu skaitu un svaru.

2.1. Ja izraudzītie operatori ir vienojušies, sūtījumu skaitu un svaru norāda savstarpēji pieņemtā formātā.

3. 17-120. panta noteikumus analoģiski piemēro arī CN 32 vēstuļu kartēm.

17-128. pants

To sūtījumu nosūtīšana, kuriem ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes piegādei

1. Sūtījumus, kuriem ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes piegādei, saskaņā ar Konvencijas 28. panta 4. punktu sūta īpašas depešas, kurām pievieno atbilstīgi pārveidotu CN 31 vēstuļu karti, ja vien sūtījuma nodošanas vai galamērķa valsts izraudzītais operators īpaši nepieprasa citu dokumentāciju saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. Pārveidotajā CN 31 vēstuļu kartē vai citā dokumentācijā, ko pieprasa galamērķa valsts izraudzītais operators, norāda sūtījumu skaitu, svaru un, ja nepieciešams, kategoriju vai citu papildu informāciju, ko pieprasa galamērķa valsts izraudzītais operators.

3. 17-120. panta noteikumus analoģiski piemēro arī CN 31 vēstuļu kartēm vai citai dokumentācijai, ko pieprasa galamērķa valsts izraudzītais operators.

4. Izraudzītajiem operatoriem ir divpusēji jāvienojas par citām veidlapām un procedūrām, ko izmanto tādu sūtījumu nosūtīšanai, kuriem ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes piegādei, ja to pieprasa galamērķa valsts izraudzītais operators.

17-129. pants

Depešu marķēšana

1. Taras birkas izgatavo no pietiekami izturīga audekla, plastmasas, stingra kartona, pergamentpapīra vai papīra, kas pielīmēts pie koka. Pasta maisiem pie birkas piestiprina cilpiņu.

2. Visu taras veidu birkām izkārtojuma un teksta ziņā jāatbilst UPU tehniskajam standartam S47 un/vai jāatbilst turpmāk pievienotajiem un minētajiem paraugiem:

2.1. CN 34 veidlapai sauszemes taras gadījumā;

2.2. CN 35 veidlapai aviopasta taras gadījumā;

2.3. CN 36 veidlapai tādas sauszemes taras gadījumā, kuru pārsūta ar aviotransportu (SAL).

3. Vēstuļu korespondences sūtījumiem piemēro turpmāk uzskaitītos birku parametrus.

3.1. Veicot šķirošanu pēc sūtījumu formāta, uz birkām norāda attiecīgo kodu no UPU 120. kodu saraksta (satura formāts). Uz paliktņiem attiecas tikai formāts "P" vai "G".

3.2. Ja ir kods attiecībā uz taras saturu, uz birkām norāda kodu no UPU 188. kodu saraksta (īpaša satura kodi).

3.3. Uz birkas norāda īpašu satura deskriptoru no UPU 176. kodu saraksta, ja uz to attiecas kāda no turpmāk norādītajām vērtībām (viena no tām ir attēlota vairāk, ņemot vērā turpmāk uzskaitīto secību):

3.3.1. "Accés Direct" ("Tieša piekļuve"), ja tarā ir tikai šīs kategorijas sūtījumi;

3.3.2. "IBRS", ja tarā ir daži šīs kategorijas sūtījumi;

3.3.3. "Tracked" ("Izsekojams"), ja tarā ir daži izsekojami sūtījumi;

3.3.4. "PRIOR", ja tarā ir prioritāri pasta sūtījumi, ko pārsūta pa sauszemi;

3.3.5. "Journaux" ("Laikraksti"), ja tarā ir tikai šīs kategorijas sūtījumi;

3.3.6. "Ecrits périodiques" ("Periodiskie izdevumi"), ja tarā ir tikai šīs kategorijas sūtījumi;

3.3.7. "Petits paquets" ("Sīkpakas"), ja tarā ir tikai šīs kategorijas sūtījumi.

3.4. Uz birkas, ko piestiprina tarai, kurā ir vēstuļu karte, šim nolūkam paredzētajā zonā treknrakstā norāda burtu "F".

3.5. Uz birkas, ko piestiprina tarai, kurā ir tikai sūtījumi, kas ir atbrīvoti no galamaksas, treknrakstā norāda "Exempt" ("Atbrīvojums").

3.6. Taras birkā norāda taras vienības bruto svaru, ko noapaļo uz augšu līdz tuvākajam hektogramam, ja hektograma iedaļa ir vienāda ar 50 gramiem vai lielāka par to, bet citā gadījumā noapaļo uz leju līdz tuvākajam hektogramam.

3.7. Uz birkas norāda taras identifikatora svītrkodu atbilstīgi UPU tehniskajam standartam S9.

4. Attiecībās starp tuvu esošām pasta iestādēm var izmantot cieta papīra birkas. Tomēr tām ir jābūt pietiekami cietām, lai sūtīšanas laikā tās izturētu dažādos depešu apstrādes procesus.

5. Pie taras, kurā ir ierakstīti sūtījumi, apdrošināti sūtījumi un/vai vēstuļu karte, piestiprina spilgti sarkanas krāsas birku.

5.1. Tomēr izraudzītie operatori divpusējās attiecībās var vienoties, ka drošības apsvērumu dēļ sarkanas krāsas birku vietā izmantos kādu citu abpusēji pieņemamu alternatīvu metodi.

6. Baltas krāsas birku izmanto tarai, kurā ir tikai turpmāk minēto kategoriju vienkāršie sūtījumi:

6.1. prioritāri sūtījumi (dažādu veidu vai šķiroti pēc formāta);

6.2. vēstules un pastkartes, kuras sūta pa sauszemi un pa gaisu;

6.3. dažādi sūtījumi (vēstules, pastkartes, laikraksti, periodiskie izdevumi un citi sūtījumi).

7. Baltas krāsas birku izmanto arī tarai, kurā ir laikraksti, ko vairumā ir nodevuši izdevēji vai to pārstāvji un ko sūta tikai pa sauszemi, izņemot tos, ko sūta atpakaļ sūtītājam.

8. Gaiši zilas krāsas birku izmanto tarai, kurā ir tikai turpmāk minēto kategoriju vienkāršie sūtījumi:

8.1. neprioritāri sūtījumi (dažādu veidu vai šķiroti pēc formāta);

8.2. iespieddarbi;

8.3. sūtījumi neredzīgām personām;

8.4. sīkpakas.

9. Gaiši zilas krāsas birku izmanto arī tarai, kurā ir periodiskie izdevumi, kas nav minēti 7. punktā.

10. Violetas krāsas birku izmanto tarai, kurā ir tikai vienkāršie vairumsūtījumi.

11. Baltas krāsas birku ar violetas krāsas svītrām malās izmanto tarai, kurā ir tiešas piekļuves sūtījumi.

12. Zaļas krāsas birku izmanto tarai, kurā ir tikai tukši maisi, ko sūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas vietu.

13. Baltas krāsas birku var izmantot kopā ar 5 x 3 cm lielo norādi vienā no krāsām, kas minēta 5.-9. un 12. punktā. Zilas vai violetas krāsas birku arī var izmantot kopā ar līdzīgu norādi, kas ir sarkanā krāsā.

14. Sūtījumus, kuros ir infekciozas vielas, ko atļauts pieņemt, ievieto atsevišķā tarā. Katrai taras vienībai piestiprina identifikācijas birku, kas krāsas un formas ziņā ir līdzīga birkai, kura minēta 19-005. pantā, bet ir lielāka, lai pie tās varētu piestiprināt cilpiņu.

15. Izmantojot kopējo maisu, tā svaru neņem vērā taras bruto svarā. Tarai, kuras svars ir mazāks par 50 gramiem, svaru norāda "0".

16. Starpposma pasta iestāde kārtas numuru nenorāda uz tranzītā esošo taras vienību birkām vai uz slēgto depešu pakām.

17. Visi sūtījuma nodošanas valsts izraudzītie operatori, kuri taras noslēgšanai izmanto numurētas plombas, plombas numuru var norādīt uz taras birkas.

17-130. pants

Svītrkodu izmantošana

1. (svītrots).

2. (svītrots).

3. Ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators uz starptautiskā vēstuļu korespondences sūtījuma izvieto UPU standarta 13 simbolu svītrkoda identifikatoru, tad uz attiecīgā sūtījuma izvieto tikai vienu šādu identifikatoru. Šis identifikators atbilst UPU tehniskajam standartam S10, un to uz sūtījuma izvieto gan viegli lasāmā, gan svītrkoda formā, kā paredzēts attiecīgajā standartā.

4. Sūtījuma nodošanas valsts, tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītie operatori var izvietot papildu svītrkodus, kuros nav izmantots S10 formāts, ja šie papildu svītrkodi neaizsedz nevienu sūtītāja adreses vai atpakaļsūtīšanas adreses daļu vai nevienu tā S10 identifikatora daļu, ko uz sūtījuma izvietojis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

5. Tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators var izvietot sūtījuma identifikatoru, kurš atbilst UPU tehniskajam standartam S10 un kurš ietver datus, kas ir identiski datiem, kas iekļauti identifikatorā, ko izvietojis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators. Šādā gadījumā, ja attiecīgo sūtījumu pārsūta citam izraudzītajam operatoram vai nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, iepriekš izvietotais S10 identifikators nav jāpārsvītro vai jānoņem.

6. Ja tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators izvieto S10 formāta svītrkodu, kas ietverto datu ziņā atšķiras no sākotnēji izvietotā S10 identifikatora, šo iepriekš izvietoto S10 formāta svītrkodu pārsvītro vai noņem, ja attiecīgo sūtījumu pārsūta citam izraudzītajam operatoram vai nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

17-131. pants

Elektroniska informācijas apmaiņa pasta procesu nodrošināšanai

0bis. Izraudzītie operatori apmainās ar pirmsnosūtīšanas informāciju un saņemšanas informāciju saskaņā ar UPU PREDES 2.1. versijas un RESDES 1.1. versijas ziņojumiem par visām depešām ar vēstuļu korespondences sūtījumiem ar šādām pazīmēm:

0bis.1. PREDES ziņojumos ir iekļauti dati par sūtījumiem, kad ir pieejami identificēti sūtījumi. Attiecīgā gadījumā tajos arī ir sniegta informācija par satura formātu.

0bis.2. RESDES ziņojumos norāda taras veidu un attiecīgajā gadījumā informāciju par satura formātu.

0bis.3. Saskaņā ar 08-002. pantu izraudzītie operatori vienādā mērā nodrošina, ka S10 sūtījumu identifikatori visiem sūtījumiem, kuros ir ievietotas preces, ir iekļauti PREDES elektroniskajā ziņojumā (UPU EDI ziņojumu standarts M41), ko nosūta galamērķa valsts izraudzītajam operatoram.

0ter. Izraudzītie operatori sniedz sūtījuma virzības izsekošanas informāciju par izejošajiem un ienākošajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem to valsts teritorijā EMSEVT V3 ziņojumu veidā, kā norādīts UPU standartā M40, šādos gadījumos:

0ter.1. attiecībā uz izsekojamiem sūtījumiem EMSEVT ziņojumu apmaiņa ir obligāta ar visiem partneriem;

0ter.2. attiecībā uz ierakstītiem un apdrošinātiem sūtījumiem EMSEVT ziņojumu apmaiņa ir obligāta tikai papildu atlīdzības programmā tiem iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem, kuri ir pilnībā iesaistījušies šajā programmā saskaņā ar 30-104. un 30-105. pantu. Datu apmaiņa ar citiem dalībniekiem notiek pēc izvēles.

1. Uz nosūtītajiem EMSEVT ziņojumiem attiecas šādi rādītāji:

1.0bis. ja sūtījumam ir piemērojami EMSEVT sūtījuma virzības izsekošanas notikumi, obligāti ir jānodrošina šādi sūtījuma virzības izsekošanas notikumi: EMC, EMD, EMH un EMI. Citi EMSEVT V3 notikumi ir fakultatīvi;

1.0ter. ja tiek nodrošināti turpmāk minētie sūtījuma virzības izsekošanas notikumi, noteikti datu elementi, kas M40 standartā ir fakultatīvi, ir obligāti, kā norādīts pēdējā slejā.

Notikums

Apraksts

Papildu obligātie datu elementi

EMA

Nodošana/savākšana

Nodošanas iestādes ID

EMB

Sūtījums saņemts izejošo sūtījumu apmaiņas vietā

Izejošo sūtījumu OE

EMC

Sūtījums nosūtīts no izejošo sūtījumu apmaiņas vietas

Izejošo sūtījumu OE

EMD

Sūtījums saņemts ienākošo sūtījumu apmaiņas vietā

Sūtījuma saņēmēja OE

EDB

Sūtījums uzrādīts ievedmuitas kontroles iestādē

Sūtījuma saņēmēja OE

EME

Turēšana muitā

Sūtījuma saņēmēja OE

Iemesls uzglabāšanai ievedmuitas kontrolē

EDC

Sūtījumi nosūtīti atpakaļ no ievedmuitas kontroles iestādes

Muitas atpakaļnosūtīšanas vietas ID

EMF

Sūtījums nosūtīts no ienākošo sūtījumu apmaiņas vietas

Ienākošo sūtījumu OE

EDH

Sūtījums saņemts savākšanas vietā izsniegšanai

Savākšanas vietas ID

EMG

Saņemts piegādes iestādē

Piegādes iestādes ID

EMH

Piegādes mēģinājums/piegāde nav izdevusies

Piegādes iestādes ID

Piegāde nav izdevusies, veiktā darbība

Piegāde nav izdevusies, iemesls

EMI

Galīgā piegāde

Piegādes iestādes ID

EMJ

Sūtījums saņemts tranzītvalsts apmaiņas vietā

Tranzītvalsts OE

EMK

Sūtījums nosūtīts no tranzītvalsts apmaiņas vietas

Tranzītvalsts OE

17-132. pants

Depešu virzīšana

1. Slēgtas depešas, ieskaitot depešas slēgtā tranzītā, nosūta pa vistiešāko iespējamo maršrutu.

2. Ja depešā ir vairākas taras vienības, tām pēc iespējas jāpaliek kopā un tās nosūta ar vienu un to pašu transportu.

3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators attiecībā uz slēgtajām depešām, kuras tas regulāri nosūta, un izraudzītais operators, kas nodrošina slēgto tranzītu, var apspriesties par maršrutu, pa kuru jāsūta šīs depešas. Informāciju par maršrutu, kuru izmanto izraudzītais operators, kas nodrošina slēgto tranzītu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nenorāda ne pavadrakstā (CN 37, CN 38, CN 41 vai CN 47), ne tā elektroniskā ekvivalentā, ne arī CN 34, CN 35 vai CN 36 birkā. Informāciju par virzīšanas maršrutu, kuru norāda pavadrakstā (CN 37, CN 38, CN 41 vai CN 47) vai tā elektroniskā ekvivalentā, vai CN 34, CN 35 vai CN 36 birkā, sniedz tikai par maršrutu, kuru izmanto depešu pārvadāšanai no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora līdz izraudzītajam operatoram, kas nodrošina slēgto tranzītu.

4. Parasti depešas slēgtā tranzītā nosūta ar to pašu transportu, kuru tranzīta valsts izraudzītais operators izmanto savu depešu pārvadāšanai. Ja regulāri rodas situācija, ka laikposms starp slēgtā tranzītā sūtīto depešu pienākšanu un transporta atiešanu ir nepietiekami ilgs, vai ja depešu apjomi regulāri pārsniedz gaisa kuģa ietilpību, par to informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru.

5. Ja maina maršrutu, pa kuru notiek slēgtu depešu apmaiņa starp diviem izraudzītajiem operatoriem, ar vienu vai vairāku to izraudzīto operatoru starpniecību, kas nodrošina slēgto tranzītu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators par izmaiņām maršrutā informē attiecīgos izraudzītos operatorus, kas nodrošina slēgto tranzītu.

17-133. pants

Aviodepešu un sauszemes depešu, kurus pārvadā ar aviotransportu (SAL), tiešā pārkraušana

1. Slēgto depešu tiešo pārkraušanu tranzītvalsts lidostā vēlams veikt, izmantojot lidojumus, kurus veic viena un tā pati aviosabiedrība, vai, ja tas nav iespējams, izmantojot dažādu aviosabiedrību lidojumus. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram par izpildes pasākumiem iepriekš ir jāvienojas ar iesaistīto aviosabiedrību vai iesaistītajām aviosabiedrībām. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var lūgt vienu aviosabiedrību vienoties ar citu aviosabiedrību par izpildes pasākumiem, bet ir jāsaņem apstiprinājums, ka šādi pasākumi ir nodrošināti, tostarp apstrāde uz zemes un uzskaite. Ir jāvienojas arī par papildu CN 42 birkas lietošanu.

2. Tiešas pārkraušanas gadījumā sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators informāciju par pārkraušanas lidostu norāda pavadrakstā (CN 38, CN 41, CN 47) vai tā elektroniskā ekvivalentā un uz birkas (CN 35, CN 36).

3. Ja tiešajai pārkraušanai reģistrētos sūtījumus pārkraušanas lidostā nepagūst pārkraut līdz regulārā lidojuma sākumam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina, ka attiecīgā aviosabiedrība ievēro 1. punktā minētos pasākumus, kas saskaņoti ar tiešās pārkraušanas aviosabiedrību, vai lūdz norādījumus sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram. Tiešās pārkraušanas pasākumos jābūt paredzētai arī tiešās pārkraušanas nodrošināšanai ar tās pašas aviosabiedrības vēlākiem lidojumiem.

4. Depešas, kuras pārkrauj tieši tranzīta lidostā vai nu laikā starp vienas aviosabiedrības dažādiem lidojumiem, vai arī starp dažādu aviosabiedrību lidojumiem, nepiemēro maksu par tranzītu no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora līdz izraudzītajam operatoram pārkraušanas lidostā.

5. 1. punktā minētajā gadījumā un gadījumos, kad sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori un attiecīgā aviosabiedrība ir iepriekš vienojušies, aviosabiedrība, kura veic pārkraušanu, vajadzības gadījumā var sagatavot īpašu pavadrakstu, ar kuru aizstāj sākotnēji sagatavoto CN 38 vai CN 41 pavadrakstu. Attiecīgās puses savstarpēji vienojas par konkrētajām procedūrām un veidlapām atbilstīgi 17-136. pantam.

6. Ja tiešās pārkraušanas pasākumi nav iespējami, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var plānot slēgto tranzītu atbilstīgi 17-132. pantam.

7. Ja no izraudzītā operatora saņemtās sauszemes depešas kāds cits izraudzītais operators pārsūta slēgtā tranzītā pa gaisu, tad attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par šādas nosūtīšanas nosacījumiem, noslēdzot īpašu vienošanos.

17-134. pants

Nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu sagatavošana

1. Lai noteiktu depešu nosūtīšanai vispiemērotāko maršrutu un laiku, depešu nodošanas valsts apmaiņas vieta galamērķa valsts pasta iestādei var nosūtīt CN 44 nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu. Šo paziņojumu ievieto depešā un pievieno CN 31 vai CN 32 vēstuļu kartei, kurā to, ka ir pievienots attiecīgais paziņojums, norāda, ievelkot krustiņu attiecīgajā rūtī. Ja saņemtajā depešā nav CN 44 veidlapas, galamērķa pasta iestāde sagatavo kopiju. Galamērķa pasta iestādes pienācīgi aizpildītu nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu nosūta atpakaļ uz norādīto adresi vai, ja šādas norādes nav, pasta iestādei, kas minēto paziņojumu ir sagatavojusi.

2. Lai noteiktu atklātā tranzītā ar izraudzītā operatora starpniecību nosūtītu sūtījumu nosūtīšanai vispiemērotāko maršrutu un laiku, sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vieta galamērķa valsts izraudzītajam operatoram var nosūtīt CN 44 nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu. Šo paziņojumu ievieto aploksnē, uz kuras priekšpusē augšējā labajā stūrī uzraksta norādi "CN 44". Galamērķa valsts izraudzītie operatori pienācīgi aizpildītu nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu nosūta atpakaļ pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

3. Ja galamērķa valsts izraudzītais operators konstatē būtisku kavēšanos un atklāj ātrāku maršrutu, tas var sagatavot CN 44 nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu un ieteikt vispiemērotāko maršrutu gan slēgtām depešām, gan sūtījumiem, kas ir nosūtīti atklātā tranzītā ar cita izraudzītā operatora starpniecību. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators rūpīgi izvērtē galamērķa valsts pasta iestādes piedāvājumu.

17-135. pants

Depešu nodošana

1. Izraudzītie operatori visas depešas nodod labā stāvoklī. Tomēr bojājuma vai zādzības gadījumā no depešas nevar atteikties.

2. Pasta iestāde nosūtītāja sagatavo pavadraksta informāciju un iesniedz to galamērķa pasta iestādei, kā arī citām pusēm, ja tādas ir, kas iesaistītas depešu, tostarp depešu ar vairumsūtījumiem, transportēšanā. Minēto informāciju vēlams sniegt elektroniski, izmantojot UPU EDI ziņojumu standartu M10 (PRECON v1.1) un M48 (CARDIT v2.1); ja tas nav iespējams, pavadraksta informācijas apmaiņu veic, izmantojot UPU veidlapas.

3. Elektronisko ziņojumu apmaiņai ar pavadraksta informāciju piemēro turpmāk uzskaitītos noteikumus.

3.1. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūta CARDIT ziņojumu.

3.2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai attiecīgais transporta dienests elektroniski reģistrē depešas saņemšanu un nosūta attiecīgos datus, izmantojot UPU EDI ziņojumu standartu M49 (RESDIT v1.1), tādējādi apstiprinot ikvienas taras vienības saņemšanu attiecīgajā sūtījumā.

3.3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai attiecīgais transporta dienests elektroniski reģistrē depešas nodošanu un nosūta attiecīgos datus, izmantojot RESDIT standarta ziņojumu "Piegādāts".

3.4. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūta PRECON standarta ziņojumu tam izraudzītajam operatoram, kam attiecīgā sūtījumu grupa ir adresēta. To var darīt pat tad, ja līdz šim galamērķim ar transporta dienestu nav notikusi CARDIT/RESDIT ziņojumu apmaiņa.

3.5. Izraudzītais operators, kas saņem depešu, nosūta RESCON ziņojumu sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, lai apstiprinātu depešas saņemšanu.

3.6. Attiecībā uz gaisa transportu sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai aviosabiedrība savā sistēmā glabā CARDIT datus un RESDIT saņemšanas un piegādes datus un nodod šos datus tai iestādei, kura atbild par zemes pakalpojumiem sūtījuma nodošanas, tranzīta un galamērķa lidostā.

3.7. Pieprasījuma gadījumā izraudzītie operatori sniedz pieejamo informāciju, tostarp informāciju, kas saņemta no aviosabiedrības.

4. Izmantojot UPU veidlapas, atkarībā no sūtījumu un pārvadājumu veida izmanto šādas pavadrakstu veidlapas:

4.1. CN 37 sauszemes depešām (C un D kategorijas sūtījumi), kas nav tukšu maisu depešas;

4.2. CN 38 aviodepešām (A kategorijas sūtījumi), kas nav tukšu maisu depešas;

4.3. CN 41 sauszemes depešām, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL) (B kategorijas sūtījumi), kas nav tukšu maisu depešas;

4.4. CN 47 visām tukšu maisu depešām visās sūtījumu kategorijās.

5. Pavadrakstu veidlapu aizpildīšanai piemēro turpmāk uzskaitītos noteikumus.

5.1. Pasta iestāde nosūtītāja saglabā pavadraksta kopiju; ja ir iesaistīts transporta dienests, šis dienests vai saistītais starpnieks paraksta šo kopiju kā depešas saņemšanas apliecinājumu.

5.2. Kopiju nosūta galamērķa pasta iestādei.

5.3. Ja ir iesaistīts transporta dienests, šim dienestam nodod papildu kopiju un to nogādā galamērķa valstī; transporta dienests saglabā šo kopiju pēc tam, kad to ir parakstījusi saņēmējiestāde.

5.4. Attiecībā uz gaisa transportu abas pavadraksta kopijas, ko nogādā galamērķa pasta iestādei, ievieto CN 45 aploksnē. Minētās kopijas pārvadā gaisa kuģa lidojuma portfelī vai citā īpašā somā, kurā tiek glabāti lidojuma dokumenti. Pēc ierašanās depešu izkraušanas lidostā pirmo kopiju, kas, apliecinot depešu saņemšanu, ir pienācīgi parakstīta, patur aviosabiedrība, kas pārvadāja depešas. Otro kopiju pievieno depešai, lai tā nonāktu pasta iestādē, kura ir norādīta pavadrakstā.

5.5. Izraudzītie operatori, kas depešām, kuras tiek saņemtas no pārvadātājiem, ir izstrādājuši elektroniskās reģistrācijas sistēmu, pavadrakstu noformēšanas procedūras vietā, kas aprakstīta 5.4. punktā, var izmantot minētās sistēmas sūtījumu reģistrācijas datus. Pavadrakstu veidlapu parakstīto kopiju vietā izraudzītais operators saņēmējs pārvadātājam var izsniegt elektroniski saņemto reģistrācijas datu izdruku par attiecīgo depešu.

5.6. Ja depešu nodošana starp divām iestādēm notiek, izmantojot jūras pārvadājumus, uz galamērķa valsti nosūta, vēlams, elektroniski, papildu kopiju vai citādi, izmantojot aviopastu, lai iepriekš informētu galamērķa valsti.

5.7. Ja pavadrakstus sagatavo elektroniski un tiešsaistē nosūta transporta dienestam vai sadarbības aģentam, tieši nepiedaloties attiecīgā izraudzītā operatora darbiniekiem un neveicot minēto pavadrakstu drukāšanu, pārvadājumos iesaistītie izraudzītie operatori vai uzņēmumi var vienoties, ka paraksts uz pavadraksta nav obligāts.

17-136. pants

CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavošana un pārbaude

1. Pavadrakstus aizpilda atbilstīgi izkārtojumam un pamatojoties uz informāciju, kas norādīta taras birkās vai blakus adresei. Taras vienību kopējo skaitu un svaru katrā depešā (ieskaitot taras vienības, kas ir atbrīvotas no galamaksas) norāda kopā atbilstīgi kategorijai. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītie operatori, ja vēlas, informāciju par katru taras vienību var norādīt atsevišķi. Tomēr starpposma valstij vai tranzītvalstij ir jāuzskaita katra tranzīta taras vienība atsevišķi, saglabājot sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora norādīto sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru, galamērķa valsts pasta iestādi, kā arī depešas un taras numuru. Sešu simbolu IMPC kodu, ar ko identificē valsti, kurā maiss ir nodots, un tā galamērķa valsti, norāda attiecīgi 2. un 3. ailē. To taras vienību skaitu un svaru, kurām ir sarkanas birkas, norāda atsevišķi; pavadraksta ailē "Piezīmes" tās apzīmē ar burtu "R".

2. Ja Ja prioritārās depešas sūta ar sauszemes pastu, CN 37 pavadraksta ailē "Piezīmes" ieraksta apzīmējumu "PRIOR".

3. Kopējā maisā ievietotās depešas CN 38 pavadrakstā ieraksta atsevišķi ar norādi par šādu ievietošanu.

4. Ja starpposma valsts pasta iestāde vai galamērķa valsts pasta iestāde konstatē ieraksta kļūdas CN 38 vai CN 41 pavadrakstā, tā nekavējoties veic labojumus. Par kļūdu, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu, tā ziņo pēdējai pasta apmaiņas vietai sūtītājai, kā arī pasta apmaiņas vietai, kura sagatavojusi depešu. Lai ziņotu par pārkāpumiem, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu regulāru izmantošanu.

5. Kad nosūtītās depešas ir ievietotas konteinerā, kuru ir aizplombējis pasta dienests, CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstā attiecīgi paredzētajā vietā ieraksta katra konteinera kārtas numuru un plombas numuru.

17-137. pants

CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta trūkums

1. Lai atrisinātu gadījumus saistībā ar pavadrakstu trūkumu, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu regulāru izmantošanu.

2. Galamērķa pasta iestāde atzīst par derīgu elektroniski nosūtītu pavadrakstu, ko pienācīgi parakstījis izraudzītais operators sūtītājs un izdrukājis pārvadātājs galamērķa valstī vai starpposma vietā.

3. Ja trūkst pavadraksta vai tā elektroniskā ekvivalenta, saņēmējiestāde sagatavo aizstājošo pavadrakstu par saņemto kravu, kuru paraksta pārvadātājs. Aizstājošo pavadrakstu var nosūtīt pasta iestādei nosūtītājai, pievienojot to CN 43 pārbaudes paziņojumam, vai saglabāt iespējamu strīdu gadījumiem par attiecīgo depešu.

4. Ja galamērķa pasta iestāde sākotnējā pavadraksta vietā no pārvadātāja ir saņēmusi CN 46 aizstājošo pavadrakstu, ko sagatavojis pārvadātājs, šis pavadraksts ir jāapstiprina. Par šo faktu var paziņot pasta iestādei nosūtītājai, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu, kam pievienots šis CN 46 aizstājošais pavadraksts.

5. Ja ir sagatavots CN 43 pārbaudes paziņojums un ja nav iespējams noteikt iekraušanas lidostu, šo pārbaudes paziņojumu nosūta tieši depešas sūtītājiestādei, lai tā nosūtītu paziņojumu pasta iestādei, ar kuras starpniecību notiek depešas tranzīts.

17-138. pants

Depešu pārbaude

1. Ikviena pasta iestāde, kas saņem depešu, pārbauda:

1.1. norādi uz depešā ievietoto un pavadrakstā ierakstīto taras vienību nosūtīšanas vietu un galamērķi;

1.2. plombas un noformējumu maisiem, pie kuriem piestiprinātas sarkanas krāsas birka;

1.3. informācijas precizitāti pavadrakstā.

2. CN 34, CN 35 vai CN 36 birkā norādīto svaru pārbauda izlases veidā vai sistemātiski. Sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādes norādītos datus uzskata par pareiziem, ja konstatētā svara vai skaita atšķirība:

2.1. attiecībā uz sauszemes depešu vai sauszemes depešu, ko sūta ar aviotransportu (SAL), taras vienībām ir 200 grami vai mazāka;

2.2. attiecībā uz aviodepešu, prioritāro depešu vai depešu ar vairumsūtījumiem taras vienībām ir 100 grami vai mazāka;

2.3. attiecībā uz IBRS sūtījumiem ir 100 grami vai mazāka vai atšķirība ir 20 sūtījumi vai mazāk sūtījumu.

3. Ja starpposma pasta iestāde vai galamērķa pasta iestāde konstatē, ka atšķirība starp faktisko un norādīto taras svaru vai atšķirība starp IBRS sūtījumu faktisko un norādīto svaru un skaitu ir lielāka par ierobežojumiem, kas paredzēti 2.1., 2.2. vai 2.3. punktā, attiecīgā gadījumā veic labojumus taras birkā un pavadrakstā. Tā nekavējoties, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu vai savstarpēji saskaņotu izlīdzināšanas procedūru, par kļūdu informē nosūtīšanas apmaiņas vietu un, ja nepieciešams, pēdējo starpposma apmaiņas vietu.

4. Attiecībā uz depešām, kas šķirotas pēc formāta, ja galamērķa pasta iestāde konstatē faktiskā formāta neatbilstību formātam, kas norādīts uz taras birkas, tā nekavējoties, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu vai savstarpēji saskaņotu izlīdzināšanas procedūru, par kļūdu informē nosūtīšanas apmaiņas vietu. Ja tarā nav vēstuļu, kas atbilst paziņotajai formāta norādei, taras svara norādi vai nu saglabā atbilstīgi paziņotajam formātam, vai pārvērš pareizākajā formātā atbilstīgi svaram. Veicot izlasi, visā pārskata gadā vienu un to pašu procedūru piemēro gan taras vienībām, no kurām ņem paraugus, gan tām, no kurām paraugus neņem.

5. Ja starpposma pasta iestāde saņem depešu sliktā stāvoklī un ja tā uzskata, ka saturs ir bojāts, tā veic attiecīgu pārbaudi. Depešu ievieto jaunā iepakojumā tādā stāvoklī, kādā tas tika saņemts. Minētā iestāde no sākotnējās birkas pārraksta informāciju jaunajā birkā un jaunajā birkā izdara kalendārzīmoga nospiedumu, kura priekšā izvieto norādi "Remballé a ..." ("Atkārtoti iepakots (..)"). Tā sagatavo CN 43 pārbaudes paziņojumu un vienu kopiju ievieto atkārtoti iepakotajā depešā.

6. Saņemot depešu, galamērķa pasta apmaiņas vieta izpilda tālāk uzskaitītās darbības.

6.1. Tā pārbauda, vai depeša ir pilnīga un vai tas ir saņemts atbilstīgi secībai, kādā tas tika izsūtīts.

6.2. Tā pārbauda, vai vēstuļu kartē, kā arī attiecīgā gadījumā CN 16 nosūtīšanas kartēs un CN 33 īpašajā sarakstā izdarītie ieraksti ir pareizi.

6.3. Tā pārliecinās, vai nav novērojami pārkāpumi saistībā ar ārējo noformējumu ārējām taras vienībām un pakām, aploksnēm vai iekšējām taras vienībām, kurās ir apdrošināti sūtījumi.

6.4. Tā pārbauda apdrošināto sūtījumu skaitu un aplūko tos atsevišķi, tostarp pārbaudot svaru, plombas un marķējumu, un pārliecinās, ka sūtījumi ar pēcmaksu ir pareizi apzīmogoti un tiem ir pievienotas attiecīgās maksājumu veidlapas.

6.5. Tā pārliecinās par to, ka izsekojamie sūtījumi, kas nosūtīti īpašā tarā vai tarā, kurā ir vēstuļu karte, nekavējoties nonāk iekšzemes sistēmā, lai tie iespējami drīz tiktu izsūtīti un piegādāti.

6.6. Ja ir konstatēts, ka nav depešas vai depešā trūkst vienas vai vairāku taras vienību, vai depešā to ir vairāk, to nekavējoties dokumentē divi darbinieki. Viņi veic vajadzīgos labojumus vēstuļu kartēs vai īpašajos sarakstos. Nepareizos ierakstus attiecīgi svītro vai papildina tā, lai sākotnējie ieraksti būtu salasāmi. Ja nav konstatēta acīmredzama kļūda, labojumiem dod priekšroku salīdzinājumā ar sākotnējiem ierakstiem.

6.7. Procedūru, kas paredzēta 6.6. punktā, piemēro arī tad, ja ir konstatētas citas neatbilstības, piemēram, trūkst apdrošinātu sūtījumu, ierakstītu sūtījumu, ar svītrkodu apzīmētu izsekojamu sūtījumu vai šādu sūtījumu ir vairāk, nekā norādīts, vai trūkst vēstuļu kartes, nosūtīšanas kartes vai īpašā saraksta.

6.8. Izraudzītie operatori var vienoties 6.6. un 6.7. punktā izklāstītās procedūras aizstāt ar informāciju, ko nosūta elektroniski par ienākošo sūtījumu saņemšanu (RESDES ziņojums, EMSEVT notikumi EMD) un piegādi (EMSEVT notikumi EMH/EMI). Izraudzītie operatori var arī vienoties ziņojumus par neatbilstībām papīra formātā (CN 43 pārbaudes paziņojumi) aizstāt ar saskaņotu daudzuma (svars un vienību skaits) izlīdzināšanas procedūru, izmantojot elektroniski iegūtu informāciju.

6.9. Ja trūkst vēstuļu kartes vai īpašā saraksta, saņēmējiestāde papildus sagatavo jaunu vēstuļu karti vai īpašo sarakstu, vai precīzu paziņojumu par saņemtajiem apdrošinātajiem, ierakstītajiem vai izsekojamajiem sūtījumiem. Izraudzītie operatori var vienoties regulāri izmantot iepriekšējus elektroniskus ziņojumus (PREDES/RESDES ziņojumi), lai rīkotos gadījumos, kad trūkst vēstuļu kartes vai īpašā saraksta, bet saņēmējiestādes reģistrētais apdrošināto, ierakstīto vai izsekojamo sūtījumu svars un skaits atbilst informācijai, kas saņemta elektroniski. Šādos gadījumos ienākošā sūtījuma saņēmējs izraudzītais operators var nolemt nesagatavot aizstājošo vēstuļu karti un nesagatavot CN 43 pārbaudes paziņojumu.

7. Papildu informācija par depešām ar vairumsūtījumiem

7.1. CN 43 pārbaudes paziņojumu nosūta sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, pievienojot aizstājošo CN 32 vēstuļu karti, kurā sīku informāciju par vairumsūtījumiem norāda turpmāk minētajos gadījumos:

7.1.1. sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori ir vienojušies par depešu ar vairumsūtījumiem noformēšanu, taču sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators vairumsūtījumus sūta citās depešās;

7.1.2. depešām ar vairumsūtījumiem nav pievienota CN 32 vēstuļu karte;

7.1.3. galamērķa valsts izraudzītais operators saņem vairumsūtījumus, par kuriem nav paziņots, bet kuriem nekavējoties jāpiemēro īpaša atlīdzība; šādā gadījumā galamērķa valsts izraudzītais operators depešu nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, vēlams, izmantojot telesakarus (faksu vai citus elektroniskos sakaru līdzekļus), nosūta CN 43 un CN 32 veidlapas;

7.1.4. attiecībā uz depešām, kas šķirotas pēc formāta, galamērķa pasta iestāde konstatē faktiskā formāta neatbilstību dažu vairumsūtījumu vai taras vienību paziņotajam formātam.

7.2. Gadījumos, kas paredzēti 7.1.1. un 7.1.3. punktā, CN 31 vēstuļu kartē, kas pievienota depešai, kurā ir vairumsūtījumi, veic attiecīgus labojumus un nosūta, pievienojot to CN 43 pārbaudes paziņojumam.

8. Ja depeša ir atvērta, aizdari veidojošās daļas (svina vai cita veida plombu, auklu, uzlīmi) saglabā kopā. Lai to izdarītu, auklu pārgriež tikai vienā vietā.

9. Katram izraudzītajam operatoram saskaņā ar valsts tiesību aktiem un procedūrām, kas saskaņotas ar attiecīgās valsts muitas pārvaldi, ir tiesības atvērt un pārbaudīt saņemtos M maisus, lai pārbaudītu to atbilstību priekšmetu ievietošanas noteikumiem, kuri sīkāk precizēti 17-107. panta 7.1.-7.5. punktā, un nodrošinātu atbilstību muitas noteikumiem. Sūtījumiem, kuri neatbilst minētajiem noteikumiem, galamērķa valsts izraudzītā operatora galamaksai piemēro tarifus par prioritāriem un neprioritāriem sūtījumiem. Lai informētu sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru par labojumiem CN 31 vēstuļu kartē, sagatavo CN 43 pārbaudes paziņojumu.

10. Ja pasta iestāde saņem vēstuļu kartes vai īpašos sarakstus, kas nav tai paredzēti, tā šos dokumentus vai - ja tas ir noteikts valsts noteikumos - apliecinātus to norakstus pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu nosūta pasta iestādei saņēmējai.

11. Par pārkāpumiem, kas konstatēti, saņemot depešu, kurā ir apdrošināti sūtījumi, nekavējoties ziņo sūtījuma nodošanas dienestam. Paziņojumu par trūkstošu sūtījumu, izmaiņām vai kādu citu pārkāpumu, par kuru izraudzītie operatori var būt atbildīgi saistībā ar apdrošinātiem sūtījumiem, nekavējoties, izmantojot telesakarus, nosūta pasta apmaiņas vietai nosūtītājai vai starpposma dienestam. Turklāt sagatavo arī CN 24 oficiālo aktu. Aktā norāda stāvokli, kādā depešas iepakojums tika saņemts. Aktu kā ierakstītu sūtījumu nosūta tās valsts centrālajai iestādei, kurā ir pasta apmaiņas vieta nosūtītāja, kur attiecīgais sūtījums nodots, atsevišķi no CN 43 pārbaudes paziņojuma, kuru nekavējoties nosūta minētajai iestādei. Akta kopiju tajā pašā laikā nosūta vai nu tās valsts centrālajai iestādei, kuras jurisdikcijā ir pasta apmaiņas vieta saņēmēja, vai citai kontroles iestādei, kuru noteicis minētais izraudzītais operators.

12. Pasta apmaiņas vieta, kura no attiecīgās pasta iestādes saņem bojātu vai nepietiekami iepakotu apdrošinātu sūtījumu, nosūta to tālāk, ievērojot turpmāk minētos noteikumus.

12.1. Ja uz plombām ir nelieli bojājumi vai tās ir daļēji iznīcinātas, ir pietiekami, ja apdrošināto sūtījumu no jauna aizplombē, lai aizsargātu sūtījuma saturu. To ir atļauts veikt, ja ir redzams, ka saturs nav bojāts, kā arī tad, ja, veicot svēršanu, redzams, ka svars nav samazinājies. Esošās plombas saglabā. Ja vajadzīgs, apdrošinātos sūtījumus atkārtoti iepako, pēc iespējas saglabājot sākotnējo iepakojumu. Atkārtotu iepakošanu var veikt, bojāto sūtījumu ievietojot tarā ar birku un aizplombējot to ar svina plombu. Šādā gadījumā bojāto sūtījumu atkārtota aizplombēšana nav jāveic. Uz taras birkas izvieto marķējumu "Envoi avec valeur déclarée endommagée" ("Bojāts apdrošināts sūtījums"). Tajā norāda šādu informāciju: kārtas numuru, sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādi, apdrošinājuma summu, adresāta vārdu un adresi, kalendārzīmoga nospiedumu un tā darbinieka parakstu, kas sūtījumu ievietojis maisā.

12.2. Ja apdrošinātā sūtījuma stāvoklis ir tāds, ka pastāv aizdomas par satura izņemšanu, iestāde sūtījumu atver, ja tas nav pretrunā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, un pārbauda tā saturu. Šīs pārbaudes rezultātu norāda oficiālajā CN 24 aktā. Šā akta kopiju pievieno apdrošinātajam sūtījumam. Sūtījumu atkārtoti iepako.

12.3. Visos minētajos gadījumos apdrošinātā sūtījuma svaru pārbauda pēc saņemšanas un pēc atkārtotas iepakošanas un to norāda uz iepakojuma. Aiz minētās norādes uzraksta vārdus "Scellé d'office à..." ("Aizplombēts (..)") vai "Remballé à..." ("Atkārtoti iepakots (..)"). Šai norādei pievieno kalendārzīmoga nospiedumu un tā darbinieka parakstu, kas veicis plombēšanu vai atkārtotu iepakošanu.

13. Pārkāpumu atklāšana pārbaudes laikā nekādā gadījumā nevar būt iemesls tam, lai sūtījumu, kas ievietots pārbaudītajā depešā, sūtītu atpakaļ, izņemot gadījumu, kas paredzēts Konvencijas 19. pantā.

17-139. pants

Pārbaudes paziņojumi

1. Par konstatētajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņo depešas nodošanas valsts pasta iestādei, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu, kas pēc depešas pilnīgas pārbaudes sagatavots divos eksemplāros. Ja ir veikts tranzīts, pārbaudes paziņojumu nosūta pēdējai starpposma iestādei, kas nosūtījusi depešu sliktā stāvoklī.

2. Pārbaudes paziņojumā par sūtījumiem, kuriem nav svītrkoda, norāda pēc iespējas precīzu informāciju par attiecīgo birku, maisu vai citu taras vienību, plombu, iesaiņojumu, iepakojumu vai sūtījumu. Sūtījumiem, kuriem ir svītrkods, pārbaudes paziņojumā norāda sūtījuma svītrkoda numuru. Ja depešā ir saiņi, kuriem pievienotas CN 25 un CN 26 birkas, tās pārkāpuma gadījumā pievieno pārbaudes paziņojumam. Ja ir konstatēti dienesta pārkāpumi, kas rada aizdomas par nozaudēšanu vai izzagšanu, tad pārbaudes paziņojumā iespējami sīkāk apraksta stāvokli, kādā depešas iepakojums tika saņemts. Tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par zaudējumu vai zādzību, var sniegt arī attiecīgās birkas, maisa vai citas taras vienības, plombas, iesaiņojuma, iepakojuma vai sūtījuma datētus digitālos fotoattēlus.

3. Izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams pamatotu iemeslu dēļ, turpmāk minētos priekšmetus uzglabā sešas nedēļas no pārbaudes veikšanas datuma un pēc pieprasījuma nosūta sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram:

3.1. maisu vai aploksni, vai citu taras vienību ar auklu, birkām un svina vai cita veida plombām;

3.2. iekšējo un ārējo iepakojumu vai taras vienības, kurās apdrošinātie sūtījumi un ierakstītie sūtījumi bija ievietoti;

3.3. bojāto sūtījumu iepakojumu, ja to var atgūt no adresāta.

4. Ja depešas sūta ar pārvadātāja starpniecību, CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu, kurā minēti pārkāpumi, ko starpniekvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators konstatējis depešu saņemšanas brīdī, ja iespējams, paraksta pārvadātājs vai viņa pārstāvis, kā arī tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators, kas saņem attiecīgās depešas, tādējādi apstiprinot, ka pārkāpumi nav konstatēti. Ja ir spēkā atrunas attiecībā uz pārvadātāja pakalpojumiem, tām ir jābūt minētām CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijās. Ja depešas pārvadā konteineros, minētās atrunas attiecas tikai uz konteinera, tā stiprinājumu un plombu stāvokli. Izraudzītie operatori, kuri apmainās ar informāciju elektroniski, analoģiski var piemērot procedūras, kas aprakstītas 17-135. panta 3. punktā.

5. Gadījumos, kas paredzēti 17-138. panta 5., 6. un 10. punktā, sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādei un attiecīgā gadījumā pēdējai starpposma pasta apmaiņas vietai, izmantojot telesakarus, var nosūtīt papildu paziņojumu, kuru apmaksā tas izraudzītais operators, kas sūta paziņojumu. Minēto paziņojumu sūta tad, ja uz depešas ir redzamas pazīmes, ka tas ir bojāts, lai sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde vai starpposma iestāde var nekavējoties veikt pārbaudi. Lai turpinātu pārbaudi, ja nepieciešams, starpposma iestāde paziņojumu, izmantojot telesakarus, nosūta iepriekšējam izraudzītajam operatoram.

6. Ja depeša netiek saņemta nokavētas pārkraušanas dēļ vai ja iemesls ir attiecīgi norādīts pavadrakstā, CN 43 pārbaudes paziņojumu sagatavo tikai tad, ja depeša pasta iestādē saņēmējā netiek saņemta ar nākamo sūtījumu.

7. Tiklīdz tiek saņemta depeša, par kuras nesaņemšanu tika ziņots sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādei un, ja nepieciešams, pēdējai starpposma iestādei, sagatavo otru pārbaudes paziņojumu, kurā ziņo par depešas saņemšanu un kuru pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu nosūta minētajām iestādēm.

8. Par nepareizi numurētām depešām un jo īpaši par depešām, kurām ir dublēti sērijas numuri, izraudzītais operators saņēmējs izraudzītajam operatoram nosūtītājam var ziņot, izmantojot pārbaudes paziņojumu vai citus divpusēji saskaņotus līdzekļus, lai informētu izraudzīto operatoru nosūtītāju, ka šādas depešas tiks iekļauti uzskaites sarakstā.

9. Ja pasta iestāde saņēmēja, kas atbild par depešas pārbaudi, viena mēneša laikā pēc depešas saņemšanas nav nosūtījusi CN 43 paziņojumu par pārkāpumiem sūtījuma nodošanas valsts pasta iestādei un, ja nepieciešams, pēdējai starpposma pasta apmaiņas vietai pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu, tad, līdz nav pierādīts pretējais (viena mēneša laikā), uzskata, ka tā ir saņēmusi attiecīgo depešu un tās saturu. Tādu pašu pieņēmumu izdara attiecībā uz pārkāpumiem, kuri pārbaudes paziņojumā nav minēti vai par kuriem nav sniegta pilnīga informācija. Tādu pašu noteikumu piemēro arī tad, ja nav ievēroti šā panta un 17-138. panta noteikumi par veicamajām formalitātēm.

10. Pārbaudes paziņojumu vēlams sūtīt pa faksu vai izmantojot kādu citu elektroniskās saziņas līdzekli. Ja šādas prakses nav, tad minēto paziņojumu sūta pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu.

11. Izraudzītie operatori var vienoties paziņojumus par neatbilstībām papīra formātā (CN 43 pārbaudes paziņojumi) aizstāt ar saskaņotu daudzuma (svars un vienību skaits) izlīdzināšanas procedūru, izmantojot elektroniski iegūtu informāciju.

12. Pārbaudes paziņojumus, kurus sūta pa pastu, nosūta aploksnēs, uz kurām treknrakstā uzraksta "Bulletin de verification" ("Pārbaudes paziņojums"). Minētās aploksnes var būt drukātas, vai arī tās var nošķirt, izmantojot šim nolūkam zīmoga nospiedumu, lai izdarītu skaidru norādi.

13. Pasta iestādes, kurām nosūta pārbaudes paziņojumus, iespējami drīz pēc to izvērtēšanas un attiecīgo piezīmju izdarīšanas un ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc izsūtīšanas tos nosūta atpakaļ tai pasta apmaiņas vietai, kura tos ir nosūtījusi, vēlams - izmantojot elektroniskos līdzekļus vai kā prioritārus sūtījumus. Pārbaudes paziņojumus uzskata par pilnībā apstiprinātiem, līdz nav pierādīts pretējais:

13.1. ja uz tiem netiek sniegta atbilde divu mēnešu laikā pēc to izsūtīšanas datuma, un tas attiecas uz pārbaudes paziņojumiem, kurus nesūta kā prioritārus sūtījumus (SAL vai sauszemes pasta sūtījumus);

13.2. ja izraudzītais operators sūtītājs minētajā laikposmā nav saņēmis paziņojumu par pārbaudes sākšanu, kas var būt nepieciešama, vai par attiecīgo dokumentu nosūtīšanu.

14. Informāciju par pārbaudes paziņojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai papildu informācijas prasību norāda, atzīmējot attiecīgo rūtiņu pārbaudes paziņojuma beigās.

17-140. pants

Nepareizi nogādātās depešas un nepareizi nosūtīti sūtījumi

1. Ja nav īpašas vienošanās, nepareizi nogādātās depešas (taru) un visu veidu nepareizi nosūtītos sūtījumus bez kavēšanās pārsūta uz galamērķi pa ātrāko maršrutu.

17-141. pants

Pasākumi, kas jāveic, ja notiek negadījums

1. Ja pārvadāšanas laikā notiek negadījums un kuģis, vilciens, gaisa kuģis vai kāds cits transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu un piegādāt depešas plānotajā piestāšanas ostā vai stacijā, apkalpe depešas nodod negadījuma vietai tuvākajā pasta iestādē vai tajā pasta iestādē, kura depešu vislabāk varēs nosūtīt tālāk. Ja apkalpe to nevar izdarīt, tad pasta iestāde, saņemot informāciju par negadījumu, nekavējoties rīkojas, lai pārņemtu depešu un nosūtītu to uz galamērķi pa ātrāko maršrutu pēc tam, kad ir pārbaudīts tā stāvoklis un novērsti sūtījumu bojājumi.

2. Tās valsts izraudzītais operators, kurā ir noticis negadījums, izmantojot telesakarus, informē iepriekšējās piestāšanas ostas vai stacijas par depešu turpmāko virzību. Minētie izraudzītie operatori savukārt, izmantojot tos pašus līdzekļus, informē visus pārējos attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Ja pavadraksts nav nosūtīts elektroniski, izraudzītie operatori, kuru depešas bija negadījumā iesaistītajā transportlīdzeklī, nosūta CN 37, CN 38, CN 41 vai CN 47 pavadrakstu kopijas tās valsts izraudzītajam operatoram, kurā negadījums noticis.

4. Pēc tam izvēlētā pasta iestāde informē galamērķa pasta iestādes par depešās, kas iesaistītas negadījumā, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu, un norāda tajā negadījuma apstākļus un depešu pārbaudes rezultātus. Katra pārbaudes paziņojuma vienu kopiju nosūta attiecīgo depešu nodošanas valsts pasta iestādei un otru - tās valsts izraudzītajam operatoram, no kuras ir attiecīgais pārvadājumu uzņēmums. Minētos dokumentus nosūta pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu.

17-142. pants

Pasākumi, kas jāveic, ja lidojums tiek pārtraukts, ja aviodepešas vai sauszemes depešas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir novirzītas vai nepareizi nosūtītas

1. Ja gaisa kuģis pārtrauc lidojumu uz tik ilgu laiku, ka depešu sūtīšana var aizkavēties, vai ja kādu iemeslu dēļ depešas tiek izkrautas lidostā, kas nav norādīta CN 38 vai CN 41 pavadrakstā, depešu nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina, ka aviosabiedrība ievēro visus pasākumus attiecībā uz tiešo pārkraušanu, par kuriem notikusi vienošanās ar aviosabiedrību, vai sazināsies ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru norādījumu saņemšanai.

2. Izraudzītais operators, kas saņem birkas dēļ nepareizi nosūtītus aviodepešas vai ar aviotransportu sūtītās sauszemes depešas vai taras vienības, attiecīgajai depešai vai taras vienībai piestiprina jaunu birku, uz kuras norāda sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādi, un pārsūta to uz pareizo galamērķi.

3. Jebkurā gadījumā pasta iestāde, kura veikusi pārsūtīšanu, informē par to sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādi, attiecībā uz katru depešu vai taru sagatavojot CN 43 pārbaudes paziņojumu un pārbaudes paziņojumā norādot aviosabiedrību, no kuras depeša tika saņemta, un dienestu (gaisa vai sauszemes), kas izmantots depešas pārsūtīšanai uz galamērķi, kā arī nepareizās virzīšanas iemeslu, piemēram, pārvadāšanas kļūdu vai kļūdu uz birkas.

17-143. pants

Pasākumi, kas jāveic īslaicīga pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma un atsākšanas gadījumā

1. Ja pakalpojumu sniegšana tiek īslaicīgi pārtraukta, attiecīgais izraudzītais operators vai izraudzītie operatori par to ir jāinformē, izmantojot telesakarus, ja iespējams, norādot iespējamo pārtraukuma ilgumu. Tāda pati procedūra ir jāievēro, atsākot pakalpojumu sniegšanu.

2. Ja uzskata, ka ir nepieciešams vispārējs paziņojums, par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu vai atsākšanu ir jāinformē Starptautiskais birojs. Ja nepieciešams, Starptautiskais birojs izraudzītos operatorus par to informē, izmantojot telesakarus.

3. Ja pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma dēļ no attiecīgā sūtījuma pārvadāšanas ir gūts daļējs labums vai tas nav gūts vispār, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var atlīdzināt sūtītājam pasta tarifus, īpašos tarifus un aviopārvadājumu papildtarifus.

17-144. pants

Tukšās taras atpakaļsūtīšana

1. Šajā pantā termins "maisi" attiecīgi tiek lietots nozīmē "maisi vai citas taras vienības, kuras izmanto izraudzītie operatori vai kuras tiem pieder pasta pārvadāšanas nolūkā".

2. Tukšo maisu īpašnieki lemj par to, vai maisus sūtīt atpakaļ, un, ja tos sūta atpakaļ, par to, kāds transportlīdzeklis jāizmanto. Tomēr galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ir tiesības sūtīt atpakaļ maisus, kurus šajā valstī nevar viegli un lēti sadedzināt. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators sedz izmaksas par šādu maisu atpakaļsūtīšanu.

3. Ja starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem nav noslēgta vienošanās, tad tukšos maisus nosūta valstij, kurai tie pieder, ar nākamo nosūtāmo depešu, ja iespējams, izmantojot izejošiem sūtījumiem paredzēto parasto maršrutu. Ar katru depešu atpakaļ nosūtīto maisu skaitu norāda CN 31 vai CN 32 vēstuļu kartes 1. tabulā. Šāda norāde nav nepieciešama, ja abi izraudzītie operatori ir vienojušies, ka vēstuļu kartē norāda tikai maisus ar sarkanas krāsas birkām

4. Ja tranzītvalsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori ir vienojušies, tukšo taru, ko sūta atpakaļ pa sauszemi, var ievietot tarā, kurā ir vēstuļu korespondences sūtījumi. Visos pārējos gadījumos tukšo taru sūta atpakaļ atsevišķās depešās. Īpašas depešas, kurās ir tikai atpakaļsūtāmā tukšā tara, apraksta CN 47 pavadrakstos un CN 31 vēstuļu kartēs. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir vienojušies, taru, kurā ir tukšā tara, var aizplombēt. Uz birkām izvieto norādi "Sacs vides" ("Tukši maisi").

5. Atpakaļsūtīšanu veic starp šim nolūkam izraudzītajām pasta apmaiņas vietām. Attiecīgie izraudzītie operatori savstarpēji var vienoties par atpakaļsūtīšanas procedūru. Ja pakalpojumi tiek sniegti lielos attālumos, tad parasti tie norīko tikai vienu iestādi, kas atbild par izraudzītajiem operatoriem atpakaļnosūtītajiem tukšajiem maisiem.

6. Tukšos maisus sarullē piemērotos saiņos. Ja nepieciešams, maisos ievieto lielu daudzumu birku, brezenta birkas, pergamentpapīru vai citus izturīga materiāla priekšmetus.

7. Maisus, kurus izmanto iespieddarbiem un kuri ir nosūtīti vienam adresātam uz vienu un to pašu adresi (M maisi), no adresāta atgūst pēc iespieddarbu nodošanas un nosūta atpakaļ tās valsts izraudzītajam operatoram, kuram tie pieder, saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.

8. Ja izraudzītā operatora veiktajā pārbaudē tiek konstatēts, ka tam piederošās taras vienības nav nosūtītas atpakaļ laikposmā, kas nepieciešams to pārsūtīšanai (turp un atpakaļ), tam ir tiesības pieprasīt kompensāciju taras vienību vērtībā saskaņā ar 9. punktu. Attiecīgais izraudzītais operators var atteikties izmaksāt kompensāciju tikai tad, ja var pierādīt, ka šie maisi ir nosūtīti atpakaļ.

9. Ikviens izraudzītais operators regulāri un vienmērīgi nosaka vērtību SDR vienībās katra veida tarai, ko izmanto pasta apmaiņas vietas, un paziņo to attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem ar Starptautiskā biroja starpniecību. Ja ir jāizmaksā kompensācija, tad ņem vērā arī taras nomainīšanas izmaksas.

10. Ja iepriekš par to ir panākta vienošanās, tad izraudzītais operators, lai noformētu savas aviodepešas, var izmantot taru, kas pieder galamērķa valsts izraudzītajam operatoram. Nedrīkst izmantot taru, kas pieder trešām pusēm.

11. Izraudzītais operators nosūtītājs var norādīt, vai vēlas, lai atpakaļ tiek nosūtīta arī tara, kas ir izmantota konkrētiem sūtījumiem. Šo norādi izdara vēstuļu kartē, kuru izmanto attiecīgajā sūtījumā.

12. Atpakaļ nosūtīto tukšo maisu uzskaiti veic, pamatojoties uz Pasaules Pasta savienības Starptautiskā biroja izdoto Statistikas un uzskaitvedības rokasgrāmatu.

18-101. pants

Ierakstīti sūtījumi

1. Vēstuļu korespondences sūtījumus var sūtīt kā ierakstītus sūtījumus atbilstīgi Konvencijas 18. panta 1.1. punkta noteikumiem.

2. Maksu par ierakstītiem sūtījumiem maksā pirms nodošanas. Maksu veido pasta tarifs un noteiktais tarifs par ierakstīšanu, kura orientējošā maksimālā summa ir 1,31 SDR. Izraudzītie operatori par katru ierakstītu M maisu neiekasē maksu par sūtījumu, bet iekasē kopējo maksu, kas nedrīkst vairāk kā piecas reizes pārsniegt maksu par sūtījumu.

3. Ja ir nepieciešami īpaši drošības pasākumi, izraudzītais operators papildus maksām, kas minētas 2. punktā, no sūtītāja vai adresāta var iekasēt īpašu maksu, kas paredzēta attiecīgā izraudzītā operatora valsts tiesību aktos.

4. Pieņemšana

4.1. Īpaši nosacījumi saistībā ar ierakstītu sūtījumu formu, noslēgšanu vai adreses norādīšanas veidu netiek paredzēti.

4.2. Ierakstīšanai nepieņem sūtījumus, uz kuriem adrese ir uzrakstīta ar zīmuli vai kādā citā veidā, ja adresi ir iespējams izdzēst vai ja tajā ir norādīti tikai iniciāļi. Tomēr adresi uz sūtījumiem var rakstīt ar ķīmisko zīmuli, izņemot sūtījumus, kurus sūta aploksnē ar caurspīdīgu ielaidumu.

4.3. Ierakstīta sūtījuma sūtītājam nodošanas laikā kvīti izsniedz bez maksas.

5. Sūtījumu marķēšana un apstrāde

5.1. Visi izraudzītie operatori izvieto svītrkodu uz visiem izejošajiem ierakstītiem sūtījumiem. Ievēro turpmāk uzskaitītās specifikācijas.

5.1.1 Katra ierakstīta sūtījuma identificēšanai izmanto vienu CN 04 uzlīmi, uz kuras attēlots lielais burts "R" un unikāla sūtījuma identifikators, kas atbilst UPU tehniskā standarta S10 specifikācijām attiecībā uz 13 zīmju identifikatoriem. Sūtījuma identifikatoru šifrē gan lasāmā, gan svītrkoda formātā atbilstīgi standartā noteiktajām prasībām.

5.1.2. Izraudzītie operatori var arī divpusēji vienoties par tādu unikālu sūtījuma identifikatoru un svītrkodu izmantošanu, kurus jau lieto saistībā ar starptautiskiem ierakstītiem sūtījumiem.

5.2. Uz ierakstītiem sūtījumiem var arī izvietot norādi "Recommandé" ("Ierakstīts"), ko vajadzības gadījumā papildina līdzīga norāde sūtījuma nodošanas valsts valodā.

5.3. Uzlīmi un norādi "Recommandé" ("Ierakstīts") izvieto tajā pusē, kurā raksta adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir norādīta. Ja šādā veidā sūta pastkarti, tad minētās norādes izvieto virs adreses, bet tā, lai adrese būtu salasāma. Attiecībā uz ierakstītiem M maisiem CN 04 uzlīmi rūpīgi pielīmē pie sūtītāja sagatavotajām birkām, uz kurām norādīta adrese.

5.4. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina, ka ierakstītie sūtījumi atbilst iepriekš minētajiem noteikumiem. Ir jāizlabo visi trūkumi, kas pamanīti pirms sūtījumu nosūtīšanas uz galamērķa valsti.

5.5. Starpposma valsts izraudzītie operatori uz ierakstītu sūtījumu priekšpuses uzlīmi vai kārtas numuru neizvieto.

5.6. Piegādājot vai nododot ierakstītu sūtījumu, galamērķa valsts izraudzītais operators lūdz saņēmējam parakstīties par saņemšanu vai reģistrē no personu identitāti apliecinošā dokumenta iegūtus datus, vai lūdz kādu citu apliecinājumu par saņemšanu, kas saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem ir juridiski saistošs sūtījuma saņemšanas apstiprināšanai.

5.7. Turklāt izraudzītajiem operatoriem ir ļoti ieteicams ieviest attiecīgas sistēmas, kas elektroniski sagatavo piegādi apstiprinošus datus, un vienoties ar attiecīgajiem sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajiem operatoriem par šādu datu apmaiņu.

5.8. Izraudzītajiem operatoriem, kuri ir ieviesuši sistēmas, kas sagatavo elektronisku piegādes apstiprinājumu, ir tiesības izmantot ar šīm sistēmām elektroniski iegūtus parakstus, lai izraudzītajam operatoram sūtītājam apliecinātu atsevišķa sūtījuma piegādi, ja attiecīgais izraudzītais operators sūtītājs to ir pieprasījis, izmantojot CN 08 pieprasījuma veidlapu. Elektroniskos piegādes apstiprinājuma datus pēc izraudzītā operatora piegādātāja ieskatiem var sniegt elektroniski (pa e-pastu) vai drukātās kopijas veidā.

18-102. pants

Izsekojami sūtījumi

1. Izsekojamus sūtījumus piegādā kā iekšzemes prioritāros sūtījumus.

2. (svītrots)

3. Marķēšana

3.1. Vēstuļu korespondences sūtījumi

3.1.1. Uz izsekojamiem vēstuļu korespondences sūtījumiem izvieto logotipu, kam, ja iespējams, jābūt sarkanā krāsā un tādā formā, kā attēlots tālāk. Tomēr sistēmas ģenerētām uzlīmēm var izmantot melnbaltu attēlu. Logotipu "Tracked" ("Izsekojams") izvieto tajā pusē, kur raksta adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir norādīta.

3.1.2. Izsekojamiem sūtījumiem piestiprina CN 05bis uzlīmi, kurā ir attēlots svītrkods atbilstīgi UPU tehniskajam standartam S10. CN 05bis uzlīmei jābūt pienācīgi piestiprinātai, un to izvieto tajā pusē, kurā raksta adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir sniegta. Ja šādā veidā sūta pastkarti, uzlīmi izvieto virs adreses, bet tā, lai adrese būtu salasāma. CN 05bis uzlīmē attēlo vienu, unikālu sūtījuma identifikatoru, kas atbilst 17-130. panta noteikumiem. Logotipu "Tracked" ("Izsekojams") parasti norāda uz CN 05bis uzlīmes. Tomēr, ja uz sūtījuma blakus CN 05bis uzlīmei ir piestiprināta atsevišķa uzlīme ar logotipu, ir atļauts izmantot CN 05bis uzlīmi bez šā logotipa.

Izsekojams

4. Sūtījumu apstrāde

4.1. Izraudzītie operatori sniedz sūtījuma virzības izsekošanas informāciju atbilstīgi 17-131. pantam par savas valsts teritorijā izejošajiem un ienākošajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem.

5. Atlīdzināšana

5.1. Atlīdzību par izsekojamiem sūtījumiem piemēro saskaņā ar 30-104. panta 1.2. punktu.

18-103. pants

Nogādāšana adresātam personīgi

1. Pēc sūtītāja lūguma un attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir tam piekrituši, ierakstītus sūtījumus un apdrošinātus sūtījumus nodod adresātam personīgi. Izraudzītie operatori var vienoties, ka šādu pakalpojumu sniedz tikai saistībā ar sūtījumiem, kuriem ir pievienots paziņojums par izsniegšanu.

2. Visos gadījumos maksu par nogādāšanu adresātam personīgi maksā sūtītājs, un šī samaksa ir aptuveni 0,16 SDR.

3. To sūtījumu marķēšana un apstrāde, kurus nodod adresātam personīgi

3.1. Uz sūtījumiem, kurus nodod adresātam personīgi, treknrakstā norāda vārdus "À remettre en main propre" ("Nododams adresātam personīgi") vai ekvivalentu frāzi valodā, kas ir zināma galamērķa valstī. Norādi izvieto tajā pusē, kurā raksta adresi, iespējami tuvāk augšējam kreisajam stūrim zem sūtītāja vārda un adreses, ja šī informācija ir sniegta.

3.2. Ja sūtītājs ir pieprasījis paziņojumu par izsniegšanu un nodošanu adresātam personīgi, tad CN 07 veidlapu paraksta adresāts vai, ja tas nav iespējams, adresāta attiecīgi pilnvarots pārstāvis. Papildus parakstam norāda arī vārdu un uzvārdu drukātiem burtiem vai izmanto skaidri saprotamu un salasāmu norādi, ar kuru neapšaubāmi var noteikt personu, kura to ir parakstījusi.

3.3. Izraudzītie operatori veic sūtījuma otru piegādes mēģinājumu tikai tad, ja ir pamats uzskatīt, ka tas izdosies, un ja tas ir atļauts izraudzītā operatora valsts noteikumos.

18-104. pants

Starptautiskā komerckorespondence ar apmaksātu atbildi (IBRS)

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Izraudzītie operatori savstarpēji var vienoties par starptautiskās komerckorespondences ar apmaksātu atbildi (IBRS) izvēles pakalpojuma sniegšanu. Tomēr visiem izraudzītajiem operatoriem ir pienākums sniegt IBRS "atpakaļnosūtīšanas" pakalpojumu.

1.2. IBRS nolūks ir dot iespēju pilnvarotiem sūtītājiem iepriekš apmaksāt to sūtījumu atpakaļnosūtīšanu, kurus nodevuši ārvalstīs dzīvojošie respondenti.

1.3. Izraudzītie operatori, kuri sniedz šo pakalpojumu, ievēro turpmāk izklāstītos noteikumus.

1.4. Tomēr izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par citu sistēmu, kuru izmanto attiecīgo izraudzīto operatoru attiecībās.

1.5. Izraudzītie operatori var ieviest kompensācijas sistēmu, kurā ņem vērā izmaksas, kas tiem radušās.

2. Darbības metodes

2.1. IBRS darbojas šādi:

2.1.1. sūtījumos, kurus pilnvarots sūtītājs no valsts "A" sūta respondentiem vienā vai vairākās valstīs "B", ir IBRS aploksne, kartīte vai uzlīme;

2.1.2. respondenti, kuri dzīvo valstī (vai valstīs) "B", var izmantot IBRS aploksnes, kartītes vai uzlīmes, lai sūtītu atbildi sūtītājam; IBRS sūtījumus uzskata par prioritāriem sūtījumiem vai vienkāršiem aviopasta sūtījumiem, kurus apmaksā saskaņā ar 06-001. panta 1.2.1.4. punktu;

2.1.3. nodotos IBRS sūtījumus nosūta uz valsti "A" un piegādā pilnvarotam sūtītājam.

2.2. Izraudzītie operatori var brīvi noteikt tarifus un nosacījumus par minētā pakalpojuma pilnvarotu izmantošanu un nodoto sūtījumu apstrādi.

2.3. Izraudzītie operatori, kuri sniedz IBRS, var to sniegt abpusēji vai tikai vienā virzienā (sniegt tikai "atpakaļnosūtīšanas" pakalpojumu). Pēdējā minētā procedūra nozīmē, ka valsts "B" izraudzītais operators pieņem IBRS sūtījumus, bet neizsniedz pilnvarojumus par minētā pakalpojuma izmantošanu klientiem, kuri dzīvo attiecīgā operatora teritorijā.

2.4. izraudzītie operatori, kuri sniedz minēto pakalpojumu, klientiem izsniedzot pilnvarojumu izmantot attiecīgo pakalpojumu, izskaidro pienākumu ievērot šā panta noteikumus un Vēstuļu korespondences pakalpojumu rokasgrāmatas noteikumus.

3. IBRS sūtījumu specifikācijas

3.1. IBRS sūtījumi var būt kartītes vai aploksnes formā, kas atbilst paredzētajam paraugam un Vēstuļu korespondences pakalpojumu rokasgrāmatas noteikumiem.

3.2. Kā IBRS sūtījumus pieņem arī sūtījumus, kuros ir aploksnes vai paciņas, uz kurām ir uzlīmes, kas atbilst paredzētajam paraugam un Vēstuļu korespondences pakalpojumu rokasgrāmatas noteikumiem.

3.3. IBRS sūtījumu izmēriem jāatbilst izmēru ierobežojumiem, kuri noteikti attiecīgajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas minēti 17-104. pantā. Saistībā ar pastkartēm vai sūtījumiem kartītes formā IBRS sūtījumus var pieņemt arī atbilstīgi 17-111. panta 5. punktam. IBRS sūtījumi nedrīkst būt smagāki par 50 gramiem. Izraudzītais operators IBRS sūtījumu atpakaļsūtīšanai var izvēlēties piemērot 2 kg svara ierobežojumu attiecībā pret citiem izraudzītajiem operatoriem, kuri arī ir izvēlējušies atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nodrošināšanā piemērot 2 kg svara ierobežojumu.

3.4. IBRS sūtījumos parasti var ievietot jebkurus priekšmetus, kas atbilst UPU Konvencijas un Reglamenta prasībām. Tomēr izraudzītajiem operatoriem ir tiesības izslēgt no IBRS sūtījumu atpakaļnosūtīšanas pakalpojumiem atsevišķus priekšmetus, piemērām, lietotus priekšmetus, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos.

3.5. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par šā pakalpojuma paplašināšanu.

3.6. Izraudzītie operatori var izmantot viena svītrkoda identifikatoru, kas atbilst UPU tehniskajam standartam S10, lai nodrošinātu pārrobežu muitas paziņojumus vai citus sūtījuma virzības izsekošanas pakalpojumus. Taču šāda identifikatora esamība nenozīmē to, ka tiek nodrošināts piegādes apstiprinājuma pakalpojums. Identifikatoram jābūt attēlotam sūtījuma priekšpusē, un tas nedrīkst aizklāt citas pakalpojumu norādes, marķējumu zīmes vai adreses datus.

4. IBRS izmaksu aprēķināšana

4.1. Ikvienam izraudzītajam operatoram, kas citam izraudzītajam operatoram nosūta atpakaļ IBRS sūtījumus, ir tiesības iekasēt no šā izraudzītā operatora summu, kas atbilst izmaksām, kuras radušās saistībā ar IBRS atpakaļnosūtīšanu.

4.2. Minēto summu var noteikt atkarībā no tarifa par sūtījumu un tarifa par kilogramu. Minētos tarifus aprēķina šādi:

4.2.1. tarifu par IBRS sūtījumu savākšanu un apstrādi iekšzemē nosaka 80 % apmērā no galamaksas tarifiem (ko veido tarifs par sūtījumu un tarifs par kilogramu), ko vairumsūtījumiem piemēro izraudzītais operators, kas sūta atpakaļ IBRS sūtījumus, un ar kopējo gada minimālo tarifu 0,15 SDR par sūtījumu; tarifus, kurus piemēro P/G vēstuļu korespondences sūtījumiem un aprēķina saskaņā ar Konvencijas 29. pantu, piemēro arī visiem IBRS sūtījumiem neatkarīgi no to formāta vai svara.

4.2.2. papildtarifu par kilogramu starptautiskajiem IBRS sūtījumiem parasti aprēķina tā, kā norādīts 33-101. panta 3. punktā, bet ņemot vērā neto svaru, kā arī tarifu par tranzīta depešu apstrādi, kā norādīts 27-103. panta 1.1. punktā.

4.3. Pārskatot 4.2.1. punktā minētos tarifus, par pamatu izmanto pieejamos ekonomiskos datus.

4.4. Ja vien attiecīgie izraudzītie operatori nav lēmuši citādi, IBRS tarifus nepiemēro, ja to IBRS sūtījumu skaits, kurus katrs izraudzītais operators ir nosūtījis atpakaļ gada laikā, ir 1000 vai mazāks. Ja viens izraudzītais operators gada laikā ir nosūtījis atpakaļ vairāk nekā 1000 IBRS sūtījumus, tad, aprēķinot maksājamo summu, ņem vērā abu izraudzīto operatoru atpakaļnosūtīto IBRS sūtījumu skaitu.

5. IBRS izmaksu uzskaite

5.0bis. Noteikumus par 34-100bis. pantā paredzēto uzskaites veidlapu pārsūtīšanu un apstiprināšanu piemēro attiecībā uz IBRS CN 09, CN 10 un CN 19 veidlapām.

5.1. CN 09 un CN 10 IBRS sūtījumu saraksta sagatavošana

5.1.1. Katru mēnesi pēc pēdējā sūtījuma nosūtīšanas IBRS sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators sagatavo nosūtīto IBRS sūtījumu CN 09 sarakstu, informāciju sakārtojot atkarībā no sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts apmaiņas vietas un izmantojot datus no CN 31 vēstuļu kartēm.

5.1.1.1. Ja CN 31 vēstuļu kartē nav datu par atpakaļnosūtīto IBRS sūtījumu svaru, tad norāda sūtījumu svaru, kas ir pieci grami.

5.1.2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators par katru IBRS sūtījumu galamērķa valsts izraudzītajam operatoram reizi ceturksnī sagatavo CN 10 apkopojošo IBRS sūtījumu sarakstu, izmantojot informāciju no CN 09 sarakstiem un sakārtojot to atkarībā no sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādes, galamērķa valsts pasta iestādes un, ja nepieciešams, atkarībā no nosūtīšanas maršruta.

5.1.3. CN 09 sarakstus iesniedz galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, lai pamatotu CN 10 apkopojošā sarakstā norādīto informāciju.

5.2. CN 09 un CN 10 IBRS sūtījumu saraksta nosūtīšana un apstiprināšana

5.2.1. CN 10 apkopojošo sarakstu nosūta IBRS sūtījumu galamērķa valsts izraudzītajiem operatoriem ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecīgais saraksts attiecas.

5.2.2. CN 10 apkopojošā saraksta apstiprināšanas periods ir divi mēneši. Ja pārbaudē tiek konstatētas nesakritības, pievieno laboto CN 09 sarakstu, lai pamatotu pienācīgi grozīto un apstiprināto CN 10 apkopojošo sarakstu. Ja IBRS sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators apstrīd CN 09 sarakstā izdarītos labojumus, tad faktiskos datus apstiprina, nosūtot to CN 31 veidlapu fotokopijas, kuras sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde sagatavoja, kad nosūtīja IBRS sūtījumus, par kuriem radies strīds, vai ar PREDES ziņojuma starpniecību nodrošinot piekļuvi attiecīgajiem elektroniskajiem datiem, ja CN 31 apmaiņa notikusi elektroniski.

5.2.3. Izraudzītie operatori var vienoties, ka CN 09 un CN 10 sarakstus sagatavo IBRS sūtījumu galamērķa valsts izraudzītais operators. Šādā gadījumā attiecīgi pielāgo apstiprināšanas procedūru, kas paredzēta 5.2.1. un 5.2.2. punktā.

5.3. IBRS rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

5.3.1. Izraudzītais operators kreditors atbild par rēķinu sagatavošanu un nosūtīšanu izraudzītajam operatoram debitoram.

5.3.2. Atsevišķos rēķinus sagatavo CN 19 veidlapā, pamatojoties uz starpību starp summām, kuras ir jānorāda rēķinā un kuras aprēķina atkarībā no saņemto un nosūtīto IBRS sūtījumu skaita un svara atbilstīgi CN 10 apkopojošajiem sarakstiem.

5.3.3. CN 19 atsevišķo rēķinu nosūta izraudzītajam operatoram debitoram ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc attiecīgā gada beigām.

5.3.4. (svītrots).

5.3.5. CN 19 atsevišķā rēķina apstiprināšanas periods ir divi mēneši.

5.3.6. Izraudzītais operators kreditors CN 19 atsevišķos rēķinus saskaņā ar 33-105. panta 5. punktā paredzētajiem nosacījumiem var apkopot CN 52 kopējā rēķinā.

5.4. Kopējais rēķins un IBRS maksu apmaksa

5.4.1. 34-002. pants attiecas uz IBRS maksām, par kurām izraudzītais operators kreditors sagatavo CN 20 sarakstu.

18-105. pants

Starptautiskā komerckorespondence ar apmaksātu atbildi (IBRS) - iekšzemes atbilde

1. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties par IBRS iekšzemes atbildes izvēles pakalpojuma sniegšanu, vai nu sniedzot pakalpojumu abpusēji, vai tikai vienā virzienā (atpakaļnosūtīšanas pakalpojums).

2. IBRS iekšzemes atbildes pamatā ir IBRS, bet iepriekš apmaksātajām atbildēm izmanto iekšzemes komerckorespondences atbildes veidlapu, ko izstrādājis izraudzītais operators, kur attiecīgie sūtījumi ir nodoti. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators minētās atbildes nogādā pasta abonenta kastītē savā teritorijā, izņem tās no minētās abonenta kastītes un nosūta tās starptautisko sūtījumu nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

3. Attiecīgie izraudzītie operatori divpusēji vienojas par minētā pakalpojuma nosacījumiem, pamatojoties uz Pasta darbības padomes izstrādātajām vadlīnijām.

18-106. pants

Starptautiskais atbildes kupons

1. Izraudzītajiem operatoriem ir atļauts pārdot starptautiskos atbildes kuponus, kurus ir izdevis Starptautiskais birojs, un ierobežot to tirdzniecību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. Konvencijas 18. panta 3.2. punktā paredzētā atbildes kupona vērtība ir 0,74 SDR. Izraudzīto operatoru noteiktā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par šo minēto vērtību.

3. Atbildes kuponi jebkurā dalībvalstī ir apmaināmi pret pastmarkām un, ja tas nav aizliegts apmaiņas valsts tiesību aktos, arī pret aploksnēm un pastkartēm ar marku, pasta priekšapmaksas zīmēm vai nospiedumiem, kas atbilst minimālai priekšapmaksai par vienkāršu prioritāro vēstuļu korespondences sūtījumu vai vienkāršu aviopasta vēstuli, kuru nosūta uz ārvalstīm, neatkarīgi no galamērķa valsts.

4. Turklāt dalībvalsts izraudzītais operators var paturēt tiesības pieprasīt, lai vienlaikus tiek uzrādīti atbildes kuponi un sūtījumi, kas tiek apmaksāti, veicot minēto atbildes kuponu apmaiņu.

5. Starptautiskajiem atbildes kuponiem jāatbilst pievienotajam CN 01 paraugam. Tos saskaņā ar Starptautiskā biroja noteikto kārtību drukā uz papīra, kurā saīsinājums "UPU" lieliem burtiem iestrādāts kā ūdenszīme. Uz kuponiem norāda sūtījuma nodošanas valsts nosaukumu. Uz tiem papildus uzdrukā arī standarta UPU svītrkodu, kurā ietverts attiecīgās valsts ISO kods, drukāšanas datums un Starptautiskā biroja noteiktā pārdošanas cena, kas izteikta SDR vienībās. Minētos kuponus piegādā, kad izraudzītie operatori ir apmaksājuši rēķinu, kuru tiem iepriekš ir nosūtījis Starptautiskais birojs un kurā norādīta attiecīgo kuponu vērtība un ar tiem saistītās izgatavošanas, pārvadāšanas un apdrošināšanas izmaksas.

PARAUGS

1 Šis paskaidrojums kupona otrajā pusē ir uzrakstīts angļu, arābu, krievu, ķīniešu, spāņu un vācu valodā.

Izmērs 149 x 102 mm

6. Izraudzītie operatori starptautiskos atbildes kuponus pasūta no Starptautiskā biroja. Pasūtījuma minimālais daudzums ir 1000 IRC. Papildu IRC var pasūtīt paciņās, kurās ir 1000 kuponu. Starptautiskais birojs 10 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas sagatavo rēķinu un nosūta to attiecīgajam izraudzītajam operatoram. Maksājuma termiņš ir sešas nedēļas no datuma, kurā rēķins ir nosūtīts. Ja minētajā termiņā maksājums netiek veikts, rēķins un ar to saistītais pasūtījums tiek atcelts. Tomēr izraudzītie operatori, kuriem saistībā ar starptautisko atbildes kuponu uzskaitvedību Starptautiskajā birojā ir izveidojies kredīts, var to izmantot, lai daļēji vai pilnībā apmaksātu attiecīgo rēķinu.

7. Ikviens izraudzītais operators uz atbildes kuponiem var norādīt pārdošanas cenu, lūdzot Starptautiskajam birojam šo cenu norādīt drukāšanas laikā.

8. Uz kupona norāda derīguma termiņu. Veicot dokumentu apmaiņu, pasta iestādes pārliecinās par attiecīgo dokumentu īstumu un jo īpaši pārbauda, vai uz tiem ir ūdenszīme un citi aizsardzības elementi, par kuriem sīkāku informāciju iepriekš sniedzis Starptautiskais birojs. Atbildes kuponi netiek pieņemti un nav derīgi, ja uz tiem uzdrukātais teksts neatbilst oficiālajam tekstam vai aizsardzības elementi neatbilst noteiktajam standartam. Apmainītos atbildes kuponus apzīmogo, uzliekot tās pasta iestādes kalendārzīmoga nospiedumu, kura veikusi apmaiņu.

9. Apmainītos atbildes kuponus nosūta atpakaļ Starptautiskajam birojam paciņās, kurās ir tūkstotis kuponu. Izraudzītie operatori, kuri gada laikā apmaina mazāk nekā tūkstoti kuponu, apmainītos kuponus Starptautiskajam birojam nosūta gada beigās. Tos sūta kopā ar CN 03 sarakstu, kurš sagatavots divos eksemplāros un kurā norādīts to kopējais skaits un vērtība. Minēto vērtību aprēķina atbilstīgi 2. punktā paredzētajai likmei. Ja minētā likme ir mainīta, tad visus atbildes kuponus, kas apmainīti pirms datuma, kurā likme tika mainīta, nosūta atsevišķā sūtījumā, tostarp izņēmuma kārtā arī nepilnus atbildes kuponu komplektus; tiem pievieno īpašu CN 03 sarakstu, kurā izmantota vecā vērtība.

10. Kad Starptautiskais birojs ir veicis pārbaudi, CN 03 sarakstā norāda datumu, paraksta un nosūta atpakaļ attiecīgajam izraudzītajam operatoram. Starptautiskais birojs, ņemot vērā saņemtos CN 03s sarakstus un pēc to fiziskas kontroles, sagatavo apmainīto kuponu konsolidēto sarakstu. Starptautiskais birojs veic maksājumus, pamatojoties uz šiem sarakstiem. Maksājums tiek veikts sešu nedēļu laikā pēc katra ceturkšņa beigām. Izraudzītie operatori var izvēlēties maksājumus saņemt tieši vai noteikt, lai tos kreditē Starptautiskajā birojā. Minimālā pārskaitījuma summa, ko pārskaita bankas vai pasta kontā, ir 200 SDR. Mazākas summas automātiski tiek kreditētas Starptautiskajā birojā. Netiek kreditēti apmainītie kuponi, kas ir viltoti.

11. Starptautiskajā birojā izveido atsevišķu starptautisko atbildes kuponu uzskaitvedības sistēmu, kurā ir atsevišķs konts katram izraudzītajam operatoram, kurš piedalās šā pakalpojuma sniegšanā. Minēto sistēmu vada saskaņā ar attiecīgajiem Noteikumiem par starptautisko atbildes kuponu administratīvo un finanšu vadību.

12. Starptautiskais birojs pieņem atpakaļ bojātus atbildes kuponus, kurus nosūta kopā ar atsevišķu CN 03 sarakstu, kas sagatavots divos eksemplāros, ja, izmantojot vismaz daļu no svītrkoda, ir iespējams noteikt attiecīgo kuponu vērtību.

V iedaļa

Aizliegumi un muitas jautājumi

19-101. pants

Nepareizi pieņemtu sūtījumu apstrāde

1. Nepareizi pieņemtus sūtījumus, attiecībā uz kuriem nav konstatēta būtiska neatbilstība Konvencijas 17. panta nosacījumiem klasifikācijas un svarā ziņā un šo noteikumu nosacījumiem satura, izmēra, noformēšanas un apzīmogošanas ziņā, adresātam tomēr piegādā, nepiemērojot papildtarifu. Nepareizi pieņemtus sūtījums, kuros ir infekciozas vielas vai radioaktīvi materiāli un kuri neatbilst 19-003., 19-005. un 19-006. panta noteikumiem, arī var piegādāt adresātam, ja tas ir atļauts galamērķa valstī piemērojamajos noteikumos. Ja piegāde nav atļauta vai nav iespējama, nepareizi pieņemtos sūtījumus nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

2. Sūtījumus, kuros ir priekšmeti, kas minēti Konvencijas 19. panta 2. punktā, 19. panta 3.1. punktā un 19. panta 3.2. punktā, un kuri ir nepareizi pieņemti, apstrādā saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, kuri ir spēkā tā sūtījuma nodošanas, tranzīta vai galamērķa valsts izraudzītā operatora valstī, kas konstatējis attiecīgos priekšmetus.

3. Galamērķa valsts izraudzītais operators adresātam var piegādāt sūtījuma daļu, uz kuru neattiecas aizliegums; tranzītvalsts izraudzītais operators var pārsūtīt to galamērķa valsts izraudzītajam operatoram.

3bis. Galamērķa valsts izraudzītais operators ir pilnvarots atbilstīgi savos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem nogādāt adresātam neapdrošinātu sūtījumu, kas ir nodots valstī, kurā atzīst apdrošināšanu, un satur Konvencijas 19. panta 6.1. punktā minētos priekšmetus. Ja piegāde nav atļauta, sūtījumu nosūta atpakaļ sūtītājam.

4. Ja kļūdaini pieņemtu sūtījumu vai daļu tā satura nenosūta atpakaļ sūtītājam vai nepiegādā adresātam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru nekavējoties informē par to, kā attiecīgais izraudzītais operators rīkojies ar attiecīgo sūtījumu. Šajā paziņojumā precīzi norāda aizliegumu, saskaņā ar kuru sūtījums un priekšmeti ir konfiscēti. Kļūdaini pieņemtam sūtījumam, kuru nosūta izraudzītajam operatoram sūtītājam, pievieno līdzīgu paziņojumu.

5. Ja nepareizi pieņemts sūtījums ir konfiscēts, tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru, nosūtot CN 13 aktu vai, ja noslēgts divpusējs nolīgums, izmantojot attiecīgo UPU EDI standarta ziņojumu par sūtījumu (sūtījumu virzības izsekošanas notikumu EME un attiecīgo uzglabāšanas kodu).

6. Turklāt ikviena dalībvalsts patur tiesības neļaut caur tās teritoriju atklātā tranzītā sūtīt vēstuļu korespondences sūtījumus, izņemot vēstules, pastkartes un sūtījumus neredzīgām personām, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, ar ko reglamentē to publicēšanas vai aprites noteikumus attiecīgajā valstī. Šādus sūtījumus nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

7. Vēstuļu korespondences sūtījumi ar sūtījumiem, kas var ātri sabojāties vai sapūt

7.1. Vēstuļu korespondences sūtījumos ievietotus priekšmetus, kas var ātri sabojāties vai sapūt, un tikai tos var bez iepriekšēja paziņojuma nekavējoties pārdot. Pārdošanu likumīgā īpašnieka vārdā var veikt pat nosūtīšanas laikā neatkarīgi no tā, vai tas ir izejošais sūtījums vai atpakaļ nosūtīts sūtījums. Ja pārdošana nav iespējama, priekšmetus, kas ir sabojājušies vai sapuvuši, iznīcina.

7.2. Ja vēstuļu korespondences sūtījuma saturs saskaņā ar 7.1. punktu ir pārdots vai iznīcināts, sagatavo oficiālu aktu par pārdošanu vai iznīcināšanu. Akta kopiju, kurai pievieno CN 43 pārbaudes paziņojumu, nosūta pasta iestādei nosūtītājai.

7.3. Pārdošanas ieņēmumus vispirms izmanto, lai segtu izmaksas par vēstuļu korespondences sūtījumu. Atlikumu, ja tāds ir, nosūta pasta iestādei nosūtītājai, kas to izsniedz sūtītājam. Sūtītājs sedz pārsūtīšanas izmaksas.

8. Izraudzītie operatori ievieš procedūras, ko piemērot situācijās, kad nav iespējams turpināt pasta sūtījumu sūtīšanu, piemēram, ja starpposma vietā ir konstatēti nepareizi pieņemti sūtījumi.

8.1. Ja tranzīta valstī tiek uzglabāts pasta sūtījums, ko sūta slēgtā depešā tranzītā, (tranzītvalsts) izraudzītais operators sagatavo incidenta ziņojumu, sniedzot (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzītajam operatoram pēc iespējas sīkāku informāciju. Ziņojumu izdod vienas darba dienas laikā (24 stundās) pēc incidenta konstatēšanas.

8.2. Tiešas pārkraušanas gadījumos ar uzglabāto pasta sūtījumu jārīkojas saskaņā ar (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzītā operatora un pārvadātāja vienošanos. Tomēr gadījumos, kad pārvadātājs septiņu dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas attiecīgo jautājumu nespēj atrisināt, sazinoties ar (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzīto operatoru, pārvadātājs var lūgt, lai starpposma vietas izraudzītais operators palīdz incidentu atrisināt.

8.2.1. Izraudzītie operatori nolīgumos ar pārvadātājiem ievieš prasību sniegt skaidrojumu par situācijām, kad nav iespējams turpināt pasta sūtījumu sūtīšanu, piemēram, ja starpposma vietā ir konstatēti nepareizi pieņemti sūtījumi. Ar šādu līgumisku prasību nosaka, ka pārvadātājam pēc incidenta konstatēšanas vienas darba dienas laikā (24 stundās) jāziņo par incidentiem un jāprasa norādījumi par incidenta atrisināšanu.

8.3. Pēc paziņojuma par uzglabāto sūtījumu (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzītais operators sniedz konkrētus norādījumus par incidenta atrisināšanu. Sākotnējo atbildi sniedz vienas darba dienas laikā (24 stundās) pēc ziņojuma saņemšanas. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora sākotnējai atbildei nav jāatrisina paziņotais notikums - tā drīzāk ir apstiprinājums, ka par šo notikumu ir ziņots un ka notiek turpmāka izmeklēšana. Līdz notikuma atrisinājumam sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ik pēc 72 stundām sniedz atjauninātus ziņojumus. Norādīto termiņu pamatā ir parastas darba dienas, ņemot vērā brīvdienas, laika zonu atšķirības un nedēļas nogales.

19-102. pants

Pārsūtīšana

1. Ja adresāts maina adresi, sūtījumu viņam pārsūta uzreiz saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Sūtījumus nepārsūta šādos gadījumos:

2.1. ja sūtītājs ir aizliedzis pārsūtīšanu, izdarot piezīmi galamērķa valstī saprotamā valodā;

2.2. ja uz tiem papildus adresāta adresei ir frāze "vai iemītniekam".

3. Izraudzītajiem operatoriem, kuri iekasē maksu par pārsūtīšanu attiecībā uz iekšzemes pakalpojumiem, ir atļauts tādu pašu maksu iekasēt arī par starptautiskajiem pakalpojumiem.

4. Papildu maksu neiekasē par vēstuļu korespondences sūtījumu pārsūtīšanu no vienas valsts uz citu, izņemot gadījumus, kas minēti turpmāk tekstā. Tomēr tiem izraudzītajiem operatoriem, kas iekasē maksu par iekšzemes pasta sūtījumu pārsūtīšanu, ir atļauts tādu pašu maksu iekasēt arī par starptautiskajiem sūtījumiem, ko tie pārsūta savas valsts teritorijā.

5. Pārsūtīšanas procedūras

5.1. Sūtījumus, kuri adresēti adresātam, kas mainījis adresi, uzskata par tiešiem sūtījumiem no nosūtīšanas vietas uz jauno galamērķa vietu.

5.2. Apdrošinātu sūtījumu, kura adresāts ir devies uz citu valsti, var pārsūtīt, ja konkrētā valsts šādu pakalpojumu sniedz attiecībās ar pirmo galamērķa valsti. Ja šādu pakalpojumu nesniedz, attiecīgo sūtījumu uzreiz nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, lai to nodotu atpakaļ sūtītājam.

5.3. Pārsūtīšanu no vienas valsts uz citu valsti veic tikai tad, ja sūtījumi atbilst tālākas pārsūtīšanas nosacījumiem. Minētais noteikums attiecas arī uz sūtījumiem, kas sākotnēji nosūtīti uz adresi tajā pašā valstī.

5.4. Veicot pārsūtīšanu, pasta iestāde pārsūtītāja pastkartēm kalendāra zīmogu uzliek virspusē, bet citu kategoriju sūtījumiem - sūtījuma aizmugurē.

5.5. Neierakstītus vai ierakstītus sūtījumus, kas nosūtīti atpakaļ sūtītājam, lai papildinātu vai precizētu adresi, nododot atkārtoti, neuzskata par pārsūtītiem sūtījumiem. Ar tiem rīkojas kā ar jaunu korespondenci, kurai piemēro jaunu tarifu.

5.6. Ja izsekojama sūtījuma piegāde ar ziņnesi uz norādīto adresi nav izdevusies, pasta iestāde pārsūtītāja uzlīmi vai norādi "Tracked" ("Izsekojams") pārsvītro ar divām biezām horizontālām līnijām.

5.7. Ikviens izraudzītais operators var paredzēt pārsūtīšanas termiņu, kas atbilst termiņam, kāds ir spēkā iekšzemes pakalpojumiem.

6. Pārsūtīšana

6.1. Prioritāros sūtījumus un aviopasta sūtījumus uz jauno galamērķi pārsūta pa ātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu.

6.2. Citus sūtījums pārsūta ar transportu, kuru parasti izmanto neprioritāriem sūtījumiem vai sūtījumiem pa sauszemi (tostarp SAL). Tos var pārsūtīt kā prioritārus sūtījumus vai ar aviopastu, ja adresāts ir izteicis īpašu lūgumu un uzņemas samaksāt pasta sūtīšanas starpību par jauno prioritāro sūtījumu vai jauno aviomaršrutu. Šajā gadījumā pasta sūtīšanas starpību parasti iekasē sūtījuma piegādes brīdī un to patur izraudzītais operators piegādātājs. Visus sūtījumus var pārsūtīt pa ātrāko maršrutu arī tad, ja pasta sūtīšanas starpību pasta iestādē pārsūtītājā samaksā trešā persona. Šādu sūtījumu pārsūtīšanu pa ātrāko maršrutu galamērķa valsts teritorijā reglamentē attiecīgās valsts tiesību akti.

6.3. Izraudzītie operatori, kuri piemēro kombinētas maksas, pārsūtot sūtījumus ar aviopastu vai kā prioritārus sūtījumus saskaņā ar 6.2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, var noteikt īpašu maksu, kas nedrīkst būt lielāka par kombinēto maksu.

7. Maksa

7.1. Pirmās sūtīšanas laikā neapmaksātiem vai daļēji apmaksātiem sūtījumiem piemēro maksu, kas tiem būtu piemērota, ja tos sūtītu tieši no nosūtīšanas vietas uz jauno saņemšanas vietu.

7.2. Sūtījumiem, kas ir pilnībā apmaksāti pirmās sūtīšanas laikā, bet par kuriem pirms tālākas sūtīšanas nav samaksāta papildu maksai atbilstīgā summa, piemēro maksu, kas atbilst starpībai starp jau samaksāto maksu par sūtījumu un maksu, kuru iekasētu, ja sūtījumi sākotnēji tiktu sūtīti uz jauno galamērķi. Šai maksai pieskaita maksu par neapmaksātu vai daļēji apmaksātu sūtījumu apstrādi. Ja sūtījumus pārsūta ar aviopastu vai kā prioritārus sūtījumus, tiem par tālāku sūtīšanu saskaņā ar 6.2. un 6.3. punktu papildus piemēro papildmaksu, kombinēto maksu vai īpašo maksu.

7.3. Sūtījumiem, kuri sākotnēji valsts teritorijā tika sūtīti bez maksas, piemēro maksu, kas būtu jāmaksā, ja šos sūtījumus sūtītu tieši no nosūtīšanas vietas uz jauno saņemšanas vietu. Šai maksai pieskaita maksu par neapmaksātu vai daļēji apmaksātu sūtījumu apstrādi.

7.4. Pārsūtot sūtījumu uz citu valsti, atceļ šādas maksas:

7.4.1. maksu par sūtījumu uz pieprasījumu;

7.4.2. maksu par sūtījuma uzrādīšanu muitai;

7.4.3. uzglabāšanas maksu;

7.4.4. komisijas maksu;

7.4.5. papildu maksu par sūtījuma izsekošanu;

7.4.6. maksu par sīkpakas piegādi adresātam.

7.5. Muitas nodokli un citus maksājumus, kuru atcelšanu pārsūtīšanas vai atpakaļsūtīšanas gadījumā nebija iespējams nodrošināt, iekasē kā pēcmaksu no jaunā galamērķa valsts izraudzītā operatora. Šādā gadījumā sākotnējais galamērķa valsts izraudzītais operators sūtījumam pievieno paskaidrojumu un MP 1bis veidlapu vai citu līdzvērtīgu veidlapu, ko savstarpēji saskaņojuši izraudzītie operatori. Ja attiecīgie izraudzītie operatori savstarpēji nesniedz pēcmaksas pakalpojumu, attiecīgo maksu atgūst, izmantojot korespondenci.

7.6. Pārsūtītos vēstuļu korespondences sūtījumus adresātam piegādā, kad ir samaksātas maksas par izdevumiem, kas radušies nosūtot, saņemot vai nosūtīšanas gaitā pārsūtīšanas dēļ pēc pirmās sūtīšanas. Adresāts maksā arī muitas nodokli un citas īpašās maksas, kuras pārsūtītājvalsts neatceļ.

8. Kopēja pārsūtīšana

8.1. Neierakstītus sūtījumus, kurus pārsūta vienai personai uz jaunu adresi, var ievietot CN 14 kopējās aploksnēs, kuras izsniedz izraudzītie operatori. Uz šīm aploksnēm norāda tikai adresāta vārdu, uzvārdu un jauno adresi.

8.2. Ja kopēji pārsūtāmo sūtījumu skaits ir pietiekami liels, tad var izmantot taru. Šādā gadījumā nepieciešamo informāciju norāda uz īpašas birkas, kuru izsniedz izraudzītais operators un parasti uzdrukā uz CN 14 aploksnes.

8.3. Minētajās aploksnēs vai tarā neievieto sūtījumus, kuri ir jāiesniedz muitas pārbaudei. Aploksnēs un tarā neievieto arī sūtījumus, kuri formas, lieluma un svara dēļ var saplīst.

8.4. CN 14 kopējās aploksnes un taru, ko izmanto korespondences kopējai pārsūtīšanai, uz jauno galamērķi nosūta pa maršrutu, kuru izmanto atsevišķu sūtījumu pārsūtīšanai.

8.5. Pasta iestādē pārsūtītāja aploksni vai taru nodod atvērtā veidā. Attiecīgā pasta iestāde, ja nepieciešams, piemēro papildu tarifus, kurus var piemērot pārsūtāmajiem sūtījumiem. Ja papildu maksa nav samaksāta, tad iekasējamo summu uz sūtījumiem norāda saņemšanas brīdī. Pēc aploksnes vai taras pārbaudes pasta iestāde pārsūtītāja to noslēdz. Tā attiecīgi uz aploksnes vai maisa izvieto uzlīmi un T zīmogu, norādot, ka tarifiem atbilstīgā summa ir jāiekasē par visiem pārsūtītajiem sūtījumiem vai par daļu no tiem.

8.6. Saņemot aploksni vai taru galamērķī, atvēršanu un satura pārbaudi veic piegādes pasta iestāde, kas, ja nepieciešams, iekasē nesamaksātajai papildu maksai atbilstīgu summu. Apstrādes maksu par neapmaksātiem vai daļēji apmaksātiem sūtījumiem iekasē tikai vienu reizi par visiem aploksnēs vai tarā ievietotajiem sūtījumiem.

8.7. Ar neierakstītiem sūtījumiem, kas adresēti jūrniekiem un pasažieriem uz viena kuģa vai personām, kas ceļo vienā grupā, arī var rīkoties tā, kā noteikts 8.1. līdz 8.6. punktā. Šādā gadījumā uz aploksnēm vai taras birkām norāda kuģa, kuģniecības aģentūras vai ceļojumu aģentūras adresi, kurā aploksnes vai maisi ir jānogādā.

19-103. pants

Nepiegādājami sūtījumi. Atpakaļnosūtīšana uz sūtījuma nodošanas valsti vai sūtītājam un glabāšanas laiks

1. Sūtījumus, kurus kāda iemesla dēļ nav iespējams piegādāt adresātiem, izraudzītie operatori nosūta atpakaļ.

2. Sūtījumu glabāšanas laiks ir izklāstīts turpmāk tekstā.

3. Papildus turpmāk minētajiem izņēmumiem par nepiegādāto sūtījumu nosūtīšanu atpakaļ uz sūtījumu nodošanas valsti neiekasē papildu maksājumus. Tomēr tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri iekasē maksu par pasta sūtījumu atpakaļnosūtīšanu savas valsts teritorijā, ir atļauts tādu pašu maksu iekasēt arī par starptautiskajiem sūtījumiem, ko saņēmuši atpakaļ.

4. Neatkarīgi no 3. punkta noteikumiem izraudzītais operators, saņemot pasta sūtījumus, kurus tā teritorijā dzīvojošie klienti nodevuši ārvalstīs un kuri nosūtāmi atpakaļ sūtītājam, drīkst no sūtītāja vai sūtītājiem par katru sūtījumu iekasēt apstrādes maksu, kas nav lielāka kā maksa par sūtījumu, kura šim pasta sūtījumam būtu jāpiemēro, ja tas būtu nosūtīts attiecīgā izraudzītā operatora teritorijā.

4.1. Sūtītājs vai sūtītāji 4. punkta nozīmē ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru vārds vai nosaukums norādīts atpakaļnosūtīšanas adresē vai adresēs.

5. Vispārējie noteikumi

5.1. Ievērojot galamērķa valsts tiesību normas, nepiegādājamus sūtījumus nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, kura apmaksas zīmogs ir uzspiests uz sūtījuma.

5.2. Sūtījumus, no kuriem adresāts atteicies vai kuru piegāde ir pilnībā neiespējama, nekavējoties nosūta atpakaļ.

5.3. Citus nepiegādājamus sūtījumus galamērķa valsts izraudzītais operators glabā līdz tā noteikumos paredzētā termiņa beigām. Tomēr sūtījumus nedrīkst glabāt ilgāk par vienu mēnesi, izņemot īpašus gadījumus, kad galamērķa valsts izraudzītais operators uzskata, ka šis glabāšanas laiks ir jāpagarina ne ilgāk kā līdz diviem mēnešiem. Sūtījumu uz sūtījuma nodošanas valsti nosūta atpakaļ agrāk, ja sūtītājs to ir lūdzis, izdarot attiecīgu atzīmi galamērķa valstī saprotamā valodā tajā sūtījuma pusē, kurā norāda adresi.

6. Īpašas procedūras

6.1. Nepiegādājamus valsts pasta dienesta sūtījumus uz ārvalstīm atpakaļnosūtīšanai nosūtītājam pārsūta tikai tad, ja tie atbilst tālākas pārsūtīšanas nosacījumiem. Tas pats attiecas arī uz starptautiskiem sūtījumiem, ja to sūtītājs ir pārcēlies uz dzīvi citā valstī.

6.2. Pastkartes, uz kurām nav norādīta sūtītāja adrese, atpakaļ nesūta. Toties ierakstītās pastkartes vienmēr nosūta atpakaļ sūtītājam.

6.3. Nepiegādājamo iespieddarbu nosūtīšana atpakaļ uz sūtījuma nodošanas valsti nav obligāta, ja vien sūtītājs nav lūdzis, lai tos nosūta atpakaļ, uz sūtījuma izdarot attiecīgu atzīmi valodā, ko saprot galamērķa valstī. Izraudzītie operatori tomēr cenšas šos sūtījumus nodot atpakaļ sūtītājam vai viņu pienācīgi informēt par tiem, ja ir bijuši mēģinājumi piegādāt vairumsūtījumus vai atkārtoti mēģinājumi piegādāt sūtījumu. Ierakstītos iespieddarbus un grāmatas vienmēr nosūta atpakaļ sūtītājam.

6.4. Par nepiegādājamiem sūtījumiem uzskata turpmāk minētos sūtījumus trešām personām:

6.4.1. sūtījumus, kuri adresēti diplomātiskajiem vai konsulārajiem dienestiem nodošanai un kurus šie dienesti atdevuši atpakaļ pasta iestādei kā nepieprasītus;

6.4.2. sūtījumus, kas adresēti viesnīcām, naktsmītnēm un aviosabiedrību vai kuģniecību pārstāvniecībām un nodoti atpakaļ pasta iestādei, jo tos nav iespējams nodot adresātiem.

6.5. Sūtījumus, kas minēti šā panta 6.4. punktā, nekādā ziņā neuzskata par jauniem sūtījumiem, par kuriem iekasē maksu par sūtījumu.

7. Pārsūtīšana

7.1. Ja tās valsts izraudzītais operators, kas nosūta atpakaļ pasta sūtījumu, vairs neveic pārvadāšanu pa sauszemi, tas nepiegādājamus sūtījumus nosūta, izmantojot vispiemērotāko tam pieejamo pasta pārvadājumu veidu.

7.2. Prioritāros sūtījumus, kā arī aviopasta vēstules un aviopasta pastkartes, kas nosūtāmas atpakaļ uz sūtījuma nodošanas valsti, nosūta atpakaļ pa ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi).

7.3. Nepiegādājamus aviopasta sūtījumus, kas nav aviopasta vēstules un aviopasta pastkartes, nosūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas valsti, izmantojot pārvadājumu veidu, ko parasti izmanto neprioritāro vai sauszemes sūtījumu (tostarp arī SAL) pārvadāšanai, izņemot, ja:

7.3.1. minētais pārvadājumu veids uz laiku nav pieejams vai

7.3.2. galamērķa valsts izraudzītais operators minēto sūtījumu atpakaļnosūtīšanai regulāri ir izvēlējies aviopārvadājumus.

7.4. Sūtījumiem, kurus pēc sūtītāja lūguma uz sūtījuma nodošanas valsti sūta atpakaļ kā prioritārus sūtījumus vai ar aviopastu, pēc analoģijas piemēro 19-103. panta 6.2. punktu.

8. Sūtījumu apstrāde

8.1. Pirms sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram nosūta atpakaļ sūtījumus, kas kādu iemeslu dēļ nav piegādāti, pasta iestāde saņēmēja franču valodā norāda sūtījuma nepiegādāšanas iemeslu. Minēto iemeslu norāda īsi un skaidri, ja iespējams, sūtījuma virspusē, formulējot to šādi: "inconnu" ("adresāts nezināms"), "refusé" ("atteicies saņemt"), "déménagé" ("mainījis dzīvesvietu"), "non réclamé" ("nav pieprasīts"), "adresse insuffisante/inexistante" ("nepilnīga/neeksistējoša adrese"), "refusé par la douane" ("noraidījusi muita") utt. Uz pastkartēm un atklātņu formas iespieddarbiem sūtījuma nepiegādāšanas iemeslu norāda pastkartes vai atklātnes virspusē labajā pusē.

8.2. Šo informāciju norāda, izmantojot attiecīgu zīmogu vai piestiprinot pasta sūtījumam CN 15 uzlīmi, kuru pēc tam aizpilda pēc vajadzības. Ikviens izraudzītais operators drīkst pievienot nepiegādāšanas iemesla un citas attiecīgās informācijas tulkojumu savas valsts valodā. Minēto informāciju var norādīt tikai vienā valodā, par kuru iesaistītie izraudzītie operatori ir vienojušies. Tādā gadījumā par pietiekamām var uzskatīt piezīmes, ko saistībā ar attiecīgā sūtījuma nepiegādāšanu ar roku rakstījusi kāda amatpersona vai pasta iestādes darbinieks.

ATPAKAĻ

CN 15

 

Adresāts nezināms

Atteicies saņemt

 

Mainījis dzīvesvietu

Nav pieprasīts

 

Nepilnīga/ neeksistējoša adrese

Noraidījusi muita

 

   

Atpakaļnosūtīšanas datums:

   

Maksimālais izmērs - 52 x 52 mm, krāsa - rozā

8.3. Pasta iestādes saņēmējas darbinieks svītro adreses norādes, kas attiecas uz pasta iestādi saņēmēju, taču tā, lai tās arvien būtu salasāmas, un sūtījuma virspusē līdzās pasta iestādes nosūtītājas nosaukumam uzraksta "Retour" ("Atpakaļsūtīšana"). Uz sūtījuma uzspiež arī pasta iestādes saņēmējas kalendārzīmogu - uz prioritārajiem sūtījumiem aploksnēs un vēstulēm to uzspiež sūtījuma aizmugurē, bet uz pastkartēm - virspusē.

8.4. Nepiegādājamus sūtījumus atsevišķi vai īpašā sainī, uz kura ir marķējums "Envois non distribuables" ("Nepiegādājami sūtījumi"), nosūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vietu, it kā tie būtu šai valstij adresēti sūtījumi. Vienkāršos nepiegādājamos sūtījumus, uz kuriem atpakaļadrese norādīta pietiekami precīzi, nosūta atpakaļ tieši sūtītājam.

8.5. Nepiegādātos apdrošinātos sūtījumus nosūta atpakaļ pēc iespējas ātrāk, vēlākais līdz 5.3. punktā noteiktā termiņa beigām. Šos sūtījumus reģistrē CN 16 īpašajā sarakstā un iesaiņo pakā, aploksnē vai tarā, uz kuras ir marķējums "Valeurs declarées" ("Apdrošināti sūtījumi").

8.6. Nepiegādājamos sūtījumus, kas nosūtīti atpakaļ uz sūtījuma nodošanas valsti, apstrādā atbilstīgi 19-103. panta 7. punkta noteikumiem.

19-104. pants

Iesniegumu par sūtījumu atsaukšanu un iesniegumu par adreses mainīšanu vai precizēšanu apstrāde

1. Vēstuļu korespondences sūtījuma sūtītājs var to atsaukt vai lūgt, lai maina vai precizē uz tā norādīto adresi, atbilstīgi turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Ikvienam izraudzītajam operatoram ir pienākums pieņemt iesniegumus par sūtījumu atsaukšanu vai adreses mainīšanu vai precizēšanu attiecībā uz jebkuru vēstuļu korespondences sūtījumu, kas nosūtīts cita izraudzītā operatora pasta iestādē, ja tas ir atļauts tiesību aktos, kas reglamentē attiecīgā izraudzītā operatora darbību.

3. Iesnieguma sagatavošana

3.1. Lai iesniegtu iesniegumu par sūtījuma atsaukšanu vai adreses mainīšanu vai precizēšanu, sūtītājs aizpilda CN 17 veidlapu. Vairākiem pasta sūtījumiem, kurus viens un tas pats sūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, drīkst izmantot vienu veidlapu.

3.2. Iesniedzot attiecīgo iesniegumu pasta iestādes darbiniekiem, sūtītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un kvīti par pasta sūtījuma nodošanu, ja tāda ir. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators uzņemas atbildību par personu apliecinošā dokumenta datu pārbaudi.

3.3. Iesniegumu par adreses vienkāršu labošanu (nemainot adresāta vārdu un uzvārdu vai statusu) sūtītājs var adresēt tieši pasta iestādei saņēmējai. Tādā gadījumā 4. punktā paredzēto maksu neiekasē.

3.4. Iesniedzot attiecīgu paziņojumu Starptautiskajam birojam, ikviens izraudzītais operators drīkst noteikt, ka CN 17 iesniegumi, kas attiecas uz viņu, iesniedzami ar viņa centrālās administrācijas vai īpaši izraudzītas pasta iestādes starpniecību. Minētajā paziņojumā norāda attiecīgās pasta iestādes nosaukumu.

3.5. Izraudzītie operatori, kuri izmanto 3.4 punktā paredzēto iespēju, paši sedz visus izdevumus, kas varētu rasties, attiecīgās valsts robežās pa pastu vai ar telesakaru starpniecību nosūtot paziņojumus, ar kuriem savstarpēji jāapmainās attiecīgajam izraudzītajam operatoram un pasta iestādei saņēmējai. Telesakarus vai citus līdzīgus saziņas līdzekļus obligāti izmanto tad, ja šādus saziņas līdzekļus ir izmantojis sūtītājs un ja ar pasta iestādi saņēmēju nav iespējams laikus sazināties pa pastu.

3.6. Ja sūtījums joprojām atrodas sūtījuma nodošanas valstī, attiecīgo iesniegumu izskata atbilstīgi šīs valsts tiesību aktiem.

4. Maksa

4.1. Par katru iesniegumu sūtītājs maksā īpašu maksu, kuras orientējošā summa ir 1,31 SDR.

4.2. Iesniegumu pārsūta pa pastu vai izmantojot telesakarus, bet sūtīšanas izdevumus sedz sūtītājs. Iesnieguma nosūtīšanas nosacījumi un noteikumi, kas saistīti ar telesakaru izmantošanu, ir izklāstīti turpmāk 6. punktā.

4.3. Ja iesniegums par sūtījuma atsaukšanu vai adreses mainīšanu vai precizēšanu attiecas uz vairākiem sūtījumiem, ko viens un tas pats sūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, 4.1. un 4.2. punktā paredzētos tarifus piemēro tikai vienu reizi.

5. Iesnieguma nosūtīšana pa pastu

5.1. Ja iesniegums jānosūta pa pastu, CN 17 veidlapu, kurai, ja iespējams, ir pievienota sūtījuma aploksnes vai adreses fotokopija, nosūta kā ierakstītu sūtījumu tieši pasta iestādei saņēmējai, izmantojot ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi).

5.2. Ja iesniegumu iesniedz ar centrālo administrāciju starpniecību, ārkārtas situācijā pasta iestāde nosūtītāja drīkst nosūtīt iesnieguma kopiju tieši pasta iestādei saņēmējai. Iesniegumi, kas nosūtīti tieši, ir jāņem vērā. Attiecīgos sūtījumus neizsniedz, kamēr nav saņemts attiecīgais iesniegums no centrālās administrācijas.

5.3. Saņemot CN 17 veidlapu, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un veic nepieciešamās darbības.

5.4. Par to, kādas darbības pasta iestāde saņēmēja veikusi saistībā ar katru no saņemtajiem iesniegumiem par sūtījuma atsaukšanu vai adreses mainīšanu vai precizēšanu, nekavējoties ziņo pasta iestādei nosūtītājai, izmantojot ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi) un CN 17 veidlapas kopiju, kurā pienācīgi aizpildīta sadaļa "Pasta iestādes saņēmējas atbilde". Pasta iestāde nosūtītāja savukārt informē iesnieguma sagatavotāju. Minēto noteikumu piemēro arī turpmāk minētajos gadījumos:

5.4.1. ja meklējumi bijuši veltīgi;

5.4.2. ja attiecīgie sūtījumi jau ir izsniegti adresātam;

5.4.3. ja attiecīgais sūtījums ir konfiscēts, iznīcināts vai aizturēts.

5.5. Saņemot iesniegumu par sūtījuma atsaukšanu, neprioritāru vai sauszemes sūtījumu nosūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas valsti kā prioritāru sūtījumu vai ar aviopastu, ja sūtītājs apņemas atlīdzināt attiecīgo pasta tarifu starpību. Ja, saņemot iesniegumu par adreses mainīšanu vai precizēšanu, sūtījumu nosūta kā prioritāru sūtījumu vai ar aviopastu, pasta tarifu starpību, kas atbilst jaunajam pasta pārvadājumu veidam, no adresāta iekasē un patur tas izraudzītais operators, kas piegādā attiecīgo sūtījumu.

6. Iesniegumu nosūtīšana, izmantojot telesakarus

6.1. Ja iesniegums jānosūta, izmantojot telesakarus, CN 17 veidlapu nodod attiecīgajam dienestam, kas tajā norādītos datus nosūta pasta iestādei saņēmējai. Par šo pakalpojumu maksā sūtītājs.

6.2. Saņemot ziņojumu pa telesakariem, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un veic nepieciešamās darbības.

6.3. Ja, izmantojot telesakarus, iesniegtais iesniegums par adreses mainīšanu vai precizēšanu attiecas uz apdrošinātu sūtījumu, šo iesniegumu apstiprina pa pastu, kā noteikts 5.1. punktā, apstiprinājumu nosūtot ar pirmo nosūtāmo pastu. Tad CN 17 veidlapas augšpusē treknrakstā norāda "Confirmation de la demande transmise par voie des télécommunications du..." ("Apstiprinājums iesniegumam, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, un datēts ar (..)"); līdz šāda apstiprinājuma saņemšanai pasta iestāde saņēmēja tikai glabā attiecīgo pasta sūtījumu. Galamērķa valsts izraudzītais operators tomēr drīkst rīkoties uz savu atbildību un izskatīt iesniegumu, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, negaidot tā apstiprinājumu pa pastu.

6.4. Ja sūtītājs savu iesniegumu ir iesniedzis, izmantojot telesakarus, un lūdzis, lai viņu par procesa gaitu informē, izmantojot līdzīgus saziņas līdzekļus, atbildi pasta iestādei nosūtītājai nosūta, izmantojot šādus saziņas līdzekļus. Pasta iestāde nosūtītāja pēc iespējas ātrāk par to informē iesnieguma iesniedzēju. Tas pats ir attiecināms, ja iesniegums, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, nav pietiekami precīzi formulēts, lai attiecīgo pasta sūtījumu varētu nekļūdīgi identificēt.

19-105. pants

Pasta sūtījuma atsaukšana. Adreses un/vai adresāta vārda mainīšana vai precizēšana. Pasta sūtījumi, kas nodoti valstī, kas nav valsts, kurā saņemts iesniegums

1. Ikviena pasta iestāde, saņemot iesniegumu par sūtījuma atsaukšanu vai adreses un/vai adresāta vārda mainīšanu vai precizēšanu, kas iesniegts atbilstīgi 19-105. panta 2. punktam, pārbauda minētā sūtījuma sūtītāja personas datus. Tā jo īpaši nodrošina, ka CN 17 veidlapā tam paredzētajā vietā ir skaidri norādīta sūtītāja adrese. Pēc tam tā nosūta CN 17 veidlapu pasta iestādei, kas nosūtījusi attiecīgo sūtījumu, vai pasta iestādei saņēmējai.

2. Ja iesniegums attiecas uz ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, sūtītājam ir jāuzrāda kvīts oriģināls, savukārt CN 17 veidlapā ir norāde "Vu l'original du récépissé" ("Uzrādīts kvīts oriģināls"). Pirms šo kvīti atdod atpakaļ sūtītājam, uz tās izdara šādu atzīmi: "Demande de retrait (de modification ou de correction d'adresse) déposée le... au bureau de..." ("Iesniegums par sūtījuma atsaukšanu (vai adreses mainīšanu vai precizēšanu), kas (..) iesniegts (..) pasta iestādē"). Līdzās šai atzīmei pasta iestāde, kurā iesniegts attiecīgais iesniegums, uzspiež savu kalendārzīmogu. Pēc tam CN 17 veidlapu ar pasta iestādes nosūtītājas starpniecību nosūta pasta iestādei saņēmējai.

3. Iesniegumus, kas iesniegti, izmantojot telesakarus, atbilstīgi 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem nosūta tieši pasta iestādei saņēmējai, kas saņem attiecīgo sūtījumu. Taču tad, ja iesniegums attiecas uz ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, CN 17 veidlapu, uz kuras norādītas atzīmes "Vu l'original du récépissé de dépôt" ("Uzrādīts sūtījuma kvīts oriģināls") un "Demande transmise par voie des télécommunications déposée le ... au bureau de ..." ("Iesniegums iesniegts, izmantojot telesakarus, (..) (..) pasta iestādē"), nosūta arī attiecīgā sūtījuma nodošanas pasta iestādei. Pēc veidlapā norādītās informācijas pārbaudes attiecīgā pasta iestāde sūtītāja CN 17 veidlapas augšpusē izteiktā treknrakstā uzraksta atzīmi "Confirmation de la demande transmise par voie des télécommunications du ..." ("Apstiprinājums iesniegumam, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, un datēts ar (..)") un veidlapu nosūta pasta iestādei saņēmējai. Pasta iestāde saņēmēja glabā ierakstīto vai apdrošināto sūtījumu līdz minētā apstiprinājuma saņemšanai.

4. Lai pasta iestāde, kurā attiecīgais iesniegums iesniegts, varētu informēt sūtītāju par procesa gaitu, pasta iestāde saņēmēja to informē par darbībām, kas veiktas saistībā ar attiecīgo iesniegumu. Taču tad, ja iesniegums attiecas uz ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, minēto informāciju nosūta ar attiecīgās pasta iestādes sūtītājas starpniecību. Ja pasta sūtījums tiek atsaukts, kopā ar minēto informāciju nosūta arī atsaukto pasta sūtījumu.

5. 19-105. pantu pēc analoģijas piemēro gan pasta iestādei, kurā iesniegts iesniegums, gan attiecīgajam izraudzītajam operatoram.

VII iedaļa

Atlīdzība

A. Tranzīta maksa

27-101. pants

Tranzīta maksa. Vispārējie noteikumi

1. Uzskaite

1.1. Sauszemes depešu tranzīta maksas un tranzīta aviodepešu apstrādes maksas uzskaiti par katru sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru tranzīta valsts izraudzītais operators veic atbilstīgi 34-010. pantā izklāstītajai kārtībai. Tās pamatā ir to tranzītā saņemto depešu svars, kuras nosūtītas attiecīgā gada laikā. Aprēķinos piemēro likmes, kas izklāstītas 27-103. pantā.

1.2. Tranzīta maksu un tranzīta aviodepešu apstrādes maksu sedz depešu nodošanas valsts izraudzītais operators. Maksājumus, izņemot gadījumu, kas paredzēts 1.4. punktā, saņem tranzītā šķērsoto valstu izraudzītie operatori vai tie izraudzītie operatori, kuru dienesti piedalās depešu pārvadāšanā pa sauszemi vai jūru.

1.3. Maksājumus par tranzīta depešu pārvadāšanu pa jūru depešu nodošanas valsts izraudzītie operatori var veikt tieši kuģniecībām vai to pārstāvjiem. Pirms tam iekraušanas ostas valsts izraudzītais operators dod savu piekrišanu.

1.4. Ja iesaistītie izraudzītie operatori nav īpaši vienojušies, 27-103. pantā noteikto tranzīta tarifu skalu piemēro visiem aviodepešu pārvadājumiem pa sauszemi vai jūru. Tomēr sauszemes tranzīta tarifus nemaksā par:

1.4.1. aviodepešu nosūtīšanu starp divām lidostām, kas apkalpo vienu pilsētu;

1.4.2. minēto depešu transportēšanu no lidostas, kas apkalpo pilsētu, uz noliktavu, kura atrodas tajā pašā pilsētā, un to pašu depešu nogādāšanu atpakaļ lidostā, lai veiktu pārsūtīšanu.

2. Ja ir jāizšķir izraudzīto operatoru strīds par gada rezultātiem, attiecīgie izraudzītie operatori lūdz savām dalībvalstīm rīkoties saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Vispārējā reglamenta 153. pantā. Šķīrējtiesneši ir pilnvaroti noteikt taisnīgu un pamatotu maksājamo tranzīta maksu vai galamaksu.

27-102. pants

Tranzīta maksas piemērošana

1. Ja nav īpašas vienošanās, tiešus jūras pārvadājumus, ko starp divām valstīm veic ar vienas no šo valstu kuģiem, uzskata par trešās puses pakalpojumu.

2. Jūras tranzīts sākas tad, kad depešas nodod izraudzītā operatora sūtītāja izvēlētajai kuģniecībai, un beidzas, kad attiecīgas depešas nodod galamērķa valsts izraudzītajam operatoram vai kad galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ir nodots pavadraksts vai kāds cits attiecīgs dokuments - atkarībā no tā, kas tiek nodots ātrāk. Jūras tranzīta maksā, kuru maksā izraudzītais operators sūtītājs, ieskaita visas izmaksas, kas kuģniecības kompānijai radušās piestāšanas ostā. Ja galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ir jāmaksā papildu maksa par pakalpojumiem, kas sniegti pirms minētā paziņojuma, piemēram, ostas nodevas, kanāla maksa, termināļa vai piestātnes maksas par saistītajiem pakalpojumiem un citas līdzīgas maksas par konteineros ievietotu depešu vai bez ievietošanas konteineros depešu apstrādi, tad galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ir tiesības no izraudzītā operatora sūtītāja pieprasīt kompensāciju par minētajām papildu izmaksām. Tomēr galamērķa valsts izraudzītais operators sedz glabāšanas izmaksas, kas radušās pēc tam, kad kuģniecības kompānija ir paziņojusi, ka depešas ir fiziski pieejamas saņemšanai.

2.1. Neatkarīgi no 2. punkta depešu galamērķa valsts izraudzītais operators no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora iekasē summu, kas atbilst ostas glabāšanas maksai, ja pasta iestāde sūtītāja 17-135. panta 5.6. punktā paredzētajā laikā nav atsūtījusi CN 37 pavadraksta kopiju.

2.2. Jūras tranzīta papildu maksas atlīdzināšanu pieprasa, nosūtot CN 62bis atsevišķo rēķinu, kā minēts 34-010. pantā.

3. Ja citas valsts transporta dienests šķērso tādas valsts teritoriju, kuras dienesti saskaņā ar 17-112. pantu nepiedalās pārvadāšanā, tad šādi pārvadātajām depešām nepiemēro sauszemes tranzīta maksu.

4. Visām valstīm, kuras sūta un pieņem jūras tranzīta pasta sūtījumus, pasta administrāciju vadītāju un vecāko amatpersonu vārdu, uzvārdu un adrešu sarakstā ir jānorāda ar jūras tranzīta pasta sūtījumiem saistītā kontaktadrese, tostarp fiziskā adrese, tālruņa, faksa numurs un e-pasta adrese. Ja izraudzītajam operatoram ir atsevišķas pasta iestādes, kuras atbild par ievešanu un izvešanu, ir jānorāda divas adreses. Lai varētu veikt iepriekšēju paziņošanu, katram izraudzītajam operatoram, ja iespējams, ir jāizveido vispārēja e-pasta adrese (piem., seamail@xxpost.com).

27-103. pants

Tranzīta maksa

1. Tranzītmaksu, ko maksā depešu nodošanas valsts izraudzītais operators, aprēķina, pamatojoties uz šādām komponentēm:

1.1. Tarifs par tranzīta depešu apstrādi ir 0,541 SDR par kilogramu 2018. gadam, 0,546 SDR par kilogramu 2019. gadam, 0,552 SDR par kilogramu 2020. gadam un 0,557 SDR par kilogramu 2021. gadam.

1.2. Tarifs, ko nosaka, ņemot vērā attālumu:

1.2.1. aviotransportam - aviopārvadājumu pamattarifs, ko noteikusi Pasta darbības padome, izmantojot 33-101. pantā minēto formulu;

1.2.2. sauszemes transportam:

1.2.2.1. par kilogramu un par kilometru līdz 1000 kilometriem: 0,326 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,353 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,384 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,416 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.2.2. par kilogramu un par papildu kilometru līdz 3000 kilometriem: 0,217 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,203 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,190 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,178 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.2.2bis. par kilogramu un par papildu kilometru līdz 5000 kilometriem: 0,195 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,180 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,167 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadamun 0,155 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.2.3. par kilogramu un par papildu kilometru: 0,137 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,124 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,113 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,103 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.2.4. tarifu, kura pamatā ir attālums, aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 kilometri, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību;

1.2.3. jūras transportam:

1.2.3.1. par kilogramu un par jūras jūdzi (1,852 km) līdz 1000 jūras jūdzēm: 0,123 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,145 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,170 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,199 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.3.2. par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 2000 jūras jūdzēm: 0,070 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,081 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,095 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,110 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.3.3. par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 4000 jūras jūdzēm: 0,055 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,060 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,065 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,071 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.3.4. par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 10 000 jūras jūdzēm: 0,023 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,016 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,011 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,008 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.3.5. par kilogramu un par papildu jūras jūdzi: 0,014 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam; 0,009 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam; 0,005 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,003 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2.3.6. tarifu, kura pamatā ir attālums, aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 jūras jūdzes, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību.

27-104. pants

Attālums kilometros

1. Attālumi, kurus izmanto tranzīta maksas noteikšanai par attālumu, kas šķērsots pa sauszemi saskaņā ar 27-103. panta 1.2. punktu, ir norādīti sarakstā "Tranzītā pārvadājamo depešu sauszemes maršrutu attālumi kilometros", ko publicējis Starptautiskais birojs.

27-105. pants

Ārkārtas pakalpojumi. Vairākveidu pārvadājumi

1. 27-103. pantā noteikto tranzīta maksu nepiemēro pārvadājumiem, ko veic ārkārtas dienesti, kurus pēc vienas vai vairāku izraudzīto operatoru lūguma izveidojis vai nodrošina kāds cits izraudzītais operators. Par šāda veida pārvadājumu nosacījumiem iesaistītie izraudzītie operatori savstarpēji vienojas.

2. Ja izraudzītais operators cita izraudzītā operatora sauszemes depešas pārsūta, izmantojot kombinētu sauszemes un jūras transportu, iesaistītie izraudzītie operatori vienojas par šādas pārsūtīšanas nosacījumiem, noslēdzot īpašu vienošanos.

27-106. pants

Maksas aprēķināšana un uzskaite par atklātā tranzīta sūtījumiem un nepareizi nosūtītiem sūtījumiem

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Katram izraudzītajam operatoram, kas sūtījumus pārsūta atklātā tranzītā pa sauszemi, ir tiesības no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora iekasēt maksu, lai segtu izmaksas, kas radušās par tranzītā esošu sūtījumu apstrādi un pārvadāšanu, kā arī galamaksas palielinājumu, kuru tas maksās galamērķa valsts izraudzītajam operatoram. Pārvadāšanas un apstrādes izmaksas aprēķina, ņemot vērā neto svaru.

1.2. Tranzīta maksas noteikšana sūtījumiem, ko atklātā tranzītā pārsūta valstu grupas

1.2.1. Tranzīta maksu nosaka galamērķa valstu grupas. Grupu skaits nedrīkst būt lielāks par 10. Katras grupas tranzīta maksu nosaka atbilstīgi vidējai svērtajai tranzīta maksai, kas jāmaksā dažādos grupas galamērķos. Svērumu pamato ar pasta sūtījumu daudzumu, ko tranzītā pārsūta uz katru attiecīgās grupas valsti.

1.3. Maksas aprēķināšana

1.3.1. Maksa par atklātā tranzītā pārsūtītu sūtījumu apstrādi

1.3.1.1. Maksa par atklātā tranzītā nosūtītu sūtījumu apstrādi ir 1,000 SDR par kilogramu 2018. gadam, 1,010 SDR par kilogramu 2019. gadam, 1,020 SDR par kilogramu 2020. gadam un 1,030 SDR par kilogramu 2021. gadam.

1.3.2. Maksa par atklātā tranzītā pārsūtītu sūtījumu pārvadāšanu

1.3.2.1. Maksu par atklātā tranzītā pārsūtītu sūtījumu pārvadāšanu pa sauszemi aprēķina, pamatojoties uz tarifu par attālumu, kas norādīts 27-103. panta 1.2.2. punktā. Maksu par atklātā tranzītā pārsūtītu sūtījumu pārvadāšanu ar aviopastu aprēķina, pamatojoties uz tarifu, kas norādīts 33-101. panta 3. punktā.

1.3.3. Galamaksas palielinājums

1.3.3.1. Galamaksas palielinājumu aprēķina, pamatojoties uz vidējo starpību starp tranzītvalsts izraudzītā operatora saņemto galamaksu un galamaksu, kas samaksāta galamērķa valsts izraudzītajam operatoram.

1.4. Tranzīta maksas palielinājums sūtījumiem, ko pārsūta atklātā tranzītā

1.4.1. Tranzīta maksas summu, kas aprēķināta saskaņā ar 1.3. punktu, attiecībā uz atklātā tranzīta sūtījumiem, kurus pārsūta pa sauszemi, palielina par 10 % un attiecībā uz atklātā tranzīta sūtījumiem, kurus pārsūta ar aviopastu, palielina par 5 %. Šo palielinājumu norāda CN 51 veidlapā.

1.5. Nepareizi nosūtītiem sūtījumiem piemērojamā maksa

1.5.1. Katram izraudzītajam operatoram, kas pārsūta nepareizi nosūtītus sūtījumus, ir tiesības no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora iekasēt maksu, lai segtu izmaksas, kas radušās par sūtījumu apstrādi un pārvadāšanu, kā arī galamaksas palielinājumu, kuru tas maksās galamērķa valsts izraudzītajam operatoram. Starpposma valsts izraudzītais operators ir tiesīgs no izraudzītā operatora sūtītāja pieprasīt segt attiecīgo maksu, kas aprēķināta atbilstīgi 1.2.-1.4. punktam, pieskaitot arī 2 SDR/kg.

1.6. Atklātā tranzīta sūtījumu uzskaiti parasti veic, pamatojoties uz saņemtajiem statistikas datiem, bet tad, ja tranzītvalsts izraudzītais operators pieprasa, uzskaiti veic, pamatojoties uz faktisko svaru.

1.7. Uzskaiti, pamatojoties uz faktisko svaru, veic to sūtījumu gadījumā, kas nepareizi nosūtīti vai nodoti uz kuģa, vai tad, ja tos nesūta regulāri vai sūta pārāk atšķirīgu sūtījumu daudzumu. Tomēr minēto uzskaiti veic tikai tad, ja starpposma valsts izraudzītais operators pieprasa samaksu par sniegto tranzīta pakalpojumu. Šajā nolūkā starpposma valsts izraudzītais operators izmanto CN 65 veidlapu, kam pievieno CN 43 pārbaudes paziņojumus. Starpposma valsts izraudzītais operators var vienoties ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru, ka nepareizi nosūtīto sūtījumu uzskaiti veic, pamatojoties uz statistiku.

2. Statistikas datu apkopošana

2.1. Statistikas datus apkopo katru gadu; gadā ar nepāra gadskaitli uzskaiti veic maijā, gadā ar pāra gadskaitli - oktobrī.

2.2. Statistikas datu apkopošanas laikposmā atklātā tranzīta sūtījumiem pievieno CN 65 pavadrakstu. Attiecīgi uz CN 26 vai CN 25 pasta saiņu birkām un uz CN 65 pavadrakstiem uzdrukā burtu "S". Ja depešā, kurā parasti ievieto atklātā tranzīta sūtījumus (ierakstītus vai neierakstītus), šādu sūtījumu nav, tad depešas vēstuļu kartei pievieno attiecīgi vienu vai divus CN 65 pavadrakstus, uz kuriem ir norāde "Néant" ("Nulle").

2.3. Statistikas datu apkopošanas laikposmā visus atklātā tranzīta sūtījumus kopā ar CN 65 pavadrakstu ievieto noslēgtā maisā, kas var būt izgatavots no caurspīdīgas plastmasas un ir ievietots maisā, kurā ir vēstuļu karte.

2.4. Ikviens izraudzītais operators, kurš sūtījumus nosūta atklātā tranzītā, informē starpposma valsts izraudzīto operatoru par visiem grozījumiem, kas pārskata periodā izdarīti noteikumos par šāda veida pasta sūtījumu apmaiņu.

3. CN 65 pavadraksta sagatavošana un pārbaude

3.1 CN 65 pavadrakstā katrai galamērķa valstu grupai sūtījumu svaru norāda atsevišķi. Pavadrakstu numurēšanai izmanto divas secīgu kārtas numuru virknes - vienu neierakstītiem sūtījumiem, otru ierakstītiem sūtījumiem. CN 65 pavadrakstu skaitu norāda CN 31 vai CN 32 vēstuļu kartes attiecīgajā sadaļā. Tranzītvalstu izraudzītie operatori var pieprasīt, lai tiek izmantoti īpaši CN 65 pavadraksti, kuros noteiktā secībā ir uzskaitītas svarīgākās valstu grupas. Visus CN 65 pavadrakstus ievieto maisā, kurā ir CN 31 vēstuļu karte.

3.2. Katrai valstu grupai atklātā tranzīta sūtījumu svaru noapaļo uz augšu līdz tuvākajam dekagramam, ja dekagrama daļa ir vienāda ar 5 gramiem vai lielāka; citkārt to noapaļo uz leju līdz tuvākajam dekagramam.

3.3. Ja starpposma valsts pasta apmaiņas vietā konstatē, ka atklātā tranzīta sūtījumu faktiskais svars no norādītā svara atšķiras par vairāk nekā 20 gramiem, tas veic labojumus CN 65 pavadrakstā un nekavējoties par šo kļūdu informē pasta apmaiņas vietu nosūtītāju, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu. Ja konstatētā neatbilstība ir iepriekš minētājā ierobežojuma diapazonā, tad pasta iestādes sūtītājas norādīto lielumu nemaina.

3.4. Ja nav pievienots CN 65 pavadraksts vai depešā ir nepareizi nosūtīti sūtījumi, tad attiecīgā gadījumā CN 65 pavadrakstu sagatavo ierastajā kārtībā un par šo pārkāpumu informē pasta iestādi sūtītāju, izmantojot CN 43 paziņojumu.

3.5. Ja nepareizi nosūtītu sūtījumu kopējais svars depešā, kas nosūtīta no vienas pasta apmaiņas vietas, nav lielāks par 50 gramiem, 3.4. punktā minētais CN 65 pavadraksts nav jāsagatavo.

4. Atklātā tranzīta sūtījumi, par kuriem sagatavo rēķinus, pamatojoties uz faktisko svaru

4.1. Ja tranzītvalsts izraudzītais operators pieprasa, lai tranzīta maksu par atklātā tranzīta sūtījumiem uzskaita, pamatojoties uz faktisko svaru, depešām, kurās ir šādi sūtījumi, pievieno CN 65 pavadrakstu, kuru piestiprina pie vēstuļu kartes. Tādu pašu procedūru izmanto atklātā tranzīta sūtījumiem, kurus neiekļauj statistikas datu apkopošanā un par kuriem rēķinus sagatavo, pamatojoties uz faktisko svaru.

4.2. Atklātā tranzītā nododot izraudzītajam operatoram starpposma piestāšanas ostā sūtījumus, kuri nodoti uz kuģa atklātā jūrā un kuri ir apmaksāti, izmantojot kuģa karogvalsts pastmarkas vai tās valsts pastmarkas, kurā kuģis ir reģistrēts, pievieno CN 65 pavadrakstu. Ja uz kuģa nav pasta iestādes, sūtījumiem pievieno sarakstu par sūtījumu svaru, kuru starpposma izraudzītais operators ņem vērā kā pamatu, pieprasot maksu par sauszemes vai jūras tranzītu/SAL pārvadājumiem. CN 65 pavadrakstā vai sarakstā ar sūtījumu svaru norāda katrai galamērķa valstij paredzēto sūtījumu svaru, datumu, kuģa nosaukumu un karogvalsti, numurējot attiecībā uz katru kuģi atsevišķi un katru gadu numerāciju sākot no jauna. Šo informāciju pārbauda tā pasta iestāde, kurai sūtījumi tiek nodoti pēc nodošanas uz kuģa.

5. CN 67 svara saraksta sagatavošana

5.1. Par atklātā tranzītā saņemtiem sūtījumiem un nepareizi nosūtītiem sūtījumiem izraudzītais operators kreditors katru gadu statistikas datu apkopošanas laikposma beigās sagatavo CN 67 svara sarakstu, kura pamatā ir CN 65 pavadrakstos sniegtā informācija. Kopējo svaru, kas norādīts CN 67 svara sarakstā, reizina ar 12 un ieraksta CN 51 rēķinā. Gadījumos, kad rēķini ir jāsagatavo, pamatojoties uz sūtījumu faktisko svaru, CN 67 sarakstus sagatavo par katru mēnesi vai par katru ceturksni, izmantojot attiecīgajos CN 65 pavadrakstos sniegto informāciju.

27-107. pants

Tranzīta maksa par novirzītām vai pa nepareizu maršrutu nosūtītām depešām

1. Tranzītvalsts izraudzītie operatori dara visu iespējamo, lai depešas virzītu pa izraudzītā operatora sūtītāja norādīto maršrutu. Ja tomēr depešas tiek novirzītas vai nosūtītas pa nepareizu maršrutu, tranzīta maksu, nepiemērojot 34-012. panta 9. punktu, maksā izraudzītajiem operatoriem, kuri piedalās minēto depešu tranzīta pārvadājumos. Savukārt sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var pieprasīt kompensāciju no tā izraudzītā operatora, kura dienesti kļūdaini nosūtīja depešu.

27-108. pants

Aviodepešas un sauszemes depešas ar aviotransportu (SAL), kuras tranzītā pārvadā pa sauszemi

1. Ja attiecīgie izraudzītie operatori nav īpaši vienojušies, aviodepešām un SAL depešām, kuras trešās valstīs daļā no maršruta bieži pārvadā pa sauszemi, piemēro tranzīta maksu.

2. Iepriekš minētajā gadījumā tranzīta maksu aprēķina atbilstīgi faktiskajam bruto svaram, kas aviodepešām norādīts attiecīgi CN 38 pavadrakstā vai CN 41 pavadrakstā un SAL depešām - uz CN 36 birkām.

27-109. pants

Tranzīta maksa par atpakaļsūtītu tukšu maisu pārvadāšanu pa gaisu vai sauszemi

1. Tranzīta maksu par tukšu maisu pārvadāšanu maksā tas izraudzītais operators, kuram tara pieder. To aprēķina saskaņā ar 27-103. pantu. Tukšo maisu depešām piemēro maksājumu, kas ir 30 % no tranzīta maksas par depešām ar vēstuļu korespondences pasta sūtījumiem.

2. Izraudzītajam operatoram, kas tukšos maisus sūta atpakaļ, nav tiesību pieprasīt kompensāciju par izmaksām, kuras radušās tā valstī, ja vidējais svērtais tukšo maisu transportēšanas attālums līdz valsts robežai nav lielāks par 300 km. Ja vidējais svērtais attālums ir lielāks par 300 km, tas var pieprasīt transportēšanas maksu, bet ne apstrādes maksu par attālumu, kas pārsniedz 300 km.

3. Transporta maksa, kuru maksā par transportēšanu tajā valstī, kura maisus sūta atpakaļ, fiksē, nosakot konkrētu cenu par kilogramu. Šajā cenā ieskaita transportēšanas maksu par nosūtīšanu valsts iekšienē, starp dažādām pasta apmaiņas vietām un valsts robežām. To aprēķina, pamatojoties uz likmēm, kas faktiski samaksātas par depešu pārvadāšanu galamērķa valstī, bet šī cena nedrīkst būt lielāka par transportēšanas maksu, kas noteikta 27-103. pantā. Vidējo svērto attālumu aprēķina Starptautiskais birojs, ņemot vērā visu to tukšo depešu bruto svaru, kas nosūtītas no attiecīgās valsts.

4. Izraudzītie operatori, kuri pieprasa kompensāciju par transportēšanas izmaksām, līdz 1. jūlijam Starptautiskajam birojam nosūta datus, kas nepieciešami, lai aprēķinātu vidējo svērto attālumu un atlīdzības summu. Starptautiskais birojs līdz 1. oktobrim visiem izraudzītajiem operatoriem paziņo vidējo svērto attālumu un atlīdzību, un tie stājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

B. Galamaksa

30-101. pants

Galamaksa. Vispārējie noteikumi

1. Uzskaite

1.1. Par vēstuļu korespondences sūtījumiem, izņemot M maisus, izraudzītais operators kreditors galamaksas uzskaiti veic reizi gadā atbilstīgi depešu faktiskajam svaram, saņemto ierakstīto sūtījumu un apdrošināto sūtījumu faktiskajam skaitam, kā arī, ja nepieciešams, atbilstīgi attiecīgajā gadā saņemto sūtījumu skaitam. Piemēro likmes, kas noteiktas Konvencijas 29. un 30. pantā.

1.2. Par M maisiem izraudzītais operators kreditors galamaksas uzskaiti veic reizi gadā, pamatojoties uz svaru, par kuru saskaņā ar Konvencijas 29. un 30. pantā noteiktajiem nosacījumiem iekasē galamaksu.

1.3. Lai noteiktu gada laikā nosūtīto sūtījumu svaru un skaitu, depešu nodošanas valsts izraudzītie operatori katrai depešai norāda:

1.3.1. pasta sūtījumu svaru (izņemot M maisus);

1.3.2. M maisu svaru, ja tas ir lielāks par 5 kilogramiem;

1.3.3. M maisu skaitu, ja to svars ir mazāks par 5 kilogramiem;

1.3.4. depešā ievietoto ierakstīto sūtījumu skaitu;

1.3.5. depešā ievietoto apdrošināto sūtījumu skaitu.

1.4. Ja attiecīgie izraudzītie operatori nav īpaši vienojušies, tad attiecībās starp mērķsistēmas valstīm sūtījumu skaitu nosaka atbilstīgi 30-116. un 30-118. pantam.

1.5. Ja ir jānosaka vairumsūtījumu skaits un svars, tad šīs kategorijas pasta sūtījumiem izmanto 17-127. pantā norādītos veidus.

1.6. Attiecīgie izraudzītie operatori var vienoties, ka galamaksu savstarpējās attiecībās uzskaitīs, izmantojot citu statistisko metodi. Tie var arī vienoties par citu laikposmu, kas atšķiras no tā, kas noteikts 30-119. pantā.

2. Ja ir jāizšķir izraudzīto operatoru strīds par gada rezultātiem, attiecīgie izraudzītie operatori lūdz savām dalībvalstīm rīkoties saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Vispārējā reglamenta 153. pantā. Šķīrējtiesneši ir pilnvaroti noteikt taisnīgu un pamatotu maksājamo tranzīta maksu vai galamaksu.

3. Atbrīvojums no galamaksas

3.1. No galamaksas ir atbrīvoti 16-001. panta 1. punktā minētie vēstuļu korespondences sūtījumi, kas ir saistīti ar pasta dienestu, un nepiegādātie pasta sūtījumi, kurus sūta atpakaļ uz nodošanas vietu slēgtās depešās.

3.1.1. Šo atbrīvojumu nepiemēro nepiegādātiem pasta sūtījumiem, kuri kļūdas dēļ nokļuvuši pasta tīklā un par kuriem izraudzītais operators nav iekasējis pasta maksu.

3.2. IBRS sūtījumiem un paziņojumiem par izsniegšanu galamaksu nepiemēro.

3.3. Tarai, kurā ir tikai CN 31 vēstuļu karte, un tukšās taras depešām galamaksu nepiemēro.

30-102. pants

Dalībvalstu brīvprātīga dalība mērķsistēmā

1. Saistībā ar Konvencijas 28. panta 13. punktu jebkura dalībvalsts var paziņot par brīvprātīgu pievienošanos mērķsistēmai. Tās valsts izraudzītais operators, kura vēlas pievienoties mērķsistēmai, Starptautiskajam birojam nosūta oficiālu paziņojumu ne vēlāk kā līdz tā gada 1. jūnijam, kas ir pirms gada, kurā tā vēlas pievienoties mērķsistēmai. Starptautiskais birojs 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par to informē mērķsistēmas valstis.

2. Paziņojumā pievienošanās dalībvalsts izraudzītais operators apņemas no nākamā gada 1. janvāra veikt visas statistikas apkopošanas, uzskaitvedības un citas darbības, kas ir saistītas ar dalību mērķsistēmā.

3. Tās dalībvalsts izraudzītais operators, kura vēlas pievienoties mērķsistēmai, paziņo, kurus no turpmāk minētajiem noteikumiem šī valsts izvēlas piemērot:

3.1. noteikumus, kurus piemēro valstīm un teritorijām mērķsistēmā līdz 2010. gadam;

3.2. noteikumus, kurus piemēro valstīm un teritorijām mērķsistēmā, sākot no 2010. gada;

3.3. noteikumus, kurus piemēro valstīm un teritorijām mērķsistēmā, sākot no 2012. gada;

3.4. noteikumus, kurus piemēro valstīm un teritorijām mērķsistēmā, sākot no 2014. gada.

4. Pirms paziņojuma nosūtīšanas vai kopā ar to tās dalībvalsts izraudzītais operators, kura vēlas pievienoties mērķsistēmai un piemērot mērķsistēmas noteikumus, kas minēti 3.1., 3.2. vai 3.3. punktā, informē Starptautisko biroju par maksām, kuras paredzētas 30-107. un 30-108. pantā. Līdz tā gada 1. jūlijam, kurā notiek pievienošanās, Starptautiskais birojs mērķsistēmas valstīm un tās valsts izraudzītajam operatoram, kura pievienojas, dara zināmu tarifu par sūtījumu un par kilogramu, kuru, sākot no nākamā gada 1. janvāra, maksās dalībvalstij, kas pievienojas.

5. Valsts, kura pievienojas mērķsistēmai, sākot no 1. janvāra tajā gadā, kad sāk dalību mērķsistēmā, piemēro visus ar to saistītos noteikumus atbilstīgi savai izvēlei, par kuru tā paziņojusi saskaņā ar 3. punktu.

30-103. pants

Tiešā piekļuve iekšzemes piegādei

1. Visi Pasaules Pasta savienības valstu izraudzītie operatori Starptautiskajam birojam nosūta informāciju par nosacījumiem saistībā ar tiešu piekļuvi iekšzemes piegādei, tostarp informāciju par kontaktpersonām (pakalpojumu pārdošanas vadītājiem), pakalpojumiem, produktiem un maksām, darbības un finanšu prasībām, kā arī tīmekļa vietnēm, kurās ir sniegta papildu informācija. Izraudzītie operatori nodrošina, ka par visām izmaiņām saistībā ar maksām un citiem nosacījumiem, kas ietekmē tiešu piekļuvi, Starptautiskajam birojam paziņo pirms to stāšanās spēkā.

2. Pamatojoties uz sniegto informāciju, Starptautiskais birojs UPU tīmekļa vietnē izvieto tiešas piekļuves datubāzi. Starptautiskais birojs regulāri atjaunina datus tiešas piekļuves datubāzē. Starptautiskais birojs iesaistītajiem dalībniekiem nodrošina arī piekļuvi lietošanas rokasgrāmatai.

3. To valstu un teritoriju izraudzītie operatori, kas mērķsistēmai pievienojās no 2010., 2012. vai 2016. gada, Starptautiskajam birojam paziņo, vai tie citiem izraudzītajiem operatoriem nodrošinās tiešu piekļuvi, kā paredzēts Konvencijas 28. panta 4.3. punktā. Izraudzītais operators, kas izvēlas izmantot divu gadu izmēģinājumu periodu, minētā perioda beigās Starptautiskajam birojam paziņo, vai nu to, ka pārtrauc nodrošināt tiešu piekļuvi, vai to, ka turpmāk tieša piekļuve nediskriminējošā veidā tiks nodrošināta visiem izraudzītajiem operatoriem. Starptautiskais birojs vienmēr ir jāinformē arī tad, ja jaunas mērķsistēmas valsts izraudzītais operators lūdz tiešu piekļuvi mērķsistēmas valsts izraudzītajam operatoram. Saskaņā ar 28. panta 4.3. punktu tas nozīmē, ka tieša piekļuve ir jānodrošina visiem izraudzītajiem operatoriem. Starptautiskais birojs attiecīgi atjauninās datus tiešās piekļuves datubāzē.

4. To valstu un teritoriju izraudzītie operatori, kuri ir pārejas sistēmā, Starptautiskajam birojam paziņo, vai tie citiem izraudzītajiem operatoriem nodrošinās tiešu piekļuvi, kā paredzēts Konvencijas 28. panta 4.4. punktā. Izraudzītais operators, kas izvēlas izmantot divu gadu izmēģinājumu periodu, minētā perioda beigās Starptautiskajam birojam paziņo, vai nu to, ka pārtrauc nodrošināt tiešu piekļuvi, vai to, ka turpmāk tieša piekļuve nediskriminējošā veidā tiks nodrošināta visiem izraudzītajiem operatoriem. Starptautiskais birojs attiecīgi atjaunina datus tiešās piekļuves datubāzē.

5. Izraudzītie operatori, kuri vēlas izmantot cita izraudzītā operatora piedāvāto tiešās piekļuves iespēju, pirms pakalpojuma saņemšanas sazinās ar attiecīgo izraudzīto operatoru, lai iegūtu jaunāko apstiprināto informāciju un divpusēji vienotos par citiem neatrisinātiem jautājumiem.

30-104. pants

Papildu atlīdzība par ierakstītiem, apdrošinātiem un izsekojamiem sūtījumiem

1. Vispārēji principi

1.1. Attiecībā uz ierakstītiem un apdrošinātiem sūtījumiem: atlīdzību, kas saistībā ar ierakstītiem vai apdrošinātiem sūtījumiem paredzēta UPU konvencijas 28. panta 8. punktā, var palielināt tie izraudzītie operatori, kuri ir izlēmuši atlīdzību par šādiem sūtījumiem saistīt ar papildu pakalpojumu komponenšu piedāvāšanu citiem izraudzītajiem operatoriem, kuri arī ir izlēmuši atlīdzību par šiem sūtījumiem saistīt ar papildu pakalpojumu komponenšu piedāvāšanu. Lai varētu saņemt papildu atlīdzību, attiecīgajam izraudzītajam operatoram ir jāizpilda konkrēti nosacījumi attiecībā uz katru sūtījumu kategoriju, kas noteikta 2. un 3. punktā.

1.2. Attiecībā uz izsekojamiem sūtījumiem: katra izsekojama sūtījuma galamaksas atlīdzību, kuru mērķsistēmas izraudzītajiem operatoriem aprēķina saskaņā ar Konvencijas 29. panta 5.-15. punktu un kuru pārejas sistēmas izraudzītajiem operatoriem aprēķina saskaņā ar Konvencijas 30. panta 4. punktu, izraudzītajiem operatoriem palielina attiecībās ar citiem izraudzītajiem operatoriem, kuri arī piedāvā šo pakalpojumu. Lai varētu saņemt papildu atlīdzību, attiecīgajam izraudzītajam operatoram ir jāizpilda konkrēti nosacījumi attiecībā uz šo sūtījumu kategoriju, kas noteikta 2. un 3. punktā.

2. Papildu pakalpojumu komponentes

2.1. Lai izraudzītie operatori, kuri piedāvā sūtījumu izsekošanu un/vai kuri ir izvēlējušies atlīdzību par ierakstītiem un/vai apdrošinātiem sūtījumiem saistīt ar papildu pakalpojumu komponenšu piedāvājumu, varētu pretendēt uz papildu atlīdzības summu, viņi pārsūta ar šiem sūtījumiem saistīto elektronisko informāciju, kā noteikts 17-131. pantā.

3. Pārsūtīšanas termiņi un kvalitātes standarti

3.1. Lai attiecībās starp sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru un galamērķa valsts izraudzīto operatoru, kuri atbilst 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, ienākošiem ierakstītiem, apdrošinātiem vai izsekojamiem sūtījumiem varētu piemērot papildu atlīdzību, galamērķa valsts izraudzītais operators (šajās konkrētajās attiecībās) saistībā ar skenētā sūtījuma virzības notikumu nosūtīšanu ievēro turpmāk minētos mērķrādītājus:

3.1.1. attiecībā uz 56 % sūtījumu, par kuriem tiek saņemti EMC notikuma dati (sūtījums nosūtīts no pasta apmaiņas vietas), 24 stundās no notikuma laika un datuma ir jānosūta EMD notikuma dati (sūtījums saņemts ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas vietā);

3.1.1.1. uzskatāms, ka 3.1.1. apakšpunktā minētais mērķis ir sasniegts, ja to sūtījumu skaits, par kuriem saņemti EMD notikuma dati attiecīgajā 3.1.1. apakšpunktā minētajā nosūtīšanas laikā, pārsniedz to sūtījumu skaitu, par kuriem saņemti EMC notikuma dati;

3.1.1.2. attiecībā uz 56 % sūtījumu, par kuriem saņemts EMD, ir jābūt EDH (sūtījums saņemts savākšanas vietā izsniegšanai saņēmējam) vai EMH (piegādes mēģinājums/piegāde nav izdevusies) un/vai EMI (galīgā piegāde) notikuma datiem, katrs no kuriem nosūtīts 24 stundās no notikuma laika un datuma.

4. Papildu atlīdzības summa

4.1. Katru mēnesi par to ienākošo ierakstīto vai apdrošināto sūtījumu kopējo skaitu katrā kategorijā, kuru apmaiņa ir notikusi starp izraudzītajiem operatoriem, kas ir izpildījuši 2.1.3.1. punktā paredzētos nosacījumus un īstenojuši 3. punktā paredzētos kvalitātes mērķus, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators maksā galamērķa valsts izraudzītajam operatoram papildu atlīdzību 0,5 SDR apmērā par sūtījumu.

4.2. Katru mēnesi par to ienākošo izsekojamo sūtījumu kopējo skaitu, kuru apmaiņa ir notikusi starp izraudzītajiem operatoriem, kas ir izpildījuši 2.1.3.1. punktā paredzētos nosacījumus un īstenojuši 3. punktā paredzētos kvalitātes mērķus, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators maksā galamērķa valsts izraudzītajam operatoram papildu atlīdzību par katru sūtījumu. Minētās papildu atlīdzības apmērs ir 0,69 SDR par sūtījumu 2018. gadā, 0,71 SDR par sūtījumu 2019. gadā, 0,73 SDR par sūtījumu 2020. gadā un 0,75 SDR par sūtījumu 2021. gadā.

5. Sūtījumu izsekošanas vai papildu pakalpojumu komponenšu piedāvājuma paziņošana

5.1. Sūtījumu izsekošanas vai papildu pakalpojumu komponenšu piedāvājumu attiecībā uz reģistrētiem un apdrošinātiem sūtījumiem, par kuru paredzēta papildu atlīdzība, paziņo Starptautiskajam birojam. Attiecīgo informāciju sniedz Vēstuļu korespondences apkopojumā. Papildu atlīdzības paziņojums un maksāšana stājas spēkā pirmajā ceturksnī pēc izziņošanas dienas, taču ne ātrāk kā divus mēnešus pēc izziņošanas dienas.

30-105. pants

Izpildes novērtēšana. Pārskati un pārbaude

1. Novērtēšana

1.1. 30-104. pantā minēto kvalitātes mērķrādītāju sasniegšanu mēra, izmantojot atbilstīgu atzītu sistēmu, kurā lieto pārsūtīto skenēto informāciju.

1.2. Sagatavo mēneša rādītāju pārskatus un nosūta tos izraudzītajiem operatoriem, kas piedalās papildu atlīdzības programmā un/vai piedāvā izsekojamos sūtījumus, kā izklāstīts 30-104.2.1. pantā.

2. Pārskati

2.1. Ikmēneša pārskatos izklāsta rādītājus un atbilstošu atlīdzību par pārsūtīto skenēto informāciju saistībā ar ienākošajiem sūtījumiem, kurus saņēmis katrs izraudzītais operators attiecībās ar citiem iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem, kas piedalās papildu atlīdzības programmā, vai tie izraudzītie operatori, kas piedāvā izsekojamus sūtījumus, kā izklāstīts 30‑104.2.1. pantā.

2.2. Starptautiskais birojs papildina šos ikmēneša rādītāju pārskatus ar ceturkšņa pārskatiem, kuros ir apkopoti ikmēneša rādītāju pārskatu rezultāti par katra ceturkšņa trīs mēnešiem. Šajos ceturkšņa pārskatos ir apkopota izmaksājamā papildu atlīdzība ar sarakstu par attiecībām pēc sūtījuma kategorijas, kurās par ienākošajiem sūtījumiem tiek saņemta papildu atlīdzība. Šos pārskatus nosūta attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem, kas piedalās papildu atlīdzības programmā, vai tiem izraudzītajiem operatoriem, kas piedāvā izsekojamus sūtījumus, kā noteikts 30-104.2.1. pantā, saskaņā ar šādu grafiku:

2.2.1. ikmēneša rādītāju pārskati - viena mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām;

2.2.2. ceturkšņa kopējie pārskati kopā ar ikmēneša pārskatu nākamajā mēnesī pēc katra ceturkšņa beigām.

2.3. Ikmēneša pārskatus uzskata par galīgiem, ja Starptautiskais birojs nav saņēmis iebildumus viena mēneša laikā pēc jaunākā ikmēneša pārskata izdošanas.

3. Pieprasījumu apstrāde

3.1. Izraudzītie operatori var apšaubīt rezultātus, iesniedzot Starptautiskajam birojam pierādījumus un informējot arī attiecīgo iesaistīto izraudzīto operatoru. Pasta darbības padome, pamatojoties uz Starptautiskā biroja veiktu izmeklēšanu, attiecībā uz pieprasījumu pieņem juridiski saistošu lēmumu, iekļaujot pamatojošu informāciju, ko iesniedzis izraudzītais operators, kurš iesniedza pieprasījumu.

4. Izmaksas

4.1. Minēto papildu pakalpojumu komponenšu administrēšanas izmaksas sedz iesaistītie

30-106. pants

Maksājumu sagatavošana un nosūtīšana par papildu atlīdzības rēķiniem

1. Izraudzītais operators kreditors ir atbildīgs par ceturkšņa vai gada rēķinu sagatavošanu un pārsūtīšanu izraudzītajam operatoram debitoram. Rēķinus sagatavo, pamatojoties uz ceturkšņa apkopotajiem pārskatiem no ikmēneša ziņojumiem, ko sniedzis Starptautiskais birojs, kā izklāstīts 30-105.2.2. pantā.

2. Atsevišķos rēķinus sagatavo un nosūta, kā izklāstīts turpmāk tekstā.

2.1. Izraudzītais operators kreditors CN 60 veidlapā uzskaita atbilstīgo sūtījumu kopējo skaitu mēnesī un attiecīgo papildu atlīdzību, ko paziņojis Starptautiskais birojs.

2.1bis. Noteikumus par 34-100bis. pantā paredzēto uzskaites veidlapu pārsūtīšanu un apstiprināšanu piemēro attiecībā uz CN 60 rēķiniem.

2.2. CN 60 rēķinus nosūta izraudzītajam operatoram debitoram, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc to ceturkšņa vai gada papildu atlīdzības pārskatu saņemšanas no Starptautiskā biroja, uz kuriem tie attiecas.

2.3. Tā kā rēķinā sniegtā informācija ir iegūta no atbilstīgas atzītas sistēmas un Starptautiskais birojs ir sniedzis pārskatus, tad parasti sarakstā norādīto summu uzskata par pilnībā apstiprinātu esošajā redakcijā - bez izmaiņām vai grozījumiem. Sarakstiem, kas nav apstiprināti, pievieno dokumentus, kas pierāda, ka izraudzītais operators debitors ir apšaubījis rezultātus, ko Starptautiskais birojs publicējis par attiecīgo mēnesi.

3. Izraudzītais operators debitors veic maksājumu par rēķinā norādīto summu sešu nedēļu laikā, kā paredzēts 34-004. panta 10. punktā.

30-107. pants

Galamaksas tarifu aprēķināšana valstīm, kuras piemēro Konvencijas 29. panta 5.-15. punktu un 30. panta 4.-5. punktu

1. Tarifi, kas minēti Konvencijas 29. panta 5. punktā, stājas spēkā 1. jūnijā pirms tā kalendārā gada, uz kuru attiecas galamaksas tarifi. Par tiem ziņo Starptautiskajam birojam tajā pašā datumā un saskaņā ar 30-108. panta noteikumiem.

2. Pamatojoties uz šiem tarifiem, kuru summa ir izteikta vietējā valūtā, Starptautiskais birojs katru gadu, konvertējot attiecīgās summas un izsakot tās SDR, nosaka tarifu par sūtījumu un tarifu par kilogramu saskaņā ar 3. un 4. punktu. Lai tarifus aprēķinātu SDR, Starptautiskais birojs izmanto mēneša vidējo valūtas maiņas kursu tā gada laikposmā no 1. janvāra līdz 31. maijam, kas ir pirms kalendārā gada, uz kuru attiecas galamaksa. Aprēķinātos tarifus, izsūtot apkārtrakstu, paziņo ne vēlāk kā 1. jūlijā.

3. Tarifu par sūtījumu un par kilogramu aprēķina, veicot lineāro interpolāciju starp atsauces maksām par 20 gramus smagu vēstuļu korespondences sūtījumu un 175 gramus smagu vēstuļu korespondences sūtījumu, kā noteikts Konvencijas 29. panta 5. punktā, ja svars ir attiecīgi 10 grami un 175 grami. Tarifu par sūtījumu un par kilogramu pārrēķina kā tarifu par sūtījumu un tarifu par kilogramu ar attiecību 12,8 % par 91,9 gramiem. Pamatojoties uz šiem tarifiem, aprēķina galamaksas ieņēmumus par 37,6 gramus smagu sūtījumu un 375 gramus smagu sūtījumu.

4. Galamaksas tarifus par sūtījumu un par kilogramu attiecībā uz maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem nosaka, ievērojot turpmāk minētās darbības:

4.1. aprēķina minimālos galamaksas ieņēmumus par 37,6 gramus smagu sūtījumu, izmantojot minimālos tarifus, kas norādīti UPU konvencijas 29. pantā;

4.2. aprēķina maksimālos galamaksas ieņēmumus par 37,6 gramus smagu sūtījumu, izmantojot maksimālos tarifus, kas norādīti UPU konvencijas 29. pantā attiecībā uz to valstu grupu, kurā ir attiecīgā valsts;

4.3. galamaksas ieņēmumus, kas iegūti saskaņā ar 3. punktu, salīdzina ar vērtībām, kas iegūtas saskaņā ar 4.1. un 4.2. punktu, un:

4.3.1. ja šī vērtība ir mazāka par vērtību, kas noteikta saskaņā ar 4.1. punktu, piemērojamais tarifs par sūtījumu un par kilogramu atbilst attiecīgajiem minimālajiem tarifiem, kas noteikti UPU konvencijas 29. pantā;

4.3.2. ja šī vērtība ir atbilstīgi 4.1. un 4.2. punktam noteikto vērtību diapazonā, minimālo tarifu par sūtījumu un par kilogramu reizina ar šādu koeficientu - atbilstīgi 3. punktam aprēķināto ieņēmumu dala ar atbilstīgi 4.1. punktam aprēķināto ieņēmumu. Iegūtos tarifus noapaļo līdz trīs decimāldaļām;

4.3.3. ja šī vērtība ir lielāka par atbilstīgi 4.2. punktam noteikto vērtību, izmanto maksimālo tarifu par sūtījumu un par kilogramu, kas noteikts UPU konvencijas 29. pantā attiecībā uz to valstu grupu, kurā ir attiecīgā valsts.

5. Galamaksas tarifus par sūtījumu un par kilogramu attiecībā uz lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem nosaka, īstenojot turpmāk norādītās darbības:

5.1. aprēķina minimālos galamaksas ieņēmumus par 375 gramus smagu sūtījumu, izmantojot minimālos tarifus, kas norādīti UPU konvencijas 29. pantā;

5.2. aprēķina maksimālos galamaksas ieņēmumus par 375 gramus smagu sūtījumu, izmantojot maksimālos tarifus, kas norādīti UPU konvencijas 29. pantā attiecībā uz to valstu grupu, kurā ir attiecīgā valsts;

5.3. galamaksas ieņēmumus, kas iegūti saskaņā ar 3. punktu, salīdzina ar vērtībām, kas iegūtas saskaņā ar 5.1. un 5.2. punktu, un:

5.3.1. ja šī vērtība ir mazāka par vērtību, kas noteikta saskaņā ar 5.1. punktu, piemērojamais tarifs par sūtījumu un par kilogramu atbilst attiecīgajiem minimālajiem tarifiem, kas noteikti UPU konvencijas 29. pantā;

5.3.2. ja šī vērtība ir atbilstīgi 5.1. un 5.2. punktam noteikto vērtību diapazonā, minimālo tarifu par sūtījumu un par kilogramu reizina ar šādu koeficientu - atbilstīgi 3. punktam aprēķināto ieņēmumu dala ar atbilstīgi 5.1. punktam aprēķināto ieņēmumu. Iegūtos tarifus noapaļo līdz trīs decimāldaļām;

5.3.3. ja šī vērtība ir lielāka par atbilstīgi 5.2. punktam noteikto vērtību, izmanto maksimālo tarifu par sūtījumu un par kilogramu, kas noteikts UPU konvencijas 29. pantā attiecībā uz to valstu grupu, kurā ir attiecīgā valsts.

6. Izņemot 2020. gada galamaksas tarifus, kas piemērojami lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, galamaksas tarifus, ko aprēķina saskaņā ar 4. un 5. punktu, proporcionāli pielīdzina tā, lai tie neradītu galamaksas ieņēmumu paaugstināšanos par vairāk kā 13 % attiecībā uz 37,6 gramu smagiem maziem (P) un lieliem (G) vēstuļu korespondences sūtījumiem un 375 gramu smagiem lielgabarīta (E) un sīkpaku (E) formāta vēstuļu korespondences sūtījumiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

7. Ja Starptautiskajam birojam līdz 1. jūnijam nav sniegta informācija par tarifu, tad aprēķinus veic, izmantojot to tarifu, kas attiecīgā izraudzītā operatora gadījumā izmantots iepriekšējā gadā. Ja attiecībā uz konkrēto izraudzīto operatoru aprēķinus veic pirmo reizi, tad piemēro tarifus, kas ir paredzēti Konvencijas 29. panta 10. un 11. punktā.

8. Neatkarīgi no 2. un 6. punktā minētajiem noteikumiem Starptautiskais birojs ir jāinformē par visiem attiecīgā izraudzītā operatora tarifa samazinājumiem attiecībā uz iekšzemes pakalpojumiem, kas minēti Konvencijas 29. panta 5. punktā.

9. Jaunie tarifi, kas aprēķināti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 1. janvārī un paliek spēkā visu kalendāro gadu. Gadījumos, kad citas valstis apstrīd noteiktos tarifus vai Starptautiskais birojs ziņo par šādiem tarifiem saskaņā ar 30-108. panta 6. un 7. punktu, aprēķinātos tarifus uzskata par pagaidu tarifiem, līdz Pasta darbības padome pieņem lēmumu, kā noteikts 30-108. panta 8. punktā.

30-108. pants

Nosacījumi, kas attiecas uz informēšanu par atsauces maksu, ko izmanto galamaksas tarifu aprēķināšanai

1. Konvencijas 29. panta 5. punktā minētajai iekšzemes pakalpojumu maksai (atsauces maksām), ko izmanto galaējo galamaksas tarifu aprēķināšanai, jābūt atbilstīgai iekšzemes sūtījumiem, kas ir līdzvērtīgi Konvencijas 17. pantā noteiktajiem pamatpakalpojumiem.

2. 17-105. pantā ir noteikti norādījumi attiecībā uz to sūtījumu formātu, izmēriem un svaru, kam atbilst atsauces maksa.

3. Attiecībā uz apstrādes ātrumu atsauces maksa ir atbilstīga sūtījumiem, kas ir līdzvērtīgi tiem sūtījumiem, kuri ir noteikti 17-101. panta 2.1. punktā kā prioritāri sūtījumi.

4. Mērķsistēmas valstu izraudzītie operatori līdz 1. jūnijam Starptautiskajam birojam dara zināmas maksas, kas ir spēkā tā gada 1. jūnijā, kas ir pirms kalendārā gada, uz kuru attiecas galamaksa.

5. Gadījumos, kad sūtījumi, uz kuriem attiecas sniegtā informācija par maksu, neatbilst UPU konvencijas 29. panta 5. punktā un šā panta 1.-3. punktā noteiktajām prasībām, Pasta darbības padome, pamatojoties uz Starptautiskā biroja ziņojumu, pieņem lēmumu par atbilstīgu atsauces maksu, kas jāizmanto galamaksas aprēķināšanai. Piemēro turpmāk minētos noteikumus:

5.1. gadījumos, kad iekšzemes pakalpojumos nepiemēro sūtījumu klasifikāciju pēc formāta, attiecīgajiem sūtījumiem piemēro maksu pēc svara un izmēriem, kā noteikts 17-105. pantā;

5.2. gadījumos, kad 17-105. pantā noteiktās specifikācijas attiecībā uz sūtījumiem nepiemēro konkrētās valsts iekšzemes pakalpojumiem, piemēro tādu sūtījumu maksu, kuru specifikācijas vistuvāk atbilst atsauces sūtījumam, kā noteicošo faktoru ņemot vērā sūtījuma formātu un pēc tam tā svaru;

5.3. gadījumos, kad 1.-3. punktā minētajiem nosacījumiem atbilst vairāk nekā viens sūtījums, piemēro zemāko maksu.

6. Jebkura dalībvalsts vai izraudzītais operators, kas piemēro Konvencijas 29. pantu, var iebilst pret to, ka cita dalībvalsts vai tās izraudzītais operators izmanto noteiktu maksu, lai aprēķinātu galamaksas tarifus UPU sistēmā. Pieprasījums jāiesniedz Starptautiskajam birojam vismaz sešas nedēļas pirms Pasta darbības padomes nākamās sanāksmes sākuma dienas, bet vismaz divas nedēļas pirms minētā sākuma datuma kopā ar tehniskā novērtējuma rezultātiem jādara pieejams Pasta darbības padomes locekļiem un dalībvalstij vai izraudzītajam operatoram, uz kuru attiecas konkrētie iebildumi.

7. Starptautiskais birojs Pasta darbības padomei ziņo par visiem gadījumiem, kad ir apstrīdēta iesniegtā atsauces maksa vai kad tā, iespējams, neatbilst Konvencijas 29. pantam vai šim pantam.

8. Pasta darbības padome savā nākamajā sanāksmē pēc paziņojuma saņemšanas saistībā ar 6. un 7. punktā minētajiem gadījumiem, pamatojoties uz Starptautiskā biroja tehnisko novērtējumu, pieņem lēmumu par to, vai iesniegtā atsauces maksa atbilst Konvencijas 29. pantam vai šim pantam.

9. Saskaņā ar Konvencijas 28bis. panta 6bis. punktu sākotnējos pašdeklarētos tarifus, kuri stājas spēkā no 2020. gada 1. jūlija, jāiesniedz Starptautiskajam birojam ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. martam, un saņemtos sākotnējos tarifus Starptautiskais birojs pēc tam publicē līdz 2020. gada 1. aprīlim. Attiecībā uz sākotnējiem tarifiem, kas noteikti uz 2020. gada 1. jūliju, Starptautiskais birojs izmanto mēneša vidējo valūtas maiņas kursu laika posmam no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. decembrim.

30-109. pants

Ar pakalpojumu kvalitāti saistītā galamaksas atlīdzība starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

1. Starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem veiktās galamaksas atlīdzības pamatā ir galamērķa valsts izraudzītā operatora sniegto pakalpojumu kvalitātes rādītāji.

2. Līdzdalība UPU saskaņotā, UPU GMS tehniskajām specifikācijām atbilstīgā sistēmā, ar kuru novērtē kvalitāti pakalpojumiem, kas saistīti ar galamērķa valstī ienākošo sūtījumu plūsmu, lai nodrošinātu saikni starp galamaksas un pakalpojumu kvalitāti, ir brīvprātīga. Ja sūtījuma nodošanas valsts vai teritorijas izraudzītais operators nevērtē ienākošo sūtījumu plūsmas kvalitāti, tas galamērķa valsts vai teritorijas izraudzītajam operatoram, kurš novērtē ienākošo sūtījumu plūsmas kvalitāti, maksā koriģētu galamaksu, kas nedrīkst būt mazāka par 100 % no galamaksas pamattarifiem (galamaksas tarifi, neskaitot piemaksas un pakalpojumu kvalitātes korekciju). Ja galamērķa valsts vai teritorijas izraudzītais operators neievieš UPU saskaņotu sistēmu, ar kuru atbilstīgi UPU GMS tehniskajām specifikācijām novērtē ar ienākošo plūsmu saistīto pakalpojumu kvalitāti, tas saņem 100 % no galamaksas pamattarifiem.

3. Neatkarīgi no 1. un 2. punkta noteikumiem to valstu izraudzītie operatori, kuras ir mērķsistēmas valstis kopš 2010. gada, proti, operatori, kuriem ienākošo sūtījumu svars gadā ir mazāks par 100 tonnām un kuri nepiedalās UPU sistēmā, ar ko novērtē ar ienākošo sūtījumu plūsmu saistīto pakalpojumu kvalitāti, saņem no citiem izraudzītajiem operatoriem un maksā citiem izraudzītajiem operatoriem galamaksas pamattarifus 100 % apmērā.

4. Lai piemērotu 3. punktu, iesaistītie izraudzītie operatori līdz katra gada 1. jūnijam Starptautiskajam birojam paziņo kopējo ienākošo pasta sūtījumu daudzumu par iepriekšējo kalendāro gadu. Ņemot vērā minētos paziņojumus, Starptautiskais birojs līdz 1. jūlijam publicē to izraudzīto operatoru sarakstu, kuri nākamajam gadam piemēro 3. punkta noteikumus. Ja šāda paziņojuma nav, piemēro 2. punkta noteikumus.

5. Izraudzītie operatori, kuri piedalās UPU saskaņotā, UPU GMS tehniskajām specifikācijām atbilstīgā sistēmā, ko piemēro pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, lai nodrošinātu saikni starp galamaksu un pakalpojumu kvalitāti, saņem 5 % piemaksu pie galamaksas par visu ienākošo vēstuļu korespondences plūsmu.

6. Ņemot vērā minimālos tarifus, kas paredzēti Konvencijas 29. panta 10.-11. punktā, izraudzītajiem operatoriem piemēro sodu, ja noteiktie kvalitātes mērķi nav īstenoti. Šis sods ir 1/3 % no galamaksas atlīdzības par katru kvalitātes mērķa neizpildes procentu. Sods nedrīkst būt lielāks par 10 %. Ņemot vērā 5 % piemaksu par līdzdalību, maksimālā soda piemērošanas dēļ atlīdzība nedrīkst būt mazāka par 95 % no galamaksas pamattarifiem.

7. Starptautiskais birojs aprēķina ar pakalpojumu kvalitāti saistītos pagaidu galamaksas tarifus un ne vēlāk kā līdz katra gada 1. jūlijam paziņo tos, izsūtot apkārtrakstu. Pagaidu tarifi stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī un paliek spēkā visu kalendāro gadu. Pagaidu galamaksas tarifus aprēķina saskaņā ar 30-107. pantu, bet papildus pieskaita arī piemaksu un veic korekciju, pamatojoties uz iepriekšējā kalendārā gada pakalpojumu kvalitātes rādītājiem.

8. Starptautiskais birojs ar pakalpojumu kvalitāti saistītos galamaksas galīgos tarifus aprēķina pēc tam, kad ir publicēti galīgie pakalpojumu kvalitātes rādītāji par attiecīgo kalendāro gadu. Starptautiskais birojs, izsūtot apkārtrakstu, ar pakalpojumu kvalitāti saistītos galamaksas galīgos tarifus paziņo ne vēlāk kā līdz tā gada 1. maijam, kas seko pēc attiecīgā kalendārā gada, un tādējādi aizstāj pagaidu galamaksas tarifus, kas par attiecīgo kalendāro gadu tika paziņoti iepriekš.

9. To valstu izraudzītie operatori, kuras pievienojas mērķsistēmai 2014. un 2016. gadā, Konvencijas 28. panta 5. punkta un šā panta 1., 2., 5. un 6. punkta noteikumus iepriekš tekstā piemēro ne vēlāk kā trešajā gadā pēc pievienošanās mērķsistēmai. Pirmajos divos gados pēc pievienošanās mērķsistēmai tie var izmantot turpmāk minētos pārejas pasākumus:

9.1. tie var nepiemērot Konvencijas 28. panta 5. punkta un šā panta 1., 2., 5. un 6. punkta noteikumus, kas nozīmē, ka tie nepiedalās pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas sistēmā. Šāds lēmums neietekmē maksājamās un saņemamās galamaksas tarifus;

9.2. tie var piedalīties UPU pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas sistēmā, nosakot, ka šāda līdzdalība neietekmē maksājamās un saņemamās galamaksas tarifus;

9.3. tie var piemērot Konvencijas 28. panta 5. punkta un šā panta 1., 2., 5. un 6. punkta noteikumus par piemaksām un sodiem vai nu no pirmā, vai otrā gada pēc pievienošanās mērķsistēmai.

10. Pasta pakalpojumu padome nosaka gada pakalpojumu kvalitātes standartus un mērķus saskaņā ar 30-110. panta noteikumiem.

30-110. pants

Pakalpojumu kvalitātes standartu un mērķu noteikšanas principi ar pakalpojumu kvalitāti saistītās galamaksas atlīdzības apmaksai

1. Lai varētu veikt ar pakalpojumu kvalitāti saistītās galamaksas atlīdzības apmaksu, nosaka gada pakalpojumu kvalitātes standartus un mērķus, pamatojoties uz kvalitātes standartiem, kurus līdzvērtīgiem sūtījumiem un ar līdzvērtīgiem nosacījumiem piemēro iekšzemes pakalpojumiem.

2. Pasta darbības padome pieņem arī lēmumus attiecībā uz izraudzīto operatoru iesniegumiem par kvalitātes standartu un mērķu maiņu, kas jāveic saistībā ar valsts standartu un mērķu maiņu. Pasta darbības padomes apstiprinātie pārskatītie kvalitātes standarti un mērķi stājas spēkā vēlākais no dienas, kad iekšzemes pakalpojumu sistēmā sāk īstenot šādas izmaiņas un kad Starptautiskais birojs no iesaistītā izraudzītā operatora ir saņēmis iesniegumu par izmaiņu veikšanu.

3. Šie standarti un mērķi nedrīkst būt mazāk labvēlīgi par standartiem, kas attiecībā uz ienākošajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem noteikti saskaņā ar UPU konvencijas 28. panta 5. punktu.

4. Saskaņā ar 2. punkta noteikumiem standartus nosaka, ievērojot turpmāk izklāstītos principus.

4.1. Piemērojamais standarts atbilst to iekšzemes pakalpojumu standartam, kura maksa tiek izmantota galamaksas aprēķināšanai. Gadījumos, kad galamaksas tarifu pamatā nav iekšzemes maksas, standarts atbilst prioritāru vēstuļu korespondences standartam. Lai iekšzemes standartus varētu pārbaudīt, tos publicē izraudzītā operatora tīmekļa vietnē, iekļauj vispārējos nosacījumos vai izraudzītā operatora regulators tos apstiprina rakstiski.

4.2. Ja nav iekšzemes standartu, piemērojamo standartu nosaka, ņemot vērā attiecīgā izraudzītā operatora spēju nodrošināt minimālo izpildes līmeni, kuru noteikusi Pasta darbības padome.

4.3. Parasti standartos nosaka laiku, līdz kuram sūtījums jāsaņem apmaiņas vietā (CTT), proti, ne agrāk par plkst. 15.00.

5. Saskaņā ar 3. punkta noteikumiem mērķus nosaka, ievērojot turpmāk izklāstītos principus.

5.1. Par mērķi nosaka augstāko iekšzemes mērķi, ko noteicis regulators, un nesenāko attiecīgā izraudzītā operatora izpildes rādītāju gadā pēc UPU apstiprinātās novērtēšanas sistēmas, noapaļojot uz leju līdz tuvākajai veselajai procentuālajai daļai un ņemot vērā 75 % minimālo mērķa vērtību un 88 % maksimālo mērķa vērtību.

5.2. Ja 5.1. punktā minētie gada izpildes rezultāti nav pieejami, piemērojamais mērķis ir iekšzemes mērķis, kuru noteicis regulators, ņemot vērā minēto minimālo un maksimālo mērķa vērtību.

5.3. Ja regulators nav noteicis iekšzemes mērķi un nav pieejami 5.1. punktā minētie gada izpildes rezultāti, par sākotnējo mērķi nosaka minimālo mērķa vērtību.

5.4. Parasti attiecīgā gada mērķa vērtību nenosaka zemāku par iepriekšējā gada mērķa vērtību.

5.5. Pēc izraudzītā operatora pieprasījuma mērķa vērtība var pārsniegt 5.1. punktā noteikto maksimālo mērķa vērtību.

30-111. pants

Ar pakalpojumu kvalitāti saistītā galamaksas atlīdzība par pasta sūtījumu plūsmām starp pārejas sistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem, uz tiem un no tiem

1. Pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori savu galamaksas atlīdzību pamato ar pakalpojumu kvalitātes rādītājiem un pēc divu gadu atvieglojumu perioda, kas sākas 2018. gadā, no 2020. gada piedalās UPU saskaņotā pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas sistēmā. Uz viņiem attiecas arī 30-109. un 30-110. panta noteikumi. Tomēr galamaksas tarifi, kurus par pasta sūtījumiem saņem un maksā minētās valstis, nedrīkst būt zemāki par galamaksas tarifiem, kas minēti Konvencijas 30. panta 3., 4. vai 5. punktā.

2. Pārejas sistēmas valstu izraudzītie operatori var piedalīties UPU sistēmā par pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu, divu gadu atvieglojumu periodā nepiemērojot 30-109. panta 2., 3. un 5. punkta noteikumus par piemaksām un sodiem.

30-112. pants

Galamaksas tarifu pārskatīšanas mehānisms

1. Izraudzītais operators, kura nosūtīto vai saņemto pasta sūtījumu plūsma ir lielāka par plūsmas robežvērtību, kas minēta Konvencijas 29. panta 17. punktā (izņemot M maisus), var lūgt, lai attiecīgais izraudzītais operators izmanto turpmāk izklāstīto tarifa pārskatīšanas mehānismu, tādējādi nosakot jaunu, attiecīgajai plūsmai atbilstīgu galamaksas tarifu. Šo prasību var izteikt, ņemot vērā turpmāk minētos nosacījumus:

1.1. ja mērķsistēmas izraudzītais operators konstatē, ka no pārejas sistēmas izraudzītā operatora saņemto vai nosūtīto sūtījumu vidējais skaits kilogramā (IPK) ir lielāks par 13;

1.2. ja pārejas sistēmas izraudzītais operators konstatē, ka citam izraudzītajam operatoram nosūtīto sūtījumu vidējais skaits kilogramā ir mazāks par 8;

1.2.1. ja pārejas sistēmas izraudzītais operators pieprasa, lai sūtījumu plūsmai uz mērķsistēmas izraudzīto operatoru saskaņā ar 1.2. punktu piemēro tarifa pārskatīšanas mehānismu, tad pēdējais minētais var pieprasīt, lai šādu mehānismu piemēro arī plūsmai pretējā virzienā, ja ir izpildīti nosacījumi par pārskatīšanu tarifa samazināšanas nolūkā;

1.3. ja pārejas sistēmas izraudzītais operators konstatē, ka no cita izraudzītā operatora saņemto sūtījumu vidējais skaits kilogramā ir lielāks par 13;

1.4. ja izraudzītais operators pieprasa, lai sūtījumu plūsmai piemēro pārskatīšanas mehānismu, tad attiecīgais izraudzītais operators, neatkarīgi no sūtījumu plūsmas apjoma, var izvirzīt tādu pašu prasību, ja ir izpildīti citi nosacījumi saistībā ar tarifa pārskatīšanu tā palielināšanas vai samazināšanas nolūkā.

2. Pārskatīšanas mehānismu īsteno, apkopojot īpašu statistiku, lai aprēķinātu sūtījumu vidējo skaitu vienā kilogramā atbilstīgi procedūrai, kas izklāstīta 30-119. un 34-006. pantā.

3. Izraudzītais operators, kurš vēlas piemērot pārskatīšanas mehānismu, vismaz piecus mēnešus iepriekš par to informē attiecīgo izraudzīto operatoru.

4. Prasību pamato ar attiecīgiem statistikas datiem, norādot, ka sūtījumu vidējais skaits vienā kilogramā attiecīgajā plūsmā atšķiras no vidējā rādītāja pasaulē. Minētos statistikas datus iegūst, veicot attiecīgās sūtījumu plūsmas statistisko novērošanu kalendārā gada otrajā ceturksnī. Sūtījumu plūsmas statistisko novērošanu var veikt vai nu nepārtraukti, vai 12 dienās, kas pēc iespējas vienmērīgi sadalītas novērošanas periodā.

5. Ievērojot 3. punktā paredzēto laika ierobežojumu, statistikas datu uzskaiti sāk kalendārā gada sākumā.

6. Attiecīgās sūtījumu plūsmas jauno galamaksas tarifu aprēķina SDR vienībās šādi: tarifs par kilogramu = (sūtījumu vidējais skaits vienā kg, reizināts ar tarifu par sūtījumu, kas noteikts 30. panta 4bis, 4ter. un 5. punktā) + tarifs par kilogramu, kas noteikts 30. panta 3., 4bis, 4ter. un 5. punktā. Sūtījumu vidējo skaitu vienā kilogramā iegūst, veicot 5. punktā minēto statistisko novērošanu.

7. Ja sūtījumu vidējais skaits vienā kilogramā ir 8-13 sūtījumi, tad attiecīgajai sūtījumu plūsmai nākamajā kalendārajā gadā piemēro Konvencijas 30. panta 5. punktā paredzēto tarifu. Kalendārajā gadā, kurā sūtījumu vidējais skaits kilogramā ir 8-13 sūtījumi, galamaksas tarifa aprēķināšanai izmanto sūtījumu vidējo skaitu vienā kilogramā, kas iegūts, veicot statistisko novērošanu. Turklāt, ja sūtījumu vidējais skaits kilogramā, kas iegūts, veicot 5. punktā minēto statistisko novērošanu, visā kalendārajā gadā ir 8-13 sūtījumi, statistisko novērošanu attiecībā uz sūtījumu skaitu kilogramā pārtrauc līdz laikam, kad ir izpildīti statistiskās novērošanas nosacījumi un statistiskā novērošana tiek atsākta.

30-113. pants

Pieprasījums piemērot īpašu maksājumu vairumsūtījumiem

1. Galamērķa valsts izraudzītais operators drīkst pieprasīt, lai vairumsūtījumiem piemēro īpašu maksājumu, ja tas konstatē, ka:

1.1. vienā un tajā pašā depešā ir 1500 vai vairāk sūtījumu vai vienā dienā, kad noformē vairākas depešas, viens sūtītājs ir nodevis 1500 vai vairāk sūtījumu;

1.2. divu nedēļu laikā viens sūtītājs ir nodevis 5000 vai vairāk sūtījumu;

1.3. gadījumā, ja sūtījumi saņemti no valstīm (izraudzītajiem operatoriem), kurās galamaksas aprēķina un iekasē, pamatojoties vienīgi uz tarifu par kilogramu, četru nedēļu laikā ir saņemtas šādas depešas, kuru kopējais svars ir vismaz 90 % no lielgabarīta (E) vai sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Galamērķa valsts izraudzītais operators, kurš vēlas vairumsūtījumiem piemērot īpašo maksājumu, par to divu nedēļu laikā pēc pirmās depešas ar vairumsūtījumiem saņemšanas informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru. Minēto paziņojumu pa faksu vai ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem sūta uz īpašo adresi, kas noteikta 34-001. panta 2. punktā, un tajā norāda depešas numuru, nosūtīšanas datumu, pasta apmaiņas vietu nosūtītāju, pasta apmaiņas vietu saņēmēju, kā arī pievieno attiecīgo pasta sūtījumu parauga fotokopiju.

2.1. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 3. un 4. punktā, īpašais maksājums nestājas spēkā trīs mēnešus pēc galamērķa valsts izraudzītā operatora nosūtītā paziņojuma saņemšanas. Minēto īpašo maksājumu piemēro tikai depešām ar vairumsūtījumiem, kas nosūtītas tikai pēc tam, kad ir pagājis minētais trīs mēnešu laikposms pēc paziņojuma saņemšanas.

2.2. Depešu ar vairumsūtījumu saņemšanu saskaņā ar 2.1. punktu galamērķa valsts izraudzītais operators konstatē atbilstīgi 17-138. panta 6. punkta noteikumiem.

3. Neatkarīgi no 2.1. apakšpunkta noteikumiem galamērķa valsts izraudzītais operators vairumsūtījumiem drīkst piemērot īpašo maksājumu, kas stājas spēkā nekavējoties, ja tas konstatē, ka:

3.1. vienā un tajā pašā depešā ir 3000 vai vairāk sūtījumu vai vienā dienā, kad noformē vairākas depešas, viens sūtītājs ir nodevis 3000 vai vairāk sūtījumu;

3.2. divu nedēļu laikā viens sūtītājs ir nodevis 10 000 vai vairāk sūtījumu;

3.3. gadījumā, ja sūtījumi saņemti no valstīm, kurās galamaksas aprēķina un iekasē, pamatojoties vienīgi uz tarifu par kilogramu, četru nedēļu laikā ir saņemti šādas depešas, kuru kopējais svars ir vismaz 90 % no lielgabarīta (E) vai sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumiem, un šādu saņemto sūtījumu kopējais svars ir palielinājies vismaz par 50 % salīdzinājumā ar to pašu četru nedēļu periodu iepriekšējā gadā.

4. Galamērķa valsts izraudzītais operators, kurš vēlas tūlītēji piemērot īpašo vairumsūtījuma maksājumu:

4.1. pamatojoties uz 3.1. vai 3.2. apakšpunkta nosacījumiem, trīs darba dienu laikā depešas ar vairumsūtījumiem saņemšanas informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru. Minēto paziņojumu sagatavo kā pārbaudes paziņojumu un, norādot depešas numuru, nosūtīšanas datumu, pasta apmaiņas vietu nosūtītāju, pasta apmaiņas vietu saņēmēju, pa faksu vai ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem sūta uz īpašo adresi, kas paredzēta 34-001. panta 2. punktā, kā arī pievieno attiecīgo pasta sūtījumu paraugu fotokopiju.

4.2. pamatojoties uz 3.3. apakšpunkta nosacījumiem, informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru, ka pārbaudīs četras nedēļas pasta sūtījumu sastāvu, lai noteiktu lielgabarīta (E) vai sīkpaku (E) vēstuļu korespondences sūtījumu kopējo īpatsvaru. Pēc šā perioda beigām, ja 3.3. apakšpunktā minētie nosacījumi ir izpildīti, var piemērot vairumsūtījumu tarifus, ar nosacījumu, ka šādu saņemto pasta sūtījumu kopējais svars ir palielinājies vismaz par 50 % salīdzinājumā ar to pašu četru nedēļu periodu iepriekšējā gadā.

5. Pēc tam, kad galamērķa valsts izraudzītais operators ir pieprasījis, lai vairumsūtījumiem piemēro īpašo maksājumu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators trīs mēnešu laikā var pieprasīt, lai īpašo maksājumu piemēro visiem vairumsūtījumiem, kurus tas sūta galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, izņemot tad, ja galamērķa valsts izraudzītais operators savu pieprasījumu ir atsaucis.

6. Lai vairumsūtījumiem atceltu īpašo maksājumu, kas ierosināts saskaņā ar 5. punktu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators par to paziņo trīs mēnešus pirms atcelšanas vai arī abi operatori par to savstarpēji vienojas.

7. Neatkarīgi no noteikumiem, kas paredzēti 1. līdz 6. punktā, noteikumus par vairumsūtījumiem nepiemēro mērķsistēmā starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir vienā galamaksas atlīdzības grupā, ja rēķinus izraksta, ņemot vērā statistikas datus par pasta sūtījumu apmaiņu.

30-114. pants

Slēgtu depešu apmaiņa ar militārām vienībām

1. Tās valsts, kurai pieder militārās vienības, karakuģi vai militārās aviācijas gaisa kuģi, izraudzīto operatoru pienākums ir maksāt tieši attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem tranzīta maksu un galamaksu par depešās, kuras ir nosūtījuši minētās militārās vienības, kuģi vai gaisa kuģi.

2. Ja depešas pārvirza, tad izraudzītais operators, kas veic, pārvirzīšanu par to ziņo tās valsts izraudzītajam operatoram, kuram pieder attiecīgā militārā vienība, kuģis vai gaisa kuģis.

30-115. pants

Statistiskās novērošanas vispārējie principi un sūtījumu skaita kilogramā noteikšana

1. Turpmāk minētos principus piemēro visu veidu pasta sūtījumu plūsmas statistiskajai novērošanai, kas jāveic, lai samaksātu galamaksu, kuras pamatā ir maksa par sūtījumu vai par kilogramu (piem., statistiskā novērošana saistībā ar tarifu pārskatīšanas mehānismu, pasta apmaiņu starp mērķsistēmas izraudzītajiem operatoriem).

1.1. Gan statistiskajā novērošanā, gan aprēķinot sūtījumu vidējo skaitu kilogramā norāda sūtījumu saturu. Tā kā sūtījumu saturs ir atšķirīgs atkarībā no pārvadāšanas veida, konteinera veida, gada laika (mēneša) un nedēļas dienas, tad sūtījumu paraugā atspoguļo šīs atšķirības un pēc iespējas precīzāk raksturo visu pasta sūtījumu plūsmu. Tāpat minētās atšķirības atspoguļo, izvēloties novērtēšanas metodi.

1.2. Statistiskās novērošanas programmu izstrādā, lai sasniegtu statistiskās precizitātes mērķi - ar 95 % ± 5 % ticamību, un aprēķināto IPK saistībā ar sūtījumu vidējo skaitu kilogramā un to sūtījumu skaitu, kuru apmaiņa notikusi starp izraudzītajiem operatoriem.

1.2.1. Minēto statistiskās precizitātes mērķi ir jācenšas sasniegt visiem izraudzītajiem operatoriem, kuri veic statistisko novērošanu. Prasības par minimālo precizitāti nav paredzētas.

1.3. Statistiskās novērošanas programmas izstrāde, paraugu atlase, datu vākšanas metode un noteikšanas process atbilst vispārpieņemtiem matemātiskās statistikas, atlases varbūtības teorijas un statistisko apsekojumu izstrādes principiem.

1.4. Ņemot vērā minēto principu noteiktos ierobežojumus, ikvienam izraudzītajam operatoram ir pietiekami liela rīcības brīvība, lai statistiskās novērošanas programmu pielāgotu savas sūtījumu plūsmas īpatnībām un pieejamajiem resursiem. Tomēr ikvienam izraudzītajam operatoram pirms novērošanas perioda ir jāinformē attiecīgais izraudzītais operators par lēmumiem saistībā ar izstrādi, tostarp par novērtēšanas metodi.

30-116. pants

Statistikas datu vākšana par pasta sūtījumu apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

1. Lai iegūtu informāciju par pasta sūtījumu apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem pirms 2010. gada, vāc statistikas datus. Tomēr, lai izvairītos no statistiskās novērošanas izmaksām par neliela apjoma apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem pirms 2010. gada, sūtījumu vidējo skaitu kilogramā starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem izmanto tikai pasta sūtījumu plūsmām, kuras ir mazākas par noteiktu robežvērtību, ja abi izraudzītie operatori par to vienojas. Pasta darbības padome nosaka piemērojamo robežvērtību un vidējo sūtījumu skaitu kilogramā.

2. Pasta darbības padome nosaka arī robežvērtības un vidējo sūtījumu skaitu kilogramā, ko piemēro tad, ja depešas šķiro pēc diviem formātiem (S un E), un tad, ja depešas šķiro pēc trīs formātiem (P, G un E).

3. Attiecībā uz pasta sūtījumu plūsmām starp valstu izraudzītajiem operatoriem, kas pievienojušās mērķsistēmai 2010. gadā un pēc tam, saņem no minētajiem izraudzītajiem operatoriem vai nosūta starp tiem, statistikas datus vāc, kā minēts turpmāk:

3.1. attiecībā uz valstīm, kuras pievienojušās mērķsistēmai 2010. un 2012. gadā - ja ir pārsniegta 50 tonnu robežvērtība;

3.2. attiecībā uz valstīm, kuras pievienojušās mērķsistēmai 2016. gadā, ja 2018. un 2019 gadā ir pārsniegta 75 tonnu robežvērtība, bet 2020. un 2021. gadā - 50 tonnu robežvērtība.

3.3. plūsmas lielumu nosaka, pamatojoties uz pēdējiem četriem apstiprinātiem secīgiem ceturkšņiem.

4. (svītrots)

5. Statistikas datus vāc atbilstīgi principiem, kas noteikti 30-115. pantā. Ja izraudzītie operatori apmainās ar vēstuļu paliktņiem un plakanajiem paliktņiem, tad aprēķinos par sūtījumu skaitu kilogramā (IPK) saistībā ar noteiktu pārvadāšanas veidu attiecīgā ceturksnī atspoguļo pasta sūtījumu sastāvu pēc konteinera veida un formāta. Izņemot gadījumus, kas aplūkoti 5.1. punktā turpmāk, statistikas datus vāc, izmantojot nepārtrauktu statistisko novērošanu, novērošanas periodā datorizēti un sistemātiski vai nejauši ņemot taras paraugu pārbaudei. Attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par to, kādas statistikas uzskaites veidlapas izmantos.

5.1. Par gadiem līdz 2019. gadam, to ieskaitot, statistikas datus var vākt 48 dienas gadā, statistisko novērošanu veicot četras dienas mēnesī. Ja nav lietderīgi vākt statistikas datus par visiem attiecīgajā novērošanas dienā saņemtajiem pasta sūtījumiem, izraudzītie operatori attiecīgajā dienā var veikt atsevišķu sūtījumu grupu statistisko novērošanu. Izraudzītajam operatoram saņēmējam iepriekš nav jāinformē izraudzītais operators sūtītājs, kurās dienās paredzēts veikt novērošanu un kāda veida taras paraugi tiks ņemti.

6. Gada laikā nosūtīto sūtījumu skaita aprēķināšana

6.1. Gada laikā nosūtīto sūtījumu skaits ir sūtījumu vidējais svērtais skaits, kuru attiecībā uz katru pārvadāšanas veidu un par katru ceturksni aprēķina atsevišķi. To aprēķina tā, kā minēts turpmāk.

6.1.1. Statistiskās novērošanas laikā iegūto sūtījumu vidējo skaitu kilogramā saistībā ar noteiktu pārvadāšanas veidu konkrētā ceturksnī reizina ar pasta sūtījumu kopējo svaru, ko tajā ceturksnī sūta, izmantojot attiecīgo pārvadāšanas veidu. Šādu aprēķinu veic, lai noteiktu to sūtījumu kopskaitu, kurus attiecīgajā ceturksnī sūta, izmantojot attiecīgo pārvadāšanas veidu.

6.1.2. Aprēķināto sūtījumu kopskaitu, ko ceturksnī sūta, izmantojot attiecīgo pārvadāšanas veidu, saskaita, lai aprēķinātu gada laikā nosūtīto sūtījumu skaitu.

7. Ikviens izraudzītais operators vismaz trīs mēnešus pirms uzskaites perioda informē attiecīgo izraudzīto operatoru par lēmumiem saistībā ar statistiskās novērošanas programmas izstrādi, tostarp novērtēšanas metodi.

8. Ja piecu mēnešu laikā pēc ceturtā ceturkšņa beigām nav veikta statistiskā novērošana par sūtījumu skaitu kilogramā vai ja šajā laikposmā nav paziņoti statistiskās novērošanas rezultāti, otram izraudzītajam operatoram ir tiesības trūkstošo datu vietā iesniegt savus statistiskās novērošanas rezultātus. Statistisko novērošanu un aprēķinus veic atbilstīgi principiem, kas noteikti 30-115. pantā, tikai ± 5 % precizitātes vietā piemēro ± 7,5 % precizitāti. Ja dati nav pieejami, izmanto pēdējo mazāko saskaņoto sūtījumu vidējo skaitu kilogramā vai sūtījumu vidējo skaitu kilogramā, kas saskaņots attiecībā uz mērķsistēmas dalībvalsts pasta sūtījumu plūsmām.

9. Statistisko novērošanu neattiecina uz ierakstītiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuriem ir piešķirts sūtījuma apakšklases kods UR, un uz izsekojamiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuriem ir piešķirts sūtījuma apakšklases kods UX. Šādā gadījumā statistikas vērtības pamato ar faktiskajiem datiem par ierakstītiem un izsekojamiem sūtījumiem, kas reģistrēti CN 31, CN 33, CN 55 un CN 56 veidlapā.

10. Ja statistiskā novērošana veikta saskaņā ar 3.punktā noteiktajām robežvērtībām, norēķiniem izmanto statistiskajā novērošanā gūtos rezultātus.

30-117. pants

Statistikas datu vākšana attiecībā uz tādu depešu apmaiņu pārejas sistēmā, kuras šķirotas pēc formāta

0bis. Attiecībā uz sūtījumiem uz pārejas sistēmas valstīm, no šādām valstīm un starp šādām valstīm plūsmām, kas nepārsniedz 100 tonnas 2020. un 2021. gadā, piemēro vidējo sūtījumu skaitu par kilogramu.

1. Lai iegūtu informāciju par tādu depešu apmaiņu pārejas sistēmā, kuras šķirotas pēc formāta, vāc statistikas datus. Tomēr, lai neliela apjoma apmaiņas gadījumā izvairītos no statistiskās novērošanas izmaksām, sūtījumu vidējo skaitu kilogramā atkarībā no sūtījuma formāta izmanto tikai attiecībā uz tādu pasta sūtījumu plūsmu, kurā minētais skaits ir mazāks par noteiktu robežvērtību, izņemot tad, ja viena vai abas iesaistītās valstis uzstāj, lai, veicot statistisko novērošanu, būtu noteikts precīzs sūtījumu skaits kilogramā.

2. Pasta darbības padome nosaka robežvērtības un vidējo sūtījumu skaitu kilogramā, ko piemēro tad, ja depešas šķiro pēc diviem formātiem (P/G un E), un tad, ja depešas šķiro pēc trīs formātiem (P, G un E).

3. Statistiskajā novērošanā atspoguļo depešas saturu, un to veic atbilstīgi principiem, kas noteikti 30-115. pantā. Statistikas datus par katru depešas formātu vāc saskaņā ar 30-119. panta noteikumiem.

30-118. pants

Alternatīva pieeja statistikas datu vākšanai par pasta sūtījumu apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

1. Ja starp mērķsistēmas izraudzītajiem operatoriem notiek apmaiņa ar vēstuļu paliktņiem un/vai plakanām tvertnēm, izraudzītie operatori var īstenot pasākumus, lai veiktu aprēķinus par sūtījumiem atkarībā no taras veida. Statistikas datus vāc atbilstīgi principiem, kas noteikti 30-115. pantā.

1.1. Kā alternatīvu izraudzītajiem operatoriem ieteicams izmantot nepārtrauktu statistisko novērošanu, novērošanas periodā datorizēti un sistemātiski vai nejauši ņemot taras paraugu pārbaudei. Attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par to, kādas statistikas uzskaites veidlapas izmantos.

1.2. Ja nepārtrauktu novērošanu neveic, novērošanas dienas izdala pēc iespējas vienmērīgāk pa nedēļas darbadienām (vērā ņem tikai attiecīgās pasta apmaiņas vietas darbadienas) un ietver visas pasta sūtījumu plūsmas laikā izmantotos pārvadāšanas veidus. Statistikas datus vāc vismaz 48 dienas gadā, statistisko novērošanu veicot četras dienas mēnesī. Ja nav lietderīgi vākt statistikas datus par visiem attiecīgajā novērošanas dienā saņemtajiem pasta sūtījumiem, izraudzītie operatori attiecīgajā dienā var veikt atsevišķu sūtījumu grupu statistisko novērošanu.

2. Gada laikā nosūtīto sūtījumu skaita aprēķināšana

2.1. Gada laikā nosūtīto sūtījumu skaits ir sūtījumu vidējais svērtais skaits, kuru attiecībā uz katru pārvadāšanas veidu un katru taras veidu aprēķina atsevišķi. To aprēķina, kā minēts turpmāk.

2.1.1. Statistiskās novērošanas laikā iegūto sūtījumu vidējo skaitu kilogramā saistībā ar noteiktu taras veidu un pārvadāšanas veidu reizina ar pasta sūtījumu kopējo svaru attiecīgajam taras veidam un pārvadāšanas veidam. Šādu aprēķinu veic, lai noteiktu to sūtījumu kopskaitu, kurus sūta, izmantojot attiecīgo taras veidu un pārvadāšanas veidu.

2.1.2. Aprēķināto sūtījumu kopskaitu, ko pārsūta, izmantojot attiecīgo taras veidu un pārvadāšanas veidu, saskaita, lai aprēķinātu gada laikā nosūtīto sūtījumu skaitu.

3. Izraudzītais operators uz pienācīgi pārveidotām veidlapām norāda pasta sūtījumu svaru, kas nosūtīts, izmantojot konkrētu taras veidu (piem., vēstuļu paliktņus, plakanas tvertnes, maisus utt.), un, ja iespējams, veic ar taru saistītās informācijas apmaiņu, izmantojot elektronisko datu apmaiņu (EDI).

4. Ikvienam izraudzītajam operatoram vismaz divus mēnešus pirms uzskaites perioda ir jāinformē attiecīgais izraudzītais operators par lēmumiem saistībā ar statistiskās novērošanas programmas izstrādi, tostarp novērtēšanas metodi. Tomēr izraudzītajam operatoram saņēmējam iepriekš nav jāinformē izraudzītais operators sūtītājs, kurās dienās paredzēts veikt novērošanu un kāda veida taras paraugi tiks ņemti.

5. Ja piecu mēnešu laikā pēc ceturtā ceturkšņa beigām nav veikta statistiskā novērošana par sūtījumu skaitu kilogramā vai ja šajā laikposmā nav paziņoti statistiskās novērošanas rezultāti, otram izraudzītajam operatoram ir tiesības trūkstošo datu vietā iesniegt savus statistiskās novērošanas rezultātus. Statistisko novērošanu un aprēķinus veic atbilstīgi principiem, kas noteikti 30-115. pantā, tikai ± 5 % precizitātes vietā piemēro ± 7,5 % precizitāti. Ja dati nav pieejami, izmanto pēdējo mazāko saskaņoto sūtījumu vidējo skaitu kilogramā vai sūtījumu vidējo skaitu kilogramā, kas saskaņots attiecībā uz mērķsistēmas dalībvalsts pasta sūtījumu plūsmām.

30-119. pants

Īpaša statistikas datu vākšana pārskatīšanas mehānisma piemērošanai

1. Lai piemērotu pārskatīšanas mehānismu, ja nav noslēgta īpaša vienošanās, piemēram, savstarpēja vienošanās izmantot jaunākajā UPU sūtījumu plūsmas pētījumā norādīto UPU vidējo sūtījumu skaitu kilogramā pasta sūtījumu plūsmās no pārejas sistēmas valstīm uz mērķa sistēmas valstīm, statistikas datus vāc, izmantojot attiecīgās plūsmas statistisko novērošanu.

1.1. Statistiskajā novērošanā atspoguļo pasta sūtījuma saturu, un to veic atbilstīgi principiem, kas noteikti 30-115. pantā. Statistikas datus vāc vismaz 48 dienas divpadsmit mēnešu periodā, uz kuru tie attiecas. Ja nav lietderīgi vākt statistikas datus par visiem attiecīgajā novērošanas dienā saņemtajiem pasta sūtījumiem, izraudzītie operatori attiecīgajā dienā var veikt atsevišķu sūtījumu grupu statistisko novērošanu.

1.1.1. Kā alternatīvu statistiskajai novērošanai konkrētās dienās izraudzītie operatori var izmantot nepārtrauktu statistisko novērošanu, t. i., novērošanas periodā sistemātiski ņemot taras paraugu pārbaudei. Attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par to, kādas statistikas uzskaites veidlapas izmantos.

1.2. Novērošanas dienas izdala pēc iespējas vienmērīgāk pa nedēļas darbadienām (vērā ņem tikai attiecīgās pasta apmaiņas vietas darbadienas) un ietver visas pasta sūtījumu plūsmas laikā izmantotos pārvadāšanas veidus. Dienas gadā izvēlas, kā minēts turpmāk:

1.2.1. vismaz 48 novērošanas dienas divpadsmit mēnešu periodā; novērošanu katrā nedēļas darbadienā veic vismaz divas reizes ceturksnī.

2. Gadā nosūtīto sūtījumu vidējā skaita kilogramā aprēķināšana

2.1. Gadā nosūtīto sūtījumu vidējais skaits kilogramā ir sūtījumu vidējā skaita kilogramā vidējais svērtais lielums, ko attiecībā uz katru pārvadāšanas veidu un par katru ceturksni aprēķina atsevišķi. To aprēķina, kā minēts turpmāk.

2.1.1. Statistiskās novērošanas laikā iegūto sūtījumu vidējo skaitu kilogramā saistībā ar noteiktu pārvadāšanas veidu konkrētā ceturksnī reizina ar pasta sūtījumu kopējo svaru, ko tajā ceturksnī sūta, izmantojot attiecīgo pārvadāšanas veidu. Šādu aprēķinu veic, lai noteiktu to sūtījumu kopskaitu, kurus attiecīgajā ceturksnī sūta, izmantojot attiecīgo pārvadāšanas veidu.

2.1.2. Iegūto lielumu summu par sūtījumu kopskaitu, ko ceturksnī nosūta ar katru pārvadāšanas veidu, dala ar gadā nosūtīto sūtījumu kopējo svaru.

3. Izraudzītais operators, kurš pieprasījis piemērot pārskatīšanas mehānismu, izvēlas statistikas sistēmu, kas ir jāpiemēro, un informē par to attiecīgo izraudzīto operatoru, lai tas var īstenot vajadzīgos kontroles pasākumus. Kā alternatīvu izraudzītais operators, kurš pieprasījis piemērot pārskatīšanas mehānismu, var vienoties ar attiecīgo izraudzīto operatoru izmantot jaunākajā UPU sūtījumu plūsmas pētījumā norādīto UPU vidējo sūtījumu skaitu kilogramā pasta sūtījumu plūsmās no pārejas sistēmas valstīm uz mērķsistēmas valstīm.

4. Izraudzītais operators, kurš pieprasījis piemērot pārskatīšanas mehānismu, var nesūtīt iepriekšēju paziņojumu par izvēlētajām novērošanas dienām.

31-101. pants

Faktūrrēķinu izrakstīšana par fondam maksājamajām summām un to iemaksāšana fondā, lai finansētu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

0bis. Faktūrrēķinu izrakstīšana par maksājamajām summām un to maksāšana valstīm, kas ir klasificētas IV grupā atbilstīgi Konvencijas 31. panta 1.-4. punktam

1. Pamatojoties uz CN 64 sarakstiem vai CN 61 atsevišķajiem rēķiniem, kas ir apstiprināti vai ir uzskatāmi par pilnīgi apstiprinātiem un kas tam ir nosūtīti, Starptautiskais birojs, organizācija, kas ir atbildīga par rēķinu izrakstīšanu, sagatavo CN 64bis sarakstus I, II un III grupā klasificēto valstu izraudzītajiem operatoriem. Šajos sarakstos norāda šādu informāciju:

1.1. to IV grupā klasificēto valstu izraudzīto operatoru nosaukumus, uz kuriem attiecas norādītie dati;

1.2. SDR summu, kurai piemēro palielinājumus, kas minēti Konvencijas 31. pantā;

1.3. kopējo summu, kuru maksā attiecīgais izraudzītais operators.

2. CN 64bis sarakstu sūta pa elektronisko pastu vai visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes), lai to apstiprinātu attiecīgais izraudzītais operators. Ja mēneša laikā pēc saraksta nosūtīšanas Starptautiskais birojs nav saņēmis komentārus, tad sarakstā norādīto summu uzskata par pilnīgi apstiprinātu.

3. Starptautiskais birojs, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta CN 61/64 sarakstos, aprēķina papildu summu, ko katra mērķsistēmas valsts ir parādā pārejas sistēmas valstīm, nesasniedzot minimālo summu 20 000 SDR apmērā, kā paredzēts Konvencijas 31.7. pantā, proporcionāli to sūtījumu apjomam, kas nosūtīti izraudzītajam operatoram saņēmējam.

4. Rēķinam par 3. punktā norādīto papildu summu pievieno CN 64ter sarakstu, kurā ir šāda informācija:

4.1. to IV grupā klasificēto valstu izraudzīto operatoru nosaukumus, uz kuriem attiecas norādītie dati;

4.2. atsauces gads;

4.3. papildu summa (SDR), kas ir nepieciešama, lai sasniegtu minimālo summu 20 000 SDR apmērā, kā paredzēts Konvencijas 31. panta 7. punktā;

4.4. daļa no šīs papildu summas (izsakot procentos), kuru attiecīgais izraudzītais operators ir parādā proporcionāli apmainīto sūtījumu daudzumam;

4.5. summa, kuru maksā attiecīgais izraudzītais operators.

4bis. Faktūrrēķinu izrakstīšana par maksājamajām summām un to maksāšana Kopējam fondam atbilstīgi Konvencijas 31.5. pantam

4bis.1. Rēķinu izrakstīšanu veic, pamatojoties uz galamaksām, kas I-III grupā ietilpstošajām valstīm ir jāveic III grupas valstīm.

4bis.2. Valstis, kas ir klasificētas III grupā, sniedz Starptautiskajam birojam CN 61 veidlapu kopiju, kurā norādītas Konvencijas 31.5. pantā minētās pasta sūtījumu plūsmas.

4bis.3. Starptautiskais birojs, pamatojoties uz CN 61 īpašajiem rēķiniem, kas tam ir pārsūtīti un kas ir apstiprināti vai uzskatīti par pilnīgi apstiprinātiem, sagatavo CN 64bis. sarakstu palīdzības sniedzēju valstu (I, II un III grupā klasificēto valstu) izraudzītajiem operatoriem. Šajos sarakstos norāda šādu informāciju:

4bis.3.1. to III grupā klasificēto valstu izraudzīto operatoru nosaukumus, uz kuriem attiecas norādītie dati;

4bis.3.2. SDR summu, kurai piemēro palielinājumus, kas paredzēti Konvencijas 31. pantā;

4bis.3.3. kopējo summu, kas ir jāmaksā attiecīgajam izraudzītajam operatoram;

4bis.4. CN 64bis sarakstu nosūta apstiprināšanai katram attiecīgajam izraudzītajam ekspluatantam. Ja mēneša laikā pēc saraksta nosūtīšanas Starptautiskais birojs nav saņēmis komentārus, tad sarakstā norādīto summu uzskata par pilnīgi apstiprinātu.

5. CN 64bis un CN 64ter sarakstos norādītās summas var apmaksāt, izmantojot Starptautiskā biroja klīringa sistēmu.

D. Aviopārvadājumu tarifi

33-101. pants

Slēgto depešu pamattarifa un aviopārvadājumu tarifu aprēķināšanas formula

1. Šajā pantā un turpmākajos nodaļas pantos ir noteikta aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana atklātā tranzītā sūtītām slēgtām depešām, prioritāriem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un SAL sūtījumiem, ja tos pārsūta tikai kā aviopasta/prioritāros sūtījumus, kā arī attiecīgās uzskaites metodes.

2. Aviopārvadājumiem piemērojamo maksimālo pamattarifu aprēķina atbilstīgi formulai, kurā izmantotās mainīgās vērtības ir norādītas Starptautiskajā aviosabiedrību finanšu statistikā, ko sagatavojusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija. Minēto tarifu noapaļo līdz tuvākajai tūkstošdaļai no SDR par bruto svara kilogramu un par kilometru; to piemēro proporcionāli kilograma daļām.

T = (A - B - C + D + E + F), kur:

T = pamattarifs par tonnkilometru (ar šo tarifu aviopasta sūtījumiem ir garantēta prioritāte);

A = vidējās svērtās darbības izmaksas par tonnkilometru;

B = pasažieru pakalpojumu izmaksas par tonnkilometru;

C = procentuālā daļa no izmaksām par biļešu iegādi, pārdošanu un reklāmu (pamatojoties uz pasažieru skaitu attiecībā uz satiksmes intensitāti);

D = izmaksas par tonnkilometru saistībā ar vienībām, kas nedarbojas;

E = 10 % no (A - B - C + D, peļņa;

F = ienākuma nodoklis par tonnkilometru.

3. Aviopārvadājumu tarifus aprēķina atbilstīgi faktiskajam pamattarifam (tas var būt mazāks, bet ne lielāks par pamattarifu, kurš aprēķināts, izmantojot 2. punktā noteikto formulu) un attālumam kilometros, kas norādīts Aviopasta pārvadāšanas attālumu sarakstā, un depešu bruto svaram. Svaru kopējiem maisiem neņem vērā.

4. Maksimālais tarifs, ko piemēro depešu ar tukšiem maisiem aviopārvadājumiem, atbilst 30 % no pamattarifa, kas noteikts saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.

5. Ja tarifi ir jāmaksā par aviopārvadājumiem galamērķa valstī, tos nosaka kā atsevišķu cenu. Minētajā cenā iekļauj visus aviopārvadājumu tarifus attiecīgajā valstī neatkarīgi no tā, kurā lidostā depešas ir saņemtas, izņemot sauszemes pārvadājumu izmaksas. To aprēķina, pamatojoties uz faktiski samaksātajiem tarifiem par sūtījumu pārvadāšanu galamērķa valstī, bet nepārsniedzot maksimālo tarifu, kas aprēķināts atbilstīgi 2. punktā norādītajai formulai un atbilstīgi starptautiskā pasta vidējam svērtajam pārvadāšanas attālumam iekšzemes tīklā. Saskaņā ar Konvencijas 33. panta 7. punktu vidējo svērto attālumu aprēķina Starptautiskais birojs, izsakot to kā visu galamērķa valstī saņemto aviodepešu bruto svaru, ieskaitot sūtījumus, kuri attiecīgajā valstī nav pārsūtīti ar aviopastu.

5.1. Izraudzītie operatori, kuri, pamatojoties uz izmaksām vai iekšzemes tarifiem, galamaksas vietā piemēro atlīdzību, līdz katra gada 30. septembrim Starptautiskajam birojam paziņo attiecīgos datus, kas nepieciešami, lai aprēķinātu jauno vidējo svērto attālumu.

5.2. Izraudzītie operatori, kuri vēlas saņemt samaksu par iekšzemes aviopārvadājumiem, līdz katra gada 30. septembrim Starptautiskajam birojam paziņo attiecīgos datus, kas nepieciešami, lai aprēķinātu vidējo svērto attālumu un saistītos iekšējos aviopārvadājumu tarifus. Vidējais svērtais attālums un saistītie iekšējie aviopārvadājumu tarifi stājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Izraudzītie operatori, kuri līdz katra gada 30. septembrim Starptautiskajam birojam nav paziņojuši minētos datus, nav tiesīgi nākamajā gadā pieprasīt maksu par iekšējiem aviopārvadājumiem. Tāpēc visi minētie dati, ko iesnieguši izraudzītie operatori, ir spēkā tikai konkrētajā gadā, uz kuru tie attiecas, un tos nevar pārnest uz turpmākajiem gadiem.

5.3. Starptautiskais birojs iekšējo aviopārvadājumu tarifus visiem izraudzītajiem operatoriem paziņo vismaz vienu mēnesi pirms 1. janvāra.

6. Tarifus, kas jāmaksā par tranzīta aviodepešu aviopārvadājumiem starp vienas valsts divām lidostām arī var noteikt kā atsevišķu cenu. Minēto cenu aprēķina, pamatojoties uz faktiski samaksāto tarifu par depešu pārvadāšanu tranzīta valstī, bet nepārsniedzot maksimālo tarifu, kas aprēķināts atbilstīgi 2. punktā norādītajai formulai un atbilstīgi starptautiskā pasta vidējam svērtajam pārvadāšanas attālumam tranzīta valsts iekšzemes gaisa satiksmes tīklā. Vidējos svērtos attālumus aprēķina kā visu to aviodepešu bruto svaru, ko tranzītā pārvadā caur attiecīgo starpniekvalsti.

7. 5. un 6. punktā minēto tarifu summa nedrīkst būt lielāka par kopējo summu, kas faktiski būs jāmaksā par pārvadāšanu.

8. Starptautisko un iekšzemes aviopārvadājumu cenas, kuras aprēķina, sareizinot spēkā esošo pamattarifu ar attālumu, un kuras izmanto, lai aprēķinātu 3., 5. un 6. punktā minētos tarifus, noapaļo uz augšu līdz tuvākajai desmitdaļai no SDR, ja iegūtais skaitlis, ar kuru parāda simtdaļu un tūkstošdaļu vērtību, ir 50 vai lielāks; citos gadījumos minēto skaitli noapaļo uz leju līdz tuvākajai desmitdaļai no SDR.

33-102. pants

Aviopārvadājumu tarifu uzskaite

1. Aviopārvadājumu tarifu uzskaiti veic saskaņā ar 27-106. un 33-101. pantu.

2. Neatkarīgi no 1. punktā minētā noteikuma izraudzītie operatori, savstarpēji vienojoties, var lemt, ka rēķinus par aviodepešām maksā, pamatojoties uz saņemtajiem statistikas datiem. Šādā gadījumā izraudzītie operatori savstarpēji vienojas par metodi, ko izmanto statistikas datu apkopošanai un rēķinu sagatavošanai.

33-103. pants

CN 66 un CN 67 svara saraksta sagatavošana

1. Ikviens izraudzītais operators kreditors reizi mēnesī vai ceturksnī sagatavo CN 66 sarakstu, pamatojoties uz CN 38 pavadrakstā norādīto informāciju par aviodepešām. Depešas, kuras pārvadā vienā un tajā pašā gaisa zonā, CN 66 sarakstā ieraksta, norādot nodošanas vietas pasta iestādi, galamērķa valsti un pasta iestādi saņēmēju, kā arī katrai pasta iestādei saņēmējai paredzētās aviodepešas hronoloģiskā secībā. Ja galamērķa valstī saskaņā ar Konvencijas 33. panta 5. punktu iekšējo aviopārvadājumu tarifu norēķiniem izmanto CN 55 saraksta kopijas, tad izmanto tos CN 55 svara sarakstus, kas sagatavoti, pamatojoties uz CN 31 un CN 32 vēstuļu kartēm.

2. Attiecībā uz atklātā tranzīta prioritāriem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un SAL sūtījumiem, kurus pārsūta ar aviopastu, izraudzītais operators kreditors sagatavo ikgadējo CN 67 sarakstu. To veic katra pārskata perioda beigās, kā noteikts 27-106. panta 2.1. punktā, un pamatojoties uz informāciju, kas norādīta CN 65 pavadrakstos, kuri sagatavoti attiecīgajā periodā. CN 67 sarakstā kopējo svaru reizina ar 12. Ja, pamatojoties uz atklātā tranzītā esošo prioritāro sūtījumu, aviopasta sūtījumu un SAL sūtījumu faktisko svaru, ir jāsagatavo rēķini, tad CN 67 sarakstus sagatavo tik bieži, cik 1. punktā norādīts attiecībā uz CN 66 sarakstiem, kā arī pamatojoties uz atbilstīgajiem CN 65 pavadrakstiem.

3. Ja pārskata periodā izmaiņas saistībā ar pasākumiem, kas veikti, lai apmainītos ar atklātā tranzīta prioritāriem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un SAL sūtījumiem, kuri pārsūtīti ar tranzīta aviopastu, ir lielākas par 20 % un ja summa, ko izraudzītais operators sūtītājs maksā starpposma valsts izraudzītajam operatoram, ir lielāka par 163,35 SDR, tad minētie izraudzītie operatori, saņemot vienas vai otras puses lūgumu, vienojas, ka 2. punktā minēto reizinātāju attiecīgajam gadam aizstāj ar citu spēkā esošu reizinātāju.

4. Ja izraudzītais operators debitors lūdz, tad attiecībā uz katru pasta apmaiņas vietu, kas nosūta atklātā tranzīta aviopasta sūtījumus vai prioritāros sūtījumus, aviopasta sūtījumus un SAL sūtījumus, kas pārsūtīti ar tranzīta aviopastu, sagatavo atsevišķus CN 55, CN 66 un CN 67 sarakstus.

33-104. pants

CN 51 atsevišķā rēķina un CN 52 kopējā rēķina sagatavošana

1. Izraudzītais operators kreditors uz CN 51 veidlapas sagatavo atsevišķus rēķinus, norādot tam maksājamās summas atbilstīgi CN 55, CN 66 un CN 67 svara sarakstiem. Slēgtām aviodepešām, atklātā tranzīta sūtījumiem un nepareizi nosūtītiem sūtījumiem, kurus pārsūta ar aviopastu vai pa sauszemi, sagatavo atsevišķus rēķinus. CN 51 atsevišķajos rēķinos, kas sagatavoti par slēgtām aviodepešām, svaru un maksājamās summas atbilstīgi CN 66 svara sarakstiem norāda atsevišķi par LC/AO, CP un EMS.

2. Summas, kuras norāda CN 51 atsevišķos rēķinos, aprēķina:

2.1. par slēgtām depešām, pamatojoties uz bruto svaru, kas norādīts CN 55 un CN 66 sarakstos;

2.2. par atklātā tranzīta sūtījumiem, kurus pārsūta ar aviopastu, atbilstīgi CN 67 sarakstos norādītajam neto svaram, ko palielina par 5 %;

2.3. par atklātā tranzīta sūtījumiem, kurus pārsūta pa sauszemi, atbilstīgi CN 67 sarakstos norādītajam neto svaram, ko palielina par 10 %.

3. Ja aviopārvadājumu tarifi ir jāmaksā galamērķa valstī, tad šīs valsts izraudzītais operators ar tiem saistītos CN 51 rēķinus kopā ar CN 55 un CN 56 sarakstiem nosūta apstiprināšanai.

4. Izraudzītais operators kreditors, vienojoties ar attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem, CN 51 rēķinus, kas nav slēgtā tranzīta rēķini, sagatavo reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.

5. Izraudzītais operators kreditors pēc savas izvēles slēgtā tranzīta CN 51 rēķinus sagatavo reizi ceturksnī, pusgadā vai gadā.

6. CN 51 atsevišķos rēķinus var apvienot vienā kopējā CN 52 rēķinā, ko sagatavo izraudzītais operators kreditors, kurš norēķiniem piemēro ieskaita sistēmu. Tomēr šo rēķinu, attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem vienojoties, var sagatavot reizi pusgadā.

33-105. pants

CN 55, CN 66 un CN 67 sarakstu, CN 51 atsevišķo rēķinu un CN 52 kopējo rēķinu iesniegšana un apstiprināšana

0bis. Noteikumus par 34-100bis. pantā paredzēto uzskaites veidlapu pārsūtīšanu un apstiprināšanu piemēro attiecībā uz CN 55, CN 66, CN 67, CN 51 un CN 52 veidlapām.

1. Ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc perioda, uz kuru saraksti attiecas, izraudzītais operators kreditors nosūta izraudzītajam operatoram debitoram CN 66 sarakstus, CN 55 sarakstu kopijas un CN 67 sarakstus, kad, pamatojoties uz faktisko svaru, tiek veikts maksājums par atklātā tranzīta prioritārajiem sūtījumiem, aviopasta sūtījumiem un SAL sūtījumiem, kurus pārsūta ar aviopastu, un attiecīgos CN 51 atsevišķos rēķinus.

2. Pēc CN 55, CN 66 un CN 67 sarakstu pārbaudes un attiecīgā CN 51 atsevišķā rēķina apstiprināšanas CN 51 rēķinu kopijas nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram kreditoram. Ja veikti labojumi, pievieno CN 55, CN 66 un CN 67 sarakstus. Ja izraudzītais operators kreditors nepiekrīt minētajos sarakstos veiktajiem labojumiem, izraudzītais operators debitors faktiskos datus apstiprina, nosūtot to CN 38 vai CN 65 veidlapu fotokopijas, kuras pasta iestāde sūtītāja sagatavojusi apstrīdēto depešu nodošanas brīdī, vai piešķirot piekļuvi attiecīgajiem elektroniskajiem datiem, ja šīs veidlapas nosūta elektroniski. Labojumus var apstrīdēt divu mēnešu laikā pēc laboto sarakstu un rēķinu saņemšanas. Izraudzītais operators kreditors, kas divu mēnešu laikā pēc rēķinu nosūtīšanas nav saņēmis paziņojumu par labojumiem, var uzskatīt, ka attiecīgie rēķini ir pilnībā apstiprināti.

3. Izraudzītie operatori, kuri iepriekšējā gadā bijuši aviopārvadājumu tarifu neto kreditori, var noteikt, vai viņi vēlas maksājumu saņemt reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Veiktā izvēle paliek spēkā vienu kalendāro gadu, sākot no 1. janvāra.

4. Izraudzītie operatori var izmantot tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu vai divpusējo klīringa sistēmu.

5. Panta 1. un 2. punktā izklāstītie noteikumi attiecas arī uz prioritāriem sūtījumiem un aviopasta sūtījumiem, par kuriem maksājumus veic, pamatojoties uz statistiku.

6. Saskaņā ar tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu CN 51 rēķini kalpo par pavadrakstiem tiešiem norēķiniem un ir jānosūta izraudzītajam operatoram debitoram ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc tā perioda beigām, uz kuru tie attiecas. CN 51 rēķina apstiprināšanas periods ir divi mēneši. Jebkuru starpību, kas ir lielāka par 9,80 SDR un kuru konstatē izraudzītais operators debitors, norāda CN 51 veidlapā, kuru kopā ar CN 55, CN 66 un CN 67 sarakstiem nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram kreditoram. Konstatēto starpību iekļauj nākamajā izraudzītajam operatoram debitoram iesniedzamajā CN 51 rēķinā vai apstrīd divu mēnešu laikā pēc tā rēķina saņemšanas, kurā šī starpība ir konstatēta. Ja tas netiek darīts, izraudzītais operators, kas konstatēja starpību, uzskata to par pilnīgi apstiprinātu un iekļauj to savā nākamajā CN 51 rēķinā, kurā izdara attiecīgus labojumus.

7. Saskaņā ar divpusējo kompensēšanas sistēmu izraudzītais operators kreditors sagatavo gan CN 51 rēķinu, gan CN 52 rēķinu un abus vienlaikus reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā nosūta izraudzītajam operatoram debitoram ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc tā perioda beigām, uz kuru tie attiecas. CN 51 un CN 52 rēķinu apstiprināšanas periods ir divi mēneši. Ja CN 51 vai CN 52 rēķini ir laboti, maksājumu veic, pamatojoties uz laboto summu.

8. Izraudzītā operatora debitora veiktos CN 52 kopējā rēķina labojumus pamato, pievienojot CN 19 un CN 51 atsevišķos rēķinus un CP 75 apvienotos rēķinus.

9. Ja statistikas datus apkopo oktobrī, gada maksājumus par prioritāriem sūtījumiem un aviopasta sūtījumiem atklātā tranzītā var veikt iepriekš, pamatojoties uz statistikas datiem, kas apkopoti iepriekšējā gada maijā. Pagaidu maksājumu koriģē nākamajā gadā, kad rēķini, kuru pamatā ir oktobrī apkopotie statistikas dati, ir apstiprināti vai ir uzskatāmi par pilnībā apstiprinātiem.

10. Ja izraudzītais operators nevar apkopot ikgadējos statistikas datus, tas vienojas ar attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem, ka gada maksājumus veiks, pamatojoties uz iepriekšējā gadā apkopotajiem statistikas datiem, un, ja nepieciešams, izmantos īpašo reizinātāju, kas noteikts 33-103. panta 3. punktā.

11. Ja attiecīgie izraudzītie operatori nepiedalās Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, atlikumu, kas CN 51 vai CN 52 rēķinā nav lielāks par 163,35 SDR, pārnes uz nākamo CN 51 vai CN 52 rēķinu.

12. (svītrots).

13. Norēķināšanos var veikt atbilstīgi 34-002. un 34-005. panta noteikumiem.

33-106. pants

Tranzīta maksas labojumi

1. Tranzīta maksas un aviopārvadājumu tarifu labojumi, kas minēti 27-106. panta 1. punktā:

1.1. stājas spēkā tieši 1. janvārī,

1.2. un vismaz trīs mēnešus iepriekš par tiem ziņo Starptautiskajam birojam, kas šo informāciju visiem izraudzītajiem operatoriem sniedz vismaz vienu mēnesi pirms 1.1. punktā noteiktā datuma.

33-107. pants

Aviopārvadājumu tarifu apmaksa

1. Aviopārvadājumu tarifus izraudzītais operators maksā tai aviosabiedrībai, kura pārvadājusi aviodepešas visā maršrutā vai tā daļā. Šajā saistībā izraudzītais operators, ja vien ar attiecīgo aviosabiedrību nav panākta cita savstarpēja vienošanās, maksā jebkādas neapstrīdamas aviopārvadājumu tarifu summas ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc aviosabiedrības attiecīgā rēķina saņemšanas.

2. Neatkarīgi no iepriekš minētā aviosabiedrība, kas pārvadā aviodepešas, var lūgt, lai aviopārvadājumu tarifus maksā jebkuram izraudzītajam operatoram, ar kuru aviosabiedrība ir šajā saistībā noslēgusi vienošanos.

3. Aviopārvadājumu tarifus par atklātā tranzīta prioritāriem sūtījumiem, aviodepešām un SAL sūtījumiem, ja tos pārvadā ar aviopastu, maksā izraudzītajam operatoram, kas pārsūta minētos sūtījumus.

4. Ja vien nav veikti citi pasākumi, aviopārvadājumu tarifus par aviodepešām, kuras ir tieši pārkrautas, vienai aviosabiedrībai tās nododot otrai, izraudzītais operators sūtītājs maksā:

4.1. vai nu pirmajai aviosabiedrībai, kas pēc tam atbild par norēķināšanos ar nākamo aviosabiedrību,

4.2. vai katrai pārkraušanā iesaistītajai aviosabiedrībai.

33-108. pants

Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz novirzītiem vai kļūdaini nosūtītām depešām vai taru

1. Izraudzītais operators, kurš nodevis depešu, kas pārvadāšanas laikā ir novirzījies no maršruta, maksā pārvadāšanas maksu par faktisko depešas pārvadāšanas attālumu.

2. Tas sedz pārvadāšanas maksu par attālumu līdz izkraušanas lidostai, kas sākotnēji bija norādīta CN 38 pavadrakstā, ja:

2.1. faktiskais pārsūtīšanas maršruts nav zināms;

2.2. maksa par faktisko pārvadāšanas attālumu vēl nav pieprasīta vai

2.3. par novirzīšanu atbild aviosabiedrība, kura veica pārvadāšanu.

3. Papildu maksu par novirzītās depešas faktisko pārvadāšanas attālumu atmaksā tā, kā minēts turpmāk:

3.1. tas izraudzītais operators, kura dienesti novirzīšanas gadījumā ir pieļāvuši kļūdu;

3.2. tas izraudzītais operators, kurš aviosabiedrībai samaksāto pārvadāšanas maksu ir iekasējis, kad tā sūtījumu izkrāva vietā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā.

4. Šā panta 1.-3. punkta noteikumus analoģiski piemēro arī tad, ja lidostā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā, tiek izkrauta tikai depešas daļa.

5. Izraudzītais operators, kurš nodevis depešu vai taru, kas nepareizi nosūtīti kļūdainas birkas dēļ, maksā pārvadāšanas maksu par visu nolidoto attālumu saskaņā ar Konvencijas 33. panta 3.1. punktu.

33-109. pants

Aviopārvadājumu tarifi par nozaudētiem vai iznīcinātiem pasta sūtījumiem

1. Ja pasta sūtījums tiek nozaudēts vai iznīcināts negadījumā, kurā ir iesaistīts gaisa kuģis, vai cita iemesla dēļ, par kuru atbildība ir jāuzņemas aviopārvadātājam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ir atbrīvots no aviopārvadājumu maksas maksāšanas par nozaudētiem vai iznīcinātiem pasta sūtījumiem jebkurā lidojuma posmā izmantotajā maršrutā.

E. Norēķināšanās

34-100bis. pants.

Sarakstu un rēķinu nosūtīšana un apstiprināšana

(svītrots)

34-101. pants

CN 53, CN 54 un CN 54bis pavadrakstu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana saistībā ar depešu apmaiņu starp mērķsistēmas valstu izraudzītajiem operatoriem

(svītrots)

34-102. pants

CN 53 un CN 54 pavadrakstu sagatavošana, pārsūtīšana un apstiprināšana izmantošanai pārskatīšanas mehānismā

(svītrots)

34-103. pants

CN 55, CN 56 un CN 69 depešu saraksta sagatavošana

(svītrots)

34-104. pants

CN 55, CN 56 un CN 69 depešu saraksta nosūtīšana un apstiprināšana

(svītrots)

34-105. pants

Depešu ar vairumsūtījumiem uzskaite

(svītrots)

34-106. pants

Tādu depešu uzskaite, kuriem ir nodrošināta tiešā piekļuve iekšzemes sistēmai

(svītrots)

34-107. pants

Rēķinu par tranzīta maksu un galamaksu sagatavošana, nosūtīšana un apstiprināšana

(svītrots)

34-108. pants

Īpašā adrese, lai nosūtītu veidlapas, kas attiecas uz tranzīta maksu un galamaksu

(svītrots)

34-109. pants

Rēķinu par tranzīta maksu un galamaksu apstiprināšana

(svītrots)

34-110. pants

Galamaksas pagaidu iemaksa

(svītrots)

34-111. pants

Sarakstu un rēķinu elektroniska nosūtīšana

(svītrots)

34-112. pants

Rēķinu sagatavošana un norēķini

(svītrots)

34-113. pants

Norēķini ar Starptautiskā biroja starpniecību

(svītrots)

34-114. pants

SDR vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārīgi noteikumi

(svītrots)

34-115. pants

Rēķinu apmaksas noteikumi, ja norēķini netiek veikti ar Starptautiskā biroja starpniecību

(svītrots)

III nodaļa

Pasta paku reglaments

III iedaļa

Maksa, papildmaksa un atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem

15-201. pants

Aviopārvadājumu papildmaksas aprēķināšana

1. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori nosaka papildmaksu par aviopārvadājumiem, kas jāiekasē par aviopakām.

2. Papildmaksu saista ar aviopārvadājumu tarifiem, un tā ir vienāda vismaz attiecībā uz visu saņēmējvalsts teritoriju neatkarīgi no izmantotā maršruta.

3. Dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem papildmaksas aprēķināšanai par aviopārvadājumiem ir tiesības izmantot svara intervālu, kas ir mazāks nekā viens kilograms.

15-202. pants

Īpašā maksa

1. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības turpmāk minētajos gadījumos iekasēt tādu pašu maksu kā par iekšzemes pakalpojumu.

1.1. Maksa par sūtījumiem, kas nodoti ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas parastā darba laika, ko iekasē no sūtītāja.

1.2. Maksa par sūtījuma savākšanu sūtītāja adresē, ko iekasē no sūtītāja.

1.3. Maksa par sūtījumu uz pieprasījumu; ja sūtījums, kas nosūtīts, izmantojot pakalpojumu "uz pieprasījuma", tiek nodots atpakaļ sūtītājam vai pārsūtīts, tad orientējošā maksimālā summa saskaņā ar Konvencijas 18. panta 5. punktu ir 0,49 SDR.

1.4. Maksa par tādas pakas uzglabāšanu, kuras adresāts nav ieradies saņemt sūtījumu noteiktajā laikposmā. Minēto maksu iekasē izraudzītais operators, kurš veic piegādi, tā izraudzītā operatora uzdevumā, kura dienestā attiecīgā paka ir uzglabāta ilgāk par noteikto laikposmu. Ja paka, par kuru ir iekasēta uzglabāšanas maksa, tiek nodota atpakaļ sūtītājam vai pārsūtīta, orientējošā maksimālā summa saskaņā ar Konvencijas 18. panta 5. punktu ir 6,53 SDR.

1.5. Izraudzītajiem operatoriem, kuri ir gatavi piedāvāt nepārvaramas varas riska segumu, ir tiesības iekasēt maksu par apdrošināšanu pret nepārvaramas varas risku. Attiecībā uz neapdrošinātām pakām orientējošā maksimālā maksa saskaņā ar Konvencijas 18. panta 5. punktu ir 0,20 SDR par paku. Apdrošinātu paku gadījumā orientējošā maksimālā summa ir paredzēta 18-001. panta 3. punktā.

1.6. Ja paku parasti nogādā adresāta adresē, maksu par piegādi no adresāta neiekasē. Ja piegādi adresāta adresē parasti nenodrošina, paziņojums par sūtījuma pienākšanu ir jāpiegādā bez maksas. Šādā gadījumā, ja piegādi adresāta adresē piedāvā kā izvēles iespēju, atbildot uz paziņojumu par sūtījuma pienākšanu, tad no adresāta var iekasēt maksu par piegādi. Tai ir jābūt tādai pašai kā maksai par iekšzemes pakalpojumu.

IV iedaļa

Pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi

17-201. pants

Transporta uzņēmumu pakalpojumu sniegšana

1. Izraudzītais operators, kurš pakalpojuma sniegšanai ir izvēlējies transporta uzņēmumus, vienojas ar tiem par kārtību, ko piemēros, lai nodrošinātu, ka transporta uzņēmumi ievēro visus Konvencijas un Pasta paku reglamenta noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot paku apmaiņas kārtībai. Izraudzītais operators atbild par visu šo uzņēmumu attiecībām ar citu līgumslēdzēju valstu izraudzītajiem operatoriem un Starptautisko biroju.

17-202. pants

Svēršanas sistēma. Mārciņa

1. Paku svaru izsaka kilogramos.

2. To valstu izraudzītie operatori, kurās iekšējo noteikumu dēļ nevar pieņemt svara metrisko sistēmu, svaru var izteikt mārciņās, nevis kilogramos.

17-203. pants

Īpaši nosacījumi attiecībā uz svara ierobežojumiem

1. Apmaiņa ar pakām, kuru svars ir lielāks par 20 kilogramiem, nav obligāta, nosakot, ka maksimālais atsevišķas pakas svars var būt 50 kilogrami.

2. Tomēr to valstu izraudzītie operatori, kuri nosaka, ka svaram ir jābūt mazākam par 50 kilogramiem, var izvēlēties, vai pieņemt tranzītā maisus vai citu slēgtu taru, kas sver no 20 līdz 50 kilogramiem.

3. Ar pasta dienestu saistīto paku svars, kā paredzēts 16-001. panta 2. punktā, var būt līdz 20 kilogramiem. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir noteikuši lielāku ierobežojumu, ar pasta dienestu saistīto paku svars var būt lielāks par 20 kilogramiem, bet tas nedrīkst pārsniegt 50 kilogramus.

17-204. pants

Izmēra ierobežojumi

1. Neviens no pakas izmēriem nedrīkst būt lielāks par diviem metriem vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par trim metriem.

2. Izraudzītie operatori, kuri attiecībā uz visām pakām vai tikai aviopakām nevar pieņemt 1. punktā minētā izmēra pakas, to vietā var pieņemt vienu no turpmāk minētajiem izmēriem.

2.1. Neviens no izmēriem nedrīkst būt lielāks par 1,5 metriem vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par trim metriem.

2.2. Neviens no izmēriem nedrīkst būt lielāks par 1,05 metriem vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par diviem metriem.

3. Paku izmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo izmēru, kas noteikts vēstulēm.

17-205. pants

Piegādes procedūra

1. Parasti pakas adresātam piegādā pēc iespējas ātrāk un atbilstīgi galamērķa valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja pakas nepiegādā adresāta adresē, tad adresātu, ja vien tas nav neiespējams, nekavējoties informē par to saņemšanu.

1bis. Ja ir atļauts saskaņā ar galamērķa valsts spēkā esošiem noteikumiem, piegādi uz saņēmēja adresi pēc adresāta pieprasījuma var aizstāt ar alternatīvām sūtījumu piegādes iespējām adresātam (piemēram, savākšanas punkts, piegāde uz citu adresi).

2. Ja piegādā vai nodod vienkāršu paku, galamērķa valsts izraudzītais operators iegūst no saņēmēja p arakstu par saņemšanu vai reģistrē identitātes kartē glabājamos datus, vai iegūst kādu citu apliecinājumu par saņemšanu, kas saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem ir juridiski saistošs sūtījuma saņemšanas apstiprināšanai. Šā punkta prasības nepiemēro pasta paku sūtījumiem, kurus apstrādā saskaņā ar 17-206. panta noteikumiem; šā panta 3. punktu piemēro ECOMPRO pakām.

3. Piegādājot vai izsniedzot pasta pakas sūtījumu atbilstīgi 17-206. panta noteikumiem, galamērķa valsts izraudzītais operators iesniedz elektronisku piegādes pierādījumu, skenējot un nosūtot attiecīgo sūtījuma virzības informāciju un ar to saistītos datu elementus.

17-206. pants

ECOMPRO pakas

1. Vispārēji principi

1.1. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties un ieviest pasta paku piegādes papildu kategoriju - elektroniskās tirdzniecības procesā nosūtītās pasta pakas pārvadāt pa gaisu kā prioritārus sūtījumus saskaņā ar šajā pantā izklāstītajām piegādes prasībām.

2. ECOMPRO pakām piemērojamās prasības

2.1. Izraudzītie operatori pieņem un apstrādā ECOMPRO pakas, kuru svars nav lielāks par 30 kg, izņemot gadījumus, kad šo operatoru valsts tiesību aktos noteiktais maksimālais svars ir 20 kg.

2.2. Katru pasta paku identificē, izmantojot unikālu, attiecīgajam pakalpojumam un UPU tehniskajam standartam S10 atbilstīgu sūtījuma identifikatoru.

2.3. Izraudzītie operatori sniedz informāciju par sūtījuma virzību atbilstīgi 17-216. panta noteikumiem un ņem vērā indikatīvos rādītājus, kas izklāstīti 17-217. un 17-218. pantā.

2.4. Galamērķa valsts izraudzītie operatori, kas vienojušies piegādāt šajā pantā minētās kategorijas sūtījumus, tiecas sasniegt indikatīvo piegādes laika rādītāju - piecas dienas, sākot no attiecīgā EMSEVT notikuma skenēšanas un nosūtīšanas brīža, ko Pasta darbības padome apstiprinājusi piegādes izpildes mērīšanai.

2.5. Klientu pieprasījumus apstrādā, ievērojot procedūru, kas izklāstīta 21-003. pantā.

17-207. pants

Paku pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana un iepakošana. Adresēšana

1. Vispārējie iepakošanas nosacījumi

1.1. Katru paku iepako un noslēdz atbilstīgi pakas svaram, formai un saturam, kā arī pārvadāšanas veidam un ilgumam. Iepakojot un noslēdzot paku, to aizsargā pret saspiešanu vai bojājumiem, ko var radīt atkārtota apstrāde, un to veic tā, lai saturam nebūtu iespējams piekļūt, neatstājot skaidri redzamas pazīmes uz iepakojuma.

1.2. Katru paku iepako īpaši droši, ja tā:

1.2.1. jāpārvadā lielā attālumā;

1.2.2. jāpārkrauj vai jāapstrādā daudzas reizes;

1.2.3. jāaizsargā pret būtiskām klimata, temperatūras vai, ja veic aviopārvadāšanu, atmosfēras spiediena izmaiņām.

1.3. To iepako un noslēdz tā, lai neapdraudētu pasta darbinieku veselību un neradītu apdraudējumu, ja tajā ir priekšmeti, kas var savainot pasta darbiniekus, kuri to apstrādā, vai notraipīt vai sabojāt citas pakas vai pasta iekārtas.

1.4. Uz iepakojuma vai iesaiņojuma paredz pietiekami lielu vietu dienesta norādījumiem un pastmarku un uzlīmju izvietošanai.

1.5. Minētos sūtījumus pieņem bez iepakojuma, un adresāta adresi var norādīt uz paša priekšmeta:

1.5.1. priekšmetus, kurus var samontēt vai savienot un noturēt kopā, izmantojot izturīgu virvi un svina vai cita materiāla plombu, lai izveidotu vienu paku, kas nevar sadalīties sastāvdaļās;

1.5.2. viengabala pakas, piemēram, koka, metāla u. c. materiālu gabalus, kurus parasti neiepako.

2. Sūtītāja un adresāta adrese

2.1. Lai pakas pastā pieņemtu, uz katras no tām izvieto pilnīgu adresāta un sūtītāja adresi un vārdu un uzvārdu, kas uz pašas pakas vai uzlīmes, kura cieši uzlīmēta uz tās, norādīta, izmantojot latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus. Ja galamērķa valstī izmanto citus burtus un ciparus, tad adresi ieteicams norādīt, izmantojot arī attiecīgos burtus un ciparus. Adresi nav atļauts rakstīt ar zīmuli, tomēr ir pieņemamas pakas, uz kurām adrese ir uzrakstīta ar neizdzēšamu zīmuli uz virsmas, kas pirms tam ir samitrināta.

2.2. Kā adresātu drīkst norādīt tikai vienu fizisku vai juridisku personu. Tomēr var pieņemt arī tādas adreses kā, piemēram, "A kungam (..) nodošanai Z kungam (..)" vai "A bankai (..) nodošanai Z kungam (..)", ja ir saprotams, ka persona A izraudzītajiem operatoriem ir jāuzskata par adresātu. Turklāt A un Z personas adresei jābūt vienā valstī.

2.3. Sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde iesaka sūtītājam ievietot pakā sūtītāja un adresāta adreses kopiju.

3. Kvīts par sūtījuma nodošanu

3.1. Sūtījuma nodošanas laikā pakas sūtītājam bez maksas izsniedz kvīti par sūtījuma nodošanu.

17-208. pants

Speciālais iepakojums

1. Stikla izstrādājumus vai citus trauslus priekšmetus iepako izturīgā kastē, ko piepilda ar atbilstīgu aizsargājošo materiālu. Pārvadāšanas laikā novērš berzi vai triecienus starp pašiem priekšmetiem un starp priekšmetiem un kastes sienām.

2. Šķidrumus un vielas, kas viegli sašķidrinās, ievieto pilnībā necaurlaidīgā konteinerā. Katru konteineri ievieto speciālā izturīgā kastē, kurā ir atbilstīgs aizsargājošs materiāls, kas konteinera saplīšanas gadījumā absorbē šķidrumu. Kastes vāku nostiprina tā, lai tas nevar viegli atvērties.

3. Taukainas vielas, kas viegli nesašķidrinās, piemēram, ziedes, sausās ziepes, sveķus utt. un zīdtārpiņu kūniņas, kuru pārvadāšana rada dažas problēmas, ievieto atsevišķā iepakojumā (kastē, auduma vai plastmasas maisā utt.), ko pēc tam ievieto kastē, kura ir pietiekami izturīga, lai novērstu satura iztecēšanu.

4. Sausas krāsojošas pulverveida vielas, piemēram, zilo anilīnu u. c. vielas, pieņem tikai pilnībā necaurlaidīgā metāla kastē, kas savukārt ievietota izturīgā kastē, un starp abiem konteineriem ir ievietots atbilstošs absorbējošs un aizsargājošs materiāls.

5. Sausas nekrāsojošas pulverveida vielas ievieto izturīgā konteinerī (kastē, maisā). Minētos konteinerus ievieto noslēgtā, izturīgā kastē.

6. Dzīvas bites, dēles un parazītus ievieto kastē, kas konstruēta tā, lai novērstu jebkādu apdraudējumu.

7. Iepakojums nav nepieciešams viengabala priekšmetiem, piemēram, koka, metāla u. c. materiālu gabaliem, kurus parasti tirdzniecībā neiepako. Šādā gadījumā adresāta adrese jānorāda uz paša priekšmeta.

8. Papildus ir jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.

8.1. Dārgmetālus iepako izturīgā metāla vai koka kastē. Ja pakas svars ir līdz 10 kilogramiem, koka kastes minimālais biezums ir 1 cm; ja pakas svars ir lielāks par 10 kilogramiem, minimālais biezums ir 1,5 cm. Iepakošanai var izmantot arī divus bezšuves maisus, kas veido divkāršu iesaiņojumu. Izmantojot saplākšņa kasti, tās biezums var būt 5 mm, ja kastes stūri ir nostiprināti ar metāla leņķiem.

8.2. Uz to paku iepakojuma, kurās ir dzīvi dzīvnieki, kā arī uz adreses pavadziņojuma piestiprina uzlīmi, uz kuras trekniem burtiem rakstīti vārdi "Animaux vivants" ("Dzīvi dzīvnieki").

8.3. Kremētu mirušu cilvēku pelnus nosūta apbedīšanas urnās. Urnas ievieto izturīgā ārējā iepakojumā, kurā ievietots piemērots aizsargājošs materiāls, kas ir izturīgs pret ārēju iedarbību, lai novērstu urnas saplīšanu. Kremācijas apliecība, ja tāda ir, jāpiestiprina ārējam iepakojumam vai jāievieto tā, lai tā būtu viegli pieejama. Pirms šādu sūtījumu nosūtīšanas sūtītājs saņem visas atļaujas, kas nepieciešamas saskaņā ar sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts tiesību aktu noteikumiem.

17-209. pants

Pārsūtīšanas veida norādīšana

1. Uz katras aviopakas nodošanas brīdī piestiprina īpašu zilu uzlīmi ar uzrakstu "Par avion" ("Ar aviopastu"), sniedzot, ja nepieciešams, arī tulkojumu sūtījuma nodošanas valsts valodā. Pārsūtīšanas veidu skaidri norāda arī attiecīgās pakas nosūtīšanas paziņojumā, vai nu izmantojot īpašu zilas krāsas aviopasta uzlīmi, vai veicot attiecīgu atzīmi attiecīgajā rūtiņā.

2. Ja nosūtīšanas paziņojums ir ievietots pašlīmējošā dokumentu mapē, kas cieši pielīmēta pie pakas, un uz tās ir paredzēta attiecīgi apzīmēta zila rūtiņa, kurā veikt atzīmi, 1. punktā minēto uzlīmi var nelīmēt ne uz nosūtīšanas paziņojuma dokumentu mapes, ne uz pakas.

17-210. pants

Procedūras , kas jāpilda sūtītājam

1. (svītrots)

2. Katrai pakai pievieno CP 72 paškopējošo veidlapu vai CN 23 muitas deklarāciju (divos eksemplāros, ja to pieprasa galamērķa valsts izraudzītais operators). Pakas saturu precīzi norāda muitas deklarācijā, un vispārīgas norādes nav pieņemamas. CP 72 paškopējošo veidlapu vai CN 23 muitas deklarāciju (divos eksemplāros, ja to pieprasa galamērķa valsts izraudzītais operators) piestiprina pakas ārpusē tā, lai to nebūtu iespējams nozaudēt.

2bis. Parasti pakai (vai vēstuļu korespondences sūtījumam, kura satura vērtība pārsniedz 300 SDR) pievieno ne vairāk par diviem CN 23 muitas deklarācijas eksemplāriem. Ja izraudzītie operatori iepriekš ir vienojušies, pakai (vai vēstuļu korespondences sūtījumam) var pievienot vienu CN 23 muitas deklarāciju, un to var piestiprināt tieši pie sūtījuma ārpuses.

3. Saskaņā ar 08-002. pantu muitas datus, kas norādīti saskaņā ar instrukcijām par CN 23 muitas deklarācijām, tostarp sūtītāja un adresāta vārdu, uzvārdu un adresi, galamērķa valsts izraudzītajam operatoram nosūta elektroniski atbilstīgi UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1). Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators visus šos datus vai to daļu izvešanas nolūkā var nodot sūtījuma nodošanas valsts muitas pārvaldei, un galamērķa valsts izraudzītais operators visus šos datus vai to daļu ievešanas nolūkā var nodot galamērķa valsts muitas pārvaldei.

4. Datus no CN 23 muitas deklarācijas papīra formātā, kas minēta 3. punktā, izmanto tikai tādos procesos, kas attiecas uz pasta sūtījumu apmaiņu un muitas formalitātēm saistībā ar pasta sūtījumu izvešanu un ievešanu, un tos nedrīkst izmantot citā nolūkā.

5. Uz datiem no CN 23 muitas deklarācijas papīra formātā, kas minēta 3. punktā, attiecas arī visi 20-001. panta noteikumi. Ja konstatēta neatbilstība starp datiem CN 23 muitas deklarācijā un datiem tās elektroniskajā versijā, kas sniegta saskaņā ar 3. punktu, par muitas deklarāciju uzskata CN 23 muitas deklarāciju.

6. Sūtītājs CN 23 deklarācijai vai CP 72 paškopējošajai veidlapai var pievienot arī citu dokumentu (faktūru, izvešanas atļauju, ievešanas atļauju, izcelsmes apliecību, veterināro sertifikātu u. c.), kas nepieciešams muitošanai sūtījuma nodošanas valstī un galamērķa valstī.

7. Sūtītāja un adresāta adresei, vārdam un uzvārdam, kā arī visai pārējai informācijai, ko sniedz sūtītājs, uz pakas un nosūtīšanas paziņojumā jābūt identiskai. Ja konstatēta neatbilstība, uzskata, ka derīga ir informācija, kas norādīta uz pakas.

17-211. pants

Procedūras, kas jāpilda preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nodrošināšanai

1. Pie ikvienas pakas, kuru klients/adresāts sūta, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, muitas deklarāciju CN 23 piestiprina tā, lai to nebūtu iespējams nozaudēt.

2. CN 23 veidlapu aizpilda sākotnējais tirgotājs saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas 17-210. pantā. Turklāt CN 23 veidlapā ieraksta sākotnējo sūtījuma identifikatoru un skaidri norāda "Merchandise Return Service" (MRS) ("Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojums").

3. Klients/adresāts, kas veic pasta pakas atpakaļsūtīšanu, aizpilda CN 23 veidlapu, kurā jau ir iekļauta muitas deklarācijas informācija, ko sniedzis sākotnējais tirgotājs, tostarp informācija par pasta pakas kopējo svaru, kā arī norāda datumu un veidlapu paraksta. Parakstot muitas deklarācijas veidlapu, klients/adresāts apliecina, ka veidlapā sniegtais pakas satura apraksts atbilst precēm, kuras atļauts sūtīt atpakaļ sākotnējam tirgotājam.

4. Klientam/adresātam jāsaņem nosūtīšanas apliecinājums.

17-212. pants

Sūtītāja norādījumi, nododot sūtījumu

1. Nododot paku, sūtītājs norāda, kā jārīkojas, ja sūtījums netiek izsniegts. Tādēļ sūtītājs veic atzīmi attiecīgajā CN 23 deklarācijas vai CP 72 paškopējošās veidlapas rūtiņā.

2. Sūtītājs var sniegt tikai vienu no turpmāk minētajiem norādījumiem:

2.1. nosūtīt paku atpakaļ sūtītājam, ievērojot galamērķa valsts noteikumos paredzēto uzglabāšanas laiku, izmantojot vislētāko maršrutu vai pa gaisu;

2.2. (svītrots)

2.3. (svītrots)

2.4. sūtītājs atsakās no pakas.

3. Sūtītājs CN 23 muitas deklarācijā vai CP 72 paškopējošajās veidlapās var uzrakstīt vai uzdrukāt tikai vienu no iespējamiem norādījumiem. Norādījumus, kas sniegti CN 23 muitas deklarācijā vai CP 72 paškopējošajās veidlapās, attēlo uz pakas, vai nu pielīmējot uz tās CP 72 "Adreses laukuma" kopiju, vai veidlapā sniegtos norādījumus attēlojot citādi. Norādījumus sniedz franču valodā vai angļu valodā, vai galamērķa valstī saprotamā valodā.

4. Ja sūtītājs vēlas pieprasīt, lai paka tiek pārsūtīta, ja tā netiek piegādāta, uz tās ir jābūt norādei "Réexpédition demandée"/"Redirection requested" (Pieprasīta pārsūtīšana) franču valodā vai angļu valodā, vai galamērķa valstī saprotamā valodā. Ja sūtītājs aizliedz pārsūtīt sūtījumu, tad uz pakas (vai vēstuļu korespondences sūtījuma, kura satura vērtība pārsniedz 300 SDR) ir jābūt uzrakstam "Ne pas réexpédier" ("Nepārsūtīt") franču valodā vai angļu valodā, vai galamērķa valstī saprotamā valodā. Galamērķa valsts izraudzītā operatora centieni ievērot šos norādījumus un novērst pārsūtīšanu ir uzskatāmi par "labas gribas" centieniem, un tiem nepiemēro sankcijas vai saistības.

5. Ja sūtītājs nav sniedzis norādījums vai ja tie ir pretrunīgi, paku nosūta atpakaļ bez paziņojuma.

6. Izraudzītie operatori var svītrot no CN 23 veidlapas sūtītāja norādījumus, kas piemērojami tikai pakām, ja šo veidlapu izmanto pasta sūtījumiem, kas nav pakas.

17-213. pants

Procedūras, kas jāpilda sūtījuma nodošanas vietas pasta iestādei

1. Sūtījuma nodošanas vietas pasta iestāde vai sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vieta atbild par CP 73 uzlīmes piestiprināšanu pie pakas līdzās adresei un uz nosūtīšanas paziņojuma. Uz minētās uzlīmes jābūt skaidri redzamam pakas kārtas numuram. Ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ir atļāvis, tad to CP 73 uzlīmes daļu, kuru piestiprina pie nosūtīšanas paziņojuma, var aizstāt ar iepriekš izdrukātu norādi, kuras izkārtojums ir tāds pats kā attiecīgās uzlīmes daļas izkārtojums.

2. Uz pakas un nosūtīšanas paziņojumā norāda pakas svaru kilogramos ar precizitāti līdz vienam ciparam aiz komata. Katru gramu simtu noapaļo līdz tuvākajam simtam.

3. Kalendārzīmoga nospiedumu liek uz nosūtīšanas paziņojuma, ja vien sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nav norādījis galamērķa valsts izraudzītajam operatoram sūtījuma nodošanas/savākšanas notikuma skenējumu (EMA) vai informāciju, kas iegūta, to skenējot.

4. Pastmarkas vai kādu citu atļautu apzīmējumu, kas apliecina priekšapmaksu saskaņā ar sūtījuma nodošanas valsts vai tās izraudzītā operatora noteikumiem, piestiprina pie pakas vai uz nosūtīšanas paziņojuma.

5. Izraudzītie operatori var vienoties, ka nepildīs 1.-4. punktā minētās procedūras.

17-214. pants

Vispārējie paku apmaiņas principi

1. Izraudzītie operatori atbilstīgi vajadzībām un dienesta prasībām var apmainīties ar slēgtām depešām un atklātā tranzītā nosūtītām pasta pakām, piešķirot tiem vienu vai vairākus numurus.

2. Ja ārkārtas apstākļu dēļ izraudzītajam operatoram uz laiku ir pilnībā vai daļēji jāpārtrauc pakalpojumu sniegšana, tas nekavējoties informē attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Ja paku pārvadāšana tranzītā caur kādu valsti notiek, neiesaistoties attiecīgās valsts izraudzītajam operatoram, par šādā tranzītā sūtītiem sūtījumiem dalībvalstij vai tranzītvalsts izraudzītajam operatoram nav jāatbild.

4. Izraudzītie operatori var sūtīt sauszemes pasta pakas pa gaisu, samazinot to prioritāti. Galamērķa valsts izraudzītais operators, izdarot attiecīgu ierakstu Pasta paku informācijas apkopojumā, izklāsta sīku informāciju par pasta apmaiņas vietu vai galamērķa lidostu, kurā pieņem minētās pakas.

5. Katrs izraudzītais operators aizpilda CP 81 un CP 82 tabulu, norādot nosacījumus, saskaņā ar kuriem tas pieņem pakas tranzītā no valstīm, kurām tas ir starpnieks. Tabulās norāda piemērojamos tarifus.

6. Oficiālajā Informācijas apkopojumā saistībā ar pasta paku pakalpojumu sniegšanu izklāsta detalizētu informāciju par paku apmaiņu.

7. Pamatojoties uz minēto informāciju un starpposma valsts izraudzīto operatoru sagatavotajām CP 81 un CP 82 tabulām, ikviens operators lemj par maršrutiem, kurus izmantot paku pārsūtīšanai. Izmantojot šos datus, tie nosaka maksu, ko iekasē no sūtītājiem.

8. Izraudzītie operatori vismaz vienu mēnesi pirms piemērošanas tieši cits citam elektroniski nosūta CP 81 un CP 82 tabulas. Izraudzītie operatori tabulu kopijas nosūta arī Starptautiskajam birojam. Tāpat paziņo arī par tabulu grozījumiem. Ja tas nav iespējams, paziņojumu nosūta kā vienkāršu pasta sūtījumu. Paziņošanas laika ierobežojums nav spēkā gadījumos, kas minēti 27-205. panta 1. punktā.

9. Ikviens izraudzītais operators pakas, kuras tranzītā caur tā teritoriju nosūtījis cits izraudzītais operators, pārsūta pa tiem maršrutiem un izmanto tādus līdzekļus, kurus tas izmanto savu paku sūtīšanai.

10. Ja paredzēto maršrutu uz laiku pārtrauc izmantot, pakas tranzītā pārsūta pa vislabāko pieejamo maršrutu.

11. Ja jaunā nosūtīšanas maršruta dēļ palielinās izmaksas (sauszemes vai jūras papildu tarifi), tranzītvalsts izraudzītais operators rīkojas saskaņā ar 27-205. panta 1. punktu.

12. Tranzītu veic saskaņā ar šajā reglamentā paredzētajiem nosacījumiem arī tad, ja paku nodošanas valsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators nesniedz pasta paku pakalpojumus.

13. Attiecībās starp to valstu izraudzītajiem operatoriem, kuras atdala vienas vai vairāku starpniekvalstu teritorijas, pakas sūta pa maršrutiem, par kuriem ir vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori.

14. Ikviens izraudzītais operators, kas sniedz aviopaku sūtīšanas pakalpojumus, aviopakas, kuras tam nosūtījis cits izraudzītais operators, pārsūta pa tiem aviomaršrutiem, kurus tas izmanto savu šāda veida sūtījumu nosūtīšanai. Ja aviopaku pārsūtīšana pa citu maršrutu ir izdevīgāka salīdzinājumā ar esošajiem aviomaršrutiem, aviopakas pārsūta pa šo maršrutu.

15. Izraudzītie operatori, kuri nesniedz aviopaku sūtīšanas pakalpojumus, šādas pakas pārsūta pa aviomaršrutiem, kurus šie operatori izmanto saviem aviopasta korespondences sūtījumiem. Ja šāda aviomaršruta nav, minētie izraudzītie operatori aviopakas pārsūta pa sauszemes maršrutu, kuru parasti izmanto citu paku sūtīšanai.

16. (svītrots)

17. Visi izraudzītie operatori uz taras birkas izvieto svītrkoda identifikatoru atbilstīgi UPU tehniskajam standartam S9.

18. Izraudzītie operatori, kuri vienā gadā sūta vairāk par 25 tonnām pasta paku, veic turpmāk izklāstītās darbības, un visi pārējie izraudzītie operatori tiek aicināti:

18.1. iepriekš elektroniski paziņot par visiem izejošiem sūtījumiem, izmantojot UPU standartam atbilstīgus ziņojumus, kuros norāda S9 identifikatorus attiecībā uz taras vienībām, kas ievietotas katrā sūtījumā;

18.2. elektroniski apstiprināt ienākošo taras vienību saņemšanu, par kurām ir iepriekš elektroniski paziņots, izmantojot UPU standartam atbilstīgus atbildes ziņojumus un/vai notikumu ziņojumus.

19. (svītrots)

20. (svītrots)

21. (svītrots)

22. Ja izmanto sūtījumu identifikatoru (svītrkoda atveidojumu vai atveidojumu elektroniskā ziņojumā), tam jāatbilst UPU tehniskajam standartam S8.

17-215. pants

Svītrkodu piemērošana un specifikācijas

1. Visi izraudzītie operatori uz visām izejošām starptautiskajām pasta pakām (t. i., uz aviopakām, SAL, sauszemes pakām) izvieto tikai vienu svītrkodu. Ievēro turpmāk uzskaitītās specifikācijas.

1.1. Katru paku apzīmē ar tikai vienu unikālu sūtījuma identifikatoru, kas atbilst UPU tehniskajam standartam S10. To izvieto tajā pusē, kur norāda adresāta adresi, cieši blakus adresei. Sūtījuma identifikatoru šifrē gan lasāmā, gan svītrkoda formātā atbilstīgi standartā noteiktajām prasībām.

1.2. Sūtījuma nodošanas valsts, tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītie operatori var izvietot papildu svītrkodus, kuros nav izmantots S10 formāts, ja šie papildu svītrkodi neaizsedz nevienu sūtītāja adreses vai atpakaļsūtīšanas adreses daļu vai nevienu tā S10 identifikatora daļu, ko uz sūtījuma izvietojis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators.

1.3. Tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators var izvietot sūtījuma identifikatoru, kurš atbilst UPU tehniskajam standartam S10 un kurš ietver datus, kas ir identiski datiem, kuri iekļauti identifikatorā, ko izvietojis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators. Šādā gadījumā, ja attiecīgo sūtījumu pārsūta citam izraudzītajam operatoram vai nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, iepriekš izvietotais S10 identifikators nav jāpārsvītro vai jānoņem.

1.4. Ja tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators izvieto S10 formāta svītrkodu, kas ietverto datu ziņā atšķiras no sākotnēji izvietotā S10 standarta identifikatora, šo iepriekš izvietoto S10 formāta svītrkodu pārsvītro vai noņem, ja attiecīgo sūtījumu pārsūta citam izraudzītajam operatoram vai nosūta atpakaļ sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram.

1.5. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties par tādu unikālu sūtījuma identifikatoru un svītrkodu izmantošanu, kurus jau lieto starptautiskajām pakām.

1.6. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties izmantot licences numurus, kas atbilst UPU tehniskajam standartam S26 (Licences numuri pakām).

17-216. pants

Elektroniska informācijas apmaiņa pasta procesu nodrošināšanai

1. Izraudzītie operatori sniedz sūtījuma virzības un izsekošanas informāciju, izmantojot UPU EDI ziņojumu standartu M40 (EMSEVT V3.0), par visām no valsts teritorijas izejošajām un tajā ienākošajām pakām, un nodrošina, ka datu apmaiņa notiek ar visiem iesaistītajiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem. Uz nosūtītajiem EMSEVT ziņojumiem attiecas šādi rādītāji:

1.0bis. ja pasta pakai ir piemērojami EMSEVT sūtījuma virzības izsekošanas notikumi, obligāti ir jānodrošina šāda izsekošana: EMA, EMB, EMC, EMD, EDB, EME, EDC, EMF, EDH vai EMH, EMI, EMJ un EMK. Citi EMSEVT V3 notikumi ir fakultatīvi;

1.0ter. ja tiek nodrošināti turpmāk minētie sūtījuma virzības izsekošanas notikumi, noteikti datu elementi, kas M40 standartā ir fakultatīvi, ir obligāti, kā norādīts pēdējā slejā.

Notikums

Apraksts

Papildu obligātie datu elementi

EMA

Nodošana/savākšana

Sūtījuma nodošanas iestādes ID

EMB

Sūtījums saņemts izejošo sūtījumu apmaiņas vietā

Izejošo sūtījumu OE

EMC

Sūtījums nosūtīts no izejošo sūtījumu apmaiņas vietas

Izejošo sūtījumu OE

EMD

Sūtījums saņemts ienākošo sūtījumu apmaiņas vietā

Sūtījuma saņēmēja OE

EDB

Sūtījums uzrādīts ievedmuitas iestādē

Sūtījuma saņēmēja OE

EME

Turēšana muitā

Sūtījuma saņēmēja OE

Iemesls uzglabāšanai muitas iestādē

EDC

Sūtījumi nosūtīti atpakaļ no ievedmuitas iestādes

Muitas iestādes atpakaļnosūtīšanas vietas ID

EMF

Sūtījums nosūtīts no ienākošo sūtījumu apmaiņas vietas

Ienākošo sūtījumu OE

EDH

Sūtījums saņemts savākšanas vietā izsniegšanai

Savākšanas vietas ID

EMG

Saņemts piegādes pasta iestādē

Piegādes iestādes ID

EMH

Piegādes mēģinājums/piegāde nav izdevusies

Piegādes iestādes ID

Piegāde nav izdevusies, veiktā darbība

Piegāde nav izdevusies, iemesls

EMI

Galīgā piegāde

Piegādes iestādes ID

EMJ

Sūtījums saņemts tranzītvalsts pasta apmaiņas vietā

Tranzītvalsts OE

EMK

Sūtījums nosūtīts no tranzītvalsts apmaiņas vietas

Tranzītvalsts OE

2. Visi izraudzītie operatori iegūst pirmsnosūtīšanas un saņemšanas informāciju un apmainās ar to, kā noteikts UPU ziņojumu standarta M41 - PREDES 2.1. versijā un M13 - RESDES 1.1. versijā, papildus datu elementiem, kas ir obligāti attiecīgajā standartā, nosūtot arī turpmāk norādītos datu elementus.

2.1. Prasības PREDES 2.1. versijas datu elementiem

Apraksts

Papildu obligātie datu elementi

Pakas uzskaites informācija

Paku karte, 6. sleja, kopā

 

Paku karte, 7. sleja, kopā

 

Paku karte, 8. sleja, kopā

 

Paku karte, 9. sleja, kopā

Taras informācija

Tarā ievietotie sūtījumi

2.2. Prasības RESDES 1.1. versijas datu elementiem

Apraksts

Papildu obligātie datu elementi

Informācija par transportu

pārvadātājs

Taras informācija

Tarā ievietotie sūtījumi (skaits)

2.3. Elektroniskās tirdzniecības sūtījumiem katras atsevišķas pakas svars PREDES ir jānorāda obligāti.

2bis. Iepriekšēju elektronisko datu ieguve un apmaiņa. M33 ITMATT V1 un M41 PREDES 2.1. versijas ziņojumi:

2bis.1. saskaņā ar 08-002. panta noteikumiem izraudzītajiem operatoriem ir jāievāc un savstarpēji jāapmainās ar iepriekšēiem elektroniskajiem datiem. Šie dati ir tādi paši kā attiecīgajā UPU muitas deklarācijā ietvertā informācija un tiem ir jāatbilst UPU EDI ziņojumu standartam M33 (ITMATT V1)

2bis.2. visi izraudzītie operatori, kas nodrošina ECOMPRO pakas, iegūst M33 ITMATT V1 ziņojumus un apmainās ar tiem.

2bis.3. Saskaņā ar 08-002. pantu izraudzītie operatori vienādā mērā nodrošina, ka S10 sūtījumu identifikatori visiem sūtījumiem, kuros ir ievietotas preces, ir iekļauti PREDES elektroniskajā ziņojumā (UPU EDI ziņojumu standarts M41), ko nosūta galamērķa valsts izraudzītajam operatoram.

17-217. pants

Sekošana sūtījumu virzībai - nosūtīšanas laika indikatīvie rādītāji

1. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar izraudzītajiem partneroperatoriem, cenšas ievērot norādītos indikatīvos rādītājus attiecībā uz datu sūtīšanu par sūtījumu virzības notikumiem, sākot no faktiskā notikuma brīža.

1.1.

EMC

Sūtījums nosūtīts no izejošo sūtījumu pasta apmaiņas vietas

 

24 stundās

1.2.

EMA

Nodošana/savākšana

 

24 stundās

1.3.

EMB

Sūtījums saņemts izejošo sūtījumu apmaiņas vietā

 

24 stundās

1.4.

EMJ

Sūtījums saņemts tranzītvalsts pasta apmaiņas vietā

 

24 stundās

1.5.

EMK

Sūtījums nosūtīts no tranzītvalsts pasta apmaiņas vietas

 

24 stundās

1.6.

EMD

Sūtījums saņemts ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas vietā

 

24 stundās

1.7.

EDB

Sūtījums uzrādīts ievedmuitas iestādē

 

24 stundās

1.8.

EME

Sūtījums uzglabāts ievedmuitas iestādē

 

24 stundās

1.9.

EDC

Sūtījums nosūtīts atpakaļ no ievedmuitas iestādes

 

24 stundās

1.10.

EMF

Sūtījums nosūtīts no ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas vietas

 

24 stundās

1.11.

EDH

Sūtījums saņemts savākšanas vietā izsniegšanai saņēmējam

 

24 stundās

1.12.

EMH

(Fiziskas) piegādes mēģinājums/piegāde nav izdevusies

 

24 stundās

1.13.

EMI

Galīgā piegāde

 

24 stundās

2. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar partneriem izraudzītajiem operatoriem, attiecībā uz nosūtīšanas informācijas sūtīšanu cenšas ievērot norādītos indikatīvos rādītājus.

2.1.

PREDES

Iepriekšēja informācija par nosūtīšanu

 

24 stundās

2.2.

RESDES

Iepriekšēja informācija par sūtījuma saņemšanu

 

24 stundās

17-218. pants

Sekošana sūtījumu virzībai - datu nosūtīšanas indikatīvie rādītāji

1. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar izraudzītajiem partneroperatoriem, attiecībā uz datu nosūtīšanu par sūtījumu virzības notikumiem cenšas ievērot turpmāk minētos indikatīvos rādītājus:

1.1. attiecībā uz 90 % paku, par kurām tiek saņemti EMC notikuma dati 24 stundās no notikuma laika un datuma ir jānosūta EMD notikuma dati;

1.2. attiecībā uz 90 % paku, par kurām tiek saņemti EMD notikuma dati, 24 stundās no notikuma laika un datuma ir jānosūta EDH vai EMH un/vai EMI notikuma dati.

17-219. pants

Pasākumi, kas jāveic īslaicīga pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma un atsākšanas gadījumā

1. Ja pakalpojumu sniegšanu īslaicīgi pārtrauc, attiecīgais izraudzītais operators vai izraudzītie operatori par to ir jāinformē, izmantojot telesakaru līdzekļus, norādot, ja iespējams, varbūtējo pārtraukuma ilgumu. Tāda pati procedūra ir jāievēro, atsākot pakalpojumu sniegšanu.

2. Ja uzskata, ka ir nepieciešams vispārējs paziņojums, par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu vai atsākšanu ir jāinformē Starptautiskais birojs. Ja nepieciešams, Starptautiskais birojs izraudzītos operatorus par to informē, izmantojot telesakaru līdzekļus.

3. Ja pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma dēļ no attiecīgā sūtījuma pārvadāšanas ir gūts daļējs labums vai tas nav gūts vispār, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var atlīdzināt sūtītājam maksu par pasta pakalpojumiem, īpašo maksu un papildmaksu par aviopārvadājumiem.

17-220. pants

Dažādas sūtīšanas metodes

1. Apmaiņu ar paku depešām parasti veic, izmantojot taru. Kaimiņvalstu izraudzītie operatori var vienoties, ka atsevišķu kategoriju pakas var nodot bez taras.

2. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem valstīs bez kopējām robežām apmaiņu parasti veic, izmantojot slēgtas depešas.

3. Izraudzītie operatori var vienoties par apmaiņu atklātā tranzītā. Pasta pakas atklātā tranzīta sūtījumos nosūta starpposma valsts izraudzītajam operatoram tikai tad, ja slēgto depešu sagatavošana sūtīšanai uz galamērķa valsti nav pamatota. Tomēr sūtījumi ir obligāti jāievieto slēgtās depešās, ja starpposma valsts izraudzītais operators apgalvo, ka atklātā tranzīta pakas kavē tā darbu.

3.1. Atklātais tranzīts ir iespējams tikai ar turpmāk minētajiem nosacījumiem:

3.1.1. starpposma valsts izraudzītais operators sagatavo sūtījumus galamērķa valsts izraudzītajam operatoram;

3.1.2. sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators un starpposma valsts izraudzītais operators iepriekš rakstiski vai pa e-pastu vienojas par šo pakalpojumu un par tā darbības sākšanas dienu.

4. Apmaiņu ar sauszemes depešām, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), veic atbilstīgi nosacījumiem, par kuriem savstarpēji vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori.

17-221. pants

Sūtīšana slēgtās depešās

1. Parastos apstākļos, kad sūtīšanu veic slēgtās depešās, taru (maisus, grozus, kastes utt.) apzīmogo, noslēdz un piestiprina birku turpmāk noteiktajā veidā.

2. Maisu noformēšana

2.1. Depešas, tostarp tās, kurās ir tikai tukši maisi, ievieto maisos, kuru skaits ir pēc iespējas mazāks. Maisiem jābūt labā stāvoklī, lai tie aizsargātu saturu. Pie katra maisa piestiprina birku.

2.2. Maisus noslēdz un aizplombē, vēlams - ar svina plombu. Plombas var būt izgatavotas arī no viegla metāla vai plastmasas. Plombēšanu veic tā, lai plombu nevarētu atvērt vai sabojāt, neatstājot redzamas pazīmes. Plombu nospiedumā ļoti labi salasāmiem latīņu alfabēta burtiem atveido sūtījuma nodošanas valsts pasta iestādes nosaukumu vai norādi, kas ir pietiekama minētās pasta iestādes identificēšanai. Tomēr, ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators vēlas, plombu nospiedumos ir jāatveido tikai sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora nosaukums. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var izmantot arī numurētas plombas.

2.3. Maisus noformē un aizdara tā, lai sūtījums nekaitētu pasta darbinieku veselībai.

2.4. Aviodepešu noformēšanai izmanto vai nu zilas krāsas maisus, vai maisus, uz kuriem ir plata zilas krāsas svītra. Lai noformētu sauszemes depešas vai sauszemes depešas, kuras sūta ar aviotransportu, izmanto sauszemes depešu maisus, kuru krāsa atšķiras no aviodepešu maisiem (piem., smilškrāsas, brūni, balti utt.). Tomēr galamērķa valsts izraudzītajiem operatoriem ir jāpārbauda visu maisu birkas, lai pārliecinātos, ka tie tiek pareizi apstrādāti.

2.5. Uz maisiem salasāmiem latīņu alfabēta burtiem norāda sūtījuma nodošanas valsts pasta iestādi vai valsti un vārdu "Postes" ("Pasts") vai citu līdzīgu frāzi, lai maisus varētu pazīt kā pasta depešas.

3. Depešu marķēšana

3.1. Maisu birkas izgatavo no pietiekami izturīga audekla, plastmasas, stingra kartona, pergamentpapīra vai papīra, kas pielīmēts pie koka. Maisiem pie birkas piestiprina cilpiņu. Izmanto CP 83, CP 84 un CP 85 birkas gaiši dzeltenbrūnā krāsā. Maisu birkām izkārtojuma un teksta ziņā jāatbilst UPU tehniskajam standartam S47 un/vai jāatbilst turpmāk pievienotajiem un minētajiem paraugiem:

3.1.1. CP 83 - sauszemes tarai;

3.1.2. CP 84 - aviopasta tarai;

3.1.3. CP 85 - sauszemes tarai, ko pārsūta ar aviotransportu (SAL).

3.2. Uz noslēgtās taras birkām vai adresēm, kurās ir aviopakas, ir norāde vai uzlīme "Par avion" ("Ar aviopastu").

3.3. Turklāt citai tarai, kas nav maisi, var izmantot īpašu noslēgšanas veidu, ja tas nodrošina satura pietiekamu aizsardzību.

4. Pasta paku sūtījumiem piemēro turpmāk minētos marķēšanas noteikumus:

4.1. taru, kurā kopā ar neapdrošinātām pakām vai bez tām ir ievietotas apdrošinātas pakas, zonā, kas paredzēta īpašā satura kodiem, norāda burtu "V";

4.2. uz birkas norāda īpašu satura deskriptoru no UPU 176. kodu saraksta, ja uz to attiecas kāda no turpmāk norādītajām vērtībām (viena no tām ir attēlota vairāk, ņemot vērā turpmāk uzskaitīto secību):

4.2.1. "PRIOR", ja tarā ir prioritāri pasta sūtījumi, ko pārsūta pa sauszemi;

4.2.2. "Remboursement"("Pēcmaksa"), ja tarā ir tikai pakas ar pēcmaksu;

4.3. uz taras birkas, kurā ir vēstuļu karte, šim nolūkam paredzētajā zonā treknrakstā norāda burtu "F";

4.4. taras birkā norāda taras vienības bruto svaru, ko noapaļo uz augšu līdz tuvākajam hektogramam, ja hektograma iedaļa ir vienāda ar 50 gramiem vai lielāka par to, bet citā gadījumā noapaļo uz leju līdz tuvākajam hektogramam;

4.5. uz birkas norāda taras identifikatora svītrkodu atbilstīgi UPU tehniskajam standartam S9;

4.6. visi sūtījuma nodošanas valsts izraudzītie operatori, kuri taras noslēgšanai izmanto numurētas plombas, plombas numuru var norādīt uz taras birkas.

5. Starpposma pasta iestāde uz tranzītā esošo maisu birkām vai uz slēgto depešu pakām kārtas numuru nenorāda.

6. Apdrošinātās pakas sūta atsevišķā tarā. Ja apdrošinātās pakas nosūta vienā maisā ar neapdrošinātām pakām, tad apdrošinātās pakas ievieto iekšējā tarā, ko aizplombē ar vaska vai svina plombām. Ārējam maisam, kurā ir apdrošinātas pakas, jābūt labā stāvoklī. Ja iespējams, maisa atveres malā ierīko stiprinājumu, lai maisu nevarētu nelikumīgi atvērt, neatstājot redzamas pazīmes.

7. (svītrots).

8. Pakas ar pēcmaksu sūta atsevišķā tarā, ja šo paku skaits ir pietiekams.

9. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir īpaši vienojušies, uz taras birkas, kurā ir vēstuļu karte, var norādīt arī maisu skaitu depešā un, ja nepieciešams, atklātā tranzītā nosūtīto paku skaitu.

10. Nenoslēgtas var sūtīt lielgabarīta pakas, un pakas, kuras savu īpašību dēļ ir jāsūta nenoslēgtas; lai noteiktu, kura veida depešas tās ir, šādām pakām sagatavo CP 83 vai CP 84 birku. Uz nenoslēgtu apdrošinātu paku birkām norāda burtu "V". Tomēr pakas, kuras sūta pa jūru, izņemot lielgabarīta pakas, ievieto tarā.

11. Maisi un cita tara, kurā ir pakas, parasti nedrīkst būt smagāki par 32 kilogramiem.

12. Pārvadāšanai maisus ar pakām un nenoslēgtās pakas var ievietot konteineros. Konteineru izmantošanas nosacījumus paredz, attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem īpaši vienojoties.

17-222. pants

Svītrkodu izmantošana

(svītrots)

17-223. pants

Paku kartes

0bis. Izraudzītie operatori var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par to, ka savstarpējiem paku sūtījumiem nav jāpievieno papīra paku karte, jo PREDES 2.1. versijas ziņojumos līdzīga informācija tiek sniegta elektroniski.

1. Ja šādas vienošanās nav, pasta apmaiņas vieta nosūtītāja ieraksta CP 87 paku kartē visas sauszemes, SAL un aviopasta pakas. CP 87 paku kartē vienmēr norāda depešas bruto svaru, kuru noapaļo līdz tuvākajiem simt gramiem.

2. Paku karti ievieto tarā, kas ir sūtījuma daļa. Ja nepieciešams, to ievieto vienā no maisiem, kurā ir apdrošinātās pakas.

3. Paku kartes, kas ir saistītas ar depešām, kurās ir apdrošinātās pakas, ievieto rozā aploksnē. Ja apdrošinātās pakas ir ievietotas ar vaska zīmogu aizzīmogotā iekšējā tarā, rozā aploksni, kurā ir paku karte, piestiprina taras ārpusē.

4. Paku kartē ieraksta visu veidlapā norādīto informāciju.

5. (svītrots).

6. Aviopārvadājumu tarifus par karagūstekņiem un internētām civilpersonām paredzētām dienesta pakām, kuras sūta pa gaisu, kreditē attiecīgie izraudzītie operatori.

7. Ja paku kartes aizpilda, neizmantojot automatizētu sistēmu, un ja nav noslēgta īpaša vienošanās, sauszemes paku, SAL paku un aviopaku (vai prioritāro un neprioritāro sūtījumu) kartes numurē atsevišķi un atbilstīgi katras sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vietas un galamērķa valsts pasta apmaiņas vietas gada sērijas numerācijai. Tādējādi katrai depešai ir atsevišķs depešas numurs. Katra kalendārā gada pirmās nosūtītās pasta pakas kartē papildus depešas kārtas numuram norāda arī iepriekšējā gada pēdējās depešas kārtas numuru. Ja depešu sērija tiek pārtraukta, nosūtīšanas valsts pasta iestāde paku kartē blakus pēdējās depešas numuram izdara norādi "Dernière dépêche" ("Pēdējā depeša"). Jūras un aviopārvadājumu pakalpojumu gadījumā paku kartē, ja vien iespējams, norāda tā kuģa nosaukumu, ar kuru depešu pārvadā, vai, ja nepieciešams, izmantoto gaisa satiksmes līniju.

8. Ja paku kartes aizpilda, izmantojot automatizētu sistēmu un atbilstīgi UPU standartiem, tad nosūtīšanas un pasta apmaiņas vietas secīgi numurē CP 87 paku kartes attiecīgajā depešu sērijā, katra kalendāra gada sākumā sākot numerāciju no jauna. Tādējādi katrai depešai ir atsevišķs depešas numurs un katrs nākamais epešas numurs palielinās par 1 augošā secībā un saskan ar norādīto depešas datumu - arī augošā secībā. Katra kalendārā gada pirmās nosūtītās pasta pakas kartē papildus depešas kārtas numuram norāda arī iepriekšējā gada pēdējās depešas kārtas numuru. Ja attiecīgā depešu sērija tiek pārtraukta, tad pasta iestāde nosūtītāja galamērķa pasta apmaiņas vietai nosūta pārbaudes paziņojumu. Jūras un aviopārvadājumu pakalpojumu gadījumā paku kartē, ja iespējams, norāda tā kuģa nosaukumu, ar kuru depešas pārvadā, vai, ja nepieciešams, izmantoto gaisa satiksmes līniju.

9. Ja aviopakas no vienas valsts uz citu sūta pa sauszemes maršrutu kopā ar citām pakām, to norāda, veicot attiecīgu piezīmi CP 87 paku kartē.

10. Katru apdrošināto paku ieraksta paku kartē, ailē "Piezīmes" ierakstot burtu "V".

11. Katru paku, kas pārsūtīta vai nosūtīta atpakaļ sūtītājam, ieraksta paku kartē, ailē "Piezīmes" izdarot atzīmi "Réexpédié" ("Pārsūtīts") vai "Retour" ("Atpakaļ").

12. Paku kartē ieraksta taras vienību skaitu depešā un, ja izraudzītie operatori nav vienojušies citādi, atpakaļ nosūtāmo taras vienību skaitu. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, izraudzītie operatori numurē vienas depešas taras vienības. Katras taras vienības kārtas numuru ieraksta CP 83 un CP 84 birkā.

13. Ja starp valstīm bez kopējām robežām notiek apmaiņa ar slēgtām depešām, nosūtīšanas valsts pasta apmaiņas vieta katram starptautiskajam izraudzītajam operatoram sagatavo CP 88 īpašo paku karti. Pasta apmaiņas vieta kartēs ieraksta kopējo paku skaitu un depešu bruto svaru. CP 88 paku karti numurē atbilstīgi katras pasta apmaiņas vietas nosūtītājas un starpniekvalsts izraudzītā operatora gada sērijai. Turklāt tajā norāda attiecīgās depešas kārtas numuru. Iepriekšējā gada pēdējo numuru norāda nākamā gada pirmajā paku kartē. Jūras pakalpojumu gadījumā, ja vien iespējams, CP 88 paku kartē ieraksta tā kuģa nosaukumu, kurš pārvadā depešu.

14. Ja aviopakas pārsūta ar sauszemes depešām, nosūtīšanas valsts pasta apmaiņas vieta attiecīgajiem tranzītvalsts izraudzītajiem operatoriem sagatavo CP 88 īpašo paku karti.

15. CP 88 īpašo paku karti sūta nenoslēgtu vai jebkādā citā veidā, par ko ir vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori, un, ja nepieciešams, tai pievieno dokumentus, ko pieprasa starpniekvalstis.

17-224. pants

CP 87 paku karšu sagatavošana

1. Izņemot to kategoriju pakas, kas minētas šā panta 2.-8. punktā turpmāk, visas pakas, kuras nosūtītas galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, ieraksta kopsavilkumā CP 87 paku kartē. Paku skaitu un kopējo svaru, tostarp maisu svaru, norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", noapaļojot līdz tuvākajiem simt gramiem.

2. Pakas, kuras pārsūta, sūta atpakaļ sūtītājam vai pārsūta atklātā tranzītā, vienmēr ieraksta atsevišķi, 6.-9. slejā norādot maksājamās tarifu summas. Paku kartes 4. slejā norādīto svaru noapaļo līdz tuvākajiem simt gramiem. Minēto paku skaitu un svaru nenorāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars. Paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars, vienmēr norāda visas pakas, kas nav pakas, kuras pārsūta, sūta atpakaļ sūtītājam vai pārsūta atklātā tranzītā.

3. Arī apdrošinātās pakas ieraksta atsevišķi, nenorādot attiecīgo tarifu. Minēto paku skaitu un svaru norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un kopējais svars.

4. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir vienojušies par sīkāku informāciju, kuru norāda paku kartē, visas vienkāršās pakas, kas nosūtītas galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, paku kartē ieraksta atsevišķi, nenorādot attiecīgo ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu. Saskaņā ar 2. punktu minēto paku skaitu un svaru, tostarp maisu svaru, norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un kopējais svars.

5. Elektroniskās tirdzniecības sūtījumiem sīkāku informāciju ieraksta, kā minēts 4. punktā, un katras pakas svaru norāda atsevišķi.

6. Ja depešā ir pakas ar pēcmaksu, to norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija".

7. Dienesta pakas, kā arī pakas karagūstekņiem un internētām civilpersonām, kurām saskaņā ar Konvencijas 16. panta 1. un 2. punktu nepiemēro tarifus, nepieskaita pakām, kuru skaits un kopējais svars norādīts paku kartē. Ja šādas pakas sūta pa gaisu, piemēro 17-223. panta 6. punktu.

8. Atkarībā no savstarpēji saskaņotās norēķinu kārtības pasta pakas, kuras nosūta, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, iespējams, būs jāieraksta atsevišķi, norādot maksājamos tarifus vai attiecīgo maksu. Minēto atpakaļsūtāmo preču skaitu un svaru nenorāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars.

17-225. pants

Paku pavaddokumentu nosūtīšana

1. Pavaddokumentus, kas minēti 17-210. panta 1. un 2. punktā, piestiprina pie attiecīgās pakas.

2. CP 72 paškopējošo veidlapu pielīmē pie pakas.

3. Ja CP 72 paškopējošo veidlapu nevar pielīmēt pie pakas vai ja pakai ir jāpievieno citi dokumenti, kas nav iekļauti minēto veidlapu komplektā, pavaddokumentus ievieto CP 91 vai CP 92 pašlīmējošā caurspīdīgā aploksnē. To pielīmē pie pakas.

4. Ja nepieciešams, tādā pašā veidā nosūta arī pēcmaksas naudas pārvedumu veidlapas, marķēšanas kvītis un paziņojumus par izsniegšanu.

5. Sūtījuma nodošanas un galamērķa valsts izraudzītie operatori var vienoties, ka pavaddokumentus pievieno paku kartei.

6. Panta 5. punktā paredzētajā gadījumā attiecīgie izraudzītie operatori var vienoties, ka paku karti un pakas pavaddokumentus galamērķa valsts pasta apmaiņas vietai sūta pa gaisa maršrutu.

7. Ja CP 72 paškopējošo veidlapu vai pašlīmējošo caurspīdīgo aploksni pie pakas nevar pielīmēt iepakojuma lieluma vai īpašību dēļ, tad pavaddokumentus cieši piestiprina pie pakas.

8. Izraudzītie operatori, kuri nevar izmantot pašlīmējošās caurspīdīgās aploksnes, pavaddokumentus var sūtīt, cieši piestiprinot pie pakas.

9. Sūtījuma nodošanas un galamērķa valsts izraudzītie operatori var vienoties, ka pavaddokumentus pakām, ar kurām apmainās tiešos sūtījumos, nosūta atbilstīgi sistēmai, kas ir piemērota attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem.

17-226. pants

Depešu virzīšana

1. Slēgtas depešas pārsūta pa vistiešāko iespējamo maršrutu.

2. Ja depešā ir vairākas taras vienības, tām pēc iespējas jāpaliek kopā un tās pārsūta ar vienu un to pašu transportu.

3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators attiecībā uz slēgtajām depešām, kurus tas regulāri nosūta, un izraudzītais operators, kas nodrošina slēgto tranzītu, var apspriest maršrutu, pa kuru jāsūta šīs depešas. Informāciju par maršrutu, kuru izmanto izraudzītais operators, kas nodrošina slēgto tranzītu, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nenorāda ne pavadrakstā (CN 37, CN 38, CN 41 vai CN 47), ne tā elektroniskajā ekvivalentā, ne arī CP 83, CP 84 vai CP 85 birkā. Informācijā par sūtījuma virzīšanas maršrutu, kuru norāda pavadrakstā (CN 37, CN 38, CN 41 vai CN 47) vai tā elektroniskajā ekvivalentā, vai CP 83, CP 84 vai CP 85 birkā, norāda tikai maršrutu, kuru izmanto depešu pārvadāšanai no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora līdz izraudzītajam operatoram, kas nodrošina slēgto tranzītu.

4. Parasti depešas slēgtā tranzītā pārsūta ar to pašu transportu, kuru tranzītvalsts izraudzītais operators izmanto savu depešu pārvadāšanai. Ja regulāri rodas situācija, ka starp slēgtā tranzītā sūtīto depešu pienākšanu un transporta atiešanu ir nepietiekams laiks, vai ja depešu daudzums regulāri pārsniedz gaisa kuģa ietilpību, par to informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru.

5. Ja maina maršrutu, pa kuru notiek slēgtu depešu apmaiņa starp diviem izraudzītajiem operatoriem, ar viena vai vairāku to izraudzīto operatoru starpniecību, kuri nodrošina slēgto tranzītu, tad sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators par izmaiņām maršrutā informē attiecīgos izraudzītos operatorus, kuri nodrošina slēgto tranzītu.

17-227. pants

Aviodepešu un sauszemes depešu, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), tiešā pārkraušana

1. Slēgto depešu tiešo pārkraušanu tranzītvalsts lidostā vēlams veikt, izmantojot lidojumus, kurus veic viena un tā pati aviosabiedrība, vai, ja tas nav iespējams, izmantojot dažādu aviosabiedrību lidojumus. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram par izpildes pasākumiem iepriekš ir jāvienojas ar iesaistīto aviosabiedrību vai iesaistītajām aviosabiedrībām. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var lūgt vienu aviosabiedrību vienoties ar citu aviosabiedrību par izpildes pasākumiem, bet ir jāsaņem apstiprinājums, ka šādi pasākumi, tostarp apkalpošana uz zemes un uzskaite, ir nodrošināti. Ir jāvienojas arī par papildu CN 42 birkas lietošanu.

2. Tiešas pārkraušanas gadījumā sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators informāciju par pārkraušanas lidostu norāda pavadrakstā (CN 38, CN 41, CN 47) vai tā elektroniskā ekvivalentā un uz birkas (CP 84, CP 85).

3. Ja tiešajai pārkraušanai reģistrētos sūtījumus pārkraušanas lidostā nepagūst pārkraut līdz regulārā lidojuma sākumam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina, ka attiecīgā aviosabiedrība ievēro 1. punktā minētos pasākumus, kas saskaņoti ar tiešās pārkraušanas aviosabiedrību, vai lūdz norādījumus sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram. Tiešās pārkraušanas pasākumos jāparedz arī noteikumi par tiešās pārkraušanas nodrošināšanu ar tās pašas aviosabiedrības vēlākiem lidojumiem.

4. Depešām, kuras pārkrauj tieši tranzīta lidostā vai nu laikā starp vienas aviosabiedrības dažādiem lidojumiem, vai arī starp dažādu aviosabiedrību lidojumiem, nepiemēro tranzīta maksu no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora līdz izraudzītajam operatoram pārkraušanas lidostā.

5. Šā panta 1. punktā minētajā gadījumā un tad, kad sūtījuma nodošanas valsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori un attiecīgā aviosabiedrība ir iepriekš vienojušies, aviosabiedrība, kura veic pārkraušanu, vajadzības gadījumā var sagatavot īpašu pavadrakstu, ar kuru aizstāj sākotnēji sagatavoto CN 38 vai CN 41 pavadrakstu. Attiecīgās puses atbilstīgi 17-228. panta prasībām savstarpēji vienojas par konkrētajām procedūrām un veidlapām.

6. Ja tiešas pārkraušanas pasākumi nav iespējami, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var plānot slēgto tranzītu atbilstīgi 17-226. pantam.

7. Ja no izraudzītā operatora saņemtās sauszemes depešas kāds cits izraudzītais operators pārsūta slēgtā tranzītā pa gaisu, tad attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par šādas nosūtīšanas nosacījumiem, noslēdzot īpašu vienošanos.

17-228. pants

CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta sagatavošana un pārbaude

1. Pavadrakstus aizpilda atbilstīgi izkārtojumam, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta maisu birkās vai blakus adresei. Maisu un sūtījumu kopējo skaitu un svaru katrā depešā norāda kopā atbilstīgi kategorijai. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītie operatori, ja vēlas, informāciju par katru maisu var norādīt atsevišķi. Tomēr starpposma valstij vai tranzītvalstij ir jāuzskaita katra tranzīta taras vienība atsevišķi, saglabājot sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora norādīto sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru, pasta iestādi saņēmēju, kā arī depešas un taras numuru. Sešu simbolu IMPC kodu, ar kuru identificē valsti, kurā maiss ir nodots, un tā galamērķa valsti, norāda attiecīgi 2. un 3. ailē.

2. Ja starpposma valsts pasta iestāde vai pasta iestāde saņēmēja konstatē ieraksta kļūdas CN 38 vai CN 41 pavadrakstā, tā nekavējoties veic labojumus. Par kļūdu, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, tā ziņo pēdējai pasta apmaiņas vietai sūtītājai, kā arī pasta apmaiņas vietai, kura sagatavojusi depešu. Lai ziņotu par pārkāpumiem, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu regulāru izmantošanu.

3. Kad pārsūtītās depešas ir ievietotas konteinerā, kuru ir aizplombējis pasta dienests, CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstos attiecīgi paredzētajā vietā ieraksta katra konteinera kārtas numuru un plombas numuru.

17-229. pants

CN 37, CN 38, CN 41 vai CN 47 pavadrakstu trūkums

1. Lai atrisinātu gadījumus, kad nav pavadraksta, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu regulāru izmantošanu.

2. Galamērķa pasta iestāde atzīst par derīgu elektroniski nosūtītu pavadrakstu, ko pienācīgi parakstījis izraudzītais operators sūtītājs un izdrukājis pārvadātājs galamērķa valstī vai starpposma vietā.

3. Ja trūkst pavadraksta vai tā elektroniskā ekvivalenta, saņēmējiestāde sagatavo aizstājošo pavadrakstu par saņemto kravu, kuru paraksta pārvadātājs. Aizstājošo pavadrakstu var nosūtīt pasta iestādei nosūtītājai, pievienojot to CP 78 pārbaudes paziņojumam, vai saglabāt iespējamu strīdu gadījumiem par attiecīgo depešu.

4. Ja galamērķa pasta iestāde sākotnējā pavadraksta vietā no pārvadātāja ir saņēmusi CN 46 aizstājošo pavadrakstu, ko sagatavojis pārvadātājs, šo pavadrakstu apstiprina. Par šo faktu var paziņot pasta iestādei nosūtītājai, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, kam pievienots šis CN 46 aizstājošais pavadraksts.

5. Ja ir sagatavots CP 78 pārbaudes paziņojums un ja nav iespējams noteikt iekraušanas lidostu, šo pārbaudes paziņojumu nosūta tieši depešas sūtītājiestādei, lai tā pārsūtītu paziņojumu pasta iestādei, ar kuras starpniecību notiek depešas tranzīts.

17-230. pants

Pasākumi, kas jāveic, ja notiek negadījums

1. Ja pārvadāšanas laikā notiek negadījums un kuģis, vilciens, gaisa kuģis vai kāds cits transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu un piegādāt pasta sūtījumu plānotajā piestāšanas ostā vai stacijā, apkalpe depešas nodod negadījuma vietai tuvākajā pasta iestādē vai tajā pasta iestādē, kura depešas vislabāk spēs pārsūtīt tālāk. Ja apkalpe to nevar izdarīt, tad pasta iestāde, saņemot informāciju par negadījumu, nekavējoties rīkojas, lai pārņemtu depešas un pārsūtītu to uz galamērķi pa ātrāko maršrutu pēc tam, kad ir pārbaudīts tās stāvoklis un novērsti sūtījumu bojājumi.

2. Tās valsts izraudzītais operators, kurā ir noticis negadījums, izmantojot telesakarus, informē iepriekšējās piestāšanas ostas vai stacijas par depešu turpmāko virzību. Minētie izraudzītie operatori savukārt, izmantojot tos pašus līdzekļus, informē visus pārējos attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Ja pavadraksts nav nosūtīts elektroniski, izraudzītie operatori, kuru depešas bija negadījumā iesaistītajā transportlīdzeklī, nosūta CN 37, CN 38, CN 41 vai CN 47 pavadrakstu kopijas tās valsts izraudzītajam operatoram, kurā negadījums noticis.

4. Pēc tam izvēlētā pasta iestāde, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, informē galamērķa valsts pasta iestādes par depešām, kas iesaistītas negadījumā, un norāda tajā negadījuma apstākļus un depešu pārbaudes rezultātus. Katra pārbaudes paziņojuma vienu kopiju nosūta attiecīgo depešu nodošanas valsts pasta iestādei un otru - tās valsts izraudzītajam operatoram, no kuras ir attiecīgais transporta uzņēmums. Minētos dokumentus nosūta pa visātrāko (gaisa vai sauszemes) maršrutu.

17-231. pants

Pasākumi, kas jāveic, ja lidojums ir pārtraukts, aviodepešas vai sauszemes depešas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir novirzītas vai nepareizi nosūtītas

1. Ja gaisa kuģis pārtrauc lidojumu uz tik ilgu laiku, ka depešu sūtīšana var aizkavēties, vai ja kādu iemeslu dēļ depešas tiek izkrautas lidostā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā, depešu nodošanas valsts izraudzītais operators nodrošina, ka aviosabiedrība ievēro tos pasākumus attiecībā uz tiešo pārkraušanu, par kuriem notikusi vienošanās ar aviosabiedrību, vai sazinās ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru norādījumu saņemšanai.

2. Izraudzītais operators, kas saņem birkas dēļ nepareizi nosūtītas aviodepešas vai ar aviotransportu sūtītas sauszemes depešas vai maisus, attiecīgajai depešai vai maisam piestiprina jaunu birku, uz kuras norāda pasta iestādi nosūtītāju, un pārsūta to uz pareizo galamērķi.

3. Katrā gadījumā pasta iestāde, kura veikusi pārsūtīšanu, informē par to pasta iestādi nosūtītāju, par katru depešu vai maisu sagatavojot CP 78 pārbaudes paziņojumu un pārbaudes paziņojumā norādot aviosabiedrību, no kuras depeša tika saņemta, un dienestu (gaisa vai sauszemes), kas izmantots depešu pārsūtīšanai uz galamērķi, kā arī nepareizās virzīšanas iemeslu, piemēram, pārvadāšanas kļūdu vai kļūdu uz birkas.

4. Izraudzītie operatori var arī vienoties, ka ziņojumus par neatbilstībām papīra formātā (CP 78 pārbaudes paziņojumi) aizstās ar saskaņotu izlīdzināšanas procedūru, izmantojot elektroniski iegūtu informāciju.

17-232. pants

Nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu sagatavošana

1. Lai noteiktu paku nosūtīšanai vispiemērotāko maršrutu, sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vieta var galamērķa valsts pasta apmaiņas vietai nosūtīt nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu, kas atbilst CN 44 veidlapai. Minēto paziņojumu pievieno paku kartei, uz kuras norāda, ka šis paziņojums ir pievienots. Ja saņemtajā depešā nav CN 44 veidlapas, pasta iestāde saņēmēja sagatavo kopiju. Pasta iestādes saņēmējas pienācīgi aizpildītu nosūtīšanas pārbaudes paziņojumu pa ātrāko maršrutu nosūta atpakaļ uz norādīto adresi vai tad, ja šādas norādes nav, pasta iestādei, kas minēto paziņojumu ir sagatavojusi.

17-233. pants

Depešu nodošana

1. Izraudzītie operatori visas depešas nodod labā stāvoklī. Tomēr bojājuma vai zādzības dēļ no depešas nevar atteikties.

2. Izraudzītais operators saņēmējs nodrošina, ka pārvadātāji pakas var nodot atbildīgajam dienestam.

3. Pasta iestāde nosūtītāja sagatavo pavadraksta informāciju un iesniedz to pasta iestādei saņēmējai, kā arī citām pusēm, kas iesaistītas depešu transportēšanā, ja tādas ir. Minēto informāciju vēlams sniegt elektroniski, izmantojot ziņojumus PRECON un CARDIT; ja tas nav iespējams, pavadraksta informācijas apmaiņu veic, izmantojot UPU veidlapas.

4. Elektronisko ziņojumu apmaiņai ar pavadraksta informāciju piemēro turpmāk minētos noteikumus.

4.1. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūta CARDIT ziņojumu.

4.2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai attiecīgais transporta dienests elektroniski reģistrē depešas saņemšanu un nosūta attiecīgos datus, izmantojot RESDIT notikuma ziņojumu "Saņemts", tādējādi apstiprinot ikvienas taras vienības saņemšanu attiecīgajā sūtījumu grupā.

4.3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai attiecīgais transporta dienests elektroniski reģistrē depešas nodošanu un nosūta attiecīgos datus, izmantojot RESDIT ziņojumu "Piegādāts".

4.4. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūta PRECON ziņojumu tam izraudzītajam operatoram, kam attiecīgā sūtījumu grupa ir adresēta. To var darīt pat tad, ja līdz šim galamērķim ar transporta dienestu nav notikusi CARDIT/RESDIT ziņojumu apmaiņa.

4.5. Izraudzītais operators, kas saņem depešu, nosūta RESCON ziņojumu sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, lai apstiprinātu depešas saņemšanu.

4.6. Aviotransporta gadījumā sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators pieprasa, lai aviosabiedrība savā sistēmā glabā CARDIT datus un RESDIT saņemšanas un piegādes datus un nodod šos datus tai iestādei, kura atbild par zemes pakalpojumiem sūtījuma nodošanas, tranzīta un galamērķa lidostā.

4.7. Pieprasījuma gadījumā izraudzītie operatori sniedz pieejamo informāciju, tostarp informāciju, kas saņemta no aviosabiedrības.

5. Izmantojot UPU veidlapas, atkarībā no sūtījumu un pārvadājumu veida izmanto turpmāk minētās pavadrakstu veidlapas:

5.1. CN 37 sauszemes depešām (C un D kategorijas sūtījumi), kas nav tukšu maisu sūtījumi;

5.2. CN 38 sauszemes aviodepešām (A kategorijas pasta sūtījumi), kas nav tukšu maisu sūtījumi;

5.3. CN 41 sauszemes depešām, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL) (B kategorijas sūtījumi), kas nav tukšu maisu sūtījumi;

5.4. CN 47 visiem tukšu maisu sūtījumiem visās depešu kategorijās.

6. Pavadrakstu veidlapu aizpildīšanai piemēro turpmāk minētos noteikumus.

6.1. Pasta iestāde nosūtītāja saglabā pavadraksta kopiju; ja ir iesaistīts transporta dienests, šis dienests vai saistītais starpnieks paraksta šo kopiju kā depešu saņemšanas apliecinājumu.

6.2. Kopiju nosūta galamērķa valsts pasta iestādei.

6.3. Ja ir iesaistīts transporta dienests, šim dienestam nodod papildu kopiju un to nogādā galamērķa valstī; transporta dienests saglabā šo kopiju pēc tam, kad to ir parakstījusi saņēmējiestāde.

6.4. Aviotransporta gadījumā abas pavadraksta kopijas, ko nogādā pasta iestādei saņēmējai, ievieto CN 45 aploksnē. Minētās kopijas pārvadā gaisa kuģa lidojuma portfelī vai citā īpašā somā, kurā glabā lidojuma dokumentus. Pēc ierašanās depešu izkraušanas lidostā pirmo kopiju, kas, apliecinot depešu saņemšanu, ir pienācīgi parakstīta, patur aviosabiedrība, kas pārvadāja depešas. Otru kopiju pievieno depešām uz pasta iestādi, kura ir norādīta pavadrakstā.

6.5. Izraudzītie operatori, kas depešām, kuras tiek saņemtas no pārvadātājiem, ir izstrādājuši elektroniskās reģistrācijas sistēmu, pavadrakstu noformēšanas procedūras vietā, kas aprakstīta 6.4. punktā, var izmantot minētās sistēmas sūtījumu reģistrācijas datus. Pavadrakstu veidlapu parakstīto kopiju vietā izraudzītais operators saņēmējs pārvadātājam var izsniegt elektroniski saņemto reģistrācijas datu izdruku par attiecīgo depešu.

6.6. Ja depešu nodošana starp divām iestādēm notiek, izmantojot jūras pārvadājumus, uz galamērķa valsti nosūta papildu kopiju - vēlams, elektroniski vai citādi, izmantojot aviodepešas, lai iepriekš informētu galamērķa valsti.

6.7. Ja pavadrakstus sagatavo elektroniski un tiešsaistē nosūta transporta dienestam vai sadarbības aģentam, tieši nepiedaloties attiecīgā izraudzītā operatora darbiniekiem un neveicot minēto pavadrakstu drukāšanu, transporta darbībās iesaistītie izraudzītie operatori vai uzņēmumi var vienoties, ka paraksts uz pavadraksta nav obligāts.

6.8. Svaru, kāds ir maisiem vai citai tarai, ja tajā ir apdrošinātas aviopakas, CN 38 pavadrakstā norāda atsevišķi. Pie attiecīgā ieraksta ailē "Piezīmes" ieraksta burtu "V".

17-234. pants

Depešu pārbaude

1. Ikviena pasta apmaiņas vieta, kas saņem depešu, nekavējoties pārbauda taru un tās aizdari. Tāpat tā pārbauda pavadrakstā norādīto nodošanas un galamērķa vietu maisiem, kuri iekļauti depešā, un pēc tam veic paku un tām pievienoto dažādo dokumentu pārbaudi. Ja vien iespējams, minētās pārbaudes veic citu ieinteresēto pušu klātbūtnē.

2. Pasta iestāde saņēmēja rūpīgi pārbauda, vai depešas ir saņemti tādā pašā secībā, kādā tie tās nosūtītas, jo īpaši tie tās depešas, kurās ir apdrošinātas pakas.

3. Ja tara ir atvērta, aizdari veidojošās daļas (auklu, svina plombu, birku) uzglabā kopā; lai to izdarītu, auklu pārgriež tikai vienā vietā. Var iesniegt arī attiecīgās birkas, maisa, plombas, iesaiņojuma, iepakojuma vai sūtījuma datētus digitālos fotoattēlus.

4. Par atklātajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņo, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu. Kad galamērķa valsts pasta apmaiņas vieta ir nosūtījusi CP 78 paziņojumu ar pirmo pieejamo depešu, uzskata, ka visi maisi un pakas ir saņemti labā stāvoklī, ja vien netiek pierādīts pretējais.

5. Ja pasta apmaiņas vieta konstatē, ka atbildību var prasīt no uzņēmuma, kas veic pārvadājumus, tad, ja iespējams, ir jāsaņem attiecīgā uzņēmuma pārstāvja paraksts, kā arī tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītā operatora pārstāvja paraksts, kas tādējādi apstiprina, ka pārkāpumi nav konstatēti. Parakstīties var vai nu uz CP 78 pārbaudes paziņojuma, kura kopiju nodod attiecīgajam uzņēmumam, vai attiecīgā gadījumā uz CN 37, CN 41 vai CN 38 pavadraksta, kas pievienots depešai. Ja ir spēkā atrunas attiecībā uz pārvadātāja pakalpojumiem, tām ir jābūt minētām CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijās. Izraudzītie operatori, kuri apmainās ar informāciju elektroniski, analoģiski var piemērot procedūru, kas izklāstīta 17-233. panta 4. punktā.

6. Izraudzītie operatori var vienoties 4. un 5. punktā izklāstītās procedūras aizstāt ar informāciju par ienākošo sūtījumu saņemšanu, ko nosūta elektroniski (RESDES ziņojums, EMSEVT notikumi EMD), un piegādi (EMSEVT notikumi EMH/EMI). Izraudzītie operatori var arī vienoties, ka ziņojumus par neatbilstībām papīra formātā (CP 78 pārbaudes paziņojumi) aizstās ar saskaņotu izlīdzināšanas procedūru, izmantojot elektroniski iegūtu informāciju.

7. Pārbaudes laikā atklātie pārkāpumi, nevar būt iemesls pakas nosūtīšanai atpakaļ sūtītājam, izņemot gadījumus, kas paredzēti 19-201. panta 3. un 4. punktā.

17-235. pants

Pārkāpumu atklāšana un pārbaudes paziņojumu apstrāde

1. Ja starpposma valsts iestāde saņem depešu, kas ir sliktā stāvoklī, tā pārbauda, vai saturs nav bojāts, un bojājumu gadījumā ievieto to jaunā iepakojumā kopā ar veco iepakojumu. Minētā iestāde no sākotnējās birkas pārraksta informāciju jaunajā birkā un jaunajā birkā izdara kalendārzīmoga nospiedumu, kura priekšā izvieto norādi "Remballé à ..." ("Atkārtoti iepakots"). Par šo faktu paziņo, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, kam attiecīgi sagatavo četras vai piecas kopijas. Vienu kopiju patur iestāde, kas to ir sagatavojusi, bet pārējās nosūta:

1.1. pasta apmaiņas vietai, no kuras depeša saņemta (divas kopijas);

1.2. nosūtīšanas valsts pasta apmaiņas vietai (ja tā nav iepriekš minētā vieta);

1.3. pasta iestādei saņēmējai (kopiju ievieto atkārtoti iepakotajā depešā).

2. Ja trūkst kāda depeša vai viens vai vairāki maisi, kas veido depešu, vai ir konstatēts kāds cits pārkāpums, par to ziņo, kā norādīts 1. punktā. Tomēr starpposma pasta apmaiņas vietai nav jāpārbauda paku kartei pievienotie dokumenti.

3. Ja galamērķa valsts pasta apmaiņas vieta konstatē, ka paku kartē ir kļūdas vai informācija nav pilnīga, tā nekavējoties veic nepieciešamos labojumus. Nepareizos ierakstus svītro tā, lai sākotnējie ieraksti būtu salasāmi. Šos labojumus veic divu darbinieku klātbūtnē; ja nav konstatēta acīmredzama kļūda, labojumus veic, dodot priekšroku sākotnējiem ierakstiem. Pasta apmaiņas vieta veic arī parastās pārbaudes, ja taras vai tās aizdares dēļ ir pamats uzskatīt, ka ir bojāts saturs vai izdarīti citi pārkāpumi. Par konstatētajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņo sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vietai, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, kuram attiecīgi sagatavo trīs vai četras kopijas. Vienu kopiju patur pasta apmaiņas vieta, kas to ir sagatavojusi, bet pārējās nosūta:

3.1. pasta apmaiņas vietām nosūtītājām (divas kopijas);

3.2. starpposma valsts pasta apmaiņas vietai, no kuras tika saņemta depeša (ja depeša netika saņemta tiešā sūtījumā).

4. Ja trūkst kāda depeša vai viens vai vairāki maisi, kas veido depešu, vai paku karte, par to ziņo, kā norādīts 3. punktā. Ja trūkst paku kartes, galamērķa valsts pasta apmaiņas vieta sagatavo aizstājošo paku karti.

5. Par to, ka trūkst sauszemes paku depeša vai aviopaku depeša, ziņo ne vēlāk kā tad, kad tiek saņemta nākamā depeša pēc nozaudētās depešas. Tāpat par to, ka trūkst viens vai vairāki maisi vai pakas, kas nenoslēgtas sūtītas sauszemes paku depešā vai aviopaku depešā, ziņo ne vēlāk kā tad, kad pēc minētās depešas tiek saņemta nākamā depeša.

6. Galamērķa valsts pasta apmaiņas vietai ir tiesības neveikt labojumus un nesagatavot CP 78 pārbaudes paziņojumu, ja kļūdas vai nepilnīgā informācija saistībā ar iekasējamiem tarifiem katrā paku kartē nav lielāka par 10 SDR.

7. Pārbaudes paziņojumu vēlams sūtīt pa faksu vai ar citiem elektroniskiem sakaru līdzekļiem, vai, sūtot pa pastu, izmanto ātrāko maršrutu un to ievieto īpašā aploksnē, uz kuras treknrakstā norāda "Bulletin de verification" ("Pārbaudes paziņojums"). Teksts uz aploksnes var būt iepriekš drukāts, vai arī aploksnes var nošķirt, ar zīmoga nospiedumu izdarot skaidru norādi. Par pārkāpumiem saistībā ar apdrošinātām pakām, ja par tiem atbild dalībvalsts vai izraudzītais operators, vienmēr, ja iespējams, nekavējoties ziņo, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

8. Iestādes, kurām ir aizsūtīti CP 78 pārbaudes paziņojumi, nosūta tos atpakaļ pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad tie ir pārbaudīti un tajos ir veiktas attiecīgās piezīmes, ja tādas ir; minētās iestādes patur vienu kopiju. Atpakaļ nosūtītos pārbaudes paziņojumus pievieno attiecīgajām paku kartēm. Paku kartē veiktos labojumus, kas nav pamatoti ar dokumentāriem pierādījumiem, neuzskata par spēkā esošiem. Turklāt informāciju par CP 78 pārbaudes paziņojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai papildu informācijas prasību norāda, atzīmējot attiecīgo rūtiņu CP 78 pārbaudes paziņojuma beigās. Taču tad, ja minētie pārbaudes paziņojumi viena mēneša laikā pēc to nosūtīšanas netiek nosūtīti atpakaļ pasta apmaiņas vietai, kura tos sagatavojusi, šos paziņojumus uzskata par pienācīgi apstiprinātiem, ja vien netiek pierādīts pretējais.

9. Izraudzītie operatori var vienoties 3., 7. un 8. punktā izklāstītās procedūras aizstāt ar informāciju par ienākošo sūtījumu saņemšanu, ko nosūta elektroniski (RESDES ziņojums, EMSEVT notikumi EMD), un piegādi (EMSEVT notikumi EMH/EMI). Izraudzītie operatori var arī vienoties, ka ziņojumus par neatbilstībām papīra formātā (CP 78 pārbaudes paziņojumi) aizstās ar saskaņotu izlīdzināšanas procedūru, izmantojot elektroniski iegūtu informāciju.

17-236. pants

Paku svara vai izmēru neatbilstības

1. Ja vien nav konstatētas acīmredzamas kļūdas, par noteicošo uzskata nosūtīšanas vietas pasta iestādes noteikto svaru vai izmēru.

2. Ja svara atšķirība attiecībā uz vienkāršajām pakām ir mazāka nekā 500 grami, tas nevar būt iemesls pārbaudes paziņojuma sagatavošanai vai pakas nosūtīšanai atpakaļ.

3. Starpposma valsts izraudzītais operators vai galamērķa valsts izraudzītais operators var neņemt vērā apdrošinātas pakas svara neatbilstību, ja tā no norādītā svara neatšķiras vairāk kā par desmit gramiem, izņemot tad, ja tas jādara pakas ārējā stāvokļa dēļ.

17-237. pants

Bojātas vai nepietiekami iepakotas pakas saņemšana pasta apmaiņas vietā

1. Ja pasta apmaiņas vieta saņem bojātu vai nepietiekami iepakotu paku, to nosūta tālāk pēc tam, kad tā, ja nepieciešams, ir atkārtoti iepakota. Sākotnējo iepakojumu, adresi un uzlīmes pēc iespējas saglabā. Pakas svaru pirms atkārtotās iepakošanas un pēc tās norāda uz faktiskā pakas iepakojuma. Aiz minētās norādes izdara atzīmi "Remballé à ..." ("Atkārtoti iepakots"), uzliek kalendārzīmoga nospiedumu, un to paraksta darbinieks, kas veicis atkārtoto iepakošanu.

2. Ja pakas stāvoklis ir tāds, ka ir bijusi iespēja izzagt vai bojāt tās saturu, par to ziņo sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vietai, izdarot pietiekami skaidru atzīmi CP 78 pārbaudes paziņojumā. Minēto paku arī automātiski atver un pārbauda tās saturu. Šīs pārbaudes rezultātu izklāsta CN 24 aktā. To sagatavo divos eksemplāros; vienu kopiju patur pasta apmaiņas vieta, kura to sagatavoja, bet otru pievieno pakai.

3. Panta 2. punktā aprakstīto procedūru piemēro arī tad, ja pakas svars atšķiras tik ievērojami, lai rastos aizdomas, ka ir izzagts viss pakas saturs vai tā daļa.

17-238. pants

Ziņošana par pārkāpumiem, par kuriem atbild izraudzītie operatori

1. Ikviena pasta apmaiņas vieta, kas, saņemot depešu, konstatē, ka trūkst viena vai vairākas pakas, tās ir izzagtas vai bojātas, rīkojas, kā norādīts turpmāk.

1.1. Tā iespējami precīzāk CP 78 pārbaudes paziņojumā vai CN 24 aktā izklāsta informāciju par saņemtās depešas ārējā iepakojuma stāvokli, ko tā konstatējusi. Var iesniegt arī attiecīgās birkas, maisa, plombas, iesaiņojuma, iepakojuma vai sūtījuma datētus digitālos fotoattēlus. Taru, auklu, svina vai cita materiāla plombu un birku neskartu uzglabā sešas nedēļas no dienas, kad tika veikta pārbaude, izņemot tad, ja tas nav iespējams pamatotu iemeslu dēļ. Minētos priekšmetus nosūta sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, ja tas to lūdz.

1.2. Pēdējai starpposma pasta apmaiņas vietai, ja tāda ir, nosūta pārbaudes paziņojuma kopiju tajā pašā laikā, kad to nosūta sūtījuma nodošanas valsts pasta apmaiņas vietai.

2. Ja galamērķa valsts pasta apmaiņas vieta uzskata, ka tas ir nepieciešams, tad tā uz sava izraudzītā operatora rēķina par saviem konstatējumiem var informēt nosūtīšanas valsts pasta apmaiņas vietu, izmantojot telesakarus.

3. Ja šis jautājums attiecas uz divām pasta apmaiņas vietām, starp kurām ir tieša saskare, šo vietu attiecīgie izraudzītie operatori var vienoties par procedūru, kuru izmanto tādu pārkāpumu gadījumos, par kuriem tie var būt atbildīgi.

17-239. pants

Vairumā pārsūtīto depešu ar pakām pārbaude

1. 17-234.-17-238. pantu piemēro tikai izzagtām un bojātām pakām, kā arī pakām, kuras paku kartēs ierakstītas atsevišķi. Pārējās pakas vienkārši pārbauda vairumā.

2. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators var vienoties ar galamērķa valsts izraudzīto operatoru, ka sīkāku pārbaudi veic un CP 78 pārbaudes paziņojumu un CN 24 aktus sagatavo tikai attiecībā uz atsevišķu kategoriju pakām. Par to var vienoties arī ar starpposma valsts izraudzītajiem operatoriem.

3. Ja paku skaits depešā atšķiras no paku skaita, kas norādīts paku kartē, tad pārbaudes paziņojumā labo tikai kopējo paku skaitu.

4. Ja paku kartē norādītais depešas bruto svars neatbilst faktiskajam bruto svaram, tad pārbaudes paziņojumā labo tikai depešas bruto svaru.

17-240. pants

To paku pārsūtīšana, kas novirzījušās no maršruta

1. Paku, kas novirzījusies no maršruta, pārsūta uz pareizo galamērķi, izmantojot ātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

2. Pakām, kuras pārsūta saskaņā ar šo pantu, piemēro tarifus par pārsūtīšanu uz pareizo galamērķi, kā arī maksas un nodevas, kas minētas 19-202. panta 4.3. punktā.

3. Izraudzītais operators, kurš veic pārsūtīšanu, par to, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, ziņo izraudzītajam operatoram, no kura attiecīgā paka saņemta.

4. Šis operators ar paku, kas novirzījusies no maršruta, rīkojas tā, it kā tā būtu saņemta atklātā tranzītā. Ja pakai piemērotie tarifi nav pietiekami, lai segtu pārsūtīšanas izmaksas, tad operators attiecīgos pārvadājuma tarifus kreditē faktiskajam galamērķa valsts izraudzītajam operatoram un, ja nepieciešams, starpposma valsts izraudzītajiem operatoriem. Pēc tam operators kreditē pats sevi par summu, kas atbilst radītajām izmaksām, nosūtot pieprasījumu izraudzītajam operatoram, kurš uzņemas atbildību par to, ka tā pasta apmaiņas vieta paku nosūtījusi nepareizi. Šis izraudzītais operators tarifus iekasē no sūtītāja, ja kļūda ir radusies viņa dēļ. Prasību un tās iemeslu norāda pārbaudes paziņojumā.

5. Izraudzītie operatori var vienoties 3. un 4. punktā izklāstītās procedūras aizstāt ar informāciju par ienākošo sūtījumu saņemšanu, ko nosūta elektroniski (RESDES ziņojums, EMSEVT notikumi EMD), un tranzītu (EMSEVT notikumi EMJ/EMK). Izraudzītie operatori var arī vienoties, ka ziņojumus par neatbilstībām papīra formātā (CP 78 pārbaudes paziņojumi) aizstās ar saskaņotu izlīdzināšanas procedūru, izmantojot elektroniski iegūtu informāciju.

6. Panta 4. punktā minēto tarifu un izmaksu vietā izraudzītais operators saņēmējs no izraudzītā operatora, kurš atbild par pakas nepareizu virzīšanu, var iekasēt tikai izmaksas par pakas pārsūtīšanu uz pareizo galamērķa valsti.

17-241. pants

Tukšās taras atpakaļsūtīšana

1. Šajā pantā termins "maisi" attiecīgi tiek lietots nozīmē "maisi vai citas taras vienības, kuras izmanto izraudzītie operatori vai kuras tiem pieder pasta pārvadāšanas nolūkā".

2. Ja attiecīgie izraudzītie operatori nav īpaši vienojušies, tukšos maisus nosūta valstij, kurai tie pieder, ar nākamo depešu, ja iespējams, izmantojot izejošiem sūtījumiem paredzēto parasto maršrutu. Katrā depešā atpakaļ nosūtīto maisu skaitu norāda CP 87 paku kartē.

3. Tukšo maisu īpašnieki lemj par to, vai maisus sūtīt atpakaļ, un, ja tos sūta atpakaļ, par to, kāds transportlīdzeklis jāizmanto. Tomēr galamērķa valsts izraudzītajam operatoram ir tiesības sūtīt atpakaļ maisus, kurus šajā valstī nevar viegli un lēti sadedzināt. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators sedz izmaksas par šādu maisu atpakaļsūtīšanu.

4. Ja tranzītvalsts un galamērķa valsts izraudzītie operatori ir vienojušies, tukšo taru, ko sūta atpakaļ pa sauszemi, var ievietot tarā, kurā ir pasta pakas. Visos pārējos gadījumos tukšo taru ievieto atsevišķās depešās. Īpašas depešas, kurās ir tikai atpakaļsūtāmā tukšā tara, apraksta CN 47 pavadrakstos. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir vienojušies, taru, kurā ir tukšā tara, var aizplombēt. Uz birkām izvieto norādi "Sacs vides" ("Tukši maisi").

5. Atpakaļsūtīšanu veic starp šim nolūkam izraudzītajām pasta apmaiņas vietām. Attiecīgie izraudzītie operatori savstarpēji var vienoties par atpakaļsūtīšanas procedūru. Ja pakalpojumi tiek sniegti lielos attālumos, tad parasti tie norīko tikai vienu iestādi, kas atbild par tukšajiem maisiem, ko nosūta atpakaļ izraudzītajiem operatoriem.

6. Tukšos maisus sarullē piemērotos saiņos. Ja nepieciešams, maisos ievieto lielu daudzumu birku, brezenta birkas, pergamentpapīru vai citus izturīga materiāla priekšmetus.

7. Ja izraudzītā operatora veiktajā pārbaudē konstatē, ka tam piederošie maisi nav nosūtīti atpakaļ laikposmā, kas nepieciešams to pārsūtīšanai (turp un atpakaļ), tam ir tiesības pieprasīt kompensāciju atbilstīgi maisu vērtībai saskaņā ar 8. punktu. Attiecīgais izraudzītais operators var atteikties izmaksāt kompensāciju tikai tad, ja var pierādīt, ka šie maisi ir nosūtīti atpakaļ.

8. Ikviens izraudzītais operators regulāri un vienādi nosaka vērtību SDR vienībās katra veida maisiem, ko izmanto pasta apmaiņas vietas, un paziņo to attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem ar Starptautiskā biroja starpniecību. Ja ir jāizmaksā kompensācija, tad ņem vērā arī maisu nomainīšanas izmaksas.

9. Ja iepriekš par to ir panākta vienošanās, tad izraudzītais operators, lai noformētu savas aviodepešas, var izmantot maisus, kas pieder galamērķa valsts izraudzītajam operatoram. Trešām pusēm piederošos maisus nevar izmantot.

10. Ar tukšo maisu depešām rīkojas tāpat kā ar depešām ar vēstuļu korespondenci, par kurām nav jāmaksā galamaksa, bet tām piemēro maksājumu, kas ir 30 % no tranzīta maksas par depešām ar vēstuļu korespondenci.

11. Izraudzītais operators nosūtītājs var norādīt, vai vēlas, lai atpakaļ tiek nosūtīta arī tara, kas ir izmantota konkrētiem sūtījumiem. Šo norādi veic paku kartē, kuru izmanto attiecīgajā sūtījumā.

18-201. pants

Preču atpakļsūtīšanas pakalpojums sākotnējam tirgotājam

1. Vispārējas prasības

1.1. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties, ka piedāvās preču atpakaļsūtīšanas papildpakalpojumu, kas ietver atpakaļsūtīšanu ar priekšapmaksu un prioritāru pārvadāšanu.

1.2. Preču atpakaļsūtīšanas pakalpojuma nolūks ir nodrošināt, ka sākotnējais tirgotājs var veikt samaksu par atpakaļ nosūtītajām pasta pakām, kuras pēc veiksmīgas piegādes nosūtījuši klienti/adresāti, kas dzīvo ārvalstīs.

1.3. Izraudzītie operatori, kuri piedāvā šo pakalpojumu, ievēro prasības, kas noteiktas POC apstiprinātajā lietošanas pamācībā.

1.4. Izraudzītie operatori var vienoties arī par kādu citu pakalpojumu, ko sniedz savstarpēji.

2. Procedūras

2.1. Adresāti, kuriem ir tiesības izmantot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu un kuri veic pasta paku atpakaļsūtīšanu, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, izmanto sākotnējā tirgotāja sniegto muitas deklarācijas informāciju, ievērojot procedūras, kas izklāstītas 17-211. pantā.

3. Maksa par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu (izejošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifi un aviopārvadājumu tarifi)

3.1. Izraudzītais operators, kas sūta pasta pakas, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, ir tiesīgs iekasēt maksu, kas atbilst izmaksām, kuras par pakalpojuma sniegšanu pieprasījis atpakaļ sūtīto preču nodošanas valsts izraudzītais operators.

3.2. Nosaka turpmāk minētos tarifus:

3.2.1. tarifs par izejošo sūtījumu iekšzemes apstrādi ir 85 % no ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes pamattarifa aviopakām (piemērojot tarifu par kilogramu un par sūtījumu), kuru noteicis izraudzītais operators, kas veic pasta paku atpakaļsūtīšanu, piemērojot minimālo likmi 2,85 SDR par sūtījumu un 0,28 SDR par kilogramu;

3.2.2. aviopārvadājumu tarifus aprēķina saskaņā ar 33-202. pantu.

4. Par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu iekasētās maksas uzskaite

4.1. Ja vien nav citas savstarpējas vienošanās, par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu iekasētās maksas uzskaitei izmanto patlaban spēkā esošās norēķinu procedūras, kuras papildina ar elektronisku informācijas apmaiņu.

5. Ziņošana par preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu

5.1. Trešā puse, par kuru vienojušās abas puses, sagatavo ikmēneša ziņojumu, kura pamatā ir EMC un EMD notikumi, par kuriem informāciju nosūta sākotnējā tirgotāja izraudzītajam operatoram. Šajā ziņojumā norāda atpakaļ nosūtīto paku skaitu, kā arī EMC un EMD notikumus, par kuriem nosūtīta informācija, un šo sūtījumu kopējo svaru, ko norādījis sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators. Visu papildu informāciju par svaru norāda, nosūtot PREDES ziņojumu, un tajā salīdzinājuma un izlīgšanas nolūkā ietver RESDES ziņojumu.

18-202. pants

Lielgabarīta pakas

1. (svītrots).

2. Par lielgabarīta paku sauc jebkuru paku:

2.1. kuras izmēri ir lielāki par ierobežojumiem, kas paredzēti šajā reglamentā vai par kuriem savstarpēji ir vienojušies izraudzītie operatori;

2.2. kura formas vai struktūras dēļ pati par sevi nav piemērota pārvadāšanai kopā ar citām pakām vai kuras dēļ ir jāievēro īpaša piesardzība.

3. Par lielgabarīta pakām iekasē papildmaksu, kuras orientējošā maksimālā summa ir noteikta 6.1. punktā. Tomēr papildmaksu par aviopārvadājumu šīm pakām nepalielina.

4. Apmaiņu ar lielgabarīta pakām veic tikai tie izraudzītie operatori, kuri pieņem šādus sūtījumus.

5. Lielgabarīta paku apzīmēšana

5.1. (svītrots)

5.2. (svītrots)

5.3. (svītrots)

5.4. Uz katras lielgabarīta pakas un nosūtīšanas paziņojuma virspusē piestiprina uzlīmi, uz kuras treknrakstā uzrakstīts vārds "Encombrant" ("Lielgabarīta").

5.5. Tie izraudzītie operatori, kas pieņem sūtījumus, kuru izmēru ierobežojumi ir noteikti 17-204. panta 1. punktā, lielgabarīta paku tarifu var piemērot visām pakām, kuru izmēri pārsniedz 17-204. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus, bet kuras sver mazāk par 10 kilogramiem. Šādā gadījumā norādi "Encombrant" nosūtīšanas paziņojumā papildina ar vārdiem "en vertu de l'article" (saskaņā ar 18-202. panta 5.5. apakšpunktu).

6. Maksa

6.1. Orientējošā maksimālā papildmaksas summa, kas minēta 3. punktā, ir 50 % no pamatmaksas.

V iedaļa

Aizliegumi un muitas jautājumi

19-201. pants

Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

1. Pakas, kurās ir priekšmeti, kas minēti Konvencijas 19. panta 2., 3.1., 3.2., 4.3. un 5. punktā un kas ir nepareizi pieņemti pastā, apstrādā saskaņā ar tiesību aktiem, kuri ir spēkā tā sūtījuma nodošanas, tranzīta vai galamērķa valsts izraudzītā operatora valstī, kas konstatējis minētos priekšmetus.

2. Ja ir konstatēts, ka ir ievietots atsevišķs korespondences sūtījums, kas ir aizliegts saskaņā ar Konvencijas 19. panta 5. punktu, ar to rīkojas kā ar neapmaksātu vēstuļu korespondences sūtījumu. Šā iemesla dēļ paku sūtītājam atpakaļ nesūta.

3. Galamērķa valsts izraudzītais operators ir pilnvarots atbilstīgi savos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem nogādāt adresātam neapdrošinātu paku, kas ir nodota valstī, kurā pieņem apdrošinātas pakas, kurās ir Konvencijas 19. panta 6.1.2. un 6.1.3. punktā minētie priekšmeti. Ja piegāde nav atļauta, paku nosūta atpakaļ sūtītājam.

4. Panta 3. punkta noteikumus piemēro attiecībā uz pakām, kuru svars vai izmēri ievērojami pārsniedz noteiktos ierobežojumus. Tomēr attiecīgos gadījumos minētās pakas var piegādāt adresātam, ja viņš pirms tam samaksā attiecīgos tarifus.

5. Ja pastā kļūdaini pieņemtu paku vai tās satura daļu nenosūta atpakaļ sūtītājam vai nepiegādā adresātam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru nekavējoties informē par to, kā attiecīgā paka ir apstrādāta. Šajā paziņojumā precīzi norāda aizliegumu, kurš ir piemērots attiecībā uz paku, un priekšmetus, kuru dēļ ir notikusi konfiskācija. Kļūdaini pieņemtai pakai, kura nosūtīta atpakaļ izraudzītajam operatoram sūtītājam, pievieno līdzīgu paziņojumu. Galamērķa vai tranzīta valsts izraudzītais operators adresātam var piegādāt vai pārsūtīt sūtījuma daļu, uz kuru neattiecas aizliegums.

6. Ja nepareizi pieņemta paka ir konfiscēta, tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītais operators informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru, nosūtot CN 13 aktu vai, ja noslēgts divpusējs nolīgums, izmantojot attiecīgo UPU EDI standarta ziņojumu par sūtījumu (sūtījumu virzības izsekošanas notikumu EME un attiecīgo uzglabāšanas kodu).

7. Izraudzītie operatori ievieš procedūras, ko piemērot situācijās, kad nav iespējams turpināt pasta sūtījumu sūtīšanu, piemēram, tad, ja starpposma vietā ir konstatēti nepareizi pieņemti sūtījumi.

7.1. Ja tiek uzglabāts pasta sūtījums slēgtas depešas tranzītā, (tranzītvalsts) izraudzītais operators sagatavo incidenta ziņojumu, kur (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzītajam operatoram izklāsta pēc iespējas sīkāku informāciju. Ziņojumu izdod vienas darba dienas laikā (24 stundās) pēc incidenta konstatēšanas.

7.2. Tiešas pārkraušanas gadījumos ar uzglabāto pasta sūtījumu jārīkojas saskaņā ar (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzītā operatora un pārvadātāja vienošanos. Tomēr gadījumos, kad pārvadātājs septiņu dienu laikā no ziņojuma saņemšanas attiecīgo jautājumu nespēj atrisināt, sazinoties ar (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzīto operatoru, pārvadātājs var lūgt, lai starpposma vietas izraudzītais operators palīdz incidentu atrisināt.

7.2.1. Izraudzītie operatori nolīgumos ar pārvadātājiem ievieš prasību sniegt skaidrojumu par situācijām, kad nav iespējams turpināt pasta sūtījumu sūtīšanu, piemēram, tad, ja starpposma vietā ir konstatēti nepareizi pieņemti sūtījumi. Ar šādu līgumisku prasību nosaka, ka pārvadātājam pēc incidenta konstatēšanas vienas darba dienas laikā (24 stundās) jāziņo par incidentiem un jāprasa norādījumi par incidenta atrisināšanu.

7.3. Pēc paziņojuma par uzglabāto sūtījumu (sūtījuma nodošanas valsts) izraudzītais operators sniedz konkrētus norādījumus par incidenta iespējamo atrisinājumu. Sākotnējo atbildi sniedz vienas darba dienas laikā (24 stundās) pēc ziņojuma saņemšanas. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora sākotnējai atbildei nav jāatrisina paziņotais notikums, tā drīzāk ir apstiprinājums, ka par šo notikumu ir ziņots un ka notiek sīkāka izmeklēšana. Līdz notikuma atrisinājumam sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ik pēc 72 stundām sniedz atjauninātus ziņojumus. Norādīto termiņu pamatā ir parastas darba dienas, un tajos ņem vērā brīvdienas, laika zonu atšķirības un nedēļas nogales.

19-202. pants

Pakas pārsūtīšanas nosacījumi

1. Galamērķa valstī paku var pārsūtīt pēc sūtītāja lūguma, pēc adresāta lūguma vai automātiski, ja tas ir atļauts valsts noteikumos.

2 Paku var pārsūtīt ārpus galamērķa valsts tikai pēc sūtītāja vai adresāta lūguma. Šādā gadījumā pakai ir jāatbilst prasībām par tālāknosūtīšanu.

3. Paku pēc sūtītāja vai adresāta lūguma var pārsūtīt arī pa gaisu. Ir garantēta aviopārvadājumu papildmaksas samaksa par tālāknosūtīšanu.

4. Par katras pakas pirmreizējo pārsūtīšanu un turpmākajām pārsūtīšanas reizēm var iekasēt:

4.1. maksu, kuras iekasēšana ir atļauta iesaistīto izraudzīto operatoru valsts noteikumos par pārsūtīšanu, ja tā notiek galamērķa valstī;

4.2. tarifus un aviopārvadājumu papildmaksu par tālāknosūtīšanu, ja paku pārsūta ārpus galamērķa valsts;

4.3. maksas un nodevas, kuras nepiekrīt atcelt iepriekšējās galamērķa valsts izraudzītais operators.

5. Tarifus, maksas un nodevas, kas minēti 4. punktā, iekasē no adresāta.

6. Ja tarifus, maksas un nodevas, kas minēti 4. punktā, samaksā pārsūtīšanas laikā, ar paku rīkojas tā, it kā tā būtu nodota pārsūtīšanas valstī un tā būtu adresēta jaunajai galamērķa valstij.

19-203. pants

Glabāšanas laiks

1. Kad adresātam ir paziņots par pakas pienākšanu, to adresāta vajadzībām glabā divas nedēļas vai ne ilgāk par vienu mēnesi no dienas, kurā nosūtīts paziņojums. Izņēmuma gadījumā šo laiku var pagarināt līdz diviem mēnešiem, ja tas ir atļauts galamērķa valsts noteikumos.

2. Ja nav bijis iespējams adresātam paziņot par pakas pienākšanu, tad piemēro glabāšanas laiku, kas paredzēts galamērķa valsts noteikumos. Tāpat rīkojas ar pakām, ko izsniedz pēc pieprasījuma. Glabāšanas laiks sākas vienu dienu pēc tās dienas, kad paku sāk glabāt adresāta vajadzībām. Tas nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem. Paku nosūta atpakaļ īsākā laikā, ja sūtītājs to ir lūdzis valodā, kas ir saprotama galamērķa valstī.

3. Glabāšanas laiku, kas paredzēts 1. un 2. punktā, ievēro arī pārsūtīšanas gadījumā attiecībā uz pakām, kuras piegādā jaunā pasta iestāde saņēmēja.

4. Ja pēc tam, kad ir pabeigta pakas pārbaude muitā, ir pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, tad galamērķa valsts izraudzītais operators saistībā ar attiecīgo paku lūdz norādījumus sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram sūtītājam.

5. Ja izraudzītais operators saņēmējs neievēro 1.-4. punktā minētos noteikumus, tas sedz tarifus un maksas par nosūtīšanu atpakaļ uz nodošanas vietu.

19-204. pants

Dienesta glabāšanā pieņemtās pakas

1. Saistībā ar katru dienesta glabāšanā pieņemto paku vai paku, kas aizturēta zādzības vai bojājumu, vai cita tāda paša iemesla dēļ, izraudzītais operators saņēmējs sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojumu. Tomēr šī procedūra nav obligāta nepārvaramas varas gadījumā vai tad, kad dienesta glabāšanā pieņemto paku skaits ir tik liels, ka paziņojuma nosūtīšana nav fiziski iespējama.

2. Par katru paku, ko sūtīšanas laikā dienesta uzglabāšanā pieņēmis pasta dienests (neparedzēts sūtījumu plūsmas pārtraukums) vai muita, attiecīgās starpposma valsts izraudzītais operators sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojumu. Arī šādos gadījumos piemēro 1. punktā izdarīto atrunu.

3. CP 78 pārbaudes paziņojumā norāda visu informāciju, kas norādīta CP 74 un CP 73 uzlīmē, kā arī pakas nodošanas datumu. CP 78 pārbaudes paziņojumu sūtītāja dzīvesvietas valsts izraudzītajam operatoram nosūta pa visātrāko maršrutu.

4. CP 78 pārbaudes paziņojumam pievieno nosūtīšanas paziņojuma kopiju. Panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos CP 78 pārbaudes paziņojumā treknrakstā izceļ uzrakstu "Colis retenu d'office" ("Dienesta glabāšanā pieņemta paka"). Ja paka ir aizturēta zādzības vai bojājumu dēļ, sagatavo CN 24 aktu. CP 78 pārbaudes paziņojumam pievieno tā akta kopiju, kurā izklāstīta informācija par bojājumu apmēru.

5. Vairākām pakām, ko viens un tas pats sūtītājs vienā reizē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, drīkst izmantot vienu CP 78 pārbaudes paziņojumu, pat ja minētajām pakām ir pievienoti vairāki nosūtīšanas paziņojumi. Šādā gadījumā visus paziņojumu pievieno CP 78.

6. Parasti apmaiņa ar CP 78 pārbaudes paziņojumiem notiek starp pasta iestādi saņēmēju un pasta apmaiņas vietu. Tomēr izraudzītais operators var lūgt, lai CP 78 pārbaudes paziņojums saistībā ar tā pakalpojumiem tiek nosūtīts centrālajai administrācijai vai īpaši izraudzītai pasta iestādei. Minētās pasta iestādes nosaukumu izraudzītajiem operatoriem paziņo ar Starptautiskā biroja starpniecību. Sūtītāja dzīvesvietas valsts izraudzītais operators atbild par sūtītāja informēšanu. Visas iesaistītās pasta iestādes veic CP 78 pārbaudes ziņojumu apmaiņu pēc iespējas ātrāk.

19-205. pants

Neizsniegto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

1. Ja paku nevar izsniegt vai ja tā ir oficiāli aizturēta, ar to rīkojas atbilstīgi sūtītāja norādījumiem, ņemot vērā 17-212. pantā noteiktos ierobežojumus.

2. Paku, kuru nav iespējams izsniegt, nekavējoties nosūta atpakaļ šādos gadījumos:

2.1. ja sūtītājs ir lūdzis, lai to nekavējoties sūta atpakaļ;

2.2. ja sūtītājs ir izteicis neatļautu lūgumu;

2.3. ja sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā nav snieguši vēlamo rezultātu.

3. Paku, kuru nav iespējams izsniegt, nekavējoties nosūta atpakaļ, kad ir pagājis:

3.1. (svītrots);

3.2. 19-203. pantā noteiktais glabāšanas laiks;

3.3. laikposms, kas atbilst glabāšanas laikam, kuru piemēro iekšzemes pakalpojumiem, ja minētajā laikā nav samaksāts par paku ar pēcmaksu.

4. Ikvienu paku sūta atpakaļ, izmantojot to maršrutu, kuru parasti izmanto zemākās prioritātes sūtījumu nosūtīšanai. To nesūta pa gaisu, ja sūtītājs nav garantējis aviopārvadājumu papildmaksas samaksu. Tomēr tad, ja izraudzītais operators, kas nosūta atpakaļ pasta sūtījumu, vairs neveic sauszemes pārvadājumus, tas neizsniegtos sūtījumus nosūta, izmantojot vispiemērotāko pieejamo pasta pārvadājumu veidu.

5. Pasta iestāde, ka nosūta atpakaļ paku, uz pakas un nosūtīšanas paziņojumā norāda neizsniegšanas iemeslu. Šim nolūkam tā izmanto zīmoga nospiedumu vai CN 15 uzlīmi. Ja adreses nosūtīšanas paziņojuma nav, atpakaļnosūtīšanas pamatojumu raksta paku kartē. Norādi raksta franču valodā. Ikviens izraudzītais operators var pievienot tulkojumu sev saprotamā valodā un jebkādu citu atbilstīgu informāciju.

6. Pasta iestāde saņēmēja svītro adreses norādes, kas attiecas uz pasta iestādi saņēmēju, un sūtījuma virspusē un nosūtīšanas paziņojumā uzraksta "Retour" ("Atpakaļsūtīšana"). Uz sūtījuma uzspiež arī pasta iestādes saņēmējas kalendārzīmogu.

7. Pakas nosūta atpakaļ sūtītājam sākotnējā iepakojumā. Tām pievieno sūtītāja sagatavoto nosūtīšanas paziņojumu. Ja paka ir no jauna jāiepako vai ir jāaizvieto sākotnējais adreses nosūtīšanas paziņojums, tad pakas nosūtīšanas pasta iestādes nosaukumu, sākotnējo kārtas numuru un, ja iespējams, nodošanas datumu norāda uz jaunā iepakojuma un adreses nosūtīšanas paziņojumā.

8. Ja aviopaku sūta atpakaļ sūtītājam pa sauszemi, tad uzlīmi "Par avion" ("Ar aviopastu") un visu informāciju, kas saistīta ar pārvadājumu pa gaisu, automātiski pārsvītro.

9. Pakai, kuru sūta atpakaļ sūtītājam, piemēro tarifu par tālāknosūtīšanu. Tai piemēro arī neatceltās maksas un nodevas, kuras atpakaļnosūtīšanas laikā pienākas galamērķa izraudzītajam operatoram. Šis izraudzītais operators ar minēto paku rīkojas saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem. Taču tad, ja sūtītājs ir atteicies no pakas, kuru nevar izsniegt adresātam, ne sūtītājam, ne izraudzītajiem operatoriem nav jāsedz maksas par pasta pakalpojumiem, muitas nodokļi un citas nodevas, kas ir piemērotas attiecīgajai pakai.

10. Par paku samaksāto tarifu, maksu un nodevu sadalījumu un atgūšanu veic saskaņā ar 27-209. pantu. Tos detalizēti norāda CP 77 maksu sarakstā. Minēto sarakstu piestiprina pie vienas no nosūtīšanas paziņojuma malām.

11. Tarifus, maksas un nodevas, kas minēti 9. punktā, iekasē no sūtītāja. Taču izraudzītais operators var precīzi neaprēķināt minēto maksu un nodevu summu un to vietā atpakaļ nosūtītajām pakām piemērot standarta maksu par pasta pakalpojumiem.

12. Attiecīgais izraudzītais operators ar pakām, kuras ir nosūtītas atpakaļ sūtītājam un kuras nevar viņam izsniegt, rīkojas saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem.

19-206. pants

Kļūdaini pieņemto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

1. Kļūdaini pieņemtām un sūtītājam atpakaļnosūtītām pakām piemēro tarifus, maksas un nodevas, kas paredzētas 19-205. panta 9. punktā.

2. Ja paka ir nepareizi pieņemta sūtītāja kļūdas dēļ vai ja uz to attiecas viens no aizliegumiem, kas noteikti Konvencijas 19. pantā, tad tarifus un maksas sedz sūtītājs.

3. Ja paka ir kļūdaini pieņemta pasta dienesta kļūdas dēļ, tad tarifus, maksas un nodevas sedz par kļūdu atbildīgais izraudzītais operators. Šādā gadījumā sūtītājam ir tiesības saņemt atlīdzību par samaksāto maksu.

4. Ja tarifi, kas sadalīti izraudzītajam operatoram, kurš sūta atpakaļ paku, nav pietiekami, lai segtu 1. punktā minētos tarifus, maksas un nodevas, tad nesamaksāto summu atgūst no sūtītāja dzīvesvietas valsts izraudzītā operatora.

5. Ja radies pārpalikums, tad izraudzītais operators, kurš sūta atpakaļ paku, atmaksā attiecīgo summu sūtītāja dzīvesvietas valsts izraudzītajam operatoram, kas atlīdzina sūtītājam.

19-207. pants

Atpakaļnosūtīšana sūtītājam pakalpojumu pārtraukšanas dēļ

1. Pakalpojumu pārtraukšanas dēļ paku nosūta atpakaļ sūtītājam bez maksas. Nesadalītos tarifus, kas iekasēti par izejošo sūtījumu, kreditē sūtītāja dzīvesvietas valsts izraudzītajam operatoram, kurš atlīdzina sūtītājam.

19-208. pants

Izraudzītajam operatoram doto norādījumu neievērošana

1. Ja izraudzītais operators saņēmējs vai starpposma valsts izraudzītais operators nodošanas laikā vai vēlāk nav ievērojis norādījumus, tas sedz pārvadāšanas maksas (izejošie sūtījumi un atpakaļnosūtīšana) un visas pārējās neatceltās maksas un nodevas. Maksu par izejošo sūtījumu sedz sūtītājs, ja sūtījuma nodošanas laikā vai vēlāk viņš ir paziņojis, ka neizsniegšanas gadījumā viņš no pakas atsakās.

2. Sūtītāja dzīvesvietas valsts izraudzītajam operatoram ir atļauts automātiski nosūtīt rēķinu par 1. punktā minētajām maksām tam izraudzītajam operatoram, kurš nav ievērojis dotos norādījumus un trīs mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas šo jautājumu nav atrisinājis. Šis laikposms sākas no dienas, kurā minētais izraudzītais operators tika informēts par radušos situāciju.

3. Šā panta 2. punkta noteikumus piemēro, ja sūtītāja dzīvesvietas valsts izraudzītais operators nav informēts par to, ka norādījumi netika ievēroti nepārvaramas varas dēļ vai ka paka tika aizturēta vai konfiscēta saskaņā ar saņēmējvalsts noteikumiem.

19-209. pants

Pakas, kurās ir sūtījumi, kas var ātri sabojāties vai sapūt

1. Pakā ievietotos priekšmetus, kuri var ātri sabojāties vai sapūt, nošķir no citām pakām, lai izvairītos no citu paku sabojāšanas. Ja nošķiršana nav iespējama, priekšmetus, kas ir sabojājušies vai sapuvuši, iznīcina. Šo noteikumu piemēro saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

2. Ja pakas saturs saskaņā ar 1. punktu ir iznīcināts, sagatavo oficiālu iznīcināšanas aktu. Akta kopiju, kurai pievieno nosūtīšanas paziņojumu, nosūta pasta iestādei sūtītājai.

19-210. pants

Iesniegumu par pasta paku atsaukšanu un iesniegumu par adreses un/vai adresāta vārda mainīšanu vai precizēšanu apstrāde

1. Pakas sūtītājs var lūgt, lai paku nosūta atpakaļ vai maina tās adresi un/vai adresāta vārdu. Viņam ir jāgarantē, ka viņš samaksās par pakas tālāknosūtīšanu.

2. Tomēr izraudzītie operatori var neapstiprināt 1. punktā minēto iesniegumu, ja šādi iesniegumi netiek pieņemti attiecībā uz iekšzemes pasta pakalpojumiem.

3. Iesnieguma sagatavošana

3.1. Lai iesniegtu iesniegumu par sūtījumu atsaukšanu vai adreses un/vai adresāta vārda mainīšanu vai precizēšanu, sūtītājs aizpilda CN 17 veidlapu. Vairākiem pasta sūtījumiem, kurus viens un tas pats sūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, drīkst izmantot vienu veidlapu.

3.2. Iesniedzot attiecīgo iesniegumu pasta iestādes darbiniekiem, sūtītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un kvīti par pasta sūtījuma nodošanu, ja tāda ir. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators uzņemas atbildību par personu apliecinošā dokumenta datu pārbaudi.

3.3. esniegumu par adreses vienkāršu labošanu (nemainot adresāta vārdu un uzvārdu vai statusu) sūtītājs var adresēt tieši pasta iestādei saņēmējai. Tādā gadījumā 4. punktā paredzēto maksu neiekasē.

3.4. Iesniedzot attiecīgu paziņojumu Starptautiskajam birojam, ikviens izraudzītais operators drīkst noteikt, ka CN 17 iesniegumi, kas attiecas uz viņu, iesniedzami ar viņa centrālās administrācijas vai īpaši izraudzītas pasta iestādes starpniecību. Minētajā paziņojumā norāda šīs pasta iestādes nosaukumu.

3.5. Izraudzītie operatori, kuri izmanto 3.4 punktā paredzēto iespēju, paši sedz visus izdevumus, kas var rasties, attiecīgās valsts robežās pa pastu vai ar telesakaru starpniecību nosūtot paziņojumus, ar kuriem savstarpēji jāapmainās attiecīgajam izraudzītajam operatoram un pasta iestādei saņēmējai. Telesakarus vai citus līdzīgus saziņas līdzekļus obligāti izmanto tad, ja šādus saziņas līdzekļus ir izmantojis sūtītājs un ja ar pasta iestādi saņēmēju nav iespējams laikus sazināties pa pastu.

3.6. Ja sūtījums joprojām atrodas sūtījuma nodošanas valstī, attiecīgo iesniegumu izskata atbilstīgi šīs valsts tiesību aktiem.

4. Maksa

4.1. Par katru iesniegumu sūtītājs maksā īpašu maksu, kuras aptuvenā maksimālā summa ir 1,31 SDR.

4.2. Iesniegumu pārsūta pa pastu vai izmantojot telesakarus, bet sūtīšanas izdevumus sedz sūtītājs. Iesnieguma pārsūtīšanas nosacījumi un noteikumi, kas saistīti ar telesakaru izmantošanu, ir noteikti 6. punktā turpmāk tekstā.

4.3. Ja iesniegums par sūtījuma atsaukšanu vai adreses un/vai adresāta vārda mainīšanu vai precizēšanu attiecas uz vairākiem sūtījumiem, ko viens un tas pats sūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, 4.1. un 4.2. punktā paredzētos tarifus piemēro tikai vienu reizi.

5. Iesnieguma nosūtīšana pa pastu

5.1. Ja iesniegums jānosūta pa pastu, CN 17 veidlapu, kurai, ja iespējams, ir pievienota sūtījuma aploksnes vai adreses fotokopija, nosūta kā ierakstītu sūtījumu tieši pasta iestādei saņēmējai, izmantojot ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi).

5.2. Ja iesniegumu iesniedz ar centrālo administrāciju starpniecību, ārkārtas situācijā pasta iestāde nosūtītāja drīkst nosūtīt iesnieguma kopiju tieši pasta iestādei saņēmējai. Iesniegumus, kas nosūtīti tieši, ņem vērā. Attiecīgos sūtījumus neizsniedz, kamēr nav saņemts attiecīgais iesniegums no centrālās administrācijas.

5.3. Saņemot CN 17 veidlapu, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un attiecīgi rīkojas.

5.4. Par to, ko iestāde saņēmēja ir darījusi saistībā ar katru no saņemtajiem iesniegumiem par sūtījuma atsaukšanu vai adreses mainīšanu vai precizēšanu, nekavējoties ziņo pasta iestādei nosūtītājai, izmantojot ātrāko maršrutu (pa gaisu vai sauszemi) un CN 17 veidlapas kopiju, kurā pienācīgi aizpildīta sadaļa "Pasta iestādes saņēmējas atbilde". Pasta iestāde nosūtītāja savukārt informē iesnieguma sagatavotāju. Šo noteikumu piemēro arī turpmāk minētajos gadījumos:

5.4.1. ja meklējumi bijuši veltīgi;

5.4.2. ja attiecīgie sūtījumi jau ir izsniegti adresātam;

5.4.3. ja attiecīgais sūtījums ir konfiscēts, iznīcināts vai aizturēts.

5.5. Saņemot iesniegumu par sūtījuma atsaukšanu, neprioritāru vai sauszemes sūtījumu nosūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas valsti kā prioritāru sūtījumu vai ar aviopastu, ja sūtītājs apņemas atlīdzināt attiecīgo pasta tarifu starpību. Ja, saņemot iesniegumu par adreses mainīšanu vai precizēšanu, sūtījumu nosūta kā prioritāru sūtījumu vai ar aviopastu, pasta tarifu starpību, kas atbilst jaunajam pasta pārvadājumu veidam, no adresāta iekasē un patur tas izraudzītais operators, kas piegādā attiecīgo sūtījumu.

6. Iesniegumu nosūtīšana, izmantojot telesakarus

6.1. Ja iesniegums jānosūta, izmantojot telesakarus, CN 17 veidlapu nodod attiecīgajam dienestam, kas tajā norādītos datus nosūta pasta iestādei saņēmējai. Par šo pakalpojumu maksā sūtītājs.

6.2. Saņemot ziņojumu pa telesakariem, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un attiecīgi rīkojas.

6.3. Ja, izmantojot telesakarus, iesniegtais iesniegums par adreses mainīšanu vai precizēšanu attiecas uz apdrošinātu sūtījumu, šo iesniegumu apstiprina pa pastu, kā noteikts 5.1. punktā, apstiprinājumu nosūtot ar pirmo nosūtāmo pastu. Tad CN 17 veidlapas augšpusē treknrakstā norāda "Confirmation de la demande transmise par voie des télécommunications du..." ("Apstiprinājums iesniegumam, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, un datēts ar (..)"); līdz šāda apstiprinājuma saņemšanai pasta iestāde saņēmēja tikai glabā attiecīgo pasta sūtījumu. Galamērķa valsts izraudzītais operators tomēr drīkst rīkoties pēc savas ierosmes un izskatīt iesniegumu, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, negaidot tā apstiprinājumu pa pastu.

6.4. Ja sūtītājs savu iesniegumu ir iesniedzis, izmantojot telesakarus, un lūdzis, lai viņu par procesa gaitu informē, izmantojot līdzīgus saziņas līdzekļus, atbildi pasta iestādei nosūtītājai nosūta, izmantojot šādus saziņas līdzekļus. Pasta iestāde nosūtītāja par to pēc iespējas ātrāk informē iesnieguma iesniedzēju. Tas pats attiecināms arī tad, ja iesniegums, kas iesniegts, izmantojot telesakarus, nav pietiekami precīzi formulēts, lai attiecīgo pasta sūtījumu varētu nekļūdīgi identificēt.

VII iedaļa

Atlīdzība

A. Tranzīta maksa

27-201. pants

Tranzīta sūtījumu sauszemes tarifs

1. Tarifi, kurus izmanto, lai aprēķinātu jūras tarifu saskaņā ar Konvencijas 32.2. pantu, ir šādi:

1.1. par kilogramu un par kilometru līdz 1000 kilometriem: 0,326 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,353 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,384 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,416 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2. par kilogramu un par papildu kilometru līdz 3000 kilometriem: 0,217 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,203 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,190 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,178 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2bis. par kilogramu un par papildu kilometru līdz 5000 kilometriem: 0,195 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,180 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,167 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,155 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.3. par kilogramu un par papildu kilometru: 0,137 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,124 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,113 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,103 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.4. tarifu, kura pamatā ir attālums, aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 kilometri, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību.

2. Par atklātā tranzīta pakām starpposma valsts izraudzītajiem operatoriem par apstrādes izmaksām starpposma valsts pasta apmaiņas vietā ir tiesības pieprasīt atsevišķu tarifu, kas ir 0,51 SDR par sūtījumu.

2.1. Ja izraudzītie operatori pastāvīgi reģistrē un nosūta informāciju par EMJ un EMK notikumiem atbilstīgi 17-216. panta 1. punktam un mērķiem, kas noteikti 17-217. pantā attiecībā uz atklātā tranzītā sūtītām pasta pakām, tad tiem ir tiesības piemērot papildu tarifa daļu 0,40 SDR par sūtījumu.

27-202. pants

Tranzīta sūtījumu sauszemes tarifu piemērošana

1. Tranzīta sauszemes tarifu nemaksā par:

1.1. aviodepešu nosūtīšanu starp divām lidostām, kas apkalpo vienu pilsētu;

1.2. minēto depešu transportēšanu no lidostas, kas apkalpo pilsētu, uz noliktavu, kura atrodas tajā pašā pilsētā, un to pašu depešu nogādāšanu atpakaļ lidostā, lai veiktu pārsūtīšanu.

2. Ikvienam izraudzītajam operatoram, kas piedalās pārvadāšanā, ir tiesības attiecībā uz katru paku iekasēt tranzīta sūtījumu sauszemes tarifus par attiecīgo attāluma soli. Ja nav sauszemes maršruta, tad piemēro tikai 27-201. panta 2. punktā minēto tarifa daļu.

3. Attiecīgā gadījumā par pārsūtīšanu, ko pēc glabāšanas noliktavā veic starpposma valsts izraudzītie operatori, ja depešas, kas ir saņemtas un nosūtītas tajā pašā ostā vai lidostā (tranzītā neizmanto sauszemes maršrutu), pārsūta atklātā tranzītā, piemēro 27-201. panta 2. punktā minēto tranzīta tarifa daļu par paku, nevis tranzīta sauszemes tarifus.

4. Ja citas valsts transporta dienests šķērso tādas valsts teritoriju, kuras dienesti saskaņā ar 17-214. panta 3. punktu nepiedalās pārvadāšanā, tad šādi pārvadātām pakām nepiemēro tranzīta sauszemes tarifu.

27-203. pants

Jūras tarifs

1. Tarifi, kurus izmanto, lai aprēķinātu jūras tarifu saskaņā ar Konvencijas 32.3. pantu, ir šādi:

1.1. par kilogramu un par jūras jūdzi (1,852 km) līdz 1000 jūras jūdzēm: 0,123 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,145 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,170 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,199 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.2. par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 2000 jūras jūdzēm: 0,070 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,081 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,095 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,110 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.3. par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 4000 jūras jūdzēm: 0,055 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,060 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,065 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,071 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.4 par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 10 000 jūras jūdzēm: 0,023 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,016 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,011 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,008 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.5. par kilogramu un par papildu jūras jūdzi: 0,014 tūkstošdaļas no SDR 2018. gadam, 0,009 tūkstošdaļas no SDR 2019. gadam, 0,005 tūkstošdaļas no SDR 2020. gadam un 0,003 tūkstošdaļas no SDR 2021. gadam;

1.6. pamatojoties uz attālumu, noteikto tarifu aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 jūras jūdzes, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību.

27-204. pants

Jūras tarifa piemērošana

1. Ja nepieciešams, attāluma soli, kuru izmanto, lai noteiktu starp divām dalībvalstīm piemērojamo jūras tarifa summu, aprēķina, pamatojoties uz vidējo svērto attālumu. Šo attāluma soli izsaka kā to depešu daudzumu tonnās, kuras pārvadā starp attiecīgajām abu dalībvalstu ostām.

2. Ja pārvadājums pa jūru notiek starp vienas dalībvalsts divām ostām, tad attiecīgās dalībvalsts izraudzītajam operatoram nav tiesību iekasēt jūras tarifu, ja tas saņem samaksu par to pašu paku pārvadājumu pa sauszemi.

3. Starpposma valsts izraudzītie operatori vai dienesti jūras tarifu piemēro aviopakām tikai tad, ja minētās pakas pārvadā starpposma valsts jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs. Šim nolūkam par starpposma valsts pārvadājumu pakalpojumu uzskata katru jūras pārvadājumu pakalpojumu, ko sniedz sūtījuma nodošanas vai galamērķa valsts izraudzītais operators.

4. Palielinot jūras tarifus, tos piemēro arī pakām, kas nodotas dalībvalstī, kurā ir reģistrēts attiecīgais jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs. Tomēr minētās saistības nav spēkā attiecībās starp dalībvalsti un teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām ir atbildīga minētā valsts, vai attiecībās starp minētajām teritorijām.

5. 32-202. pantu piemēro, ja jūras tarifs tiek mainīts.

27-205. pants

Jaunu tarifu piemērošana neparedzamu maršruta izmaiņu gadījumā

1. Nepārvaramas varas vai citu neparedzamu iemeslu dēļ izraudzītais operators savu paku pārvadāšanai var būt spiests izmantot jaunu maršrutu, kas rada jūras vai sauszemes pārvadājumu papildu izmaksas. Šādā gadījumā tas, izmantojot telesakarus, nekavējoties par to informē visus izraudzītos operatorus, kuru paku sūtījumi vai atklātā tranzīta pakas tiek sūtīti tranzītā caur viņu valsti. Sākot ar piekto dienu pēc minētās informācijas nosūtīšanas, attiecīgajam starpposma valsts operatoram ir tiesības no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora iekasēt sauszemes un jūras tarifus, kas atbilst jaunajam maršrutam.

27-206. pants

Depešu svars, ko ņem vērā, izmaksājot atlīdzību izraudzītajiem operatoriem

1. Izmaksājot atlīdzību galamērķa valsts vai tranzītvalsts izraudzītajiem operatoriem, depešu bruto svarā ieskaita taras svaru (paliktņi, maisi utt.), bet neiekļauj to konteineru svaru, kurus izmanto uz kuģiem vai gaisa kuģos. Tomēr sūtījuma nodošanas un galamērķa valsts izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties izmantot neto svaru neatkarīgi no metodes, kuru izmanto, lai sagatavotu CP 87 vai CP 88 paku kartes.

27-207. pants

Tarifu sadalījums

1. Tarifu sadalījumu iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem veic attiecībā uz katru paku.

27-208. pants

Tarifi un nodevas, ko citiem izraudzītajiem operatoriem kreditējis tās valsts izraudzītais operators, kurā depešas nodotas sūtīšanai

1. Ja notiek apmaiņa ar slēgtām depešām, tad depešas nodošanas valsts izraudzītais operators galamērķa valsts izraudzītajam operatoram un katram starpposma valsts izraudzītajam operatoram kreditē savus sauszemes un jūras tarifus, tostarp īpašos tarifus, kurus ir atļauts piemērot saskaņā ar Konvenciju vai tās Noslēguma protokolu.

2. Ja apmaiņa notiek atklātā tranzītā, tad depešas nodošanas valsts izraudzītais operators kreditē:

2.1. galamērķa valsts izraudzītajam operatoram 1. punktā uzskaitītos tarifus, kā arī tarifus, kuri pienākas starpposma valsts izraudzītajiem operatoriem un galamērķa valsts izraudzītajam operatoram;

2.2. galamērķa valsts izraudzītajam operatoram aviopārvadājumu tarifu summu, kura tam pienākas par aviopaku pārsūtīšanu;

2.3. starpposma valsts izraudzītajiem operatoriem, kuri ir pirms depešas galamērķa valsts izraudzītā operatora, 1. punktā minētos tarifus.

3. Maksu par slēgta tranzīta depešu apstrādi sedz depešu nodošanas valsts izraudzītais operators. Piemērotais tarifs ir 0,541 SDR par kilogramu 2018. gadam, 0,546 SDR par kilogramu 2019. gadam, 0,552 SDR par kilogramu 2020. gadam un 0,557 SDR par kilogramu 2021. gadam.

4. Ja vienā un tajā pašā lidostā pārsūtīšanas laikā pārkrauj aviopakas, kuras cita pēc citas pārvadā vairākas atsevišķas aviosabiedrības, tad pārkraušanu veic bez atlīdzības.

27-209. pants

Tarifu, maksu un nodevu sadalījums un atlīdzināšana atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas gadījumā

1. Ja tarifi, maksas un nodevas nav samaksāti tad, kad sūtījumu nosūta atpakaļ vai pārsūta, izraudzītais operators, kas veic atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu, rīkojas, kā norādīts turpmāk.

2. Ja notiek apmaiņa ar tiešajiem sūtījumiem, izraudzītais operators, kas veic atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu, no izraudzītā operatora, kuram sūtījums ir adresēts, iekasē:

2.1. tarifus, kas pienākas sūtījuma nodošanas un starpposma valsts izraudzītajam operatoram;

2.2. maksas un nodevas, kuras tam pienākas.

3. Izraudzītais operators, kas paku nosūta atpakaļ vai pārsūta slēgtā depešā, kreditē starpposma valsts izraudzīto operatoru tarifus, kuri tiem pienākas.

4. Ja sūtīšanu veic atklātā tranzītā, tad izraudzītais operators, kurš sūta atpakaļ vai pārsūta paku, debetē starpposma izraudzītajam operatoram 2. punktā minētās summas. Tas kreditē pats sevi, debetējot izraudzīto operatoru, kuram tas nodod paku, ar summu, kura tam pienākas, kā arī ar summu, kura pienākas izraudzītajam operatoram, kurš veica atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu. Ja nepieciešams, šo procedūru atkārto ikviens starpposma valsts izraudzītais operators.

5. Aviopārvadājumu tarifus par pakām, kas nosūtītas atpakaļ sūtītājam vai pārsūtītas ar aviopastu, ja nepieciešams, atlīdzina tās valsts izraudzītais operators, kurā tika iesniegts atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas pieprasījums.

6. Tarifu, maksu un nodevu sadalījumu un atlīdzināšanu par kļūdaini nosūtītu paku pārsūtīšanu veic saskaņā ar 17-240. panta 4. punktu.

7. Aviopārvadājumu tarifus par depešām ar aviopakām, kuras pārvadāšanas laikā nosūtītas pa citu maršrutu, sedz saskaņā ar 33-201. pantu un 33-204. pantu.

C. Pasta paku tarifi

32-201. pants

Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs

1. Princips

1.1. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu, kas minēts Konvencijas 32. panta 1. punktā, aprēķina, saskaitot pamattarifus un papildmaksas (papildtarifus) atkarībā no izraudzītā operatora piedāvātajām pakalpojuma komponentēm, ja šos tarifus un maksas saskaņā ar šiem noteikumiem un POC rezolūciju ir apstiprinājis Starptautiskais birojs.

1.2. Attiecībā uz ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu aprēķināšanu:

1.2.1. terminu "izraudzītais operators" uzskata par atsauci uz katru valsti vai teritoriju, kurā sniedz neatkarīgus pasta paku pakalpojumus;

1.2.2. valsti vai teritoriju, kurā pasta paku pakalpojumus sniedz citas valsts vai teritorijas izraudzītais operators, uzskata par daļu no valsts vai teritorijas, kuras izraudzītais operators sniedz minētos pakalpojumus;

1.2.3. termins "paziņot" un "paziņojums" nozīmē to, ka Starptautiskais birojs ir saņēmis pieprasījumu vai attiecīgo informāciju uz reglamentā paredzētajām veidlapām.

2. Pamattarifs

2.1. Pamattarifs ir tarifs par paku un par kilogramu, ko attiecībā uz ikvienu valsti nosaka atsevišķi. Šos tarifus aprēķina, nosakot, ka tarifs ir 71,4 % no ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifiem, ko attiecīgais izraudzītais operators noteicis 2004. gadam, un pieskaitot inflācijas korekcijas, kas paredzētas 32-202. panta 1. punktā.

2.2. Visā pasaulē minimālais pamattarifs ir 4,25 SDR par paku, kas sver 5 kilogramus. Pasaulē minimālo pamattarifu aprēķina, izmantojot turpmāk minēto formulu: 2,85 SDR par paku, pieskaitot 0,28 SDR par kilogramu.

2.3. Katrs izraudzītais operators iekasē vismaz šo minimālo pamattarifa summu. Ja 2.1. punktā norādītā pamattarifa vērtība ir mazāka par 4,25 SDR, ienākošo sūtījumu sauszemes pamattarifu nosaka atbilstīgi 2.4. punktam.

2.4. Saskaņā ar 2.1. punktu aprēķinātās pamattarifa vērtības, kas ir mazākas par 2,85 SDR par paku un/vai 0,28 SDR par kilogramu, koriģē atbilstīgi šai minimālā pamattarifa vērtībai.

3. Bonusu maksājumu (papildtarifu) sistēma

3.1. Izraudzītais operators var piedalīties bonusu maksājumu sistēmā, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

3.1.1. obligāta atbildība par nozaudētām, izzagtām un bojātām pakām saskaņā ar Konvencijas 22. pantu;

3.1.2. obligāta sūtījumu identifikatora S10 svītrkoda piemērošana, kā noteikts 17-215. panta 1. punktā;

3.1.3. Starptautiskajam birojam iesniegts S10 svītrkoda identifikatora paraugs, kuru attiecīgais izraudzītais operators izvieto uz pakām, un informāciju par minētā identifikatora izmaiņām;

3.1.4. informācijas norādīšana par pakalpojumu komponentēm Pasta paku tiešsaistes apkopojumā vai, ja tas nav iespējams, šo informāciju Starptautiskajam birojam paziņo rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu);

3.1.5. ka Starptautiskais birojs veic šo komponenšu pārbaudi, pamatojoties uz informāciju, kas Starptautiskajam birojam sniegta 31. augustā un 31. decembrī saskaņā ar 3.1.4. punktu.

3.2. Ikviens izraudzītais operators, kas atbilst nosacījumiem par līdzdalību bonusu maksājumu (papildtarifu) sistēmā, var palielināt savu pamattarifu par līdz pat 40 %, pamatojoties uz sniegtajām pakalpojumu komponentēm, kas noteiktas turpmāk.

3.3. Bonusu maksājumu sistēmu piemēro pamattarifam vai minimālai ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifa vērtībai.

4. Pakalpojumu komponenšu un attiecīgo bonusu maksājumu noteikšana

4.1. Pakalpojuma 1. komponente - sekošana sūtījuma virzībai

4.1.1. Pamattarifam piemēro turpmāk minētās bonusu maksas, ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar pakām un nepārtraukti visiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem pārsūta obligāto sūtījuma virzības informāciju atbilstīgi 17-216. panta 1.1. punktam, mērķiem, kas noteikti 17-217. pantā, un turpmāk minētajām minimālajām prasībām attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, lai varētu piemērot bonusu maksas, kuras noteikusi Pasta darbības padome:

4.1.1.1. 2 % EMC notikumiem;

4.1.1.2. 2 % EMD notikumiem un

4.1.1.3. 1 %-11 % EDH/EMH/EMI notikumiem.

4.1.2. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar pakām un nepārtraukti pārsūta obligātos datu elementus par EDB/EME un EDC notikumiem atbilstīgi 17-216. panta 1.1. punktam un mērķiem, kas noteikti 17-217. pantā.

4.1.3. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar pakām un nepārtraukti pārsūta nepieciešamos datu elementus par depešām atbilstīgi 17-216. panta 3. punktam un mērķiem, kas noteikti 17-217. panta 3. punktā.

4.2. Pakalpojuma 2. komponente - piegāde mājās

4.2.1. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators nodrošina piegādi mājās, kas ietver (izņemot brīvprātīgo abonenta kastīšu klientus) sākotnēju mēģinājumu sūtījumu fiziski piegādāt adresāta adresē, paziņojuma atstāšanu adresāta adresē, ja adresāts vai kāda cita persona attiecīgajā adresē nav sastopama, ja izmanto alternatīvas sūtījumu piegādes iespējas pēc adresāta pieprasījuma (piemēram, savākšanas punkts, piegāde uz citu adresi), ja tas ir atļauts saskaņā ar galamērķa valsts spēkā esošiem noteikumiem, kā norādīts 17-205.panta 1bis. punktā; un ar nodokli vai nodevu apliekamu sūtījumu gadījumā iespēju adresātam veikt nodokļa vai nodevas samaksu un izvēlēties sūtījuma fizisku piegādi.

4.2.2. Ja valsts noteikti vai juridiski saistoši ierobežojumi nozīmē to, ka izraudzītajam operatoram ir jāņem vērā atsevišķi ierobežojumi saistībā ar pakalpojuma 2. komponentes sniegšanu, tam joprojām ir tiesības pieprasīt attiecīgo 5 % bonusa piemaksu.

4.3. Pakalpojuma 3. komponente - piegādes standarti

4.3.1. Pamattarifu palielina par 5 %, ja izraudzītais operators Pasta paku tiešsaistes apkopojumā ir norādījis vai, ja tas nav iespējams, Starptautiskajam birojam rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu) ir sniedzis turpmāk minēto informāciju:

4.3.1.1. piegādes standartus aviopasta un sauszemes pakām, kā noteikts Pasta paku tiešsaistes apkopojuma matricā un pozīcijās;

4.3.1.2. vidējo muitošanas laiku aviopasta un sauszemes pakām;

4.3.1.3. attiecīgo informāciju par piegādes standartiem, tostarp norādot šīs informācijas pārbaudes avotu, piemēram, informāciju par piegādes laiku, kas publicēta izraudzītā operatora tīmekļa vietnē, iekļauta vispārējos nosacījumos vai ko rakstiski apstiprinājis regulators, valdība vai izraudzītais operators.

4.4. Pakalpojuma 4. komponente - IBIS izmantošana

4.4.1. Ja izraudzītais operators izmanto IBIS, lai atbilstīgi 21-003. panta 3. punktam apstrādātu visus pieprasījumus attiecībās ar izraudzītajiem operatoriem, kuri izmanto šo kopējo sistēmu, un sasniedz 21-003. panta 7.5. punktā noteikto mērķi, pamattarifu palielina par:

4.4.1.1. 3 % par laikus sniegtām atbildēm;

4.4.1.2. 1 % par saņemto pieprasījumu atvēršanu (vidējais maksimālais ilgums ir 16 stundas);

4.4.1.3. 1 % par saņemto atbilžu atvēršanu (vidējais maksimālais ilgums ir 16 stundas).

5. Sniegto pakalpojumu komponenšu pārbaude un apstiprināšana

5.1. Starptautiskais birojs pārbauda un, ja nepieciešams, apstiprina katra izraudzītā operatora sniegtās pakalpojuma komponentes atbilstīgi POC apstiprinātajai procedūrai.

5.2. Pakalpojuma 1. komponente - sekošana sūtījuma virzībai

5.2.1. Starptautiskais birojs pārbauda un, ja nepieciešams, apstiprina pakalpojuma 1. komponenti, pamatojoties uz UPU pārskatiem par sekošanu sūtījuma virzībai vai, ja šādi pārskati nav pieejami, pamatojoties uz starptautiski atzītiem pārskatiem, kurus iesniedzis attiecīgais izraudzītais operators.

5.3. Pakalpojuma 2. komponente - piegāde mājās

5.3.1. Starptautiskais birojs pārbauda un, ja nepieciešams, apstiprina pakalpojuma 2. komponenti, pamatojoties uz informāciju, kuru attiecīgais izraudzītais operators ir ievadījis Pasta paku tiešsaistes apkopojumā vai, ja tas nebija iespējams, ir paziņojis Starptautiskajam birojam rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu), un pamatojoties uz attiecīgā izraudzītā operatora sniegto apliecinājumu vai kādu citu pieejamu oficiālu informāciju.

5.3.1.1. Informāciju par valsts noteiktiem vai juridiski saistošiem ierobežojumiem norāda attiecīgajā ierakstā Pasta paku tiešsaistes apkopojumā. Starptautiskais birojs var pārbaudīt, cik precīzi ir izraudzīto operatoru izdarītie ieraksti Pasta paku tiešsaistes apkopojumā, ja tos apšauba partnervalsts izraudzītais operators. Šādā gadījumā var izvērtēt arī tiesības saņemt 5 % bonusa maksu.

5.4. Pakalpojuma 3. komponente - piegādes standarti

5.4.1. Starptautiskais birojs pārbauda un, ja nepieciešams, apstiprina pakalpojuma 3. komponenti, pamatojoties uz informāciju, kuru attiecīgais izraudzītais operators ir ievadījis Pasta paku tiešsaistes apkopojumā vai, ja tas nebija iespējams, ir paziņojis Starptautiskajam birojam rakstveidā (ar ierakstītu sūtījumu, pa faksu vai e-pastu).

5.5. Pakalpojuma 4. komponente - IBIS izmantošana

5.5.1. Starptautiskais birojs pārbauda un, ja nepieciešams, apstiprina pakalpojuma 4. komponenti, pamatojoties uz pārskatiem, kurus pārsūtījis IBIS nodrošinātājs.

32-202. pants

Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu mainīšana

1. Izraudzītie operatori, kuri vēlas pieprasīt ar inflāciju saistītu ienākošo sūtījumu sauszemes pamattarifa palielinājumu, rakstiski par to paziņo Starptautiskajam birojam (ar ierakstītu pasta sūtījumu, pa faksu vai e-pastu). Šāds paziņojums Starptautiskajam birojam ir jāsaņem vēlākais līdz katra attiecīgā gada 31. augustam. Paziņojumā norāda oficiālo avotu, organizācijas nosaukumu, kura atbild par valsts oficiālā patēriņa cenas indeksa publicēšanu, un tam pievieno dokumentārus pierādījumus, ievērojot šādus turpmāk minētos noteikumus.

1.1. Tarifu palielinājums, kas ir saistīts ar inflāciju, nedrīkst pārsniegt 5 %; turklāt minētais ar inflāciju saistītais palielinājums var attiekties tikai uz inflāciju, kas novērota 12 mēnešu laikposmā, kurš sākas ne agrāk kā 1. janvārī gadā, kas ir pirms gada, par kuru korekcija ir pieprasīta, un beidzas ne vēlāk kā tā gada 31. jūlijā, kurā šāds pieprasījums ir izdarīts. Turklāt ar inflāciju saistītais palielinājums neattiecas uz laikposmiem, par kuriem attiecīgais izraudzītais operators jau ir iesniedzis pieprasījumu iepriekšējā pieprasījumā.

1.2. Lai izpildītu iepriekš izklāstītos nosacījumus, ienākošo sūtījumu sauszemes pamattarifu palielinājums, kas saistīts ar inflāciju, var stāties spēkā tikai 1. janvārī tajā gadā, kas seko gadam, kurā Starptautiskais birojs saņēmis attiecīgo paziņojumu.

2. Ikviens izraudzītais operators, kas vēlas saņemt bonusu maksu par sniedzamo pakalpojumu komponentēm, iesniedz Starptautiskajam birojam pieprasījumu:

2.1. ne vēlāk kā līdz 31. augustam to pakalpojumu komponenšu verifikācijai, kuru tarifi stājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra;

2.2. ne vēlāk kā līdz 31. decembrim to pakalpojumu komponenšu verifikācijai, kuru tarifi stājas spēkā no nākamā gada 1. jūlija;

2.3. izraudzītais operators, ievērojot šos termiņus, atjauno informāciju par jebkurām izmaiņām attiecībā uz pakalpojumu komponentēm, ko jau iepriekš bija sniedzis Pasta paku tiešsaistes apkopojumā.

3. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas attiecībā uz bonusu maksām, Starptautiskais birojs atbilstīgi POC apstiprinātajai procedūrai par pakalpojumu komponenšu pārbaudi divas reizes gadā pārbauda, vai pakalpojuma elementi ir ieviesti un vai tie ir pieejami nepārtraukti. Bonusu maksas var palielināt vai samazināt atkarībā no pārbaužu rezultātiem.

4. Izmaiņas bonusu maksās attiecībā uz ienākošo sūtījumu iekšzemes tarifiem, kuru pamatā ir sniegtās pakalpojumu komponentes, stājas spēkā 1. janvārī vai 1. jūlijā.

4.1. Starptautiskais birojs visiem izraudzītajiem operatoriem paziņo piemērojamos ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus ne vēlāk kā 30. septembrī, ja attiecīgie tarifi stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī, vai 31. martā, ja attiecīgie tarifi stājas spēkā 1. jūlijā.

5. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu samazinājumi pēc izraudzīto operatoru iniciatīvas var stāties spēkā 1. janvārī vai 1. jūlijā. Starptautiskais birojs izraudzītajiem operatoriem par to nekavējoties paziņo.

6. Izraudzītie operatori var iesniegt pieprasījumu pārskatīt 32-201. pantā izklāstīto ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu aprēķināšanas kārtību vai saturu (tostarp pamattarifus un bonusu maksājumus). Šādus pieprasījumus Starptautiskajam birojam iesniedz ne vēlāk kā 31. oktobrī, ja attiecīgie tarifi stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī, un ne vēlāk 30. aprīlī, ja attiecīgie tarifi stājas spēkā 1. jūlijā. Pasta darbības padome izstrādā attiecīgās ienākošo sūtījumu sauszemes tarifa pārskatīšanas procedūras un, ja nepieciešams, lemj par šādu pārskatīšanu saskaņā ar šīm procedūrām.

32-203. pants

ECOMPRO pakas

1. Tarifi, kas ir piemērojami attiecībā uz 17-206. pantā minētajām ECOMPRO pakām, ir pašdeklarēti. ECOMPRO pakām piemērojamos tarifus paziņo Starptautiskajam birojam ne vēlāk kā 31. augustā attiecībā uz tarifiem, kas stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī.

1bis. Starptautiskais birojs paziņo piemērojamos ECOMPRO tarifus visiem izraudzītajiem operatoriem ne vēlāk kā 30. septembrī attiecībā uz tarifiem, kas stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī.

D. Aviopārvadājumu tarifi

33-201. pants

Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana

1. Aviopārvadājumu tarifus depešām ar aviopakām, no vienas puses, aprēķina atbilstīgi faktiskajam pamattarifam un attālumam kilometros, kas norādīts "Aviopasta pārvadāšanas attālumu sarakstā", bet, no otras puses, atbilstīgi depešu bruto svaram. Faktiskais pamattarifs var būt mazāks, bet ne lielāks par tarifu, kas minēts Konvencijas 33. panta 1. punktā.

2. Aviopārvadājumu tarifus, ko par aviopaku atklātu tranzītu saņem starpposma izraudzītais operators, parasti nosaka tā, kā norādīts 1. punktā, izņemot tarifus par pusi no kilograma par katru galamērķa valsti. Taču tad, ja minēto paku galamērķa valsts teritorijā darbojas viena vai vairākas aviosabiedrības, kurām ir vairākas pieturvietas, tarifus aprēķina, pamatojoties uz vidējo svērto tarifu. To nosaka atkarībā no to paku svara, kuras izkrauj katrā pieturvietā. Tarifus, kas jāsedz, aprēķina attiecībā uz katru paku atsevišķi, katras pakas svaru noapaļojot uz augšu līdz tuvākajai pusei no kilograma.

33-202. pants

Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana preču atpakļsūtīšanas pakalpojumam

1. Aviopārvadājumu tarifus preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumam aprēķina, izmantojot tarifu par kilogramu, kas noteikts izraudzītā operatora, kurš nosūta preci atpakaļ, CP 81 vai CP 82 tabulā, vai saskaņā ar aviopārvadājumu tarifiem, kas norādīti 33-201. pantā, ja CP 81 vai CP 82 tabulas nav izstrādātas.

2. Pasta pakas, ko sūta, izmantojot preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, nepārsūta atklātā tranzītā.

33-203. pants

Nozaudētu vai iznīcinātu aviopaku aviopārvadājumu tarifi

1. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators ir atbrīvots no maksājuma par tādu aviopaku aviopārvadāšanu, kas nozaudētas vai iznīcinātas tāpēc, ka ar gaisa kuģi ir noticis negadījums, vai tāda iemesla dēļ, par kuru atbildība ir jāuzņemas aviopārvadātājam. Minētais atbrīvojums ir spēkā visa attiecīgās aviosabiedrības lidojuma laikā.

33-204. pants

Novirzītu vai kļūdaini nosūtītu depešu vai maisu aviopārvadājumu tarifi

1. Izraudzītais operators, kurš nodevis depešu, kas pārvadāšanas laikā ir novirzījusies no maršruta, maksā pārvadāšanas maksu par faktisko depešas pārvadāšanas attālumu.

2. Tas sedz pārvadāšanas maksu par attālumu līdz izkraušanas lidostai, kas sākotnēji bija norādīta CN 38 pavadrakstā vai tā elektroniskajā ekvivalentā, ja:

2.1. faktiskais pārsūtīšanas maršruts nav zināms;

2.2. maksa par faktisko pārvadāšanas attālumu vēl nav pieprasīta vai

2.3. par novirzīšanu atbild aviosabiedrība, kura veica pārvadāšanu.

3. Papildu maksu par novirzītās depešas faktisko pārvadāšanas attālumu maksā, kā norādīts turpmāk:

3.1. tas izraudzītais operators, kura kļūdas dēļ notikusi novirzīšana;

3.2. tas izraudzītais operators, kurš aviosabiedrībai samaksāto pārvadāšanas maksu ir iekasējis, kad tā sūtījumu izkrāva vietā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā vai tā elektroniskajā ekvivalentā.

4. Šā panta 1.-3. punktā izklāstītos noteikumus analoģiski piemēro arī tad, ja lidostā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā vai tā elektroniskajā ekvivalentā, tiek izkrauta tikai depešas daļa.

5. Izraudzītais operators, kas nodevis depešu vai maisu, kas nepareizi nosūtīti kļūdainas birkas dēļ, maksā pārvadāšanas maksu par visu nolidoto attālumu saskaņā ar Konvencijas 33. panta 3.1. punktu.

33-205. pants

Aviopārvadājumu tarifu iekasēšana par tukšu maisu transportēšanu

1. Aviopārvadājumu tarifus par tukšu maisu pārvadāšanu apmaksā izraudzītais operators, kuram maisi pieder.

2. Maksimālais tarifs, ko piemēro depešu ar tukšiem maisiem aviopārvadājumiem atbilst 30 % no pamattarifa, kas noteikts saskaņā ar Konvencijas 33. panta 1. punktu.

E. Norēķināšanās

34-200bis. pants

Sarakstu un rēķinu nosūtīšana un apstiprināšana

(svītrots)

34-201. pants

Rēķinu sagatavošana

(svītrots)

34-202. pants

Norēķini

(svītrots)

34-203. pants

Norēķini ar Starptautiskā biroja starpniecību

(svītrots)

34-204. pants

Tādu nesamaksātu parādu korekcijas, kas radušies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā

(svītrots)

34-205. pants

SDR vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārīgi noteikumi

(svītrots)

34-206. pants

Rēķinu apmaksas noteikumi, ja norēķini netiek veikti ar Starptautiskā biroja starpniecību

(svītrots)

Bernē, 2017. gada 31. martā.

Pasta darbības padomes vārdā:

   
 

(paraksts)

(paraksts)

 

Masahiko Metoki

Priekšsēdētājs

Bišars A. Huseins

Ģenerālsekretārs

 

Konvencijas reglamenta Noslēguma protokols

Konvencijas reglamenta apstiprināšanas brīdī Pasta darbības padome ir vienojusies par turpmāko.

I nodaļa

Kopīgie noteikumi

R I. pants

No pasta tarifiem atbrīvoto sūtījumu apzīmogošana

1. Neatkarīgi no 16-002. panta 1.3. punktā noteiktā Francija patur tiesības piemērot noteikumus attiecībā uz sūtījumiem neredzīgām personām saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem.

R II. pants

Veidlapas

1. Neatkarīgi no 13-002. panta noteiktā Amerikas Savienoto Valstu, Austrijas, Brazīlijas, Luksemburgas, Polijas, Ungārijas Republikas un Vācijas izraudzītie operatori var mainīt CN 07 veidlapas izmērus un formātu.

2. Neatkarīgi no 13-002. panta 2. punktā noteiktā Francija CN 07 veidlapā var veikt turpmāk minētās izmaiņas:

2.1. pievienot svītrkodu ar svītrām un/vai cipariem, kas atbilst tehniskajām specifikācijām, kuras pieņemtas UPU apstiprinātajos standartos;

2.2. paredzēt tukšu laukumu apakšējā daļā;

2.3. adresāta ailē pievienot oranžas krāsas automātiski nolasāmas norādes līnijas rakstīšanai un palielināt ailes "Sūtījuma adresāts" un "Nosūtīt atpakaļ";

2.4. norādīt angļu valodā informāciju, kas ir obligāti jāaizpilda galamērķa valstī.

3. Neatkarīgi no 13-002. panta 2. punktā noteiktā Austrija un Itālija CN 07 veidlapā var veikt turpmāk minētās izmaiņas:

3.1. adresāta aili norādīt baltā krāsā un pievienot iekšējās automātiski nolasāmas norādes līnijas rakstīšanai;

3.2. tukšu laukumu apakšējā daļā norādīt baltā krāsā;

3.3. ailē "Sūtījuma apraksts" izslēgt norādes uz tiem sūtījumu veidiem, kuriem netiek nodrošināts paziņojuma par izsniegšanu pakalpojums;

3.4. informāciju attiecībā uz veidlapas parakstu pārvietot no apakšējās daļas kreisās puses uz apakšējās daļas labo pusi.

4. Neatkarīgi no 13-002. panta 2. punktā noteiktā Austrija CN 07 veidlapā var mainīt iekšējo automātiski nolasāmo norāžu atrašanās vietu un izkārtojumu.

5. Neatkarīgi no 17-006. panta 2. punktā noteiktā Itālija var veikt šādas izmaiņas CN 07 veidlapā - pievienot 2D svītrkodu iekšējām vajadzībām.

6. Neatkarīgi no 13-002. pantā noteiktā un lai pienācīgi sniegtu iepriekšējus elektroniskos datus galamērķa valsts izraudzītajiem operatoriem, Japāna var mainīt norādījumu tekstu par CN 22, CN 23 un CP 72 veidlapu aizpildīšanai izmantojamo valodu šādi: "Lai paātrinātu muitošanu, šo deklarāciju aizpilda angļu, franču vai galamērķa valstī atzītā valodā, izmantojot ļoti labi salasāmus latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus. Ja pieejams, norāda importētāja/adresāta tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī sūtītāja tālruņa numuru. Ja galamērķa valstī izmanto citas rakstzīmju kopas un ciparus, šo deklarāciju var aizpildīt arī, izmantojot šīs attiecīgās rakstzīmju kopas un ciparus, ar nosacījumu, ka sūtītājs iepriekš sniedz attiecīgos elektroniskos datus."

7. Neatkarīgi no 13-002. pantā noteiktā Japāna var svītrot no CN 23 veidlapas visus laukus un aprakstus, kas piemērojami tikai pakām, ja šo veidlapu izmanto pasta sūtījumiem, kas nav pakas.

R III. pants

Apdrošināto sūtījumu maksimālie ierobežojumi

1. Neatkarīgi no 18-001. pantā noteiktā Zviedrija patur tiesības ierobežot ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu satura vērtību Zviedrijā, nosakot turpmāk minētos maksimālos ierobežojumus:

 

Satura maksimālā komerciālā vērtība

Maksimālā apdrošinājuma summa

Maksimālā atlīdzība

Ierakstīti vēstuļu korespondences sūtījumi

500 SDR

-

30 SDR

(M maiss: 150 SDR)

Apdrošināti vēstuļu korespondences sūtījumi

1000 SDR

1000 SDR

1000 SDR

Neapdrošinātas pakas

1000 SDR

-

40 SDR par paku + 4,50 SDR par kg

Apdrošinātas pakas

1000 SDR

1000 SDR

1000 SDR

2. Šo ierobežojumu nedrīkst apiet, veicot daļēju apdrošināšanu par summu, kas pārsniedz 1000 SDR. Jauni ierobežojumi saistībā ar ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu saturu nav noteikti. Sūtījumi, kuru vērtība ir lielāka par minēto ierobežojumu, tiks nosūtīti atpakaļ uz nodošanas valsti.

3. Neatkarīgi no 18-001. pantā noteiktā Dānija patur tiesības ierobežot satura vērtību tiem ienākošiem ierakstītiem vai apdrošinātiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuros ir nauda vai uzrādītāja vērtspapīri, nosakot turpmāk minētos maksimālos ierobežojumus:

 

Satura maksimālā komerciālā vērtība

Maksimālā apdrošinājuma summa

Maksimālā atlīdzība

Ierakstīti sūtījumi

100 SDR

-

30 SDR

Apdrošināti sūtījumi

4000 SDR

4000 SDR

4000 SDR

3.1. Šo ierobežojumu nedrīkst apiet, veicot daļēju apdrošināšanu par summu, kas pārsniedz 4000 SDR.

R IV. pants

Apdrošināti sūtījumi

1. Neatkarīgi no 18-001. pantā noteiktā Francija patur tiesības ierobežot apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu satura vērtību Francijā, nosakot turpmāk minētos maksimālos ierobežojumus:

 

Satura maksimālā komerciālā vērtība

Maksimālā apdrošinājuma summa

Maksimālā atlīdzība

Apdrošināti sūtījumi

630 SDR

630 SDR

630 SDR

2. Šo ierobežojumu nedrīkst apiet, veicot daļēju apdrošināšanu par summu, kas pārsniedz 630 SDR. Sūtījumi, kuru vērtība ir lielāka par minēto ierobežojumu, tiks nosūtīti atpakaļ uz nodošanas valsti. Deklarētā vērtība nedrīkst būt mazāka par sūtījuma komerciālo vērtību.

R V. pants

Piegādes procedūra

1. Neatkarīgi no 18-001. panta 6.2.5.1. punktā noteiktā Austrālijas, Jaunzēlandes un Kanādas izraudzītajiem operatoriem ir atļauts nelūgt saņēmējam parakstu par saņemšanu vai citu apliecinājumu par saņemšanu, ja tiek piegādāta vai nodota apdrošināta paka, uz kuras nav svītrkoda, kas atbilst piemērojamiem UPU standartiem.

2. Neatkarīgi no 18-001. panta 6. punktā noteiktā Austrālijas, Jaunzēlandes un Kanādas izraudzītajiem operatoriem ir atļauts nelūgt saņēmējam parakstu par saņemšanu vai citu apliecinājumu par saņemšanu, ja tiek piegādāta vai nodota vienkāršā paka, uz kuras nav svītrkoda, kas atbilst piemērojamiem UPU standartiem.

R VI. pants

Izņēmuma kārtā pieņemami bīstamie izstrādājumi

1. Neatkarīgi no 19-001. pantā noteiktā Francija patur tiesības nepieņemt pasta sūtījumus, kuros ir minētajā pantā norādītie izstrādājumi.

R VII. pants

Radioaktīvi materiāli, infekciozas vielas, litija elementi un baterijas, ko atļauts pieņemt

1. Neatkarīgi no 19-003. pantā noteiktā Francija patur tiesības nepieņemt pasta sūtījumus, kuros ir minētajā pantā norādītie izstrādājumi.

R VIII. pants

Sūtījumi, kuriem jāveic muitas pārbaude

1. Neatkarīgi no 20-001. pantā noteiktā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste neuzņemas atbildību par sūtītāja paraksta iegūšanu uz CN 22 un CN 23 veidlapām, lai iegūtu apliecinājumu, ka sūtījumā nav bīstamu priekšmetu, kas ir aizliegti pasta reglamentā.

R IX. pants

Pieprasījumu apstrāde

1. Neatkarīgi no 20-001. pantā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības no sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora nepieņemt CN 08 pieprasījuma veidlapu par ierakstītiem sūtījumiem, kas nosūtīti kā atklātā tranzīta sūtījumi, un atsakās uzņemties atbildību par šāda veida aizliegtiem sūtījumiem.

2. Amerikas Savienotajām Valstīm, pildot starpniekvalsts izraudzītā operatora pienākumus, ir atļauts nekompensēt atlīdzību citiem izraudzītajiem operatoriem, kuri atklātā tranzītā kļūdaini sūta apdrošinātas pakas vai vienkāršās pakas, tādējādi nepildot prasību par to, ka pieņemami ir tikai slēgtā tranzīta sūtījumi.

R X. pants

Izraudzīto operatoru atbildības piemērošana

1. Neatkarīgi no 22-001. pantā noteiktā gadījumos, kad paka, iespējams, ir nosūtīta atpakaļ sūtītājam, nenorādot pamatojumu, Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas izraudzītajam operatoram ir tiesības apstrādāt CN 08 pieprasījuma veidlapu tikai tad, ja veidlapai ir pievienots sākotnējais iepakojums un/vai nosūtīšanas konteiners pārbaudes veikšanai.

R XI. pants

Izzagtu vai sabojātu ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu piegāde

1. Neatkarīgi no 23-001. panta 1. un 2. punktā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības nepiemērot šos noteikumus attiecībā uz ierakstītiem vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Neatkarīgi no 23-001. panta jaunajiem noteikumiem Argentīna patur tiesības nepiemērot šos noteikumus, kamēr tā nav veikusi pētījumu, lai noteiktu veidus, kā atgūt un pārvaldīt izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanas procedūrām.

3. Neatkarīgi no 23-001. panta 1. un 2. punktā noteiktā Brazīlija patur tiesības nepiemērot noteikumus, kuri attiecas uz CN 24 aktu.

4. Neatkarīgi no 23-001. pantā noteiktā Kanāda patur tiesības elektroniski vai citādi ziņot adresātam, sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram un/vai sūtītājam par izzagta vai sabojāta ierakstītā sūtījuma piegādi.

5. Neatkarīgi no 23-001. panta 1. un 2. punktā noteiktā Amerikas Savienoto Valstu izraudzītajam operatoram ir tiesības piemērot spēkā esošās procedūras.

R XII. pants

Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūras

1. Neatkarīgi no 25-005. panta 2. un 3. punktā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības nepiemērot šos noteikumus attiecībā uz ierakstītiem vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Neatkarīgi no 25-005. panta 2. punktā noteiktā Argentīna patur tiesības neizdot CN 24 veidlapu.

3. Neatkarīgi no 25-005. panta 2. un 3. punktā noteiktā Kanādai ir atļauts nepiemērot šos noteikumus attiecībā uz ierakstītiem sūtījumiem.

II nodaļa

Vēstuļu korespondences reglaments

R XIII. pants

Īpašā maksa

1. Neatkarīgi no 15-102. panta 2.6. punktā noteiktā Francija patur tiesības nepiemērot uzglabāšanas maksu par sūtījumiem neredzīgām personām atbilstīgi valsts tiesību aktiem.

R XIV. pants

Pasta tarifu piemērošanas nosacījumi

1. Neatkarīgi no 15-103. panta 2. punktā noteiktā Īrija patur tiesības noteikt, ka pirmais svara solis vēstuļu korespondences tarifu skalā ir 25 grami.

R XV. pants

Iespieddarbi. Maksimālais svars

1. Neatkarīgi no 17-103. panta 2.2. punktā noteiktā Īrijai un Kanādai ir atļauts ierobežot ienākošo un izejošo iespieddarbu maksimālo svaru līdz 2 kilogramiem.

R XVI. pants

Katrai sūtījumu kategorijai piemērojamie īpašie noteikumi

1. Neatkarīgi no 17-107. panta 2.2. punktā noteiktā Afganistāna un Japāna patur tiesības aerogrammām pievienot vai pie tām piestiprināt attēlus vai papīra strēmeles atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti šo valstu iekšzemes pakalpojumiem.

2. Neatkarīgi no 17-107. panta 4.5. punktā noteiktā, ja nav noslēgts divpusējs nolīgums, Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda nepieņem iespieddarbu sūtījumus, ja tiem ir pievienotas pastkartes, aploksnes vai iesaiņojumi, uz kuriem norādīta sūtītāja vai viņa pārstāvja adrese sākotnējā sūtījuma galamērķa valstī.

3. Neatkarīgi no 17-107. panta 5.1. punktā noteiktā Austrālija pieņem piegādei tikai tos sūtījumus neredzīgām personām, kas atzīti par sūtījumiem neredzīgām personām šīs valsts iekšzemes pakalpojumos.

4. Neatkarīgi no 17-107. panta 5. punktā noteiktā Francija piemēro noteikumus attiecībā uz sūtījumiem neredzīgām personām saskaņā ar šīs valsts normatīvo aktu prasībām.

5. Neatkarīgi no 17-107. panta 4.5. punktā noteiktā, ja nav noslēgts divpusējs nolīgums, Irāka nepieņem iespieddarbu sūtījumus, kuriem ir pievienotas pastkartes, aploksnes vai iesaiņojumi, uz kuriem norādīta sūtītāja adrese, kas nav sūtījuma nodošanas valstī.

6. Neatkarīgi no 17-107. panta 5.2. punktā noteiktā Azerbaidžāna, Indija, Indonēzija, Libāna, Nepāla, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna un Zimbabve kā sūtījumus neredzīgām personām pieņem skaņu ierakstus tikai tad, ja tos sūta oficiāli atzīta neredzīgo iestāde vai ja tie ir adresēti minētajai iestādei.

7. Neatkarīgi no 17-107. panta 7. punktā noteiktā Kanādai ir atļauts nepieņemt vai neapstrādāt M maisus, kuros ir no citām valstīm saņemti audiovizuālie informācijas nesēji vai informatīvie materiāli.

8. Neviena atruna attiecībā uz vairumsūtījumiem neietekmē 17-107. panta piemērošanu.

9. Neatkarīgi no 17-107. panta 8.1. punktā noteiktā Grieķija patur tiesības sūtījumus uzskatīt par vairumsūtījumiem tad, ja vienā un tajā pašā depešā vai vienā dienā, kad noformē vairākas depešas, viens un tas pats sūtītājs ir nodevis 150 vai vairāk sūtījumu, kā arī ja divu nedēļu laikā viens un tas pats sūtītājs ir nodevis 1000 vai vairāk sūtījumu.

10. Neatkarīgi no 17-107. panta 7. punktā noteiktā Korejas Tautas Demokrātiskā Republika patur tiesības nepieņemt M maisus, kuros ir preču paraugi vai citi ar muitas nodokli neapliekami komerciāli sūtījumi, vai informatīvi materiāli, kas nav paredzēti tālākpārdošanai.

R XVII. pants

Standartizēti sūtījumi

1. Amerikas Savienotajām Valstīm, Japānai, Kanādai, Kenijai, Tanzānijas Savienotajai Republikai un Ugandai nav pienākuma atteikties no tādu aplokšņu izmantošanas, kuru formāts ir lielāks par izmēriem, kas ieteikti 17-111. pantā, ja minētās aploksnes plaši izmanto šajās valstīs.

2. Afganistānai un Indijai nav pienākuma atteikties no tādu aplokšņu izmantošanas, kuru formāts ir lielāks vai mazāks par izmēriem, kas ieteikti 17-111. pantā, ja minētās aploksnes plaši izmanto šajās valstīs.

3. 17-111. panta 1. un 4. punktu nepiemēro Japānai.

R XVIII. pants

Maisi

1. 17-119. panta 2.10. punktu nepiemēro Apvienotajai Karalistei un Šveicei, kuru tiesību aktos ir noteikts mazāks svara ierobežojums. Minēto valstu tiesību aktos veselības aizsardzības un drošības jomā pasta maisu svars ir ierobežots līdz 20 kilogramiem.

2. Neatkarīgi no 17-119. panta 2.10. punktā noteiktā Korejas Tautas Demokrātiskā Republika patur tiesības ierobežot pasta maisa svaru līdz 20 kilogramiem.

3. Neatkarīgi no 17-119. panta 2.10. apakšpunktā noteiktā Islande patur tiesības ierobežot pasta maisu ar vēstuļu korespondences sūtījumiem svaru līdz 20 kilogramiem.

3bis. Neatkarīgi no 17-119. panta 2.10. apakšpunktā noteiktā Somija patur tiesības ierobežot pasta maisu ar vēstuļu korespondences sūtījumiem svaru līdz 20 kilogramiem.

R XIX. pants

Depešu marķēšana

1. Francija piemēro 17-129. panta 8. punkta noteikumus tikai attiecībā uz sūtījumiem neredzīgām personām, neskarot šīs valsts normatīvajos aktos noteikto.

R XX. pants

Depešu virzīšana

1. Azerbaidžāna, Bolīvija, Igaunija, Latvija, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna atzīst tikai tādas pārsūtīšanas izmaksas, ko veic saskaņā ar noteikumiem par svītru, kuru norāda CN 35 aviodepešu taras birkās un CN 38 pavadrakstos.

2. Ņemot vērā 1. punkta noteikumus, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Francija, Grieķija, Itālija, Senegāla un Taizeme slēgtas depešas pārsūta tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 17-132. panta 4. punktā.

R XXI. pants

Ierakstīti M maisi

1. Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādai ir tiesības nepieņemt ierakstītus M maisus un nenodrošināt šādu ierakstītu maisu apstrādi, ja tie ir saņemti no citām valstīm.

R XXII. pants

IBRS izmaksu aprēķināšana

1. Azerbaidžāna, Ēģipte, Kaboverde, Katara, Kazahstāna, Kirgizstāna, Krievijas Federācija, Maroka, Nepāla, Omāna un Uzbekistāna patur tiesības pieprasīt kompensāciju par IBRS pakalpojumu izmaksām arī tad, ja gada laikā atpakaļ nosūtīto sūtījumu skaits ir mazāks par skaitu, kas noteikts 18-103. panta 4.4. apakšpunktā vai vienāds ar to.

R XXIII. pants

Starptautiskie atbildes kuponi, kas izdoti līdz 2002. gada 1. janvārim

1. Par starptautiskajiem atbildes kuponiem, kas izdoti līdz 2002. gada 1. janvārim un ir apmainīti līdz 2006. gada 30. jūnijam, attiecīgie izraudzītie operatori norēķinās tieši saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Minētos kuponus turpmāk nevar norādīt starptautisko atbildes kuponu kopējā norēķinu rēķinā, ko sagatavo Starptautiskais birojs.

2. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, tad pēc šī pārejas posma iepriekšējā veida starptautiskos atbildes kuponus nevar izmantot izraudzīto operatoru norēķiniem.

3. Izraudzīto operatoru kopējos savstarpējos norēķinu rēķinos atbildes kuponu vērtība ir 0,74 SDR par kuponu.

4. Katru gadu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgā laikposma beigām apmainītos atbildes kuponus nosūta tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri tos ir izdevuši, to kopējo skaitu un vērtību norādot sarakstā, kas atbilst pievienotajam CN 02bis paraugam.

5. Atbildes kuponus, kuri kļūdas dēļ ieskaitīti rēķinā, kas paredzēts izraudzītajam operatoram, kurš nav attiecīgo kuponu izdevējs, atņem no minētā izraudzītā operatora rēķina un nosūta atpakaļ tam izraudzītajam operatoram, kurš tos nepareizi nosūtījis; kuponus attiecīgi apzīmogo. Šo darbību var veikt nākamā pārskata periodā, lai nebūtu jāsagatavo papildu rēķini. Šo noteikumu nepiemēro pēc 2006. gada beigām.

6. Tiklīdz divi izraudzītie operatori ir vienojušies par savstarpējās attiecībās apmainīto atbildes kuponu skaitu, izraudzītais operators kreditors divos eksemplāros sagatavo un nosūta izraudzītajam operatoram debitoram sarakstu, kas atbilst pievienotajam CN 03bis paraugam, ja atlikums ir lielāks par 74 SDR un ja attiecīgie izraudzītie operatori nav vienojušies par īpašiem noteikumiem. Ja mēneša laikā pēc saraksta nosūtīšanas izraudzītais operators kreditors nav saņēmis apsvērumus, tad sarakstā norādīto summu uzskata par pilnībā apstiprinātu.

7. Ja atlikums norēķinos starp diviem izraudzītajiem operatoriem nav lielāks par 74 SDR, tad izraudzītais operators kreditors šo atlikumu pārnes uz nākamo gadu. Ja atlikums norēķinos par atbildes kuponiem, kas apmainīti līdz 2006. gada 30. jūnijam, ir mazāks par 74 SDR, maksājumu neveic.

8. Maksājumu veic pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc apstiprināšanas datuma vai paziņojuma, ka maksājamais atlikums ir pilnībā apstiprināts.

9. Starptautiskos atbildes kuponus, kas ir izdoti līdz 2002. gada 1. janvārim, nedrīkst apmainīt pasta iestādēs pēc 2007. gada 31. augustam.

R XXIV. pants

To parādu koriģēšana, kas radušies, veicot norēķinus saistībā ar galīgo kopējo rēķinu par starptautiskajiem atbildes kuponiem, kuri izplatīti līdz 2002. gada 1. janvārim

1 Izraudzītajam operatoram maksājamos parādus, kas nav apmaksāti līdz 2003. gada 1. aprīlim un kas radušies pēc norēķināšanās, izmantojot Starptautiskā biroja galīgo kopējo rēķinu par starptautiskajiem atbildes kuponiem, kuri ir izplatīti līdz 2002. gada 1. janvārim, var koriģēt attiecībā pret tāda izraudzītā operatora kredītu, kurš ir parādā attiecīgajam debitoram. Pirms minētā pasākuma veikšanas Starptautiskais birojs konsultējas ar attiecīgo kreditoru un nosūta atgādinājumu debitoram, kas nav izpildījis saistības. Ja maksājums netiek veikts viena mēneša laikā pēc minētā atgādinājuma nosūtīšanas, Starptautiskais birojs pēc tam, kad ir informētas visas iesaistītās puses, ir tiesīgs vienpusēji koriģēt attiecīgo uzskaiti. Tā debitora piekrišana, kurš nav izpildījis saistības, nav nepieciešama.

2. Veicot minētās uzskaites korekcijas, Starptautiskais birojs kompensē tikai tos rēķinus, kurus ir pieņēmis gan debitors, kas nav izpildījis saistības, gan izraudzītais operators, kas ir parādā debitoram, kurš nav izpildījis saistības.

3. Debitors, kas nav izpildījis saistības, nevar iesniegt pieprasījumu izraudzītajam operatoram, kurš tam ir parādā, par kredītiem, kurus Starptautiskais birojs ir kompensējis kreditoram atbilstīgi 1. punktā aprakstītajai procedūrai.

R XXV. pants

Tādu parādu koriģēšana, kuri radušies, veicot norēķinus ar Starptautiskā biroja klīringa sistēmas starpniecību, un kuri ir bijuši spēkā pirms 2001. gada 1. janvāra

1. Parādus, kuri ir spēkā pirms 2001. gada 1. janvāra un kuri izraudzītajam operatoram, kas ir nokavējis noteikto termiņu klīringa sistēmas norēķinu sarakstiem par 2000. gada pēdējo ceturksni, ir jāmaksā, veicot norēķinus ar Starptautiskā biroja klīringa sistēmas starpniecību, var koriģēt, kompensējot ar kredītu summām, kuras ir jāmaksā debitoram no cita izraudzītā operatora. Pirms minētā pasākuma veikšanas Starptautiskais birojs konsultējas ar attiecīgo kreditoru un nosūta atgādinājumu debitoram, kas nav izpildījis saistības. Ja maksājums netiek veikts viena mēneša laikā pēc minētā atgādinājuma nosūtīšanas, Starptautiskais birojs pēc tam, kad ir informētas visas iesaistītās puses, ir tiesīgs vienpusēji koriģēt attiecīgo uzskaiti.

2. Veicot minētās uzskaites korekcijas, Starptautiskais birojs kompensēs tikai tos rēķinus, kurus ir pieņēmis gan debitors, kas nav izpildījis saistības, gan izraudzītais operators, kas ir parādā debitoram, kurš nav izpildījis saistības.

3. Debitors, kas nav izpildījis saistības, nevar iesniegt pieprasījumu izraudzītajam operatoram, kurš tam ir parādā, par kredītiem, kurus Starptautiskais birojs ir kompensējis kreditoram atbilstīgi 1. punktā aprakstītajai procedūrai.

R XXVI. pants

Nepareizi pieņemtu sūtījumu apstrāde

1. Afganistānai, Angolai, Džibutijai un Pakistānai nav pienākuma ievērot 19-102. panta 4. punktā noteikto, proti, ka "šajā paziņojumā precīzi norāda aizliegumu, saskaņā ar kuru sūtījums un priekšmeti tika konfiscēti".

2. Afganistāna, Angola, Argentīna, Austrālija, Azerbaidžāna, Džibutija, Igaunija, Kanāda, Kazahstāna, Kirgizstāna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Nepāla, Sudāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna un Vjetnama patur tiesības, informējot par pasta sūtījuma konfiscēšanas pamatojumu, sniegt tikai to informāciju, kuru ir sniegušas muitas iestādes un ievērojot valsts tiesību aktu prasības.

3. Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības uzskatīt par nepareizi pieņemtu jebkuru sūtījumu, kas satur vielas, kuras tiek kontrolētas atbilstīgi ASV Federālo noteikumu 21. nodaļas 1308. punktam, un apstrādāt to saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem un muitas praksi.

4. Francija piemēro 19-102. panta 6. punkta noteikumus tikai attiecībā uz sūtījumiem neredzīgām personām, neskarot šīs valsts normatīvajos aktos noteikto.

R XXVII. pants

Pārsūtīšana

1. 19-103. panta 2. punkta noteikumi neattiecas uz Dānijas, Somijas un Zviedrijas izraudzītajiem operatoriem, kuru pasta iekārtas šķirošanas procesa laikā automātiski pārsūtīta pasta sūtījumus adresātam, kas ir mainījis adresi.

R XXVIII. pants

Īpašā tranzīta maksa

1. Grieķija patur tiesības par 30 % palielināt sauszemes tranzīta maksu un par 50 % palielināt jūras tranzīta maksu, kas norādīta 27-103. panta 1. punktā.

2. Austrālija, Singapūra un Somija patur tiesības par 30 % palielināt sauszemes un jūras tranzīta maksu, kas norādīta 27-103. panta 1. punktā.

3. Krievijas Federācijai ir atļauts iekasēt 0,65 SDR papildus tranzīta maksai, kas norādīta 27-103. panta 1. punktā, par katru vēstuļu korespondences sūtījumu kilogramu, kas tranzītā pārvadāts pa Transsibīrijas maršrutu.

4. Ēģiptei un Sudānai ir atļauts iekasēt 0,16 SDR papildus tranzīta maksai, kas norādīta 27-103. panta 1. punktā, par katru vēstuļu korespondences maisu, kas tranzītā pārvadāts pa Nasera ezeru starp Šalalu Ēģiptē un Vadīhalfu Sudānā.

5. Panamas Republikai ir atļauts iekasēt 0,98 SDR papildus tranzīta maksai, kas minēta 27-103. panta 1. punktā, par katru vēstuļu korespondences maisu, kas tranzītā pārvadāts pa Panamas zemes šaurumu starp Balboas ostu Klusajā okeānā un Kristobalas ostu Atlantijas okeānā.

6. Somijai ir atļauts iekasēt papildu maksu par katru tādu vēstuļu korespondences sūtījumu kilogramu, kuru adresāti ir Ālandu salās.

6.1. Aviopasta sūtījumiem un prioritāriem pasta sūtījumiem papildu maksa atbilst sauszemes tranzīta m aksai un attiecīgajai aviopārvadājumu maksai.

6.2. Sauszemes pasta sūtījumiem un neprioritāriem pasta sūtījumiem papildu maksa atbilst sauszemes tranzīta maksai un attiecīgajai jūras pārvadājumu maksai.

7. Izņēmuma kārtā Panamas Republikai ir atļauts iekasēt 0,65 SDR par maisu par visām depešām, kas uzglabātas vai pārkrautas Balboas vai Kristobalas ostā, ja tā nesaņem maksājumus par attiecīgo depešu sauszemes vai jūras tranzītu.

8. Neatkarīgi no 27-103. panta 1. punktā noteiktā Afganistānas izraudzītajam operatoram, ņemot vērā īpašās grūtības saistībā ar pārvadāšanu un saziņu, uz laiku valsts teritorijā ir atļauts tranzītā pārvadāt slēgtas depešas un atklātā tranzīta korespondenci atbilstīgi nosacījumiem, par kuriem tā īpaši vienojas ar attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem.

9. Neatkarīgi no 27-103. panta 1. punktā noteiktā Sīrijas un Irākas transporta pakalpojumus uzskata par ārkārtas pakalpojumiem, par kuriem var iekasēt īpašu tranzīta maksu.

10. Dānijai ir atļauts iekas